مشاوره راهسازی و راه آهن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژه های راه ها و معابر شهرکهای صنعتی مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژه های راه ها و معابر شهرکهای صنعتی 29/03/1403 11:34:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن درشهرهای چالدران و چایپاره مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن درشهرهای چالدران و چایپاره 29/03/1403 11:18:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن درشهرهای مهاباد-سردشت مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن درشهرهای مهاباد-سردشت 29/03/1403 11:18:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی آماده سازی طرح نهضت مل مسکن شهرستان های سلماس و خوی مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی آماده سازی طرح نهضت مل مسکن شهرستان های سلماس و خوی 29/03/1403 11:17:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و اجاره ماشین آلات خدمات شهری مناقصه انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و اجاره ماشین آلات خدمات شهری 29/03/1403 10:25:41 ق.ظ تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات زیباسازی محیط مجتمع بندری تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات زیباسازی محیط مجتمع بندری 29/03/1403 10:16:48 ق.ظ فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی به منظور انتخاب مشاور واجد شرایط به روش خرید خدمات مشاوره به روش QBS برای مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل - نوبت دوم فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی به منظور انتخاب مشاور واجد شرایط به روش خرید خدمات مشاوره به روش QBS برای مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل - نوبت دوم 29/03/1403 07:20:33 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره طراحی نظارت امور آزمایشگاهی آگهی فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره طراحی نظارت امور آزمایشگاهی 29/03/1403 07:13:09 ق.ظ مناقصه طراحی جاده مجتمع معدنی - صنعتی مناقصه طراحی جاده مجتمع معدنی - صنعتی 29/03/1403 06:59:27 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... نوبت دوم مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ...نوبت دوم 29/03/1403 05:53:59 ق.ظ استعلام انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های اداره، سامانه ستاد - استعلام روز سه شنبه بیست و نهم خرداد 1403 استعلام انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های اداره، سامانه ستاد 29/03/1403 03:15:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور طراحی تفصیلی سایت و سلار جاده و کمپ استراحت کارکنان سایتهای حفاری چاه آب عمیق در مناطق طبس (خراسان جنوبی) و جانجا (سیستان و بلوچستان) استعلام انتخاب مشاور طراحی تفصیلی سایت و سلار جاده و کمپ استراحت کارکنان سایتهای حفاری چاه آب عمیق در مناطق طبس (خراسان جنوبی) و جانجا (سیستان و بلوچستان) 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ساماندهی و هوشمندسازی حمل و نقل بار و کالای سطح شهر ابطال استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ساماندهی و هوشمندسازی حمل و نقل بار و کالای سطح شهر ابطال 27/03/1403 11:44:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره ایجاد پایگاه داده های مکانی شهرسازی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره ایجاد پایگاه داده های مکانی شهرسازی 27/03/1403 11:09:00 ق.ظ استعلام مطالعات ترافیکی و تحلیل آماری و تهیه طرح های شبکه معابر سطح شهر ملارد استعلام مطالعات ترافیکی و تحلیل آماری و تهیه طرح های شبکه معابر سطح شهر ملارد 27/03/1403 08:34:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی خدمات نظارت (قبل از اجرا ،حین اجرا و بعد از اجرا ) آگهی فراخوان عمومی خدمات نظارت (قبل از اجرا ،حین اجرا و بعد از اجرا ) 27/03/1403 08:01:57 ق.ظ مناقصه عملیات طرح بیست گانه و نقشه راه نهر و جدول و پیاده روسازی... مناقصه عملیات طرح بیست گانه و نقشه راه نهر و جدول و پیاده روسازی... 