نفت و گاز رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ،تهیه مصالح و ساخت 10000 عدد علمک روکار جهت پروژه های جاری سطح استان هرمزگان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ،تهیه مصالح و ساخت 10000 عدد علمک روکار جهت پروژه های جاری سطح استان هرمزگان 02/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۲۰۵ جمع آوری خطوط لوله فلزی زیر زمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیر فل مناقصه, م م/۰۲/۰۲۰۵ جمع آوری خطوط لوله فلزی زیر زمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیر فل 01/07/1402 09:05:53 ق.ظ مناقصه, پروژه مسیرسازی خط انتقال متلوان مناقصه, پروژه مسیرسازی خط انتقال متلوان 01/07/1402 09:04:43 ق.ظ مناقصه بازسازی خطوط و تاسیسات منطقه دو مناقصه بازسازی خطوط و تاسیسات منطقه دو 01/07/1402 07:49:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی قطعات یدکی روتاری واحد جامدسازی گوگرد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی قطعات یدکی روتاری واحد جامدسازی گوگرد 31/06/1402 09:30:00 ب.ظ تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 29/06/1402 11:40:19 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین گازی زیمنس مدل SGT 400 تاسیسات تجدید مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین گازی زیمنس مدل SGT 400 تاسیسات 29/06/1402 10:59:36 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای تعویض سقف و تعمیر کف مخزن TK1001A مخازن متمرکز مناقصه تهیه مصالح و اجرای تعویض سقف و تعمیر کف مخزن TK1001A مخازن متمرکز 29/06/1402 10:45:46 ق.ظ مناقصه امور انبارهای نفت و خدمات عمومی و دفتری مناقصه امور انبارهای نفت و خدمات عمومی و دفتری 29/06/1402 10:45:36 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه 2 تجدید مناقصه عمومی مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه 2 29/06/1402 10:38:18 ق.ظ مناقصه امداد و تعمیرات شهرستانهای آمل ، محمودآباد... مناقصه امداد و تعمیرات شهرستانهای آمل ، محمودآباد... 29/06/1402 10:26:26 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب ایستگاه CVGS/100000 مترمکعب بر ساعت شهرک صنعتی تجدید مناقصه ساخت و نصب ایستگاه CVGS/100000 مترمکعب بر ساعت شهرک صنعتی تجدید 29/06/1402 10:14:45 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی پیمان سوختگیری هواپیمایی تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی پیمان سوختگیری هواپیمایی 29/06/1402 10:13:35 ق.ظ مناقصه, تعمیرات نگهداری شیر شبکه انشعاب در غرب و جنوب استان فارس (تجدید ۱۴۰۲/۵۲) مناقصه, تعمیرات نگهداری شیر شبکه انشعاب در غرب و جنوب استان فارس (تجدید ۱۴۰۲/۵۲) 29/06/1402 10:04:55 ق.ظ مناقصه عمومی مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه 2 ـ نوبت دوم مناقصه عمومی مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه 2 ـ نوبت دوم 29/06/1402 10:05:06 ق.ظ مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات و خرید پرده های ضدحریق و دود مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات و خرید پرده های ضدحریق و دود 29/06/1402 10:04:27 ق.ظ مناقصه جمع آوری خطوط لوله فلزی زیرزمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیرفلزی آب آتش نشانی- نوبت دوم مناقصه جمع آوری خطوط لوله فلزی زیرزمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیرفلزی آب آتش نشانی- نوبت دوم 29/06/1402 09:49:10 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی پیمان انبار نفت تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی پیمان انبار نفت 29/06/1402 09:42:04 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی پیمان انبار نفت تجدید مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی پیمان انبار نفت 29/06/1402 09:37:38 ق.ظ مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات و خرید پرده های ضدحریق و دود - نوبت دوم مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات و خرید پرده های ضدحریق و دود - نوبت دوم 29/06/1402 09:37:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات امداد و مجتمع های گازبانی ، گازبین و بازبین شهرستانهایگرگان ،کردکوی ،بندرترکمن ،بندرگز،گمیشان ،علی آب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات امداد و مجتمع های گازبانی ، گازبین و بازبین شهرستانهایگرگان ،کردکوی ،بندرترکمن ،بندرگز،گمیشان ،علی آب 29/06/1402 09:27:00 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری شیر، شبکه، انشعاب، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم های حفاظت کاتدی - نوبت دوم تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری شیر، شبکه، انشعاب، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم های حفاظت کاتدی - نوبت دوم 29/06/1402 08:26:34 ق.