سیم و کابل info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری سایت 2 شیرودی استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری سایت 2 شیرودی 29/03/1403 12:20:56 ب.ظ فراخوان داخلی سازی دسته سیم موتور خودرو هایما 8S فراخوان داخلی سازی دسته سیم موتور خودرو هایما 8S 29/03/1403 12:08:36 ب.ظ استعلام خرید انواع کابل استعلام خرید انواع کابل 29/03/1403 12:00:28 ب.ظ استعلام کابل ( مطابق مشخصات پیوست ) استعلام کابل ( مطابق مشخصات پیوست ) 29/03/1403 11:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تامین تجهیزات فاز دو واحد سیار تلویزیونی مرکز بوشهر131-03-1403 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تامین تجهیزات فاز دو واحد سیار تلویزیونی مرکز بوشهر131-03-1403 29/03/1403 11:16:00 ق.ظ استعلام خرید مفصلهای درون چاهی طبق درخواست عدم بارگذاری پیشنهاد فنی و مالی بمنزله ابطال نرخ تلقی میگردد . استعلام خرید مفصلهای درون چاهی طبق درخواست عدم بارگذاری پیشنهاد فنی و مالی بمنزله ابطال نرخ تلقی میگردد . 29/03/1403 11:05:00 ق.ظ استعلام خرید 10000عدد کلمپ فول بی متال 6-95//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید 10000عدد کلمپ فول بی متال 6-95//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 29/03/1403 10:36:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات و.... نوبت دوم مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات و.... نوبت دوم 29/03/1403 10:39:12 ق.ظ مناقصه کابل فیبر نوری خاکی ژله ای - کابل فیبر نوری کانالی - کابل فیبر نوری هوایی مهاردار مناقصه کابل فیبر نوری خاکی ژله ای - کابل فیبر نوری کانالی - کابل فیبر نوری هوایی مهاردار 29/03/1403 10:00:55 ق.ظ استعلام خرید کابل برق طبق لیستفرم پیشنهادی قیمت استعلام خرید کابل برق طبق لیستفرم پیشنهادی قیمت 29/03/1403 09:47:00 ق.ظ استعلام کابل طبق فایل پیوست استعلام کابل طبق فایل پیوست 29/03/1403 09:36:00 ق.ظ استعلام کابل افشان طبق مشخصات پیوست کارشناس فنی اجرایی 09122249248 استعلام کابل افشان طبق مشخصات پیوست کارشناس فنی اجرایی 09122249248 29/03/1403 09:35:00 ق.ظ مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی انواع ترانسفورماتور ... مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی انواع ترانسفورماتور ... 29/03/1403 09:43:44 ق.ظ استعلام بازداشتگاه اوین اقلام کامپیوتری به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل به 1 مرکز برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پبوست در سامانه الزامی می باشد. استعلام بازداشتگاه اوین اقلام کامپیوتری به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل به 1 مرکز برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پبوست در سامانه الزامی می باشد. 29/03/1403 09:14:00 ق.ظ استعلام کابل مسی مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام کابل مسی مطابق مشخصات فنی پیوست 29/03/1403 09:06:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب دوربین های حفاظتی و امنیتی روستا-اقلام به صورت فایل پیوست می باشد استعلام خرید و نصب دوربین های حفاظتی و امنیتی روستا-اقلام به صورت فایل پیوست می باشد 29/03/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام کابل خودنگهدار نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 16+16+16*3 به شرح جدول ذیل و مشخصات فنی پیوست مطابق با استاندارد و مورد تایید وزارت نیرو استعلام کابل خودنگهدار نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 16+16+16*3 به شرح جدول ذیل و مشخصات فنی پیوست مطابق با استاندارد و مورد تایید وزارت نیرو 29/03/1403 08:53:00 ق.