مشاوره ساختمان info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر پروژه ها ی تعمیرات اساسی منجر بهpm 1- اساختمانهای حمل یکسره و ... 2- ساختمانهای صدور مجوز ، رستوران خلیج فارس و ... مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر پروژه ها ی تعمیرات اساسی منجر بهpm 1- اساختمانهای حمل یکسره و ... 2- ساختمانهای صدور مجوز ، رستوران خلیج فارس و ... 17/09/1401 08:22:00 ق.ظ استعلام عکسبردایر هوایی جهت نقشه برداری بامقیاس یک به هزار به میزان حدود 600هکتارونقشه برداری حریم شهر به میزان 3600هکتارمحدوده شهرچادگان استعلام عکسبردایر هوایی جهت نقشه برداری بامقیاس یک به هزار به میزان حدود 600هکتارونقشه برداری حریم شهر به میزان 3600هکتارمحدوده شهرچادگان 17/09/1401 08:15:00 ق.ظ استعلام مشاوره جهت خرید-نصب-راه اندازی دیزل ژنراتور به همراه کلیه لوازم وقطعات بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین به شرح پیوست استعلام مشاوره جهت خرید-نصب-راه اندازی دیزل ژنراتور به همراه کلیه لوازم وقطعات بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین به شرح پیوست 17/09/1401 08:08:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه¬ و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت استعلام تهیه نقشه¬ و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت 17/09/1401 07:57:00 ق.ظ فراخوان خرید خدمات تعمیرات اساسی منجر به pm فراخوان خرید خدمات تعمیرات اساسی منجر به PM... 17/09/1401 08:09:41 ق.ظ استعلام خرید خدمات مهندسی با خودروی شخصی در زمینه نظارت بر تهیه و بازنگری و نقشه برداری طرح هادی روستایی مطابق شرح خدمات پیوست در سطح استان قزوین استعلام خرید خدمات مهندسی با خودروی شخصی در زمینه نظارت بر تهیه و بازنگری و نقشه برداری طرح هادی روستایی مطابق شرح خدمات پیوست در سطح استان قزوین 17/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه¬ و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت (قوچان و جوین) استعلام تهیه نقشه¬ و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت (قوچان و جوین) 17/09/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تصفیه خانه فاضلاب دیواندره استعلام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تصفیه خانه فاضلاب دیواندره 17/09/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مهندسی انجام امور محوله در زمینه نظارت بر اجرای طرح هادی روستاهای سطح استان قزوین به همراه وسیله نقلیه مطابق شرح خدمات پیوست استعلام خرید خدمات مهندسی انجام امور محوله در زمینه نظارت بر اجرای طرح هادی روستاهای سطح استان قزوین به همراه وسیله نقلیه مطابق شرح خدمات پیوست 17/09/1401 07:14:00 ق.ظ استعلام مطالعات و انجام خدمات طراحی و تهیه نقشه(طبق لیست پیوست) استعلام مطالعات و انجام خدمات طراحی و تهیه نقشه(طبق لیست پیوست) 17/09/1401 06:58:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه بافت بازار سنتی و مناطق سرپوشیده شهر کرمان استعلام تهیه نقشه بافت بازار سنتی و مناطق سرپوشیده شهر کرمان 17/09/1401 06:50:00 ق.ظ استعلام خدمات آزمایشگاهی پروژه های عمرانی وداخلی بدون تعدیل برمبنای شرح خدمات خود در سطح شهر یاسوج استعلام خدمات آزمایشگاهی پروژه های عمرانی وداخلی بدون تعدیل برمبنای شرح خدمات خود در سطح شهر یاسوج 17/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه بافت سنتی و مناطق سرپوشیده (سیرجان،رفسنجان، زرند، بم، شهداد، راور) استعلام تهیه نقشه بافت سنتی و مناطق سرپوشیده (سیرجان،رفسنجان، زرند، بم، شهداد، راور) 17/09/1401 06:17:00 ق.