برج های تقطیر،مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام لاستیک درب بریل استعلام لاستیک درب بریل 12/09/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام ازکلیه عملیات اجرایی دمونتاژ سیستم کندانس موجود وجایگزینی ، مونتاژ ، نصب و راه اندازی سیستم کندانس جدید طبق قرارداد پیوست استعلام ازکلیه عملیات اجرایی دمونتاژ سیستم کندانس موجود وجایگزینی ، مونتاژ ، نصب و راه اندازی سیستم کندانس جدید طبق قرارداد پیوست 12/09/1402 08:13:00 ق.ظ استعلام مبدل صفحه ای دانفوس استعلام مبدل صفحه ای دانفوس 12/09/1402 07:53:00 ق.ظ مناقصه ساخت قطعات یدکی مبدل E-06507 مناقصه ساخت قطعات یدکی مبدل E-06507 12/09/1402 07:39:56 ق.ظ استعلام ترانسفورمر رکتیفایر حفاظت کاتدیک مطابق شرح پیوست استعلام ترانسفورمر رکتیفایر حفاظت کاتدیک مطابق شرح پیوست 12/09/1402 06:04:00 ق.ظ استعلام خرید برج خنک کننده طبق لیست و مشخصات پیوست جهت تامین اجتماعی شعبه چهار شیراز .تحویل در محل .ایران کد مشابه می باشد. استعلام خرید برج خنک کننده طبق لیست و مشخصات پیوست جهت تامین اجتماعی شعبه چهار شیراز .تحویل در محل .ایران کد مشابه می باشد. 12/09/1402 05:32:00 ق.ظ مناقصه خرید برق از شرکت های دوجانبه ... مناقصه خرید برق از شرکت های دوجانبه ... 12/09/1402 05:34:23 ق.ظ تمدید (مهلت) فراخوان مناقصه عمومی تامین و تحویل کندانسورهای ۲۰۱ و ۲۰۴ مجتمع تولیدی تمدید (مهلت) فراخوان مناقصه عمومی تامین و تحویل کندانسورهای ۲۰۱ و ۲۰۴ مجتمع تولیدی 12/09/1402 05:31:03 ق.ظ استعلام، تیوب باندل هوای مرحله گرم ( تشعشعی ) زمزم استعلام، تیوب باندل هوای مرحله گرم ( تشعشعی ) زمزم 12/09/1402 04:08:34 ق.ظ استعلام، لوازم یدکی کولینگ تاور 278- بخش ابزار دقیق استعلام، لوازم یدکی کولینگ تاور 278- بخش ابزار دقیق 12/09/1402 04:07:12 ق.ظ استعلام، Universal Joint For Cooling Tower استعلام، Universal Joint For Cooling Tower 12/09/1402 04:06:51 ق.ظ استعلام، مبدل حرارتی استعلام، مبدل حرارتی 12/09/1402 04:05:54 ق.ظ استعلام، تیوب باندل هوا(مرحله دوم تشعشعی) اضطراری استعلام، تیوب باندل هوا(مرحله دوم تشعشعی) اضطراری 12/09/1402 04:05:49 ق.ظ استعلام ACCUMULATOR- ایران کد مشابه و ملاک فایل پیوست می باشد استعلام ACCUMULATOR- ایران کد مشابه و ملاک فایل پیوست می باشد 12/09/1402 03:31:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه HEAT EXCHANGER TUBE نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه HEAT EXCHANGER TUBE نوبت دوم 11/09/1402 11:03:07 ق.ظ استعلام اقلام سردخانه استعلام اقلام سردخانه 11/09/1402 06:52:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تعداد 2120 شاخه تیوب ... فراخوان مناقصه خرید تعداد 2120 شاخه تیوب ... 11/09/1402 06:50:19 ق.ظ مناقصه پیمانکاری ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس، آب خنک کننده و ایستگاه انتقال دوده کارخانه- نوبت دوم مناقصه پیمانکاری ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس، آب خنک کننده و ایستگاه انتقال دوده کارخانه- نوبت دوم 11/09/1402 06:05:18 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید HEAT EXCHANGER TUBE به شماره تقاضای 38-90-0231100021/g06 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید HEAT EXCHANGER TUBE به شماره تقاضای 38-90-0231100021/g06 11/09/1402 05:53:00 ق.