کوره info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام Refractory استعلام Refractory 09/09/1401 09:03:00 ق.ظ استعلام کوره الکتریکی آزمایشگاهی 1100 درجه سانتیگراد مافل مدل AFE1100L/18DHM استعلام کوره الکتریکی آزمایشگاهی 1100 درجه سانتیگراد مافل مدل AFE1100L/18DHM 09/09/1401 08:55:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC 09/09/1401 05:45:57 ق.ظ استعلام، لوله های محافظ ترموکوپل کوره زمزم INCOLOY800H استعلام، لوله های محافظ ترموکوپل کوره زمزم INCOLOY800H 09/09/1401 04:15:30 ق.ظ استعلام تامین کمربند راهنما(گاید) جرثقیل کوره جهت مجتمع فولاد میانه مطابق شرایط جدول قیمت استعلام تامین کمربند راهنما(گاید) جرثقیل کوره جهت مجتمع فولاد میانه مطابق شرایط جدول قیمت 09/09/1401 03:26:00 ب.ظ استعلام ایران کد ثبت شده مشابه و صرفا جهت ثبت نیاز می باشد به پیوست جدول مشخصات فنی بار گذاری پیش فاکتور الزامی می باشد استعلام ایران کد ثبت شده مشابه و صرفا جهت ثبت نیاز می باشد به پیوست جدول مشخصات فنی بار گذاری پیش فاکتور الزامی می باشد 08/09/1401 08:25:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC 08/09/1401 06:06:49 ق.ظ استعلام لیست درخواست صفحه و پایه نسوز . ایران کد مشابه می باشد . استعلام لیست درخواست صفحه و پایه نسوز . ایران کد مشابه می باشد . 08/09/1401 05:48:00 ق.ظ استعلام، پاتیل سرباره استعلام، پاتیل سرباره 08/09/1401 04:17:37 ق.ظ استعلام، مجموعه لنس اکسیژن(بدون لوله تزریق کربن) استعلام، مجموعه لنس اکسیژن(بدون لوله تزریق کربن) 08/09/1401 04:17:09 ق.ظ استعلام، زنجیر پیش گرم کن استعلام، زنجیر پیش گرم کن 08/09/1401 04:15:30 ق.ظ استعلام، لوله های داخلی تقسیم کننده مواد درون کوره استعلام، لوله های داخلی تقسیم کننده مواد درون کوره 08/09/1401 04:15:12 ق.ظ استعلام المنت کانتال استعلام المنت کانتال 08/09/1401 01:25:00 ب.ظ استعلام تقاضای ساخت به شماره 0140212 (ACCUMULATOR) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد استعلام تقاضای ساخت به شماره 0140212 (ACCUMULATOR) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد 07/09/1401 08:23:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC 07/09/1401 07:42:53 ق.ظ مناقصه خرید سیستم های بیرینگ ویژه کوره مناقصه خرید سیستم های بیرینگ ویژه کوره 07/09/1401 07:25:15 ق.ظ مناقصه برونسپاری ساخت دیافراگم توربین STAGE DIAPHRAGM.... مناقصه برونسپاری ساخت دیافراگم توربین STAGE DIAPHRAGM.... 07/09/1401 07:16:27 ق.ظ فراخوان هفت ردیف زنجیر و درپوش و فلنج ... نوبت دوم  فراخوان هفت ردیف زنجیر و درپوش و فلنج ... نوبت دوم  07/09/1401 06:24:10 ق.ظ مناقصه خرید چرخ دنده خورشیدی ویژه کوره گندله سازی مورد نیاز شرکت .... مناقصه خرید چرخ دنده خورشیدی ویژه کوره گندله سازی مورد نیاز شرکت .... 07/09/1401 05:10:13 ق.ظ استعلام، مجموعه قطعات احیا **اضطراری**زمان تحویل30روز استعلام، مجموعه قطعات احیا **اضطراری**زمان تحویل30روز 07/09/1401 04:22:31 ق.ظ استعلام، هوک سر الکترود کوره استعلام، هوک سر الکترود کوره 07/09/1401 04:22:18 ق.ظ استعلام، ماشین تخریب کوره استعلام، ماشین تخریب کوره 07/09/1401 04:18:42 ق.ظ استعلام ساخت دو ردیف مبدل سردکن کمپرسور... استعلام ساخت دو ردیف مبدل سردکن کمپرسور... 06/09/1401 11:40:11 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... 06/09/1401 07:49:57 ق.