ساندویچ پانل info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام چندمنظوره-پنل آمفی تئاتر براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-پنل آمفی تئاتر براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 10/09/1401 01:22:00 ب.ظ استعلام چندمنظوره-ساندویچ پانل هواساز براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-ساندویچ پانل هواساز براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 10/09/1401 01:19:00 ب.ظ استعلام ساندویج پانل طبق مشخصات پیوست. استعلام ساندویج پانل طبق مشخصات پیوست. 09/09/1401 10:20:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل با برندها و مشخصات پیوستی. استعلام ساندویچ پنل با برندها و مشخصات پیوستی. 09/09/1401 01:56:00 ب.ظ استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی 08/09/1401 10:27:00 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست 07/09/1401 07:22:00 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست 07/09/1401 05:41:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل و نصب پانل و پایه و فنداسیون دیوار پیش ساخته با ضخامت 8 سانتی متر و ارتفاع 2.4جهت محوطه میدان میوه وتره بار شهرداری تیران استعلام خرید و حمل و نصب پانل و پایه و فنداسیون دیوار پیش ساخته با ضخامت 8 سانتی متر و ارتفاع 2.4جهت محوطه میدان میوه وتره بار شهرداری تیران 06/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل دیواری وسقفی استعلام ساندویچ پانل دیواری وسقفی 05/09/1401 11:33:00 ق.ظ استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) 05/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی 03/09/1401 07:31:00 ق.ظ استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کل میباشد استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کل میباشد 02/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام کانکس ساندویچ پانل مهندسی 12*6 نسل کانکس بدون پل حرارتی طبق فایل پیوستی استعلام کانکس ساندویچ پانل مهندسی 12*6 نسل کانکس بدون پل حرارتی طبق فایل پیوستی 02/09/1401 02:56:00 ب.ظ استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) 01/09/1401 10:55:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل به ابعاد امتر در 3متر--- 132متر استعلام ساندویچ پنل به ابعاد امتر در 3متر--- 132متر 01/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس 01/09/1401 12:52:00 ب.ظ استعلام کانکس اداری مسکونی ساندویچ پانل استعلام کانکس اداری مسکونی ساندویچ پانل 30/08/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام نصب ساندویچ پنل های موجود.سرب کوبی سنتی ساندویچ پنل ها.اجرای تاسیسات الکتریکی ومکانیکی آزمایشگاه.نقشه پیوست.جهت بازدید با آقای دکتر احمدوند09122056933 استعلام نصب ساندویچ پنل های موجود.سرب کوبی سنتی ساندویچ پنل ها.اجرای تاسیسات الکتریکی ومکانیکی آزمایشگاه.نقشه پیوست.جهت بازدید با آقای دکتر احمدوند09122056933 30/08/1401 08:16:00 ق.ظ مناقصه نصب ساندویچ پانل های سقفی و دیواری مناقصه نصب ساندویچ پانل های سقفی و دیواری 29/08/1401 09:23:36 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پانل سقفی استعلام خرید ساندویچ پانل سقفی 29/08/1401 05:25:22 ق.