راهسازی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تکمیل اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تکمیل اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی 25/01/1403 11:36:57 ق.ظ فراخوان عمومی آماده سازی و گذر کشی سایت ... /نوبت دوم فراخوان عمومی آماده سازی و گذر کشی سایت ... /نوبت دوم 25/01/1403 11:23:33 ق.ظ مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 25/01/1403 10:59:42 ق.ظ مناقصه پروژه بهسازی روکش آسفالت مسیر شمالی ...نوبت دوم  مناقصه پروژه بهسازی روکش آسفالت مسیر شمالی ... 25/01/1403 10:35:21 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم روستاهای چاه علی ، کهنک چیل کنار، چاه شور، بالشتی ، کهنوک لدی ، چیل کنار ، چاه خدابخش شهرستان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم روستاهای چاه علی ، کهنک چیل کنار، چاه شور، بالشتی ، کهنوک لدی ، چیل کنار ، چاه خدابخش شهرستان 25/01/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پیاده راه ورودی شهر از محور هراز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پیاده راه ورودی شهر از محور هراز 25/01/1403 10:20:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات راهداری در راه های سطح حوزه استحفاظی نوبت دوم مناقصه انجام عملیات راهداری در راه های سطح حوزه استحفاظی نوبت دوم 25/01/1403 10:15:09 ق.ظ مناقصه تراش و بازیافت سرد آسفالت و اجرای بتن آسفالتی توپکا- تجدید دوم مناقصه تراش و بازیافت سرد آسفالت و اجرای بتن آسفالتی توپکا- تجدید دوم 25/01/1403 10:04:35 ق.ظ مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت ۶۰ هکتاری شهر برازجان فاز ۱ مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت ۶۰ هکتاری شهر برازجان فاز ۱ 25/01/1403 08:01:20 ق.ظ مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت مال قائد - امام حسن مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت مال قائد - امام حسن 25/01/1403 07:54:19 ق.ظ مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت ریز-کوری منظر مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت ریز-کوری منظر 25/01/1403 07:48:43 ق.ظ مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت دیلم ۱۳۶ هکتاری مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت دیلم ۱۳۶ هکتاری 25/01/1403 07:47:27 ق.ظ مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت نخل غانم ( کنگان ۴۷ هکتاری) مناقصه, آماده سازی و گذرکشی سایت نخل غانم ( کنگان ۴۷ هکتاری) 25/01/1403 07:46:50 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم 25/01/1403 07:26:15 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی معابر سواره ... مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی معابر سواره ... 25/01/1403 07:22:25 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی ....- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی ....- نوبت دوم 25/01/1403 05:23:03 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی جاده جایگزین جدید باب خالد آباد و جاده دسترسی - نوبت دوم مناقصه عملیات تکمیلی جاده جایگزین جدید باب خالد آباد و جاده دسترسی - نوبت دوم 25/01/1403 04:47:55 ق.ظ مناقصه عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی...- نوبت دوم مناقصه عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی...- نوبت دوم 21/01/1403 11:50:31 ق.ظ مناقصه خرید 4 دستگاه گریدر ...- نوبت دوم مناقصه خرید 4 دستگاه گریدر ...- نوبت دوم 21/01/1403 11:41:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ، حمل و نصب (همراه با زیر سازی ) نیوجرسی 6 متری مفصلی محور اصفهان - شهرکرد و محور ورنامخواست -سفید دشت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ، حمل و نصب (همراه با زیر سازی ) نیوجرسی 6 متری مفصلی محور اصفهان - شهرکرد و محور ورنامخواست -سفید دشت 21/01/1403 10:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ، حمل و نصب (همراه با زیرسازی )نیوجرسی 4 متری مفصلی واقع در گردنه ملا احمد ،گردنه داس ،محور مبارکه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ، حمل و نصب (همراه با زیرسازی )نیوجرسی 4 متری مفصلی واقع در گردنه ملا احمد ،گردنه داس ،محور مبارکه 21/01/1403 10:16:00 ق.ظ فراخوان عمومی آماده سازی و گذر کشی سایت ...ش آماده سازی و گذر کشی سایت مال قائد - امام حسن 21/01/1403 10:11:30 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی پل باهوکلات مناقصه عملیات اجرایی پل باهوکلات 21/01/1403 09:37:38 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت ریزی و جدول گذاری و خرید آسفالت 012 جهت لکه گیری مناقصه اجرای آسفالت ریزی و جدول گذاری و خرید آسفالت 012 جهت لکه گیری 21/01/1403 09:34:28 ق.ظ مناقصه مربوط به پروژه بهسازی پل های خطوط لوله جریانی و اصلی نفت- نوبت دوم مناقصه مربوط به پروژه بهسازی پل های خطوط لوله جریانی و اصلی نفت- نوبت دوم 21/01/1403 09:13:01 ق.