مواد معدنی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام سیمان سیاه و ماسه و دیگر ملزومات ساختمانی جهت موزه برزک طبق فایل پیوست استعلام سیمان سیاه و ماسه و دیگر ملزومات ساختمانی جهت موزه برزک طبق فایل پیوست 24/04/1403 11:03:00 ق.ظ استعلام سیمان سیاه و ماسه و دیگر ملزومات ساختمانی جهت موزه برزک طبق فایل پیوست استعلام سیمان سیاه و ماسه و دیگر ملزومات ساختمانی جهت موزه برزک طبق فایل پیوست 24/04/1403 11:03:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی نوبت دوم تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی نوبت دوم 24/04/1403 11:01:44 ق.ظ استعلام نوار درزگیر و ... استعلام نوار درزگیر و ... 24/04/1403 10:04:01 ق.ظ استعلام شهرداری فردیس در نظر دارد نسبت به خرید مصالح ساختمانی به شرح و مشخصات به پیوست اقدام نماید استعلام شهرداری فردیس در نظر دارد نسبت به خرید مصالح ساختمانی به شرح و مشخصات به پیوست اقدام نماید 24/04/1403 09:23:00 ق.ظ اصلاحیه تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی اصلاحیه تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی 24/04/1403 09:24:07 ق.ظ مناقصه خرید مصالح سنگی و حمل به محل بچینگ کارگاه یا سایت اجرایی نوبت دوم مناقصه خرید مصالح سنگی و حمل به محل بچینگ کارگاه یا سایت اجرایی نوبت دوم 24/04/1403 09:16:35 ق.ظ استعلام خرید مخلوط کوهی (3000 تن) استعلام خرید مخلوط کوهی (3000 تن) 24/04/1403 09:01:00 ق.ظ استعلام تهیه لوازم برقی مطابق با مشخصات فنی لیست پیوست استعلام تهیه لوازم برقی مطابق با مشخصات فنی لیست پیوست 24/04/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح ساختمانی جهت احداث استخر ذخیره ی آب (شن شسته - شن سکسته - آجر و سیمان) استعلام خرید مصالح ساختمانی جهت احداث استخر ذخیره ی آب (شن شسته - شن سکسته - آجر و سیمان) 24/04/1403 08:44:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل 2500 تن ساب بیس (زیر اساس) از معدن بهشهر و 1500 تن بیس (اساس) از معدن آمل و تخلیه در فرح آباد استعلام تهیه و حمل 2500 تن ساب بیس (زیر اساس) از معدن بهشهر و 1500 تن بیس (اساس) از معدن آمل و تخلیه در فرح آباد 24/04/1403 08:19:00 ق.ظ استعلام خرید ماسه شکسته خاکی مطابق فایل پیوست شده استعلام خرید ماسه شکسته خاکی مطابق فایل پیوست شده 24/04/1403 07:38:00 ق.ظ استعلام 40 تن ماسه 04 و 40 تن ماسه 06 خلخال تسویه نقدی 5 روز کاری پس از دریافت فاکتور فیزیکی می باشد. استعلام 40 تن ماسه 04 و 40 تن ماسه 06 خلخال تسویه نقدی 5 روز کاری پس از دریافت فاکتور فیزیکی می باشد. 24/04/1403 07:09:00 ق.ظ استعلام خرید 1قلم مصالح ساختمانی-لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. استعلام خرید 1قلم مصالح ساختمانی-لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. 24/04/1403 06:54:00 ق.ظ استعلام خرید بیس و اور سایز شهرداری کوهپایه استعلام خرید بیس و اور سایز شهرداری کوهپایه 24/04/1403 06:37:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید 20 هزار تن سنگ آهن - نوبت دوم مناقصه عمومی خرید 20 هزار تن سنگ آهن - نوبت دوم 24/04/1403 06:30:38 ق.ظ استعلام خرید4قلم مصالح ساختمانی-لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. استعلام خرید4قلم مصالح ساختمانی-لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. 24/04/1403 06:18:00 ق.ظ مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت - نوبت دوم مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت - نوبت دوم 24/04/1403 06:06:18 ق.ظ مناقصه تامین تمام مواد شیمیایی و معدنی مصرفی در تولید لنت مناقصه تامین تمام مواد شیمیایی و معدنی مصرفی در تولید لنت 24/04/1403 05:43:58 ق.