کوره info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مناقصه خرید 4 آیتم سنسور آنالایزر گازهای خروجی کوره فراخوان مناقصه خرید 4 آیتم سنسور آنالایزر گازهای خروجی کوره 29/03/1403 12:13:22 ب.ظ استعلام ساخت گیربکس HANSEN & BEVEL SPUR ... استعلام ساخت گیربکس HANSEN & BEVEL SPUR ... 29/03/1403 11:39:46 ق.ظ مناقصه پرشر پلیت های TG مناقصه پرشر پلیت های TG 29/03/1403 11:01:24 ق.ظ مناقصه عمومی پرشر پلیتهای کوره گندله ساز مناقصه عمومی پرشر پلیتهای کوره گندله ساز 29/03/1403 10:41:18 ق.ظ فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی... نوبت دوم  فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی...نوبت دوم  29/03/1403 06:13:08 ق.ظ استعلام الکترونیکی، مجموعه سقف کوره 2 TENOVA مطابق نقشه و دیتیل پیوست استعلام الکترونیکی، مجموعه سقف کوره 2 TENOVA مطابق نقشه و دیتیل پیوست 29/03/1403 04:17:16 ق.ظ استعلام الکترونیکی، تیوب گارد لاستیکی نخ دار جهت کابلهای آبگرد کوره ذوب استعلام الکترونیکی، تیوب گارد لاستیکی نخ دار جهت کابلهای آبگرد کوره ذوب 29/03/1403 04:14:33 ق.ظ استعلام، فریم جاکت EBT/ نقشه نهائی نیست. استعلام، فریم جاکت EBT/ نقشه نهائی نیست. 29/03/1403 04:12:00 ق.ظ استعلام، جک نیوماتیک استعلام، جک نیوماتیک 29/03/1403 04:10:42 ق.ظ استعلام زیگمنت لبه خروجی کوره 3 ... استعلام زیگمنت لبه خروجی کوره 3 ... 29/03/1403 04:16:05 ق.ظ استعلام زیگمنت بغل بند گریت 2 سردکن 3 (راست)... استعلام زیگمنت بغل بند گریت 2 سردکن 3 (راست)... 29/03/1403 04:15:38 ق.ظ استعلام ساخت پلیت نگهدارنده جرم نسوز میز کوره استعلام ساخت پلیت نگهدارنده جرم نسوز میز کوره 29/03/1403 01:55:00 ب.ظ مناقصه خرید موشکهای CATALYST SUPPORT ASSEMBLY کوره H-07001 مناقصه خرید موشکهای CATALYST SUPPORT ASSEMBLY کوره H-07001 27/03/1403 11:59:43 ق.ظ تجدید مناقصه انجام پروژه بهینه سازی یک دستگاه الکتروفیلتر موجود کوره و آسیاب مواد به بگ هوس تجدید مناقصه انجام پروژه بهینه سازی یک دستگاه الکتروفیلتر موجود کوره و آسیاب مواد به بگ هوس 27/03/1403 07:42:53 ق.ظ استعلام زیگمنت لبه خروجی کوره 3 ...- مناقصه روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1403 استعلام زیگمنت لبه خروجی کوره 3 ... 27/03/1403 07:05:28 ق.ظ استعلام زیگمنت بغل بند گریت 2 سردکن 3 (راست)...- مناقصه روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1403 استعلام زیگمنت بغل بند گریت 2 سردکن 3 (راست)... 27/03/1403 07:02:09 ق.ظ استعلام طبق تقاضا بارگذاری پیشنهاد مالی و فنی الزامی است. مریدی53182231 استعلام طبق تقاضا بارگذاری پیشنهاد مالی و فنی الزامی است. مریدی53182231 27/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام طبق تقاضا بارگذاری پیشنهاد مالی و فنی الزامی است مریدی53182231 استعلام طبق تقاضا بارگذاری پیشنهاد مالی و فنی الزامی است مریدی53182231 27/03/1403 06:22:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گریتینگ کاری شوت اسپیلاژ کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی استعلام الکترونیکی، گریتینگ کاری شوت اسپیلاژ کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی 27/03/1403 04:11:36 ق.ظ استعلام گیر موتور پی جی بین تغذیه کوره استعلام گیر موتور پی جی بین تغذیه کوره 26/03/1403 12:21:24 ب.ظ فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی... فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی... 26/03/1403 08:58:53 ق.