تجهیزات و خدمات کشاورزی و دامپروری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه چشمه جیر شهرستان تربت جام مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه چشمه جیر شهرستان تربت جام 29/03/1403 10:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه بقمچ شهرستان چناران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه بقمچ شهرستان چناران 29/03/1403 10:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اسکله یگان حفاظت از منابع شیلات گیلان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اسکله یگان حفاظت از منابع شیلات گیلان 29/03/1403 10:39:00 ق.ظ استعلام تجدید مناقصه مراقبت و آبیاری از نهالکاری مرتع رباط قره بیل شهرستان گرمه از محل اعتبارات ملی سال 1402 استعلام تجدید مناقصه مراقبت و آبیاری از نهالکاری مرتع رباط قره بیل شهرستان گرمه از محل اعتبارات ملی سال 1402 29/03/1403 10:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم جهت استفاده در فضای سبز سطح شهر دولت آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم جهت استفاده در فضای سبز سطح شهر دولت آباد 29/03/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام پروژه مرمت قنوات باخرز - مشخصات پروژه به پیوست می باشد - مدارک و شماره تماس پیوست شود استعلام پروژه مرمت قنوات باخرز - مشخصات پروژه به پیوست می باشد - مدارک و شماره تماس پیوست شود 29/03/1403 09:46:00 ق.ظ استعلام عملیات گلدانگیری در نهالستان سبحان به شرح اسناد استعلام عملیات گلدانگیری در نهالستان سبحان به شرح اسناد 29/03/1403 09:45:00 ق.ظ استعلام یک عدد سمپاش 600لیتری پشت تراکتوری مدل پمپ b-80 ontar /همچنین یک عدد سمپاش فرغونی 100 لیتری مدل پمپ 45 بار/دارای مخزن های پلی اتیلن/عکس پیوست شده استعلام یک عدد سمپاش 600لیتری پشت تراکتوری مدل پمپ b-80 ontar /همچنین یک عدد سمپاش فرغونی 100 لیتری مدل پمپ 45 بار/دارای مخزن های پلی اتیلن/عکس پیوست شده 29/03/1403 09:26:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی 70 هکتار شبکه آبیاری و 140 هکتار توسعه باغات ... مناقصه عملیات اجرایی 70 هکتار شبکه آبیاری و 140 هکتار توسعه باغات ... 29/03/1403 09:33:36 ق.ظ مناقصه واگذاری احداث جاده بین مزارع مناقصه واگذاری احداث جاده بین مزارع 29/03/1403 09:22:48 ق.ظ مزایده و مناقصه احاله مدیریت بهره وری منابع جنگلی- نوبت دوم مزایده و مناقصه احاله مدیریت بهره وری منابع جنگلی- نوبت دوم 29/03/1403 09:09:38 ق.ظ استعلام عملیات کاشت نهال درخت خرمای مضافتی با هزینه های مربوط شامل خرید درخت خرمای مضافتی،هزینه حمل و کاشتن درخت بصورت کامل/درخت باید بومی شهرستان بم باشد. استعلام عملیات کاشت نهال درخت خرمای مضافتی با هزینه های مربوط شامل خرید درخت خرمای مضافتی،هزینه حمل و کاشتن درخت بصورت کامل/درخت باید بومی شهرستان بم باشد. 29/03/1403 08:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی سیستم آبرسانی حوضچه های زینکالیوم و اجرای سیستم آب برگشتی (چرخش آب) مرکز بازسازی ذخایز شهید بهشتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی سیستم آبرسانی حوضچه های زینکالیوم و اجرای سیستم آب برگشتی (چرخش آب) مرکز بازسازی ذخایز شهید بهشتی 29/03/1403 08:42:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز فراخوان مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز 29/03/1403 08:49:38 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضاي سبز فراخوان ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضاي سبز 29/03/1403 08:48:43 ق.