ظ مناقصه, نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث ۱۲ واحد سوله کارگاهی شهرک صنعتی اهواز ۵ مناقصه, نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث ۱۲ واحد سوله کارگاهی شهرک صنعتی اهواز ۵ 17/09/1401 06:17:03 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات عملیات ممیزی اراضی ، املاک و مستحدثات مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات عملیات ممیزی اراضی ، املاک و مستحدثات 17/09/1401 06:32:26 ق.ظ استعلام تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاهها به میزان 1250 هکتار در سطح استان کرمان استعلام تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاهها به میزان 1250 هکتار در سطح استان کرمان 17/09/1401 06:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری پروژه طراحی و احداث فاز سوم بوستان شقایق مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری پروژه طراحی و احداث فاز سوم بوستان شقایق 17/09/1401 05:57:00 ق.ظ فراخوان راه اندازی دفاتر توسعه محله (تسهیلگری ) فراخوان راه اندازی دفاتر توسعه محله (تسهیلگری ) 17/09/1401 06:01:28 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاری فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاری 17/09/1401 05:59:02 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری پروژه طراحی و احداث فاز سوم بوستان نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری پروژه طراحی و احداث فاز سوم بوستان نوبت دوم 17/09/1401 05:56:54 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه خاریس در زمینی به مساحت 12هزارمترمربع توسط شرکت مشاور ذیصلاح استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه خاریس در زمینی به مساحت 12هزارمترمربع توسط شرکت مشاور ذیصلاح 17/09/1401 05:38:00 ق.ظ مناقصه طراحی و خدمات مهندسی ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پوسته سیلوهای فلزی مناقصه طراحی و خدمات مهندسی ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پوسته سیلوهای فلزی 17/09/1401 05:38:46 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی، برآورد احجام و متریال مربوط به نوع سیستم قفسه بندی انبار مطابق اسناد پیوستی استعلام ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی، برآورد احجام و متریال مربوط به نوع سیستم قفسه بندی انبار مطابق اسناد پیوستی 17/09/1401 06:18:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث مجتمع مرکزی اداری و آزمایشگاهی غذا و دارو استان خوزستان مناقصه، خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث مجتمع مرکزی اداری و آزمایشگاهی غذا و دارو استان خوزستان 16/09/1401 09:30:00 ب.ظ تمدید فراخوان عمومی مناقصه جهت انتخاب شرکت مهندسین مشاور طراحی و نظارت ساختمان تمدید فراخوان عمومی مناقصه جهت انتخاب شرکت مهندسین مشاور طراحی و نظارت ساختمان 16/09/1401 11:31:47 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث 12 واحد سوله کارگاهی شهرک صنعتی اهواز 5 مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث 12 واحد سوله کارگاهی شهرک صنعتی اهواز 5 16/09/1401 10:27:00 ق.ظ مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه 16/09/1401 10:37:41 ق.ظ مناقصه عمومی احداث مجتمع جامع زنان و زایمان - نوبت دوم مناقصه عمومی احداث مجتمع جامع زنان و زایمان - نوبت دوم 16/09/1401 10:24:47 ق.ظ استعلام اجرای مطالعات،طراحی،تهیه نقشه و سایر موارد اجرای گذر در تقاطع بلوار جمهوری اسلامی و راه آهن استعلام اجرای مطالعات،طراحی،تهیه نقشه و سایر موارد اجرای گذر در تقاطع بلوار جمهوری اسلامی و راه آهن 16/09/1401 09:49:00 ق.ظ آگهی فراخوان خدمات مشاوره آگهی فراخوان خدمات مشاوره 16/09/1401 09:10:49 ق.