تابلوهای محیطی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه دو شهرداری استعلام نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه دو شهرداری 04/04/1403 08:43:00 ق.ظ استعلام پروژه خرید و نصب ، تعمیر و نگهداری و بازسازی تابلوهای انتظامی سطح منطقه یک شهرداری فردیس به شرح شرایط و مشخصات به پیوست استعلام پروژه خرید و نصب ، تعمیر و نگهداری و بازسازی تابلوهای انتظامی سطح منطقه یک شهرداری فردیس به شرح شرایط و مشخصات به پیوست 04/04/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه اجرای علائم ترافیکی و ایمنی و تابلوهای راهنمایی به همراه روسازی و آسفالت ... مناقصه عمومی پروژه اجرای علائم ترافیکی و ایمنی و تابلوهای راهنمایی به همراه روسازی و آسفالت ... 04/04/1403 07:45:56 ق.ظ استعلام اجرای امور ترافیکی در سطح شهر استعلام اجرای امور ترافیکی در سطح شهر 04/04/1403 07:28:00 ق.ظ استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای شمالی استان استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای شمالی استان 04/04/1403 07:18:00 ق.ظ استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای جنوب استان با اولویت محورهای اربعین حسینی استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای جنوب استان با اولویت محورهای اربعین حسینی 04/04/1403 07:04:00 ق.ظ مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان- نوبت دوم مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان- نوبت دوم 04/04/1403 07:10:34 ق.ظ استعلام استعلام خرید علائم اضطراری محورهای سطح استان با اولویت محورهای اربعین حسینی استعلام استعلام خرید علائم اضطراری محورهای سطح استان با اولویت محورهای اربعین حسینی 04/04/1403 06:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای علائم ترافیکی و ایمنی و تابلو های راهنمایی به همراه روسازی و آسفالت مجتمع تجاری حسابی و خیابانهای فرعی شهرک صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای علائم ترافیکی و ایمنی و تابلو های راهنمایی به همراه روسازی و آسفالت مجتمع تجاری حسابی و خیابانهای فرعی شهرک صنعتی 04/04/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام خرید تابلو راهنمایی و رانندگی و علائم ترافیکی استعلام خرید تابلو راهنمایی و رانندگی و علائم ترافیکی 04/04/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام تابلو فلزی گالوانیزه و شبرنگ استعلام تابلو فلزی گالوانیزه و شبرنگ 04/04/1403 06:04:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید تابلو و پایه لوله ای با مشخصات و استعلام پیوستی استعلام درخواست خرید تابلو و پایه لوله ای با مشخصات و استعلام پیوستی 04/04/1403 06:01:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ترافیکی استعلام خرید تجهیزات ترافیکی 04/04/1403 05:52:00 ق.ظ استعلام خرید حمل و نصب سرعت گیر ، علائم راهنمائی و رانندگی و رنگ آمیزی ترافیکی خیابانهای سایت پردیس وزارت ارتباطات طبق شرح خدمات پیوست استعلام خرید حمل و نصب سرعت گیر ، علائم راهنمائی و رانندگی و رنگ آمیزی ترافیکی خیابانهای سایت پردیس وزارت ارتباطات طبق شرح خدمات پیوست 04/04/1403 05:27:00 ق.ظ مناقصه خرید اقلام ، علایم و تابلوهای ترافیکی مناقصه خرید اقلام ، علایم و تابلوهای ترافیکی 04/04/1403 04:54:45 ق.ظ استعلام ساخت و اجرای تابلوی نامگذاری خیابان جهت نصب در بخشی از معابر سطح شهربا نظارت اداره سیما منظر تلفن پاسخگو آقای گل محمدی یا 02635705000 داخلی 605 و 608 استعلام ساخت و اجرای تابلوی نامگذاری خیابان جهت نصب در بخشی از معابر سطح شهربا نظارت اداره سیما منظر تلفن پاسخگو آقای گل محمدی یا 02635705000 داخلی 605 و 608 04/04/1403 04:01:00 ق.ظ استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و علائم هشدار دهنده منطقه دو شهرداری فردیس استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و علائم هشدار دهنده منطقه دو شهرداری فردیس 04/04/1403 01:10:00 ب.ظ استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب و تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای انتظامی دهنده منطقه دو شهرداری فردیس استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب و تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای انتظامی دهنده منطقه دو شهرداری فردیس 04/04/1403 01:09:00 ب.ظ مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان 03/04/1403 10:03:20 ق.