پیمانکاری آب رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر - نوبت دوم 25/01/1403 11:02:57 ق.ظ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی تکمیل و راه اندازی پروژه احداث و بهبود بخشی از اراضی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی تکمیل و راه اندازی پروژه احداث و بهبود بخشی از اراضی 25/01/1403 08:57:54 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی نظارت بر بهره برداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فراخوان مناقصه عمومی نظارت بر بهره برداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های 25/01/1403 08:45:47 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب - نوبت چهارم تجدید فراخوان مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب - نوبت چهارم 25/01/1403 07:12:06 ق.ظ اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب 25/01/1403 07:02:53 ق.ظ اصلاحیه مناقصه خرید ژئوگرید آسفالتی از جنس الیاف شیشه (فایبرگلاس) اصلاحیه مناقصه خرید ژئوگرید آسفالتی از جنس الیاف شیشه (فایبرگلاس) 25/01/1403 06:59:59 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه رفع نقص و عملیات تکمیلی شبکه های فرعی آبیاری اراضی دشت های ... فراخوان مناقصه پروژه رفع نقص و عملیات تکمیلی شبکه های فرعی آبیاری اراضی دشت های ... 25/01/1403 05:37:48 ق.ظ اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خوارزمی اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خوارزمی 25/01/1403 04:45:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم کانال بتنی دفع سیلاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم کانال بتنی دفع سیلاب 25/01/1403 03:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راه اندازی و بهره برداری ازمایشی 2 ساله و نگهداری و حراست تاسیسات تصفیه لجن کرمانشاه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راه اندازی و بهره برداری ازمایشی 2 ساله و نگهداری و حراست تاسیسات تصفیه لجن کرمانشاه 21/01/1403 11:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساماندهی بستر و حریم رودخانه اروند آبادان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساماندهی بستر و حریم رودخانه اروند آبادان 21/01/1403 10:19:00 ق.ظ مناقصه تهیه،پوشش و حمل و اجرای 2.85 کیلومتر لوله فولادی- نوبت دوم مناقصه تهیه،پوشش و حمل و اجرای 2.85 کیلومتر لوله فولادی- نوبت دوم 21/01/1403 09:48:30 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر - مناقصه روز سه شنبه بیست و یکم فروردین 1403 تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 21/01/1403 09:45:14 ق.ظ مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دو مکشه...نوبت دوم  مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دو مکشه... نوبت دوم  21/01/1403 07:51:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زاهدان اولویت چهارم (1402) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زاهدان اولویت چهارم (1402) 21/01/1403 05:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی سد و تاسیسات لار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی سد و تاسیسات لار 20/01/1403 11:19:00 ق.ظ مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دو مکشه... مناقصه خرید دو دستگاه پمپ دو مکشه... 20/01/1403 09:11:31 ق.ظ مناقصه طرح آبرسانی فریمان (اولویت اجرایی سوم) ...- نوبت دوم مناقصه طرح آبرسانی فریمان (اولویت اجرایی سوم) ...- نوبت دوم 20/01/1403 08:04:21 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات بهره برداری ، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات بهره برداری ، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری 20/01/1403 05:05:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب و راه اندازی و بهره برداری از واحد تصفیه خانه محلی شهرداری شیراز به ظرفیت 1000 لیتر در ثانیه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب و راه اندازی و بهره برداری از واحد تصفیه خانه محلی شهرداری شیراز به ظرفیت 1000 لیتر در ثانیه 19/01/1403 08:43:00 ق.ظ مناقصه تعیین پیمانکار جهت نصب و راه اندازی و بهره برداری از واحد تصفیه خانه مناقصه تعیین پیمانکار جهت نصب و راه اندازی و بهره برداری از واحد تصفیه خانه 19/01/1403 08:25:28 ق.ظ مناقصه عملیات طرح بهسازی، نوسازی، توسعه و بهبود عملکرد و ... مناقصه عملیات طرح بهسازی، نوسازی، توسعه و بهبود عملکرد و ... 19/01/1403 06:54:43 ق.ظ مناقصه طرح آبرسانی فریمان (اولویت اجرایی سوم) ... مناقصه طرح آبرسانی فریمان (اولویت اجرایی سوم) ... 19/01/1403 06:27:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طرح آبرسانی فریمان(اولویت اجرایی سوم)-اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تا مخزن 5000 مترمکعبی فریمان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طرح آبرسانی فریمان(اولویت اجرایی سوم)-اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تا مخزن 5000 مترمکعبی فریمان 19/01/1403 04:57:00 ق.ظ مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهكشی ساحل ...- نوبت دوم مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهكشی ساحل ...- نوبت دوم 19/01/1403 04:40:56 ق.ظ آگهی تکمیلی فراخوان مناقصه عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته آگهی تکمیلی فراخوان مناقصه عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 18/01/1403 11:01:55 ق.