ظ استعلام SANDWICH PANWL طبق شرح پیوست استعلام SANDWICH PANWL طبق شرح پیوست 28/08/1401 07:36:00 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه مصالح، برچیدن و نصب همزمان سقف ساندویچ پنل- نوبت دوم مناقصه عملیات تهیه مصالح، برچیدن و نصب همزمان سقف ساندویچ پنل- نوبت دوم 28/08/1401 07:21:55 ق.ظ استعلام خرید لوازم زنجیره سرد تحویل در محل مورد نظر طبق لیست پیوست شررایط : تحویل کالا در محل پرداخت پس از تحویل کالا حمل برعهد فروشنده تابلوبرق ال ایکس استعلام خرید لوازم زنجیره سرد تحویل در محل مورد نظر طبق لیست پیوست شررایط : تحویل کالا در محل پرداخت پس از تحویل کالا حمل برعهد فروشنده تابلوبرق ال ایکس 26/08/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام کانکس ویلایی به ابعاد حدود 8-6ومساحت در حدود 50متر مربع طبق مشخصات پیوست استعلام کانکس ویلایی به ابعاد حدود 8-6ومساحت در حدود 50متر مربع طبق مشخصات پیوست 26/08/1401 04:22:00 ب.ظ استعلام ساندویچ پنل به ابعاد1m*3m به مقدار 72متر مربع و ساندویچ پنل به ابعاد 1m*3m به مقدار60 متر مربع استعلام ساندویچ پنل به ابعاد1m*3m به مقدار 72متر مربع و ساندویچ پنل به ابعاد 1m*3m به مقدار60 متر مربع 25/08/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) 25/08/1401 07:10:00 ق.ظ استعلام کانکس نگهباتی ساندویچ پنل عرض43*4 و طول 40*10 و ارتفاع 3 مارک و شرکت خاصی مد نظر نمی باشد استعلام کانکس نگهباتی ساندویچ پنل عرض43*4 و طول 40*10 و ارتفاع 3 مارک و شرکت خاصی مد نظر نمی باشد 24/08/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کی میباشد استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کی میباشد 24/08/1401 06:49:00 ق.ظ استعلام تعمیر اماکن ورزشی متعلق به شهرداری (تهیه و نصب دیوار ساندویچ پانل)با نظارت حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 استعلام تعمیر اماکن ورزشی متعلق به شهرداری (تهیه و نصب دیوار ساندویچ پانل)با نظارت حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 24/08/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام پارتیشن بندی ساندویچ پنل های موجود.سرب کوبی سنتی ساندویچ پنل ها.اجرای تاسیسات الکتریکی ومکانیکی.بازدید با آقای دکتر احمدوند09122056933 استعلام پارتیشن بندی ساندویچ پنل های موجود.سرب کوبی سنتی ساندویچ پنل ها.اجرای تاسیسات الکتریکی ومکانیکی.بازدید با آقای دکتر احمدوند09122056933 23/08/1401 08:55:00 ق.ظ استعلام کانکس 12 متری مطابق شرح پبوست.1- ارائه پیشنهاد فنی و مالی الزامی است .2- تکمیل فرم پیشنهاد مالی پیوست الزامی است . فقط کالای ایرانی مورد تائیدمی باشد. استعلام کانکس 12 متری مطابق شرح پبوست.1- ارائه پیشنهاد فنی و مالی الزامی است .2- تکمیل فرم پیشنهاد مالی پیوست الزامی است . فقط کالای ایرانی مورد تائیدمی باشد. 22/08/1401 11:03:00 ق.ظ مناقصه خرید حمل باراندازی و نصب پوشش سقف و بدنه نوبت دوم مناقصه خرید حمل باراندازی و نصب پوشش سقف و بدنه نوبت دوم 21/08/1401 07:42:08 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل سقفی بهمراه نصب و راه اندازی و کرایه حمل جهت شبکه بابلسر. استعلام ساندویچ پانل سقفی بهمراه نصب و راه اندازی و کرایه حمل جهت شبکه بابلسر. 19/08/1401 01:43:00 ب.ظ استعلام کانکس مد نظر به عرض 2 متر و طول نهایتا 3 الی 4 متر جهت تعویض و آویز لباس باشد. مشخصات کانکس و عکس آن بارگزاری شود استعلام کانکس مد نظر به عرض 2 متر و طول نهایتا 3 الی 4 متر جهت تعویض و آویز لباس باشد. مشخصات کانکس و عکس آن بارگزاری شود 19/08/1401 01:39:00 ب.