راهسازی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم 14/09/1401 05:44:19 ق.ظ مناقصه خرید و حمل 100.000 تن ماسه شسته دوبار شور مناقصه خرید و حمل 100.000 تن ماسه شسته دوبار شور 14/09/1401 05:42:08 ق.ظ مناقصه آسفالت معابر شهر- نوبت دوم مناقصه آسفالت معابر شهر- نوبت دوم 14/09/1401 05:38:15 ق.ظ مناقصه احداث بلوار دسترسی به فرودگاه - مرحله دوم مناقصه احداث بلوار دسترسی به فرودگاه - مرحله دوم 13/09/1401 10:35:02 ق.ظ مناقصه پروژه آشکارسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز - نوبت دوم مناقصه پروژه آشکارسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز - نوبت دوم 13/09/1401 09:47:13 ق.ظ مناقصه ترمیم و لکه گیری و اجرای آسفالت محلات - نوبت دوم مناقصه ترمیم و لکه گیری و اجرای آسفالت محلات - نوبت دوم 13/09/1401 09:33:57 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر خاکی محله خیابان کوثر- نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر خاکی محله خیابان کوثر- نوبت دوم 13/09/1401 09:22:36 ق.ظ مناقصه تجدید احداث محور قزوین رحیم آباد - کلاچای حد فاصل جاده باراجین - نوبت دوم مناقصه تجدید احداث محور قزوین رحیم آباد - کلاچای حد فاصل جاده باراجین 13/09/1401 09:15:31 ق.ظ مناقصه ترمیم و لکه گیری و اجرای آسفالت محلات مناقصه ترمیم و لکه گیری و اجرای آسفالت محلات 13/09/1401 08:54:48 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت دوم مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت دوم 13/09/1401 06:17:05 ق.ظ مناقصه عمومی احداث مخزن آب 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی ...- نوبت دوم مناقصه عمومی احداث مخزن آب 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی ...- نوبت دوم 13/09/1401 06:10:26 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی پروژه مسیر دسترسی و محوطه سازی جبهه زمینی مناقصه عملیات اجرایی پروژه مسیر دسترسی و محوطه سازی جبهه زمینی 12/09/1401 12:07:43 ب.ظ مناقصه عمومی ایمن سازی و رفع مقطع حادثه خیز سپیدار..... نوبت دوم مناقصه عمومی ایمن سازی و رفع مقطع حادثه خیز سپیدار..... نوبت دوم 12/09/1401 11:55:28 ق.ظ مناقصه عمومی ایمن سازی و رفع مقطع حادثه خیز سپیدار..... مناقصه عمومی ایمن سازی و رفع مقطع حادثه خیز سپیدار..... 12/09/1401 11:54:51 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری- نوبت دوم مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری- نوبت دوم 12/09/1401 11:20:43 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت سرد - نوبت دوم مناقصه اجرای آسفالت سرد - نوبت دوم 12/09/1401 10:57:14 ق.ظ مناقصه پروژه آشکارسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز مناقصه پروژه آشکارسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز 12/09/1401 10:39:43 ق.ظ مناقصه آسفالت راه روستایی .... مناقصه آسفالت راه روستایی .... 12/09/1401 09:36:11 ق.ظ مناقصه تجدید احداث محور قزوین رحیم آباد - کلاچای حد فاصل جاده باراجین مناقصه تجدید احداث محور قزوین رحیم آباد - کلاچای حد فاصل جاده باراجین 12/09/1401 09:30:48 ق.ظ مناقصه خرید و پخش آسفالت خیابانها ، معابر و محلات نوبت دوم مناقصه خرید و پخش آسفالت خیابانها ، معابر و محلات نوبت دوم 12/09/1401 07:48:10 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه بین المللی ... - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه بین المللی ... - نوبت دوم 12/09/1401 07:44:44 ق.ظ ارزیابی کیفی احداث جاده دسترسی و اماده سازی محل کمپ نوبت دوم ارزیابی کیفی احداث جاده دسترسی و اماده سازی محل کمپ نوبت دوم 12/09/1401 07:35:24 ق.ظ مناقصه آسفالت معابر شهر مناقصه آسفالت معابر شهر 12/09/1401 06:37:08 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری 10/09/1401 08:19:40 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت سرد مناقصه اجرای آسفالت سرد 10/09/1401 06:43:54 ق.ظ مناقصه اجرای بخشی از امور عمرانی شامل خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ- نوبت دوم مناقصه اجرای بخشی از امور عمرانی شامل خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ- نوبت دوم 10/09/1401 05:38:32 ق.ظ مناقصه احداث محور فرهنگی، گردشگری مناقصه احداث محور فرهنگی، گردشگری 10/09/1401 05:33:16 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه بین المللی ... تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه بین المللی ... 10/09/1401 05:32:18 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه سنگدانه ها، پخت قیر، تراش، قیرپاشی... مناقصه عمومی تهیه سنگدانه ها، پخت قیر، تراش، قیرپاشی... 10/09/1401 05:23:43 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم 10/09/1401 05:18:52 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ...- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ...- نوبت دوم 10/09/1401 05:00:58 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لنتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای آسفالت خیابانهای شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لنتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای آسفالت خیابانهای شهر 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ تجدید مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک محور - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک محور - نوبت دوم 09/09/1401 08:01:55 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب 09/09/1401 07:25:40 ق.ظ ارزیابی کیفی احداث جاده دسترسی و اماده سازی محل کمپ ارزیابی کیفی احداث جاده دسترسی و اماده سازی محل کمپ 09/09/1401 07:08:37 ق.