آسانسور info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام استعالم بها استاندارد سازی آسانسور ها و بیمه نامه سرنشینان بیمارستان شهید رحیمی استعلام استعالم بها استاندارد سازی آسانسور ها و بیمه نامه سرنشینان بیمارستان شهید رحیمی 14/12/1402 11:33:00 ق.ظ مناقصه احداث سوله انبار نمک سرباشی ... مناقصه احداث سوله انبار نمک سرباشی ... 14/12/1402 11:32:57 ق.ظ استعلام خرید تابلو فرمان پار با درایو GEFRAN11kwباقابلیت upsوADO وتعویض سنسور وآهنربا به همراه نصب وراه اندازی استعلام خرید تابلو فرمان پار با درایو GEFRAN11kwباقابلیت upsوADO وتعویض سنسور وآهنربا به همراه نصب وراه اندازی 14/12/1402 11:22:00 ق.ظ استعلام لوازم مورد نیاز آسانسور طبق شرح درخواست ضمیمه تسویه 2ماهه هزینه حمل بافروشنده هماهنگی 61638143 استعلام لوازم مورد نیاز آسانسور طبق شرح درخواست ضمیمه تسویه 2ماهه هزینه حمل بافروشنده هماهنگی 61638143 14/12/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام تعمیر و سرویس آسانسور ساختمان کوچه یازدهم ساختمان مرکزی نفت خزر بازدید بارائه کد ملی و اسامی کارشناسان از روز قبل ازلزامی است استعلام تعمیر و سرویس آسانسور ساختمان کوچه یازدهم ساختمان مرکزی نفت خزر بازدید بارائه کد ملی و اسامی کارشناسان از روز قبل ازلزامی است 14/12/1402 10:44:00 ق.ظ استعلام خرید وسایل موردنیاز اسانسور،وتعمیر وسرویس اسانسوربیماربربیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه بارگیری ،حمل ،تخلیه وتعمیر وسرویس با برنده می باشد استعلام خرید وسایل موردنیاز اسانسور،وتعمیر وسرویس اسانسوربیماربربیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه بارگیری ،حمل ،تخلیه وتعمیر وسرویس با برنده می باشد 14/12/1402 09:31:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره 14/12/1402 09:25:00 ق.ظ استعلام تعمیر یک دستگاه بالابر بالان صنعت و یک دستگاه بالابر آسیا برج و یک دستگاه بالابر چینی استعلام تعمیر یک دستگاه بالابر بالان صنعت و یک دستگاه بالابر آسیا برج و یک دستگاه بالابر چینی 14/12/1402 09:24:00 ق.ظ استعلام 1عدد برد اصلی آسانسور کششی new lift برند sword استعلام 1عدد برد اصلی آسانسور کششی new lift برند sword 14/12/1402 09:12:00 ق.ظ استعلام قیمت عملیات تهیه مصالح، حمل، نصب و اجرا کارهای جدید حادث شده در ساختمان غزالی استعلام قیمت عملیات تهیه مصالح، حمل، نصب و اجرا کارهای جدید حادث شده در ساختمان غزالی 14/12/1402 07:28:44 ق.ظ استعلام قیمت اخذ تاییدیه استاندراد اسانسورهای مجتمع حکیمیه... استعلام قیمت اخذ تاییدیه استاندراد اسانسورهای مجتمع حکیمیه... 14/12/1402 07:19:56 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های 14/12/1402 06:49:44 ق.ظ استعلام راه اندازی آسانسور 6 نفره بیمارستان. تسویه یک ماهه. هزینه ایاب و ذهاب با تامین کننده می باشد. درخواست پیوست میباشد. استعلام راه اندازی آسانسور 6 نفره بیمارستان. تسویه یک ماهه. هزینه ایاب و ذهاب با تامین کننده می باشد. درخواست پیوست میباشد. 14/12/1402 05:35:00 ق.ظ مناقصه تهیه کلیه مصالح و لوازم مورد نیاز، رفع نواقص ابنیه، اورهال و اخذ تاییدیه استاندارد 25 دستگاه آسانسور مناقصه تهیه کلیه مصالح و لوازم مورد نیاز، رفع نواقص ابنیه، اورهال و اخذ تاییدیه استاندارد 25 دستگاه آسانسور 14/12/1402 05:06:35 ق.