ظ مناقصه احداث پارک زنجیره ارزش گوگرد ـ نوبت دوم مناقصه احداث پارک زنجیره ارزش گوگرد ـ نوبت دوم 29/06/1402 07:51:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات امداد و مجتمع های گازبانی،گازبان و بازبین شهرستانهای گنبد،مینودشت،گالیکش و...و روستاهای تابعه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات امداد و مجتمع های گازبانی،گازبان و بازبین شهرستانهای گنبد،مینودشت،گالیکش و...و روستاهای تابعه 29/06/1402 07:10:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی قطعات یدکی روتاری واحد جامدسازی... - نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی قطعات یدکی روتاری واحد جامدسازی... - نوبت دوم 29/06/1402 04:51:06 ق.ظ مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی - نوبت دوم مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی - نوبت دوم 29/06/1402 04:38:08 ق.ظ مناقصه عمومی مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه 2 مناقصه عمومی مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه 2 28/06/1402 08:36:02 ق.ظ ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه واگذاری خدمات عمومی، دفتری و تاسیساتی ستاد نوبت دوم ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه واگذاری خدمات عمومی، دفتری و تاسیساتی ستاد نوبت دوم 28/06/1402 08:12:11 ق.ظ مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی 28/06/1402 06:48:40 ق.ظ مناقصه عمومی احدث خطوط لوله گاز و اتیلن 8 اینچ ... - نوبت دوم مناقصه عمومی احدث خطوط لوله گاز و اتیلن 8 اینچ ... - نوبت دوم 28/06/1402 06:01:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر مخزن TK1001A پالایشگاه هشتم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر مخزن TK1001A پالایشگاه هشتم 27/06/1402 11:13:00 ق.ظ مناقصه خط تغذیه جایگزین از CGS کارخانه سیمان دیلمان... مناقصه خط تغذیه جایگزین از CGS کارخانه سیمان دیلمان... 27/06/1402 09:59:23 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری شیر، شبکه، انشعاب، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم های حفاظت کاتدی تجدید مناقصه تعمیرات و نگهداری شیر، شبکه، انشعاب، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم های حفاظت کاتدی 27/06/1402 09:55:33 ق.ظ مناقصه گازرسانی به 50 واحد تولیدی... ـ نوبت دوم مناقصه گازرسانی به 50 واحد تولیدی... ـ نوبت دوم 27/06/1402 08:54:42 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات کارگر خدمات تنظیفات صنعتی و ... مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات کارگر خدمات تنظیفات صنعتی و ... 27/06/1402 08:38:31 ق.ظ مناقصه جمع آوری خطوط لوله فلزی زیرزمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیرفلزی آب آتش نشانی مناقصه جمع آوری خطوط لوله فلزی زیرزمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیرفلزی آب آتش نشانی 27/06/1402 08:38:21 ق.ظ مناقصه پروژه مسیر سازی خط انتقال متلوان مناقصه پروژه مسیر سازی خط انتقال متلوان 27/06/1402 08:22:58 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه، ...- نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه، ...- نوبت دوم 27/06/1402 07:54:21 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات اجرای عملیات احداث و بازسازی ۴۰ ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق ۶ گانه و نواحی گازرسانی سراسر استان اصفهان مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات اجرای عملیات احداث و بازسازی ۴۰ ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق ۶ گانه و نواحی گازرسانی سراسر استان اصفهان 27/06/1402 07:34:04 ق.ظ مناقصه, شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن و جابجایی انشعابات فولادی پلی اتیلن پلی فولادی در مناطق ۲-۴و۵ مناقصه, شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن و جابجایی انشعابات فولادی پلی اتیلن پلی فولادی در مناطق ۲-۴و۵ 27/06/1402 07:24:36 ق.