ir
rss
calendar یکشنبه، 12 آذر ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک
استان
مرکزی
کد پارس نماد
6322278
شماره آگهی
140226460000073410
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1402/06/09
تاریخ درج
1402/06/16
تاریخ خاتمه آگهی
1402/06/27
منبع
سایت 1402.6.16
عنوان آگهی
مزایده فروش بار سفت کن البرز 24 کیلویی یکدستگاه و..., مزایده فروش بار سفت کن البرز 24 کیلویی یکدستگاه و...
شرح آگهی

شماره آگهی: 140226460000073410
شماره پرونده:9909988610500626

تاریخ صدور:1402/06/09

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده نوبت سوم

به اطلاع عموم می رساند موجب پرونده اجرائی شماره 0100546ج 2  صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال مشاعی به طرفیت آقایان و خانم ها موسائی، امیدبیگی و شاه میرازئی به آدرس خیابان مشهد-کوچه لاله صحرا- قنادی لاله صحرا، که توسط کارشناس با مشخصات زیرتوصیف و ارزیابی گردیده ودر روز دوشنبه مورخ 1402/06/27  راس ساعت 10 صبح در اتاق مزایده (اتاق شماره 155) واقع در طبقه همکف مجتمع حقوقی و کیفری اراک به ادرس اراک بعد از میدان امام حسین شهرک الغدیر  ساختمان دادگاه های حقوقی و کیفری دادگستری اراک ازطریق مزایده به فروش می رسد.متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال مذکور بازدید نمایند همچنین میبایست ده درصد مبلغ پایه را در روز موعود به حساب شماره 4051012907520303 به نام  سپرده متمرکز دادگستری نزد بانک مرکزی واریز و یا طی چک تضمین شده بانکی اقدام به شرکت در مزایده نمایند و اصل قبض  یا چک آن را تحویل اجرای احکام حقوقی شعبه دوم  دادگستری اراک دهند.برنده مزایده کسی خواهدبود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند.

مشخصات و ارزش اموال موجود به ادرس کافه قنادی لاله صحرا: بدینوسیله ارزش پایه مزایده اقلام بر طبق لیست موجود در پرونده به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد.

