ترانسفورماتور info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۲۳۰۱۵- بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ شهرپرند و افزایش ظرفیت پست ابوذر مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۲۳۰۱۵- بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ شهرپرند و افزایش ظرفیت پست ابوذر 10/09/1401 07:59:52 ق.ظ مناقصه, ترانسمیتر وپوزیشنر ۰۰۰۰۱۴۶۸ مناقصه, ترانسمیتر وپوزیشنر ۰۰۰۰۱۴۶۸ 10/09/1401 07:58:31 ق.ظ استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. 10/09/1401 07:22:00 ق.ظ استعلام LEVEL TRANSMITTER ایران کد مشابه است کالا فقط طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است استعلام LEVEL TRANSMITTER ایران کد مشابه است کالا فقط طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است 10/09/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ترانس- تخریب فونداسیون ترانسهای کمکی مطابق اسناد پیوست . استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ترانس- تخریب فونداسیون ترانسهای کمکی مطابق اسناد پیوست . 10/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام تجدید نصب و جابجایی ترانس کونه و نصب ترانس جهت رفع نوسان روستای پدل و تنب چکی 270120841 و 270120842 و 2701200843 استعلام تجدید نصب و جابجایی ترانس کونه و نصب ترانس جهت رفع نوسان روستای پدل و تنب چکی 270120841 و 270120842 و 2701200843 10/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام جوشکاری ترانس جهت جلوگیری از سرقت استعلام جوشکاری ترانس جهت جلوگیری از سرقت 10/09/1401 04:22:00 ق.ظ استعلام ترانسمیتر فشار ساخت داخل همراه با گواهینامه های لازم دقیقا مطابق با استعلام پیوستی (ایران کدها مشابه می باشد) استعلام ترانسمیتر فشار ساخت داخل همراه با گواهینامه های لازم دقیقا مطابق با استعلام پیوستی (ایران کدها مشابه می باشد) 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام ترانسفورماتور جریان 36 کیلو ولت -3 کر - بیرونی- RP5145001 // ایران کد مشابه است خرید طبق شرح کلی نیاز و مدارک پیوستی میباشد استعلام ترانسفورماتور جریان 36 کیلو ولت -3 کر - بیرونی- RP5145001 // ایران کد مشابه است خرید طبق شرح کلی نیاز و مدارک پیوستی میباشد 09/09/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام بخش اول احداث شبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس هوائی به منظور تامین برق پروژه آرشام لشکر 77 ارتش تقاضای 4000289192 استعلام بخش اول احداث شبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس هوائی به منظور تامین برق پروژه آرشام لشکر 77 ارتش تقاضای 4000289192 09/09/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام استعلام تعویض ترانس معیوب و جابجایی پایه های خیابان فردوسی نافچ استعلام استعلام تعویض ترانس معیوب و جابجایی پایه های خیابان فردوسی نافچ 09/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام جوشکاری ترانسفورماتور های در سطح شهرستان اردل سال 1401 استعلام جوشکاری ترانسفورماتور های در سطح شهرستان اردل سال 1401 09/09/1401 11:11:00 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور 200 kva کم تلفات 20/0.4 کیلوولت مورد تایید شرکت توزیع برف فارس استعلام ترانسفورماتور 200 kva کم تلفات 20/0.4 کیلوولت مورد تایید شرکت توزیع برف فارس 09/09/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام kva ups40طبق مشخصات فایل پیوست(ایران کدمشابه) ، سامنه تدارکات الکترونیکی دولت استعلام kva ups40طبق مشخصات فایل پیوست(ایران کدمشابه) ، سامنه تدارکات الکترونیکی دولت 09/09/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام ترانس جریان استعلام ترانس جریان 09/09/1401 10:56:59 ق.