ظ استعلام پیج و مهره استعلام پیج و مهره 26/03/1403 07:55:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تنش زدایی (P.W.H.T) سرجوش های تیوبهای کوره شماره 101 واحد تقطیر 100 استعلام اجرای عملیات تنش زدایی (P.W.H.T) سرجوش های تیوبهای کوره شماره 101 واحد تقطیر 100 26/03/1403 05:22:00 ق.ظ آگهی مناقصه‌ خرید موشکی‌ های کوره آگهی مناقصه‌ خرید موشکی‌ های کوره 26/03/1403 05:23:09 ق.ظ استعلام، مخروطی کلوخه شکن پایین کوره با پوشش هاردفیسینگ استعلام، مخروطی کلوخه شکن پایین کوره با پوشش هاردفیسینگ 26/03/1403 04:11:57 ق.ظ استعلام کوره 6 لیتری سری P برند فن آزما استعلام کوره 6 لیتری سری P برند فن آزما 26/03/1403 03:54:00 ق.ظ مناقصه خرید نازل مازوت سرمشعل کوره - نوبت دوم مناقصه خرید نازل مازوت سرمشعل کوره - نوبت دوم 24/03/1403 05:31:26 ق.ظ استعلام، گیردر کوره / متریال از ورق ST52 استعلام، گیردر کوره / متریال از ورق ST52 24/03/1403 04:49:31 ق.ظ استعلام ALUMINUM NATURAL GAS FIRED طبق شرح تقاضای پیوست//ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی استعلام ALUMINUM NATURAL GAS FIRED طبق شرح تقاضای پیوست//ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی 24/03/1403 05:47:00 ب.ظ استعلام گیر موتور پی جی بین تغذیه کوره استعلام گیر موتور پی جی بین تغذیه کوره 23/03/1403 11:42:33 ق.ظ استعلام کوره لوپ سوز 1 عدد استعلام کوره لوپ سوز 1 عدد 23/03/1403 08:07:00 ق.ظ مناقصه بهینه سازی و ارتقا مشعل های کوره های سالن ... مناقصه بهینه سازی و ارتقا مشعل های کوره های سالن ... 23/03/1403 06:59:23 ق.ظ استعلام، ساخت فیدلگ های کوره احیا 2 استعلام، ساخت فیدلگ های کوره احیا 2 23/03/1403 04:03:16 ق.ظ استعلام الکترونیکی، تعمیرات مکانیکی کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی استعلام الکترونیکی، تعمیرات مکانیکی کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی 23/03/1403 04:03:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، تعویض اسپرینگ سیل و سیل پلیت پالت کار کوره گندله سازی - تعمیرات 1403 گندله سازی استعلام الکترونیکی، تعویض اسپرینگ سیل و سیل پلیت پالت کار کوره گندله سازی - تعمیرات 1403 گندله سازی 23/03/1403 04:02:55 ق.ظ استعلام عملیات دمونتاژ ، ساخت و نصب 8 قطعه فایبر گلاس ... استعلام عملیات دمونتاژ ، ساخت و نصب 8 قطعه فایبر گلاس ... 22/03/1403 11:33:02 ق.ظ استعلام نگهدارنده سرامیکی میله قفل کن سیبرال کوره 11 (کاپ لاک)- مطابق با نقشه و آنالیز و مدارک پیوست- اطلاعات تکمیلی 09053403807 علیزاده استعلام نگهدارنده سرامیکی میله قفل کن سیبرال کوره 11 (کاپ لاک)- مطابق با نقشه و آنالیز و مدارک پیوست- اطلاعات تکمیلی 09053403807 علیزاده 22/03/1403 10:55:00 ق.ظ مناقصه خرید 880 عدد (800 تن) الکترود و نیپل گرافیتی قطر 550 م م کوره EBT مناقصه خرید 880 عدد (800 تن) الکترود و نیپل گرافیتی قطر 550 م م کوره EBT 22/03/1403 07:39:27 ق.ظ مناقصه خرید 666 عدد (200 تن) الکترود و نیپل گرافیتی قطر 350 م م کوره LF مناقصه خرید 666 عدد (200 تن) الکترود و نیپل گرافیتی قطر 350 م م کوره LF 22/03/1403 07:36:33 ق.ظ تجدید مناقصه خرید دوربین مشعل کوره با سیستم کامل تجدید مناقصه خرید دوربین مشعل کوره با سیستم کامل 22/03/1403 07:30:51 ق.