ظ استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کی میباشد استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کی میباشد 18/08/1401 10:46:00 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار تهیه و اجرای دیوارهای سبک  D PANEL - 3 فراخوان شناسایی پیمانکار تهیه و اجرای دیوارهای سبک  D PANEL - 3 18/08/1401 05:22:47 ق.ظ استعلام، آهن آلات ( پانل ساندویچی) آهن آلات ( پانل ساندویچی) 18/08/1401 04:39:21 ق.ظ استعلام پانل گچی کناف ایران (سازه کناف ایران)F47 c سازه پیچ پانل 5/2 واسا استعلام پانل گچی کناف ایران (سازه کناف ایران)F47 c سازه پیچ پانل 5/2 واسا 18/08/1401 04:10:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس 18/08/1401 01:57:00 ب.ظ مناقصه خرید حمل باراندازی و نصب پوشش سقف و بدنه مناقصه خرید حمل باراندازی و نصب پوشش سقف و بدنه 17/08/1401 08:35:15 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل با برندها و مشخصات پیوستی. استعلام ساندویچ پنل با برندها و مشخصات پیوستی. 17/08/1401 01:37:00 ب.ظ مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی 16/08/1401 10:30:28 ق.ظ استعلام، دیوار ساندیوچ پنل دیوار ساندیوچ پنل 16/08/1401 04:30:02 ق.ظ استعلام با سلام خرید آهن آلات طبق فایل پیوست اقدام گردد. ایران کد مشابه می باشد مستندات پیوست گردد. استعلام با سلام خرید آهن آلات طبق فایل پیوست اقدام گردد. ایران کد مشابه می باشد مستندات پیوست گردد. 15/08/1401 07:57:00 ق.ظ اگهی مناقصه خرید و اجرای سردخانه  اگهی مناقصه خرید و اجرای سردخانه  14/08/1401 07:59:27 ق.ظ استعلام تعمیر اماکن ورزشی متعلق به شهرداری (تهیه و نصب دیوار ساندویچ پانل)با نظارت حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 استعلام تعمیر اماکن ورزشی متعلق به شهرداری (تهیه و نصب دیوار ساندویچ پانل)با نظارت حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 14/08/1401 06:04:00 ق.ظ استعلام خرید کیوسک 20 کیلو ولت ترانسفورمر T1 ایستگاه محتشم کاشانی استعلام خرید کیوسک 20 کیلو ولت ترانسفورمر T1 ایستگاه محتشم کاشانی 11/08/1401 06:23:00 ق.ظ استعلام 1- پانل پلی اورتان سقفی قرمز سفید 0/5-0/5 50*40 سانت عرض 100 770 متر 2-پانل پلی اورتان دیواری سردخانه ای سفید 0/5-0/5- 10*40 سانت 700متر استعلام 1- پانل پلی اورتان سقفی قرمز سفید 0/5-0/5 50*40 سانت عرض 100 770 متر 2-پانل پلی اورتان دیواری سردخانه ای سفید 0/5-0/5- 10*40 سانت 700متر 10/08/1401 03:07:00 ب.ظ استعلام تکمیل و اجرای آشیانه پایگاه امداد هوایی استعلام تکمیل و اجرای آشیانه پایگاه امداد هوایی 09/08/1401 10:08:00 ق.ظ استعلام، آهن آلات ( پانل ساندویچی) آهن آلات ( پانل ساندویچی) 09/08/1401 04:45:53 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل استعلام ساندویچ پنل 08/08/1401 09:15:00 ق.ظ استعلام اجرای ساندویچ پنل پلی اورتان به ضخامت 4 سانتی متر استعلام اجرای ساندویچ پنل پلی اورتان به ضخامت 4 سانتی متر 08/08/1401 09:08:00 ق.ظ استعلام، ست کامل ساندویچ پلیت ست کامل ساندویچ پلیت 08/08/1401 04:22:32 ق.