1-بار سفت کن البرز 24 کیلویی یکدستگاه به مبلغ 300.000.000 ریال 2-شیر سرد کن فراسرد کاران با موتور کمپرسور سردخانه ای 250 لیتری به مبلغ 220.000.000 ریال 3-یخچال دودرب صندوقی به مبلغ 50.000.000 ریال 4- بار سفت کن 24 کیلویی ممتاز به مبلغ 100.000.000 ریال 5- خشک کن 6 درب صندوقی 2 دستگاه هر کدام به مبلغ 80.000.000 ریال مجموعا 160.000.000 ریال 6- چرخ گوشت 32 با پایه 2 دستگاه هر کدام به مبلغ 80.000.000 ریال مجموعا 160.000.000 ریال 7- پاتیل استیل دهنه 57 کف تخت با پایه (سه تایی) به مبلغ 13.000.000 ریال 8-مخزن 150 لیتری استیل ایستاده استوانه ای به مبلغ 5.000.000 ریال 9- قالب بستنی 11 عدد هر یک به مبلغ 200.000 ریال مجموعا 2.200.000 ریال 10-تشت به مبلغ 500.000 ریال 11- پاتیل 250 لیتری به مبلغ 28.000.000 ریال 12-تابه بامیه به مبلغ 25.000.000 ریال 13-اجاق دو شعله کوچک 2 عدد هر یک به مبلغ 1.000.000 ریال مجموعا 2.000.000 ریال 14- دستگاه ذرت مکزیکی به مبلغ 30.000.000 ریال 15-کفگیر بار به مبلغ 500.000 ریال 16-دستگاه بامیه زن به مبلغ 20.000.000 ریال 17- تابه زولبیا به مبلغ 8.000.000 ریال 18-هستوم 5 عدد هریک به مبلغ 4.000.000 ریال مجموعا به مبلغ 20.000.000 ریال 19-داغ زن همدان فر 90 کیلویی به مبلغ 150.000.000 ریال 20-پاتیل میکسر 2 عدد هر یک به مبلغ 18.000.000 ریال مجموعا به مبلغ 36.000.000 ریال 21-شکر ساب به مبلغ 90.000.000 ریال 22-باسکول 500 کیلویی به مبلغ 4.000.000 ریال 23-پاتیل دهنه 78 به مبلغ 25.000.000 ریال 24-پاتیل دهنه 93 به مبلغ 93.000.000 ریال 25-دیس سیاه 240 عدد هر یک به مبلغ 300.000 ریال مجموعا 72.000.000 ریال 26-دیس با قالب تخته ای (تیتاپی) 22 عدد هر یک به مبلغ 600.000 ریال مجموعا به مبلغ 13.200.000 ریال 27-قالب فرانتینه هر یک عدد به مبلغ 18.000 ریال 28-قالب یزدی هر یک عدد به مبلغ 5.000 ریال 29-قالب شیرازی هر یک عدد به مبلغ 12.000 ریال 30-قالب پای سیب هر یک عدد به مبلغ 12.000 ریال 31-چهار پایه آهنی کوچک ارتفاع 50 سانتیمتربه مبلغ 500.000 ریال 32-سماور برقی به مبلغ 1.000.000 ریال 33-کابینت 3 درب ارتفاع 90 به مبلغ 5.000.000 ریال 34-کابینت 3 درب با آبچکان به مبلغ 4.500.000 ریال 35-ظرف استیل جای آرد به مبلغ 4.000.000 ریال 36-سردخانه دو درب 2.3*3.4*3.6 متر به مبلغ 1.300.000.000 ریال 37-کابینت ارتفاع 90، 4 درب سه طبقه به مبلغ 6.000.000 ریال 38- کابینت 8 درب ایستاده به مبلغ 15.000.000 ریال  40-فریزر 6 درب به مبلغ 80.000.000 ریال 41-چهار پایه آهنی به مبلغ 500.000 ریال 42-آب سردکن به مبلغ 50.000.000 ریال 43-یخچال تاپینگ بستنی میوه ای 9 تایی به مبلغ 200.000.000 ریال 44-دستگاه بستنی ساز قیفی به مبلغ 800.000.000 ریال 45-پارچ همزن 4 عدد هر یک به مبلغ 700.000 ریال مجموعا 2.800.000 ریال 46-دستگاه همزن کوچک 2 عدد هر یک به مبلغ 8.000.000 ریال مجموعا 16.000.000 ریال 47-یخچال تاپینگ یک دستگاه به مبلغ 60.000.000 ریال 48-یخچال بستنی دومینو دودرب 1 عدد به مبلغ 90.000.000 ریال 49-بار سفت کن البرز 9 کیلویی به مبلغ 80.000.000 ریال 50-گاو صندوق 2 عدد هر یک به مبلغ 5.000.000 ریال مجموعا 10.000.000 ریال 51-ترازو عقربه ای به مبلغ 5.000.000 ریال 52-استند به مبلغ 3.000.000 ریال 53-فریزر ایستاده کینو به مبلغ 110.000.000 ریال 54-یخچال بستنی به مبلغ 50.000.000 ریال 56-آب مرکبات گیری به مبلغ 20.000.000 ریال 57-ترازو دیجیتال 2 دستگاه هر یک به مبلغ 5.000.000 ریال مجموعا 10.000.000 ریال 58-صندلی قرمز 12 عدد هر یک به مبلغ 800.000 ریال مجموعا 9.600.000 ریال 59-میز گرد با پایه 2 عدد هر یک به مبلغ 2.000.000 ریال مجموعا 4.000.000 ریال 60- میز مستطیل سفید 2 عدد هر یک به مبلغ 2.000.000 ریال مجموعا 4.000.000 ریال 61-کابینت زیر سینک به مبلغ 2.000.000 ریال 66-هواکش دو دستگاه هر یک به مبلغ 1.000.000 ریال مجموعا 2.000.000 ریال 67-ویترین شیرینی و کیک دو دستگاه هر یک به مبلغ 60.000.000 ریال مجموعا 120.000.000 ریال 68-یحچال ویترینی دو دستگاه هر یک به مبلغ 100.000.000 ریال مجموعا به مبلغ 200.000.000 ریال 69-پروژکتور 500وات 3 دستگاه هر دستگاه به مبلغ 5.000.000 ریال مجموعاً 15.000.000 ریال 70-اجاق گاز دو شعله فن دار یک دستگاه به مبلغ 4.000.000 ریال 71- پاتیل دهنه 80 یک دستگاه به مبلغ 15.000.000 ریال 72-پالت آهنی به ابعاد تقریبی 2*0.5 متر به مبلغ 400.000 ریال 73- دمنده یک دستگاه به مبلغ 50.000.000 ریال بدین ترتیب مجموع بهای پایه مزایده اقلام فوق بجز آیتمهای 27 ، 28 ، 29 و 30 برابر 5،306،700،000 ریال می باشد. در خصوص آیتمهای 27 ، 28 ، 29 و 30 لازم به توضیح است که با توجه به شرایط انبارش و نگهداری آنها تعداد قالبها به طور دقیق قابل شمارش نبوده لذا بهای واحد هر قالب تعیین گردیده است .