ظ استعلام اداره کل بیمه سلامت در نظر دارد کار طراحی و دیزاین سالن کنفرانس و اجتماعات در حال احداث خود را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. استعلام اداره کل بیمه سلامت در نظر دارد کار طراحی و دیزاین سالن کنفرانس و اجتماعات در حال احداث خود را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. 16/09/1401 08:46:00 ق.ظ استعلام : واگذاری خدمات نقشه برداری شهرداری شامل : برداشت اراضی، تفکیک پلاک های درخواستی مورد تقاضا، انطباق با طرح جامع، پیاده کردن قطعات بر روی زمین استعلام : واگذاری خدمات نقشه برداری شهرداری شامل : برداشت اراضی، تفکیک پلاک های درخواستی مورد تقاضا، انطباق با طرح جامع، پیاده کردن قطعات بر روی زمین 16/09/1401 08:33:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ) در خصوص انجام مطالعات و فاز صفر و...- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ) در خصوص انجام مطالعات و فاز صفر و...- نوبت دوم 16/09/1401 08:32:37 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاهها - نوبت دوم مناقصه تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاهها - نوبت دوم 16/09/1401 08:28:34 ق.ظ استعلام پروژه طراحی ، متره ، برآورد و تهیه اسناد پیمان احداث اتاق مانیتورینگ ، نگهبانی و انبار ادارات گاز زیرکوه ، درمیان ، نهبندان و سربیشه استعلام پروژه طراحی ، متره ، برآورد و تهیه اسناد پیمان احداث اتاق مانیتورینگ ، نگهبانی و انبار ادارات گاز زیرکوه ، درمیان ، نهبندان و سربیشه 16/09/1401 08:07:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید،طراحی سازه، ساخت، حمل و نصب یک باب سوله فلزی سبک تجدید مناقصه خرید،طراحی سازه، ساخت، حمل و نصب یک باب سوله فلزی سبک 16/09/1401 08:15:22 ق.ظ استعلام انجام مطالعات مرحله اول احداث پارکینگ طبقاتی بندرماهشهر در زمینی به مساحت تقریبی 5300 مترمربع استعلام انجام مطالعات مرحله اول احداث پارکینگ طبقاتی بندرماهشهر در زمینی به مساحت تقریبی 5300 مترمربع 16/09/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره برای بازسازی طبقه پنجم ساختمان مرکزی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تبدیل آن به صورت فضای باز (مرحله 1 و 2 خدمات مشاوره) استعلام انجام خدمات مشاوره برای بازسازی طبقه پنجم ساختمان مرکزی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تبدیل آن به صورت فضای باز (مرحله 1 و 2 خدمات مشاوره) 16/09/1401 07:38:00 ق.ظ استعلام تائید استحکام بنا و فرم انطباق بناا های تاسیسات 18000تنی استعلام تائید استحکام بنا و فرم انطباق بناا های تاسیسات 18000تنی 16/09/1401 07:37:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مشاوره مطالعه و طراحی ساختمان کنترل مرکزی شرکت گاز استان آگهی ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مشاوره مطالعه و طراحی ساختمان کنترل مرکزی شرکت گاز استان 16/09/1401 07:53:00 ق.ظ فراخوان به کارگیری مشاور جهت فاز یک و دو مجموعه تجاری ... فراخوان به کارگیری مشاور جهت فاز یک و دو مجموعه تجاری ... 16/09/1401 07:45:24 ق.ظ استعلام طراح و مشاور جهت تهویه مطبوع بیمارستان طبق فایل پیوست استعلام طراح و مشاور جهت تهویه مطبوع بیمارستان طبق فایل پیوست 16/09/1401 07:16:00 ق.ظ مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه 8  مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه 8  16/09/1401 07:26:14 ق.