ظ مناقصه خرید پلاستیک سقف گلخانه واحدهای تحت پوشش مناقصه خرید پلاستیک سقف گلخانه واحدهای تحت پوشش 29/03/1403 08:22:25 ق.ظ مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری- نوبت دوم مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری 29/03/1403 08:21:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ذرت دانه ای به مقدار 14000 تـن مورد نیازمجتمع دامپروری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ذرت دانه ای به مقدار 14000 تـن مورد نیازمجتمع دامپروری 29/03/1403 08:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جـو دامی به مقدار 12000 تـن مورد نیازمجتمع دامپروری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جـو دامی به مقدار 12000 تـن مورد نیازمجتمع دامپروری 29/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام لاینینگ کانال انتقال آب روستای دارکلا و کراتکتی استعلام لاینینگ کانال انتقال آب روستای دارکلا و کراتکتی 29/03/1403 08:05:00 ق.ظ استعلام ایجاد زیر ساختهای مجتمع دام بروجن استعلام ایجاد زیر ساختهای مجتمع دام بروجن 29/03/1403 08:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز یک برغن آبادشهرستان خواف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز یک برغن آبادشهرستان خواف 29/03/1403 08:01:00 ق.ظ استعلام سم حشره کش لامباداسای هالوترین( بتل ) سن گندم و جو -چینی – 250 سی سی استعلام سم حشره کش لامباداسای هالوترین( بتل ) سن گندم و جو -چینی – 250 سی سی 29/03/1403 08:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید پکیج تصفیه کشتارگاه شهرداری شوش(نوبت سوم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید پکیج تصفیه کشتارگاه شهرداری شوش(نوبت سوم) 29/03/1403 08:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه لاج شهرستان خواف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه لاج شهرستان خواف 29/03/1403 07:57:00 ق.ظ استعلام دم موشی سه ساله_تعداد 1500 بوته_سطل4_ریشه کاملاپروپرسی_ارتفاع80سانتی_باسطل وچندشاخه_برگردان شده_ایران کدمشابه_هزینه حمل بعهده فروشنده_طبق فایل پیوستی استعلام دم موشی سه ساله_تعداد 1500 بوته_سطل4_ریشه کاملاپروپرسی_ارتفاع80سانتی_باسطل وچندشاخه_برگردان شده_ایران کدمشابه_هزینه حمل بعهده فروشنده_طبق فایل پیوستی 29/03/1403 07:46:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات نگهداری، آبیاری هرس کردن و فرم دهی .../ مرحله اول - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات نگهداری، آبیاری هرس کردن و فرم دهی .../ مرحله اول - نوبت دوم 29/03/1403 07:56:52 ق.ظ مناقصه خرید حمل تجهیز نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاههای کنترل مرکزی فیلتراسیون شبکه آبیاری تحت فشار مناقصه خرید حمل تجهیز نصبو راه اندازی تجهیزات ایستگاههای کنترل مرکزی فیلتراسیون شبکه آبیاری تحت فشار 29/03/1403 07:50:06 ق.ظ استعلام اجرای عملیات مرمت و تکمیل بند توری سنگی( گابیون) در محدوده گهواره شهرستان دالاهو بر اساس متن قرارداد و اسناد پیوستی استعلام اجرای عملیات مرمت و تکمیل بند توری سنگی( گابیون) در محدوده گهواره شهرستان دالاهو بر اساس متن قرارداد و اسناد پیوستی 29/03/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای امحاءحدود ۷۲.۸۷۵/۷۳۰کیلوگرم/لیتر سموم سنواتی تاریخ منقضی و غیر قابل مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای امحاءحدود ۷۲.۸۷۵/۷۳۰کیلوگرم/لیتر سموم سنواتی تاریخ منقضی و غیر قابل 29/03/1403 07:23:35 ق.