ظ استعلام ترانس جریان استعلام ترانس جریان 09/09/1401 10:54:35 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور 200 kva کم تلفات 20/0.4 کیلوولت مورد تایید توزیع برق فارس استعلام ترانسفورماتور 200 kva کم تلفات 20/0.4 کیلوولت مورد تایید توزیع برق فارس 09/09/1401 10:32:00 ق.ظ استعلام kva ups40طبق مشخصات فایل پیوست(ایران کدمشابه) استعلام kva ups40طبق مشخصات فایل پیوست(ایران کدمشابه) 09/09/1401 10:27:00 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور تکفاز  استعلام ترانسفورماتور تکفاز  09/09/1401 10:34:46 ق.ظ استعلام ترانسفورمر سه فاز استعلام ترانسفورمر سه فاز 09/09/1401 10:33:57 ق.ظ استعلام سرویس کامل ترانسهای زمینی مراکز لار و آباده استعلام سرویس کامل ترانسهای زمینی مراکز لار و آباده 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور جریان استعلام ترانسفورماتور جریان 09/09/1401 10:32:14 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور جریان استعلام ترانسفورماتور جریان 09/09/1401 10:31:43 ق.ظ استعلام TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR ... استعلام TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR ... 09/09/1401 10:20:14 ق.ظ استعلام خرید فن ترانسفورماتور استعلام خرید فن ترانسفورماتور 09/09/1401 08:42:00 ق.ظ استعلام منبع تغذیه، پردازشگر، کارت ورودی، ترنسمیتر، نمایشگر استعلام منبع تغذیه، پردازشگر، کارت ورودی، ترنسمیتر، نمایشگر 09/09/1401 08:37:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی 21 قلم لوازم ابزار دقیق فراخوان ارزیابی کیفی 21 قلم لوازم ابزار دقیق 09/09/1401 08:32:18 ق.ظ استعلام .اینورتر4 کیلو وات بهمراه تابلو فرمان 1 .مخزن پلی اتیلن ایستاده 2 عدد7500 لیتر بهمراه نصب و راه اندازی در محل 09166009860 کاظمی ایران کدها مشابه استعلام .اینورتر4 کیلو وات بهمراه تابلو فرمان 1 .مخزن پلی اتیلن ایستاده 2 عدد7500 لیتر بهمراه نصب و راه اندازی در محل 09166009860 کاظمی ایران کدها مشابه 09/09/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است.ترانسفورماتور N20-100KVA-LTSUN-5044B تحویل انبار شهرداری رفسنجان گردد. استعلام ایران کد مشابه است.ترانسفورماتور N20-100KVA-LTSUN-5044B تحویل انبار شهرداری رفسنجان گردد. 09/09/1401 07:28:00 ق.ظ مناقصه پروژه توسعه فیدر 20 کیلوولت در پست های 63.20 کیلوولت ... مناقصه پروژه توسعه فیدر 20 کیلوولت در پست های 63.20 کیلوولت ... 09/09/1401 07:05:55 ق.ظ استعلام 3 دستگاه رله حفاظت دیفرانسیل انتقال ترانسفور ماتور های 230و400کیلوولت مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام 3 دستگاه رله حفاظت دیفرانسیل انتقال ترانسفور ماتور های 230و400کیلوولت مطابق مشخصات فنی پیوست 09/09/1401 06:30:00 ق.ظ استعلام انواع ترانس جریان CT استعلام انواع ترانس جریان CT 09/09/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز ردیف 20 توان 50 kW استعلام ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز ردیف 20 توان 50 kW 09/09/1401 05:59:00 ق.