ظ مناقصه تکمیل دكوراتيو سالن کنفرانس ساختمان مرکزی آبفا.... مناقصه تکمیل دكوراتيو سالن کنفرانس ساختمان مرکزی آبفا.... 16/01/1403 07:47:58 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه جنوب- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه جنوب- نوبت دوم 16/01/1403 05:57:35 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین، قرائت کنتور ،وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین، قرائت کنتور ،وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال- نوبت دوم 16/01/1403 05:57:15 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه- نوبت دوم 16/01/1403 05:55:18 ق.ظ مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شرق استان فارس مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شرق استان فارس 16/01/1403 05:25:55 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن 30000 مترمکعبی - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن 30000 مترمکعبی - نوبت دوم 16/01/1403 04:39:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع آب روستای تراز و خط انتقال روستای بنه امیر شهرستان لالی - بخش اول مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع آب روستای تراز و خط انتقال روستای بنه امیر شهرستان لالی - بخش اول 15/01/1403 11:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه N2-5 قائمشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه N2-5 قائمشهر 15/01/1403 11:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بابل بصورت پراکنده مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بابل بصورت پراکنده 15/01/1403 11:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 15/01/1403 10:50:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات باقیمانده و تکمیل اجرای معبر کشتیرانی، پل متحرک و دریچه انسداد سد سلولی بالادست ... - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی عملیات باقیمانده و تکمیل اجرای معبر کشتیرانی، پل متحرک و دریچه انسداد سد سلولی بالادست ... - نوبت دوم 15/01/1403 10:04:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تالش مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تالش 15/01/1403 09:38:00 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شهرها... نوبت دوم مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شهرها... نوبت دوم 15/01/1403 08:14:46 ق.ظ تجدید مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای ... تجدید مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای ... 15/01/1403 07:51:35 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن 30000 مترمکعبی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن 30000 مترمکعبی 15/01/1403 06:52:30 ق.ظ مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهكشی ساحل ... مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهكشی ساحل ... 15/01/1403 05:00:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی ICT و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شهاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی ICT و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شهاب 15/01/1403 03:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه ، ساخت ،خرید ،نصب ،راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه ، ساخت ،خرید ،نصب ،راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه 15/01/1403 03:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مخازن 5000 متر مکعبی R1-2در شهر پرند مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مخازن 5000 متر مکعبی R1-2در شهر پرند 15/01/1403 03:00:00 ق.ظ مناقصه ساماندهی بستر و بهسازی ساحل رودخانه اروند تجدید نوبت دوم مناقصه ساماندهی بستر و بهسازی ساحل رودخانه اروند تجدید نوبت دوم 14/01/1403 10:14:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع آب مصرفی سرپوشیده بتنی به ظرفیت 5 هزار متر مکعب واقع در منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع آب مصرفی سرپوشیده بتنی به ظرفیت 5 هزار متر مکعب واقع در منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد 14/01/1403 09:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات کنترل ایمنی و پایداری سد ها و بهره برداری نگهداری، تعمیرات شبکه آبیاری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات کنترل ایمنی و پایداری سد ها و بهره برداری نگهداری، تعمیرات شبکه آبیاری 13/01/1403 09:30:00 ب.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات انتقال پساب تصفیه خانه جنوب به اراضی جنگلکاری تجدید مناقصه عمومی عملیات انتقال پساب تصفیه خانه جنوب به اراضی جنگلکاری 14/01/1403 05:15:42 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال و انتقال پساب فاضلاب...- نوبت دوم تجدید مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال و انتقال پساب فاضلاب...- نوبت دوم 14/01/1403 05:11:16 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات انتقال پساب تصفیه خانه فیروز بهرام تجدید مناقصه عمومی عملیات انتقال پساب تصفیه خانه فیروز بهرام 14/01/1403 04:53:55 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات ساخت و نصب تصفیه خانه ثانویه و انتقال پساب تصفیه خانه اکباتان تجدید مناقصه عملیات ساخت و نصب تصفیه خانه ثانویه و انتقال پساب تصفیه خانه اکباتان 14/01/1403 04:51:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی ساحل راست،چپ و میان حوضه زرینه رود مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی ساحل راست،چپ و میان حوضه زرینه رود 13/01/1403 09:30:00 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات باقیمانده و تکمیل اجرای معبر کشتیرانی، پل متحرک و دریچه انسداد سد سلولی بالادست ... فراخوان ارزیابی کیفی عملیات باقیمانده و تکمیل اجرای معبر کشتیرانی، پل متحرک و دریچه انسداد سد سلولی بالادست ... 