ظ مناقصه, تجدید امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی جمع اوری کنتور و رگولاتور شهرستان سمیرم مناقصه, تجدید امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی جمع اوری کنتور و رگولاتور شهرستان سمیرم 27/06/1402 07:22:29 ق.ظ مناقصه تعمیر اساسی 9 دستگاه اقلام اصلی توربین رستون TA- نوبت دوم مناقصه تعمیر اساسی 9 دستگاه اقلام اصلی توربین رستون TA- نوبت دوم 27/06/1402 06:47:30 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث پارک کود کشاورزی - نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث پارک کود کشاورزی - نوبت دوم 27/06/1402 06:38:56 ق.ظ مناقصه تعمیر اساسی 10 دستگاه اقلام اصلی توربین رستون TA - نوبت دوم مناقصه تعمیر اساسی 10 دستگاه اقلام اصلی توربین رستون TA - نوبت دوم 27/06/1402 06:17:15 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی در محدوده مناطق شرق استان تهران(مرحله180) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی در محدوده مناطق شرق استان تهران(مرحله180) 26/06/1402 09:30:00 ب.ظ اگهی مناقصه ساخت و نصب ایستگاه CVGS/100000 مترمکعب بر ساعت شهرک صنعتی اگهی مناقصه ساخت و نصب ایستگاه CVGS/100000 مترمکعب بر ساعت شهرک صنعتی 26/06/1402 11:51:33 ق.ظ اگهی مناقصه امداد و تعمیرات شهرستانهای آمل ، محمودآباد... اگهی مناقصه امداد و تعمیرات شهرستانهای آمل ، محمودآباد... 26/06/1402 11:47:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه گذاری پراکنده فولادی 2 تا 6 اینچ و پراکنده پلی اتیلن و انشعابات در مناطق 2-4-5 اصفهان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه گذاری پراکنده فولادی 2 تا 6 اینچ و پراکنده پلی اتیلن و انشعابات در مناطق 2-4-5 اصفهان 26/06/1402 10:23:00 ق.ظ مناقصه, شبکه گذاری و خط تغذیه فولادی ۲ تا ۸ اینچ و شبکه های پلی اتیلن ۶۳ تا ۲۲۵ میلیمتر مناطق شهرضا-سمیرم-فلاورجان-مبارکه و زرین شهر بند ق مناقصه, شبکه گذاری و خط تغذیه فولادی ۲ تا ۸ اینچ و شبکه های پلی اتیلن ۶۳ تا ۲۲۵ میلیمتر مناطق شهرضا-سمیرم-فلاورجان-مبارکه و زرین شهر بند ق 26/06/1402 10:03:30 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی قطعات یدکی روتاری واحد جامدسازی... فراخوان مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی قطعات یدکی روتاری واحد جامدسازی... 26/06/1402 09:08:47 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۱۸۱ خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی همراه با کلیه اد مناقصه, م م/۰۲/۰۱۸۱ خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی همراه با کلیه اد 26/06/1402 08:15:19 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۲۰۱ استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار بهمراه تامین نیتروژن مایع و مناقصه, م م/۰۲/۰۲۰۱ استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار بهمراه تامین نیتروژن مایع و 26/06/1402 08:09:04 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۱۴۷ انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز مناقصه, م م/۰۲/۰۱۴۷ انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز 26/06/1402 08:02:25 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۱۸۱ استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی همرا مناقصه, م م/۰۲/۰۱۸۱ استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی همرا 26/06/1402 08:00:43 ق.ظ مناقصه, مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه ۲ کرج و نواحی (محمدشهر و ماهدشت) مناقصه, مدیریت تعمیرات بهره برداری اداره گاز منطقه ۲ کرج و نواحی (محمدشهر و ماهدشت) 26/06/1402 07:32:00 ق.ظ مناقصه احداث پارک زنجیره ارزش گوگرد مناقصه احداث پارک زنجیره ارزش گوگرد 26/06/1402 07:10:48 ق.ظ مناقصه عمومی احدث خطوط لوله گاز و اتیلن 8 اینچ ... مناقصه عمومی احدث خطوط لوله گاز و اتیلن 8 اینچ ... 26/06/1402 05:59:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/02/0147 انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/02/0147 انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز 26/06/1402 05:17:00 ق.ظ مناقصه گازرسانی به 50 واحد تولیدی... مناقصه گازرسانی به 50 واحد تولیدی... 22/06/1402 10:42:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی در سطح شهرستان سمیرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات جمع اوری انشعابات خدمات کنتورخوانی در سطح شهرستان سمیرم 22/06/1402 10:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه، ... تجدید مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه، ... 22/06/1402 09:35:24 ق.