نفت و گاز رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ...- نوبت دوم 21/04/1403 04:45:04 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی 445 هزار بشکه‌ای به روش طرح و ساخت  مناقصه عمومی طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی 445 هزار بشکه‌ای به روش طرح و ساخت  21/04/1403 03:55:51 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی لایروبی ، بازسازی کامل مخزن ، تهیه و نصب مسترسیل و رفع اشکال پلکان سقف ( rolling ladder ) ، دیواره و سقف مخزن نفت خام 101 B مرکز ا مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی لایروبی ، بازسازی کامل مخزن ، تهیه و نصب مسترسیل و رفع اشکال پلکان سقف ( rolling ladder ) ، دیواره و سقف مخزن نفت خام 101 B مرکز ا 20/04/1403 10:37:00 ق.ظ مناقصه استفاده خدمات فنی، ساخت و نصب 40 مجموعه ویپ استاک... نوبت دوم مناقصه استفاده خدمات فنی، ساخت و نصب 40 مجموعه ویپ استاک... نوبت دوم 20/04/1403 10:38:11 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت نوبت دوم فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت نوبت دوم 20/04/1403 10:06:37 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت 20/04/1403 10:01:56 ق.ظ مناقصه م م/۰۰۶۷/۰۲ احداث خط لوله ۴۲ اینچ نفت صادراتی حدفاصل بوستر اهواز تا ورودی بوستر امیدیه مناقصه, م م/۰۰۶۷/۰۲ احداث خط لوله ۴۲ اینچ نفت صادراتی حدفاصل بوستر اهواز تا ورودی بوستر امیدیه 20/04/1403 08:34:55 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران نقشه برداری فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران نقشه برداری 20/04/1403 06:10:41 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ... فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ... 20/04/1403 06:09:11 ق.ظ مناقصه خدمات فنی و دفتری منطقه غرب- نوبت دوم مناقصه خدمات فنی و دفتری منطقه غرب- نوبت دوم 20/04/1403 06:07:00 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (492 نفر)...نوبت دوم مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (492 نفر)...نوبت دوم 20/04/1403 05:07:55 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (178 نفر ) نوبت دوم مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (178 نفر ) نوبت دوم 20/04/1403 05:05:43 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی 445 هزار بشکه‌ای به روش طرح و ساخت  مناقصه عمومی طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی 445 هزار بشکه‌ای به روش طرح و ساخت  20/04/1403 04:13:31 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری - تجدید مناقصه خدمات بهره برداری - تجدید 19/04/1403 10:19:56 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی 445 هزار بشکه‌ای به روش طرح و ساخت  - مناقصه روز سه شنبه نوزدهم تیر 1403 مناقصه عمومی طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی 445 هزار بشکه‌ای به روش طرح و ساخت  19/04/1403 09:34:25 ق.ظ مناقصه احداث خط لوله 48 اینچ نفت صادراتی نوبت دوم مناقصه احداث خط لوله 48 اینچ نفت صادراتی نوبت دوم 19/04/1403 09:00:47 ق.ظ فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد- نوبت دوم فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد- نوبت دوم 19/04/1403 08:39:14 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زمینی خط 20 کیلو ولت به همراه تغییر مسیر - نوبت دوم فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زمینی خط 20 کیلو ولت به همراه تغییر مسیر - نوبت دوم 19/04/1403 08:30:21 ق.ظ مناقصه م م/۰۵۵۵/۰۲ ت۱ عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری مناقصه, م م/۰۵۵۵/۰۲ ت۱ عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری 19/04/1403 08:02:40 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه ​​​​​​​نوبت دوم  19/04/1403 08:08:37 ق.ظ مناقصه احداث خط لوله 42 اینچ نفت صادراتی حد فاصل بوستر اهواز تا ورودی بوستر امیدیه بصورت PC - نوبت دوم مناقصه احداث خط لوله 42 اینچ نفت صادراتی حد فاصل بوستر اهواز تا ورودی بوستر امیدیه بصورت PC - نوبت دوم 19/04/1403 08:08:13 ق.ظ مناقصه م م/۰۵۵۸/۰۲ ت۱ عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی مناقصه, م م/۰۵۵۸/۰۲ ت۱ عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی 19/04/1403 07:50:57 ق.ظ مناقصه خط انتقال گاز تقویتی با قطر ۱۲ اینچ و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر خط انتقال برزان مناقصه, خط انتقال گاز تقویتی با قطر ۱۲ اینچ و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر خط انتقال برزان 19/04/1403 07:50:19 ق.ظ مناقصه م م/۰۵۳۵/۰۲ انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد جایگاههای سوخت مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناقصه, م م/۰۵۳۵/۰۲ انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد جایگاههای سوخت مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید 19/04/1403 07:49:15 ق.