ظ استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 250 پنج بار 1018 متر . حمل، بارگیری و تخلیه به عهده فروشنده می باشد.محل تخلیه مرکز تحقیقات خیرآباد می باشد. استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 250 پنج بار 1018 متر . حمل، بارگیری و تخلیه به عهده فروشنده می باشد.محل تخلیه مرکز تحقیقات خیرآباد می باشد. 29/03/1403 07:18:00 ق.ظ مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی 29/03/1403 07:11:41 ق.ظ مناقصه لایروبی کانالها جدول و پل ها و رفت و روب خیابانها کوچه ها و ... نوبت  دوم مناقصه لایروبی کانالها جدول و پل ها و رفت و روب خیابانها کوچه ها و ... نوبت  دوم 29/03/1403 07:05:26 ق.ظ استعلام اجرای کانال آبیاری (سنگی- ملاتی) علمدار شهرستان ایوان استعلام اجرای کانال آبیاری (سنگی- ملاتی) علمدار شهرستان ایوان 29/03/1403 06:46:00 ق.ظ مناقصه برداشت ، پرس زنی ،جمع آوری ، حمل و انبار کردن کلش رویه و زیره گندم و جو مناقصه برداشت ، پرس زنی ،جمع آوری ، حمل و انبار کردن کلش رویه و زیره گندم و جو 29/03/1403 06:25:31 ق.ظ استعلام بچه ماهی فرانسوی قزل آلای رنگین کمان از محل اعتبارات استانی 1402 با مبلغ پایه قرارداد 552500000 ریال بر اساس اطلاعات پیوست استعلام بچه ماهی فرانسوی قزل آلای رنگین کمان از محل اعتبارات استانی 1402 با مبلغ پایه قرارداد 552500000 ریال بر اساس اطلاعات پیوست 29/03/1403 05:59:00 ق.ظ استعلام عملیات آبیاری عرصه های نهال کاری حوزه آبخیز شهرستان محلات استعلام عملیات آبیاری عرصه های نهال کاری حوزه آبخیز شهرستان محلات 29/03/1403 05:59:00 ق.ظ استعلام خرید سموم کشاورزی و باغبانی دفع آفات فضای سبز شهرداری صدرا طبق لیست برگ پیشنهاد قیمت استعلام خرید سموم کشاورزی و باغبانی دفع آفات فضای سبز شهرداری صدرا طبق لیست برگ پیشنهاد قیمت 29/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی 29/03/1403 05:57:00 ق.ظ استعلام سم علف کش گلایفوزیت(رانداپ)760 لیتر-روغن امولسیون شونده گیاه گیت 40 لیتر-ارائه پیش فاکتور مالی الزامی می باشد - استعلام سم علف کش گلایفوزیت(رانداپ)760 لیتر-روغن امولسیون شونده گیاه گیت 40 لیتر-ارائه پیش فاکتور مالی الزامی می باشد - 29/03/1403 05:51:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی 29/03/1403 05:32:00 ق.ظ استعلام طرح توسعه و اصلاح باغات زیتون استان کرمانشاه - تجدید بار اول استعلام طرح توسعه و اصلاح باغات زیتون استان کرمانشاه - تجدید بار اول 29/03/1403 05:32:00 ق.ظ استعلام تعمیر و تعویض قطعات خراب شده دستگاه فرسایش مکانیکی چمن مصنوعی شامل : ریل ها،چرخ دنده ها،دنده شانه ای،اینورتر،... استعلام تعمیر و تعویض قطعات خراب شده دستگاه فرسایش مکانیکی چمن مصنوعی شامل : ریل ها،چرخ دنده ها،دنده شانه ای،اینورتر،... 29/03/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام 1-خرید یک دستگاه لولر یا ماله باکتی پشت تراکتوری2-تمام توضیحات و مشخصات در فایل پیوست می باشد استعلام 1-خرید یک دستگاه لولر یا ماله باکتی پشت تراکتوری2-تمام توضیحات و مشخصات در فایل پیوست می باشد 29/03/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام دستگاه دفع کننده موش- استعلام دستگاه دفع کننده موش- 29/03/1403 05:02:00 ق.ظ استعلام شیربرقی 1/2 اینچ 2-5 به تعداد 10 عدد.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت*سایر شرایط پیوست* استعلام شیربرقی 1/2 اینچ 2-5 به تعداد 10 عدد.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت*سایر شرایط پیوست* 29/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام تهیه و خرید اقلام لیست پیوست استعلام تهیه و خرید اقلام لیست پیوست 29/03/1403 04:58:00 ق.