تن ماهی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام کلیه اجناس با حد اکثر تاریخ اعتبار باشد تحویل دربیمارستان به عهده تامین کننده می باشد استعلام کلیه اجناس با حد اکثر تاریخ اعتبار باشد تحویل دربیمارستان به عهده تامین کننده می باشد 09/09/1401 07:46:00 ق.ظ استعلام خرید مواد غذایی جهت اردوگاه اداره کل اتباع کرمان استعلام خرید مواد غذایی جهت اردوگاه اداره کل اتباع کرمان 09/09/1401 07:30:00 ق.ظ استعلام 2000 عدد تن ماهی 120 گررمی برند برکه یا کیفیت مشابه. ایران کد مشابه است. استعلام 2000 عدد تن ماهی 120 گررمی برند برکه یا کیفیت مشابه. ایران کد مشابه است. 08/09/1401 09:27:00 ق.ظ استعلام تن ماهی شیلانه 180 گرمی آسان بازشو، تاریخ اعتبار تا خرداد 1402 استعلام تن ماهی شیلانه 180 گرمی آسان بازشو، تاریخ اعتبار تا خرداد 1402 08/09/1401 08:55:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی ایلیکا مقدار 300 عدد - ایران کد کالا مشابه است - کرایه حمل به عهده فروشنده است - خرید به صورت نسیه 3 ماهه می باشد - استعلام کنسرو ماهی ایلیکا مقدار 300 عدد - ایران کد کالا مشابه است - کرایه حمل به عهده فروشنده است - خرید به صورت نسیه 3 ماهه می باشد - 08/09/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام تن ماهی ب شرح فایل پیوست استعلام تن ماهی ب شرح فایل پیوست 07/09/1401 09:44:00 ق.ظ استعلام اقلام مورد نیاز سلف سرویس دانشجویی در 13 ردیف - طبق لیست پیوستی برابر با شرایط مندرج - نحوه پرداخت 3 ماه پس از تحویل کالا استعلام اقلام مورد نیاز سلف سرویس دانشجویی در 13 ردیف - طبق لیست پیوستی برابر با شرایط مندرج - نحوه پرداخت 3 ماه پس از تحویل کالا 07/09/1401 05:22:00 ق.ظ استعلام تن ماهی ارگانا 180 گرمی استعلام تن ماهی ارگانا 180 گرمی 06/09/1401 07:35:00 ق.ظ مناقصه کنسرو ماهی 180 گرمی مناقصه کنسرو ماهی 180 گرمی 06/09/1401 07:40:08 ق.ظ استعلام 2000 عدد تن ماهی 120 گررمی برند برکه یا کیفیت مشابه. ایران کد مشابه است. استعلام 2000 عدد تن ماهی 120 گررمی برند برکه یا کیفیت مشابه. ایران کد مشابه است. 06/09/1401 05:05:00 ق.ظ استعلام رب گوچه بهشهد 1کیلویی 250قوطی --تن ماهی 180گرمی 400عدد -ماکارونی زر 160بسته تخم مرغ 15کارتن استعلام رب گوچه بهشهد 1کیلویی 250قوطی --تن ماهی 180گرمی 400عدد -ماکارونی زر 160بسته تخم مرغ 15کارتن 05/09/1401 11:12:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی 120 گرمی هزینه حمل تامحل تحویل با فروشنده برندهای قابل قبول مجید،شیلتون،شیلانه،پولک استعلام کنسرو تن ماهی 120 گرمی هزینه حمل تامحل تحویل با فروشنده برندهای قابل قبول مجید،شیلتون،شیلانه،پولک 05/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو شیلتون,طبیعت,شیلانه تعداد 1000 عدد استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو شیلتون,طبیعت,شیلانه تعداد 1000 عدد 05/09/1401 06:43:00 ق.ظ استعلام کلیه اجناس با حد اکثر تاریخ اعتبار باشد تحویل دربیمارستان به عهده تامین کننده می باشد استعلام کلیه اجناس با حد اکثر تاریخ اعتبار باشد تحویل دربیمارستان به عهده تامین کننده می باشد 05/09/1401 05:01:00 ق.ظ استعلام مواد غذایی به شرح لیست پیوست. ایران کد مشابه می باشد استعلام مواد غذایی به شرح لیست پیوست. ایران کد مشابه می باشد 05/09/1401 04:21:00 ق.