ظ استعلام ساخت مبدل کوئل گرمایشی جهت سیستم گرمایشی یک دستگاه طبق مشخصات پیوستی استعلام ساخت مبدل کوئل گرمایشی جهت سیستم گرمایشی یک دستگاه طبق مشخصات پیوستی 11/09/1402 05:46:00 ق.ظ مناقصه دستگاه CIP (شستشوی مبدل حرارتی) - نوبت دوم مناقصه دستگاه CIP (شستشوی مبدل حرارتی) - نوبت دوم 11/09/1402 05:42:48 ق.ظ مناقصه PLATE FOR HEAT EXCHANGER ـ نوبت دوم مناقصه PLATE FOR HEAT EXCHANGER ـ نوبت دوم 11/09/1402 04:37:57 ق.ظ استعلام مخزن تحت فشار هوای فشرده استعلام مخزن تحت فشار هوای فشرده 09/09/1402 07:48:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید مبدل حرارتی صفحه ای - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید مبدل حرارتی صفحه ای - نوبت دوم 09/09/1402 05:02:47 ق.ظ مناقصه واگذاری ساخت ، مونتاژ و تست مخازن تحت فشار - نوبت دوم مناقصه واگذاری ساخت ، مونتاژ و تست مخازن تحت فشار - نوبت دوم 09/09/1402 04:44:59 ق.ظ استعلام تعمیر و سرویس کولینگ سیستم cat 3516 - کلیه هزینه ایاب و ذهاب تجهیزات و پرسنل نظارتی و محل اقامت به عهده پیمانکار می باشد. استعلام تعمیر و سرویس کولینگ سیستم cat 3516 - کلیه هزینه ایاب و ذهاب تجهیزات و پرسنل نظارتی و محل اقامت به عهده پیمانکار می باشد. 09/09/1402 01:11:00 ب.ظ استعلام انتخاب مشاور بهینه سازی برج های خنک کن شماره یک و دو نیروگاه بعثت و طرح بهره برداری از هر سه واحد نیروگاه بعثت با استفاده از دو برج بهینه سازی شده استعلام انتخاب مشاور بهینه سازی برج های خنک کن شماره یک و دو نیروگاه بعثت و طرح بهره برداری از هر سه واحد نیروگاه بعثت با استفاده از دو برج بهینه سازی شده 09/09/1402 01:09:00 ب.ظ استعلام قطعات جت ماشین برای مبدلها استعلام قطعات جت ماشین برای مبدلها 08/09/1402 11:38:00 ق.ظ استعلام اجرت سرویس و رفع نشتی مطابق با شرح پیوست بازدید الزامیست استعلام اجرت سرویس و رفع نشتی مطابق با شرح پیوست بازدید الزامیست 08/09/1402 11:12:00 ق.ظ استعلام عملیات رنگ پروژه رنگ آمیزی لوله های آب کولینگ استعلام عملیات رنگ پروژه رنگ آمیزی لوله های آب کولینگ 08/09/1402 09:45:38 ق.ظ مناقصه Cooling Condanser Coil for HVAC - نوبت دوم مناقصه Cooling Condanser Coil for HVAC - نوبت دوم 08/09/1402 09:35:58 ق.ظ استعلام هیدروتست و رفع نشتی از باندل های کلدریهیت مطابق با شرایط پیوست استعلام هیدروتست و رفع نشتی از باندل های کلدریهیت مطابق با شرایط پیوست 08/09/1402 08:37:00 ق.ظ استعلام تیوب باندل استعلام تیوب باندل 08/09/1402 08:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای دور سوم برگزاری به شماره R10-1401-046تقاضای 0100184خرید: INTERNAL HEAT EXCHANGER الزاماً ساخت داخل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای دور سوم برگزاری به شماره R10-1401-046تقاضای 0100184خرید: INTERNAL HEAT EXCHANGER الزاماً ساخت داخل 08/09/1402 07:44:00 ق.ظ مناقصه manufacturing of complete tube bundle مناقصه manufacturing of complete tube bundle 08/09/1402 06:44:35 ق.ظ تجدید مناقصه خرید مبدل حرارتی صفحه ای تجدید مناقصه خرید مبدل حرارتی صفحه ای 08/09/1402 05:20:25 ق.ظ استعلام، تیوب باندل گاز طبیعی(اضطراری) استعلام، تیوب باندل گاز طبیعی(اضطراری) 08/09/1402 04:30:40 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 08/09/1402 04:11:09 ق.