ظ مناقصه خدمات ساخت 70 مجموعه و رانش 90 مجموعه رشته تکمیلی ... نوبت دوم مناقصه خدمات ساخت 70 مجموعه و رانش 90 مجموعه رشته تکمیلی ... نوبت دوم 19/04/1403 07:52:15 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه نوبت دوم  مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه نوبت دوم  19/04/1403 07:51:56 ق.ظ مناقصه خدمات فنی و دفتری منطقه غرب مناقصه خدمات فنی و دفتری منطقه غرب 19/04/1403 07:26:40 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت شهید سلیمانی... اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت شهید سلیمانی... 19/04/1403 07:24:19 ق.ظ مناقصه خرید و نصب لوله های فلزی با پوشش داخلی FBE به متراژ 25167 متر نوبت دوم مناقصه خرید و نصب لوله های فلزی با پوشش داخلی FBE به متراژ 25167 متر نوبت دوم 19/04/1403 07:02:17 ق.ظ مناقصه ساخت و بازسازی ناحیه داغ توربین گازی رستون - نوبت دوم مناقصه ساخت و بازسازی ناحیه داغ توربین گازی رستون - نوبت دوم 19/04/1403 06:12:01 ق.ظ مناقصه احداث خط لوله 48 اینچ نفت صادراتی مناقصه احداث خط لوله 48 اینچ نفت صادراتی 18/04/1403 11:13:13 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات خط تغذیه 6 و 8 اینچ- نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات خط تغذیه 6 و 8 اینچ- نوبت دوم 18/04/1403 11:05:13 ق.ظ مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری - نوبت دوم مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری - نوبت دوم 18/04/1403 11:02:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی / زمانی واگذاری اداره امور انبار نفت شهید رجایی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی / زمانی واگذاری اداره امور انبار نفت شهید رجایی 18/04/1403 10:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/02/0535 انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد جایگاه های سوخت جهت خودروهای سبک سنگین مینی ب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/02/0535 انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد جایگاه های سوخت , جهت خودروهای سبک , سنگین , مینی ب 18/04/1403 10:05:00 ق.ظ مناقصه احداث جایگاه سوخت - نوبت دوم مناقصه احداث جایگاه سوخت - نوبت دوم 18/04/1403 09:17:44 ق.ظ مناقصه عمومی مربوط به تعمیر تیپ مشعل هوایی گاز گاز مایع 900 مناقصه عمومی مربوط به تعمیر تیپ مشعل هوایی گاز گاز مایع 900 18/04/1403 08:11:52 ق.ظ مناقصه عمومی استفاده خدمات فنی، ساخت و نصب 40 مجموعه ویپ استاک... مناقصه عمومی استفاده خدمات فنی، ساخت و نصب 40 مجموعه ویپ استاک... 18/04/1403 07:18:38 ق.ظ مناقصه عملیات نمودارگیری و خدمات چاه جهت نمودارهای تصویرگر سازند نمونه گیری و آزمایش فشار سازند.. ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه عملیات نمودارگیری و خدمات چاه جهت نمودارهای تصویرگر سازند نمونه گیری و آزمایش فشار سازند.. ​​​​​​​نوبت دوم  18/04/1403 07:07:16 ق.ظ مناقصه ساخت و بازسازی ناحیه داغ توربین گازی رستون مناقصه ساخت و بازسازی ناحیه داغ توربین گازی رستون 18/04/1403 07:01:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی - نوبت دوم فراخوان مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی - نوبت دوم 18/04/1403 06:59:38 ق.ظ مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه کنتور آلتراسونیک 20 اینچ نوبت دوم مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه کنتور آلتراسونیک 20 اینچ نوبت دوم 18/04/1403 06:41:14 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امور عملیات انبار نفت و راهبری و کاربری ماشین های اداری، ...- نوبت دوم مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امور عملیات انبار نفت و راهبری و کاربری ماشین های اداری، ...- نوبت دوم 18/04/1403 06:31:04 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت - نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت - نوبت دوم 18/04/1403 04:03:35 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه 6 و 8 اینچ به متراژ حدود 876 متر انشعابات فولادی پلی فولادی و پلی اتیلن در شاهین شهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه 6 و 8 اینچ به متراژ حدود 876 متر انشعابات فولادی پلی فولادی و پلی اتیلن در شاهین شهر 17/04/1403 11:09:00 ق.ظ مناقصه خرید و نصب لوله های فلزی با پوشش داخلی FBE به متراژ 25167 متر مناقصه خرید و نصب لوله های فلزی با پوشش داخلی FBE به متراژ 25167 متر 17/04/1403 10:43:55 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره به همراه طراحی و ساخت برج ها و درام ها- نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره به همراه طراحی و ساخت برج ها و درام ها- نوبت دوم 17/04/1403 10:37:02 ق.ظ مناقصه خدمات ساخت 70 مجموعه و رانش 90 مجموعه رشته تکمیلی ... مناقصه خدمات ساخت 70 مجموعه و رانش 90 مجموعه رشته تکمیلی ... 17/04/1403 10:32:09 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت شهید سلیمانی... اصلاحیه مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت شهید سلیمانی... 17/04/1403 10:26:50 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (492 نفر)... مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (492 نفر)... 17/04/1403 09:55:22 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (178 نفر ) مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی (178 نفر ) 17/04/1403 09:54:17 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه 17/04/1403 09:50:29 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه مناقصه استفاده از خدمات مجموعه SLI CKLI NE چاه پیمایی در 250 حلقه چاه 17/04/1403 09:30:26 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری تجدید مناقصه خدمات بهره برداری تجدید 17/04/1403 09:24:09 ق.ظ مناقصه تجدید مناقصه ۶ و ۸ اینچ به متراژ حدود ۸۷۶ متر انشعابات فولادی پلی فولادی و پلی اتیلن در شاهین شهر-ش مناقصه, تجدید مناقصه ۶ و ۸ اینچ به متراژ حدود ۸۷۶ متر انشعابات فولادی پلی فولادی و پلی اتیلن در شاهین شهر-ش 17/04/1403 08:59:16 ق.ظ فراخوان مناقصه مدیریت امور گازبانی زون یک شرکت گاز به تعداد تقریبی 213 نفر نیرو نوبت دوم فراخوان مناقصه مدیریت امور گازبانی زون یک شرکت گاز به تعداد تقریبی 213 نفر نیرو نوبت دوم 17/04/1403 08:40:33 ق.ظ فراخوان مناقصه مدیریت امور بهره برداری شرکت به تعداد تقریبی 318 نفر نیرو نوبت دوم فراخوان مناقصه مدیریت امور بهره برداری شرکت به تعداد تقریبی 318 نفر نیرو نوبت دوم 17/04/1403 08:38:32 ق.ظ فراخوان مناقصه مدیریت امور گازبانی زون یک شرکت گاز به تعداد تقریبی 213 نفر نیرو فراخوان مناقصه مدیریت امور گازبانی زون یک شرکت گاز به تعداد تقریبی 213 نفر نیرو 17/04/1403 06:08:01 ق.ظ مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه کنتور آلتراسونیک 20 اینچ مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه کنتور آلتراسونیک 20 اینچ 17/04/1403 05:29:03 ق.ظ تجدید مناقصه تامین و اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه و شبکه زمین ایستگاه تقویت فشار گاز نوبت دوم تجدید مناقصه تامین و اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه و شبکه زمین ایستگاه تقویت فشار گاز نوبت دوم 17/04/1403 05:20:12 ق.ظ مناقصه انجام بازرسی و تعمیرات سه دستگاه توربین گازی - نوبت دوم مناقصه انجام بازرسی و تعمیرات سه دستگاه توربین گازی - نوبت دوم 17/04/1403 05:15:26 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت - نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت - نوبت دوم 17/04/1403 04:11:17 ق.ظ مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری 16/04/1403 11:32:16 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی فراخوان مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی 16/04/1403 11:21:51 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت - نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت - نوبت دوم 16/04/1403 09:13:19 ق.ظ مناقصه احداث خط لوله 42 اینچ نفت صادراتی حد فاصل بوستر اهواز تا ورودی بوستر امیدیه بصورت PC مناقصه احداث خط لوله 42 اینچ نفت صادراتی حد فاصل بوستر اهواز تا ورودی بوستر امیدیه بصورت PC 16/04/1403 08:29:09 ق.ظ مناقصه, م م/۰۳۰۴/۰۲/ت۱ رفع نواقص مهندسی ایستگاههای تقویت فشار گاز طرح آماک مناقصه, م م/۰۳۰۴/۰۲/ت۱ رفع نواقص مهندسی ایستگاههای تقویت فشار گاز طرح آماک 16/04/1403 08:16:44 ق.ظ فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات سرویسکار و آپاراتی و متصدی ارشد 16/04/1403 08:28:42 ق.ظ مناقصه احداث خط لوله 48 اینچ نفت صادراتی مناقصه احداث خط لوله 48 اینچ نفت صادراتی 16/04/1403 08:11:56 ق.ظ مناقصه اجرای خط لوله "16 ... نوبت دوم مناقصه اجرای خط لوله "16 ... نوبت دوم 16/04/1403 05:23:28 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت- نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت- نوبت دوم 14/04/1403 07:58:46 ق.ظ مناقصه عملیات نمودارگیری و خدمات چاه جهت نمودارهای تصویرگر سازند نمونه گیری و آزمایش فشار سازند.. مناقصه عملیات نمودارگیری و خدمات چاه جهت نمودارهای تصویرگر سازند نمونه گیری و آزمایش فشار سازند.. 14/04/1403 07:40:57 ق.ظ مناقصه, شبکه توزیع گاز روستاهای لیکر،چنس،گلامره از توابع مرزن آباد مناقصه, شبکه توزیع گاز روستاهای لیکر،چنس،گلامره از توابع مرزن آباد 14/04/1403 06:18:36 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی... آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی... 13/04/1403 12:27:37 ب.