ظ استعلام اقلام مورد نیاز سلف سرویس دانشجویی در 13 ردیف ، سامانه ستاد استعلام اقلام مورد نیاز سلف سرویس دانشجویی در 13 ردیف ، سامانه ستاد 03/09/1401 03:39:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی 120 گرمی هزینه حمل تامحل تحویل با فروشنده برندهای قابل قبول مجید،شیلتون،شیلانه،پولک استعلام کنسرو تن ماهی 120 گرمی هزینه حمل تامحل تحویل با فروشنده برندهای قابل قبول مجید،شیلتون،شیلانه،پولک 03/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام خرید مواد غذایی جهت اردوگاههای اداره اتباع کرمان استعلام خرید مواد غذایی جهت اردوگاههای اداره اتباع کرمان 02/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام لپه، روغن سرخ کردنی... استعلام لپه، روغن سرخ کردنی... 01/09/1401 12:37:18 ب.ظ استعلام مواد غذایی ، ایران کد کالا مشابه بوده و کالای درخواستی طبق مشخصات فایل پیوستی میباشد استعلام مواد غذایی ، ایران کد کالا مشابه بوده و کالای درخواستی طبق مشخصات فایل پیوستی میباشد 30/08/1401 09:57:00 ق.ظ استعلام کلیه اجناس با حد اکثر تاریخ اعتبار باشد تحویل دربیمارستان به عهده تامین کننده می باشد استعلام کلیه اجناس با حد اکثر تاریخ اعتبار باشد تحویل دربیمارستان به عهده تامین کننده می باشد 30/08/1401 09:17:00 ق.ظ استعلام تن ماهی جنوب شبنم 180گرم استعلام تن ماهی جنوب شبنم 180گرم 30/08/1401 01:08:00 ب.ظ استعلام تن ماهی 100 گرمی هامون یا پذیرا تعداد 20000قوطی . تامین کننده محترم لطفا مارک متفرقه قیمت ندهید چون قبل خرید تن ماهی تائیدیه باید بگیرد . استعلام تن ماهی 100 گرمی هامون یا پذیرا تعداد 20000قوطی . تامین کننده محترم لطفا مارک متفرقه قیمت ندهید چون قبل خرید تن ماهی تائیدیه باید بگیرد . 29/08/1401 11:17:00 ق.ظ استعلام مواد غذایی به شرح لیست پیوست. ایران کد مشابه می باشد استعلام مواد غذایی به شرح لیست پیوست. ایران کد مشابه می باشد 29/08/1401 04:43:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی تن 180 گرمی آسان باز شو حامی امید قیمت گذاری بفرمایید هزینه حمل با فروشنده استعلام کنسرو ماهی تن 180 گرمی آسان باز شو حامی امید قیمت گذاری بفرمایید هزینه حمل با فروشنده 28/08/1401 09:38:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی120گرمی کلیددار ایران کد کالامشابه می باشد فقط برندهای اویلا،تحفه،مکنزی،طبیعت٬ برکه٬پولک قابل قبول می باشد. استعلام کنسرو تن ماهی120گرمی کلیددار ایران کد کالامشابه می باشد فقط برندهای اویلا،تحفه،مکنزی،طبیعت٬ برکه٬پولک قابل قبول می باشد. 26/08/1401 03:59:00 ب.ظ استعلام کنسرو تن ماهی و بقیه اقلام طبق لیست پیوست شده جهت سلف دانشجویی استعلام کنسرو تن ماهی و بقیه اقلام طبق لیست پیوست شده جهت سلف دانشجویی 25/08/1401 10:01:00 ق.ظ استعلام مواد غذایی به شرح لیست پیوست. ایران کد مشابه می باشد استعلام مواد غذایی به شرح لیست پیوست. ایران کد مشابه می باشد 25/08/1401 09:28:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو شیلتون تعداد 1000 عدد استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو شیلتون تعداد 1000 عدد 21/08/1401 10:35:00 ق.