بازرسی فنی-تستهای مخرب و غیر مخرب - و غیره info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام مهندسی معکوس گسگت استعلام مهندسی معکوس گسگت 10/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان سبلان اردبیل طبق مشخصات فنی پیوستی استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان سبلان اردبیل طبق مشخصات فنی پیوستی 10/09/1401 05:43:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات فنی و کنترل کیفی پروژه های عمرانی برابر استعلام پیوست استعلام انجام آزمایشات فنی و کنترل کیفی پروژه های عمرانی برابر استعلام پیوست 10/09/1401 05:14:00 ق.ظ ​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم مناقصه، ​​​​​​​​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم 10/09/1401 05:23:39 ق.ظ استعلام کنترل کیفی بیمارستان/لطفابه عکس و توضیحات پیوست شده دقت شود/پرداخت پس ازتاییدکیفیت کارتوسط واحدمرجع وطبق روال دانشگاه/اولویت بومی بودن/ استعلام کنترل کیفی بیمارستان/لطفابه عکس و توضیحات پیوست شده دقت شود/پرداخت پس ازتاییدکیفیت کارتوسط واحدمرجع وطبق روال دانشگاه/اولویت بومی بودن/ 10/09/1401 02:05:00 ب.ظ استعلام تست و اصلاح شش ماهه دوم 1401 استعلام تست و اصلاح شش ماهه دوم 1401 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام عملیات شستشو و لایروبی و ویدئو متری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه فاضلاب استعلام عملیات شستشو و لایروبی و ویدئو متری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه فاضلاب 09/09/1401 11:09:25 ق.ظ استعلام تست هیدرو استاتیک کپسول اکسیژن استعلام تست هیدرو استاتیک کپسول اکسیژن 09/09/1401 10:19:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات آزمایشگاهی یروژههای عمرانی استعلام انجام خدمات آزمایشگاهی یروژههای عمرانی 09/09/1401 08:56:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات ضخامت سنجی و عیب یابی فراخوان مناقصه انجام خدمات ضخامت سنجی و عیب یابی 09/09/1401 08:48:59 ق.ظ استعلام انتخاب قطر و نصب و تست و راه اندازی EFV در (طرح هاف یونیون زیر رگولاتور) در شهرستان طالقان استعلام انتخاب قطر و نصب و تست و راه اندازی EFV در (طرح هاف یونیون زیر رگولاتور) در شهرستان طالقان 09/09/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام استعلام بررسی سیستم حفاظت از خوردگی خطوط لوله زیرزمینی مربوط به شبکه گازرسانی سازمان منطقه ویژه استعلام استعلام بررسی سیستم حفاظت از خوردگی خطوط لوله زیرزمینی مربوط به شبکه گازرسانی سازمان منطقه ویژه 09/09/1401 08:03:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب مناقصه, انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 09/09/1401 07:40:23 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نقشه برداری صنعتی و عمومی شامل کنترل نوار نقاله ها ... مناقصه انجام خدمات نقشه برداری صنعتی و عمومی شامل کنترل نوار نقاله ها ... 09/09/1401 07:36:19 ق.ظ استعلام آزمایش تست جوش استراکچرهای آسانسور های بیمارستان یازهراء دانشگاه علوم پزشکی دزفول استعلام آزمایش تست جوش استراکچرهای آسانسور های بیمارستان یازهراء دانشگاه علوم پزشکی دزفول 09/09/1401 07:07:00 ق.ظ مناقصه بازبینی شرایط آنالایزرها و طراحی و تهیه قطعات مورد نیاز به همراه نصب و راه اندازی آن ها  مناقصه بازبینی شرایط آنالایزرها و طراحی و تهیه قطعات مورد نیاز به همراه نصب و راه اندازی آن ها  09/09/1401 06:05:33 ق.ظ استعلام تست و آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی طبق لیست پیوست استعلام تست و آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی طبق لیست پیوست 09/09/1401 05:37:00 ق.ظ ​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم مناقصه، ​​​​​​​​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم 09/09/1401 05:37:37 ق.