ظ استعلام خرید 1قلم-لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. استعلام خرید 1قلم-لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. 22/03/1403 05:42:00 ق.ظ مناقصه عملیات نسوزکاری در مقاطع زمانی و مناطقی مناقصه عملیات نسوزکاری در مقاطع زمانی و مناطقی 22/03/1403 05:47:11 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گارد لاستیکی جهت کابلهای آبگرد کوره EAF استعلام الکترونیکی، گارد لاستیکی جهت کابلهای آبگرد کوره EAF 22/03/1403 04:03:11 ق.ظ استعلام سیل رینگ کوره  استعلام سیل رینگ کوره  21/03/1403 10:55:24 ق.ظ استعلام الکترونیکی، المنت کاربید سیلیسیم میله ای مخصوص کوره موفلی استعلام الکترونیکی، المنت کاربید سیلیسیم میله ای مخصوص کوره موفلی 21/03/1403 04:20:52 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گریتینگ کاری شوت اسپیلاژ کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی استعلام الکترونیکی، گریتینگ کاری شوت اسپیلاژ کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی 21/03/1403 04:19:10 ق.ظ استعلام، پد مسی مربوط به فازهای کوره استعلام، پد مسی مربوط به فازهای کوره 21/03/1403 04:15:46 ق.ظ استعلام، عایق های الکتریکی استعلام، عایق های الکتریکی 21/03/1403 04:11:41 ق.ظ استعلام الکترونیکی، تیوب گارد لاستیکی نخ دار جهت کابلهای آبگرد کوره ذوب استعلام الکترونیکی، تیوب گارد لاستیکی نخ دار جهت کابلهای آبگرد کوره ذوب 21/03/1403 04:10:05 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید اتصالات کوره / نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید اتصالات کوره / نوبت دوم 20/03/1403 09:28:59 ق.ظ استعلام، فریم جاکت EBT/ نقشه نهائی نیست. استعلام، فریم جاکت EBT/ نقشه نهائی نیست. 20/03/1403 04:08:13 ق.ظ استعلام، کوره خشک کن سیم پیچ و ترانس استعلام، کوره خشک کن سیم پیچ و ترانس 20/03/1403 04:06:31 ق.ظ استعلام کوره الکتریکی واگنی جهت انجام فرایند فایراسی دقیقا مطابق با مشخصات فنی لیست پیوست - هزینه حمل بعهده تامین کننده میباشد- 03133599300 خانم دکترابراهیمی استعلام کوره الکتریکی واگنی جهت انجام فرایند فایراسی دقیقا مطابق با مشخصات فنی لیست پیوست - هزینه حمل بعهده تامین کننده میباشد- 03133599300 خانم دکترابراهیمی 19/03/1403 09:58:00 ق.ظ استعلام خمکاری لوله های آبگرد کوره استعلام خمکاری لوله های آبگرد کوره 19/03/1403 07:31:00 ق.ظ استعلام کوره به مدارک پیوست مراجعه شود استعلام کوره به مدارک پیوست مراجعه شود 19/03/1403 06:10:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی ساخت و نصب یک دستگاه کوره خط رنگ مناقصه عملیات اجرایی ساخت و نصب یک دستگاه کوره خط رنگ 19/03/1403 04:56:52 ق.ظ مناقصه خرید کوره 2300 درجه ... مناقصه خرید کوره 2300 درجه ... 17/03/1403 05:09:22 ق.ظ مناقصه عمومی پیمانکاری خدمات نسوزکاری مناقصه عمومی پیمانکاری خدمات نسوزکاری 17/03/1403 05:06:22 ق.ظ مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز - نوبت دوم مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز- نوبت دوم 17/03/1403 04:46:48 ق.ظ مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز نوبت دوم مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز نوبت دوم 17/03/1403 04:45:28 ق.ظ استعلام، مخروطی کلوخه شکن پایین کوره با پوشش هاردفیسینگ استعلام، مخروطی کلوخه شکن پایین کوره با پوشش هاردفیسینگ 17/03/1403 04:32:07 ق.ظ استعلام، راکر شمالی کوره / تحویل اضطراری استعلام، راکر شمالی کوره / تحویل اضطراری 17/03/1403 04:28:07 ق.