27/03/1403 07:34:48 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای حمل و نقلو ترافیک و اصلاح هندسی مسیرهای پرخطر در شهر تربت جام استعلام ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای حمل و نقلو ترافیک و اصلاح هندسی مسیرهای پرخطر در شهر تربت جام 27/03/1403 05:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه مدیریت و اصلاح نقاط حادثه خیز حوزه استحفاظی شهرستان نوبت دوم فراخوان مناقصه مدیریت و اصلاح نقاط حادثه خیز حوزه استحفاظی شهرستان نوبت دوم 26/03/1403 12:18:52 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل...- نوبت دوم 26/03/1403 12:08:44 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی و فنی مشاوران جهت انجام خدمات نظارت بر اجرای پروژه های راه ها و معابر شهرکهای صنعتی فراخوان ارزیابی کیفی و فنی مشاوران جهت انجام خدمات نظارت بر اجرای پروژه های راه ها و معابر شهرکهای صنعتی 26/03/1403 12:00:09 ب.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های آماده سازی و راهسازی ... مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های آماده سازی و راهسازی ... 26/03/1403 11:31:15 ق.ظ مناقصه مدیریت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی- نوبت دوم مناقصه مدیریت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی- نوبت دوم 26/03/1403 11:24:01 ق.ظ استعلام اجرای پروژه خدمات مشاوره جهت ارائه طرح ترافیکی نصیرشهر با مشخصات فنی و شرح خدمات پیوست (تاییدیه طرح توسط اداره راهور الزامی است) استعلام اجرای پروژه خدمات مشاوره جهت ارائه طرح ترافیکی نصیرشهر با مشخصات فنی و شرح خدمات پیوست (تاییدیه طرح توسط اداره راهور الزامی است) 26/03/1403 10:12:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری و پیگیری اخذ سند اراضی ملی و موات و قطعات تفکیکی شهرستان مهریز استعلام نقشه برداری و پیگیری اخذ سند اراضی ملی و موات و قطعات تفکیکی شهرستان مهریز 26/03/1403 08:53:00 ق.ظ استعلام {2005/21/08} نظارت بر اجرای بخشی از آماده سازی اراضی محله جوانان شهر کوهبنان استعلام {2005/21/08} نظارت بر اجرای بخشی از آماده سازی اراضی محله جوانان شهر کوهبنان 26/03/1403 07:58:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... 26/03/1403 07:28:10 ق.ظ استعلام پروژه مطالعاتی نقشه برداری و ارزیابی محورهای ارتباطی عشایر بخش مرکزی و خرقان شهرستان زرندیه استعلام پروژه مطالعاتی نقشه برداری و ارزیابی محورهای ارتباطی عشایر بخش مرکزی و خرقان شهرستان زرندیه 26/03/1403 07:16:00 ق.ظ استعلام رسیدگی، پیمان و کنترل پروژه قراردادهای حوزه معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا شامل قراردادهای زیربنایی مناطق راه آهن و قراردادهای ادارات کل استعلام رسیدگی، پیمان و کنترل پروژه قراردادهای حوزه معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا شامل قراردادهای زیربنایی مناطق راه آهن و قراردادهای ادارات کل 26/03/1403 06:56:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی تلفن تماس : 09300951179 استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی تلفن تماس : 09300951179 24/03/1403 07:44:00 ق.ظ استعلام اخذاسنادمالکیت تکبرگی وتبدیل اسنادمالکیت دفترچه ای به تکبرگی اراضی واملاک دولتی ونیزپیاده سازی ونقشه برداری محدوده اسنادمالکیت در شهرستان خمینی شهر استعلام اخذاسنادمالکیت تکبرگی وتبدیل اسنادمالکیت دفترچه ای به تکبرگی اراضی واملاک دولتی ونیزپیاده سازی ونقشه برداری محدوده اسنادمالکیت در شهرستان خمینی شهر 24/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی 24/03/1403 06:22:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره « انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز » مناقصه، خرید خدمات مشاوره « انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز » 23/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی شهرستان شادگان (احداث و تکمیل دور برگردان) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی شهرستان شادگان (احداث و تکمیل دور برگردان) 23/03/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام بازشماری منابع ملی زمین و مسکن مربوط به شهرهای سنندج مریوان کامیاران دهگلان سروآباد با مبلغ برآورد 12.600.000.000 ریال استعلام بازشماری منابع ملی زمین و مسکن مربوط به شهرهای سنندج مریوان کامیاران دهگلان سروآباد با مبلغ برآورد 12.600.000.000 ریال 23/03/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری و اخذ اسناد مربوط به شهرهای مریوان کامیاران سروآباد با مبلغ برآورد 7.200.000.000 ریال استعلام نقشه برداری و اخذ اسناد مربوط به شهرهای مریوان کامیاران سروآباد با مبلغ برآورد 7.200.000.000 ریال 23/03/1403 06:27:00 ق.