ظ مناقصه انجام تست و بازرسی فنی از بالابر ها و تجهیزات باربرداری مناقصه انجام تست و بازرسی فنی از بالابر ها و تجهیزات باربرداری 09/09/1401 05:31:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه اهواز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه اهواز 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات مقاومت مصالح و ساخت اسکلت و تراکم بستر پی به شرح پیوست جهت پروژه احداث ساختمان پست ثلاث باباجانی کرمانشاه استعلام انجام آزمایشات مقاومت مصالح و ساخت اسکلت و تراکم بستر پی به شرح پیوست جهت پروژه احداث ساختمان پست ثلاث باباجانی کرمانشاه 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام، تست هیدرواستاتیک،شات بلاست،رنگ آمیزی و تعویض شیر فلکه سیلندر گاز لیفتراک تست هیدرواستاتیک،شات بلاست،رنگ آمیزی و تعویض شیر فلکه سیلندر گاز لیفتراک 09/09/1401 04:30:43 ق.ظ استعلام استعلام انجام آزمایش های مورد نیاز بر روی نمونه های دریافتی غذایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی استعلام استعلام انجام آزمایش های مورد نیاز بر روی نمونه های دریافتی غذایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 09/09/1401 01:57:00 ب.ظ مناقصه عمومی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه مناقصه عمومی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 08/09/1401 11:58:30 ق.ظ استعلام انجام تست های کامل گاز برای پست 400 بندرعباس و 230 جاسک و کپسول SF6 موجود انبار مرکزی استعلام انجام تست های کامل گاز برای پست 400 بندرعباس و 230 جاسک و کپسول SF6 موجود انبار مرکزی 08/09/1401 11:04:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها مناقصه, اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها 08/09/1401 10:47:15 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی... مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی... 08/09/1401 10:47:32 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد/ سیلندرها تست هیدروستاتیک انجام گیرد/کلیه سیلندرهای اکسیژن رنگ آمیزی شود و اسم فارسی/فرمول شیمیایی و اسم بیمارستان درج گردد. استعلام ایران کد مشابه می باشد/ سیلندرها تست هیدروستاتیک انجام گیرد/کلیه سیلندرهای اکسیژن رنگ آمیزی شود و اسم فارسی/فرمول شیمیایی و اسم بیمارستان درج گردد. 08/09/1401 09:28:00 ق.ظ تکرار مناقصه انجام عملیات لازم (مانند خاکبرداری، خاکریزی، نصب تجهیزات ...- نوبت دوم تکرار مناقصه انجام عملیات لازم (مانند خاکبرداری، خاکریزی، نصب تجهیزات ...- نوبت دوم 08/09/1401 09:37:35 ق.ظ استعلام عملیات بررسی غیر مخرب بروش التراسونیک بااستفاده از سیستم متحرک در شبکه خطوط ریلی استعلام عملیات بررسی غیر مخرب بروش التراسونیک بااستفاده از سیستم متحرک در شبکه خطوط ریلی 08/09/1401 09:10:00 ق.ظ استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن طبق پیوست استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن طبق پیوست 08/09/1401 08:35:00 ق.ظ ​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم مناقصه، ​​​​​​​​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم 08/09/1401 08:06:18 ق.ظ استعلام انجام تست کامل MFL کف دو مخزن سقف شناور فرآورده نفتی استعلام انجام تست کامل MFL کف دو مخزن سقف شناور فرآورده نفتی 08/09/1401 07:08:00 ق.ظ استعلام بازرسی دوره ای تجهیزات ایمنی شرکت فولاد آذربایجان (جرثقیل ها- لیفتراک- چاه ارت- بررسی سیستم همبندی -مخازن تحت فشار- دیگ آبگرم)6 ردیف استعلام بازرسی دوره ای تجهیزات ایمنی شرکت فولاد آذربایجان (جرثقیل ها- لیفتراک- چاه ارت- بررسی سیستم همبندی -مخازن تحت فشار- دیگ آبگرم)6 ردیف 08/09/1401 06:48:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم 08/09/1401 06:52:26 ق.ظ استعلام کنترل کیفیت بتن بچینگ شهرداری استعلام کنترل کیفیت بتن بچینگ شهرداری 08/09/1401 05:43:00 ق.ظ مناقصه انجام تست و بازرسی فنی از بالابر ها و تجهیزات باربرداری مناقصه انجام تست و بازرسی فنی از بالابر ها و تجهیزات باربرداری 08/09/1401 05:56:49 ق.ظ مناقصه انتخاب بازرس شخص ثالث مناقصه انتخاب بازرس شخص ثالث 08/09/1401 05:22:53 ق.ظ استعلام انجام تست های غیر مخرب قطعات واحد G13 نیروگاه گازی زاهدان به شرح مستندات پیوست استعلام انجام تست های غیر مخرب قطعات واحد G13 نیروگاه گازی زاهدان به شرح مستندات پیوست 08/09/1401 05:03:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها - نوبت دوم 08/09/1401 05:19:30 ق.