ظ استعلام DIIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER MODEL : FKCW35H5-5XCEN-CW SPAN LIMIT : 0.013/1.3 BAR DIAPHRAGM : NACE WETTED CELL BODY: NACE MFR:FUJI ELECTRIC استعلام DIIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER MODEL : FKCW35H5-5XCEN-CW SPAN LIMIT : 0.013/1.3 BAR DIAPHRAGM : NACE WETTED CELL BODY: NACE MFR:FUJI ELECTRIC 09/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 100 کیلوولت امپر و 2 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 160 کیلوولت امپر جمعا 5 دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست استعلام خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 100 کیلوولت امپر و 2 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 160 کیلوولت امپر جمعا 5 دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست 09/09/1401 05:50:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور- نوبت دوم 09/09/1401 05:59:57 ق.ظ استعلام شرح کالا ( لامپو ...) شماره تقاضا 0110218 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا ( لامپو ...) شماره تقاضا 0110218 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام سرویس کامل ترانسهای زمینی مراکز لار و آباده استعلام سرویس کامل ترانسهای زمینی مراکز لار و آباده 09/09/1401 04:58:00 ق.ظ استعلام LEVEL TRANSMITTER استعلام LEVEL TRANSMITTER 09/09/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام، خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات برقی نوع ‎ترانس و استابیلایزر‏ خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات برقی نوع ‎ترانس و استابیلایزر‏ 09/09/1401 04:29:30 ق.ظ استعلام Magnetrol PCB استعلام Magnetrol PCB 09/09/1401 04:28:00 ق.ظ استعلام، ساخت تابلو کنترل فنهای ترانس 40مگا ولت آمپر استعلام، ساخت تابلو کنترل فنهای ترانس 40مگا ولت آمپر 09/09/1401 04:15:25 ق.ظ استعلام رله ثانویه حفاظت پست برق 20 کیلوولت به همراه تابلو و متعلقات و منبع تغذیه به همراه ترانس جریان (CT) شینه ای (مناسب قلم فوق) استعلام رله ثانویه حفاظت پست برق 20 کیلوولت به همراه تابلو و متعلقات و منبع تغذیه به همراه ترانس جریان (CT) شینه ای (مناسب قلم فوق) 09/09/1401 01:58:00 ب.ظ استعلام سوئیچ سیسکو , دستگاه KVM استعلام سوئیچ سیسکو , دستگاه KVM 08/09/1401 12:35:56 ب.ظ استعلام فیلتر رولی با عرض 70 سانتی متری و طول 150 متری.... استعلام فیلتر رولی با عرض 70 سانتی متری و طول 150 متری.... 08/09/1401 12:33:43 ب.ظ استعلام ایزولاتور و ترانسمیتر0106255 (مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد استعلام ایزولاتور و ترانسمیتر0106255 (مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد 08/09/1401 11:50:00 ق.ظ استعلام این شرکت در نظر دارد استعلام تقاضای ZPS-0140056-TR را از میان تولیدکنندگان مندرج در فهرست بلند وزارت نفت AVL برگزار نماید استعلام این شرکت در نظر دارد استعلام تقاضای ZPS-0140056-TR را از میان تولیدکنندگان مندرج در فهرست بلند وزارت نفت AVL برگزار نماید 08/09/1401 11:47:00 ق.ظ استعلام 1-ترانسفورماتورمدنظر3فازباولتاژ33kvوتوان50KVAمتناسب باشرایط آب وهوایی بهبهان 2-کابل مدنظرازنوع هادی آلومینیوم روکشدار تک لایه باسطح مقطع 70mm^2 استعلام 1-ترانسفورماتورمدنظر3فازباولتاژ33kvوتوان50KVAمتناسب باشرایط آب وهوایی بهبهان 2-کابل مدنظرازنوع هادی آلومینیوم روکشدار تک لایه باسطح مقطع 70mm^2 08/09/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام level transmitter استعلام level transmitter 08/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام قطعات شارژر باتری استعلام قطعات شارژر باتری 08/09/1401 11:25:00 ق.ظ استعلام Differential Pressure Transmitter استعلام Differential Pressure Transmitter 08/09/1401 11:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ...- نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ...- نوبت دوم 08/09/1401 11:29:50 ق.ظ استعلام خرید 200 عدد کفشک برنجی ترانس نمره 12-19//ایران کد کالا مشابه بوده و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل های پیوستی می باشد. استعلام خرید 200 عدد کفشک برنجی ترانس نمره 12-19//ایران کد کالا مشابه بوده و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل های پیوستی می باشد. 08/09/1401 11:09:00 ق.ظ مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای T1 , T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33 کیلوولت در پست ... مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای T1 , T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33 کیلوولت در پست ... 08/09/1401 11:21:46 ق.ظ استعلام پرشرترنسمیتر OUTPUT:4-20MA/U:18-35VDC/INPUT:0--200BAR تسویه 2 ماه-پیش فاکتور پیوست شود-طبق درخواست اعلام قیمت شود-ارسال با تامین کننده استعلام پرشرترنسمیتر OUTPUT:4-20MA/U:18-35VDC/INPUT:0--200BAR تسویه 2 ماه-پیش فاکتور پیوست شود-طبق درخواست اعلام قیمت شود-ارسال با تامین کننده 08/09/1401 10:27:00 ق.ظ استعلام 1-ترانزیستورBLF278-NXP-0تعداد10عدد 2-ترازیستور BLF178XR----تعداد 1عدد 3-ترازیستور BLF888B---تعداد1عدد استعلام 1-ترانزیستورBLF278-NXP-0تعداد10عدد 2-ترازیستور BLF178XR----تعداد 1عدد 3-ترازیستور BLF888B---تعداد1عدد 08/09/1401 10:25:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400.132 کیلوولت - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400.132 کیلوولت - نوبت دوم 08/09/1401 09:36:04 ق.ظ استعلام خرید قطعات یدکی الکتریک مورد نیاز نیروگاه گازی قائن مطابق مشخصات درج شده در فایل پیوست(ایرانکد مشابه اعلام شده است) استعلام خرید قطعات یدکی الکتریک مورد نیاز نیروگاه گازی قائن مطابق مشخصات درج شده در فایل پیوست(ایرانکد مشابه اعلام شده است) 08/09/1401 08:05:00 ق.ظ آگهی شناسایی تولید کنندگان کالا و سازندگان تجهیزات و قطعات آگهی شناسایی تولید کنندگان کالا و سازندگان تجهیزات و قطعات 08/09/1401 08:15:31 ق.ظ استعلام قطعات یدکی ترانسفورمر استعلام قطعات یدکی ترانسفورمر 08/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام DRIVE VVVF استعلام DRIVE VVVF 08/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام خرید ترانسفورماتور 33 کیلوولت 315KVA مطابق با 2 فایل دستورالعمل و تعیین الزامات پیوست به تعداد 1 دستگاه ( از ایران کد مشابه استفاده است ) استعلام خرید ترانسفورماتور 33 کیلوولت 315KVA مطابق با 2 فایل دستورالعمل و تعیین الزامات پیوست به تعداد 1 دستگاه ( از ایران کد مشابه استفاده است ) 08/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام استعلام اورهال 100 دستگاه ترانس در کارگاه شرکت توزیع نیروی برق اهواز استعلام استعلام اورهال 100 دستگاه ترانس در کارگاه شرکت توزیع نیروی برق اهواز 08/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام BUCHHOLZ RELAY و MAGNERIC OIL LEVEL INDICATOR ترانسفورمر ایران کد مشابه می باشد و ملاک فایل پیوست می باشد پیشنهادفنی و مالی را بارگذاری نمایید. استعلام BUCHHOLZ RELAY و MAGNERIC OIL LEVEL INDICATOR ترانسفورمر ایران کد مشابه می باشد و ملاک فایل پیوست می باشد پیشنهادفنی و مالی را بارگذاری نمایید. 