11/01/1403 09:28:27 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین، قرائت کنتور ،وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین، قرائت کنتور ،وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال 11/01/1403 08:43:28 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه 11/01/1403 08:34:51 ق.ظ مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه جنوب تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه جنوب تجدید 11/01/1403 08:30:43 ق.ظ مناقصه, اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تالش مناقصه, اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تالش 11/01/1403 07:22:06 ق.ظ مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شمال استان فارس مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شمال استان فارس 11/01/1403 07:12:59 ق.ظ مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه جنوب استان فارس مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه جنوب استان فارس 11/01/1403 07:08:44 ق.ظ مناقصه, عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه, عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 09/01/1403 07:45:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای منطقه کالپوش شهرستان میامی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای منطقه کالپوش شهرستان میامی 08/01/1403 09:22:00 ق.ظ مناقصه, خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات کنترل ایمنی و پایداری سد ها و بهره برداری نگهداری، تعمیرات شبکه مناقصه, خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات کنترل ایمنی و پایداری سد ها و بهره برداری نگهداری، تعمیرات شبکه 08/01/1403 07:57:38 ق.ظ مناقصه, انجام امور خدمات مربوط به حفاظت و اتفاقات شبکه ، تاسیسات ابرسانی ، تجهیزات برقی و مکانیکی در کلیه شه مناقصه, انجام امور خدمات مربوط به حفاظت و اتفاقات شبکه ، تاسیسات ابرسانی ، تجهیزات برقی و مکانیکی در کلیه شه 08/01/1403 07:30:08 ق.ظ مناقصه, تأمین منابع مالی، احداث، تملک، و بهرهبرداری پروژه تأمین آب شرببا ظرفیت۹۵٠٠متر مکعب در شبانه روز بند مناقصه, تأمین منابع مالی، احداث، تملک، و بهرهبرداری پروژه تأمین آب شرببا ظرفیت۹۵٠٠متر مکعب در شبانه روز بند 08/01/1403 07:07:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 07/01/1403 06:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مخازن 5000 متر مکعبی R1-2در شهر پرند مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مخازن 5000 متر مکعبی R1-2در شهر پرند 07/01/1403 06:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شاهرود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شاهرود 07/01/1403 06:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی ICT و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شهاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی ICT و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شهاب 07/01/1403 06:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه ، ساخت ،خرید ،نصب ،راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه ، ساخت ،خرید ،نصب ،راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه 07/01/1403 06:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای کانال هدایت مسیل اراضی نهضت ملی مسکن شهرستان بوانات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای کانال هدایت مسیل اراضی نهضت ملی مسکن شهرستان بوانات 07/01/1403 05:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب منطقه یک بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب منطقه یک بندرعباس 07/01/1403 05:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمت آبرسانی سیار(حمل وتوزیع 65000مترمکعب آب شرب)درمناطق عشایری شمال استان کرمان نوبت-3 ش.ن.2.ف:2002004734000068 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمت آبرسانی سیار(حمل وتوزیع 65000مترمکعب آب شرب)درمناطق عشایری شمال استان کرمان نوبت-3 ش.ن.2.ف:2002004734000068 07/01/1403 05:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات کنترل ایمنی و پایداری سد ها و بهره برداری نگهداری، تعمیرات شبکه آبیاری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات کنترل ایمنی و پایداری سد ها و بهره برداری نگهداری، تعمیرات شبکه آبیاری 06/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح ارتقائ تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی آقچلی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح ارتقائ تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی آقچلی 06/01/1403 08:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های بهره برداری آب شهرستان فومن یکساله مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های بهره برداری آب شهرستان فومن یکساله 06/01/1403 08:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه کنترل سیلاب بالادست اراضی 149 هکتاری رودان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه کنترل سیلاب بالادست اراضی 149 هکتاری رودان 06/01/1403 08:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب روستایی شهرستان شیروان( دارا بودن رشته اب -تاسیسات یا بهره برداری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب روستایی شهرستان شیروان( دارا بودن رشته اب -تاسیسات یا بهره برداری 06/01/1403 07:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده سایت آبرسانی طوقه شهرستان کلاله مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده سایت آبرسانی طوقه شهرستان کلاله 06/01/1403 07:55:00 ق.