ظ استعلام، مجموعه کامل کمپرسورهوا FINI استعلام، مجموعه کامل کمپرسورهوا FINI 17/03/1403 04:26:59 ق.ظ استعلام، باکس گاید رولرهای پائینی ستون های فازهای کوره های 4-1 استعلام، باکس گاید رولرهای پائینی ستون های فازهای کوره های 4-1 17/03/1403 04:25:49 ق.ظ مناقصه عمومی تامین و اجرای آجر نسوز کوره دوار مناقصه عمومی تامین و اجرای آجر نسوز کوره دوار 17/03/1403 03:58:41 ق.ظ استعلام المنت کوره ای ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد- استعلام المنت کوره ای ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد- 17/03/1403 01:46:00 ب.ظ استعلام کوره الکتریکی صنعتی 200 لیتری به ابعاد 53*57*65 سانتیمتر تعداد 1 دستگاه بقیه توضیحات دستگاه طبق درخواست پیوست شده استعلام کوره الکتریکی صنعتی 200 لیتری به ابعاد 53*57*65 سانتیمتر تعداد 1 دستگاه بقیه توضیحات دستگاه طبق درخواست پیوست شده 16/03/1403 11:37:00 ق.ظ استعلام سیلندر (جک) هیدرولیک کورس بلند سیستم تراستر کوره واحد 3 استعلام سیلندر (جک) هیدرولیک کورس بلند سیستم تراستر کوره واحد 3 16/03/1403 09:59:51 ق.ظ استعلام فیلتر کم فشار روغن هیداک جهت کوره استعلام فیلتر کم فشار روغن هیداک جهت کوره 16/03/1403 09:55:43 ق.ظ استعلام کوره دوار 200کیلوگرمی استعلام کوره دوار 200کیلوگرمی 16/03/1403 08:46:00 ق.ظ مناقصه خرید کوره 2300 درجه... مناقصه خرید کوره 2300 درجه... 16/03/1403 08:04:21 ق.ظ مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز 16/03/1403 07:55:18 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تنش زدایی (P.W.H.T) سرجوش های تیوبهای کوره شماره 101 واحد تقطیر 100 استعلام اجرای عملیات تنش زدایی (P.W.H.T) سرجوش های تیوبهای کوره شماره 101 واحد تقطیر 100 16/03/1403 07:28:00 ق.ظ تجدید مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره مبدل زباله سوز 42H-16002 ، 42E-16002 تجدید مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره مبدل زباله سوز 42H-16002 ، 42E-16002 16/03/1403 06:37:49 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 30 سی عدد زیگمنت لبه کوره واحد 2 ​​​​​​​مرحله دوم  مناقصه خرید تعداد 30 سی عدد زیگمنت لبه کوره واحد 2 16/03/1403 05:18:25 ق.ظ استعلام الکترونیکی، المنت کاربید سیلیسیم میله ای مخصوص کوره موفلی استعلام الکترونیکی، المنت کاربید سیلیسیم میله ای مخصوص کوره موفلی 16/03/1403 04:27:12 ق.ظ استعلام، گیردر کوره / متریال از ورق ST52 استعلام، گیردر کوره / متریال از ورق ST52 16/03/1403 04:19:43 ق.ظ استعلام، اسپول کارتریج والو استعلام، اسپول کارتریج والو 16/03/1403 04:15:06 ق.ظ استعلام، پنل زانویی آبگرد کوره 5 و 6 (تحویل اضطراری) استعلام، پنل زانویی آبگرد کوره 5 و 6 (تحویل اضطراری) 16/03/1403 04:13:49 ق.ظ استعلام الکترونیکی، مجموعه سقف کوره 2 TENOVA مطابق نقشه و دیتیل پیوست استعلام الکترونیکی، مجموعه سقف کوره 2 TENOVA مطابق نقشه و دیتیل پیوست 16/03/1403 04:10:35 ق.ظ استعلام، جک نیوماتیک استعلام، جک نیوماتیک 16/03/1403 04:10:10 ق.ظ مناقصه عمومی تامین و اجرای آجر نسوز کوره دوار مناقصه عمومی تامین و اجرای آجر نسوز کوره دوار 16/03/1403 04:12:29 ق.ظ استعلام کوره کوپلاسیون 56 لیتری (به ابعاد 30*42*45 سانتیمتری، دارای درب بازشو از جلو، سیستم کنترل دیجیتال پروگرامر، سینی نسوز کف از ورق فولاد 4841) استعلام کوره کوپلاسیون 56 لیتری (به ابعاد 30*42*45 سانتیمتری، دارای درب بازشو از جلو، سیستم کنترل دیجیتال پروگرامر، سینی نسوز کف از ورق فولاد 4841) 13/03/1403 09:05:00 ق.