ظ استعلام دستگاه کوره القایی - لیست تجهیزات درخواستی به پیوست - پیش فاکتور ضمیمه گردد. استعلام دستگاه کوره القایی - لیست تجهیزات درخواستی به پیوست - پیش فاکتور ضمیمه گردد. 06/09/1401 06:56:00 ق.ظ استعلام جرم 1400 درجه استعلام جرم 1400 درجه 06/09/1401 06:50:00 ق.ظ استعلام جرم 1400 درجه استعلام جرم 1400 درجه 06/09/1401 06:30:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید و جذب پیمانکار جهت نمک ریز شکری کلرور سدیم و نصب و راه اندازی سیستم جرقه زن و توسل مشعل های کوره مناقصه عمومی خرید و جذب پیمانکار جهت نمک ریز شکری کلرور سدیم و نصب و راه اندازی سیستم جرقه زن و توسل مشعل های کوره 06/09/1401 06:28:46 ق.ظ مناقصه خرید و تحویل بلت نوارهای ورودی و خروجی به کوره مناقصه خرید و تحویل بلت نوارهای ورودی و خروجی به کوره 06/09/1401 05:28:18 ق.ظ استعلام کالیبراسیون راکتور -کلاهک آون اتو کلاو -کوره cod bod کالیبراسیون d o متر ec استعلام کالیبراسیون راکتور -کلاهک آون اتو کلاو -کوره cod bod کالیبراسیون d o متر ec 05/09/1401 08:25:00 ق.ظ فراخوان هفت ردیف زنجیر و درپوش و فلنج ... فراخوان هفت ردیف زنجیر و درپوش و فلنج ... 05/09/1401 08:29:04 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و تامین لوله و اتصالات کانوکشن کوره نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و تامین لوله و اتصالات کانوکشن کوره نوبت دوم 05/09/1401 08:15:22 ق.ظ آگهی فراخوان سازندگان کوره آهک آگهی فراخوان سازندگان کوره آهک 05/09/1401 05:23:47 ق.ظ استعلام، سرلنس 1/2 جهت دمش اکسیژن استعلام، سرلنس 1/2 جهت دمش اکسیژن 05/09/1401 04:16:13 ق.ظ استعلام تامین کمربند راهنما(گاید) جرثقیل کوره جهت مجتمع فولاد میانه مطابق شرایط جدول قیمت استعلام تامین کمربند راهنما(گاید) جرثقیل کوره جهت مجتمع فولاد میانه مطابق شرایط جدول قیمت 05/09/1401 12:41:00 ب.ظ استعلام درخواست خرید کوره الکتریکی و خمیر گیر نان استعلام درخواست خرید کوره الکتریکی و خمیر گیر نان 03/09/1401 06:06:00 ق.ظ استعلام، شوت مطابق با نقشه استعلام، شوت مطابق با نقشه 03/09/1401 04:37:27 ق.ظ استعلام، کوپلینگها استعلام، کوپلینگها 03/09/1401 04:33:30 ق.ظ استعلام ترانس جرقه زن کوره گوگرد استعلام ترانس جرقه زن کوره گوگرد 03/09/1401 03:59:00 ق.ظ استعلام داربست بندی و جوشکاری و ترمیم قسمتی از مخزن انبساط کوره گلایکول در واحد نمکزدایی3 مطابق با دستورالعمل بازرسی فنی استعلام داربست بندی و جوشکاری و ترمیم قسمتی از مخزن انبساط کوره گلایکول در واحد نمکزدایی3 مطابق با دستورالعمل بازرسی فنی 03/09/1401 01:36:00 ب.ظ استعلام خرید 1 ردیف بلوک هیدرولیک ... استعلام خرید 1 ردیف بلوک هیدرولیک ... 02/09/1401 12:17:34 ب.ظ استعلام خرید اقلام چاپی آزمایشگاه .... استعلام خرید اقلام چاپی آزمایشگاه .... 02/09/1401 11:32:54 ق.ظ استعلام "P/F "PLENTY ELEMENT, FIBERGLASS P/N. 790005066 ساخت داخل مورد تایید می باشد استعلام "P/F "PLENTY ELEMENT, FIBERGLASS P/N. 790005066 ساخت داخل مورد تایید می باشد 02/09/1401 10:45:00 ق.ظ مناقصه خرید تعدادی از صفحات مثبت و منفی هیبرید کوره مناقصه خرید تعدادی از صفحات مثبت و منفی هیبرید کوره 02/09/1401 06:17:27 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و تامین لوله و اتصالات کانوکشن کوره فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و تامین لوله و اتصالات کانوکشن کوره 02/09/1401 06:06:05 ق.