ظ مناقصه پروژه فاز 1 آماده سازی بستر طراحی و احداث بوستان مناقصه پروژه فاز 1 آماده سازی بستر طراحی و احداث بوستان 23/03/1403 05:31:19 ق.ظ استعلام انجام عملیات حفاری و مطالعه ژئو تکنیک پل گشویی گناوه به متراژ 120 متر استعلام انجام عملیات حفاری و مطالعه ژئو تکنیک پل گشویی گناوه به متراژ 120 متر 23/03/1403 05:14:00 ق.ظ استعلام برنامه راهبردی پنجساله شهرداری دهدز استعلام برنامه راهبردی پنجساله شهرداری دهدز 23/03/1403 04:02:00 ق.ظ آگهی خرید خدمات مشاور مطالعات آسیب شناسی اجرای پیاده راه و ...- نوبت دوم آگهی خرید خدمات مشاور مطالعات آسیب شناسی اجرای پیاده راه و ...- نوبت دوم 22/03/1403 11:21:38 ق.ظ مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور بافق- سه چاهون - نوبت دوم مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور بافق- سه چاهون - نوبت دوم 22/03/1403 11:12:59 ق.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه طراحی، تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه طراحی، تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی 22/03/1403 10:59:46 ق.ظ مناقصه مدیریت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی مناقصه مدیریت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی 22/03/1403 10:54:13 ق.ظ مناقصه طراحی تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه- نوبت دوم مناقصه طراحی تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه- نوبت دوم 22/03/1403 10:00:13 ق.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی، روسازی و ابنیه فنی) آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی، روسازی و ابنیه فنی) 22/03/1403 09:59:01 ق.ظ استعلام تهیه شرح خدمات مطالعات ساماندهی حمل و نقل شهری و شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل بار استعلام تهیه شرح خدمات مطالعات ساماندهی حمل و نقل شهری و شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل بار 22/03/1403 08:38:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات نقشه برداری و تهیه احجام خاکی و سنگی ایلراه اوباغ چاه گاه بخش مرکزی شهرستان لردگان طبق مدارک پیوست استعلام انجام خدمات نقشه برداری و تهیه احجام خاکی و سنگی ایلراه اوباغ چاه گاه بخش مرکزی شهرستان لردگان طبق مدارک پیوست 22/03/1403 06:25:00 ق.ظ فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی به منظور انتخاب مشاور واجد شرایط به روش خرید خدمات مشاوره به روش QBS برای مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی به منظور انتخاب مشاور واجد شرایط به روش خرید خدمات مشاوره به روش QBS برای مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل 22/03/1403 05:03:02 ق.ظ ارزیابی کیفی طراحی، تامین و اجرای خط دوم راه آهن ارزیابی کیفی طراحی، تامین و اجرای خط دوم راه آهن 21/03/1403 09:47:58 ق.ظ استعلام پروژه طراحی بلوار پاسداران واقع در شهرک اندیشه بصوت خیابان کامل (perfect) استعلام پروژه طراحی بلوار پاسداران واقع در شهرک اندیشه بصوت خیابان کامل (perfect) 21/03/1403 08:57:00 ق.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی نوبت دوم  آگهی دعوت به ارزیابی کیفی طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی نوبت دوم  21/03/1403 09:01:46 ق.ظ استعلام نظارت عالیه و کارگاهی طرح احداث و مرمت جاده های دسترسی به مزارع کشاورزی استعلام نظارت عالیه و کارگاهی طرح احداث و مرمت جاده های دسترسی به مزارع کشاورزی 21/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام مطالعات فنی،طراحی،تهیه نقشه های اجرایی،تهیه اسناد مناقصه و برآورداولیه و مدت زمان اجرای پروژه مسقف نمودن زیرگذر میدان قیام .مدارک به پیوست می باشد استعلام مطالعات فنی،طراحی،تهیه نقشه های اجرایی،تهیه اسناد مناقصه و برآورداولیه و مدت زمان اجرای پروژه مسقف نمودن زیرگذر میدان قیام .