ظ استعلام برشکاری و دمونتاژ مجدد مخزن تحت فشار و محفظه احتراق 3 دستگاه - پیوست دارد استعلام برشکاری و دمونتاژ مجدد مخزن تحت فشار و محفظه احتراق 3 دستگاه - پیوست دارد 08/09/1402 01:11:00 ب.ظ استعلام برشکاری و دمونتاژ مجدد مخزن تحت فشار و محفظه احتراق 3 دستگاه - پیوست دارد استعلام برشکاری و دمونتاژ مجدد مخزن تحت فشار و محفظه احتراق 3 دستگاه - پیوست دارد 07/09/1402 10:29:00 ق.ظ مناقصه دستگاه CIP (شستشوی مبدل حرارتی) مناقصه دستگاه CIP (شستشوی مبدل حرارتی) 07/09/1402 08:01:31 ق.ظ استعلام رآکتور تحت فشار استعلام رآکتور تحت فشار 07/09/1402 07:10:00 ق.ظ مناقصه واگذاری ساخت ، مونتاژ و تست مخازن تحت فشار مناقصه واگذاری ساخت ، مونتاژ و تست مخازن تحت فشار 07/09/1402 06:39:15 ق.ظ استعلام رآکتور تحت فشار استعلام رآکتور تحت فشار 07/09/1402 06:27:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه کولر هوایی و یک دستگاه مبدل حرارتی ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه کولر هوایی و یک دستگاه مبدل حرارتی ​​​​​​​نوبت دوم  07/09/1402 05:41:42 ق.ظ مناقصه خرید رزین های آنیونی ضعیف، آنیونی قوی و میکسبد تصفیه خانه... مناقصه خرید رزین های آنیونی ضعیف، آنیونی قوی و میکسبد تصفیه خانه... 07/09/1402 05:24:14 ق.ظ استعلام، راکتور خشک با هسته هوا مربوط به پستهای اصلی 9و10 استعلام، راکتور خشک با هسته هوا مربوط به پستهای اصلی 9و10 07/09/1402 04:34:09 ق.ظ استعلام، لوازم یدکی کولینگ تاور 278- الکترو موتور فن استعلام، لوازم یدکی کولینگ تاور 278- الکترو موتور فن 07/09/1402 04:32:01 ق.ظ استعلام، کویل کندانسور استعلام، کویل کندانسور 07/09/1402 04:31:45 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 07/09/1402 04:13:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ساخت داخل: Cooling Condanser Coil For HVAC مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ساخت داخل: Cooling Condanser Coil For HVAC 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و سیم پیچی مسی الکترو موتور برق های کولر اداره مستغلات شرکت گاز استان فارس استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و سیم پیچی مسی الکترو موتور برق های کولر اداره مستغلات شرکت گاز استان فارس 06/09/1402 11:47:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و بهسازی فونداسیون دستگاه کندانسور و چیلر – مطابق اسناد پیوست استعلام تهیه مصالح و بهسازی فونداسیون دستگاه کندانسور و چیلر – مطابق اسناد پیوست 06/09/1402 11:30:00 ق.ظ استعلام براساس لیست اقلام مورد نیاز ومشخصات فنی ضمیمه شده تحت عنوان 1 قلم پکیج دیواری37000 و مبنای پیشنهاد مالی براساس لیست ومشخصات فنی پیوست باشد. استعلام براساس لیست اقلام مورد نیاز ومشخصات فنی ضمیمه شده تحت عنوان 1 قلم پکیج دیواری37000 و مبنای پیشنهاد مالی براساس لیست ومشخصات فنی پیوست باشد. 06/09/1402 10:30:00 ق.ظ مناقصه Cooling Condanser Coil for HVAC مناقصه Cooling Condanser Coil for HVAC 06/09/1402 09:54:28 ق.ظ استعلام heat exchanger//تقاضا 0240008 استعلام heat exchanger//تقاضا 0240008 06/09/1402 08:07:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه HEAT EXCHANGER TUBE فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه HEAT EXCHANGER TUBE 06/09/1402 07:44:44 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 06/09/1402 07:17:57 ق.