ظ استعلام نیاز به خرید یک دستگاه کوره اتمسفریک تیوبی طبق مشخصات فنی پیوست استعلام نیاز به خرید یک دستگاه کوره اتمسفریک تیوبی طبق مشخصات فنی پیوست 01/09/1401 06:34:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره  - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره  - نوبت دوم 01/09/1401 06:22:04 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تیوب کوره واحد 107- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تیوب کوره واحد 107- نوبت دوم 01/09/1401 04:57:36 ق.ظ استعلام، لوله های محافظ ترموکوپل کوره زمزم INCOLOY800H استعلام، لوله های محافظ ترموکوپل کوره زمزم INCOLOY800H 01/09/1401 04:15:58 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است-خرید لاشه سوز طبق شرایط فنی مندرج در آگهی پیوست استعلام ایران کد مشابه است-خرید لاشه سوز طبق شرایط فنی مندرج در آگهی پیوست 30/08/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام کوره مدل 15/11 LE ساخت کمپانی LAC چک ظرفیت 15 لیتر برای این درخواست از کد مشابه استفاده شده است. هزینه حمل بر عهده فروشنده است. استعلام کوره مدل 15/11 LE ساخت کمپانی LAC چک ظرفیت 15 لیتر برای این درخواست از کد مشابه استفاده شده است. هزینه حمل بر عهده فروشنده است. 30/08/1401 08:40:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تیوب کوره واحد 107 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تیوب کوره واحد 107 30/08/1401 07:10:17 ق.ظ استعلام، تجهیزات سیستم های هیدرولیکی استعلام، تجهیزات سیستم های هیدرولیکی 30/08/1401 06:25:38 ق.ظ استعلام مونتاژ ریل نگهدارنده مته دانگو ... استعلام مونتاژ ریل نگهدارنده مته دانگو ... 30/08/1401 04:49:09 ق.ظ استعلام خرید لوازم برقی طبق لیست پیوست. استعلام خرید لوازم برقی طبق لیست پیوست. 30/08/1401 01:10:00 ب.ظ استعلام ساخت سه قلم قطعات صنعتی کوره بخار... استعلام ساخت سه قلم قطعات صنعتی کوره بخار... 29/08/1401 09:39:30 ق.ظ استعلام، هوک سر الکترود کوره هوک سر الکترود کوره 29/08/1401 04:47:11 ق.ظ استعلام، ماشین تخریب کوره ماشین تخریب کوره 29/08/1401 04:43:01 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تیوب کوره واحد 107 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تیوب کوره واحد 107 28/08/1401 10:58:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره  - تجدید مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره  - 28/08/1401 08:36:55 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ترمیم و اصلاح ( مقاوم سازی ) فونداسیون کوره اکسترکت - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات ترمیم و اصلاح ( مقاوم سازی ) فونداسیون کوره اکسترکت - نوبت دوم 28/08/1401 07:38:32 ق.ظ مناقصه انجام خدمات طراحی ، تهیه متریال ، ساخت ، نصب ، اجرا و راه اندازی 2 دستگاه کوره عمومی- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات طراحی ، تهیه متریال ، ساخت ، نصب ، اجرا و راه اندازی 2 دستگاه کوره عمومی- نوبت دوم 28/08/1401 07:37:07 ق.ظ استعلام، ساخت اضطراری هوزینگ آب بندی شفت کلوخه شکن ساخت اضطراری هوزینگ آب بندی شفت کلوخه شکن 28/08/1401 06:01:08 ق.ظ استعلام، ساخت میز صنعتی جهت کوره 3و4 ساخت میز صنعتی جهت کوره 3و4 28/08/1401 05:57:26 ق.ظ استعلام استعلام خرید کول کوره و میله قنات قنوات روستای داودآباد شهرستان اراک استعلام استعلام خرید کول کوره و میله قنات قنوات روستای داودآباد شهرستان اراک 28/08/1401 09:40:00 ق.ظ مناقصه خرید مبدل حرارتی برای مخزن فسفاته و کوره پخت ،کابین پاشش و متعلقات مناقصه خرید مبدل حرارتی برای مخزن فسفاته و کوره پخت ،کابین پاشش و متعلقات 26/08/1401 07:58:31 ق.