ظ استعلام تابلو مدار فرمان و کنترل آسانسور صنعتی 6 ایستگاه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 استعلام تابلو مدار فرمان و کنترل آسانسور صنعتی 6 ایستگاه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 14/12/1402 03:37:00 ب.ظ استعلام تعمیر درایور اسانسور طبق فایل پیوست، سامانه ستاد - استعلام روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 استعلام تعمیر درایور اسانسور طبق فایل پیوست، سامانه ستاد 14/12/1402 02:32:00 ب.ظ استعلام مانیتور 8 اینچ هوشمند آسانسور مطابق مشخصات و الزامات پیوست استعلام مانیتور 8 اینچ هوشمند آسانسور مطابق مشخصات و الزامات پیوست 14/12/1402 01:54:00 ب.ظ استعلام لوازم آسانسور استعلام لوازم آسانسور 14/12/1402 01:54:00 ب.ظ استعلام احداث آسانسور طبق لیست و شرایط پیوستی استعلام احداث آسانسور طبق لیست و شرایط پیوستی 14/12/1402 01:37:00 ب.ظ استعلام اینتر لاک آسانسور با سیستم اعلام حریق( اینتر فیس) همراه با نصب و راه اندازی - قابلیت اتصال به سیستم اعلام حریق پروتک استعلام اینتر لاک آسانسور با سیستم اعلام حریق( اینتر فیس) همراه با نصب و راه اندازی - قابلیت اتصال به سیستم اعلام حریق پروتک 14/12/1402 01:33:00 ب.ظ استعلام تجدید اجرای آسانسور مامور سرای بهارستان استعلام تجدید اجرای آسانسور مامور سرای بهارستان 14/12/1402 01:23:00 ب.ظ استعلام تعمیر موتور سر درب آسانسور شامل تعویض چرخ دنده های فابریک و تعمیر اینکدر موتور و راه اندازی موتور یر درب سلکوم اصل ایتالیا استعلام تعمیر موتور سر درب آسانسور شامل تعویض چرخ دنده های فابریک و تعمیر اینکدر موتور و راه اندازی موتور یر درب سلکوم اصل ایتالیا 14/12/1402 01:14:00 ب.ظ استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور بخش جراحی-پیش نویس قراردادو شرح کار و الزامات ایمنی پیوست-ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور بخش جراحی-پیش نویس قراردادو شرح کار و الزامات ایمنی پیوست-ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد 13/12/1402 11:34:00 ق.ظ استعلام بالابر ویلچربر هیدرولیک ظرفیت 200 کیلوگرم استعلام بالابر ویلچربر هیدرولیک ظرفیت 200 کیلوگرم 13/12/1402 11:33:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه اسانسور 8 نفره وفق مشخصات پیوست استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه اسانسور 8 نفره وفق مشخصات پیوست 13/12/1402 11:03:00 ق.ظ استعلام تجهیزات و نصب آسانسور با مشخصات فنی پیوست استعلام تجهیزات و نصب آسانسور با مشخصات فنی پیوست 13/12/1402 10:57:00 ق.ظ مناقصه طراحی و ساخت و نصب آسانسور برای حمل مواد آهن سازی مناقصه طراحی و ساخت و نصب آسانسور برای حمل مواد آهن سازی 13/12/1402 10:29:32 ق.ظ استعلام تکمیل عملیات ساختمانی8دستگاه آسانسورایستگاه متروشهرجدیدهشتگرد به منظوراخذگواهی استانداردآسانسورهاو8عددپایه فونداسیون مطابق پیوست استعلام تکمیل عملیات ساختمانی8دستگاه آسانسورایستگاه متروشهرجدیدهشتگرد به منظوراخذگواهی استانداردآسانسورهاو8عددپایه فونداسیون مطابق پیوست 13/12/1402 09:39:00 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری ،بیمه مسعولیت مدنی سالیانه ،اخذ گواهی استاندارد ادواری 2 دستگاه آسانسور مسافربر کششی با ظرفیت 17نفر1275کیلوگرم3توقف طبق قراردادپیوست استعلام سرویس و نگهداری ،بیمه مسعولیت مدنی سالیانه ،اخذ گواهی استاندارد ادواری 2 دستگاه آسانسور مسافربر کششی با ظرفیت 17نفر1275کیلوگرم3توقف طبق قراردادپیوست 13/12/1402 09:15:00 ق.