ظ استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کل میباشد استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کل میباشد 07/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام کانکس ساندویچ پانل مهندسی 12*6 نسل کانکس بدون پل حرارتی استعلام کانکس ساندویچ پانل مهندسی 12*6 نسل کانکس بدون پل حرارتی 07/08/1401 06:40:00 ق.ظ استعلام تعداد 4 عدد کانکس مطابق تقاضای پیوست استعلام تعداد 4 عدد کانکس مطابق تقاضای پیوست 07/08/1401 05:58:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل استعلام ساندویچ پانل 07/08/1401 05:08:00 ق.ظ مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی 05/08/1401 06:55:37 ق.ظ استعلام تعداد 4 عدد کانکس مطابق تقاضای پیوست استعلام تعداد 4 عدد کانکس مطابق تقاضای پیوست 05/08/1401 05:51:00 ق.ظ استعلام خرید پانل پلی اورتان سقفی سالن ورزشی روستای دیزج امیرمدار طبق مشخصات ارایه شده در مدارک پیوستی استعلام خرید پانل پلی اورتان سقفی سالن ورزشی روستای دیزج امیرمدار طبق مشخصات ارایه شده در مدارک پیوستی 05/08/1401 05:01:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل عرض 1 متر طول 2.55 ... استعلام ساندویچ پنل عرض 1 متر طول 2.55 ... 05/08/1401 04:29:07 ق.ظ استعلام رفع نشتی از سقف ساندویچ پانل سوله یارد خورموج استعلام رفع نشتی از سقف ساندویچ پانل سوله یارد خورموج 04/08/1401 05:20:00 ق.ظ استعلام قوطی پروفیل و عایق ساندویچ پنل طبق لیست پیوست تسویه 2 ماه حتما قیمت کل خرید قید شود. تماس آقای خیرخواه 09122474599 استعلام قوطی پروفیل و عایق ساندویچ پنل طبق لیست پیوست تسویه 2 ماه حتما قیمت کل خرید قید شود. تماس آقای خیرخواه 09122474599 04/08/1401 01:34:00 ب.ظ استعلام استعلام خرید ساندویچ پانل برای بانک کشاورزی شعبه مرند(بشرح مندرج در فرم استعلام پیوستی) استعلام استعلام خرید ساندویچ پانل برای بانک کشاورزی شعبه مرند(بشرح مندرج در فرم استعلام پیوستی) 02/08/1401 08:41:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس 01/08/1401 10:56:00 ق.ظ استعلام رفع نشتی از سقف ساندویچ پانل سوله یارد خورموج استعلام رفع نشتی از سقف ساندویچ پانل سوله یارد خورموج 01/08/1401 05:19:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه استعلام ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه 30/07/1401 11:01:42 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار بازسازی سقف انبار مازاد نوبت دوم  آگهی شناسایی پیمانکار، آگهی شناسایی پیمانکار پروژه بهینه سازی واحد تولید دی آمونیوم فسفات شماره 2 نوبت دوم  30/07/1401 07:41:03 ق.ظ استعلام، آهن آلات ( پانل ساندویچی) آهن آلات ( پانل ساندویچی) 30/07/1401 04:36:26 ق.ظ استعلام ویدئو پرژکتور دیتا مدل VPL-DX100 دارای گارانتی معتبر استعلام ویدئو پرژکتور دیتا مدل VPL-DX100 دارای گارانتی معتبر 30/07/1401 04:36:00 ق.ظ استعلام، ست کامل ساندویچ پلیت ست کامل ساندویچ پلیت 30/07/1401 04:14:41 ق.ظ استعلام تامین 3 عدد کانکس ساندویچ پنلی جهت منطق وی ژه پارسیان مطابق فایل پیوست استعلام تامین 3 عدد کانکس ساندویچ پنلی جهت منطق وی ژه پارسیان مطابق فایل پیوست 28/07/1401 08:20:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار بازسازی سقف انبار مازاد آگهی شناسایی پیمانکار، آگهی شناسایی پیمانکار پروژه بهینه سازی واحد تولید دی آمونیوم فسفات شماره 2 28/07/1401 05:33:41 ق.ظ استعلام پروژه تهیه و نصب ساندویچ پنل سقفی و ... استعلام پروژه تهیه و نصب ساندویچ پنل سقفی و ... 