ظ استعلام تامین و تهیه آبشخور فلزی سیار برای مناطق عشایری طبق لیست پیوست *تکمیل، امضا و بارگذاری اسناد استعلام اجباری است* استعلام تامین و تهیه آبشخور فلزی سیار برای مناطق عشایری طبق لیست پیوست *تکمیل، امضا و بارگذاری اسناد استعلام اجباری است* 29/03/1403 04:58:00 ق.ظ استعلام طرح مبارزه با مگس مدیترانه ای مناطق آلوده شهرستان زرند مبلغ پایه: 2.670.000.000 ریال شرط بومی بودن و انجام موارد - برای مجموعاً 30 هکتار استعلام طرح مبارزه با مگس مدیترانه ای مناطق آلوده شهرستان زرند مبلغ پایه: 2.670.000.000 ریال شرط بومی بودن و انجام موارد - برای مجموعاً 30 هکتار 29/03/1403 04:55:00 ق.ظ استعلام حفاظت و قرق تالاب اله آباد ( 30000هکتار)به شرح جدول پیوست استعلام حفاظت و قرق تالاب اله آباد ( 30000هکتار)به شرح جدول پیوست 29/03/1403 04:54:00 ق.ظ استعلام لوازم دستگاه شیردوشی طبق درخواست پیوستی.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.*سایرشرایط پیوست* استعلام لوازم دستگاه شیردوشی طبق درخواست پیوستی.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.*سایرشرایط پیوست* 29/03/1403 04:53:00 ق.ظ استعلام توری بغل تریلر و سایر طبق درخواست خرید پیوستی.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت*شرایط پیوست* استعلام توری بغل تریلر و سایر طبق درخواست خرید پیوستی.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت*شرایط پیوست* 29/03/1403 04:46:00 ق.ظ استعلام انجام پیوند در باغات گردو بر اساس اصول سرشاخه کاری در سطح 12.31 هکتار و هر هکتار 100 درخت گردو در روستاهای هدف و گردوخیز. استعلام انجام پیوند در باغات گردو بر اساس اصول سرشاخه کاری در سطح 12.31 هکتار و هر هکتار 100 درخت گردو در روستاهای هدف و گردوخیز. 29/03/1403 04:45:00 ق.ظ استعلام واکسن تب برفکی پلی والان(وتال) به تعداد 21000دز.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.داشتن مجوز پخش استان الزامی*سایر شرایط پیوست* استعلام واکسن تب برفکی پلی والان(وتال) به تعداد 21000دز.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.داشتن مجوز پخش استان الزامی*سایر شرایط پیوست* 29/03/1403 04:36:00 ق.ظ استعلام احداث هلالی آبگیر با بذرکاری با بذرکاری و کاشت نهال گلدانی و آبیاری و مراقبت(120 هکتار) استعلام احداث هلالی آبگیر با بذرکاری با بذرکاری و کاشت نهال گلدانی و آبیاری و مراقبت(120 هکتار) 29/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام پایش آفات پسته/218000000 ریال/نقدی/حومه شهرستان رفسنجان/ترجیحا بومی/ایران کد کالا مشابه/ حداقل در سطح 30 هکتار/کسورات به عهده پیمانکار استعلام پایش آفات پسته/218000000 ریال/نقدی/حومه شهرستان رفسنجان/ترجیحا بومی/ایران کد کالا مشابه/ حداقل در سطح 30 هکتار/کسورات به عهده پیمانکار 29/03/1403 04:28:00 ق.ظ استعلام خرید نهال جهت توسعه باغات در اراضی شیبدار .نهال های تولیدی باید استاندارهای لازم از نظر سلامت و اصالت رقم را داشته باشند. استعلام خرید نهال جهت توسعه باغات در اراضی شیبدار .نهال های تولیدی باید استاندارهای لازم از نظر سلامت و اصالت رقم را داشته باشند. 29/03/1403 04:25:00 ق.ظ استعلام خریدبذر گیاهان دارویی طبق مشخصات پیوست لطفا مدارک پیوستی به همراه مدارک شرایط استعلام را تکمیل و در سامانه بارگذار نمایید استعلام خریدبذر گیاهان دارویی طبق مشخصات پیوست لطفا مدارک پیوستی به همراه مدارک شرایط استعلام را تکمیل و در سامانه بارگذار نمایید 29/03/1403 04:11:00 ق.