ظ مناقصه PLATE FOR HEAT EXCHANGER مناقصه PLATE FOR HEAT EXCHANGER 06/09/1402 07:09:30 ق.ظ مناقصه خرید دستگاه تقطیر در خلاء اتوماتیک مناقصه خرید دستگاه تقطیر در خلاء اتوماتیک 06/09/1402 06:43:48 ق.ظ مناقصه تامین PARTS FOR KOBE STEEL CORE IN DRUM EXCHANGER  مناقصه تامین PARTS FOR KOBE STEEL CORE IN DRUM EXCHANGER  06/09/1402 06:25:03 ق.ظ استعلام پکیج، لوله گاز، رادیاتور و ... طبق تعداد و مشخصات لیست پیوست. برند مرغوب ایرانی. دارای گارانتی معتبر. استعلام پکیج، لوله گاز، رادیاتور و ... طبق تعداد و مشخصات لیست پیوست. برند مرغوب ایرانی. دارای گارانتی معتبر. 06/09/1402 06:07:00 ق.ظ استعلام خرید مبدل حرارتی.پوسته ای از لوله مسی فشار قوی استعلام خرید مبدل حرارتی.پوسته ای از لوله مسی فشار قوی 06/09/1402 05:33:00 ق.ظ مناقصه خرید 2 قلم زیگمنت خروجی کوره و 3 قلم گریت بار گریت کولر خط تولید کارخانه -نوبت دوم مناقصه خرید 2 قلم زیگمنت خروجی کوره و 3 قلم گریت بار گریت کولر خط تولید کارخانه -نوبت دوم 06/09/1402 05:34:37 ق.ظ استعلام، نگهدارنده تیوب باندل فیدگس گرم مدول 2 استعلام، نگهدارنده تیوب باندل فیدگس گرم مدول 2 06/09/1402 04:15:52 ق.ظ استعلام، قطره گیر کولینگ تاور استعلام، قطره گیر کولینگ تاور 06/09/1402 04:15:31 ق.ظ مناقصه HEAT EXCHANGER TUBES  مناقصه HEAT EXCHANGER TUBES  06/09/1402 04:08:02 ق.ظ مناقصه خرید، تعمیرات و بازسازی 1- چرخدنده پینیون آسیاب سنگ ثانویه... مناقصه خرید، تعمیرات و بازسازی 1- چرخدنده پینیون آسیاب سنگ ثانویه... 06/09/1402 04:02:33 ق.ظ استعلام Evaporator استعلام Evaporator 06/09/1402 01:24:00 ب.ظ استعلام یک دستگاه راکتور افقی 5 لیتری با مشخصات پیوست استعلام یک دستگاه راکتور افقی 5 لیتری با مشخصات پیوست 05/09/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام مبدل اولیه پکیچ ایران رادیاتور مدل ES28FF واحد فناوری کارخانه قند استعلام مبدل اولیه پکیچ ایران رادیاتور مدل ES28FF واحد فناوری کارخانه قند 05/09/1402 09:49:00 ق.ظ استعلام سطح سنج خازنی استعلام سطح سنج خازنی 05/09/1402 09:06:27 ق.ظ استعلام ups 10 kva ... استعلام ups 10 kva ... 05/09/1402 09:00:44 ق.ظ استعلام قلاب ورق گیر عمودی 6 تن.. استعلام قلاب ورق گیر عمودی 6 تن.. 05/09/1402 08:29:26 ق.ظ استعلام کوئل مسی جهت مبدل حرارتی،بخار به آب،سطح حرارتی 194فوت مربع،لوله های مسی3/4 به ضخامت 0/9 میلیمتر،به همراه دو عدد واشر گلینگریت به ضخامت 4 میلیمتر استعلام کوئل مسی جهت مبدل حرارتی،بخار به آب،سطح حرارتی 194فوت مربع،لوله های مسی3/4 به ضخامت 0/9 میلیمتر،به همراه دو عدد واشر گلینگریت به ضخامت 4 میلیمتر 05/09/1402 08:03:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه کولر هوایی و یک دستگاه مبدل حرارتی مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه کولر هوایی و یک دستگاه مبدل حرارتی 05/09/1402 06:27:05 ق.ظ استعلام تعمیر چاله کندانس استعلام تعمیر چاله کندانس 05/09/1402 05:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه یکدستگاه کندانسور با توان 60KW  تجدید مناقصه یکدستگاه کندانسور با توان 60KW  05/09/1402 05:45:38 ق.ظ مناقصه HEAT EXCHANGER TUBES  مناقصه HEAT EXCHANGER TUBES  05/09/1402 04:13:02 ق.