مدارک به پیوست می باشد 21/03/1403 08:43:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل... فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل... 21/03/1403 08:51:56 ق.ظ استعلام مطالعات توجیه نهایی و تفصیلی(مرحله اول و دوم و نقشه برداری) محور دارزین بم شرح خدمات همسان و جاری استعلام مطالعات توجیه نهایی و تفصیلی(مرحله اول و دوم و نقشه برداری) محور دارزین بم شرح خدمات همسان و جاری 21/03/1403 08:10:00 ق.ظ استعلام پیاده کردن نقشه راه و تعیین مسیر 2 - بازگشایی مسیر و برداشت خاک نباتی - 3 اجرای عملیات خاکریزی در لایه اول با ... طبق لیست پیوست استعلام پیاده کردن نقشه راه و تعیین مسیر 2 - بازگشایی مسیر و برداشت خاک نباتی - 3 اجرای عملیات خاکریزی در لایه اول با ... طبق لیست پیوست 21/03/1403 06:46:00 ق.ظ فراخوان عمومی دعوت به همکاری تهیه طرح مطالعاتی - سند سیاست گذاری و عملیاتی (تهران ، شهر دوستدار خانواده)  فراخوان عمومی دعوت به همکاری تهیه طرح مطالعاتی - سند سیاست گذاری و عملیاتی (تهران ، شهر دوستدار خانواده)  21/03/1403 06:01:09 ق.ظ مناقصه طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور چمن آب مناقصه طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور چمن آب 20/03/1403 09:39:25 ق.ظ مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور بافق- سه چاهون مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور بافق- سه چاهون 20/03/1403 09:31:59 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک به روش نمونه گیری ممتد پل طلارود سلمانشهر جهت حفر 2 گمانه 40 متری در مجموع 80 متر (روش ماشینی) استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک به روش نمونه گیری ممتد پل طلارود سلمانشهر جهت حفر 2 گمانه 40 متری در مجموع 80 متر (روش ماشینی) 20/03/1403 09:22:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور نمکزار مناقصه طراحی، تأمین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی محور نمکزار 20/03/1403 09:22:30 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-33"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور شادمهر – چمن آباد به روش EPC غیرصنعتی" مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-33"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور شادمهر – چمن آباد به روش EPC غیرصنعتی" 20/03/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-28"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور غنی آباد – قاسم آباد به روش EPC غیرصنعتی" مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-28"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور غنی آباد – قاسم آباد به روش EPC غیرصنعتی" 20/03/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-31"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور قاسم آباد – بجستان به روش EPC غیرصنعتی" مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-31"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور قاسم آباد – بجستان به روش EPC غیرصنعتی" 20/03/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-27"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور نمکزار – عشق آباد به روش EPC غیرصنعتی" مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-27"طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور نمکزار – عشق آباد به روش EPC غیرصنعتی" 20/03/1403 07:48:00 ق.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی آگهی دعوت به ارزیابی کیفی طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی 20/03/1403 07:42:20 ق.ظ استعلام تثبیت و جانمایی تدقیق و در نهایت صدور اسناد بنام سازمان ملی زمین و مسکن اراضی واقع در شهریتان سراوان استعلام تثبیت و جانمایی تدقیق و در نهایت صدور اسناد بنام سازمان ملی زمین و مسکن اراضی واقع در شهریتان سراوان 20/03/1403 06:30:00 ق.ظ مناقصه احداث راه ارتباطی بین چاه های CG -2 ، CGW - 1 و تاسیسات فرآورش سیار (MOS) میدان نفتی چنگوله- نوبت دوم مناقصه احداث راه ارتباطی بین چاه های CG -2 ، CGW - 1 و تاسیسات فرآورش سیار (MOS) میدان نفتی چنگوله- نوبت دوم 20/03/1403 05:54:26 ق.