ظ استعلام ورق ژئوممبران پلی اتیلن مشکی/عرض 3 الی 7 متر/ضخامت 1/5 میلیمتر/تولید داخلی/ضمانتنامه 10 ساله/766 متر/920000000 ریال/نقدی/کسورات به عهده فروشنده استعلام ورق ژئوممبران پلی اتیلن مشکی/عرض 3 الی 7 متر/ضخامت 1/5 میلیمتر/تولید داخلی/ضمانتنامه 10 ساله/766 متر/920000000 ریال/نقدی/کسورات به عهده فروشنده 29/03/1403 04:10:00 ق.ظ استعلام اجاره تراکتور به همراه تریلر با راننده جهت حمل (زباله ها، لایروبی های جداول، جمع آوری شاخ و برگ درختان سطح شهر و کارهای عمرانی استعلام اجاره تراکتور به همراه تریلر با راننده جهت حمل (زباله ها، لایروبی های جداول، جمع آوری شاخ و برگ درختان سطح شهر و کارهای عمرانی 29/03/1403 04:00:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب - نوبت دوم مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب - نوبت دوم 29/03/1403 04:10:57 ق.ظ استعلام خرید پلاستیک برای پوشش گلخانه لطفا مدارک پیوستی به همراه مدارک شرایط استعلام را تکمیل و در سامانه بارگذار نمایید استعلام خرید پلاستیک برای پوشش گلخانه لطفا مدارک پیوستی به همراه مدارک شرایط استعلام را تکمیل و در سامانه بارگذار نمایید 29/03/1403 03:50:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید اقلام مبارزه غیر شیمیایی شامل فرمونها ،قلم های اخلال در جفتگیری و تری لاگر پرتابل به شرح جداول پیوست استعلام درخواست خرید اقلام مبارزه غیر شیمیایی شامل فرمونها ،قلم های اخلال در جفتگیری و تری لاگر پرتابل به شرح جداول پیوست 29/03/1403 03:42:00 ق.ظ استعلام 1-خرید یک دستگاه لولر یا ماله باکتی پشت تراکتوری2-تمام توضیحات و مشخصات در فایل پیوست می باشد استعلام 1-خرید یک دستگاه لولر یا ماله باکتی پشت تراکتوری2-تمام توضیحات و مشخصات در فایل پیوست می باشد 29/03/1403 03:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری امورات کارخانه قند به تعداد حداقل 50 نفر در روز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری امورات کارخانه قند به تعداد حداقل 50 نفر در روز 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید و حمل مقدار 20000 متر مربع توری شید سایبان جهت دو چمن فوتبال مجموعه ثامن الائمه مشهد مشخصات داخل فایل پیوست پرداخت اسناد 1405 خزانه استعلام خرید و حمل مقدار 20000 متر مربع توری شید سایبان جهت دو چمن فوتبال مجموعه ثامن الائمه مشهد مشخصات داخل فایل پیوست پرداخت اسناد 1405 خزانه 29/03/1403 01:51:00 ب.ظ مناقصه امحاء سموم سنواتی،تاریخ منقضی مناقصه امحاء سموم سنواتی،تاریخ منقضی 27/03/1403 12:22:49 ب.ظ استعلام خرید کود دامی پوسیده بدون بو و بدون خاک و علف هرز استعلام خرید کود دامی پوسیده بدون بو و بدون خاک و علف هرز 27/03/1403 12:17:37 ب.ظ استعلام خرید چیپس چوب کاملا پوسیده ، نرم و سرند شده استعلام خرید چیپس چوب کاملا پوسیده ، نرم و سرند شده 27/03/1403 12:08:09 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات گشت، مراقبت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان سمنان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات گشت، مراقبت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان سمنان 27/03/1403 11:50:00 ق.ظ استعلام ‏بازنگری ضوابط مدیریت پسماندهای کشاورزی ‏ استعلام ‏بازنگری ضوابط مدیریت پسماندهای کشاورزی ‏ 27/03/1403 11:25:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات داشت نهال های تولید شده در نهالستان فراخوان مناقصه عملیات داشت نهال های تولید شده در نهالستان 27/03/1403 11:15:47 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید و اجرای آبیاری و فضای سبز شهرک و... فراخوان مناقصه خرید و اجرای آبیاری و فضای سبز شهرک و... 27/03/1403 10:57:26 ق.