ظ مناقصه طراحی و خدمات مهندسی ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پوسته سیلوهای فلزی مناقصه طراحی و خدمات مهندسی ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پوسته سیلوهای فلزی 16/09/1401 07:12:08 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بکارگیری مشاور جهت فاز یک و دو مجموعه تجاری - اداری به متراژ 12105 مترمربع مطابق شرح خدمات پیوست مناقصه، خرید خدمات مشاوره بکارگیری مشاور جهت فاز یک و دو مجموعه تجاری - اداری به متراژ 12105 مترمربع مطابق شرح خدمات پیوست 16/09/1401 06:47:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بکارگیری مشاور جهت فاز یک و دو مجموعه شهربازی و پارک آبی به متراژ 28802 مترمربع مطابق شرح خدمات پیوست مناقصه، خرید خدمات مشاوره بکارگیری مشاور جهت فاز یک و دو مجموعه شهربازی و پارک آبی به متراژ 28802 مترمربع مطابق شرح خدمات پیوست 16/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام خرید،طراحی،حمل،نصب وراه اندازی وگارانتی وآموزش سیستم اعلام واطفاحریق خزانه های اداره امور اصفهان ،براساس شرایط و مشخصات پیوست استعلام خرید،طراحی،حمل،نصب وراه اندازی وگارانتی وآموزش سیستم اعلام واطفاحریق خزانه های اداره امور اصفهان ،براساس شرایط و مشخصات پیوست 16/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاور طراحی ساختمان اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی استعلام انجام خدمات مشاور طراحی ساختمان اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی 16/09/1401 06:44:00 ق.ظ استعلام خرید،طراحی،حمل،نصب وراه اندازی وگارانتی وآموزش سیستم اعلام واطفاحریق خودکارصندوق امانات شعبه مرکزی اصفهان ،براساس شرایط و مشخصات پیوست استعلام خرید،طراحی،حمل،نصب وراه اندازی وگارانتی وآموزش سیستم اعلام واطفاحریق خودکارصندوق امانات شعبه مرکزی اصفهان ،براساس شرایط و مشخصات پیوست 16/09/1401 06:37:00 ق.ظ فراخوان شناسایی مشاور جهت طرح جامع و طراحی مفهومی پارک فراخوان شناسایی مشاور جهت طرح جامع و طراحی مفهومی پارک 16/09/1401 06:34:46 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به روزرسانی (as - built) نقشه ها و مستندات فنی واحدهای عملیاتی فراخوان ارزیابی کیفی به روزرسانی (as - built) نقشه ها و مستندات فنی واحدهای عملیاتی 16/09/1401 06:22:57 ق.ظ استعلام مشاوره ،طراحی و انجام کارهای مرتبط با سنکرونیزاسیون سه دستگاه ژنراتور با یکدیگر و بادو دستگاه ترانس برق بدون مصالح طبق توضیحات و فایلهای پیوستی استعلام مشاوره ،طراحی و انجام کارهای مرتبط با سنکرونیزاسیون سه دستگاه ژنراتور با یکدیگر و بادو دستگاه ترانس برق بدون مصالح طبق توضیحات و فایلهای پیوستی 16/09/1401 06:04:00 ق.ظ مناقصه طراحی و خدمات مهندسی ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پوسته سیلوهای فلزی مناقصه طراحی و خدمات مهندسی ، خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی پوسته سیلوهای فلزی 16/09/1401 06:13:25 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره برای مطالعات, طراحی و بهسازی پارکینگ نفتکش های انبار نفت ایثارگران منطقه همدان استعلام انجام خدمات مشاوره برای مطالعات, طراحی و بهسازی پارکینگ نفتکش های انبار نفت ایثارگران منطقه همدان 16/09/1401 05:35:00 ق.ظ استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان های سنندج و کامیاران استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان های سنندج و کامیاران 16/09/1401 05:15:00 ق.ظ استعلام هزینه سرویس وبازدید اولیه تابلوها واتاق برقها در دو مرکز درمانی 2 (ازایران کد مشابه استفاده شده) استعلام هزینه سرویس وبازدید اولیه تابلوها واتاق برقها در دو مرکز درمانی 2 (ازایران کد مشابه استفاده شده) 16/09/1401 05:01:00 ق.ظ استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی)تا مرحله تثبیت شهرستان های سقز و بانه استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی(زراعی و باغی)تا مرحله تثبیت شهرستان های سقز و بانه 16/09/1401 04:57:00 ق.