ظ تجدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد - نوبت دوم تجدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد - نوبت دوم 21/01/1403 07:41:02 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت گرم و اجرای اسکلت بتنی... / نوبت دوم مناقصه اجرای آسفالت گرم و اجرای اسکلت بتنی... / نوبت دوم 21/01/1403 07:28:16 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی روکش معابر اصلی مناقصه عملیات اجرایی روکش معابر اصلی 21/01/1403 06:55:05 ق.ظ مناقصه اجرای باقیمانده عملیات تکمیل نقاط غیر همسطح سه راهی هفشجان - نوبت دوم مناقصه اجرای باقیمانده عملیات تکمیل نقاط غیر همسطح سه راهی هفشجان - نوبت دوم 21/01/1403 06:25:37 ق.ظ مناقصه انجام عملیات راهداری در راه های سطح حوزه استحفاظی مناقصه انجام عملیات راهداری در راه های سطح حوزه استحفاظی 21/01/1403 06:22:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی از محور سنندج-دیواندره (گردنه ساتیله) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی از محور سنندج-دیواندره (گردنه ساتیله) 21/01/1403 05:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث کمربندی شرقی بیجار (زاغه) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث کمربندی شرقی بیجار (زاغه) 21/01/1403 05:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی از محور سنندج-سروآباد (بخشی از تودار شویشه و گردنه نیاباد) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی از محور سنندج-سروآباد (بخشی از تودار شویشه و گردنه نیاباد) 21/01/1403 05:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت ریزی به صورت مکانیزه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت ریزی به صورت مکانیزه 21/01/1403 05:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت ریزی به صورت دستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت ریزی به صورت دستی 21/01/1403 05:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری رزن در نظر دارد به منظور اجرای آسفالت ریزی ،براساس شرایط مناقصه اقدام نماید. ضمناً داشتن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری رزن در نظر دارد به منظور اجرای آسفالت ریزی ،براساس شرایط مناقصه اقدام نماید. ضمناً داشتن 21/01/1403 05:14:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 21/01/1403 05:17:57 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان دیوان محاسبات ...- نوبت دوم مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان دیوان محاسبات ...- نوبت دوم 21/01/1403 04:48:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 20/01/1403 11:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح دو نقطه پر تصادف محور گرمسار-سمنان محدوده پیچ بعد از لاسجرد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح دو نقطه پر تصادف محور گرمسار-سمنان محدوده پیچ بعد از لاسجرد 20/01/1403 11:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور سرخه-کوهدشت،مومن آباد وسه راهی سرخه -افتر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور سرخه-کوهدشت،مومن آباد وسه راهی سرخه -افتر 20/01/1403 11:12:00 ق.ظ مناقصه خرید 4 دستگاه گریدر ... مناقصه خرید 4 دستگاه گریدر ... 20/01/1403 11:06:07 ق.ظ مناقصه روکش آسفالت معابر مناقصه روکش آسفالت معابر 20/01/1403 10:32:51 ق.ظ دعوتنامه آگهی مناقصه احداث بلوار بلوار دوم حد فاصل میدان دانشگاه دعوتنامه آگهی مناقصه احداث بلوار بلوار دوم حد فاصل میدان دانشگاه 20/01/1403 10:24:25 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی....- نوبت سوم تجدید مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی....- نوبت سوم 20/01/1403 10:06:38 ق.ظ مناقصه عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی... مناقصه عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بازیافت سرد درجا با سیمان و بهسازی بخشی... 20/01/1403 08:21:34 ق.ظ مناقصه مربوط به پروژه بهسازی پل های خطوط لوله جریانی و اصلی نفت مناقصه مربوط به پروژه بهسازی پل های خطوط لوله جریانی و اصلی نفت 20/01/1403 08:05:54 ق.ظ مناقصه پروژه جدولگذاری معابر منطقه یک - فاز 1 و ... مناقصه پروژه جدولگذاری معابر منطقه یک - فاز 1 و ... 20/01/1403 07:43:38 ق.ظ مناقصه, اجرای ۴۴۰۰۰ مترمربع آسفالت گرم روستاهای چاه علی ، کهنک چیل کنار، چاه شور، بالشتی ، کهنوک لدی ، چیل ک مناقصه, اجرای ۴۴۰۰۰ مترمربع آسفالت گرم روستاهای چاه علی ، کهنک چیل کنار، چاه شور، بالشتی ، کهنوک لدی ، چیل ک 20/01/1403 07:11:30 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان دیوان محاسبات ... مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان دیوان محاسبات ... 