ظ استعلام فرایند نقشه برداری و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ و همچنین اخذ اسناد تک برگ اراضی فراشبند مطابق با لیست پیوست استعلام فرایند نقشه برداری و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ و همچنین اخذ اسناد تک برگ اراضی فراشبند مطابق با لیست پیوست 20/03/1403 05:43:00 ق.ظ استعلام خدمات آزماشگاهی و کنترل کیفی پروژه های عمرانی در سطح منطقه سه طبق برگه س استعلام پیوستی تا سقف معاملات متوسط 1403 استعلام خدمات آزماشگاهی و کنترل کیفی پروژه های عمرانی در سطح منطقه سه طبق برگه س استعلام پیوستی تا سقف معاملات متوسط 1403 20/03/1403 05:42:00 ق.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی طراحی، تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی طراحی، تامین و اجرای خط دوم راه آهن زیرسازی روسازی و ابنیه فنی 20/03/1403 05:36:11 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-32 "طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور سه چاهون – جندق به روش EPC غیرصنعتی" مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-32 "طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور سه چاهون – جندق به روش EPC غیرصنعتی" 19/03/1403 10:01:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-29طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور چمن آباد – سنگان مسافری به روش EPC غیرصنعتی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-29طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور چمن آباد – سنگان مسافری به روش EPC غیرصنعتی 19/03/1403 10:01:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-30 "طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور بافق – سه چاهون به روش EPC غیرصنعتی" مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402-31-30 "طراحـی، تـأمین و اجـرای خط دوم راه آهـن (زیرسـازی، روسازی و ابنیه فنی) محور بافق – سه چاهون به روش EPC غیرصنعتی" 19/03/1403 09:59:00 ق.ظ آگهی خرید خدمات مشاور مطالعات آسیب شناسی اجرای پیاده راه و ... آگهی خرید خدمات مشاور مطالعات آسیب شناسی اجرای پیاده راه و ... 19/03/1403 09:25:03 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور بافق - سه چاهون EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور بافق - سه چاهون EPC 19/03/1403 08:45:13 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور سه چاهون-جندق EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور سه چاهون-جندق EPC 19/03/1403 08:39:37 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور نمکزار - عشق آباد EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور نمکزار - عشق آباد EPC 19/03/1403 08:32:40 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور غنی آباد - قاسم آباد EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور غنی آباد - قاسم آباد EPC 19/03/1403 08:24:53 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور شادمهر-چمن آباد EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور شادمهر-چمن آباد EPC 19/03/1403 08:24:02 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن(زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور چمن آباد-سنگان مسافری EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن(زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور چمن آباد-سنگان مسافری EPC 19/03/1403 07:56:16 ق.ظ مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم ​​​​​​​نوبت دوم  19/03/1403 07:50:54 ق.ظ مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور قاسم آباد - بجستان EPC مناقصه, طراحی تامین و اجرای خط دوم راه آهن (زیرسازی روسازی و ابنیه فنی) محور قاسم آباد - بجستان EPC 19/03/1403 07:37:44 ق.ظ استعلام انجام تست دانسیته صحرایی جاده های دسترسی به مزارع کشاورزی استعلام انجام تست دانسیته صحرایی جاده های دسترسی به مزارع کشاورزی 17/03/1403 04:24:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایلام استعلام انجام خدمات مدیریت طرح برای پروژه های اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایلام 16/03/1403 09:20:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور برای نظارت بر طرح زیر گذر خیابان شهید بهشتی جنوبی هشترود استعلام انتخاب مشاور برای نظارت بر طرح زیر گذر خیابان شهید بهشتی جنوبی هشترود 16/03/1403 09:18:00 ق.