28/07/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام کانکس اداری باابعاد 3/5 در7 متر داری سرویس بهداشتی و آبدارخانه ومشخصات فنی وتصاویر پیوست ومحل نصب درشهرستان بم استعلام کانکس اداری باابعاد 3/5 در7 متر داری سرویس بهداشتی و آبدارخانه ومشخصات فنی وتصاویر پیوست ومحل نصب درشهرستان بم 27/07/1401 11:47:00 ق.ظ مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی 27/07/1401 11:41:28 ق.ظ استعلام ساخت کانکس طبق نقشه پیوستی(یک دستگاه)کلیه ورقها(دیوار-سقف)ازنوع ساندویچ پنل باشد-هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد. استعلام ساخت کانکس طبق نقشه پیوستی(یک دستگاه)کلیه ورقها(دیوار-سقف)ازنوع ساندویچ پنل باشد-هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد. 27/07/1401 06:53:00 ق.ظ مناقصه خرید ، حمل و نصب ساندویچ پانل سقفی شادولاین مناقصه، مناقصه خرید ، حمل و نصب ساندویچ پانل سقفی شادولاین 27/07/1401 06:08:33 ق.ظ استعلام رفع نشتی از سقف ساندویچ پانل سوله یارد خورموج استعلام رفع نشتی از سقف ساندویچ پانل سوله یارد خورموج 26/07/1401 09:37:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل دیواری با ضخامت 4 سانتی متر و جنس فوم پلی اورتان و جنس ورق الزونیک/ گالوانیزه به میزان 140 متر مربع استعلام ساندویچ پانل دیواری با ضخامت 4 سانتی متر و جنس فوم پلی اورتان و جنس ورق الزونیک/ گالوانیزه به میزان 140 متر مربع 26/07/1401 08:11:00 ق.ظ استعلام ساخت کانکس مدیریتی ساندویچ پانل در ارتفاع 2.40 طول 6.50 و عرض 4.50 استعلام ساخت کانکس مدیریتی ساندویچ پانل در ارتفاع 2.40 طول 6.50 و عرض 4.50 26/07/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه مطابق برگ استعلام تمام مدارک بارگذاری شود 150 برگ ساندویچ پانل به عرض 1 مترمفید (با لبه شیار و برحستگی 1متر و5 سانتیمتر) و طول 6.60 استعلام ایران کد مشابه مطابق برگ استعلام تمام مدارک بارگذاری شود 150 برگ ساندویچ پانل به عرض 1 مترمفید (با لبه شیار و برحستگی 1متر و5 سانتیمتر) و طول 6.60 24/07/1401 07:49:00 ق.ظ استعلام اجرای کامل کانکس نمازخانه به ابعاد600در600سانتی متر وارتفاع300سانتی متربا ساندویچ پنل طبق پیوست استعلام اجرای کامل کانکس نمازخانه به ابعاد600در600سانتی متر وارتفاع300سانتی متربا ساندویچ پنل طبق پیوست 24/07/1401 04:36:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل با ضخامت 6 سانتی متر پشت آهنی روکش گالوانیزه 40 متر مربع ایران کد مشابه میباشد جهت هماهنگی 09175592918-09337330180 استعلام ساندویچ پنل با ضخامت 6 سانتی متر پشت آهنی روکش گالوانیزه 40 متر مربع ایران کد مشابه میباشد جهت هماهنگی 09175592918-09337330180 24/07/1401 01:17:00 ب.ظ استعلام 100 متر پانل 10 سانتی متری دیواری دو رو ورق سفید که ترجیحا برند نبوغ سرمایش باشد -تحویل در محل خریدار -پرداخت با توجه به تامین منابع اداره کل استعلام 100 متر پانل 10 سانتی متری دیواری دو رو ورق سفید که ترجیحا برند نبوغ سرمایش باشد -تحویل در محل خریدار -پرداخت با توجه به تامین منابع اداره کل 24/07/1401 01:16:00 ب.ظ استعلام خرید و اجرای پانل سقف یوپی وی سی وپنل دیوار پوش pvcهمراه با زیرسازی و نصب مربوط به کانکس امورمالی واقع در ناحیه مرکزی استعلام خرید و اجرای پانل سقف یوپی وی سی وپنل دیوار پوش pvcهمراه با زیرسازی و نصب مربوط به کانکس امورمالی واقع در ناحیه مرکزی 23/07/1401 11:20:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه استعلام ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه 23/07/1401 11:02:58 ق.