تصویر
مزایده فروش بار سفت کن البرز 24 کیلویی یکدستگاه  و...

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر مزایده

کد پارس نماد: 6322278

استان/شهر: مرکزی

مهلت آگهی: 1402/06/27

خلاصه آگهی: مزایده فروش بار سفت کن البرز 24 کیلویی یکدستگاه و...

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده ، پارت22/قرقره پلاستیکی خالی سیم و کابل 6712976 1402/09/12 new not special not payed خراسان رضوی
2 تجدید مزایده فروش ضایعات آهن آلات و فرغون 6712375 1402/09/12 new not special not payed گیلان
3 مزایده فروش آهن آلات و لوله های داربست ضایعات و ... 6712329 1402/09/12 new not special not payed تهران
4 مزایده تعداد 200 دستگاه خودرو سبک، سنگین ، موتورسیکلت واقلام مستعمل 6712156 1402/09/12 new not special not payed مرکزی
5 آگهی مزایده یکدستگاه سنگ ساب ایرانی ..... 6711746 1402/09/12 new not special not payed خراسان شمالی
6 تجدید مزایده فروش 50 عدد قرقره فلزی 6710464 1402/09/11 new not special not payed گلستان
7 مزایده انواع ماشین آلات، دستگاه ها و ابزار آلات اسقاط (شامل مخزن، تحت فشار- فرزافقی- دستگاه جوش و موتور و ... 6707120 1402/09/11 new not special not payed تهران
8 مزایده ، تجدید مزایده ضایعات آهن آلات و فرغون 6706851 1402/09/11 new not special not payed تهران
9 مزایده فروش 60 عدد تیغه برش مخصوص تراشکاری  6706180 1402/09/11 new not special not payed اصفهان
10 مزایده فروش 1-  یک دستگاه کوره پیش گرم بیلت مدولار، با عایق حرارتی و نسوز داخلی جهت تولید میله گرد و... 6705997 1402/09/11 new not special not payed سمنان
11 مزایده فروش 1- یک دستگاه فریزر پارس و... 6705629 1402/09/11 new not special not payed آذربایجان شرقی
12 مزایده فروش یک دستگاه کمپرسور باد، یک دستگاه جوش برق (الکترودی)، یک دستگاه سنگ توربین و... 6704892 1402/09/09 new not special not payed گیلان
13 مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات ،تاسیسات و امتیازات شرکت قطعات فایبرگلاس 6704804 1402/09/09 new not special not payed خراسان رضوی
14 مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات، و امتیازات متعلق به شرکت آریا کاوان اطلس و توس  6704617 1402/09/09 new not special not payed خراسان رضوی
15 مزایده ، یک دستگاه سر چکش 17 کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث 6703877 1402/09/09 new not special not payed چهارمحال و بختیاری
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی