مشاوره ساختمان info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان امکانسنجی برداشت اطلاعات به منظور پایش وضعیت سلامت ابنیه فنی .... فراخوان امکانسنجی برداشت اطلاعات به منظور پایش وضعیت سلامت ابنیه فنی .... 25/01/1403 11:52:12 ق.ظ تجدید منقاصه ممیزی املاک و مستغلات شهر تجدید منقاصه ممیزی املاک و مستغلات شهر 25/01/1403 11:35:57 ق.ظ تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات زیرساخت اراضی شرقی تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات زیرساخت اراضی شرقی 25/01/1403 11:24:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح رشته شهرسازی مناقصه، خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح رشته شهرسازی 25/01/1403 10:23:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 25/01/1403 10:30:11 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی مشاور فاز اول و دوم طراحی فاز توسعه شهرک صنعتی شاهرود 2 به مساحت 425 هکتار و ناحیه صنعتی کلاته خیج به مساحت 30 هکتار جمعا 455 هکتار استعلام خدمات مهندسی مشاور فاز اول و دوم طراحی فاز توسعه شهرک صنعتی شاهرود 2 به مساحت 425 هکتار و ناحیه صنعتی کلاته خیج به مساحت 30 هکتار جمعا 455 هکتار 25/01/1403 10:20:00 ق.ظ استعلام بازرسی فنی و ایمنی دیگ بخار 3 دستگاه با مشخصات فایل پیوست استعلام بازرسی فنی و ایمنی دیگ بخار 3 دستگاه با مشخصات فایل پیوست 25/01/1403 09:57:00 ق.ظ آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی 25/01/1403 09:58:43 ق.ظ استعلام استعلام انجام آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت بتن ، تراکم خاک در پروژه آغچه قشلاق و ادامه بلوار شیخ نوایی مطابق مشخصات فایل پیوستی استعلام استعلام انجام آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت بتن ، تراکم خاک در پروژه آغچه قشلاق و ادامه بلوار شیخ نوایی مطابق مشخصات فایل پیوستی 25/01/1403 09:09:00 ق.ظ استعلام انجام پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن طبق لیست پیوست استعلام انجام پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن طبق لیست پیوست 25/01/1403 08:58:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ای برنامه راهبردی 5 ساله شهرداری اندیمشک استعلام خدمات مشاوره ای برنامه راهبردی 5 ساله شهرداری اندیمشک 25/01/1403 08:35:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء عملیات پیاده سازی ، برداشت مختصات نقاط با استفاده از سامانه شمیم و .... برای کلیه شهرکهای صنعتی استان زنجان استعلام استعلام بهاء عملیات پیاده سازی ، برداشت مختصات نقاط با استفاده از سامانه شمیم و .... برای کلیه شهرکهای صنعتی استان زنجان 25/01/1403 08:28:00 ق.ظ استعلام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور جیرفت - کهنوج استعلام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور جیرفت - کهنوج 25/01/1403 08:03:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح ... فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح ... 25/01/1403 08:03:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8 25/01/1403 07:42:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء مطالعات فاز صفر و مرحله اول و دوم طراحی ناحیه های صنعتی هندی کندی و چورزق استعلام استعلام بهاء مطالعات فاز صفر و مرحله اول و دوم طراحی ناحیه های صنعتی هندی کندی و چورزق 25/01/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8  تجدید مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8  تجدید 25/01/1403 07:46:06 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم 25/01/1403 07:26:15 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی - نوبت دوم آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی - نوبت دوم 25/01/1403 07:07:58 ق.ظ استعلام مشاوره و اخذ گواهی نامه آتش نشانی مطابق با شرح مندرجات پیوست استعلام مشاوره و اخذ گواهی نامه آتش نشانی مطابق با شرح مندرجات پیوست 25/01/1403 06:39:00 ق.ظ استعلام مشاوره نقشه برداری مسیل استعلام مشاوره نقشه برداری مسیل 25/01/1403 06:29:00 ق.