ظ مناقصه خرید 15000 عدد مقره سوزنی کامپوزیتی... مناقصه خرید 15000 عدد مقره سوزنی کامپوزیتی... 29/03/1403 09:02:41 ق.ظ استعلام خرید و اجرای پایه چراغ پل شهید صیاد شیرازی استعلام خرید و اجرای پایه چراغ پل شهید صیاد شیرازی 29/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام خرید سیم بدون روکش تمام آلومنیوم مینک -وسیم تمام آلومنیوم بدون روکش هاینا استعلام خرید سیم بدون روکش تمام آلومنیوم مینک -وسیم تمام آلومنیوم بدون روکش هاینا 29/03/1403 08:27:00 ق.ظ استعلام درپوش فشاری کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا 95 میلی متر مربع استعلام درپوش فشاری کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا 95 میلی متر مربع 29/03/1403 08:16:00 ق.ظ استعلام کابل RS485 دو زوج AWG استعلام کابل RS485 دو زوج AWG 29/03/1403 08:04:00 ق.ظ استعلام کابل مخابراتی استعلام کابل مخابراتی 29/03/1403 08:02:00 ق.ظ استعلام bicaseal استعلام bicaseal 29/03/1403 08:01:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف / نوبت دوم تجدید مناقصه خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف / نوبت دوم 29/03/1403 08:11:54 ق.ظ مناقصه نگهداری و راهبری و تعمیر تأسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی و… - نوبت دوم مناقصه نگهداری و راهبری و تعمیر تأسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتی و… - نوبت دوم 29/03/1403 08:04:41 ق.ظ استعلام خرید انواع یراق طبق مشخصات فنی و طبق اسناد استعلام به شماره 1403/10 استعلام خرید انواع یراق طبق مشخصات فنی و طبق اسناد استعلام به شماره 1403/10 29/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام خرید انواع سیم فیوز کات اوت مطابق فرم استعلام بهاء ، لیست اقلام ومشخصات فنی پیوست استعلام خرید انواع سیم فیوز کات اوت مطابق فرم استعلام بهاء ، لیست اقلام ومشخصات فنی پیوست 29/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام خرید لینکهای رادیویی استعلام خرید لینکهای رادیویی 29/03/1403 07:24:00 ق.ظ استعلام مجموعه رله و ترانس و کابل مطابق لیست پیوست استعلام مجموعه رله و ترانس و کابل مطابق لیست پیوست 29/03/1403 07:05:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی زیر ساخت هواسازها و اماده سازی زیر ساختها بصورت پیمانکاری با تمامی لوازم و مصالح مصرفی به پای پیمانکار استعلام نصب و راه اندازی زیر ساخت هواسازها و اماده سازی زیر ساختها بصورت پیمانکاری با تمامی لوازم و مصالح مصرفی به پای پیمانکار 29/03/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام خرید کابل swr با مشخصات فنی پیوست منبع مالی خرید اعتبارات عمرانی تخصیص یافته برنامه و بودجه بوده و هزینه حمل بعهده فروشنده می باشد. استعلام خرید کابل swr با مشخصات فنی پیوست منبع مالی خرید اعتبارات عمرانی تخصیص یافته برنامه و بودجه بوده و هزینه حمل بعهده فروشنده می باشد. 29/03/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام کابل تخت طبق شرح پیوست (ساخت داخل مدنظرمی باشد) استعلام کابل تخت طبق شرح پیوست (ساخت داخل مدنظرمی باشد) 29/03/1403 06:43:00 ق.