ظ استعلام بررسی مطالعات نقشه ها ومدارک فنی پروژه فاز 3بازار خشکبار فروشان اردبیل طبق شرایط پیوستی استعلام بررسی مطالعات نقشه ها ومدارک فنی پروژه فاز 3بازار خشکبار فروشان اردبیل طبق شرایط پیوستی 16/09/1401 04:46:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری املاک سطح شهر شازند تا سقف مبلغ 8000000000 ریال بر اساس تعرفه پیوست . لطفا فایل تکمیل و بارگذاری شود . استعلام نقشه برداری املاک سطح شهر شازند تا سقف مبلغ 8000000000 ریال بر اساس تعرفه پیوست . لطفا فایل تکمیل و بارگذاری شود . 16/09/1401 04:46:00 ق.ظ استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) شهرستان های مریوان و سروآباد استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) شهرستان های مریوان و سروآباد 16/09/1401 04:42:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره و مطالعات، طراحی و نظارت بر بهسازی واصلاح سیستم تهویه مطبوع به متراژ تقریبی 23000 متر مربع طبق شرح خدمات مشاور (به پیوست) استعلام انجام خدمات مشاوره و مطالعات، طراحی و نظارت بر بهسازی واصلاح سیستم تهویه مطبوع به متراژ تقریبی 23000 متر مربع طبق شرح خدمات مشاور (به پیوست) 16/09/1401 04:42:00 ق.ظ استعلام مشاوره اتش نشانی(امور ایمنی و اتش نشانی) یمارستان وکلینیک/بازدید الزامی هماهنگی مهندس خواهشی 09122504527/23602099 استعلام مشاوره اتش نشانی(امور ایمنی و اتش نشانی) یمارستان وکلینیک/بازدید الزامی هماهنگی مهندس خواهشی 09122504527/23602099 16/09/1401 02:25:00 ب.ظ فراخوان مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی فراخوان مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی 15/09/1401 11:10:58 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره،طراحی ونظارت بر(حصار کشی -زیر سازی واسفالت معابر -شبکه فاضلاب وتصفیه خانه )شهرک فناوری پارک علم وفناوری کرمان (توجه رجوع بپیوست الزامی) استعلام خدمات مشاوره،طراحی ونظارت بر(حصار کشی -زیر سازی واسفالت معابر -شبکه فاضلاب وتصفیه خانه )شهرک فناوری پارک علم وفناوری کرمان (توجه رجوع بپیوست الزامی) 15/09/1401 10:37:00 ق.ظ استعلام حدمات مشاورفاز3نظارت براجرای پروژه طرح نهضت ملی80واحدی سنقر- 100واحدی صحنه- 120واحدی اسلام آباد- مشاوران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعلام حدمات مشاورفاز3نظارت براجرای پروژه طرح نهضت ملی80واحدی سنقر- 100واحدی صحنه- 120واحدی اسلام آباد- مشاوران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 15/09/1401 10:23:00 ق.ظ مناقصه عمومی احداث مجتمع جامع زنان و زایمان مناقصه عمومی احداث مجتمع جامع زنان و زایمان 15/09/1401 10:31:51 ق.ظ استعلام حدمات مشاورفاز3نظارت براجرای پروژه طرح نهضت ملی80واحدی روانسر - 96 واحدی پاوه - 80 واحدی گیلانغرب- مشاوران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعلام حدمات مشاورفاز3نظارت براجرای پروژه طرح نهضت ملی80واحدی روانسر - 96 واحدی پاوه - 80 واحدی گیلانغرب- مشاوران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 15/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک سطح شهر (مرحله اول ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک سطح شهر (مرحله اول ) 15/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام مقاوم سازی سوله های تعاونی روستایی اردبیل وطراحی سردر بازار میوه وتره بار طبق شرایط پیوستی استعلام مقاوم سازی سوله های تعاونی روستایی اردبیل وطراحی سردر بازار میوه وتره بار طبق شرایط پیوستی 15/09/1401 10:02:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ) در خصوص انجام مطالعات و فاز صفر و... آگهی ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ) در خصوص انجام مطالعات و فاز صفر و... 15/09/1401 10:11:42 ق.