کیبوردها،آلارم و حفاظت تجهیزات و ماشین آلات info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست 07/09/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام خرید تقاضای 0100857 اقلام مورد نیاز واحد 108 پالایشگاه دهم فاز 19 استعلام خرید تقاضای 0100857 اقلام مورد نیاز واحد 108 پالایشگاه دهم فاز 19 06/09/1401 08:13:00 ق.ظ مناقصه, "انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی ساختمان ها و محوطه مخازن مناقصه, "انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی ساختمان ها و محوطه مخازن 05/09/1401 09:03:13 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ...- نوبت دوم تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ...- نوبت دوم 03/09/1401 04:56:28 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن...تجدید نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن...تجدید نوبت دوم 03/09/1401 04:55:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن منطقه غرب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن منطقه غرب 02/09/1401 10:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی و ژنراتورها و چاههای منطقه شرق مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی و ژنراتورها و چاههای منطقه شرق 02/09/1401 08:11:00 ق.ظ مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختم مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختم 02/09/1401 07:56:38 ق.ظ استعلام بهسازی و جانمایی سنسورهای دما و رطوبت جدید و انتقال و تجمیع آلارم های محیطی مرکز طبق مشخصات و لیست پیوست در قالب قرارداد استعلام بهسازی و جانمایی سنسورهای دما و رطوبت جدید و انتقال و تجمیع آلارم های محیطی مرکز طبق مشخصات و لیست پیوست در قالب قرارداد 02/09/1401 07:54:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... 02/09/1401 06:58:03 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن... تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن... 02/09/1401 06:54:33 ق.ظ استعلام دستگاه ایونت و فالت رکوردر مطابق مشخصات ذکر شده در فایل پیوست استعلام دستگاه ایونت و فالت رکوردر مطابق مشخصات ذکر شده در فایل پیوست 30/08/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام انتقال و تجمیع آلارم های مراکز و ایستگاه ها زیرساختی به مرکز پی سی کرمانشاه استعلام انتقال و تجمیع آلارم های مراکز و ایستگاه ها زیرساختی به مرکز پی سی کرمانشاه 25/08/1401 07:30:00 ق.ظ استعلام خرید تپ متر و صفحه آلارم باسط پژوه استعلام خرید تپ متر و صفحه آلارم باسط پژوه 25/08/1401 07:10:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید یک عدد دستگاه الارم زنجیره سرد شرکت اردین اروند جهت یخچال دپو واکسن جهت بیمارستان ولی عصر عج بردسکن فقط شرکت درخواست شده موردقبول است استعلام درخواست خرید یک عدد دستگاه الارم زنجیره سرد شرکت اردین اروند جهت یخچال دپو واکسن جهت بیمارستان ولی عصر عج بردسکن فقط شرکت درخواست شده موردقبول است 22/08/1401 04:55:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی 14/08/1401 09:52:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی 14/08/1401 08:35:00 ق.ظ استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سرور ریکوردر مطابق فایل پیوست استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سرور ریکوردر مطابق فایل پیوست 11/08/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام خرید آلارم یونیت مبنا نیرو استعلام خرید آلارم یونیت مبنا نیرو 10/08/1401 08:01:00 ق.ظ استعلام دستگاه هشدار دهنده گاز طبی و کنترل والو باکس مدل VA 9700 نام تجارتی فراد تجهیز مرجع سازنده مهندسی فراد تجهیز سپنتا استعلام دستگاه هشدار دهنده گاز طبی و کنترل والو باکس مدل VA 9700 نام تجارتی فراد تجهیز مرجع سازنده مهندسی فراد تجهیز سپنتا 07/08/1401 08:39:00 ق.ظ استعلام دستگاه ایونت و فالت رکوردر مطابق مشخصات ذکر شده در فایل پیوست استعلام دستگاه ایونت و فالت رکوردر مطابق مشخصات ذکر شده در فایل پیوست 04/08/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام کاسه نمد مطابق با تقاضای 0132369می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. استعلام کاسه نمد مطابق با تقاضای 0132369می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. 03/08/1401 10:11:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی - نوبت دوم تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی - نوبت دوم 03/08/1401 08:14:03 ق.ظ استعلام خرید تست بلاک و آلارم یونیت محور آزمای فارس استعلام خرید تست بلاک و آلارم یونیت محور آزمای فارس 03/08/1401 07:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی حوزه بهره برداری منطقه شرق مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی حوزه بهره برداری منطقه شرق 02/08/1401 09:30:00 ب.