ظ مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه - نوبت دوم مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه - نوبت دوم 09/09/1401 06:52:45 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک محور تجدید مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک محور 08/09/1401 11:46:11 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 08/09/1401 11:40:44 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM 08/09/1401 10:35:08 ق.ظ مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ..... مناقصه، مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ..... 08/09/1401 10:34:42 ق.ظ مناقصه, عملیات بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محورهای غیرشریانی حوزه استحفاظی مناقصه, عملیات بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محورهای غیرشریانی حوزه استحفاظی 08/09/1401 10:13:28 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ... مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ... 08/09/1401 07:18:38 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... نوبت دوم مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... نوبت دوم 08/09/1401 07:14:48 ق.ظ مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه 08/09/1401 05:28:28 ق.ظ مناقصه خرید و حمل 100.000 تن ماسه شسته دوبار شور مناقصه خرید و حمل 100.000 تن ماسه شسته دوبار شور 07/09/1401 10:35:07 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 07/09/1401 10:27:50 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل روکش آسفالت معابر نوبت دوم فراخوان مناقصه تکمیل روکش آسفالت معابر 07/09/1401 09:03:12 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری سیل محورهای بندرخمیر _کهورستان –لار –بستک-بندرعباس و بندرلنگه مناقصه, عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری سیل محورهای بندرخمیر _کهورستان –لار –بستک-بندرعباس و بندرلنگه 07/09/1401 08:41:38 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت بیندر 19 - 0 به همراه پریمکت نوبت دوم مناقصه اجرای آسفالت بیندر 19 - 0 به همراه پریمکت 07/09/1401 08:32:46 ق.ظ مناقصه عمومی احداث مخزن آب 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی ... مناقصه عمومی احداث مخزن آب 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی ... 07/09/1401 06:00:44 ق.ظ مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام- نوبت دوم مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام- نوبت دوم 07/09/1401 05:56:55 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... 07/09/1401 05:12:23 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۳۲۴ مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ۱۸۸ آغاجاری مناقصه, م م/۰۱/۰۳۲۴ مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ۱۸۸ آغاجاری 06/09/1401 11:29:59 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه نیوجرسی مفصلی و نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم مناقصه عمومی تهیه نیوجرسی مفصلی و نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم 06/09/1401 10:46:40 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره 06/09/1401 10:38:52 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر خاکی محله خیابان کوثر تجدید فراخوان مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر خاکی محله خیابان کوثر 06/09/1401 10:34:06 ق.ظ مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی- نوبت دوم مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی- نوبت دوم 06/09/1401 07:45:39 ق.ظ مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی گردنه ... مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی گردنه ... 06/09/1401 07:44:36 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تکمیل آسفالت راه روستایی تجدید مناقصه عمومی تکمیل آسفالت راه روستایی 06/09/1401 07:41:29 ق.ظ مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S خارتنگ - نوبت دوم مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S خارتنگ - نوبت دوم 06/09/1401 07:12:24 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل میانرود - نوبت دوم مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل میانرود - نوبت دوم 05/09/1401 11:50:49 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و موج تراشی... مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و موج تراشی... 05/09/1401 09:03:07 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه نیوجرسی مفصلی و نصب در راه های حوزه استحفاظی مناقصه عمومی تهیه نیوجرسی مفصلی و نصب در راه های حوزه استحفاظی 05/09/1401 08:44:41 ق.ظ مناقصه عمومی لکه گیری معابر سطح شهر ... - نوبت دوم مناقصه عمومی لکه گیری معابر سطح شهر ... - نوبت دوم 05/09/1401 08:30:18 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری سیل محورهای- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری سیل محورهای- نوبت دوم 05/09/1401 07:56:11 ق.ظ مناقصه خرید و پخش آسفالت خیابانها ، معابر و محلات مناقصه خرید و پخش آسفالت خیابانها ، معابر و محلات 05/09/1401 07:43:07 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت اول مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت اول 05/09/1401 06:51:16 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل باند دوم ... مناقصه عمومی تکمیل باند دوم ... 05/09/1401 06:34:20 ق.ظ مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی 05/09/1401 06:17:05 ق.ظ تجدید فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل قطعه اول متروی- نوبت دوم تجدید فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل قطعه اول متروی- نوبت دوم 05/09/1401 06:08:39 ق.