ظ مناقصه خرید، تعمیرات و بازسازی 1- چرخدنده پینیون آسیاب سنگ ثانویه... مناقصه خرید، تعمیرات و بازسازی 1- چرخدنده پینیون آسیاب سنگ ثانویه... 05/09/1402 04:06:44 ق.ظ استعلام 1عددمنبع تحت فشار150لیتری ایستاده-پمپ پنتاکس 3اسب مدلCBT310یک عدد-دینام پمپ 2اینچ مدل اچ وی یک عدد استعلام 1عددمنبع تحت فشار150لیتری ایستاده-پمپ پنتاکس 3اسب مدلCBT310یک عدد-دینام پمپ 2اینچ مدل اچ وی یک عدد 05/09/1402 01:48:00 ب.ظ استعلام بلدر (BLADDER) استعلام بلدر (BLADDER) 05/09/1402 01:19:00 ب.ظ مناقصه HEAT EXCHANGER TUBES  مناقصه HEAT EXCHANGER TUBES  04/09/1402 09:28:40 ق.ظ مناقصه ساخت داخل cooling condanser coil for hvac مناقصه ساخت داخل cooling condanser coil for hvac 04/09/1402 08:29:25 ق.ظ استعلام رآکتور تحت فشار استعلام رآکتور تحت فشار 04/09/1402 07:30:00 ق.ظ استعلام رآکتور تحت فشار استعلام رآکتور تحت فشار 04/09/1402 07:15:00 ق.ظ مناقصه ساخت باندل های RH2  واحد بخار....نوبت دوم مناقصه ساخت باندل های RH2  واحد بخار....نوبت دوم 04/09/1402 07:08:42 ق.ظ مناقصه تامین سیستم Heat Recovery Steam Generator (HRSG), Boiler, Deaerator مناقصه تامین سیستم Heat Recovery Steam Generator (HRSG), Boiler, Deaerator 04/09/1402 07:02:05 ق.ظ مناقصه خرید، تعمیرات و بازسازی 1- چرخدنده پینیون آسیاب سنگ ثانویه... مناقصه خرید، تعمیرات و بازسازی 1- چرخدنده پینیون آسیاب سنگ ثانویه... 04/09/1402 06:58:08 ق.ظ مناقصه ساخت باندل های SH4 واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نوبت دوم مناقصه ساخت باندل های SH4 واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نوبت دوم 04/09/1402 06:45:56 ق.ظ فراخوان مناقصه INTERANL HEAT EXCHANGER HVAC- نوبت دوم فراخوان مناقصه INTERANL HEAT EXCHANGER HVAC- نوبت دوم 04/09/1402 06:42:37 ق.ظ استعلام هیدروتست و رفع نشتی از باندل های کلد ریهیت مطابق با شرایط پیوست استعلام هیدروتست و رفع نشتی از باندل های کلد ریهیت مطابق با شرایط پیوست 04/09/1402 06:09:00 ق.ظ مناقصه تعدادی مبدل حرارتی حلزونی اسپیرال مناقصه تعدادی مبدل حرارتی حلزونی اسپیرال 04/09/1402 05:22:33 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین و ساخت راکتور تحقیقاتی 500 لیتری تحت فشار  مناقصه طراحی، تامین و ساخت راکتور تحقیقاتی 500 لیتری تحت فشار  04/09/1402 04:57:42 ق.ظ استعلام، موتور الکتریکی سه فاز دوقطب 0.25KW,IMB14 جهت فن مربوط به الکتروموتور DC فیدر های تاور 3 استعلام، موتور الکتریکی سه فاز دوقطب 0.25KW,IMB14 جهت فن مربوط به الکتروموتور DC فیدر های تاور 3 04/09/1402 04:27:26 ق.ظ استعلام، لوازم یدکی کولینگ تاور 278- بخش ابزار دقیق استعلام، لوازم یدکی کولینگ تاور 278- بخش ابزار دقیق 04/09/1402 04:26:33 ق.ظ مناقصه عمومی خرید یک دستگاه کویل... مناقصه عمومی خرید یک دستگاه کویل... 04/09/1402 04:05:11 ق.ظ مناقصه سرویس و تعمیر کامل پمپ فشار قوی برج خنک کن برند KSB MTC 4B/50 مناقصه سرویس و تعمیر کامل پمپ فشار قوی برج خنک کن برند KSB MTC 4B/50 02/09/1402 07:39:02 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه برج خنک کن مکعبی فلزی مداربسته مناقصه خرید یک دستگاه برج خنک کن مکعبی فلزی مداربسته 02/09/1402 07:38:16 ق.ظ استعلام INTERCOOLER  استعلام INTERCOOLER  02/09/1402 07:36:30 ق.ظ