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی 02/08/1401 05:30:04 ق.ظ استعلام پنل آلارم آنانسیتور 96 پنجره استعلام پنل آلارم آنانسیتور 96 پنجره 01/08/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام سیستم هشدار دهنده قطع اکسیژن در ورودی بخش ها استعلام سیستم هشدار دهنده قطع اکسیژن در ورودی بخش ها 01/08/1401 10:42:00 ق.ظ استعلام خرید تپ متر و صفحه آلارم باسط پژوه استعلام خرید تپ متر و صفحه آلارم باسط پژوه 01/08/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام دستگاه ایونت و فالت رکوردر مطابق مشخصات ذکر شده در فایل پیوست استعلام دستگاه ایونت و فالت رکوردر مطابق مشخصات ذکر شده در فایل پیوست 30/07/1401 09:03:00 ق.ظ استعلام انتقال و تجمیع آلارم های مراکز و ایستگاه ها زیرساختی به مرکز پی سی کرمانشاه استعلام انتقال و تجمیع آلارم های مراکز و ایستگاه ها زیرساختی به مرکز پی سی کرمانشاه 30/07/1401 04:52:00 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) "انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلار مناقصه, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) "انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلار 25/07/1401 06:57:11 ق.ظ استعلام خرید تست بلاک و آلارم یونیت محور آزمای فارس استعلام خرید تست بلاک و آلارم یونیت محور آزمای فارس 24/07/1401 09:24:00 ق.ظ استعلام نورافکن/لامپ مهتابی/فیتینگ استعلام نورافکن/لامپ مهتابی/فیتینگ 23/07/1401 08:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ..- نوبت دوم تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ..- نوبت دوم 21/07/1401 06:45:26 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن .. تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن .. 20/07/1401 07:57:35 ق.ظ استعلام خرید لوازم برق مرکز خلیل اباد طبق لیست پیوست استعلام خرید لوازم برق مرکز خلیل اباد طبق لیست پیوست 19/07/1401 07:09:00 ق.ظ استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی کلیه ی مراحل سیستم دزدگیر برای محیط اداری استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی کلیه ی مراحل سیستم دزدگیر برای محیط اداری 18/07/1401 03:18:00 ب.ظ استعلام ایران کد مشابه میباشد//آلارم هشدار دمای یخچال واکسن //پیگیری 09158118699سعیدی استعلام ایران کد مشابه میباشد//آلارم هشدار دمای یخچال واکسن //پیگیری 09158118699سعیدی 12/07/1401 08:26:00 ق.ظ مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختم مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختم 11/07/1401 05:50:31 ق.ظ استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست 10/07/1401 09:31:00 ق.ظ استعلام * مدول کنترلی آلارم ایران کد مشابه و کالا طبق درخواست پیوست شده نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است استعلام * مدول کنترلی آلارم ایران کد مشابه و کالا طبق درخواست پیوست شده نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است 09/07/1401 12:36:00 ب.ظ استعلام "SIMTRONIC" FLAME DETECTORS استعلام "SIMTRONIC" FLAME DETECTORS 02/07/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام عملیات خرید آلارم باکس جدید جهت مرکز PC سمنان مطابق مشخصات فهرست مقادیر استعلام عملیات خرید آلارم باکس جدید جهت مرکز PC سمنان مطابق مشخصات فهرست مقادیر 30/06/1401 06:38:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست 29/06/1401 12:10:00 ب.ظ استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست 24/06/1401 12:27:00 ب.ظ استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست استعلام تهیه و نصب و راه اندازی 4 مجموعه دستگاه جمع کننده آلارم (در مرکز و 3 ایستگاه تابعه) طبق فایل های پیوست 21/06/1401 12:14:00 ب.ظ مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی ساخ مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی ساخ 20/06/1401 05:02:13 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ...تجدید نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ...تجدید نوبت دوم 19/06/1401 06:13:32 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ...تجدید نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ...تجدید نوبت دوم 19/06/1401 06:12:19 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... 17/06/1401 04:47:05 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ... تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ... 