ظ استعلام تهیه ،نصب وتعمیر اضطراری تابلوهای اطلاعاتی شبکه راههای استان ایلام استعلام تهیه ،نصب وتعمیر اضطراری تابلوهای اطلاعاتی شبکه راههای استان ایلام 03/04/1403 06:52:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی استعلام خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی 03/04/1403 06:40:00 ق.ظ فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... 03/04/1403 06:01:07 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی سطح شهر استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی سطح شهر 03/04/1403 04:48:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب چراغ چشمک زن و تابلو و ... استعلام خرید و نصب چراغ چشمک زن و تابلو و ... 02/04/1403 09:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،نصب،تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو و سه شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،نصب،تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو و سه شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه 02/04/1403 09:37:00 ق.ظ مناقصه, نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران مناقصه, نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران 02/04/1403 09:21:39 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق یک و چهار شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق یک و چهار شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه 02/04/1403 08:36:00 ق.ظ مناقصه خرید تابلوهای ترافیکی مناقصه خرید تابلوهای ترافیکی 02/04/1403 06:49:34 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران 02/04/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تابلو معابر بر اساس فایل پیوستی استعلام تهیه و نصب تابلو معابر بر اساس فایل پیوستی 02/04/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام استعلام بها خرید تجهیزات ,وسایل و تابلوهای ترافیکی طبق شرایط و مشخصات پیوست- استعلام استعلام بها خرید تجهیزات ,وسایل و تابلوهای ترافیکی طبق شرایط و مشخصات پیوست- 02/04/1403 04:30:00 ق.ظ استعلام 1-تهیه ،ساخت ونصب تابلو ورودی فرودگاه شهدای ایلام (با ابعاد5/1*6) 2-تمام توضیحات و مشخصات در فایل پیوست می باشد. استعلام 1-تهیه ،ساخت ونصب تابلو ورودی فرودگاه شهدای ایلام (با ابعاد5/1*6) 2-تمام توضیحات و مشخصات در فایل پیوست می باشد. 02/04/1403 05:13:00 ب.ظ استعلام تهیه ونصب تابلوهای راهنمای (بخش اطفال)درجه یک ایرانی استاندارد مورد نیاز بیمارستان طبق لیست و مشخصات پیوستی در سامانه استعلام تهیه ونصب تابلوهای راهنمای (بخش اطفال)درجه یک ایرانی استاندارد مورد نیاز بیمارستان طبق لیست و مشخصات پیوستی در سامانه 02/04/1403 10:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ونصب تجهیزات وتابلوهای ترافیکی در سطح منطقه9 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ونصب تجهیزات وتابلوهای ترافیکی در سطح منطقه9 31/03/1403 07:01:00 ق.ظ استعلام 6تقلم تابلو سر درب به تعداد عدد/مشخصات کالای درخواستی پیوست می باشد/پیشنهاد فنی و مالی بصورات مجزا مطابق پیوست ارائه گردد استعلام 6تقلم تابلو سر درب به تعداد عدد/مشخصات کالای درخواستی پیوست می باشد/پیشنهاد فنی و مالی بصورات مجزا مطابق پیوست ارائه گردد 31/03/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی نقاط مستعد حادثه سطح استان استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی نقاط مستعد حادثه سطح استان 31/03/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی سطح استان استعلام تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی سطح استان 31/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب پایه تابلو و علائم ایمنی (فایبر گلاس) استعلام تهیه و نصب پایه تابلو و علائم ایمنی (فایبر گلاس) 31/03/1403 05:33:00 ق.ظ استعلام مناسب سازی ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات جهت استفاده معلولین و جانبازان استعلام مناسب سازی ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات جهت استفاده معلولین و جانبازان 31/03/1403 02:06:00 ب.ظ فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... 30/03/1403 12:16:31 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز مرکز مدیریت راهها-(تجدید دوم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز مرکز مدیریت راهها-(تجدید دوم) 30/03/1403 10:22:00 ق.