ظ استعلام خدمات آزمایشگاهی استعلام خدمات آزمایشگاهی 25/01/1403 06:19:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین 25/01/1403 05:52:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود در طرح توسعه مجتمع بندری نگین و دیوار پیرامونی مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود در طرح توسعه مجتمع بندری نگین و دیوار پیرامونی 25/01/1403 05:51:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی خود در ناحیه دو سطح کشور مناقصه، خرید خدمات مشاوره دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی خود در ناحیه دو سطح کشور 25/01/1403 05:51:00 ق.ظ فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت طراحی، تهیه نقشه ها و اجرای مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت طراحی، تهیه نقشه ها و اجرای مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری 25/01/1403 05:52:31 ق.ظ استعلام مطالعه و طراحی مرکز کنترل ایمنی و مدیریت بحران(شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه استعلام مطالعه و طراحی مرکز کنترل ایمنی و مدیریت بحران(شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه 25/01/1403 02:07:00 ب.ظ استعلام تولید کروکی دقیق و داده مکانی با استفاده از تصاویر ماهواره خیام - لرستان استعلام تولید کروکی دقیق و داده مکانی با استفاده از تصاویر ماهواره خیام - لرستان 25/01/1403 01:54:00 ب.ظ استعلام عملیات نظارت پروژه مصلای ویس شهرستان باوی استعلام عملیات نظارت پروژه مصلای ویس شهرستان باوی 25/01/1403 01:53:00 ب.ظ استعلام عملیات نظارت پروژه مصلای آبادان استعلام عملیات نظارت پروژه مصلای آبادان 25/01/1403 01:39:00 ب.ظ استعلام تولید کروکی دقیق و داده مکانی با استفاده از تصاویر ماهواره خیام - خراسان جنوبی استعلام تولید کروکی دقیق و داده مکانی با استفاده از تصاویر ماهواره خیام - خراسان جنوبی 25/01/1403 01:22:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان قائم شهر 1 استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان قائم شهر 1 25/01/1403 01:08:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بابلسر 2 استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بابلسر 2 25/01/1403 01:08:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بابلسر1 استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بابلسر1 25/01/1403 01:07:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی 25/01/1403 01:07:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان جویبار 2 استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان جویبار 2 25/01/1403 01:06:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان جویبار 1 استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان جویبار 1 25/01/1403 01:06:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان قائم شهر 2 استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان قائم شهر 2 25/01/1403 01:06:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بهشهر استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بهشهر 25/01/1403 01:05:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان عباس آباد استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان عباس آباد 25/01/1403 01:05:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان رامسر استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان رامسر 25/01/1403 01:05:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان میاندرود استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان میاندرود 25/01/1403 01:04:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان چالوس استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان چالوس 25/01/1403 01:04:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان نوشهر استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان نوشهر 25/01/1403 01:04:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان تنکابن استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان تنکابن 25/01/1403 01:04:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان لاریجان استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان لاریجان 25/01/1403 01:03:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان چمستان استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان چمستان 25/01/1403 01:03:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان نور استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان نور 25/01/1403 01:03:00 ب.