ظ استعلام ماسه سیلیس استعلام ماسه سیلیس 24/04/1403 05:06:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید 1000 تن کک صنعتی گرانوله (متالوژی) تجدید مناقصه خرید 1000 تن کک صنعتی گرانوله (متالوژی) 24/04/1403 05:05:46 ق.ظ مناقصه‌ عمومی خرید 200 تن بریکت اکسیژن زدا - نوبت دوم مناقصه‌ عمومی خرید 200 تن بریکت اکسیژن زدا - نوبت دوم 24/04/1403 05:02:12 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی کوهی با دانه بندی 12/5-0 میلی متر جهت محور زاهدان-حصاروئیه محدوده شورچاه محور کورین-قلعه بید (طبق فایل پیوست) استعلام تهیه مصالح سنگی کوهی با دانه بندی 12/5-0 میلی متر جهت محور زاهدان-حصاروئیه محدوده شورچاه محور کورین-قلعه بید (طبق فایل پیوست) 24/04/1403 04:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید شده خرید 1000 تن کک صنعتی گرانوله(متالورژی) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید شده خرید 1000 تن کک صنعتی گرانوله(متالورژی) 24/04/1403 03:26:00 ق.ظ استعلام سیمان سیاه(50 کیلویی) 50 پاکت سیمان سفید 50 پاکت پودر سنگ 25 کیلویی (50یاکت) استعلام سیمان سیاه(50 کیلویی) 50 پاکت سیمان سفید 50 پاکت پودر سنگ 25 کیلویی (50یاکت) 23/04/1403 11:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی مورد نیاز سازمان به شرح ذیل: (ماسه شکسته 6-0( به مقدار 30،000 تن ،( شن 8/3 ) به مقدار 20،000 تن (شن 4/3 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی مورد نیاز سازمان به شرح ذیل: (ماسه شکسته 6-0( به مقدار 30،000 تن ،( شن 8/3 ) به مقدار 20،000 تن (شن 4/3 23/04/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام خرید متعلقات نصب چمن مصنوعی به متراژ 1320متر مربع شامل چسب ، هاردنر ، ژئوتکس ، سیلیس وگرانول استعلام خرید متعلقات نصب چمن مصنوعی به متراژ 1320متر مربع شامل چسب ، هاردنر ، ژئوتکس ، سیلیس وگرانول 23/04/1403 10:10:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه یندی 12/5-0 میلی متر جهت روکش محور خاش-سراوان استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه یندی 12/5-0 میلی متر جهت روکش محور خاش-سراوان 23/04/1403 09:07:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5-0 میلی متر جهت روکش آسفالت محور خاش-ایرندگان استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5-0 میلی متر جهت روکش آسفالت محور خاش-ایرندگان 23/04/1403 09:04:00 ق.ظ استعلام نمک سفید شکسته طبق لیست پیوستی استعلام نمک سفید شکسته طبق لیست پیوستی 23/04/1403 08:45:00 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه خرید مصالح ساختمانی سیمان ، آجر، ماسه و ... تجدید مناقصه پروژه خرید مصالح ساختمانی سیمان ، آجر، ماسه و ... 23/04/1403 08:38:56 ق.ظ استعلام خرید 100 تن شن 05 استعلام خرید 100 تن شن 05 23/04/1403 08:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2.000.000 کیلو گرم نمک صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2.000.000 کیلو گرم نمک صنعتی 23/04/1403 07:39:00 ق.ظ استعلام نمک سفید شکسته طبق لیست پیوستی استعلام نمک سفید شکسته طبق لیست پیوستی 23/04/1403 07:15:00 ق.ظ استعلام خرید ۶۰۰۰ تن ماسه ۰۸ نوع رودخانه ای جهت آسفالت خیابانهای سطح شهر.لطفا برابر استعلام پیوستیقیمت داده شود استعلام خرید ۶۰۰۰ تن ماسه ۰۸ نوع رودخانه ای جهت آسفالت خیابانهای سطح شهر.لطفا برابر استعلام پیوستیقیمت داده شود 23/04/1403 06:56:00 ق.ظ استعلام شهرداری محمدیار در نظر دارد نسبت به خرید شن ماسه شکسته،بادامی و نخودی کوهی جهت استفاده در پروژه های عمرانی اقدام نماید. استعلام شهرداری محمدیار در نظر دارد نسبت به خرید شن ماسه شکسته،بادامی و نخودی کوهی جهت استفاده در پروژه های عمرانی اقدام نماید. 23/04/1403 05:49:00 ق.ظ تمدید مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی جهت احداث پایانه مسافربری جدید شهر فرودگاهی - تمدید مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی جهت احداث پایانه مسافربری جدید شهر فرودگاهی - 23/04/1403 05:04:07 ق.