ظ استعلام کابل 6*5 افشان تمام مس برند افشار نژاد-تعداد:600متر-نحوه و زمان پرداخت مالی:دو ماه استعلام کابل 6*5 افشان تمام مس برند افشار نژاد-تعداد:600متر-نحوه و زمان پرداخت مالی:دو ماه 29/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام خرید وسایل تجهیزات مورد نیاز طبق لیست و مشخصات پیوست . استعلام خرید وسایل تجهیزات مورد نیاز طبق لیست و مشخصات پیوست . 29/03/1403 06:32:00 ق.ظ استعلام لوازم ابزار دقیق طبق درخواست پیوست استعلام لوازم ابزار دقیق طبق درخواست پیوست 29/03/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام کابل 10*5 افشان تمام مس برند افشار نژاد،مقدار40متر،نحوه و زمان پرداخت مالی:دو ماه استعلام کابل 10*5 افشان تمام مس برند افشار نژاد،مقدار40متر،نحوه و زمان پرداخت مالی:دو ماه 29/03/1403 06:23:00 ق.ظ استعلام کابل برق 5 متری سه پین استعلام کابل برق 5 متری سه پین 29/03/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام خرید سیم آلومینیوم روکش دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت در محدوده منطقه برق گلستان استعلام خرید سیم آلومینیوم روکش دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت در محدوده منطقه برق گلستان 29/03/1403 05:56:00 ق.ظ مناقصه, خرید هادی روکش دار آلومینیوم ACSRنمره ۱۲۰CC و کابل ۲۰ کیلو ۱۸۵*۱ آلومینیوم مناقصه, خرید هادی روکش دار آلومینیوم ACSRنمره ۱۲۰CC و کابل ۲۰ کیلو ۱۸۵*۱ آلومینیوم 29/03/1403 05:55:31 ق.ظ استعلام خرید لوله 110 بار 16 اتمسفر و لوازم لوله کشی مطابق لیست پیوست استعلام خرید لوله 110 بار 16 اتمسفر و لوازم لوله کشی مطابق لیست پیوست 29/03/1403 05:46:00 ق.ظ مناقصه, خرید انواع کابل مسی مناقصه, خرید انواع کابل مسی 29/03/1403 05:35:40 ق.ظ مناقصه, خرید انواع کابل مسی مناقصه, خرید انواع کابل مسی 29/03/1403 05:35:07 ق.ظ استعلام لامپ ال ای دی30وات پارس شهاب250عدد/کابل2.5*2البرزابهر800متر/سرچراغی ال ای دی150وات صباترانس25عددCOB/سرچراغی ال ای دی100وات صباترانس 100وات130عدد استعلام لامپ ال ای دی30وات پارس شهاب250عدد/کابل2.5*2البرزابهر800متر/سرچراغی ال ای دی150وات صباترانس25عددCOB/سرچراغی ال ای دی100وات صباترانس 100وات130عدد 29/03/1403 05:33:00 ق.ظ استعلام خرید انواع کابلشو آلومینیوم با آبکاری قلع استعلام خرید انواع کابلشو آلومینیوم با آبکاری قلع 29/03/1403 05:11:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است.(به کالای تعیین شده توجه نکنید)درخواست به پیوست.هزینه ارسال به عهده فروشنده.جهت هماهنگی با آقای وفایی 09390382996 استعلام ایران کد مشابه است.(به کالای تعیین شده توجه نکنید)درخواست به پیوست.هزینه ارسال به عهده فروشنده.جهت هماهنگی با آقای وفایی 09390382996 29/03/1403 05:05:00 ق.ظ استعلام پچ کورد، کابل ماژول، کابل پاور و غیره استعلام پچ کورد، کابل ماژول، کابل پاور و غیره 29/03/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام خرید کابل افشان رشته ای الومینیومی185*1 دو روپوش جهت الکترو پمپ چاه آب،طبق عکس پیوست(کابل افشان نرم تعدا رشته ها حدودا 380 رشته باشد استعلام خرید کابل افشان رشته ای الومینیومی185*1 دو روپوش جهت الکترو پمپ چاه آب،طبق عکس پیوست(کابل افشان نرم تعدا رشته ها حدودا 380 رشته باشد 29/03/1403 04:44:00 ق.ظ استعلام خرید کابل های ارتباطی و تغذیه تابلوهای RTU (طبق مشخصات فنی) استعلام خرید کابل های ارتباطی و تغذیه تابلوهای RTU (طبق مشخصات فنی) 29/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات برقی طبق لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات برقی طبق لیست پیوست 29/03/1403 04:26:00 ق.