ظ استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بندپی استعلام تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در شهرستان بندپی 25/01/1403 01:02:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک شهیدرجایی مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک شهیدرجایی 24/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره برنامه راهبردی عملیاتی 20 ساله شهر و شهرداری بندر بوشهر مناقصه، خرید خدمات مشاوره برنامه راهبردی عملیاتی 20 ساله شهر و شهرداری بندر بوشهر 24/01/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام مشاوره و اخذ گواهی نامه آتش نشانی مطابق با شرح مندرجات پیوست استعلام مشاوره و اخذ گواهی نامه آتش نشانی مطابق با شرح مندرجات پیوست 25/01/1403 12:52:00 ب.ظ مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده 21/01/1403 11:46:45 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی مجتمع بندری شهیدرجایی مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی مجتمع بندری شهیدرجایی 21/01/1403 11:25:00 ق.ظ استعلام مشاوره جهت بررسی و ارائه نقشه و برآورد هزینه تعویض لوله های ساختمان شرح خدمات پیوست می باشد استعلام مشاوره جهت بررسی و ارائه نقشه و برآورد هزینه تعویض لوله های ساختمان شرح خدمات پیوست می باشد 21/01/1403 10:45:00 ق.ظ مناقصه, انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک شهیدرجایی مناقصه, انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک شهیدرجایی 21/01/1403 08:47:05 ق.ظ مناقصه, انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی مجتمع بندری شهیدرجایی مناقصه, انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی مجتمع بندری شهیدرجایی 21/01/1403 08:46:28 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره مطالعات اولیه نقشه برداری ،طراحی و براورد اولیه و اسناد مناقصه حریم سبز و پیاده رو در سطح شهرداری ناحیه ویژه بهاران. توضیحات تکمیلی پیوست استعلام خدمات مشاوره مطالعات اولیه نقشه برداری ،طراحی و براورد اولیه و اسناد مناقصه حریم سبز و پیاده رو در سطح شهرداری ناحیه ویژه بهاران. توضیحات تکمیلی پیوست 21/01/1403 07:43:00 ق.ظ مناقصه عملیات نقشه برداری یکی از پروژه ها مناقصه عملیات نقشه برداری یکی از پروژه ها 21/01/1403 07:48:48 ق.ظ استعلام طراحی فاز توسعه شهرک صنعتی صید آباد و ناحیه صنعتی تویه دروار طبق مشخصات پیوست 09123317817 استعلام طراحی فاز توسعه شهرک صنعتی صید آباد و ناحیه صنعتی تویه دروار طبق مشخصات پیوست 09123317817 21/01/1403 07:22:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی 21/01/1403 06:47:50 ق.ظ استعلام تامین یک نفر نیروی کارشناس فنی(ناظر ساختمانی)جهت شبکه بهداشت شهرستان تفت از 1403/02/01تا1404/01/31-فایل پیوست تکمیل و مجدد بارگزاری گردد. استعلام تامین یک نفر نیروی کارشناس فنی(ناظر ساختمانی)جهت شبکه بهداشت شهرستان تفت از 1403/02/01تا1404/01/31-فایل پیوست تکمیل و مجدد بارگزاری گردد. 21/01/1403 06:27:00 ق.ظ استعلام نظارت بر اجرای کانالهای آبیاری عمومی شهرستانهای اهر، کلیبر، هوراند و خدافرین استعلام نظارت بر اجرای کانالهای آبیاری عمومی شهرستانهای اهر، کلیبر، هوراند و خدافرین 21/01/1403 06:15:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مرکز معاینات ایرانشهر به شرح پیوست در سامانه استعلام خرید خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مرکز معاینات ایرانشهر به شرح پیوست در سامانه 21/01/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مرکز معاینات زابل به شرح پیوست در سامانه استعلام خرید خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مرکز معاینات زابل به شرح پیوست در سامانه 21/01/1403 05:59:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره مجموعه ورزشی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره مجموعه ورزشی 21/01/1403 05:23:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 21/01/1403 05:23:00 ق.