ظ استعلام کانکس پیش ساخته مدیریتی ساندویچ پانل در ارتفاع 240 طول 6.50 و عرض 4.50 محل تحویل و نصب کانکس در کرمان .بیمارستان شهید باهنر می باشد استعلام کانکس پیش ساخته مدیریتی ساندویچ پانل در ارتفاع 240 طول 6.50 و عرض 4.50 محل تحویل و نصب کانکس در کرمان .بیمارستان شهید باهنر می باشد 23/07/1401 09:15:00 ق.ظ استعلام نیاز به ساخت 80 دهنه غرفه میوه وتر بار در سطح شهر ایرانشهر با سازه ساندویچ پنل میباشد استعلام نیاز به ساخت 80 دهنه غرفه میوه وتر بار در سطح شهر ایرانشهر با سازه ساندویچ پنل میباشد 23/07/1401 09:11:00 ق.ظ استعلام کانکس 3*2 با مشخصات پیوستی استعلام کانکس 3*2 با مشخصات پیوستی 21/07/1401 01:24:00 ب.ظ استعلام خرید پانل پلی اورتان سقفی سالن ورزشی روستای دیزج امیرمدار استعلام خرید پانل پلی اورتان سقفی سالن ورزشی روستای دیزج امیرمدار 21/07/1401 12:43:00 ب.ظ استعلام ساندویچ پانل دیواری با ابعد 270*100 سانتی متر و ضخامت 5 سانتی متر نوع عایق پلی اورتان تزریقی با چگالی 40 کیلوگرم طبق شرح و شرایط پیوست استعلام ساندویچ پانل دیواری با ابعد 270*100 سانتی متر و ضخامت 5 سانتی متر نوع عایق پلی اورتان تزریقی با چگالی 40 کیلوگرم طبق شرح و شرایط پیوست 20/07/1401 10:05:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات سقف پارکینگ و انبارهای اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات سقف پارکینگ و انبارهای اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ 20/07/1401 05:52:00 ق.ظ استعلام، آهن آلات ( پانل ساندویچی) آهن آلات ( پانل ساندویچی) 20/07/1401 04:24:34 ق.ظ استعلام پارتیشن بندی ونصب ساندویچ پنل ها.سرب کوبی وحفر و احداث ورودی جدید تصویر برداری آزمایشگاه جامع.تماس بازدید آقای کسائیان09119233685 استعلام پارتیشن بندی ونصب ساندویچ پنل ها.سرب کوبی وحفر و احداث ورودی جدید تصویر برداری آزمایشگاه جامع.تماس بازدید آقای کسائیان09119233685 17/07/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام کانکس پیش ساخته مدیریتی ساندویچ پنل سایز 240*450*650 cm مدل 90e استعلام کانکس پیش ساخته مدیریتی ساندویچ پنل سایز 240*450*650 cm مدل 90e 17/07/1401 08:46:00 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه مصالح، برچیدن و نصب همزمان سقف ساندویچ پنل مناقصه عملیات تهیه مصالح، برچیدن و نصب همزمان سقف ساندویچ پنل 17/07/1401 06:54:13 ق.ظ استعلام تامین ونصب ساندویچ پانل سقفی ( طبق فایل های پیوست ) ایران کد نمادین می باشد تحویل و تایید در منطقه بهرگان ( لطفاً پیش فاکتور ضمیمه شود . ) استعلام تامین ونصب ساندویچ پانل سقفی ( طبق فایل های پیوست ) ایران کد نمادین می باشد تحویل و تایید در منطقه بهرگان ( لطفاً پیش فاکتور ضمیمه شود . ) 17/07/1401 05:46:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه استعلام ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه 17/07/1401 04:31:55 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پانل سقفی انبار دارویی شبکه بهداشت فریدونکنار استعلام خرید ساندویچ پانل سقفی انبار دارویی شبکه بهداشت فریدونکنار 16/07/1401 08:27:00 ق.ظ