ساختمان بالای 30 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار 16/01/1403 06:40:23 ق.ظ تجدید مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مکانیکال - نوبت دوم تجدید مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مکانیکال - نوبت دوم 23/12/1402 09:51:30 ق.ظ مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مکانیکال تجدید مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مکانیکال تجدید 21/12/1402 08:56:39 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مستغلات در بخش های برق و تهویه شهرک های شهید تندگویان- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات مستغلات در بخش های برق و تهویه شهرک های شهید تندگویان- نوبت دوم 27/10/1402 05:40:59 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مستغلات در بخش های برق و تهویه شهرک های شهید تندگویان مناقصه انجام خدمات مستغلات در بخش های برق و تهویه شهرک های شهید تندگویان 25/10/1402 07:32:12 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای - نوبت دوم 04/10/1402 08:50:24 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای تجدید مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای 30/09/1402 08:22:11 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای تجدید مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای 16/06/1402 06:13:37 ق.ظ مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای نوبت دوم مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای نوبت دوم 10/05/1402 07:11:19 ق.ظ مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مناقصه عمومی جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای 08/05/1402 11:26:09 ق.ظ مناقصه دیوار محوطه و ساختمان های جنبی کلانتری - اصلاحیه ـ نوبت دوم مناقصه دیوار محوطه و ساختمان های جنبی کلانتری - اصلاحیه ـ نوبت دوم 28/12/1401 07:01:16 ق.ظ مناقصه دیوار محوطه و ساختمان های جنبی کلانتری - اصلاحیه مناقصه دیوار محوطه و ساختمان های جنبی کلانتری - اصلاحیه 27/12/1401 09:10:41 ق.ظ تجدید مناقصه احداث معابر شماره سه و پنج و تعریض و بهسازی مسیر ...- نوبت دوم تجدید مناقصه احداث معابر شماره سه و پنج و تعریض و بهسازی مسیر ...- نوبت دوم 03/12/1401 06:58:39 ق.ظ تجدید مناقصه احداث معابر شماره سه و پنج و تعریض و بهسازی مسیر ... تجدید مناقصه احداث معابر شماره سه و پنج و تعریض و بهسازی مسیر ... 01/12/1401 06:52:09 ق.ظ مناقصه تکمیل احداث 180 واحد منازل مسکونی مجدد مناقصه تکمیل احداث 180 واحد منازل مسکونی مجدد 16/11/1401 07:39:24 ق.ظ مناقصه احداث پل سبزه رود تجدید نوبت دوم مناقصه احداث پل سبزه رود تجدید 04/11/1401 07:39:57 ق.ظ مناقصه احداث پل سبزه رود تجدید مناقصه احداث پل سبزه رود تجدید 27/10/1401 07:48:26 ق.ظ مناقصه خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح شهر در محدوده ناحیه یک - مرحله سوم نوبت دوم مناقصه خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح شهر در محدوده ناحیه یک - مرحله سوم نوبت دوم 27/10/1401 06:37:49 ق.ظ مناقصه خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح شهر در محدوده ناحیه یک - مرحله سوم مناقصه خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح شهر در محدوده ناحیه یک - مرحله سوم 19/10/1401 07:41:35 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه اجرای لیفت صحنه تئاتر و تکمیل تاسیسات پروژه مجتمع فرهنگی و هنری تجدید فراخوان مناقصه اجرای لیفت صحنه تئاتر و تکمیل تاسیسات پروژه مجتمع فرهنگی و هنری 27/09/1401 06:00:29 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تعمیرات ساختمانی و گودبرداری - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی تعمیرات ساختمانی و گودبرداری 15/09/1401 04:56:17 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت دوم مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت دوم 13/09/1401 06:17:05 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تعمیرات ساختمانی و گودبرداری تجدید مناقصه عمومی تعمیرات ساختمانی و گودبرداری 12/09/1401 06:07:15 ق.ظ مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه - نوبت دوم مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه - نوبت دوم 09/09/1401 09:31:10 ق.ظ مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه 08/09/1401 10:50:14 ق.