ظ استعلام 12000قوطیتن ماهی 180گرمی طبیعت استعلام 12000قوطیتن ماهی 180گرمی طبیعت 19/08/1401 01:42:00 ب.ظ استعلام تعداد 40000 قوطی تن ماهی(ماهی هوور و گیدر)با وزن خالص 180 گرم با گوشت تیکه ای روشن - قوطی دو تیکه آسان بازشو-دارای کلیه علائم استاندارد و بهداشتی. استعلام تعداد 40000 قوطی تن ماهی(ماهی هوور و گیدر)با وزن خالص 180 گرم با گوشت تیکه ای روشن - قوطی دو تیکه آسان بازشو-دارای کلیه علائم استاندارد و بهداشتی. 17/08/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی 180 gقوطی فلزی بادرب کلیددار تاریخ دار (تاریخ روز) درجه یک دارای حداقل 80% گوشت تکه ای روشن ماهی هوور ایران کد مشابه 36000 قوطی استعلام کنسرو ماهی 180 gقوطی فلزی بادرب کلیددار تاریخ دار (تاریخ روز) درجه یک دارای حداقل 80% گوشت تکه ای روشن ماهی هوور ایران کد مشابه 36000 قوطی 17/08/1401 03:21:00 ب.ظ استعلام مواد غذایی طبق لیست پیوست استعلام مواد غذایی طبق لیست پیوست 15/08/1401 10:48:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی تحفه و طلاتن 15000 قوطی استعلام تن ماهی 180 گرمی تحفه و طلاتن 15000 قوطی 15/08/1401 06:20:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو 15/08/1401 04:47:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی استعلام تن ماهی 180 گرمی 14/08/1401 10:02:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی استعلام تن ماهی 180 گرمی 12/08/1401 07:57:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرم مروا و ماکارونی 1.2 رشد طبق ایرانکد اعلامی استعلام تن ماهی 180 گرم مروا و ماکارونی 1.2 رشد طبق ایرانکد اعلامی 11/08/1401 06:41:00 ق.ظ استعلام به همراه کارتن جهت بسته بندی 100 عدد - تحویل اقلام در محل خریدار می باشد. استعلام به همراه کارتن جهت بسته بندی 100 عدد - تحویل اقلام در محل خریدار می باشد. 10/08/1401 08:12:00 ق.ظ استعلام مواد غذایی مطابق با ایران کد های درج شده که در تاریخ شنبه 14 آبان مورد نیاز است بارگیری و حمل و تخلیه کالا به عهده فروشنده میباشد 09356783544 بلاغی استعلام مواد غذایی مطابق با ایران کد های درج شده که در تاریخ شنبه 14 آبان مورد نیاز است بارگیری و حمل و تخلیه کالا به عهده فروشنده میباشد 09356783544 بلاغی 10/08/1401 12:59:00 ب.ظ استعلام ن ماهی180گرمی برند طبیعت-خوشبخت-باکیفیت مصرف یکساله هزینه باربافروشنده شماره تماس الزامی است لطفافقط برندهای فوق شرکت کنند استعلام ن ماهی180گرمی برند طبیعت-خوشبخت-باکیفیت مصرف یکساله هزینه باربافروشنده شماره تماس الزامی است لطفافقط برندهای فوق شرکت کنند 09/08/1401 09:14:00 ق.ظ استعلام تن ماهی180 گرمی آسان بازشو استعلام تن ماهی180 گرمی آسان بازشو 09/08/1401 07:07:00 ق.ظ استعلام 1-مدنظر تن ماهی 180 گرمی تحفه/بریس/خان/حامی/طلاتون به مقدار 10000 قوطی می باشد 2- هزینه حمل تا درب زندان مرکزی بجنورد بر عهده فروشنده می باشد. استعلام 1-مدنظر تن ماهی 180 گرمی تحفه/بریس/خان/حامی/طلاتون به مقدار 10000 قوطی می باشد 2- هزینه حمل تا درب زندان مرکزی بجنورد بر عهده فروشنده می باشد. 08/08/1401 09:56:00 ق.ظ استعلام تن ماهی و... استعلام تن ماهی و... 08/08/1401 09:41:30 ق.