ظ مناقصه فراخوان واگذاری ممیزی املاک سطح شهر- نوبت دوم مناقصه فراخوان واگذاری ممیزی املاک سطح شهر- نوبت دوم 15/09/1401 10:02:03 ق.ظ فراخوان عملیات تهیه نقشه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی فراخوان عملیات تهیه نقشه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی 15/09/1401 09:42:56 ق.ظ استعلام مشاور جهت انجام اصلاح سیستم تهویه بیمارستان مطابق استانداردهای بیمارستان ایمن (طبق شرح پیوست) استعلام مشاور جهت انجام اصلاح سیستم تهویه بیمارستان مطابق استانداردهای بیمارستان ایمن (طبق شرح پیوست) 15/09/1401 09:06:00 ق.ظ فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی... فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی... 15/09/1401 09:18:22 ق.ظ مناقصه ساخت و راه اندازی مرکز جمع آوری پلاسما  مناقصه ساخت و راه اندازی مرکز جمع آوری پلاسما  15/09/1401 09:06:18 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح جامع مطالعات ساماندهی مشاغل و صنوف آلاینده فراخوان خرید خدمات مشاوره تهیه طرح جامع مطالعات ساماندهی مشاغل و صنوف آلاینده 15/09/1401 08:49:22 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره برای مطالعات, طراحی و بهسازی پارکینگ نفتکش های انبار نفت ایثارگران منطقه همدان استعلام انجام خدمات مشاوره برای مطالعات, طراحی و بهسازی پارکینگ نفتکش های انبار نفت ایثارگران منطقه همدان 15/09/1401 08:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 15/09/1401 08:19:41 ق.ظ فراخوان عملیات تهیه نقشه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی فراخوان عملیات تهیه نقشه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی 15/09/1401 08:15:23 ق.ظ استعلام طراحی ساختمانهای بهداشتی محرومیت زدایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول استعلام طراحی ساختمانهای بهداشتی محرومیت زدایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 15/09/1401 07:57:00 ق.ظ تمدید مناقصه ارائه خدمات کنترل مقاومت مصالح بتن و میلگرد پروژه مسکونی 3792 واحدی تمدید مناقصه ارائه خدمات کنترل مقاومت مصالح بتن و میلگرد پروژه مسکونی 3792 واحدی 15/09/1401 07:54:18 ق.ظ استعلام مشاور،طراحی،اصلاح سیستم تهویه بیمارستان هماهنگی مهندس قدرتی23602019بازدید الزامی می باشدساعت اداری استعلام مشاور،طراحی،اصلاح سیستم تهویه بیمارستان هماهنگی مهندس قدرتی23602019بازدید الزامی می باشدساعت اداری 15/09/1401 07:22:00 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ..- نوبت دوم مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی ..- نوبت دوم 15/09/1401 07:19:00 ق.ظ تجدید انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و ....- نوبت دوم تجدید انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و ....- نوبت دوم 15/09/1401 07:06:55 ق.ظ فراخوان مشاور واگذاری خدمات فاز 2 و 3 فراخوان مشاور واگذاری خدمات فاز 2 و 3 15/09/1401 07:01:41 ق.