ظ مناقصه مجدد تکمیل احداث 180 واحد منازل مسکونی منطقه سوم دریایی نبوت نداجا مناقصه مجدد تکمیل احداث 180 واحد منازل مسکونی منطقه سوم دریایی نبوت نداجا 08/09/1401 05:45:34 ق.ظ مناقصه طراحی تامین و اجرای سازه نگهبان و بهسازی بستر نوبت دوم مناقصه طراحی تامین و اجرای سازه نگهبان و بهسازی بستر نوبت دوم 06/09/1401 06:22:32 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت اول مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت اول 05/09/1401 06:51:16 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی...- نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی...- نوبت دوم 02/09/1401 07:46:24 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی... مناقصه عمومی پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی... 01/09/1401 11:01:50 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی احداث برجکهای نگهبانی در محوطه پیرامونی - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی احداث برجکهای نگهبانی در محوطه پیرامونی - نوبت دوم 16/08/1401 05:27:38 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی احداث برجکهای نگهبانی در محوطه پیرامونی فراخوان ارزیابی کیفی احداث برجکهای نگهبانی در محوطه پیرامونی 15/08/1401 06:19:28 ق.ظ تجدید مناقصه تکمیل ساختمان انباری و محوطه سازی شعبه - مرحله دوم - نوبت دوم تجدید مناقصه تکمیل ساختمان انباری و محوطه سازی شعبه - مرحله دوم - نوبت دوم 12/08/1401 08:07:36 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت پروژه 96 واحدی درنا -نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت پروژه 96 واحدی درنا -نوبت دوم 11/08/1401 08:13:45 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت پروژه 96 واحدی درنا ...-تجدید فراخوان تجدید مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت پروژه 96 واحدی درنا ...- نوبت دوم 10/08/1401 06:38:52 ق.ظ تجدید مناقصه تکمیل ساختمان انباری و محوطه سازی شعبه - (مرحله دوم) نوبت اول تجدید مناقصه تکمیل ساختمان انباری و محوطه سازی شعبه - (مرحله دوم) نوبت اول 09/08/1401 10:41:28 ق.ظ تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی - نوبت دوم تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی - نوبت دوم 09/08/1401 09:08:42 ق.ظ آگهی مناقصه ساماندهی باکس های فضای سبز فاز 6 - مرحله سوم آگهی مناقصه ساماندهی باکس های فضای سبز فاز 6 - مرحله سوم 08/08/1401 08:47:29 ق.ظ آگهی مناقصه ساماندهی باکس های فضای سبز فاز 6 - مرحله سوم - نوبت دوم  آگهی مناقصه ساماندهی باکس های فضای سبز فاز 6 - مرحله سوم - نوبت دوم  08/08/1401 08:39:01 ق.ظ فراخوان پیش ارزیابی مناقصه گران احداث یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن فراخوان پیش ارزیابی مناقصه گران احداث یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 03/08/1401 07:00:40 ق.ظ اصلاحیه تجدید فراخوان پیش ارزیابی مناقصه گران احداث یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن اصلاحیه تجدید فراخوان پیش ارزیابی مناقصه گران احداث یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 03/08/1401 06:55:51 ق.ظ تجدید فراخوان پیش ارزیابی مناقصه گران احداث یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن تجدید فراخوان پیش ارزیابی مناقصه گران احداث یک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 02/08/1401 07:34:47 ق.ظ تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر - نوبت دوم تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر - نوبت دوم 02/08/1401 06:47:55 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه تکمیل منبع بتنی 2000 مترمکعبی در شهرک صنعتی - تجدید نوبت دوم  فراخوان مناقصه پروژه تکمیل منبع بتنی 2000 مترمکعبی در شهرک صنعتی - تجدید نوبت دوم  30/07/1401 07:37:09 ق.ظ اصلاحیه مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه اصلاحیه مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه 30/07/1401 07:33:15 ق.ظ تجدید مناقصه بهسازی، اجرای روکش معابر اصلی شهرک آفتاب - نوبت دوم تجدید مناقصه بهسازی، اجرای روکش معابر اصلی شهرک آفتاب - نوبت دوم 30/07/1401 07:32:50 ق.ظ فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی تجدید 27/07/1401 08:55:24 ق.