20/01/1403 06:07:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله اول عملیات روکش آسفالت معابر شهر فومن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله اول عملیات روکش آسفالت معابر شهر فومن 20/01/1403 05:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای گذر 24 متری ضلع غرب تنگک ها مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای گذر 24 متری ضلع غرب تنگک ها 19/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی جاده جایگزین جدید باب خالدآباد و جاده دسترسی به سد چپرآباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی جاده جایگزین جدید باب خالدآباد و جاده دسترسی به سد چپرآباد 19/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه عملیات تکمیلی جاده جایگزین جدید باب خالد آباد و جاده دسترسی مناقصه عملیات تکمیلی جاده جایگزین جدید باب خالد آباد و جاده دسترسی 19/01/1403 11:24:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پخش آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پخش آسفالت 19/01/1403 11:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر کرمان 19/01/1403 10:49:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت جاده مسیر چاههای چلینگر مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت جاده مسیر چاههای چلینگر 19/01/1403 08:47:51 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آسفالت مکانیزه .. مناقصه اجرای عملیات آسفالت مکانیزه .. 19/01/1403 07:06:58 ق.ظ تمدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح تمدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح 19/01/1403 06:36:05 ق.ظ مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم 18/01/1403 10:44:25 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت گرم و اجرای اسکلت بتنی... مناقصه اجرای آسفالت گرم و اجرای اسکلت بتنی... 18/01/1403 10:34:12 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات باقیمانده عملیات تکمیل نقاط بر همسطح سه راهی هفشجان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده عملیات تکمیل نقاط بر همسطح سه راهی هفشجان 18/01/1403 10:21:36 ق.ظ مناقصه پروژه بهسازی روکش آسفالت مسیر شمالی ... مناقصه پروژه بهسازی روکش آسفالت مسیر شمالی ... 18/01/1403 09:32:21 ق.ظ مناقصه, تعمیرات اساسی پل دژگان مناقصه, تعمیرات اساسی پل دژگان 16/01/1403 05:23:04 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی .... مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی .... 16/01/1403 04:55:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 15/01/1403 11:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهسازی و ساماندهی میدان راه و شهرسازی ورودی شهر زاهدان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهسازی و ساماندهی میدان راه و شهرسازی ورودی شهر زاهدان 15/01/1403 10:58:00 ق.ظ مناقصه, عملیات بهسازی و ساماندهی میدان راه و شهرسازی ورودی شهر زاهدان با ارزیابی کیفی بصورت فشرده مناقصه, عملیات بهسازی و ساماندهی میدان راه و شهرسازی ورودی شهر زاهدان با ارزیابی کیفی بصورت فشرده 15/01/1403 10:29:51 ق.ظ مناقصه تعدادی پروژه های عمرانی مناقصه تعدادی پروژه های عمرانی 15/01/1403 10:19:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی در فاز 1 به آدرس های خیابان های اصمعی و کوثر شمالی(حد فاصل میدان معلم تا ایستگاه آتشنشانی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی در فاز 1 به آدرس های خیابان های اصمعی و کوثر شمالی(حد فاصل میدان معلم تا ایستگاه آتشنشانی) 15/01/1403 09:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش آسفالت و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی با فینیشر درحدفاصل پل وادی رحمت تا میدان حسین خان باغبان رفت به سمت آذرشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش آسفالت و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی با فینیشر درحدفاصل پل وادی رحمت تا میدان حسین خان باغبان رفت به سمت آذرشهر 15/01/1403 08:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش آسفالت و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی با فینیشر درحدفاصل پل سپاه تا پل وادی رحمت رفت به سمت آذرشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش آسفالت و زیرسازی و اجرای آسفالت اساسی با فینیشر درحدفاصل پل سپاه تا پل وادی رحمت رفت به سمت آذرشهر 15/01/1403 08:05:00 ق.ظ مناقصه پروژه احداث زیرگذر کمربندی آبیدر و تکمیل عملیات باقیمانده ...- نوبت دوم مناقصه پروژه احداث زیرگذر کمربندی آبیدر و تکمیل عملیات باقیمانده ...- نوبت دوم 15/01/1403 07:55:11 ق.ظ مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت ...-نوبت دوم مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت ...-نوبت دوم 15/01/1403 07:37:06 ق.ظ مناقصه پروژه آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم مناقصه پروژه آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم 15/01/1403 06:11:14 ق.ظ مناقصه تهیه، حمل و پخش آسفالت .... مناقصه تهیه، حمل و پخش آسفالت .... 