08/09/1401 06:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهایT1 و T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33کیلوولت در پست دژپل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهایT1 و T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33کیلوولت در پست دژپل 08/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام PD FLOW METER طبق شرح و دیتا شیت پیوست استعلام PD FLOW METER طبق شرح و دیتا شیت پیوست 08/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام ultrasonic type flow transmitter استعلام ultrasonic type flow transmitter 08/09/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام سه عدد ترانس جریان CTفشار متوسط 11000v5/60و30 0.5cl 30VA-دو عددترانس ولتاژ v/ 100v PT / 11000 50VA و HZ50-یک دست کات اوت فیوز 11000V (100A) استعلام سه عدد ترانس جریان CTفشار متوسط 11000v5/60و30 0.5cl 30VA-دو عددترانس ولتاژ v/ 100v PT / 11000 50VA و HZ50-یک دست کات اوت فیوز 11000V (100A) 08/09/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام ترانسفرماتور برق 25 کاوا به همراه تابلو برق کامپوزیت با متعلقات کامل طبق کروکی پیوستی استعلام ترانسفرماتور برق 25 کاوا به همراه تابلو برق کامپوزیت با متعلقات کامل طبق کروکی پیوستی 08/09/1401 05:15:00 ق.ظ استعلام ترانس رکتیفایر مطابق شرح و فایل پیوستی ضمنا ایران کدغیرمشابه است استعلام ترانس رکتیفایر مطابق شرح و فایل پیوستی ضمنا ایران کدغیرمشابه است 08/09/1401 05:13:00 ق.ظ مناقصه‌ عمومی خرید ترانسفورماتور (oil immersed) با ظرفیت KVA 2000 - نوبت دوم مناقصه‌ عمومی خرید ترانسفورماتور (oil immersed) با ظرفیت KVA 2000 - نوبت دوم 08/09/1401 05:13:13 ق.ظ مناقصه خرید اقلام Transmitter نوبت دوم مناقصه خرید اقلام Transmitter نوبت دوم 08/09/1401 05:13:09 ق.ظ استعلام، ترانسفورماتور ترانسفورماتور 08/09/1401 04:38:36 ق.ظ استعلام، نشان دهنده وترانسمیتر PRECIA MOLENتحویل فولاد استعلام، نشان دهنده وترانسمیتر PRECIA MOLENتحویل فولاد 08/09/1401 04:18:18 ق.ظ استعلام تقاضای 0134384 به شرح لوازم برقی /ایران کد مشابه میباشد/لطفا بپیوست مراجعه شود/پرداخت بصورت اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0134384 به شرح لوازم برقی /ایران کد مشابه میباشد/لطفا بپیوست مراجعه شود/پرداخت بصورت اعتباری میباشد. 08/09/1401 04:17:00 ق.ظ استعلام، ترانس ها وآهنرباهای صنعتی(الکتریکی ودائم). استعلام، ترانس ها وآهنرباهای صنعتی(الکتریکی ودائم). 08/09/1401 04:15:05 ق.ظ استعلام برد الکترونیکی کنترل جریان مصرفی فن ( ایران کد مشابه می باشد ) شرکتهای پیشنهاد دهنده بایستی عضو AVL وزارت نفت باشند. استعلام برد الکترونیکی کنترل جریان مصرفی فن ( ایران کد مشابه می باشد ) شرکتهای پیشنهاد دهنده بایستی عضو AVL وزارت نفت باشند. 08/09/1401 01:41:00 ب.ظ استعلام دام ترانسدیوسرمخصوص آنژیو - ایران کد مشابه - استعلام دام ترانسدیوسرمخصوص آنژیو - ایران کد مشابه - 08/09/1401 01:26:00 ب.ظ استعلام pressure tranducer gems item number... استعلام استعلام pressure tranducer gems item number... 07/09/1401 12:01:51 ب.ظ استعلام استعلام جوشکاری ترانس و تابلو آذرماه 1401 شهرستان شهرکرد استعلام استعلام جوشکاری ترانس و تابلو آذرماه 1401 شهرستان شهرکرد 07/09/1401 11:31:00 ق.ظ استعلام تامین فلو ترانسمیتر و..... به پیوست مراجعه گردد. استعلام تامین فلو ترانسمیتر و..... به پیوست مراجعه گردد. 07/09/1401 11:30:00 ق.ظ استعلام ترانس جریان برای تابلوهای 20 کیلو وات استعلام ترانس جریان برای تابلوهای 20 کیلو وات 07/09/1401 11:00:00 ق.ظ استعلام نصب ترانس جهت رفع افت ولتاژ ب طالقانی جنب بیمه ایران استعلام نصب ترانس جهت رفع افت ولتاژ ب طالقانی جنب بیمه ایران 07/09/1401 10:59:00 ق.