ظ استعلام ساخت insullators ceramic sillimanite به روش مهندسی معکوس مطابق شرح تقاضا در فایل پیوست استعلام ساخت insullators ceramic sillimanite به روش مهندسی معکوس مطابق شرح تقاضا در فایل پیوست 08/09/1401 04:57:00 ق.ظ استعلام، گیرویل فلنج پمپ روغن گیربکس-مهندسی معکوس استعلام، گیرویل فلنج پمپ روغن گیربکس-مهندسی معکوس 08/09/1401 04:15:18 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 07/09/1401 11:30:00 ق.ظ استعلام 2قلم فلنج طبق شرح پیوست،بازرسی شخص ثالث سطح4 می باشد استعلام 2قلم فلنج طبق شرح پیوست،بازرسی شخص ثالث سطح4 می باشد 07/09/1401 11:20:00 ق.ظ استعلام تجدید نیاز نمونه برداری از محمولات وارداتی و صادراتی استعلام تجدید نیاز نمونه برداری از محمولات وارداتی و صادراتی 07/09/1401 11:05:00 ق.ظ استعلام انجام بازرسی و معاینه فنی موتورخانه های شرکت پالایش گاز ایلام استعلام انجام بازرسی و معاینه فنی موتورخانه های شرکت پالایش گاز ایلام 07/09/1401 10:39:00 ق.ظ استعلام مشخصات کنترل کیفی سالانه تجهیزات پزشکی 1401 استعلام مشخصات کنترل کیفی سالانه تجهیزات پزشکی 1401 07/09/1401 10:13:00 ق.ظ مناقصه انجام تست و بازرسی فنی از بالابر ها و تجهیزات باربرداری مناقصه انجام تست و بازرسی فنی از بالابر ها و تجهیزات باربرداری 07/09/1401 09:32:50 ق.ظ تکرار مناقصه انجام عملیات لازم (مانند خاکبرداری، خاکریزی، نصب تجهیزات ... تکرار مناقصه انجام عملیات لازم (مانند خاکبرداری، خاکریزی، نصب تجهیزات ... 07/09/1401 09:30:41 ق.ظ استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان و درمانگاه های تابعه بهداشت و درمامن صنعت نفت اهواز استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان و درمانگاه های تابعه بهداشت و درمامن صنعت نفت اهواز 07/09/1401 07:29:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها 07/09/1401 07:30:42 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 07/09/1401 05:40:58 ق.ظ استعلام عملیات شناسایی و نشت یابی در شهر کوهدشت استعلام عملیات شناسایی و نشت یابی در شهر کوهدشت 07/09/1401 05:11:00 ق.ظ استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در فایل پیوست می باشد. استعلام کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در فایل پیوست می باشد. 07/09/1401 04:34:00 ق.ظ استعلام خدمات بازرسی و سرویس دوره ای فلومترآلتراسونیک پالایشگاه چهارم پارس جنوبی استعلام خدمات بازرسی و سرویس دوره ای فلومترآلتراسونیک پالایشگاه چهارم پارس جنوبی 07/09/1401 03:13:00 ب.ظ استعلام مهندسی معکوس قطعات کمپرسور به تعداد 6 قلم و تیراژ 8 عدد مطابق با نمونه و شرح تقاضا. استعلام مهندسی معکوس قطعات کمپرسور به تعداد 6 قلم و تیراژ 8 عدد مطابق با نمونه و شرح تقاضا. 07/09/1401 02:02:00 ب.ظ استعلام نجام تست وزنه جهت 100 دستگاه جرثقیلهای سقفی،دستی و برقی استعلام نجام تست وزنه جهت 100 دستگاه جرثقیلهای سقفی،دستی و برقی 07/09/1401 01:16:00 ب.ظ استعلام تست و عیب یابی و رفع اشکال جزئی 197 دستگاه شارژر 110ولت ایستگاه های استان هرمزگان استعلام تست و عیب یابی و رفع اشکال جزئی 197 دستگاه شارژر 110ولت ایستگاه های استان هرمزگان 07/09/1401 01:08:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان بستک و پا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان بستک و پا 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تست کارایی واحد 3 گازی استعلام تست کارایی واحد 3 گازی 06/09/1401 12:02:51 ب.ظ استعلام انجام 7000( هفت هزار ) مورد بازدید و بازرسی از واحد های صنفی در سرتاسر استان خوزستان مطابق با روشها ، دستورالعملهای مربوطه و دستورات کارفرما استعلام انجام 7000( هفت هزار ) مورد بازدید و بازرسی از واحد های صنفی در سرتاسر استان خوزستان مطابق با روشها ، دستورالعملهای مربوطه و دستورات کارفرما 06/09/1401 10:04:00 ق.ظ فرایند خرید خدمات مشاوره نظارت بر تعمیر و نگهداری .... تجدید نوبت دوم فرایند خرید خدمات مشاوره نظارت بر تعمیر و نگهداری .... تجدید نوبت دوم 06/09/1401 10:16:27 ق.