ظ استعلام طراحی مجدد و ارائه نقشه های اجرایی(سازه،معماری وتاسیسات مکانیکی)جهت تغییر کاربری پایلوت اکسیداسیون مطابق شرح کار پیوست استعلام طراحی مجدد و ارائه نقشه های اجرایی(سازه،معماری وتاسیسات مکانیکی)جهت تغییر کاربری پایلوت اکسیداسیون مطابق شرح کار پیوست 15/09/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام طراحی سیستم اعلان و اطفای حریق واحد ها مطابق شرح کار پیوست استعلام طراحی سیستم اعلان و اطفای حریق واحد ها مطابق شرح کار پیوست 15/09/1401 06:23:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح مصوب ترافیک (اصلاح هندسی)بخشی ازشهر نهاوند مطابق فهرست ابنیه سال 1401برابر برگه استعلامی پیوست استعلام اجرای طرح مصوب ترافیک (اصلاح هندسی)بخشی ازشهر نهاوند مطابق فهرست ابنیه سال 1401برابر برگه استعلامی پیوست 15/09/1401 06:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی تعداد حدود 40000 واحد از املاک شهر اندیشه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی تعداد حدود 40000 واحد از املاک شهر اندیشه 15/09/1401 06:02:00 ق.ظ استعلام ممیزی انرژی ساختمانهای اصلی شعب ملکی درجه 1 به بالا هزینه حمل به عهده پیمانکار قرارداد نهایی پس از تایید دایره ساختمان استعلام ممیزی انرژی ساختمانهای اصلی شعب ملکی درجه 1 به بالا هزینه حمل به عهده پیمانکار قرارداد نهایی پس از تایید دایره ساختمان 15/09/1401 05:51:00 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بروزرسانی نقشه، ممیزی املاک، اصناف و مستحدثات... مناقصه اجرای پروژه بروزرسانی نقشه، ممیزی املاک، اصناف و مستحدثات... 15/09/1401 05:55:53 ق.ظ استعلام طراحی ، تهیه و اجرای حفاظ و درب سکوریت برای اتاق های نگهبانی و دبیرخانه ساختمان مرکز واقع در میدان شهدا روبروی بانک ملی مرکزی استعلام طراحی ، تهیه و اجرای حفاظ و درب سکوریت برای اتاق های نگهبانی و دبیرخانه ساختمان مرکز واقع در میدان شهدا روبروی بانک ملی مرکزی 15/09/1401 05:25:00 ق.ظ مناقصه پروژه ممیزی املاک (اراضی بایر، مسکونی، آپارتمانی و ...) مناقصه پروژه ممیزی املاک (اراضی بایر، مسکونی، آپارتمانی و ...) 15/09/1401 05:39:36 ق.ظ مناقصه انجام کلیه خدمات مشاوره طراحی و پیگیری های اخذ پروانه ساختمانی ... ـ نوبت دوم مناقصه انجام کلیه خدمات مشاوره طراحی و پیگیری های اخذ پروانه ساختمانی ... ـ نوبت دوم 15/09/1401 05:32:21 ق.ظ استعلام طراحی و ساخت غرفه دبیر خانه شورای عالی عتف در نمایشگاه تستا به مساحت حدودا 300 متر ( آقای چشمی 09121596337 ) استعلام طراحی و ساخت غرفه دبیر خانه شورای عالی عتف در نمایشگاه تستا به مساحت حدودا 300 متر ( آقای چشمی 09121596337 ) 15/09/1401 05:15:00 ق.ظ استعلام بازرسی فنی موتورخانه شعب مطابق با استاندارد 16000 -اخذ گواهینامه انطباق بااستاندارد مربوطه از شرکتهای تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد استعلام بازرسی فنی موتورخانه شعب مطابق با استاندارد 16000 -اخذ گواهینامه انطباق بااستاندارد مربوطه از شرکتهای تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد 15/09/1401 04:53:00 ق.ظ استعلام طراحی و ساخت و اجرای 20 عدد سایبان به طول 6 متر پوشش سقف و به عرض 5 متر و به ارتفاع 3/5 متر طبق مشخصات فایلهای پیوست و پیش فاکتور باید بارگذاری گرد استعلام طراحی و ساخت و اجرای 20 عدد سایبان به طول 6 متر پوشش سقف و به عرض 5 متر و به ارتفاع 3/5 متر طبق مشخصات فایلهای پیوست و پیش فاکتور باید بارگذاری گرد 15/09/1401 01:38:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واحد نظارت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واحد نظارت 14/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام ترسیم نقشه فاز 2 و متره برآورد طبق لیست پیوست استعلام ترسیم نقشه فاز 2 و متره برآورد طبق لیست پیوست 15/09/1401 01:36:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره مطالعه و طراحی جهت ساختمان کنترل مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی CCB مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره مطالعه و طراحی جهت ساختمان کنترل مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی CCB 14/09/1401 09:30:00 ب.ظ