ظ استعلام تن ماهی 200 گرمی تحفه اسان باز شو/پرداخت 4 ماهه استعلام تن ماهی 200 گرمی تحفه اسان باز شو/پرداخت 4 ماهه 07/08/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی تن آسان باز شو 180 گرمی حامی امید قیمت گذاری گردد0 استعلام کنسرو ماهی تن آسان باز شو 180 گرمی حامی امید قیمت گذاری گردد0 07/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 150 گرمی کلید دارتاریخ بالا نمونه جهت تایید ارسال هزینه حمل بر عهده فروشنده ایران کد مشابه استعلام تن ماهی 150 گرمی کلید دارتاریخ بالا نمونه جهت تایید ارسال هزینه حمل بر عهده فروشنده ایران کد مشابه 05/08/1401 06:51:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 15تن 0 گرمی کلیددار تاریخ بالا نمونه جهت تایید ارسال هزینه حمل بر عهده فروشنده ایران کد مشابه استعلام تن ماهی 15تن 0 گرمی کلیددار تاریخ بالا نمونه جهت تایید ارسال هزینه حمل بر عهده فروشنده ایران کد مشابه 05/08/1401 06:30:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی(خوشبخت - طبیعت - طاها) باکیفیت حداقل مصرف یک ساله هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد زمان تحویل 7 صبح تا 13 استعلام تن ماهی 180گرمی(خوشبخت - طبیعت - طاها) باکیفیت حداقل مصرف یک ساله هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد زمان تحویل 7 صبح تا 13 05/08/1401 03:34:00 ب.ظ استعلام ایران کدمشابه-هزینه هابا فروشنده است-موردتاییداداره باشد-حداقل یک سال تاریخ انقضاء داشته باشد-20000 عددکنسروتن ماهی180گرمی-پرداخت 2 ماهه. استعلام ایران کدمشابه-هزینه هابا فروشنده است-موردتاییداداره باشد-حداقل یک سال تاریخ انقضاء داشته باشد-20000 عددکنسروتن ماهی180گرمی-پرداخت 2 ماهه. 04/08/1401 08:15:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 120گرمی آسان بازشو10000قوطی/تسویه2ماهه/تایید کارشناس تغذیه باشد/ایران کد مشابه میباشد/یک ماه ازتاریخ تولیدبیشترنگذشته باشد/ استعلام تن ماهی 120گرمی آسان بازشو10000قوطی/تسویه2ماهه/تایید کارشناس تغذیه باشد/ایران کد مشابه میباشد/یک ماه ازتاریخ تولیدبیشترنگذشته باشد/ 03/08/1401 10:13:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی تن در روغن 180 g قوطی فلزی با درب آسان باز شو نام تجارتی جانا مرجع عرضه کننده آذین مهر خزر استعلام کنسرو ماهی تن در روغن 180 g قوطی فلزی با درب آسان باز شو نام تجارتی جانا مرجع عرضه کننده آذین مهر خزر 03/08/1401 09:23:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی کلیددار زرده قوطی فلزی 180 g نام تجارتی دالین استعلام کنسرو تن ماهی کلیددار زرده قوطی فلزی 180 g نام تجارتی دالین 03/08/1401 09:08:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی در روغن معمولی نوع بسته بندی قوطی فلزی کلیددار ساده وزن 180 g نام تجارتی شباب استعلام کنسرو تن ماهی در روغن معمولی نوع بسته بندی قوطی فلزی کلیددار ساده وزن 180 g نام تجارتی شباب 03/08/1401 09:04:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است و نیاز کالا تن ماهی از نوع ماهی تن 180 گرمی تولید داخل برابر لیست پیوست .تحویل انبار و پرداخت 50 روزه استعلام ایران کد مشابه است و نیاز کالا تن ماهی از نوع ماهی تن 180 گرمی تولید داخل برابر لیست پیوست .تحویل انبار و پرداخت 50 روزه 03/08/1401 08:02:00 ق.