17/06/1401 04:44:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن منطقه جنوب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن منطقه جنوب 17/06/1401 04:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم، روشنائی، ژنراتورها، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال منطقه غرب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم، روشنائی، ژنراتورها، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال منطقه غرب 17/06/1401 04:10:00 ق.ظ استعلام سیرن (آژیر فن دار ) 220 ولت 420 ولت استعلام سیرن (آژیر فن دار ) 220 ولت 420 ولت 16/06/1401 10:51:06 ق.ظ استعلام خرید لوازم اعلان حریق فقط طبق صورت پیوست استعلام خرید لوازم اعلان حریق فقط طبق صورت پیوست 13/06/1401 07:28:00 ق.ظ مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختم مناقصه, " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختم 12/06/1401 07:06:47 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ... - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ... - نوبت دوم 12/06/1401 04:53:01 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ... مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ... 10/06/1401 05:08:11 ق.ظ استعلام آژیرصنعتی استعلام آژیرصنعتی 07/06/1401 04:54:00 ق.ظ استعلام پنجره آلارم دارای خروجی پروتکل IEC60870-5-101 وطبق مشخصات فنی پیوست استعلام پنجره آلارم دارای خروجی پروتکل IEC60870-5-101 وطبق مشخصات فنی پیوست 29/05/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام بهسازی و جانمایی سنسورهای دما و رطوبت جدید و انتقال و تجمیع آلارم های محیطی مرکز طبق مشخصات و لیست پیوست در قالب قرارداد استعلام بهسازی و جانمایی سنسورهای دما و رطوبت جدید و انتقال و تجمیع آلارم های محیطی مرکز طبق مشخصات و لیست پیوست در قالب قرارداد 29/05/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام پنجره آلارم 4*5 تغذیه 110 ولت DC با رله استعلام پنجره آلارم 4*5 تغذیه 110 ولت DC با رله 27/05/1401 06:54:33 ق.ظ استعلام چراغ گردان و آژیر (آتشنشانی) خودرویی استعلام چراغ گردان و آژیر (آتشنشانی) خودرویی 26/05/1401 09:32:15 ق.ظ مناقصه, "انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی ساختمان ها و محوطه مخازن مناقصه, "انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی ساختمان ها و محوطه مخازن 25/05/1401 07:21:24 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ....- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن ....- نوبت دوم 25/05/1401 05:45:23 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ...- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ...- نوبت دوم 25/05/1401 04:38:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن منطقه جنوب تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن منطقه جنوب تهران 24/05/1401 09:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم، روشنائی، ژنراتورهای، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال منطقه غرب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم، روشنائی، ژنراتورهای، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال منطقه غرب 24/05/1401 09:56:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... 24/05/1401 06:59:12 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن .... مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سر ریز مخازن .... 24/05/1401 06:55:28 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی ZABBIX MONITORING شامل... استعلام نصب و راه اندازی ZABBIX MONITORING شامل... 18/05/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی ZABBIX MONITORING شامل... استعلام نصب و راه اندازی ZABBIX MONITORING شامل... 12/05/1401 11:23:10 ق.ظ استعلام پنجره آلارم.... استعلام پنجره آلارم.... 11/05/1401 10:37:03 ق.ظ استعلام FLASH ALARM ایرانکد مشابه میباشد استعلام FLASH ALARM ایرانکد مشابه میباشد 10/05/1401 07:37:00 ق.ظ استعلام پنجره آلارم 5*4 تغذیه 110 ولت DC با رله latch با چراغ سینگنال led مدل mu ... استعلام پنجره آلارم 5*4 تغذیه 110 ولت DC با رله latch با چراغ سینگنال led مدل mu ... 08/05/1401 10:21:45 ق.ظ استعلام دزدگیر ترانس برق استعلام دزدگیر ترانس برق 08/05/1401 07:08:00 ب.ظ استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سرور ریکوردر مطابق فایل پیوست استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سرور ریکوردر مطابق فایل پیوست 06/05/1401 12:41:00 ب.ظ استعلام ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M استعلام ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M 02/05/1401 09:11:00 ق.