ظ استعلام سرویس ونگهداری دو دستگاه آسانسور 6نفره 450 کیلوگرم - تعداد 8 طبقه وتوقف-آسانسور کششی باسرعت 1.00متر برثانیه مسافربرجهت ساختمان مرکزی بیمه ایران شیراز استعلام سرویس ونگهداری دو دستگاه آسانسور 6نفره 450 کیلوگرم - تعداد 8 طبقه وتوقف-آسانسور کششی باسرعت 1.00متر برثانیه مسافربرجهت ساختمان مرکزی بیمه ایران شیراز 13/12/1402 09:10:00 ق.ظ استعلام تعویض سردرب کابین آسانسور ساختمان شهید تندگویان طبق مستندات پیوست استعلام تعویض سردرب کابین آسانسور ساختمان شهید تندگویان طبق مستندات پیوست 13/12/1402 08:27:00 ق.ظ استعلام واگذاری تعمیر ، سرویس و نگهداری ، تهیه ، تامین و تعویض قطعات یدکی آسانسور درمانگاه قطب الدین شیراز استعلام واگذاری تعمیر ، سرویس و نگهداری ، تهیه ، تامین و تعویض قطعات یدکی آسانسور درمانگاه قطب الدین شیراز 13/12/1402 08:03:00 ق.ظ استعلام دریافت ارائه خدمات و سرویس و نگهداری بهینه دو دستگاه آسانسور مسافر بر 8 توقف با ظرفیت هر کدام 6 نفره استعلام دریافت ارائه خدمات و سرویس و نگهداری بهینه دو دستگاه آسانسور مسافر بر 8 توقف با ظرفیت هر کدام 6 نفره 13/12/1402 07:42:00 ق.ظ استعلام آسانسور مسافر بر بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست استعلام آسانسور مسافر بر بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست 13/12/1402 07:33:00 ق.ظ استعلام سرویس نگهداری آسانسور استعلام سرویس نگهداری آسانسور 13/12/1402 07:26:00 ق.ظ استعلام نگهداری و تعمیرآسانسور بصورت قرداد یکساله و مطابق نمونه قرادادی که در پیوست ضمیمه می باشد.شرکت کنندگان از جزیره کیش باشند. استعلام نگهداری و تعمیرآسانسور بصورت قرداد یکساله و مطابق نمونه قرادادی که در پیوست ضمیمه می باشد.شرکت کنندگان از جزیره کیش باشند. 13/12/1402 06:29:00 ق.ظ اگهی فراخوان عمومی مناقصه تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه گاندی  اگهی فراخوان عمومی مناقصه تامین تجهیزات تهیه، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه گاندی  13/12/1402 06:32:52 ق.ظ استعلام خرید،نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور مطابق با مشخصات و شرح خدمات مندرج دراسناد پیوست. استعلام خرید،نصب و راه اندازی یکدستگاه آسانسور مطابق با مشخصات و شرح خدمات مندرج دراسناد پیوست. 13/12/1402 06:23:00 ق.ظ استعلام تعمیرات و اخذ گواهی استاندارد آسانسورهای ساختمان ستاد و یاس کرج استعلام تعمیرات و اخذ گواهی استاندارد آسانسورهای ساختمان ستاد و یاس کرج 13/12/1402 06:07:00 ق.ظ استعلام قراردادتامین و نگهداری بیمارستان والفجر تفرش استعلام قراردادتامین و نگهداری بیمارستان والفجر تفرش 13/12/1402 04:43:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، یراق آلات استعلام الکترونیکی، یراق آلات 13/12/1402 04:06:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و نصب سه دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانی جهت پروژه تصویر برداری بیمارستان نمازی شیراز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و نصب سه دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانی جهت پروژه تصویر برداری بیمارستان نمازی شیراز 12/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری سیستم کنترل از راه دور پل های مکانیزه  استعلام خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری سیستم کنترل از راه دور پل های مکانیزه  12/12/1402 11:13:08 ق.