ظ استعلام تن ماهی ساده 180 گرمی مکنزی استعلام تن ماهی ساده 180 گرمی مکنزی 03/08/1401 06:46:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام خوراکی استعلام خرید اقلام خوراکی 03/08/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی تن آسان باز شو 180 گرمی حامی امید قیمت گذاری بفرمایید-هزینه حمل با فروشنده استعلام کنسرو ماهی تن آسان باز شو 180 گرمی حامی امید قیمت گذاری بفرمایید-هزینه حمل با فروشنده 02/08/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام تن ماهی آسان بازشو 180گرمی فقط برندتحفه .قیمتگذاری سایربرندها ابطال .دارای1سال اعتبارمصرف.هزینه حمل وتخلیه تاانبار دادگستری برعهده تامین کننده استعلام تن ماهی آسان بازشو 180گرمی فقط برندتحفه .قیمتگذاری سایربرندها ابطال .دارای1سال اعتبارمصرف.هزینه حمل وتخلیه تاانبار دادگستری برعهده تامین کننده 02/08/1401 08:01:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 200 گرمی تحفه اسان باز شو/پرداخت 4 ماهه استعلام تن ماهی 200 گرمی تحفه اسان باز شو/پرداخت 4 ماهه 02/08/1401 06:40:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی استعلام تن ماهی 180گرمی 02/08/1401 04:45:00 ق.ظ استعلام رب گوجه 1کیلویی بهشهد 250قوطی -تن ماهی 180گرمی 400قوطی --ماکارونی زر 160بسته --تخم مرغ 15کارتن -- استعلام رب گوجه 1کیلویی بهشهد 250قوطی -تن ماهی 180گرمی 400قوطی --ماکارونی زر 160بسته --تخم مرغ 15کارتن -- 01/08/1401 11:29:00 ق.ظ استعلام حتما فاکتور با مشخصات دقیق کالا بارگذاری شود در غیر اینصورت ابطال می گردد حمل و نقل و تخلیه اجناس بر عهده تامین کننده می باشد. استعلام حتما فاکتور با مشخصات دقیق کالا بارگذاری شود در غیر اینصورت ابطال می گردد حمل و نقل و تخلیه اجناس بر عهده تامین کننده می باشد. 01/08/1401 10:04:00 ق.ظ استعلام 2400 عدد تن ماهی 180گرمی تحفه کلیددار استعلام 2400 عدد تن ماهی 180گرمی تحفه کلیددار 01/08/1401 12:40:00 ب.ظ استعلام 8004 عدد تن ماهی 180 گرمی در روغن از نوع ایرانکد مندرج جهت استفاده در غذای دانشجویی استعلام 8004 عدد تن ماهی 180 گرمی در روغن از نوع ایرانکد مندرج جهت استفاده در غذای دانشجویی 30/07/1401 10:10:00 ق.ظ استعلام لپه.... استعلام لپه.... 28/07/1401 07:22:08 ق.ظ استعلام تن ماهی (هوور یا مارلین) 180 گرمی به تعداد قوطی 10008 استعلام تن ماهی (هوور یا مارلین) 180 گرمی به تعداد قوطی 10008 27/07/1401 11:34:00 ق.ظ استعلام فقط و فقط تن ماهی گالگسی 150 گرمی . استعلام فقط و فقط تن ماهی گالگسی 150 گرمی . 27/07/1401 03:11:00 ب.ظ استعلام تن ماهی استعلام تن ماهی 26/07/1401 11:50:50 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی استعلام تن ماهی 180گرمی 26/07/1401 11:12:00 ق.ظ استعلام خرید 1800 عدد تن ماهی 120 گرمی استعلام خرید 1800 عدد تن ماهی 120 گرمی 26/07/1401 08:02:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی برندهای اویلا-فامیلا-66-مکنزی -تحفه -شیلتون-طبیعت-شیلانه هایلی وطلاتن خواهشا برندهای دیگر بار گذاری نشود استعلام تن ماهی 180گرمی برندهای اویلا-فامیلا-66-مکنزی -تحفه -شیلتون-طبیعت-شیلانه هایلی وطلاتن خواهشا برندهای دیگر بار گذاری نشود 25/07/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی ایلیکا استعلام کنسرو ماهی ایلیکا 25/07/1401 08:39:00 ق.