ظ استعلام، کابل کنترل آرموردار زیر زمینی استعلام، کابل کنترل آرموردار زیر زمینی 29/03/1403 04:20:55 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کابل هوایی آلومینیومی بدون روکش"ACSR " استعلام الکترونیکی، کابل هوایی آلومینیومی بدون روکش"ACSR " 29/03/1403 04:20:52 ق.ظ استعلام، کابل 3X35+3X35/3 میلیمتر مربع برای درام کابل قدرت و کابل 2.5*18 انعطاف پذیر استعلام، کابل 3X35+3X35/3 میلیمتر مربع برای درام کابل قدرت و کابل 2.5*18 انعطاف پذیر 29/03/1403 04:20:50 ق.ظ استعلام الکترونیکی، مجموعه دسته سیم کامل لیفتراک استعلام الکترونیکی، مجموعه دسته سیم کامل لیفتراک 29/03/1403 04:20:11 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کابل جمع کن فنری با کابل لاستیکی 10 در 4 "VAHLE " استعلام الکترونیکی، کابل جمع کن فنری با کابل لاستیکی 10 در 4 "VAHLE " 29/03/1403 04:14:54 ق.ظ استعلام، 4آیتم کابل و سیم الکتریکی (رنگ قرمز یا مشکی یا زرد) 4آیتم کابل و سیم الکتریکی (رنگ قرمز یا مشکی یا زرد) 29/03/1403 04:14:12 ق.ظ استعلام، کابل فرمان LAPPKABLE کابل فرمان LAPPKABLE 29/03/1403 04:12:22 ق.ظ استعلام خرید لوازم برقی ایستگاه پمپاژ روستای سادات محله بیجارپس -اعتبار از محل اعتبارات استانی و نقدی می باشد استعلام خرید لوازم برقی ایستگاه پمپاژ روستای سادات محله بیجارپس -اعتبار از محل اعتبارات استانی و نقدی می باشد 29/03/1403 04:11:00 ق.ظ استعلام، سرسیم و رابط سرسیم(مارک درجه یک موجود در بازار) سرسیم و رابط سرسیم(مارک درجه یک موجود در بازار) 29/03/1403 04:10:42 ق.ظ استعلام کابل و مهتابی و.طبق لیست پیوست.ایرانکد مشابه میباشدکالا درجه یک باشددارای گارانتی24ماهه.حمل ونقل با فروشنده.پرداخت 3 ماهه.پیوست پیش فاکتور الزامیست استعلام کابل و مهتابی و.طبق لیست پیوست.ایرانکد مشابه میباشدکالا درجه یک باشددارای گارانتی24ماهه.حمل ونقل با فروشنده.پرداخت 3 ماهه.پیوست پیش فاکتور الزامیست 29/03/1403 04:09:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کابل HDMI به طول 10 متر استعلام الکترونیکی، کابل HDMI به طول 10 متر 29/03/1403 04:09:15 ق.ظ استعلام، کابل 20 زوج روغنی مخابرات استعلام، کابل 20 زوج روغنی مخابرات 29/03/1403 04:09:12 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کابل کنترل 5*1.5 طبق پیوست استعلام الکترونیکی، کابل کنترل 5*1.5 طبق پیوست 29/03/1403 04:08:46 ق.ظ استعلام، اقلام عمومی برقی استعلام، اقلام عمومی برقی 29/03/1403 04:08:33 ق.ظ استعلام، کابل پروفی باس استعلام، کابل پروفی باس 29/03/1403 04:08:12 ق.ظ استعلام الکترونیکی، سیم افشان روکش پی وی سی آبی 1X2.5 mm^2 افشار نژاد استعلام الکترونیکی، سیم افشان روکش پی وی سی آبی 1X2.5 mm^2 افشار نژاد 29/03/1403 04:08:05 ق.ظ استعلام خرید 2800متر کابل زمینی فشار متوسط 185*1 آلومینیمی استعلام خرید 2800متر کابل زمینی فشار متوسط 185*1 آلومینیمی 29/03/1403 03:45:00 ق.ظ استعلام کابل خود نگهدار 25+25+50+50*3 ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات طبق تاییدیه توانیر خواهد بود . شماره تماس 09125410703 استعلام کابل خود نگهدار 25+25+50+50*3 ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات طبق تاییدیه توانیر خواهد بود . شماره تماس 09125410703 29/03/1403 03:32:00 ق.