ظ استعلام خرید دو دستگاه جمع آوری وارسال آلارم اکسترنال تحت شبکه به همراه چهارعدد مبدل 48به 24 دی سی باگراند مثبت 240وات و ده متر داکت 20سانتی متری درب دار استعلام خرید دو دستگاه جمع آوری وارسال آلارم اکسترنال تحت شبکه به همراه چهارعدد مبدل 48به 24 دی سی باگراند مثبت 240وات و ده متر داکت 20سانتی متری درب دار 02/05/1401 05:33:00 ق.ظ استعلام پنجره آلارم 24 خانه 125 ولت DC - طبق مشخصات فنی پیوست استعلام پنجره آلارم 24 خانه 125 ولت DC - طبق مشخصات فنی پیوست 01/05/1401 08:23:00 ق.ظ استعلام تعداد 2 عدد سوویچ آلارم دیزل ژنراتور SABB طبق مشخصات فنی تقاضای پیوست. شماره تقاضا 0130135 استعلام تعداد 2 عدد سوویچ آلارم دیزل ژنراتور SABB طبق مشخصات فنی تقاضای پیوست. شماره تقاضا 0130135 25/04/1401 11:51:00 ق.ظ استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم آژیر اعلام شرایط اضطراری خطر در تاسیسات ساوه و تأسیسات ری استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم آژیر اعلام شرایط اضطراری خطر در تاسیسات ساوه و تأسیسات ری 22/04/1401 06:04:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب دستگاه آلارم باکس جهت ایستگاههای ایلام ، مانیشت ، کوه پشمین ، دینارکوه ،مورموری ، دهلران ، و مهران مطابق اسناد پیوست استعلام تهیه و نصب دستگاه آلارم باکس جهت ایستگاههای ایلام ، مانیشت ، کوه پشمین ، دینارکوه ،مورموری ، دهلران ، و مهران مطابق اسناد پیوست 21/04/1401 07:21:00 ق.ظ استعلام ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M استعلام ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M 15/04/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام سلونوِِئید استعلام سلونوِِئید 15/04/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام خرید دتکتور دودی یونیزاسیون ، دتکتور حرارتی ، شستی اعلام حریق ، آژیر فلاشر اینتر فیس ، مرکز اعلام حریق هوشمند برابر فایل پیوستی استعلام خرید دتکتور دودی یونیزاسیون ، دتکتور حرارتی ، شستی اعلام حریق ، آژیر فلاشر اینتر فیس ، مرکز اعلام حریق هوشمند برابر فایل پیوستی 11/04/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام مخروط پایه سنگین-راه بند-چراغ سقفی- ماسک-کمربند و آژیر خودرو به شرح پیوست. ایران کد مشابه است.کالا باید به تائید hseبرسد. استعلام مخروط پایه سنگین-راه بند-چراغ سقفی- ماسک-کمربند و آژیر خودرو به شرح پیوست. ایران کد مشابه است.کالا باید به تائید hseبرسد. 11/04/1401 05:21:00 ق.ظ استعلام انتقال و تجمیع آلارم های مراکز و ایستگاه ها زیرساختی به مرکز پی سی کرمانشاه استعلام انتقال و تجمیع آلارم های مراکز و ایستگاه ها زیرساختی به مرکز پی سی کرمانشاه 11/04/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام دتکتور دود اقلام مطابق لیست پیوست -ایران کدها مشابه می باشد. استعلام دتکتور دود اقلام مطابق لیست پیوست -ایران کدها مشابه می باشد. 08/04/1401 05:02:00 ق.ظ استعلام آژیر سیستم قطع اظطراری آژیر سیستم قطع اظطراری استعلام آژیر سیستم قطع اظطراری آژیر سیستم قطع اظطراری 08/04/1401 01:45:00 ب.ظ استعلام پنجره آلارم 24 خانه 125 ولت DC - طبق مشخصات فنی پیوست استعلام پنجره آلارم 24 خانه 125 ولت DC - طبق مشخصات فنی پیوست 05/04/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام جنرال آلارم/ایران کد مشابه می باشد/مطابق شرح پیوست استعلام جنرال آلارم/ایران کد مشابه می باشد/مطابق شرح پیوست 29/03/1401 02:13:00 ب.ظ استعلام تجهیزات تاسییات اداری با فایل پیوست ضمینه شده استعلام تجهیزات تاسییات اداری با فایل پیوست ضمینه شده 28/03/1401 06:46:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه شماره WSS-۰۰۳۰۲۱۲ & ۰۰۳۰۰۶۰ خرید ۳۳ عدد MANUALL ALARM CALL POINT مناقصه, مناقصه شماره WSS-۰۰۳۰۲۱۲ & ۰۰۳۰۰۶۰ خرید ۳۳ عدد MANUALL ALARM CALL POINT 24/03/1401 06:35:59 ق.ظ مناقصه خرید 33 عدد MANUALL ALARM POINT - نوبت دوم مناقصه خرید 33 عدد MANUALL ALARM POINT - نوبت دوم 24/03/1401 04:24:36 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید MANUAL ALARM CALL POINT به شمارهWSS-0030212-0030060 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید MANUAL ALARM CALL POINT به شمارهWSS-0030212-0030060 22/03/1401 07:33:00 ق.ظ مناقصه خرید 33 عدد MANUALL ALARM POINT مناقصه خرید 33 عدد MANUALL ALARM POINT 22/03/1401 07:00:19 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم آژیر اعلام شرایط اضطراری خطر در تاسیسات ساوه و تاسیسات ری - 3 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم آژیر اعلام شرایط اضطراری خطر در تاسیسات ساوه و تاسیسات ری - 3 21/03/1401 07:56:00 ق.ظ استعلام، آژیر الکتریکی آژیر الکتریکی 21/03/1401 04:06:28 ق.ظ