ظ استعلام نظارت بر اجرای کانالهای آبیاری عمومی شهرستانهای تبریز، شبستر، مرند و جلفا استعلام نظارت بر اجرای کانالهای آبیاری عمومی شهرستانهای تبریز، شبستر، مرند و جلفا 21/01/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره استعلام خدمات مشاوره 21/01/1403 05:12:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 21/01/1403 05:17:57 ق.ظ استعلام بررسی مطالعات ونقشه های اجرایی پل آقاباقر-طبق مشخصات وشرایط پیوستی -اجرا بصورت قرارداد میباشد استعلام بررسی مطالعات ونقشه های اجرایی پل آقاباقر-طبق مشخصات وشرایط پیوستی -اجرا بصورت قرارداد میباشد 21/01/1403 05:03:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات مطالعات مرحله دوم و سوم پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات مطالعات مرحله دوم و سوم پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 21/01/1403 02:55:00 ق.ظ استعلام تهیه آلبوم کامل معماری -سازه- تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مسافربری- شرح بصورت پیوست می باشد .مطالعه و امضا نمائید استعلام تهیه آلبوم کامل معماری -سازه- تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مسافربری- شرح بصورت پیوست می باشد .مطالعه و امضا نمائید 21/01/1403 03:04:00 ب.ظ استعلام هزینه اخذ گواهینامه استاندارد بالابر به تعداد3دستگاه استعلام هزینه اخذ گواهینامه استاندارد بالابر به تعداد3دستگاه 21/01/1403 12:54:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره استحکام بخشی و مرمت بنای بخش مرکزی ساختمان ضلع جنوبی مجموعه باغ ملی دانشگاه هنر ایران مناقصه، خرید خدمات مشاوره استحکام بخشی و مرمت بنای بخش مرکزی ساختمان ضلع جنوبی مجموعه باغ ملی دانشگاه هنر ایران 20/01/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام تولید کروکی دقیق و داده مکانی با استفاده از تصاویر ماهواره خیام استعلام تولید کروکی دقیق و داده مکانی با استفاده از تصاویر ماهواره خیام 21/01/1403 12:52:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام پروژه تبدیل تصاویر هوایی رقومی با GSD و تهیه نقشه 1/2000 از شهر نجف آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام پروژه تبدیل تصاویر هوایی رقومی با GSD و تهیه نقشه 1/2000 از شهر نجف آباد 20/01/1403 11:23:00 ق.ظ مناقصه موضوع خدمات مشاور مجموعه ورزشی مناقصه موضوع خدمات مشاور مجموعه ورزشی 20/01/1403 10:35:23 ق.ظ استعلام انجام مطالعات توجیهی - تفصیلی پارک ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت استعلام انجام مطالعات توجیهی - تفصیلی پارک ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت 20/01/1403 10:01:00 ق.ظ استعلام آماربرداری و تهیه بانک اطلاعاتی تصرفات بستر و حریم رودخانه های محدوده امور منابع آب شهرستان شهریار، ملاد و قدس استعلام آماربرداری و تهیه بانک اطلاعاتی تصرفات بستر و حریم رودخانه های محدوده امور منابع آب شهرستان شهریار، ملاد و قدس 20/01/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام چوب کاری سونای خشک به همراه طراحی ساخت و اجرا در ابعاد 3.60*4.2 به ارتفاع سه متر با چوب روسی. استعلام چوب کاری سونای خشک به همراه طراحی ساخت و اجرا در ابعاد 3.60*4.2 به ارتفاع سه متر با چوب روسی. 20/01/1403 08:46:00 ق.ظ مناقصه انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی مناقصه انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی 20/01/1403 08:45:42 ق.ظ استعلام ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مقاوم سازی و طراحی داخلی و بیرونی ساختمان روزنامه رسمی کشور استعلام ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مقاوم سازی و طراحی داخلی و بیرونی ساختمان روزنامه رسمی کشور 20/01/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام مشاوره آتش نشانی جهت دریافت تایید از سازمان آتش نشانی تهران استعلام مشاوره آتش نشانی جهت دریافت تایید از سازمان آتش نشانی تهران 20/01/1403 08:34:00 ق.