ظ مناقصه, خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمد حاصل از آن در محدوده ناحیه خیابان قصردشت - دانش آموز - کوهسار مناقصه, خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمد حاصل از آن در محدوده ناحیه خیابان قصردشت - دانش آموز - کوهسار 06/01/1403 07:38:40 ق.ظ مناقصه, تجدید اول احداث شبکه جمع آوری پساب آب شور شهرک صنعتی زیست فناوری دلوار مناقصه, تجدید اول احداث شبکه جمع آوری پساب آب شور شهرک صنعتی زیست فناوری دلوار 06/01/1403 07:25:32 ق.ظ مناقصه, تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی ICT و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شهاب مناقصه, تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی ICT و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شهاب 06/01/1403 07:23:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اول احداث شبکه جمع آوری پساب آب شور شهرک صنعتی زیست فناوری دلوار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اول احداث شبکه جمع آوری پساب آب شور شهرک صنعتی زیست فناوری دلوار 06/01/1403 06:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع آب روستای تراز و خط انتقال روستای بنه امیر شهرستان لالی - بخش اول مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع آب روستای تراز و خط انتقال روستای بنه امیر شهرستان لالی - بخش اول 06/01/1403 06:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه N2-5 قائمشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه N2-5 قائمشهر 06/01/1403 05:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بابل بصورت پراکنده مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بابل بصورت پراکنده 06/01/1403 05:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بهره برداری آب و فاضلاب، مراقبت از تاسیسات و تجهیزات و انجام امور مشترکین، پایش،و کنترل کیفی و خدمات عمومی ستاد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بهره برداری آب و فاضلاب، مراقبت از تاسیسات و تجهیزات و انجام امور مشترکین، پایش،و کنترل کیفی و خدمات عمومی ستاد 06/01/1403 05:27:00 ق.ظ مناقصه, اجرای شبکه فاضلاب فاز ۲ شهر صدرا(باقیمانده خیابانهای بختگان، آموزگار و دریا) مناقصه, اجرای شبکه فاضلاب فاز ۲ شهر صدرا(باقیمانده خیابانهای بختگان، آموزگار و دریا) 05/01/1403 08:08:11 ق.ظ مناقصه, اجرای کلیه عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تأسیسات شبکه جمع آوری مناقصه, اجرای کلیه عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تأسیسات شبکه جمع آوری 05/01/1403 07:53:31 ق.ظ مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شرق استان فارس مناقصه, عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شرق استان فارس 05/01/1403 07:47:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری, تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات هشتگرد و گلسار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری, تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات هشتگرد و گلسار 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری, تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهستان و کوهسار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری, تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهستان و کوهسار 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای منطقه کالپوش شهرستان میامی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای منطقه کالپوش شهرستان میامی 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب منطقه یک بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب منطقه یک بندرعباس 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمت آبرسانی سیار(حمل وتوزیع 65000مترمکعب آب شرب)درمناطق عشایری شمال استان کرمان نوبت-3 ش.ن.2.ف:2002004734000068 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمت آبرسانی سیار(حمل وتوزیع 65000مترمکعب آب شرب)درمناطق عشایری شمال استان کرمان نوبت-3 ش.ن.2.ف:2002004734000068 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای کانال هدایت مسیل اراضی نهضت ملی مسکن شهرستان بوانات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای کانال هدایت مسیل اراضی نهضت ملی مسکن شهرستان بوانات 28/12/1402 09:49:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین قرائت کنتور، وصل مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه 28/12/1402 09:51:04 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین، قرائت کنتور ،وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال تجدید مناقصه عملیات امور مشترکین، قرائت کنتور ،وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال 28/12/1402 09:49:54 ق.ظ مناقصه اجرای راهسازی و آسفالت باقیمانده برخی از خیابان های ... مناقصه اجرای راهسازی و آسفالت باقیمانده برخی از خیابان های ... 28/12/1402 09:26:14 ق.ظ تجدید مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای ... تجدید مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شرب روستاهای ... 28/12/1402 09:24:21 ق.ظ