ظ استعلام تن ماهی آسان باز شو با ماهی هوور 180گرمی با ایران کد مشابه داده شده اعلان قیمت بفرمایید-برند در قیمت گذاری مشخص گردد. استعلام تن ماهی آسان باز شو با ماهی هوور 180گرمی با ایران کد مشابه داده شده اعلان قیمت بفرمایید-برند در قیمت گذاری مشخص گردد. 25/07/1401 06:59:00 ق.ظ استعلام ن ماهی180گرمی برند طبیعت-خوشبخت-بریس باکیفیت مصرف یکساله هزینه باربافروشنده شماره تماس الزامی است لطفافقط برندهای فوق شرکت کنند استعلام ن ماهی180گرمی برند طبیعت-خوشبخت-بریس باکیفیت مصرف یکساله هزینه باربافروشنده شماره تماس الزامی است لطفافقط برندهای فوق شرکت کنند 24/07/1401 07:37:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی استعلام تن ماهی 180 گرمی 21/07/1401 07:46:00 ق.ظ استعلام تن ماهی برند طبیعت 180 گرمی با درب آسان بازشو و تاریخ تولید روز به تعداد 4000 عدد استعلام تن ماهی برند طبیعت 180 گرمی با درب آسان بازشو و تاریخ تولید روز به تعداد 4000 عدد 21/07/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی برند خوش طعم با درب آسان بازشو و تاریخ تولید روز به تعداد 4000 عدد استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی برند خوش طعم با درب آسان بازشو و تاریخ تولید روز به تعداد 4000 عدد 21/07/1401 04:43:00 ق.ظ استعلام روغن سرخ کردنی و غیره در 12 ردیف - طبق لیست پیوستی برابر با شرایط مندرج - محل تحویل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - نحوه پرداخت 2 ماهه استعلام روغن سرخ کردنی و غیره در 12 ردیف - طبق لیست پیوستی برابر با شرایط مندرج - محل تحویل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - نحوه پرداخت 2 ماهه 21/07/1401 12:53:00 ب.ظ استعلام تن ماهی 120گرمی آسان بازشو10000قوطی/تسویه2ماهه/تایید کارشناس تغذیه باشد/ایران کد مشابه میباشد/ استعلام تن ماهی 120گرمی آسان بازشو10000قوطی/تسویه2ماهه/تایید کارشناس تغذیه باشد/ایران کد مشابه میباشد/ 21/07/1401 12:49:00 ب.ظ استعلام خرید مواد غذایی استعلام خرید مواد غذایی 20/07/1401 10:54:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی تن آسان باز شو 180 گرمی حامی امید قیمت گذاری بفرمایید-هزینه حمل با فروشنده استعلام کنسرو ماهی تن آسان باز شو 180 گرمی حامی امید قیمت گذاری بفرمایید-هزینه حمل با فروشنده 20/07/1401 07:24:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی درب آسان بازشو برندهای شیلتون،مکنزی،طبیعت،اویلا،فامیلا و شیلانه (طبق فایل پیوست) هزینه حمل به عهده تامین کننده میباشد استعلام تن ماهی 180گرمی درب آسان بازشو برندهای شیلتون،مکنزی،طبیعت،اویلا،فامیلا و شیلانه (طبق فایل پیوست) هزینه حمل به عهده تامین کننده میباشد 19/07/1401 07:19:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی برندهای اویلا-فامیلا-66-مکنزی -تحفه -شیلتون-طبیعت-شیلانه هایلی استعلام تن ماهی 180گرمی برندهای اویلا-فامیلا-66-مکنزی -تحفه -شیلتون-طبیعت-شیلانه هایلی 19/07/1401 06:05:00 ق.