ظ مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم 16/03/1403 09:26:49 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره و نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های اضطراری ونگهداری pm مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره و نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های اضطراری ونگهداری pm 16/03/1403 08:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره حمل و نقل و ترافیک طبق فرم مناقصه 5876/ب/1403 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره حمل و نقل و ترافیک طبق فرم مناقصه 5876/ب/1403 16/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه احداث راه ارتباطی بین چاه های CG -2 ، CGW - 1 و تاسیسات فرآورش سیار (MOS) میدان نفتی چنگوله مناقصه احداث راه ارتباطی بین چاه های CG -2 ، CGW - 1 و تاسیسات فرآورش سیار (MOS) میدان نفتی چنگوله 16/03/1403 07:48:23 ق.ظ استعلام انجام مطالعات وارائه طرح جامع ساماندهی ترافیکی بزرگراه آزادگان(حدفاصل میدان استقلال تاآزادراه معلم)براساس شرایط وشرح خدمات مندرج درآگهی استعلام(پیوست) استعلام انجام مطالعات وارائه طرح جامع ساماندهی ترافیکی بزرگراه آزادگان(حدفاصل میدان استقلال تاآزادراه معلم)براساس شرایط وشرح خدمات مندرج درآگهی استعلام(پیوست) 16/03/1403 07:25:00 ق.ظ ابطال آگهی استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ساماندهی و هوشمندسازی حمل و نقل بار و کالای سطح شهر ابطال آگهی استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ساماندهی و هوشمندسازی حمل و نقل بار و کالای سطح شهر 16/03/1403 07:25:11 ق.ظ استعلام ایران کد کالاهای انتخاب شده مشابه می باشد جزئیات در فایل پیوست درج پیش فاکتوردرسامانه الزامی می باشد.استعلام قیمت براساس برگه استعلام فایل پیوست استعلام ایران کد کالاهای انتخاب شده مشابه می باشد جزئیات در فایل پیوست درج پیش فاکتوردرسامانه الزامی می باشد.استعلام قیمت براساس برگه استعلام فایل پیوست 16/03/1403 06:49:00 ق.ظ استعلام برنامه جامع کاهش تصادفات شهر ساوه(11 مورد)طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تایید مهروامضا گردد.(رویت پیوست الزامی میباشد) استعلام برنامه جامع کاهش تصادفات شهر ساوه(11 مورد)طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تایید مهروامضا گردد.(رویت پیوست الزامی میباشد) 16/03/1403 05:15:00 ق.ظ استعلام تدقیق کمربندی شهر شاندیز طبق پیش نویس قرارداد پیوست استعلام تدقیق کمربندی شهر شاندیز طبق پیش نویس قرارداد پیوست 16/03/1403 04:45:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مشاور حمل و نقل ترافیکی - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات مشاور حمل و نقل ترافیکی - نوبت دوم 16/03/1403 04:46:59 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری مطالعات، تهیه اسناد مناقصه و خدمات مهندسی نظارت قبل از اجراء ، حین اجراء و بعد از اجراء پروژه استقرار نمره4 دریابانی در بن مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری مطالعات، تهیه اسناد مناقصه و خدمات مهندسی نظارت قبل از اجراء ، حین اجراء و بعد از اجراء پروژه استقرار نمره4 دریابانی در بن 13/03/1403 11:53:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات احداث تأسیسات زیر بنایی و روبنایی قطعات 85 و قطعات b391وb291 ،a80 وa81 ،78،84و76 مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات احداث تأسیسات زیر بنایی و روبنایی قطعات 85 و قطعات b391وb291 ،a80 وa81 ،78،84و76 13/03/1403 11:53:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور پروژه های عمرانی و خدمات مهندسی مطابق اسناد پیوست استعلام انتخاب مشاور پروژه های عمرانی و خدمات مهندسی مطابق اسناد پیوست 13/03/1403 10:56:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران بازنگری مطالعات، تهیه اسناد مناقصه و خدمات مهندسی نظارت...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران بازنگری مطالعات، تهیه اسناد مناقصه و خدمات مهندسی نظارت...- نوبت دوم 13/03/1403 08:55:14 ق.ظ