ظ استعلام تجدید استعلام تهیه و تحویل علایم و پایه علایم ترافیکی کامپوزیتی(مطابق مشخصات فایل پیوست) استعلام تجدید استعلام تهیه و تحویل علایم و پایه علایم ترافیکی کامپوزیتی(مطابق مشخصات فایل پیوست) 30/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام تجدید استعلام تهیه و نصب تابلو گردشگری بناهای تاریخی شهرستان خواف از محل اعتبارات 1402 استعلام تجدید استعلام تهیه و نصب تابلو گردشگری بناهای تاریخی شهرستان خواف از محل اعتبارات 1402 30/03/1403 08:26:00 ق.ظ استعلام خرید علائم ترافیکی ، تابلو و تجهیزات ترافیکی مطابق اسناد پیوست استعلام خرید علائم ترافیکی ، تابلو و تجهیزات ترافیکی مطابق اسناد پیوست 30/03/1403 06:36:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی ساخت و نصب تابلو شهدا نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی ساخت و نصب تابلو شهدا نوبت دوم 30/03/1403 06:14:43 ق.ظ استعلام پروژه خرید و نصب ، تعمیر و نگهداری و بازسازی تابلوهای انتظامی سطح منطقه یک شهرداری فردیس به شرح شرایط و مشخصات به پیوست استعلام پروژه خرید و نصب ، تعمیر و نگهداری و بازسازی تابلوهای انتظامی سطح منطقه یک شهرداری فردیس به شرح شرایط و مشخصات به پیوست 29/03/1403 06:21:00 ق.ظ استعلام خط کشی ، رنگ آمیزی و نصب تابلو ها و علائم ترافیکی جاده های منطقه غیر صنعتی پالایشگاه چهارم بر اساس راهنمای الزامات کنترل ترافیک استعلام خط کشی ، رنگ آمیزی و نصب تابلو ها و علائم ترافیکی جاده های منطقه غیر صنعتی پالایشگاه چهارم بر اساس راهنمای الزامات کنترل ترافیک 29/03/1403 05:22:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی پروژه تهیه مصالح ، تعمیر ونصب گاردریل... آگهی مناقصه عمومی پروژه تهیه مصالح ، تعمیر ونصب گاردریل... 27/03/1403 11:25:39 ق.ظ استعلام خرید تابلو معابر طبق مشخصات پیوستی استعلام خرید تابلو معابر طبق مشخصات پیوستی 27/03/1403 11:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و رولینگ گاردریل،پایه گاردریل و پایه تابلوهای علائم ایمنی در سطح محورهای مواصلاتی استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و رولینگ گاردریل،پایه گاردریل و پایه تابلوهای علائم ایمنی در سطح محورهای مواصلاتی استان 27/03/1403 09:52:00 ق.ظ استعلام خرید تابلوی معابر استعلام خرید تابلوی معابر 27/03/1403 09:17:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید تابلو علائم وسایر تجهیزات ترافیکی منطقه10 استعلام استعلام خرید تابلو علائم وسایر تجهیزات ترافیکی منطقه10 27/03/1403 09:17:00 ق.ظ مناقصه عمومی ترمیم اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی... - نوبت دوم مناقصه عمومی ترمیم اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی... - نوبت دوم 27/03/1403 08:27:07 ق.ظ مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح محورهای منتهی به مرزهای ...نوبت دوم  مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح محورهای منتهی به مرزهای ... نوبت دوم  27/03/1403 08:13:36 ق.ظ استعلام تهیه تجهیزات و پشتیبانی،تعمیرات و نگهداری تابلو های پیام متغیر استان (مقطوع) استعلام تهیه تجهیزات و پشتیبانی،تعمیرات و نگهداری تابلو های پیام متغیر استان (مقطوع) 27/03/1403 07:53:00 ق.ظ استعلام تهیه ونصب ,تعمیرتابلوهای پزشکان .تابلو روان وغیره مورد نیاز بیمارستان درجه یک ایرانی استانداردطبق لیست و مشخصات پیوستی در سامانه استعلام تهیه ونصب ,تعمیرتابلوهای پزشکان .تابلو روان وغیره مورد نیاز بیمارستان درجه یک ایرانی استانداردطبق لیست و مشخصات پیوستی در سامانه 27/03/1403 07:22:00 ق.ظ مناقصه نگهداشت تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و تابلوهای اطلاعاتی .... مناقصه نگهداشت تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و تابلوهای اطلاعاتی .... 27/03/1403 05:24:27 ق.ظ استعلام استعلام بهاء خرید اقلام و تجهیزات ایمنی استعلام استعلام بهاء خرید اقلام و تجهیزات ایمنی 27/03/1403 03:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، حمل ونصب تابلوهای اطلاعاتی محورهای مواصلاتی استان سمنان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، حمل ونصب تابلوهای اطلاعاتی محورهای مواصلاتی استان سمنان 26/03/1403 11:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، حمل ونصب تابلوهای اطلاعاتی محور سرخه - سمنان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، حمل ونصب تابلوهای اطلاعاتی محور سرخه - سمنان 26/03/1403 11:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ترمیم، اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی حوزه استحفاظی مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ترمیم، اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی حوزه استحفاظی 26/03/1403 11:14:00 ق.