ظ استعلام بازسازی اساسی یک دستگاه آسانسور 13 نفره بازدید الزامی استعلام بازسازی اساسی یک دستگاه آسانسور 13 نفره بازدید الزامی 12/12/1402 11:02:00 ق.ظ استعلام سرویس ونگهداری 2 دستگاه اسانسور هرکدام 8 طبقه و 6طبقه دریافت استاندارد ادواری و بیمه مسولیت و حوادث قرداد یک ساله شمسی 09124073766 استعلام سرویس ونگهداری 2 دستگاه اسانسور هرکدام 8 طبقه و 6طبقه دریافت استاندارد ادواری و بیمه مسولیت و حوادث قرداد یک ساله شمسی 09124073766 12/12/1402 10:43:00 ق.ظ استعلام تعمیر آسانسور وباز سازی و راه اندازی آن دو عدد -درخواست کالا طبق لیست پیوستی می باشد. استعلام تعمیر آسانسور وباز سازی و راه اندازی آن دو عدد -درخواست کالا طبق لیست پیوستی می باشد. 12/12/1402 10:23:00 ق.ظ مناقصه استعلامی تعمیر و نگهداشت آسانسورهای شرکت گاز مناقصه استعلامی تعمیر و نگهداشت آسانسورهای شرکت گاز 12/12/1402 10:14:25 ق.ظ استعلام هزینه خرید و تعویض درب طبقات آسانسور 8عدد و تعویض و بروزرسانی تابلوهای فرمان آسانسور و ورق کاری بین درب های طبقات استعلام هزینه خرید و تعویض درب طبقات آسانسور 8عدد و تعویض و بروزرسانی تابلوهای فرمان آسانسور و ورق کاری بین درب های طبقات 12/12/1402 09:46:00 ق.ظ استعلام استعلام تعمیر و تجهیز آسانسور استعلام استعلام تعمیر و تجهیز آسانسور 12/12/1402 09:44:00 ق.ظ استعلام قرارداد سرویس و نگهداری و اخذ استاندارد ادواری آسانسور طبق فایل پیوستی تکمیل و بارگزاری فابل قرارداد و فایل پیشنهاد قیمت الزامی میباشد استعلام قرارداد سرویس و نگهداری و اخذ استاندارد ادواری آسانسور طبق فایل پیوستی تکمیل و بارگزاری فابل قرارداد و فایل پیشنهاد قیمت الزامی میباشد 12/12/1402 09:35:00 ق.ظ استعلام تهیه، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلو فرمان متعلق به آسانسور های مستقر در ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران – مرکز همدان استعلام تهیه، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلو فرمان متعلق به آسانسور های مستقر در ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران – مرکز همدان 12/12/1402 09:26:00 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری 12 دستگاه آسانسور کششی به مدت یکماه استعلام سرویس و نگهداری 12 دستگاه آسانسور کششی به مدت یکماه 12/12/1402 09:06:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است . اقلام درخواستی و موارد اجرایی دقیقا مطابق فایل پیوست می باشد. لطفا استعلام بصورت کلی باشد. تلفن 39912782 جعفری استعلام ایران کد مشابه است . اقلام درخواستی و موارد اجرایی دقیقا مطابق فایل پیوست می باشد. لطفا استعلام بصورت کلی باشد. تلفن 39912782 جعفری 12/12/1402 08:26:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی 2 دستگاه اسانسور مطابق ضمیمه پیوست حتما باید فاکتور مودیان به همراه کد معتبر در سامانه مودیان مالیاتی ثبت شود استعلام نصب و راه اندازی 2 دستگاه اسانسور مطابق ضمیمه پیوست حتما باید فاکتور مودیان به همراه کد معتبر در سامانه مودیان مالیاتی ثبت شود 12/12/1402 07:12:00 ق.ظ استعلام تامین نگهداری وتعمیرات مورد نیاز 7 دستگاه آسانسور استعلام تامین نگهداری وتعمیرات مورد نیاز 7 دستگاه آسانسور 12/12/1402 06:41:00 ق.ظ مناقصه عمومی ساخت و نصب آسانسور برای حمل مواد آهن سازی  مناقصه عمومی ساخت و نصب آسانسور برای حمل مواد آهن سازی  12/12/1402 05:43:11 ق.