ظ مناقصه خرید اساس و زیراساس تجدید  نوبت دوم  مناقصه خرید اساس و زیراساس تجدید 23/04/1403 04:46:55 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گروت پولاد استعلام الکترونیکی، گروت پولاد 23/04/1403 04:05:55 ق.ظ استعلام خرید و حمل بیس روستای عزیزک شهرستان بابلسر استعلام خرید و حمل بیس روستای عزیزک شهرستان بابلسر 23/04/1403 09:31:00 ق.ظ استعلام تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان استعلام تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان 23/04/1403 09:29:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل بیس روستای شهید سرا شهرستان بابلسر استعلام خرید و حمل بیس روستای شهید سرا شهرستان بابلسر 23/04/1403 09:28:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح نرمه سنگ استعلام خرید مصالح نرمه سنگ 23/04/1403 09:27:00 ق.ظ استعلام خردی مصالح شکسته 1/5 و 2/5 استعلام خردی مصالح شکسته 1/5 و 2/5 23/04/1403 09:27:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح سنگی شن و ماسه مورد نیاز در کارهای عمرانی و عملیات زیرسازی معابر سطح شهر استعلام خرید مصالح سنگی شن و ماسه مورد نیاز در کارهای عمرانی و عملیات زیرسازی معابر سطح شهر 21/04/1403 08:15:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل و بیس روستای کاسگر محله شهرستان بابلسر استعلام خرید و حمل و بیس روستای کاسگر محله شهرستان بابلسر 21/04/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام پودر کک و گرافیک استعلام پودر کک و گرافیک 21/04/1403 05:41:00 ق.ظ مناقصه تامین و خرید 5000 تن سنگ سیلیس مناقصه , مناقصه تامین و خرید 5000 تن سنگ سیلیس 21/04/1403 05:20:03 ق.ظ مناقصه تامین و خرید 100 تن خمیر الکترود مناقصه تامین و خرید 100 تن خمیر الکترود 21/04/1403 04:52:12 ق.ظ استعلام پراخت اوراق اخزا 201 خرید مصالح ساختمانی وتاسیساتی ساختمان 115 روستای سنگر واقع در 45 شهرستان سرخس استعلام پراخت اوراق اخزا 201 خرید مصالح ساختمانی وتاسیساتی ساختمان 115 روستای سنگر واقع در 45 شهرستان سرخس 21/04/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام 160تن شن3/4، سایت ستاد - استعلام روز پنحشنبه بیست و یکم تیر ماه 1403 استعلام 160تن شن3/4، سایت ستاد 21/04/1403 03:11:00 ق.ظ استعلام 160تن بیس استعلام 160تن بیس 21/04/1403 03:02:00 ق.ظ استعلام خرید ماسه شسته دو بار شور معادن شوشتر استعلام خرید ماسه شسته دو بار شور معادن شوشتر 21/04/1403 02:04:00 ب.ظ استعلام آهک و دولومیت استعلام آهک و دولومیت 20/04/1403 11:52:00 ق.ظ استعلام خرید ذغال آنتراسیت استعلام خرید ذغال آنتراسیت 20/04/1403 11:59:14 ق.ظ استعلام تهیه و بارگیری و حمل ماسه شکسته 6-0 جهت تولید آسفالت در مجتمع تولیدی آبیدر تا سقف معاملات متوسط 1403 استعلام تهیه و بارگیری و حمل ماسه شکسته 6-0 جهت تولید آسفالت در مجتمع تولیدی آبیدر تا سقف معاملات متوسط 1403 20/04/1403 11:30:00 ق.ظ استعلام کک متالورژی استعلام کک متالورژی 20/04/1403 09:40:00 ق.ظ مناقصه‌ عمومی خرید 200 تن بریکت اکسیژن زدا مناقصه‌ عمومی خرید 200 تن بریکت اکسیژن زدا 20/04/1403 08:55:03 ق.ظ استعلام خرید2قلم مصالح ساختمانی .لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود ایرانکد مشابه است. استعلام خرید2قلم مصالح ساختمانی .لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود ایرانکد مشابه است. 20/04/1403 08:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و حمل توونان و مصالح سنگی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و حمل توونان و مصالح سنگی 20/04/1403 07:31:00 ق.