ظ استعلام کوره ذوب 135 لیتری (دارای سیستم کنترل پروگرامر، ابعاد داخلی 45*50*60 سانتیمتری ، با درب بازشو از جلو) استعلام کوره ذوب 135 لیتری (دارای سیستم کنترل پروگرامر، ابعاد داخلی 45*50*60 سانتیمتری ، با درب بازشو از جلو) 13/03/1403 08:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه کوره القایی تجدید مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه کوره القایی 13/03/1403 08:08:38 ق.ظ استعلام خرید وسایل تجهیزات مورد نیاز طبق لیست و مشخصات پیوست .محفظه کوره کوپلاسیون یکپارچه با گنجایش 100کوپل استعلام خرید وسایل تجهیزات مورد نیاز طبق لیست و مشخصات پیوست .محفظه کوره کوپلاسیون یکپارچه با گنجایش 100کوپل 13/03/1403 07:15:00 ق.ظ آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید اتصالات کوره آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید اتصالات کوره 13/03/1403 06:50:07 ق.ظ مناقصه عمومی تامین و اجرای آجر نسوز کوره دوار - مناقصه روز یکشنبه سیزدهم خرداد 1403 مناقصه عمومی تامین و اجرای آجر نسوز کوره دوار 13/03/1403 06:07:36 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید اتصالات کوره مطابق استاندارد A234 و A182 تحت تقاضای RLD-0300027 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید اتصالات کوره مطابق استاندارد A234 و A182 تحت تقاضای RLD-0300027 13/03/1403 05:44:00 ق.ظ استعلام، پد مسی مربوط به فازهای کوره استعلام، پد مسی مربوط به فازهای کوره 13/03/1403 04:25:14 ق.ظ استعلام الکترونیکی، بازو میانی الکترود کوره استعلام الکترونیکی، بازو میانی الکترود کوره 13/03/1403 04:24:51 ق.ظ استعلام خرید کوره الکتریکی ری گیری و تجهیزات آزمایشگاه انک فلزات طبق لیست پیوستی استعلام خرید کوره الکتریکی ری گیری و تجهیزات آزمایشگاه انک فلزات طبق لیست پیوستی 13/03/1403 02:28:00 ب.ظ استعلام ساخت یک مجموعه کامل قفسه نورد به همراه تجهیزات جانبی و ... استعلام ساخت یک مجموعه کامل قفسه نورد به همراه تجهیزات جانبی و ... 12/03/1403 12:28:25 ب.ظ استعلام پارس مشعل مدل pm4-pgt-211 به همراه کلیه متعلقات-- نصب در کوره ریخته گری وراه اندازی و تنظیم با مشخصات فوق استعلام پارس مشعل مدل pm4-pgt-211 به همراه کلیه متعلقات-- نصب در کوره ریخته گری وراه اندازی و تنظیم با مشخصات فوق 12/03/1403 07:48:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گریتینگ کاری شوت اسپیلاژ کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی استعلام الکترونیکی، گریتینگ کاری شوت اسپیلاژ کوره گندله سازی - تعمیرات تابستان 1403 گندله سازی 12/03/1403 04:03:26 ق.ظ استعلام، فریم جاکت EBT/ نقشه نهائی نیست. استعلام، فریم جاکت EBT/ نقشه نهائی نیست. 12/03/1403 04:03:26 ق.ظ استعلام، کوره خشک کن سیم پیچ و ترانس استعلام، کوره خشک کن سیم پیچ و ترانس 12/03/1403 04:01:13 ق.ظ استعلام، وینچ یک تن حمل نفر استعلام، وینچ یک تن حمل نفر 12/03/1403 03:59:57 ق.ظ استعلام، جیب کرین 5 تن طبق مشخصات پیوستی استعلام، جیب کرین 5 تن طبق مشخصات پیوستی 12/03/1403 03:59:47 ق.ظ استعلام ساخت پلتفرم متحرک کوره سمت کالمن ساید با دندانه و بدون دندانه استعلام ساخت پلتفرم متحرک کوره سمت کالمن ساید با دندانه و بدون دندانه 10/03/1403 07:25:27 ق.ظ