ظ استعلام تعویض درب سردخانه های زیر صفر و بالای صفر به همراه چهارچوب و کلیه زیرسازی های مرتبط با آن(دو درب) استعلام تعویض درب سردخانه های زیر صفر و بالای صفر به همراه چهارچوب و کلیه زیرسازی های مرتبط با آن(دو درب) 12/12/1402 04:44:00 ق.ظ استعلام مناقصه برآوردموارد ساختمانی تاسیساتی چاه ومتورخانه آسانسورهای بیمارستان نفت استعلام مناقصه برآوردموارد ساختمانی تاسیساتی چاه ومتورخانه آسانسورهای بیمارستان نفت 12/12/1402 04:31:00 ق.ظ استعلام، قرقره آسانسور قرقره آسانسور 12/12/1402 04:16:16 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور اداره کل پست در سه طبقه به مدت یک سال اطلاع بیشتر 09151485309 دریانوش استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور اداره کل پست در سه طبقه به مدت یک سال اطلاع بیشتر 09151485309 دریانوش 12/12/1402 04:15:00 ق.ظ استعلام سرویس ونگهداری 5 دستگاه اسانسور واستانداردادواری 2 دستگاه اسانسور کلینک ویژه وکلینک نوحی بزنجان استعلام سرویس ونگهداری 5 دستگاه اسانسور واستانداردادواری 2 دستگاه اسانسور کلینک ویژه وکلینک نوحی بزنجان 12/12/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام تامین و نصب آسانسور ۱۳ نفره یک بلوک از پروژه مسکن ملی ۳۸۴ واحدی بنیاد بتن طبق فرم استعلام و شرایط آن استعلام تامین و نصب آسانسور ۱۳ نفره یک بلوک از پروژه مسکن ملی ۳۸۴ واحدی بنیاد بتن طبق فرم استعلام و شرایط آن 12/12/1402 10:30:00 ق.ظ استعلام تامین و نصب آسانسور 10 نفره یک بلوک از پروژه مسکن ملی 384 واحدی بنیاد بتن طبق فرم استعلام و شرایط آن استعلام تامین و نصب آسانسور 10 نفره یک بلوک از پروژه مسکن ملی 384 واحدی بنیاد بتن طبق فرم استعلام و شرایط آن 12/12/1402 10:26:00 ق.ظ استعلام تعمیر ، نگهداری ، حفظ ، حراست و نظافت پل عابر مجهز به پله برقی واقع در سه راه نور استعلام تعمیر ، نگهداری ، حفظ ، حراست و نظافت پل عابر مجهز به پله برقی واقع در سه راه نور 10/12/1402 07:50:00 ق.ظ مناقصه خرید و نصب 4 دستگاه آسانسور  مناقصه خرید و نصب 4 دستگاه آسانسور  10/12/1402 05:43:15 ق.ظ مناقصه اجرای سه دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم مناقصه اجرای سه دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم 10/12/1402 04:58:14 ق.ظ استعلام درخواست شامل : تست های مخازن می باشد که به پیوست می باشد استعلام درخواست شامل : تست های مخازن می باشد که به پیوست می باشد 10/12/1402 04:48:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، چرخ لنگ درب آسانسور استعلام الکترونیکی، چرخ لنگ درب آسانسور 10/12/1402 04:18:40 ق.ظ استعلام واگذاری قراردادبازدیدفنی .سرویس ونگهداری آسانسورهای بیمارستان حشمتیه سبزوار .داشتن مجوز نگهداشت آسانسور در خراسان رضوی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استعلام واگذاری قراردادبازدیدفنی .سرویس ونگهداری آسانسورهای بیمارستان حشمتیه سبزوار .داشتن مجوز نگهداشت آسانسور در خراسان رضوی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 10/12/1402 02:48:00 ب.ظ استعلام قطعات مورد نیاز جهت استاندارد سازی 4 دستگاه آسانسور بیمارستان شریعتی اصفهان استعلام قطعات مورد نیاز جهت استاندارد سازی 4 دستگاه آسانسور بیمارستان شریعتی اصفهان 10/12/1402 01:09:00 ب.