ظ مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک شهیدرجایی مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک شهیدرجایی 20/01/1403 08:42:04 ق.ظ استعلام مطالعات پژوهشی پایش طرح های در دست ساخت و ساز مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مازندران استعلام مطالعات پژوهشی پایش طرح های در دست ساخت و ساز مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مازندران 20/01/1403 08:31:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات باغراه شهر جدید گلبهار مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات باغراه شهر جدید گلبهار 20/01/1403 08:25:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره طراحی مصلی شهر جدید گلبهار مناقصه، خرید خدمات مشاوره طراحی مصلی شهر جدید گلبهار 20/01/1403 08:25:00 ق.ظ استعلام مشاوره تخصصی در زمینه سیستم اعلام و اطفاء حریق مطابق با استانداردهای آتش نشانی به همراه متره، برآورد هزینه، تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار استعلام مشاوره تخصصی در زمینه سیستم اعلام و اطفاء حریق مطابق با استانداردهای آتش نشانی به همراه متره، برآورد هزینه، تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار 20/01/1403 08:22:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات و طراحی پارک شهرک ولیعصر (عج) مطابق با شرح خدمات پیوستی- مساحت پارک حدوداً 3 هکتار می باشد استعلام انجام مطالعات و طراحی پارک شهرک ولیعصر (عج) مطابق با شرح خدمات پیوستی- مساحت پارک حدوداً 3 هکتار می باشد 20/01/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام خریدخدمات مشاوره"مطالعات توجیهی فنی،اقتصادی، مالی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی و پدافندغیرعامل پروژه احداث بیمارستان و دانشکده استعلام خریدخدمات مشاوره"مطالعات توجیهی فنی،اقتصادی، مالی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی و پدافندغیرعامل پروژه احداث بیمارستان و دانشکده 20/01/1403 07:42:00 ق.ظ استعلام نمونه برداری و انجام آزمایشات فنی از عملیات و پروژهای عمرانی شهرداری براساس برآوردهای اولیه و تعرفه خدمات ژئوتکنیک سال 1401 سازمان استعلام نمونه برداری و انجام آزمایشات فنی از عملیات و پروژهای عمرانی شهرداری براساس برآوردهای اولیه و تعرفه خدمات ژئوتکنیک سال 1401 سازمان 20/01/1403 07:41:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار تهیه، تامین و احداث پست برق جدید جهت برق رسانی... فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار تهیه، تامین و احداث پست برق جدید جهت برق رسانی... 20/01/1403 05:47:20 ق.ظ استعلام عوامل اجرایی برای ارتقای تصفیه خانه ساختمان نگین- به شرح پیوست استعلام عوامل اجرایی برای ارتقای تصفیه خانه ساختمان نگین- به شرح پیوست 19/01/1403 11:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نقشه برداری هوایی، پروژه ممیزی املاک، ایجاد پایگاه داده جغرافیایی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نقشه برداری هوایی، پروژه ممیزی املاک، ایجاد پایگاه داده جغرافیایی 19/01/1403 11:16:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری 40 فقره مدارس شهری و روستایی استعلام نقشه برداری 40 فقره مدارس شهری و روستایی 19/01/1403 10:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه یازده(1403-1404) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه یازده(1403-1404) 19/01/1403 10:22:00 ق.ظ استعلام ارائه مشاوره طراحی سیستم اتوماتیک اطفا و اعلان حریق مطابق فایل پیوست شماره تماس: 66050384-021 استعلام ارائه مشاوره طراحی سیستم اتوماتیک اطفا و اعلان حریق مطابق فایل پیوست شماره تماس: 66050384-021 19/01/1403 09:34:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8  تجدید مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8  تجدید 19/01/1403 09:25:01 ق.ظ استعلام طراحی درب ورودی مرکز طول 6 و ارتفاع 5 متربا مشخصات فنی لیست پیوست.بازدید جهت متراژ دقیق و ارائه پیش فاکتور و مجوز لازم فعالیت الزامی است استعلام طراحی درب ورودی مرکز طول 6 و ارتفاع 5 متربا مشخصات فنی لیست پیوست.بازدید جهت متراژ دقیق و ارائه پیش فاکتور و مجوز لازم فعالیت الزامی است 19/01/1403 09:16:00 ق.ظ