ظ تجدید مناقصه بهسازی، اجرای روکش معابر اصلی شهرک آفتاب تجدید مناقصه بهسازی، اجرای روکش معابر اصلی شهرک آفتاب 27/07/1401 07:01:31 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه تکمیل منبع بتنی 2000 مترمکعبی در شهرک صنعتی - تجدید فراخوان مناقصه پروژه تکمیل منبع بتنی 2000 مترمکعبی در شهرک صنعتی - تجدید 26/07/1401 07:15:54 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول بتنی نوبت سوم چاپ دوم مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول بتنی نوبت سوم چاپ دوم 25/07/1401 08:36:42 ق.ظ مناقصه احداث پارک سینما تجدید نوبت دوم مناقصه احداث پارک سینما تجدید نوبت دوم 25/07/1401 06:27:26 ق.ظ تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر 25/07/1401 05:50:52 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول بتنی نوبت سوم  مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول بتنی نوبت سوم  23/07/1401 09:46:57 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری، کانیو گذاری، تراش... مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری، کانیو گذاری، تراش... 21/07/1401 05:33:18 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل تقاطع ... نوبت دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل تقاطع ... نوبت دوم 20/07/1401 10:07:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه تخریب و خاکبرداری ساختمانهای در حال ریزش اصلاحیه مناقصه تخریب و خاکبرداری ساختمانهای در حال ریزش 20/07/1401 08:48:52 ق.ظ مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه - نوبت چهارم مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه - نوبت چهارم 19/07/1401 09:21:10 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل هنرستان کار و دانش - نوبت چهارم مناقصه عمومی تکمیل هنرستان کار و دانش - نوبت چهارم 19/07/1401 08:46:44 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل تقاطع ... تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل تقاطع ... 19/07/1401 08:44:52 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن مدفون بتنی 5000 مترمکعبی...- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن مدفون بتنی 5000 مترمکعبی...- نوبت دوم 18/07/1401 08:36:21 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای زیرگذر و پل جهت راه دسترسی به زمین مجموعه ورزشی (کارتینگ) شهر ....- نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای زیرگذر و پل جهت راه دسترسی به زمین مجموعه ورزشی (کارتینگ) شهر ....- نوبت دوم 18/07/1401 06:20:26 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر - مرحله هفتم مناقصه پروژه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر - مرحله هفتم 17/07/1401 08:55:03 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن مدفون بتنی 5000 مترمکعبی... تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن مدفون بتنی 5000 مترمکعبی... 17/07/1401 08:40:47 ق.ظ مناقصه اجرای زیرگذر و پل جهت راه دسترسی به زمین مجموعه ورزشی (کارتینگ) شهر ....تجدید مناقصه اجرای زیرگذر و پل جهت راه دسترسی به زمین مجموعه ورزشی (کارتینگ) شهر ....تجدید 17/07/1401 05:53:44 ق.ظ مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه - نوبت دوم مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه - نوبت دوم 17/07/1401 05:31:05 ق.ظ مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 17 مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 17 11/07/1401 10:50:19 ق.ظ مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 17 - نوبت دوم مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 17 - نوبت دوم 11/07/1401 09:17:41 ق.ظ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تعمیر و بازسازی آکادمی دوومیدانی - نوبت دوم فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تعمیر و بازسازی آکادمی دوومیدانی - نوبت دوم 10/07/1401 08:57:14 ق.ظ فراخوان پیمانکاران پروژه تکمیل محوطه زمینی فرودگاه بین المللی - تجدید دوم فراخوان پیمانکاران پروژه تکمیل محوطه زمینی فرودگاه بین المللی - تجدید دوم 10/07/1401 07:13:03 ق.ظ مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه مناقصه اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه 09/07/1401 10:46:54 ق.ظ تجدید مناقصه تکمیل پاساژ تجاری - خدماتی شهرداری تجدید مناقصه تکمیل پاساژ تجاری - خدماتی شهرداری 06/07/1401 09:11:00 ق.ظ فراخوان مناقصه بازسازی زمین چمن اصلی استادیوم شهدا تجدید نوبت دوم فراخوان مناقصه بازسازی زمین چمن اصلی استادیوم شهدا تجدید نوبت دوم 06/07/1401 06:40:54 ق.