15/01/1403 06:04:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی شهرستان کامیاران (آساوله-پشته-سرچم-تیلکوه-قورخ-لون سادات) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی شهرستان کامیاران (آساوله-پشته-سرچم-تیلکوه-قورخ-لون سادات) 15/01/1403 05:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور سروآباد-اورامان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور سروآباد-اورامان 15/01/1403 05:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور سروآباد-مریوان-باشماق مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور سروآباد-مریوان-باشماق 15/01/1403 05:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت کیلومتر0 تا 35 باند جنوبی آزادراه زنجان-قزوین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت کیلومتر0 تا 35 باند جنوبی آزادراه زنجان-قزوین 15/01/1403 03:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت کیلومتر0 تا 35 باند شمالی آزادراه زنجان-قزوین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت کیلومتر0 تا 35 باند شمالی آزادراه زنجان-قزوین 15/01/1403 03:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل باند دوم محور گهکم- فورگ حدفاصل کیلومتر 43 تا 54 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل باند دوم محور گهکم- فورگ حدفاصل کیلومتر 43 تا 54 14/01/1403 11:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پل محور لنگه – پارسیان و دیوار هدایت آب واقع در قطعه 4 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پل محور لنگه – پارسیان و دیوار هدایت آب واقع در قطعه 4 14/01/1403 11:28:00 ق.ظ مناقصه احداث بلوار ساحلی -تجدید مناقصه احداث بلوار ساحلی -تجدید 14/01/1403 10:48:53 ق.ظ مناقصه پروژه تجهیز تعدادی از سالن های بحران و ساختمان های اداری منطقه به برق اضطراری و ... مناقصه پروژه تجهیز تعدادی از سالن های بحران و ساختمان های اداری منطقه به برق اضطراری و ... 14/01/1403 10:18:04 ق.ظ مناقصه ساماندهی بستر و بهسازی ساحل رودخانه اروند تجدید نوبت دوم مناقصه ساماندهی بستر و بهسازی ساحل رودخانه اروند تجدید نوبت دوم 14/01/1403 10:14:15 ق.ظ مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر 14/01/1403 08:00:16 ق.ظ مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت محور... مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت محور... 14/01/1403 07:32:31 ق.ظ مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد -تجدید مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد -تجدید 14/01/1403 05:16:41 ق.ظ مناقصه اجرای طرح اصلاحی هندسی، زیرسازی و روسازی و تجهیزات ایمنی و ...- نوبت دوم مناقصه اجرای طرح اصلاحی هندسی، زیرسازی و روسازی و تجهیزات ایمنی و ...- نوبت دوم 14/01/1403 05:10:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح تفکیکی و آماده سازی اراضی 34.5 هکتاری مسکن ملی درگز(به شرح اسناد مناقصه) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح تفکیکی و آماده سازی اراضی 34.5 هکتاری مسکن ملی درگز(به شرح اسناد مناقصه) 13/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت محورهای ... مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت محورهای ... 11/01/1403 09:20:18 ق.ظ مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت ...- مناقصه روز شنبه یازدهم فروردین 1403 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت ... 11/01/1403 09:05:45 ق.ظ مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت محورهای... مناقصه عمومی بهسازی و روکش آسفالت محورهای... 11/01/1403 08:26:16 ق.ظ مناقصه, تکمیل گالری پیش ساخته منطقه کمرزرد محور کندوان مناقصه, تکمیل گالری پیش ساخته منطقه کمرزرد محور کندوان 11/01/1403 07:15:33 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات لکه گیری موضعی ، اساس قیری و روکش آسفالت گرم توپکا در محور طبس - دیهوک در استان خراسان مناقصه, اجرای عملیات لکه گیری موضعی ، اساس قیری و روکش آسفالت گرم توپکا در محور طبس - دیهوک در استان خراسان 11/01/1403 07:13:34 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر کرمان 11/01/1403 06:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و ایمن سازی محور جیرفت – اسفندقه - احداث پل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و ایمن سازی محور جیرفت – اسفندقه - احداث پل 11/01/1403 05:13:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محورهای بیجار-قروه و بیجار-دیواندره مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محورهای بیجار-قروه و بیجار-دیواندره 11/01/1403 05:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره-کوله-هزارکانیان و سه راهی تکاب-تکاب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره-کوله-هزارکانیان و سه راهی تکاب-تکاب 11/01/1403 05:11:00 ق.ظ