ظ مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی (ماسه شسته، نخودی و بادامی) نوبت دوم مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی (ماسه شسته، نخودی و بادامی) نوبت دوم 20/04/1403 07:26:58 ق.ظ مناقصه خرید مصالح سنگی و حمل به محل بچینگ کارگاه یا سایت اجرایی مناقصه خرید مصالح سنگی و حمل به محل بچینگ کارگاه یا سایت اجرایی 20/04/1403 07:11:41 ق.ظ استعلام اکتیو آلومینیا به شماره تقاضای 0348909 الزاما طبق شرح پیوست استعلام اکتیو آلومینیا به شماره تقاضای 0348909 الزاما طبق شرح پیوست 20/04/1403 06:50:00 ق.ظ استعلام مصالح ساختمانی طبق توضیحات استعلام مصالح ساختمانی طبق توضیحات 20/04/1403 06:50:00 ق.ظ مناقصه خرید کربن فعال نوبت دوم مناقصه خرید کربن فعال نوبت دوم 20/04/1403 06:31:28 ق.ظ استعلام اجرای پیاده رو سازی با سنگ فرش ( سنگ رودخانه ای ) با مصالح (مصالح بر عهده پیمانکار می باشد استعلام اجرای پیاده رو سازی با سنگ فرش ( سنگ رودخانه ای ) با مصالح (مصالح بر عهده پیمانکار می باشد 20/04/1403 06:06:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان جرم و آجر دولومیتی - نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان جرم و آجر دولومیتی - نوبت دوم 20/04/1403 05:31:07 ق.ظ استعلام سیمان خاکستری تیپ 2 کیسه 50 کیلویی 250 عدد ،ماسه شسته 120 تن ، پودر سنگ 40 کیلویی 20 کیسه استعلام سیمان خاکستری تیپ 2 کیسه 50 کیلویی 250 عدد ،ماسه شسته 120 تن ، پودر سنگ 40 کیلویی 20 کیسه 20/04/1403 04:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی آسفالت 19/04/1403 10:44:00 ق.ظ استعلام خرید، بارگیری، حمل مصالح بیس خاکی ویژه و تخلیه در معابر سطح شهر زنگی آباد مطابق دستور کار 09397899970 عبدالعلی زارع استعلام خرید، بارگیری، حمل مصالح بیس خاکی ویژه و تخلیه در معابر سطح شهر زنگی آباد مطابق دستور کار 09397899970 عبدالعلی زارع 19/04/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام خرید، بارگیری وحمل مخلوط شن و ماسه کوهی (تخلیه در معابر سطح شهر زنگی آباد - مطابق دستور کار حوزه عمران) 09397899970 استعلام خرید، بارگیری وحمل مخلوط شن و ماسه کوهی (تخلیه در معابر سطح شهر زنگی آباد - مطابق دستور کار حوزه عمران) 09397899970 19/04/1403 10:10:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح ساختمانی جهت احداث استخر ذخیره ی آب (شن شسته - شن شکسته - آجر و سیمان) استعلام خرید مصالح ساختمانی جهت احداث استخر ذخیره ی آب (شن شسته - شن شکسته - آجر و سیمان) 19/04/1403 09:22:00 ق.ظ مناقصه پیمانکاری تولید قطعات بتنی... مناقصه پیمانکاری تولید قطعات بتنی... 19/04/1403 09:04:12 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 50 تن فرومولیبدن مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 50 تن فرومولیبدن 19/04/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام تهیه ماسه شکسته 06 جهت تولید آسفالت با حمل از محل تولید به کارخانه آسفالت دهگلان استعلام تهیه ماسه شکسته 06 جهت تولید آسفالت با حمل از محل تولید به کارخانه آسفالت دهگلان 19/04/1403 08:41:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید کربن فعال مناقصه عمومی خرید کربن فعال 19/04/1403 06:46:27 ق.ظ مناقصه‌ عمومی خرید 500 تن فروسیلیکو منگنز مناقصه‌ عمومی خرید 500 تن فروسیلیکو منگنز 19/04/1403 06:25:11 ق.ظ استعلام خرید وتامین مصالح جهت تثبیت ابنیه فنی محورهای مواصلاتی زرین دشت استعلام خرید وتامین مصالح جهت تثبیت ابنیه فنی محورهای مواصلاتی زرین دشت 19/04/1403 05:40:00 ق.ظ مناقصه  خرید و حمل توونان و مصالح سنگی مناقصه  خرید و حمل توونان و مصالح سنگی 19/04/1403 05:33:14 ق.