ظ مناقصه خرید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی شهر نوبت دوم مناقصه خرید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی شهر نوبت دوم 26/03/1403 10:13:20 ق.ظ استعلام "نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در مناصق 2.3.5.7.11"طبق اسناد پیوست استعلام "نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در مناصق 2.3.5.7.11"طبق اسناد پیوست 26/03/1403 09:57:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب تابلوی راهنما به همراه پایه با مشخصات مندرج در برگه استعلام بها و مطابق عکس پیوست استعلام خرید و نصب تابلوی راهنما به همراه پایه با مشخصات مندرج در برگه استعلام بها و مطابق عکس پیوست 26/03/1403 09:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح محورهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح محورهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه 26/03/1403 09:37:00 ق.ظ استعلام پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و علائم هشدار دهنده منطقه دو شهرداری فردیس استعلام پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و علائم هشدار دهنده منطقه دو شهرداری فردیس 26/03/1403 09:05:00 ق.ظ استعلام 1-خرید پایه تابلو بلند به ارتفاع 3 متر 2-خرید بست سر تابلو به همراه پیچ و مهره استعلام 1-خرید پایه تابلو بلند به ارتفاع 3 متر 2-خرید بست سر تابلو به همراه پیچ و مهره 26/03/1403 07:02:00 ق.ظ استعلام ساخت تابلو طبق لیست پیوست - تلفن کارشناس: 07132250191 داخلی 2326 آقای اثنی عشری استعلام ساخت تابلو طبق لیست پیوست - تلفن کارشناس: 07132250191 داخلی 2326 آقای اثنی عشری 26/03/1403 04:51:00 ق.ظ استعلام تهیه ونصب پایه تابلو در حاشیه راههای حوزه استحفاظی شهرستان بر اساس شرایط وبرآوردهای پیوست شده استعلام تهیه ونصب پایه تابلو در حاشیه راههای حوزه استحفاظی شهرستان بر اساس شرایط وبرآوردهای پیوست شده 26/03/1403 03:50:00 ق.ظ استعلام VMS Security استعلام VMS Security 26/03/1403 11:34:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو بلوار 22 ... استعلام تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو بلوار 22 ... 24/03/1403 08:51:31 ق.ظ مناقصه عمومی ترمیم اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی.. مناقصه عمومی ترمیم اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی.. 24/03/1403 08:22:47 ق.ظ مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح محورهای منتهی به مرزهای ... مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح محورهای منتهی به مرزهای ... 24/03/1403 08:19:48 ق.ظ استعلام خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی و موانع کنترل سرعت استعلام خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی و موانع کنترل سرعت 24/03/1403 08:01:00 ق.ظ استعلام خرید صفحه تابلو کامپوزیت طبق لیست استعلام خرید صفحه تابلو کامپوزیت طبق لیست 24/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام خرید واجرای تابلو های انتظامی و ترافیکی استعلام خرید واجرای تابلو های انتظامی و ترافیکی 24/03/1403 07:50:00 ق.ظ استعلام خرید پایه تابلو کامپوزیت طبق لیست پیوست استعلام خرید پایه تابلو کامپوزیت طبق لیست پیوست 24/03/1403 07:32:00 ق.ظ استعلام تابلو ورودی شهر فلزی با پایه 4x10 m استعلام تابلو ورودی شهر فلزی با پایه 4x10 m 24/03/1403 06:39:00 ق.ظ استعلام تأمین برچسب ایمنی مجتمع فولاد میانه مطابق مشخصات فنی فایل پیوستی استعلام تأمین برچسب ایمنی مجتمع فولاد میانه مطابق مشخصات فنی فایل پیوستی 24/03/1403 05:49:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای شهری و داخل غرف و سردرب جهت کلیه میادین و بازارهای میوه و تره بار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای شهری و داخل غرف و سردرب جهت کلیه میادین و بازارهای میوه و تره بار 23/03/1403 10:37:00 ق.ظ مناقصه خرید و حمل اسفالت سطح شهر .....- نوبت دوم مناقصه خرید و حمل اسفالت سطح شهر .....- نوبت دوم 23/03/1403 10:18:41 ق.ظ استعلام ساخت تابلوهای هشداری استعلام ساخت تابلوهای هشداری 23/03/1403 09:31:00 ق.