ظ مناقصه واگذاری اداره امور حجمی - زمانی انبار نفت شهید باهنر و نواحی تابعه نوبت دوم مناقصه واگذاری اداره امور حجمی - زمانی انبار نفت شهید باهنر و نواحی تابعه نوبت دوم 22/06/1402 09:09:00 ق.ظ مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی 8 مورد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار TBS رینگ شهر نوبت دوم مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی 8 مورد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار TBS رینگ شهر نوبت دوم 22/06/1402 08:36:47 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی - نوبت دوم مناقصه استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی - نوبت دوم 22/06/1402 08:34:38 ق.ظ مناقصه خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان امکان صنعتی و غیر صنعتی - نوبت دوم مناقصه خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان امکان صنعتی و غیر صنعتی - نوبت دوم 22/06/1402 07:06:19 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز  - نوبت دوم مناقصه عمومی انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز  - نوبت دوم 22/06/1402 06:45:20 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث پارک کود کشاورزی فراخوان مناقصه احداث پارک کود کشاورزی 22/06/1402 05:39:24 ق.ظ مناقصه  تعمیر اساسی 9 دستگاه اقلام اصلی توربین رستون TA مناقصه  تعمیر اساسی 9 دستگاه اقلام اصلی توربین رستون TA 22/06/1402 05:12:31 ق.ظ مناقصه عمومی استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار بهمراه تامین نیتروژن مایع ... - نوبت دوم مناقصه عمومی استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار بهمراه تامین نیتروژن مایع ... - نوبت دوم 22/06/1402 04:49:35 ق.ظ مناقصه, پروژه مسیرسازی خط انتقال متلوان مناقصه, پروژه مسیرسازی خط انتقال متلوان 21/06/1402 10:36:46 ق.ظ مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ...تجدید نوبت دوم مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ...تجدید نوبت دوم 21/06/1402 08:51:05 ق.ظ تجدید مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... تجدید مناقصه تامین و مدیریت 88 نفر نیروی انسانی جهت امور اداری، فنی، خدمات و ... 21/06/1402 08:48:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اداره امورحجمی/زمانی انبار نفت شهید باهنرمنطقه و نواحی تابعه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اداره امورحجمی/زمانی انبار نفت شهید باهنرمنطقه و نواحی تابعه 21/06/1402 08:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور حجمی/ زمانی سوختگیری هواپیمایی بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری اداره امور حجمی/ زمانی سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 21/06/1402 08:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر کولر هوایی واحد 800،مبدل مایعات واحد 103 و تیوب بندل های احیا واحد 400 شرکت پالایش گاز پارسیان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر کولر هوایی واحد 800،مبدل مایعات واحد 103 و تیوب بندل های احیا واحد 400 شرکت پالایش گاز پارسیان 21/06/1402 07:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 88 نفرنیروی انسانی جهت امور اداری ، فنی ، نگهبانی ، خدمات و اپراتور جایگاه سوخت CNG و سایر موارد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 88 نفرنیروی انسانی جهت امور اداری ، فنی ، نگهبانی ، خدمات و اپراتور جایگاه سوخت CNG و سایر موارد 21/06/1402 07:14:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی من اقصه تکمیل ارتقا سامانه آتش نشانی و احداث سیستم حفاظت کاتدیک نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی من اقصه تکمیل ارتقا سامانه آتش نشانی و احداث سیستم حفاظت کاتدیک 21/06/1402 07:00:49 ق.ظ تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی 21/06/1402 03:59:36 ق.ظ مناقصه عمومی استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار بهمراه تامین نیتروژن مایع ... مناقصه عمومی استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار بهمراه تامین نیتروژن مایع ... 