ظ استعلام درخواست خرید هیت دتکتور مورد نیاز(ایرانکد مشابه اعلام شده است) استعلام درخواست خرید هیت دتکتور مورد نیاز(ایرانکد مشابه اعلام شده است) 25/08/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام کوره و شبکه دیگ آبگرم و نوار نسوز و پشم شیشه و با مشخصات پیوست استعلام کوره و شبکه دیگ آبگرم و نوار نسوز و پشم شیشه و با مشخصات پیوست 25/08/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام کوره ذوب-ایران کد مشابه می باشد-درخواست دقیقا طبق پیوست- هزینه حمل بر عهده تامین کننده- ارائه پیش فاکتور با مشخصات فنی الزامی می باشد استعلام کوره ذوب-ایران کد مشابه می باشد-درخواست دقیقا طبق پیوست- هزینه حمل بر عهده تامین کننده- ارائه پیش فاکتور با مشخصات فنی الزامی می باشد 24/08/1401 10:06:00 ق.ظ استعلام کوره کوپلاسیون -ایران کد مشابه می باشد-درخواست دقیقا طبق پیوست- هزینه حمل بر عهده تامین کننده- ارائه پیش فاکتور با مشخصات فنی الزامی می باشد استعلام کوره کوپلاسیون -ایران کد مشابه می باشد-درخواست دقیقا طبق پیوست- هزینه حمل بر عهده تامین کننده- ارائه پیش فاکتور با مشخصات فنی الزامی می باشد 24/08/1401 10:02:00 ق.ظ استعلام لوله و شبکه و کوره جهت دیگ ابگرم طبق لیست پیوست استعلام لوله و شبکه و کوره جهت دیگ ابگرم طبق لیست پیوست 24/08/1401 05:16:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ترمیم و اصلاح ( مقاوم سازی ) فونداسیون کوره اکسترکت مناقصه اجرای عملیات ترمیم و اصلاح ( مقاوم سازی ) فونداسیون کوره اکسترکت 24/08/1401 05:23:59 ق.ظ مناقصه انجام خدمات طراحی ، تهیه متریال ، ساخت ، نصب ، اجرا و راه اندازی 2 دستگاه کوره عمومی مناقصه انجام خدمات طراحی ، تهیه متریال ، ساخت ، نصب ، اجرا و راه اندازی 2 دستگاه کوره عمومی 24/08/1401 05:20:07 ق.ظ استعلام هفت ردیف درپوش و زانو و بدنه ... استعلام هفت ردیف درپوش و زانو و بدنه ... 23/08/1401 11:47:28 ق.ظ مناقصه خرید کوره گازی خنثی به تعداد یک دستگاه مناقصه خرید کوره گازی خنثی به تعداد یک دستگاه 23/08/1401 11:14:26 ق.ظ استعلام کد مشابه است لطفا به مدارک پیوستی مراجعه نمایید. ارائه پیشنهاد فنی براساس مدارک یوستی الزامیست. ارائه ضمانت ماهه 18 ماهه و گواهی اصالت کالا الزامیست. استعلام کد مشابه است لطفا به مدارک پیوستی مراجعه نمایید. ارائه پیشنهاد فنی براساس مدارک یوستی الزامیست. ارائه ضمانت ماهه 18 ماهه و گواهی اصالت کالا الزامیست. 23/08/1401 10:16:00 ق.ظ فراخوان کک متالوژی .... فراخوان کک متالوژی .... 23/08/1401 05:57:17 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ...- نوبت دوم 23/08/1401 05:44:39 ق.ظ استعلام نیاز به خرید یک دستگاه کوره اتمسفریک تیوبی طبق مشخصات فنی پیوست استعلام نیاز به خرید یک دستگاه کوره اتمسفریک تیوبی طبق مشخصات فنی پیوست 22/08/1401 10:59:00 ق.ظ مناقصه خرید شیپوری خروجی کوره مناقصه خرید شیپوری خروجی کوره 22/08/1401 10:29:27 ق.ظ مناقصه second announcement - REFRACTORY MATERIALS FOR PACKAGE for ZAMZAM DRI FURNACE مناقصه second announcement - REFRACTORY MATERIALS FOR PACKAGE for ZAMZAM DRI FURNACE 22/08/1401 08:46:54 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز پکیج کوره احیا زمزم - نوبت دوم مناقصه اقلام نسوز پکیج کوره احیا زمزم 22/08/1401 07:38:56 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام عملیات بازسای و افزایش ظرفیت کوره بلند - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام عملیات بازسای و افزایش ظرفیت کوره بلند - نوبت دوم 22/08/1401 06:51:53 ق.