ظ استعلام واگذاری و نگهداری کلیه آسانسورها و بالابرهای ساختمان غذا و دارو استعلام واگذاری و نگهداری کلیه آسانسورها و بالابرهای ساختمان غذا و دارو 10/12/1402 01:08:00 ب.ظ استعلام واگذاری مدیریت نکهداری،راهبری،سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی علوم پزشکی البرز به مدت یکسال طبق مستندات و شرایط پیوست استعلام واگذاری مدیریت نکهداری،راهبری،سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی علوم پزشکی البرز به مدت یکسال طبق مستندات و شرایط پیوست 09/12/1402 11:17:00 ق.ظ مناقصه, تهیه ونصب آسانسور های پروژه تعاونی مسکن مهر جهاد کشاورزی رودان ۶ دستگاه و۵توقف مناقصه, تهیه ونصب آسانسور های پروژه تعاونی مسکن مهر جهاد کشاورزی رودان ۶ دستگاه و۵توقف 09/12/1402 10:41:21 ق.ظ استعلام استعلام بها استاندارد سازی آسانسور ها و بیمه نامه سرنشینان بیمارستان شهید رحیمی استعلام استعلام بها استاندارد سازی آسانسور ها و بیمه نامه سرنشینان بیمارستان شهید رحیمی 09/12/1402 10:27:00 ق.ظ استعلام استعلام بها تعمیر ونگهداری وراهبری آسانسور استعلام استعلام بها تعمیر ونگهداری وراهبری آسانسور 09/12/1402 10:26:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور 09/12/1402 08:57:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب آسانسور 7 نفره در ساختمان آتش نشانی شهرداری (قیدار)بدون تعدیل بصورت استعلام بها از محل اعتبارات داخلی استعلام خرید و نصب آسانسور 7 نفره در ساختمان آتش نشانی شهرداری (قیدار)بدون تعدیل بصورت استعلام بها از محل اعتبارات داخلی 09/12/1402 08:47:00 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری ،بیمه مسعولیت مدنی سالیانه ،اخذ گواهی استاندارد ادواری 2 دستگاه آسانسور مسافربر کششی با ظرفیت 17نفر1275کیلوگرم3توقف طبق قراردادپیوست استعلام سرویس و نگهداری ،بیمه مسعولیت مدنی سالیانه ،اخذ گواهی استاندارد ادواری 2 دستگاه آسانسور مسافربر کششی با ظرفیت 17نفر1275کیلوگرم3توقف طبق قراردادپیوست 09/12/1402 08:17:00 ق.ظ فراخوان شناسایی کارگزار جهت اخذ گواهی تایید ایمنی و کیفیت آسانسور فراخوان شناسایی کارگزار جهت اخذ گواهی تایید ایمنی و کیفیت آسانسور 09/12/1402 08:10:29 ق.ظ استعلام اخذ گواهینامه استاندارد اولیه برای 7 دستگاه آسانسور موجود اداره کل استعلام اخذ گواهینامه استاندارد اولیه برای 7 دستگاه آسانسور موجود اداره کل 09/12/1402 07:38:00 ق.ظ استعلام تعمیر آسانسور وباز سازی و راه اندازی آن دو عدد -درخواست کالا طبق لیست پیوستی می باشد. استعلام تعمیر آسانسور وباز سازی و راه اندازی آن دو عدد -درخواست کالا طبق لیست پیوستی می باشد. 09/12/1402 06:59:00 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر 7دستگاه آسانسور و 7 دستگاه بالابر با مشخصات پیوست استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر 7دستگاه آسانسور و 7 دستگاه بالابر با مشخصات پیوست 09/12/1402 06:58:00 ق.ظ استعلام احداث دو دستگاه آسانسور اداره راهداری قائمشهر- تجدید اول استعلام احداث دو دستگاه آسانسور اداره راهداری قائمشهر- تجدید اول 09/12/1402 05:46:00 ق.ظ استعلام پیش فاکتور حتما بارگذاری شود- تمامی لوازم مصرفی پس از اخذ گواهی استاندارد به مدت یکسال شامل گارانتی باشد - زمان پرداخت 5 ماهه میباشد استعلام پیش فاکتور حتما بارگذاری شود- تمامی لوازم مصرفی پس از اخذ گواهی استاندارد به مدت یکسال شامل گارانتی باشد - زمان پرداخت 5 ماهه میباشد 09/12/1402 05:44:00 ق.