20/06/1402 10:48:15 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز  مناقصه عمومی انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز  20/06/1402 10:32:18 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی مناقصه استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار جهت انجام عملیات ترمیمی 20/06/1402 10:15:20 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۲۰۵ جمع آوری خطوط لوله فلزی زیر زمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیر فل مناقصه, م م/۰۲/۰۲۰۵ جمع آوری خطوط لوله فلزی زیر زمینی، تامین کالا و اجرای خطوط لوله غیر فل 20/06/1402 09:54:20 ق.ظ مناقصه, لوله گذاری و شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف به منظور گازرسانی به صنایع در سراسر استان اصفهان مناقصه, لوله گذاری و شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف به منظور گازرسانی به صنایع در سراسر استان اصفهان 20/06/1402 09:38:12 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۱۸۸/ت۱ تعمیرات اساسی ۲ دستگاه کمپرسور گازی کلارک ایستگاه تقویت فشار گچساران مناقصه, م م/۰۱/۰۱۸۸/ت۱ تعمیرات اساسی ۲ دستگاه کمپرسور گازی کلارک ایستگاه تقویت فشار گچساران 20/06/1402 09:37:35 ق.ظ تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی - نوبت دوم تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی - نوبت دوم 20/06/1402 06:32:23 ق.ظ مناقصه خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان امکان صنعتی و غیر صنعتی مناقصه خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان امکان صنعتی و غیر صنعتی 20/06/1402 06:04:29 ق.ظ تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج...-نوبت دوم تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج...-نوبت دوم 20/06/1402 06:03:35 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امورات انبار - نوبت دوم مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امورات انبار - نوبت دوم 20/06/1402 05:19:48 ق.ظ تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی 20/06/1402 04:07:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف به منظور گازرسانی به صنایع در سطح استان اصفهان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف به منظور گازرسانی به صنایع در سطح استان اصفهان 19/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات وتغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض با پروژه های عمرانی تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات وتغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض با پروژه های عمرانی تهران 19/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه گذاری و خط تغذیه فولادی 2 تا 8 اینچ بند ق مناطق شهرضا سمیرم دهاقان فلاورجان مبارکه و زرین شهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه گذاری و خط تغذیه فولادی 2 تا 8 اینچ بند ق مناطق شهرضا سمیرم دهاقان فلاورجان مبارکه و زرین شهر 19/06/1402 10:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث-تعمیر و بازسازی 40 ایستگاه حفاظت کاتدی در مناطق 6گانه شهر اصفهان و نواحی گا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث-تعمیر و بازسازی 40 ایستگاه حفاظت کاتدی در مناطق 6گانه شهر اصفهان و نواحی گا 19/06/1402 09:18:00 ق.ظ تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج فرآیندی T-15005B،42 تجهیزات و سرویس های جانبی 19/06/1402 08:22:25 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات و تغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض ...نوبت دوم  تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات و تغییر مسیر لوله و تاسیسات حامل گاز معارض ...نوبت دوم  19/06/1402 08:21:16 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی 2 دستگاه کمپرسور گازی کلارک- نوبت دوم مناقصه تعمیرات اساسی 2 دستگاه کمپرسور گازی کلارک- نوبت دوم 19/06/1402 07:57:51 ق.ظ مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات،برق،ابزاردقیق،مکانیک در واحدهای مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات،برق،ابزاردقیق،مکانیک در واحدهای 19/06/1402 07:32:37 ق.ظ مناقصه بهسازی خطوط لوله آب سامانه سرمایشی و گرمایشی ساختمان مرکزی نوبت دوم مناقصه بهسازی خطوط لوله آب سامانه سرمایشی و گرمایشی ساختمان مرکزی 19/06/1402 06:56:57 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی من اقصه تکمیل ارتقا سامانه آتش نشانی و احداث سیستم حفاظت کاتدیک فراخوان ارزیابی کیفی من اقصه تکمیل ارتقا سامانه آتش نشانی و احداث سیستم حفاظت کاتدیک 19/06/1402 06:27:05 ق.ظ مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج...تجدید مناقصه مهندسی تفصیلی، خرید، نصب و راه اندازی برج... 19/06/1402 05:02:20 ق.ظ