ظ استعلام کابل به سایز50+95*3 مسی افشان با هادی NYY به متراژ280 متر طول-کابل 185*1 نیمه افشان مسی با هادی NYY به متراژ 105 متر طول استعلام کابل به سایز50+95*3 مسی افشان با هادی NYY به متراژ280 متر طول-کابل 185*1 نیمه افشان مسی با هادی NYY به متراژ 105 متر طول 29/03/1403 03:27:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور طبق مشخصات لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور طبق مشخصات لیست پیوست 29/03/1403 03:20:00 ق.ظ استعلام قطعات کامپیوتر** طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* استعلام قطعات کامپیوتر** طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* 29/03/1403 02:04:00 ب.ظ استعلام کابل وگلند(( طبق درخواست پیوست )) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهر بندر امام حسن می باشد. استعلام کابل وگلند(( طبق درخواست پیوست )) تایید وتحویل کالا در منطقه نفتی بهرگان شهر بندر امام حسن می باشد. 29/03/1403 02:03:00 ب.ظ مناقصه خرید انواع کابل مناقصه خرید انواع کابل 27/03/1403 12:12:20 ب.ظ مناقصه خرید انواع کابل مناقصه خرید انواع کابل 27/03/1403 12:03:29 ب.ظ استعلام سه قلم بوبین کنتاکتور مطابق شرح پیوست استعلام سه قلم بوبین کنتاکتور مطابق شرح پیوست 27/03/1403 11:33:00 ق.ظ استعلام کابل آلومینیوم خودنگهدار 4*35 - کابل 2.5*2 روکش دار افشان مسی تسویه حساب نقدی پس ازچندروز کاری وبعدازارسال فاکتوررسمی میباشد. استعلام کابل آلومینیوم خودنگهدار 4*35 - کابل 2.5*2 روکش دار افشان مسی تسویه حساب نقدی پس ازچندروز کاری وبعدازارسال فاکتوررسمی میباشد. 27/03/1403 11:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید هادی روکش دار آلومینیوم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید هادی روکش دار آلومینیوم 27/03/1403 11:02:00 ق.ظ استعلام خرید انواع واشر و کابلشوی مسی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید انواع واشر و کابلشوی مسی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 27/03/1403 10:40:00 ق.ظ استعلام کابل برق 20 کیلو ولت طبق مشخصات فایل پیوست لطفا پیش فاکتور با مشخصات کامل پیوست کنید. استعلام کابل برق 20 کیلو ولت طبق مشخصات فایل پیوست لطفا پیش فاکتور با مشخصات کامل پیوست کنید. 27/03/1403 10:29:00 ق.ظ استعلام تهیه و تامین کارتهای حفاظتی و کنترلیA.B.C و تعویض و نصب کارتها در خودرو عیب یاب کابل این شرکت وفق اسناد و مشخصات فنی پیوست استعلام استعلام تهیه و تامین کارتهای حفاظتی و کنترلیA.B.C و تعویض و نصب کارتها در خودرو عیب یاب کابل این شرکت وفق اسناد و مشخصات فنی پیوست استعلام 27/03/1403 10:28:00 ق.ظ استعلام پاور سوئیچینگ -قفل 12v آرام بند - کابل 4 زوج ( طبق پیوست) استعلام پاور سوئیچینگ -قفل 12v آرام بند - کابل 4 زوج ( طبق پیوست) 27/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام خرید دوربین و تجهیزات مورد نیاز آن طبق فایل پیوست استعلام خرید دوربین و تجهیزات مورد نیاز آن طبق فایل پیوست 27/03/1403 10:23:00 ق.ظ استعلام لوازم برقی طبق فایل پیوست/جوازکسب الزامیست / لطفا قبل ازهرگونه قیمت گذاری فایل پیوست را بادقت کامل مطالعه فرمایید استعلام لوازم برقی طبق فایل پیوست/جوازکسب الزامیست / لطفا قبل ازهرگونه قیمت گذاری فایل پیوست را بادقت کامل مطالعه فرمایید 27/03/1403 10:22:00 ق.ظ استعلام کابل برق 35 *3 جهت استفاده برای پمپ و الکتروموتور 340 متر استعلام کابل برق 35 *3 جهت استفاده برای پمپ و الکتروموتور 340 متر 27/03/1403 10:17:00 ق.ظ استعلام کابل 1.5*2 افشان استعلام کابل 1.5*2 افشان 27/03/1403 10:16:00 ق.