ظ استعلام استعلامتهیه و تحویل علایم و پایه علایم ترافیکی کامپوزیتی(مطابق مشخصات فایل پیوست) استعلام استعلامتهیه و تحویل علایم و پایه علایم ترافیکی کامپوزیتی(مطابق مشخصات فایل پیوست) 23/03/1403 09:14:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی معابر و ایمن سازی نقاط پرخطر ترافیکی....... مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی معابر و ایمن سازی نقاط پرخطر ترافیکی....... 23/03/1403 09:00:03 ق.ظ مناقصه تهیه ، حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی محور... مناقصه تهیه ، حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی محور... 23/03/1403 08:42:56 ق.ظ مناقصه تهیه ، حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی محورهای مواصلاتی مناقصه تهیه ، حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی محورهای مواصلاتی 23/03/1403 08:32:25 ق.ظ استعلام پروژه خرید و نصب و تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای انتظامی دهنده منطقه دو شهرداری فردیس استعلام پروژه خرید و نصب و تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای انتظامی دهنده منطقه دو شهرداری فردیس 23/03/1403 08:20:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی ساخت و نصب تابلو شهدا تجدید مناقصه عمومی ساخت و نصب تابلو شهدا 23/03/1403 08:09:02 ق.ظ استعلام جابجایی وبهسازی تابلو پیام متغییر خبری گناوه طبق شرایط پیوست مبلغ کل رااعلان نمائید ارسال مدارک شرکت الزامی است استعلام جابجایی وبهسازی تابلو پیام متغییر خبری گناوه طبق شرایط پیوست مبلغ کل رااعلان نمائید ارسال مدارک شرکت الزامی است 23/03/1403 05:04:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و رانندگی طبق استعلام و مشخصات فنی پیوست استعلام خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و رانندگی طبق استعلام و مشخصات فنی پیوست 23/03/1403 03:40:00 ق.ظ استعلام خرید، نصب و راه اندازی تابلو پیام متغیر آستارا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1403 استعلام خرید، نصب و راه اندازی تابلو پیام متغیر آستارا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 23/03/1403 03:36:00 ق.ظ مناقصه تامین علام ایمنی SAFETY SIGN FOR UTILITY AREA نوبت دوم مناقصه تامین علام ایمنی SAFETY SIGN FOR UTILITY AREA نوبت دوم 22/03/1403 08:01:29 ق.ظ استعلام تابلو خطر استعلام تابلو خطر 22/03/1403 07:38:00 ق.ظ استعلام خط کشی و رنگ آمیزی جاده های منطقه غیر صنعتی به همراه نصب تابلو و سرعت گیر و میخ های چشم گربه ای پالایشگاه چهارم استعلام خط کشی و رنگ آمیزی جاده های منطقه غیر صنعتی به همراه نصب تابلو و سرعت گیر و میخ های چشم گربه ای پالایشگاه چهارم 22/03/1403 07:35:00 ق.ظ استعلام برپایی مجدد،بهسازی و نوسازی تابلو پیام متغیر آسیب دیده محور بروجن (مقطوع) استعلام برپایی مجدد،بهسازی و نوسازی تابلو پیام متغیر آسیب دیده محور بروجن (مقطوع) 22/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام مناسب سازی ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات جهت استفاده معلولین و جانبازان استعلام مناسب سازی ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات جهت استفاده معلولین و جانبازان 22/03/1403 07:23:00 ق.ظ استعلام خریدتابلوهای ترافیکی طبق جدول پیوستی -تابلوهای درجه یک واستاندارد هزینه حمل برعهده فروشنده بوده وتحویل درمحل شهرسراب هماهنگی مهندس ساعدی 09147751421 استعلام خریدتابلوهای ترافیکی طبق جدول پیوستی -تابلوهای درجه یک واستاندارد هزینه حمل برعهده فروشنده بوده وتحویل درمحل شهرسراب هماهنگی مهندس ساعدی 09147751421 22/03/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام تهیه ، نصب ، راه اندزی ، تامین امنیت ارسال داده ، پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام متغیر vms استعلام تهیه ، نصب ، راه اندزی ، تامین امنیت ارسال داده ، پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام متغیر vms 22/03/1403 04:23:00 ق.ظ استعلام خرید و دستمزد طراحی و برش فونت تابلوهای اطلاعاتی حوزه استحفاظی کل استان (طبق فایل پیوست) استعلام خرید و دستمزد طراحی و برش فونت تابلوهای اطلاعاتی حوزه استحفاظی کل استان (طبق فایل پیوست) 21/03/1403 10:45:00 ق.ظ استعلام اجرای سردرب مرکز و تابلوی کنار جاده مطابق مشخصات پیوستی استعلام اجرای سردرب مرکز و تابلوی کنار جاده مطابق مشخصات پیوستی 21/03/1403 10:25:00 ق.ظ