ظ استعلام ایران کدمشابه لطفا استعلام پیوست را کاملا مطالعه،تکمیل و بارگذاری نمایید. تلفکس05138643270 استعلام ایران کدمشابه لطفا استعلام پیوست را کاملا مطالعه،تکمیل و بارگذاری نمایید. تلفکس05138643270 07/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام بوشینگ خازنی 36 کیلوولت 16000 آمپرمطابق با مشخصات فنی پیوست استعلام بوشینگ خازنی 36 کیلوولت 16000 آمپرمطابق با مشخصات فنی پیوست 07/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام نصب تبدیل و جابجایی ترانس جهت رفع افت ولتاژ و تعدیل بار شهری-کوی توحید استعلام نصب تبدیل و جابجایی ترانس جهت رفع افت ولتاژ و تعدیل بار شهری-کوی توحید 07/09/1401 10:30:00 ق.ظ استعلام DIGITAL INDICATORمطابق مشخصات DATA SHEET پیوست استعلام DIGITAL INDICATORمطابق مشخصات DATA SHEET پیوست 07/09/1401 09:35:00 ق.ظ مناقصه, ح/۴۰۱/۲۹ - خرید ترانس های قدرت٬ کمکی و زمین و کمپکت مناقصه, ح/۴۰۱/۲۹ - خرید ترانس های قدرت٬ کمکی و زمین و کمپکت 07/09/1401 09:11:39 ق.ظ مناقصه خرید ترانس های قدرت، کمکی و زمین و کمپکت مناقصه خرید ترانس های قدرت، کمکی و زمین و کمپکت 07/09/1401 09:09:28 ق.ظ مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲۰۳۳- دمونتاژ و عیب یابی ترانس ۱۸۰ مگاولت آمپر آلستوم مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲۰۳۳- دمونتاژ و عیب یابی ترانس ۱۸۰ مگاولت آمپر آلستوم 07/09/1401 08:25:34 ق.ظ استعلام ترانس FPL ، پروژکتور پلاریس، داکت برق ، لامپ فلورسنت .... استعلام ترانس FPL ، پروژکتور پلاریس، داکت برق ، لامپ فلورسنت .... 07/09/1401 08:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 255 دستگاه ترانسفورماتور مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 255 دستگاه ترانسفورماتور 07/09/1401 08:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ترانس های کمکی و زمین و قدرت و کمپکت برق منطقه ای خراسان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ترانس های کمکی و زمین و قدرت و کمپکت برق منطقه ای خراسان 07/09/1401 08:13:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ... تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ... 07/09/1401 08:16:35 ق.ظ استعلام بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 230/132 کیلوولت با ظرفیت 120 مگاولت آمپر توسط جک طبق توضیحات و احتساب هزینه بیمه استعلام بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 230/132 کیلوولت با ظرفیت 120 مگاولت آمپر توسط جک طبق توضیحات و احتساب هزینه بیمه 07/09/1401 07:52:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور 07/09/1401 07:36:26 ق.ظ استعلام ترانسفورماتور توزیع 20000/400 ولت 160 کیلوولت آمپر کم تلفات رده آ.ب پریم (طبق مشخصات پیوستی) استعلام ترانسفورماتور توزیع 20000/400 ولت 160 کیلوولت آمپر کم تلفات رده آ.ب پریم (طبق مشخصات پیوستی) 07/09/1401 06:43:00 ق.ظ استعلام قطعات یدکی ترانسفورماتور-ایران کد مشابه است -کالا مطابق فرم استعلام پیوست مورد نیاز است. استعلام قطعات یدکی ترانسفورماتور-ایران کد مشابه است -کالا مطابق فرم استعلام پیوست مورد نیاز است. 07/09/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام GAUGE PRESSURE TRANSMITTER استعلام GAUGE PRESSURE TRANSMITTER 07/09/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام قطعات یدکی ترانسفورماتور-ایران کد مشابه است -کالا مطابق فرم استعلام پیوست مورد نیاز است. استعلام قطعات یدکی ترانسفورماتور-ایران کد مشابه است -کالا مطابق فرم استعلام پیوست مورد نیاز است. 07/09/1401 06:32:00 ق.ظ