ظ استعلام انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی (طبق مشخصات فنی پیوستی) استعلام انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی (طبق مشخصات فنی پیوستی) 27/03/1403 10:11:00 ق.ظ استعلام پنل 60*60 LED - کابل 10*4 - تابلو مرکزی سه فاز - کلید تک پل - پریز توکار و کولر MK - سیم 2/5*1 استعلام پنل 60*60 LED - کابل 10*4 - تابلو مرکزی سه فاز - کلید تک پل - پریز توکار و کولر MK - سیم 2/5*1 27/03/1403 09:31:00 ق.ظ استعلام کابل جوشکاری نمره16(شرکت افشان اردستان) به طول 100متر.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.*سایر شرایط پیوست* استعلام کابل جوشکاری نمره16(شرکت افشان اردستان) به طول 100متر.تسویه60روزه.ارسال بعهده تامین کننده.عدم تایید عودت.*سایر شرایط پیوست* 27/03/1403 09:06:00 ق.ظ استعلام مطابق شرح پیوست: کابل استعلام مطابق شرح پیوست: کابل 27/03/1403 08:54:00 ق.ظ استعلام پروژه خرید تجهیزات و نگهداری شبکه روشنایی در سطح منطقه2. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت بخوانید و پس از مهر و امضا و درج قیمت بارگذاری نمایید. استعلام پروژه خرید تجهیزات و نگهداری شبکه روشنایی در سطح منطقه2. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت بخوانید و پس از مهر و امضا و درج قیمت بارگذاری نمایید. 27/03/1403 08:50:00 ق.ظ استعلام کابل جوشکاری استعلام کابل جوشکاری 27/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام کابل استعلام کابل 27/03/1403 08:46:00 ق.ظ مناقصه یک مجموعه تجهیزات مورد نیاز تست کابلهای HV-MV همراه متعلقات - تمدید مناقصه یک مجموعه تجهیزات مورد نیاز تست کابلهای HV-MV همراه متعلقات - تمدید 27/03/1403 08:50:03 ق.ظ استعلام مانیتور و کابل و مالتی ویوئر و کراس کانورتور طبق مشخصات پیوست پرداخت اسناد خزانه 3 ساله فاقد حفظ قدرت خرید استعلام مانیتور و کابل و مالتی ویوئر و کراس کانورتور طبق مشخصات پیوست پرداخت اسناد خزانه 3 ساله فاقد حفظ قدرت خرید 27/03/1403 08:38:00 ق.ظ استعلام کابل تخت افشان 25*3 طبق مشخصات فنی کالاپیوست (450متر ) در مارکهای مورد در خواست استعلام کابل تخت افشان 25*3 طبق مشخصات فنی کالاپیوست (450متر ) در مارکهای مورد در خواست 27/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام دوربین تحت شبکه برند مایلسات استعلام دوربین تحت شبکه برند مایلسات 27/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام لوله پی وی سی - کلید- چراغ سقفی- لامپ- پریزو ...(درخواست ضمیمه پیوست) کارشناس مهندس مددی 09121455184 استعلام لوله پی وی سی - کلید- چراغ سقفی- لامپ- پریزو ...(درخواست ضمیمه پیوست) کارشناس مهندس مددی 09121455184 27/03/1403 08:26:00 ق.ظ استعلام عضویت در سامانهepو داشتن کدیکتاالزامیست.اقلام ایستگاهی بر اساس مشخصات پیوست.تائید و بارگذاری مشخصات فنی الزامیست.هزینه حمل با فروشنده است. استعلام عضویت در سامانهepو داشتن کدیکتاالزامیست.اقلام ایستگاهی بر اساس مشخصات پیوست.تائید و بارگذاری مشخصات فنی الزامیست.هزینه حمل با فروشنده است. 27/03/1403 08:22:00 ق.ظ استعلام کابل الکتروکاردیوگراف 20عدد استعلام کابل الکتروکاردیوگراف 20عدد 27/03/1403 08:12:00 ق.ظ استعلام کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود nexans N164.185 به متراژ 7000 متر استعلام کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود nexans N164.185 به متراژ 7000 متر 27/03/1403 08:07:00 ق.ظ