ظ استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقبت عرصه های بیابانی واقع در محدوده شهریتان بوئین زهرا استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقبت عرصه های بیابانی واقع در محدوده شهریتان بوئین زهرا 27/03/1403 10:39:00 ق.ظ استعلام مراقبت و آبیاری 2000 اصله نهال درخت گز در حاشیه تالاب بین المللی بختگان استعلام مراقبت و آبیاری 2000 اصله نهال درخت گز در حاشیه تالاب بین المللی بختگان 27/03/1403 10:39:00 ق.ظ مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه ... - نوبت دوم مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه ... - نوبت دوم 27/03/1403 10:46:14 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات حمل و تخلیه مقدار 15 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی تجدید مناقصه انجام عملیات حمل و تخلیه مقدار 15 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 27/03/1403 10:40:23 ق.ظ استعلام عملیات کیسه گیری،توزین ،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری برروی کامیون ، فرمت قرارداد مهر و امضا و بارگذاری گردد . استعلام عملیات کیسه گیری،توزین ،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری برروی کامیون ، فرمت قرارداد مهر و امضا و بارگذاری گردد . 27/03/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 27/03/1403 10:29:08 ق.ظ استعلام قرارداد نگهداشت باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی استعلام قرارداد نگهداشت باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی 27/03/1403 10:17:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری - نوبت دوم 27/03/1403 10:27:30 ق.ظ استعلام مایه کوبی 11000 راس بره و بزغاله ماده،2250 راس گاو و 840 راس گوساله ماده علیه تب مالت طبق توضیحات پیوست و فقط از مراکز مجاز مایه کوبی شهرستان ابهر استعلام مایه کوبی 11000 راس بره و بزغاله ماده،2250 راس گاو و 840 راس گوساله ماده علیه تب مالت طبق توضیحات پیوست و فقط از مراکز مجاز مایه کوبی شهرستان ابهر 27/03/1403 10:15:00 ق.ظ استعلام احداث سامانه آبگیر باغات احداثی (باغات انجیر دیم) در منطقه میمند در سطح 15 هکتار پرداخت در قالب اوراق اسناد خزانه با نماد اخزاء 213 می باشد. استعلام احداث سامانه آبگیر باغات احداثی (باغات انجیر دیم) در منطقه میمند در سطح 15 هکتار پرداخت در قالب اوراق اسناد خزانه با نماد اخزاء 213 می باشد. 27/03/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام مایه کوبی 5500 راس بره و بزغاله ماده،1150 راس گاو و 410 راس گوساله ماده علیه تب مالت طبق توضیحات پیوست و فقط از مراکز مجاز مایه کوبی شهرستان ابهر استعلام مایه کوبی 5500 راس بره و بزغاله ماده،1150 راس گاو و 410 راس گوساله ماده علیه تب مالت طبق توضیحات پیوست و فقط از مراکز مجاز مایه کوبی شهرستان ابهر 27/03/1403 10:13:00 ق.ظ مناقصه واگذاری پروژه خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه - نوبت سوم مناقصه واگذاری پروژه خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه - نوبت سوم 27/03/1403 10:14:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه باغات و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر ایلام مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه باغات و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر ایلام 27/03/1403 09:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی میمه شهرستان دهلران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی میمه شهرستان دهلران 27/03/1403 09:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 باب سیلوی خندقی در سایت 6000 راسی مجتمع دامپروری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 باب سیلوی خندقی در سایت 6000 راسی مجتمع دامپروری 27/03/1403 09:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات امور زراعی، خدماتی تأسیساتی و پشتیبانی اداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات امور زراعی، خدماتی تأسیساتی و پشتیبانی اداری 27/03/1403 09:43:00 ق.ظ مناقصه خرید سموم فضای سبز شهرداری مناقصه خرید سموم فضای سبز شهرداری 27/03/1403 09:51:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری پروژه جنگل کاری بیدار چشمه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری پروژه جنگل کاری بیدار چشمه 27/03/1403 09:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل گل و گیاه و درختچه مورد نیاز پروژه های سازمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل گل و گیاه و درختچه مورد نیاز پروژه های سازمان 27/03/1403 09:35:00 ق.ظ استعلام خرید ترنچر موتوری مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام خرید ترنچر موتوری مجتمع سنگ آهن سنگان 27/03/1403 09:26:00 ق.ظ استعلام خرید علوفه ( یونجه خشک) بسته بندی شده با شرایط لیست پیوست پرداخت اسناد خزانه اسلامی با سررسید 1405 به شماره اخزا 213 استعلام خرید علوفه ( یونجه خشک) بسته بندی شده با شرایط لیست پیوست پرداخت اسناد خزانه اسلامی با سررسید 1405 به شماره اخزا 213 27/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام واگذاری حفاظت فیزیکی، نگهداری، آبیاری و نظافت پارک آبخیزگاوازنگ و ایل داغی به مساحت 327 هکتار بصورت حجمی شهرستان زنجان استان زنجان استعلام واگذاری حفاظت فیزیکی، نگهداری، آبیاری و نظافت پارک آبخیزگاوازنگ و ایل داغی به مساحت 327 هکتار بصورت حجمی شهرستان زنجان استان زنجان 27/03/1403 09:12:00 ق.ظ استعلام اسپرم دامیTOPSHELF151HO04697 به تعداد 275 دز.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.داشتن مجوز فروش الزامی*شرایط پیوست* استعلام اسپرم دامیTOPSHELF151HO04697 به تعداد 275 دز.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.داشتن مجوز فروش الزامی*شرایط پیوست* 27/03/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام خدمات نظارت بر اقدامات مهندسی ومکانی نمودن فرآیندهای مهندسی وحدنگاری امور اراضی خراسان رضوی اطلاعات بیشتر با امور اراضی سازمان هماهنگ فرمایید استعلام خدمات نظارت بر اقدامات مهندسی ومکانی نمودن فرآیندهای مهندسی وحدنگاری امور اراضی خراسان رضوی اطلاعات بیشتر با امور اراضی سازمان هماهنگ فرمایید 27/03/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام نخ خوشه بندی خرما استعلام نخ خوشه بندی خرما 27/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام تنتورید دامی(فاضل درخشان) به تعداد 1000قوطی.تسویه60روزه.ارسال به عهده تامین کننده.عدم تایید عودت داشتن مجوز پخش استانی الزامی*شرایط پیوست* استعلام تنتورید دامی(فاضل درخشان) به تعداد 1000قوطی.تسویه60روزه.ارسال به عهده تامین کننده.عدم تایید عودت داشتن مجوز پخش استانی الزامی*شرایط پیوست* 27/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام یک عدد تیغه صاف کن پشت تراکتوری به شرح پیوست استعلام یک عدد تیغه صاف کن پشت تراکتوری به شرح پیوست 27/03/1403 08:36:00 ق.ظ