ظ تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر - نوبت دوم تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر - نوبت دوم 04/07/1401 05:37:09 ق.ظ تجدید فراخوان پروژه تکمیل ساختمان حمل و نقل نوبت دوم تجدید فراخوان پروژه تکمیل ساختمان حمل و نقل نوبت دوم 02/07/1401 06:30:41 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده فراخوان مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده 30/06/1401 11:30:08 ق.ظ تجدید مناقصه احداث پارک سینما تجدید مناقصه احداث پارک سینما 30/06/1401 10:51:18 ق.ظ تجدید مناقصه مرحله اول بازسازی استادیوم تجدید مناقصه مرحله اول بازسازی استادیوم 30/06/1401 08:25:18 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار ... نوبت دوم 30/06/1401 08:09:27 ق.ظ تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گزار  تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گزار  30/06/1401 07:32:34 ق.ظ دومین تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عملیات بهسازی و توسعه سرویس های بهداشتی دومین تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عملیات بهسازی و توسعه سرویس های بهداشتی 29/06/1401 08:08:48 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار ... تجدید فراخوان مناقصه پروژه مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار ... 29/06/1401 07:49:11 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی - نوبت دوم 29/06/1401 07:20:20 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه بازسازی زمین چمن اصلی استادیوم شهدا تجدید فراخوان مناقصه بازسازی زمین چمن اصلی استادیوم شهدا 28/06/1401 06:03:07 ق.ظ مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر - تجدید مناقصه ادامه احداث مصلی بزرگ شهر - تجدید 28/06/1401 05:11:01 ق.ظ مناقصه تکمیل پروژه بلوار ورودی شهر تجدید نوبت دوم مناقصه تکمیل پروژه بلوار ورودی شهر تجدید نوبت دوم 24/06/1401 06:53:44 ق.ظ مناقصه احداث کانال زیرگذر استقلال مناقصه احداث کانال زیرگذر استقلال 23/06/1401 10:39:50 ق.ظ تجدید مناقصه تکمیل پروژه بلوار ورودی شهر تجدید مناقصه تکمیل پروژه بلوار ورودی شهر 23/06/1401 09:52:39 ق.ظ مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره 23/06/1401 08:31:50 ق.ظ مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره 23/06/1401 08:26:55 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تجهیز و راه اندازی...تجدید نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات تجهیز و راه اندازی...تجدید نوبت دوم 22/06/1401 11:10:11 ق.ظ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تعمیر و بازسازی آکادمی دوومیدانی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تعمیر و بازسازی آکادمی دوومیدانی 22/06/1401 10:28:02 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی افزایش دهانه های پل روگذر ... تجدید مناقصه عملیات تکمیلی افزایش دهانه های پل روگذر ... تجدید 22/06/1401 09:36:21 ق.ظ مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی انبار نفت - نوبت دوم مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی انبار نفت - نوبت دوم 22/06/1401 09:33:50 ق.ظ مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی - تجدید مناقصه عمومی بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی - تجدید 22/06/1401 07:33:25 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر - مرحله ششم نوبت دوم مناقصه پروژه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر - مرحله ششم نوبت دوم 21/06/1401 10:24:15 ق.ظ تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی - نوبت دوم تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی - نوبت دوم 21/06/1401 10:12:26 ق.ظ تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی - نوبت دوم تجدید فراخوان سرمایه گذاری و ساخت بازارچه های محلی - نوبت دوم 20/06/1401 10:10:47 ق.ظ تجدید مناقصه احداث سوله انبار- نوبت دوم تجدید مناقصه احداث سوله انبار - نوبت دوم 20/06/1401 08:05:03 ق.ظ مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی انبار نفت مناقصه اصلاح وضعیت ساختمان پست برق اصلی انبار نفت 20/06/1401 06:52:54 ق.ظ تجدید مناقصه احداث سوله انبار تجدید مناقصه احداث سوله انبار 19/06/1401 11:04:10 ق.ظ