ظ مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام 05/09/1401 04:29:06 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث راهدارخانه ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث راهدارخانه ...- نوبت دوم 03/09/1401 06:51:06 ق.ظ مناقصه بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه دو... مناقصه بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه دو... 03/09/1401 06:29:39 ق.ظ مناقصه اجرای بخشی از امور عمرانی شامل خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ مناقصه اجرای بخشی از امور عمرانی شامل خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ 03/09/1401 05:50:19 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری سیل محورهای مناقصه عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری سیل محورهای 03/09/1401 05:45:33 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات چیپ سیل و اسلاری سیل محورهای روستایی و فرعی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی مناقصه, اجرای عملیات چیپ سیل و اسلاری سیل محورهای روستایی و فرعی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی 03/09/1401 05:21:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پخت و حمل و پخش آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پخت و حمل و پخش آسفالت 03/09/1401 05:06:00 ق.ظ مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S خارتنگ مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S خارتنگ 02/09/1401 11:36:33 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث راهدارخانه ... فراخوان مناقصه احداث راهدارخانه ... 02/09/1401 11:17:18 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک های ...نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک های ...نوبت دوم 02/09/1401 11:12:22 ق.ظ فراخوان مناقصه راهسازی... فراخوان مناقصه راهسازی... 02/09/1401 10:56:25 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل میانرود مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل میانرود 02/09/1401 10:50:26 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 3 باند دوم محور سقز- بانه به طول 13.1 کیلومتر- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 3 باند دوم محور سقز- بانه به طول 13.1 کیلومتر- نوبت دوم 02/09/1401 10:05:49 ق.ظ مناقصه, روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور فرعی میناب –بشاگرد و محور فرعی جغین مناقصه, روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور فرعی میناب –بشاگرد و محور فرعی جغین 02/09/1401 07:53:01 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک های ... مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک های ... 02/09/1401 08:04:11 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی...- نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی...- نوبت دوم 02/09/1401 07:46:24 ق.ظ مناقصه عمومی روسازی، آسفالت، جدول گذاری و لکه گیری.... مناقصه عمومی روسازی، آسفالت، جدول گذاری و لکه گیری.... 02/09/1401 06:37:51 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 3 باند دوم محور سقز- بانه به طول 13.1 کیلومتر بامدت اجرای کار 36 ماه در استان ... مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 3 باند دوم محور سقز- بانه به طول 13.1 کیلومتر بامدت اجرای کار 36 ماه در استان ... 01/09/1401 11:35:12 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی... مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی... 01/09/1401 11:01:50 ق.ظ آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت احداث تاسیسات زیربنایی و روبنایی آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت احداث تاسیسات زیربنایی و روبنایی 01/09/1401 10:44:53 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل روکش آسفالت معابر فراخوان مناقصه تکمیل روکش آسفالت معابر 01/09/1401 10:12:55 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی احداث قطعه ۳ باند دوم محور سقز - بانه به طول ۱۳/۱ کیلومتر حد فاصل کیلومتر ۹۰۰+۱۴ الی ۰۰۰+۲۸ مناقصه, عملیات اجرایی احداث قطعه ۳ باند دوم محور سقز - بانه به طول ۱۳/۱ کیلومتر حد فاصل کیلومتر ۹۰۰+۱۴ الی ۰۰۰+۲۸ 01/09/1401 09:37:45 ق.ظ فراخوان مناقصه درزگیری و لکه گیری آسفالت با دستگاه .... اصلاحیه ​​​​​​​نوبت دوم  فراخوان مناقصه درزگیری و لکه گیری آسفالت با دستگاه .... اصلاحیه ​​​​​​​نوبت دوم  01/09/1401 09:50:52 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه عملیات زیرسازی، روسازی، روکش آسفالت فراخوان مناقصه پروژه عملیات زیرسازی، روسازی، روکش آسفالت 30/08/1401 09:50:36 ق.ظ  فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح احداث کنارگذر  فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح احداث کنارگذر 30/08/1401 09:35:46 ق.ظ مناقصه, روکش راه روستایی سکل و راههای غیرشریانی رودان مناقصه, روکش راه روستایی سکل و راههای غیرشریانی رودان 30/08/1401 09:18:33 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه ۴ محور زنجان - بیجار مناقصه, عملیات اجرایی احداث باند دوم قطعه ۴ محور زنجان - بیجار 30/08/1401 08:43:41 ق.ظ مناقصه, تکمیل ادامه تعریض و بهسازی محور جناح-کمشک-لامرد(مسیر فرامرزان) مناقصه, تکمیل ادامه تعریض و بهسازی محور جناح-کمشک-لامرد(مسیر فرامرزان) 30/08/1401 08:34:57 ق.ظ مناقصه, راهسازی سراب نقل ژشته ماژینکیلومتر ۴۰۰+۹الی۶۸۹+۱۵ مناقصه, راهسازی سراب نقل ژشته ماژینکیلومتر ۴۰۰+۹الی۶۸۹+۱۵ 30/08/1401 08:22:40 ق.ظ مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی محور.... ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی محور.... ​​​​​​​نوبت دوم  30/08/1401 07:57:21 ق.ظ