ظ استعلام کنترل کیفی دستگاه های تجهیزات پزشکی طبق دو برگه درخواست پیوست شده - ایران کد مشابه انتخاب شده استعلام کنترل کیفی دستگاه های تجهیزات پزشکی طبق دو برگه درخواست پیوست شده - ایران کد مشابه انتخاب شده 06/09/1401 08:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بازرسی جهت خریدتجهیزات آب و فاضلاب -(کد217-1401)-نوبت دوم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بازرسی جهت خریدتجهیزات آب و فاضلاب -(کد217-1401)-نوبت دوم 06/09/1401 08:14:00 ق.ظ فرایند خرید خدمات مشاوره نظارت بر تعمیر و نگهداری .... تجدید فرایند خرید خدمات مشاوره نظارت بر تعمیر و نگهداری .... تجدید 06/09/1401 08:14:57 ق.ظ استعلام مهندسی معکوس قطعات پمپ به تعداد 6 قلم و تیراژ 58 عدد طبق نمونه اصلی. استعلام مهندسی معکوس قطعات پمپ به تعداد 6 قلم و تیراژ 58 عدد طبق نمونه اصلی. 06/09/1401 07:47:00 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... 06/09/1401 07:49:57 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها 06/09/1401 07:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شمارهم م آج /1401/0073مربوط به انجام خدمات ضخامت سنجی و عیب یابی ، پرتونگاری صنعتی (حجمی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شمارهم م آج /1401/0073مربوط به انجام خدمات ضخامت سنجی و عیب یابی ، پرتونگاری صنعتی (حجمی) 06/09/1401 07:07:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره نظارت بر تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات ملکی و غیرملکی دریایی و مخابراتی بندر امیرآباد کد 18-1401 مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره نظارت بر تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات ملکی و غیرملکی دریایی و مخابراتی بندر امیرآباد کد 18-1401 06/09/1401 07:00:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات ملکی و غیر ملکی بندری ، آتش نشانی و خودروهای بندر امیرآباد مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات ملکی و غیر ملکی بندری ، آتش نشانی و خودروهای بندر امیرآباد 06/09/1401 07:00:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید 06/09/1401 06:56:13 ق.ظ استعلام مهندسی معکوس part for butterfly control valves استعلام مهندسی معکوس part for butterfly control valves 06/09/1401 05:33:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 06/09/1401 05:46:51 ق.ظ استعلام بازرسی و صدور گواهینامه سلامت تجهیزات و ماشین آلات سنگین- طبق لیست پیوست استعلام بازرسی و صدور گواهینامه سلامت تجهیزات و ماشین آلات سنگین- طبق لیست پیوست 06/09/1401 05:27:00 ق.ظ استعلام بویلر بازرسی و تست های مربوطه جهت صدور مجوز بهره برداری بویلر موتورخانه بیمارستان توط ناظر مورد تائید وزارت کار(الزام الصاق مستندات توسط پیمانکار) استعلام بویلر بازرسی و تست های مربوطه جهت صدور مجوز بهره برداری بویلر موتورخانه بیمارستان توط ناظر مورد تائید وزارت کار(الزام الصاق مستندات توسط پیمانکار) 06/09/1401 02:45:00 ب.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 05/09/1401 11:24:46 ق.ظ استعلام انجام پروژه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی پارامترای اصلی و جنرال مراکز درمانی تایعه استان کرمان به شرح لیست های پیوستی استعلام انجام پروژه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی پارامترای اصلی و جنرال مراکز درمانی تایعه استان کرمان به شرح لیست های پیوستی 05/09/1401 10:55:00 ق.ظ استعلام مهنهدسی معکوس قطعات پمپ استعلام مهنهدسی معکوس قطعات پمپ 05/09/1401 10:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م آج /1401/0072انجام خدمات تامین نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی ، تکنسین حفاظت از زنگ و خوردگی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م آج /1401/0072انجام خدمات تامین نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی ، تکنسین حفاظت از زنگ و خوردگی 05/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام لایروبی و بازرسی فنی مخزن 2 نفت گاز در انبار نفت شمالشرق استعلام لایروبی و بازرسی فنی مخزن 2 نفت گاز در انبار نفت شمالشرق 05/09/1401 07:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی ... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی ... 05/09/1401 07:56:14 ق.ظ استعلام انجام بازرسی از مراکز عرضه کالاهای مشمول مقررات استاندارد استان قم بر اساس روش ها و دستور العمل های ابلاغی استعلام انجام بازرسی از مراکز عرضه کالاهای مشمول مقررات استاندارد استان قم بر اساس روش ها و دستور العمل های ابلاغی 05/09/1401 05:34:00 ق.ظ تجدید استعلام اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw تجدید استعلام اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw 05/09/1401 05:40:12 ق.ظ استعلام، ساخت کرانویل اصلی آسیاب آهن گندله سازی استعلام، ساخت کرانویل اصلی آسیاب آهن گندله سازی 05/09/1401 04:20:13 ق.ظ استعلام یک قلم قطعات یدکی توربین سولار-بازرسی شخص ثالث سطح 4 میباشد استعلام یک قلم قطعات یدکی توربین سولار-بازرسی شخص ثالث سطح 4 میباشد 05/09/1401 09:14:00 ق.ظ استعلام تهیه وانجام چک لیست کنترلی تست غیر مخربMT-UT (238ست) چرخ ومحور در سرخس مطابق دستورالعمل استعلام تهیه وانجام چک لیست کنترلی تست غیر مخربMT-UT (238ست) چرخ ومحور در سرخس مطابق دستورالعمل 03/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام کنترل کیفی ونگهداری دوره ای تجهیزات ودستگاههای بیمارستان استعلام کنترل کیفی ونگهداری دوره ای تجهیزات ودستگاههای بیمارستان 03/09/1401 06:03:00 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایو تست مناقصه، مناقصه اجرای خدمات درایو تست 03/09/1401 05:41:00 ق.ظ تجدید استعلام اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw تجدید استعلام اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw 03/09/1401 05:38:49 ق.ظ استعلام مهندسی معکوس و ساخت بلیدرینگ های ردیف 1، 2، 3 و 4 واحدهای D701MW استعلام مهندسی معکوس و ساخت بلیدرینگ های ردیف 1، 2، 3 و 4 واحدهای D701MW 02/09/1401 11:49:22 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات بازرسی جهت خرید تجهیزات آب و فاضلاب مناقصه عمومی انجام خدمات بازرسی جهت خرید تجهیزات آب و فاضلاب 02/09/1401 11:18:09 ق.ظ مناقصه ارزیابی و رفع عیوب پوشش لوله های فولادی به روش PCMX- ACVG شهرستان ...نوبت دوم مناقصه ارزیابی و رفع عیوب پوشش لوله های فولادی به روش PCMX- ACVG شهرستان ...نوبت دوم 02/09/1401 10:48:34 ق.ظ استعلام تستRun out و بالانس مجموعه شافت و قطعات B.C.Pump - طبق مشخصات فنی پیوست تست Run out و بالانس مجموعه شافت و قطعات F.W.Pump استعلام تستRun out و بالانس مجموعه شافت و قطعات B.C.Pump - طبق مشخصات فنی پیوست تست Run out و بالانس مجموعه شافت و قطعات F.W.Pump 02/09/1401 08:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نمونه گیری و بازرسی محموله ه تحویلی به خریداران ماده معدنی مجتمع سرب و روی مهدی آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نمونه گیری و بازرسی محموله ه تحویلی به خریداران ماده معدنی مجتمع سرب و روی مهدی آباد 02/09/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات نمونه گیری و بازرسی ... مناقصه انجام عملیات نمونه گیری و بازرسی ... 02/09/1401 06:37:42 ق.ظ تجدید استعلام اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw تجدید استعلام اجرای عملیات تست eddy current تیوبهای مبدل cccw 02/09/1401 06:36:45 ق.ظ استعلام تست هیدرواستاتیک کپسول اکسیژن تعداد 25 عدد جهت بیمارستان دکتر شریعتی کرج استعلام تست هیدرواستاتیک کپسول اکسیژن تعداد 25 عدد جهت بیمارستان دکتر شریعتی کرج 02/09/1401 06:05:00 ق.ظ استعلام پیمانکار جهت ارائه معاینه فنی موتورخانه ها و صدور گواهی نامه 16000 تعداد موتورخانه ها حدود 45 عدد و تعداد مشعل ها حدود 92 عدد استعلام پیمانکار جهت ارائه معاینه فنی موتورخانه ها و صدور گواهی نامه 16000 تعداد موتورخانه ها حدود 45 عدد و تعداد مشعل ها حدود 92 عدد 02/09/1401 06:04:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و بازرسی متریال و کالا در داخل- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و بازرسی متریال و کالا در داخل- نوبت دوم 02/09/1401 05:56:44 ق.ظ