ظ مناقصه خرید 5.000 (پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز مناقصه خرید 5.000 (پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز 19/04/1403 04:59:55 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم ملات شاموتی کم آهن - لاین پروسس احیا استعلام الکترونیکی، جرم ملات شاموتی کم آهن - لاین پروسس احیا 19/04/1403 04:03:03 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، جرم آلومینی 85 مناقصه عمومی دو مرحله ای، جرم آلومینی 85 19/04/1403 04:02:42 ق.ظ استعلام 60تن آهک استعلام 60تن آهک 19/04/1403 03:10:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه میباشد-طبق لیست پیوستی و تحویل در محل مساجد-09142664391-در صورت دارا بودن گواهی ارزش افزوده بارگزاری گردد. استعلام ایران کد مشابه میباشد-طبق لیست پیوستی و تحویل در محل مساجد-09142664391-در صورت دارا بودن گواهی ارزش افزوده بارگزاری گردد. 19/04/1403 01:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید شده خرید 500 تن فروسیلیکو منگنز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید شده خرید 500 تن فروسیلیکو منگنز 18/04/1403 11:03:00 ق.ظ مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی مورد نیاز سازمان... مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی مورد نیاز سازمان... 18/04/1403 10:41:01 ق.ظ استعلام بیس و حمل آن به محل کارخانه آسفالت شهرداری رامهرمز به مقدار10/000 تن استعلام بیس و حمل آن به محل کارخانه آسفالت شهرداری رامهرمز به مقدار10/000 تن 18/04/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام خرید آهک دمیده کرمان یا نیریز بصورت خشک (1000 تن) استعلام خرید آهک دمیده کرمان یا نیریز بصورت خشک (1000 تن) 18/04/1403 06:59:00 ق.ظ استعلام خرید ماسه دستگاهی 06و08 تحویل درب کارخانه آسفالت شهرداری قائمشهر استعلام خرید ماسه دستگاهی 06و08 تحویل درب کارخانه آسفالت شهرداری قائمشهر 18/04/1403 06:59:00 ق.ظ استعلام خرید مخلوط رودخانه ای تحویل درب کارخانه آسفالت شهرداری قائمشهر شرایط پرداخت طی 4 الی 7قسط می باشد استعلام خرید مخلوط رودخانه ای تحویل درب کارخانه آسفالت شهرداری قائمشهر شرایط پرداخت طی 4 الی 7قسط می باشد 18/04/1403 06:51:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان جرم و آجر دولومیتی فراخوان عمومی شناسایی تولید کنندگان جرم و آجر دولومیتی 18/04/1403 06:53:51 ق.ظ استعلام استعلام خرید مصالح اساس (بیس) ، شن وماسه استعلام استعلام خرید مصالح اساس (بیس) ، شن وماسه 18/04/1403 06:12:00 ق.ظ مناقصه خرید سنگ گچ مناقصه خرید سنگ گچ 18/04/1403 06:19:59 ق.ظ استعلام مخلوط کوهی به مقدار 15/000تن استعلام مخلوط کوهی به مقدار 15/000تن 18/04/1403 06:07:00 ق.ظ استعلام منظور از کد خدمت تهیه، حمل و تخلیه مخلوط مرطوب آماده زیر سازی به فاصله 20 کیلومتر از محل. کروکی محل نیز به پیوست میباشد. استعلام منظور از کد خدمت تهیه، حمل و تخلیه مخلوط مرطوب آماده زیر سازی به فاصله 20 کیلومتر از محل. کروکی محل نیز به پیوست میباشد. 18/04/1403 05:26:00 ق.ظ مناقصه خرید 10.000 تن مصالح شکسته شهرداری مناقصه خرید 10.000 تن مصالح شکسته شهرداری 18/04/1403 05:36:33 ق.ظ استعلام مصالح ساختمانی مورد نیاز مطابق فایل پیوست استعلام مصالح ساختمانی مورد نیاز مطابق فایل پیوست 18/04/1403 04:31:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل مصالح زیراساس راه روستایی مردوان شهرستان تالش.داشتن گواهی صلاحیت رشته راه و گواهی صلاحیت ایمنی الزامی است.تجدید1 استعلام خرید و حمل مصالح زیراساس راه روستایی مردوان شهرستان تالش.داشتن گواهی صلاحیت رشته راه و گواهی صلاحیت ایمنی الزامی است.تجدید1 18/04/1403 03:19:00 ق.ظ استعلام خرید طبق برگ استعلام پیوست درضمن ایران کدمشابه وفقط جهت تعیین قیمت می باشد استعلام خرید طبق برگ استعلام پیوست درضمن ایران کدمشابه وفقط جهت تعیین قیمت می باشد 18/04/1403 01:08:00 ب.ظ تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی 17/04/1403 09:52:05 ق.ظ