ظ استعلام خرید یکدستگاه اسانسور هیدرولیکی با 3توقف و ظرفیت 6 نفره با مشخصات پیوست استعلام خرید یکدستگاه اسانسور هیدرولیکی با 3توقف و ظرفیت 6 نفره با مشخصات پیوست 09/12/1402 05:02:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، یراق آلات استعلام الکترونیکی، یراق آلات 09/12/1402 04:26:13 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری و تعمیرات جزیی 5 دستگاه آسانسور در تهران استعلام سرویس و نگهداری و تعمیرات جزیی 5 دستگاه آسانسور در تهران 09/12/1402 02:30:00 ب.ظ استعلام لوازم آسانسور استعلام لوازم آسانسور 09/12/1402 02:17:00 ب.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص خدمات فنی سرویس و نگهداری 6 دستگاه آسانسور مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص خدمات فنی سرویس و نگهداری 6 دستگاه آسانسور 08/12/1402 11:57:47 ق.ظ استعلام تعویض تابلوی کنترل شیندلر به آرکل برای آسانسور VIP برج اداری استعلام تعویض تابلوی کنترل شیندلر به آرکل برای آسانسور VIP برج اداری 08/12/1402 11:43:00 ق.ظ استعلام خرید یکدستگاه آسانسور هیدرولیکی مسافربر با 3توقف و ظرفیت 6 نفره با مشخصات پیوست استعلام خرید یکدستگاه آسانسور هیدرولیکی مسافربر با 3توقف و ظرفیت 6 نفره با مشخصات پیوست 08/12/1402 11:43:00 ق.ظ استعلام خرید وسایل مورد نیاز اسانسور وتعمیر وسرویس اسانسور بیمار بربیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه بارگیری -حمل وتخلیه وسرویس با برنده می باشد استعلام خرید وسایل مورد نیاز اسانسور وتعمیر وسرویس اسانسور بیمار بربیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه بارگیری -حمل وتخلیه وسرویس با برنده می باشد 08/12/1402 11:42:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های ... فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های ... 08/12/1402 11:45:57 ق.ظ استعلام تعمیر درایو اسانسور استعلام تعمیر درایو اسانسور 08/12/1402 11:34:00 ق.ظ استعلام کلاچ درب آسانسور راست qks9 استعلام کلاچ درب آسانسور راست qks9 08/12/1402 11:22:00 ق.ظ استعلام قراردادسرویس ونگهداری آسانسورنفربر10نفره و17نفره ایران کدمشابه است شرایط فنی وعمومی مهر گرددمسئول فنی آقای کرمی09173786735 استعلام قراردادسرویس ونگهداری آسانسورنفربر10نفره و17نفره ایران کدمشابه است شرایط فنی وعمومی مهر گرددمسئول فنی آقای کرمی09173786735 08/12/1402 11:13:00 ق.ظ استعلام تأمین قطعات و تعمیر کامل آسانسور استعلام تأمین قطعات و تعمیر کامل آسانسور 08/12/1402 11:13:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است . موارد درخواستی مطابق فایل پیوست می باشد. تسویه توسط امور مالی پس از تایید کارشناس فنی و فرایند اداری صورت می پذیرد. تلفن 39912782 استعلام ایران کد مشابه است . موارد درخواستی مطابق فایل پیوست می باشد. تسویه توسط امور مالی پس از تایید کارشناس فنی و فرایند اداری صورت می پذیرد. تلفن 39912782 08/12/1402 11:03:00 ق.ظ استعلام تعمیر، سرویس و نگهدای 2 دستگاه آسانسور ساختمان مرکز استان استعلام تعمیر، سرویس و نگهدای 2 دستگاه آسانسور ساختمان مرکز استان 08/12/1402 10:32:00 ق.ظ استعلام تهیه لوازم و نصب یک دستگاه آسانسور سه توقف 6 نفره با استاندارد سازی و اخذتاییدیه استاندارد استعلام تهیه لوازم و نصب یک دستگاه آسانسور سه توقف 6 نفره با استاندارد سازی و اخذتاییدیه استاندارد 08/12/1402 10:06:00 ق.ظ