ظ استعلام، لوله های داخلی تقسیم کننده مواد درون کوره لوله های داخلی تقسیم کننده مواد درون کوره 22/08/1401 04:36:44 ق.ظ استعلام 0030093،ایران کد مشابه است،جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نظر به تقاضای پیوست شده مراجعه شود،پیشنهاد فنی،مالی و کاتالوگ(ضروری)مجزا پیوست شود. استعلام 0030093،ایران کد مشابه است،جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نظر به تقاضای پیوست شده مراجعه شود،پیشنهاد فنی،مالی و کاتالوگ(ضروری)مجزا پیوست شود. 21/08/1401 10:46:00 ق.ظ استعلام کوره کوپلاسیون -ایران کد مشابه می باشد-درخواست دقیقا طبق پیوست- هزینه حمل بر عهده تامین کننده- ارائه پیش فاکتور با مشخصات فنی الزامی می باشد استعلام کوره کوپلاسیون -ایران کد مشابه می باشد-درخواست دقیقا طبق پیوست- هزینه حمل بر عهده تامین کننده- ارائه پیش فاکتور با مشخصات فنی الزامی می باشد 21/08/1401 09:05:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ... فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ... 21/08/1401 07:49:52 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام عملیات بازسای و افزایش ظرفیت کوره بلند  فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام عملیات بازسای و افزایش ظرفیت کوره بلند  21/08/1401 07:34:16 ق.ظ مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق سایکلون کوره های الفین  - نوبت دوم مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق سایکلون کوره های الفین  - نوبت دوم 21/08/1401 06:08:28 ق.ظ مناقصه تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی مناقصه تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی 19/08/1401 06:03:13 ق.ظ استعلام، موتور DEUTZمتعلق به ماشین تخریب کوره مدلML400 موتور DEUTZمتعلق به ماشین تخریب کوره مدلML400 19/08/1401 04:41:02 ق.ظ مناقصه تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی مناقصه تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی 18/08/1401 08:20:32 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز پکیج کوره احیا زمزم مناقصه اقلام نسوز پکیج کوره احیا زمزم 18/08/1401 08:15:03 ق.ظ استعلام، ماشین تخریب کوره ماشین تخریب کوره 18/08/1401 04:23:08 ق.ظ استعلام کاشی چمبر واحد نیروگاهی با مشخصات پیوست (ارسال مدارک از طریق سامانه،ایران کد مشابه)کارشناس مهندس سلیمانی نیا 02332503015 داخلی 315 استعلام کاشی چمبر واحد نیروگاهی با مشخصات پیوست (ارسال مدارک از طریق سامانه،ایران کد مشابه)کارشناس مهندس سلیمانی نیا 02332503015 داخلی 315 18/08/1401 02:45:00 ب.ظ مناقصه تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی مناقصه تأمین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی 17/08/1401 07:30:08 ق.ظ مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق سایکلون کوره های الفین  مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق سایکلون کوره های الفین  17/08/1401 06:14:00 ق.ظ مناقصه خرید نوار لاستیکی .... مناقصه خرید نوار لاستیکی .... 17/08/1401 06:02:24 ق.ظ مناقصه عمومی خرید تراست پایه ورودی کوره مناقصه عمومی خرید تراست پایه ورودی کوره 17/08/1401 05:34:12 ق.ظ استعلام تعمیر نیمه بالایی و پایینی شل کوره استعلام تعمیر نیمه بالایی و پایینی شل کوره 16/08/1401 10:16:22 ق.ظ