ظ استعلام ن ماهی180گرمی برند طبیعت-خوشبخت-بریس باکیفیت مصرف یکساله هزینه باربافروشنده شماره تماس الزامی است لطفافقط برندهای فوق شرکت کنند استعلام ن ماهی180گرمی برند طبیعت-خوشبخت-بریس باکیفیت مصرف یکساله هزینه باربافروشنده شماره تماس الزامی است لطفافقط برندهای فوق شرکت کنند 18/07/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام خرید 20هزار قوطی تن ماهی 120گرمی استعلام خرید 20هزار قوطی تن ماهی 120گرمی 18/07/1401 04:15:00 ق.ظ استعلام مواد غذایی(برنج و کنسرو ماهی)طبق لیست پیوست جهت بیمارستان شهدا شوشتر.(از ایران کد مشابه استفاده شده است)کالا تولید داخلی باشد. استعلام مواد غذایی(برنج و کنسرو ماهی)طبق لیست پیوست جهت بیمارستان شهدا شوشتر.(از ایران کد مشابه استفاده شده است)کالا تولید داخلی باشد. 18/07/1401 01:24:00 ب.ظ استعلام ربگوجه 1کیلویی بهشهد 250قوطی -تن ماهی 500قوطی -ماکارونی قلمی زر 160بسته -تخم مرغ 15کارتن نخود فرنگی تبرک 100قوطی استعلام ربگوجه 1کیلویی بهشهد 250قوطی -تن ماهی 500قوطی -ماکارونی قلمی زر 160بسته -تخم مرغ 15کارتن نخود فرنگی تبرک 100قوطی 16/07/1401 11:32:00 ق.ظ استعلام تن ماهی کلید دار 180 گرمی استعلام تن ماهی کلید دار 180 گرمی 16/07/1401 09:21:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی کلیددار استعلام تن ماهی 180 گرمی کلیددار 16/07/1401 09:10:00 ق.ظ استعلام تن ماهی180 گرمی آسان بازشو استعلام تن ماهی180 گرمی آسان بازشو 14/07/1401 05:49:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو استعلام تن ماهی 180 گرمی آسان بازشو 12/07/1401 07:03:00 ق.ظ استعلام کنسرو ماهی 180 گرمی برندهای ( طبیعت طلاتن - تحفه و پولک - ) استعلام کنسرو ماهی 180 گرمی برندهای ( طبیعت طلاتن - تحفه و پولک - ) 10/07/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام کنسرو تن ماهی120گرمی کلیددار ایران کد کالامشابه می باشد فقط برندهای اویلا،تحفه،مکنزی،طبیعت٬ برکه٬پولک قابل قبول می باشد. استعلام کنسرو تن ماهی120گرمی کلیددار ایران کد کالامشابه می باشد فقط برندهای اویلا،تحفه،مکنزی،طبیعت٬ برکه٬پولک قابل قبول می باشد. 06/07/1401 11:47:00 ق.ظ استعلام ایران کدمشابه-تاریخ تولیدجدیدباشد-تعداد 20000 عددتن ماهی180گرمی ازمارک شیلتون یاتحفه یاطبیعت یاشیلانه-پرداخت 2 ماهه. استعلام ایران کدمشابه-تاریخ تولیدجدیدباشد-تعداد 20000 عددتن ماهی180گرمی ازمارک شیلتون یاتحفه یاطبیعت یاشیلانه-پرداخت 2 ماهه. 04/07/1401 05:30:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180 گرمی تحفه - ارسال نمونه 3000 عدد استعلام تن ماهی 180 گرمی تحفه - ارسال نمونه 3000 عدد 02/07/1401 06:05:00 ق.ظ مناقصه تامین قوطی دو تکه سایز (44×84) و درب فلزی آسان بازشو سایز 84 کنسرو ماهی تن 180 گرمی مناقصه تامین قوطی دو تکه سایز (44×84) و درب فلزی آسان بازشو سایز 84 کنسرو ماهی تن 180 گرمی 02/07/1401 06:12:14 ق.ظ استعلام درخواست خرید مواد غذایی جهت دانشگاه قم ( لطفا فایل پیوست را با دقت مطالعه فرمائید) استعلام درخواست خرید مواد غذایی جهت دانشگاه قم ( لطفا فایل پیوست را با دقت مطالعه فرمائید) 02/07/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام لیست مواد اولیه طبخ غذا آشپزخانه طبق لیست پیوست استعلام لیست مواد اولیه طبخ غذا آشپزخانه طبق لیست پیوست 02/07/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام تن ماهی 180گرمی1560عدد استعلام تن ماهی 180گرمی1560عدد 31/06/1401 05:20:00 ق.ظ