ظ ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی... ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی... 13/04/1403 12:21:44 ب.ظ ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی... ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی... 13/04/1403 12:17:01 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه شماره 1402/0048ت1 حراست چاه های پشت مارون3 قسمت چپ تا روبروی تزریق شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه شماره 1402/0048ت1 حراست چاه های پشت مارون3 قسمت چپ تا روبروی تزریق شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 13/04/1403 11:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه تامین و اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه و شبکه زمین ایستگاه تقویت فشار گاز تجدید مناقصه تامین و اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه و شبکه زمین ایستگاه تقویت فشار گاز 13/04/1403 10:05:07 ق.ظ تجدید مناقصه احداث و بازسازی 22 ایستگاههای حفاظت کاتدی منطقه یک...- نوبت دوم تجدید مناقصه احداث و بازسازی 22 ایستگاههای حفاظت کاتدی منطقه یک...- نوبت دوم 13/04/1403 10:00:38 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امور عملیات انبار نفت و راهبری و کاربری ماشین های اداری، ... مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره امور عملیات انبار نفت و راهبری و کاربری ماشین های اداری، ... 13/04/1403 09:54:33 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی مخزن سقف ثابت شماره 165 انبار نفت نوبت دوم مناقصه تعمیرات اساسی مخزن سقف ثابت شماره 165 انبار نفت نوبت دوم 13/04/1403 09:41:06 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات خط تغذیه 6 و 8 اینچ تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات خط تغذیه 6 و 8 اینچ 13/04/1403 09:09:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فنی و دفتری منطقه غرب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فنی و دفتری منطقه غرب 13/04/1403 08:49:00 ق.ظ مناقصه انجام بازرسی و تعمیرات سه دستگاه توربین گازی مناقصه انجام بازرسی و تعمیرات سه دستگاه توربین گازی 13/04/1403 08:57:13 ق.ظ مناقصه, تجدید خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و توابع مناقصه, تجدید خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و توابع 13/04/1403 08:39:41 ق.ظ مناقصه, تجدید احداث و بازسازی ۲۲ ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق دو-چهار و شش و نواحی کاشان و آران و بیدگل مناقصه, تجدید احداث و بازسازی ۲۲ ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق دو-چهار و شش و نواحی کاشان و آران و بیدگل 13/04/1403 08:37:51 ق.ظ مناقصه, م ک ۱۴۰۳/۰۰۱۲ تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه کمپرسور ترموداین شرکت بهره برداری کارون مناقصه, م ک ۱۴۰۳/۰۰۱۲ تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه کمپرسور ترموداین شرکت بهره برداری کارون 13/04/1403 08:27:15 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث و بازسازی ۲۲ ایستگاه حفاظت کاتدی منطقه یک-فلاورجان-زرین شهر-نجف آبا مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث و بازسازی ۲۲ ایستگاه حفاظت کاتدی منطقه یک-فلاورجان-زرین شهر-نجف آبا 13/04/1403 08:25:56 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زمینی خط 20 کیلو ولت به همراه تغییر مسیر فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زمینی خط 20 کیلو ولت به همراه تغییر مسیر 13/04/1403 08:37:46 ق.ظ مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد 13/04/1403 08:24:06 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی  واگذاری ایستگاه کنترل باک مرزی شلمچه ​​​​​​​نوبت دوم  آگهی مناقصه عمومی  واگذاری ایستگاه کنترل باک مرزی شلمچه ​​​​​​​نوبت دوم  13/04/1403 08:14:30 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 40 دستگاه فوران گیر کوبه ای نوبت دوم مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 40 دستگاه فوران گیر کوبه ای نوبت دوم 13/04/1403 08:04:28 ق.ظ مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ... ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ...​​​​​​​نوبت دوم  13/04/1403 08:02:06 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی و بازسازی 200 عدد شیرآلات شبکه کاهنده فشار ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه تعمیرات اساسی و بازسازی 200 عدد شیرآلات شبکه کاهنده فشار ​​​​​​​نوبت دوم  13/04/1403 08:01:08 ق.ظ ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار به منظور تکمیل و تجهیز اسکله p1 / نوبت دوم ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار به منظور تکمیل و تجهیز اسکله p1 / نوبت دوم 13/04/1403 07:55:11 ق.ظ فراخوان مناقصه تامین اقلام یدکی و مصرفی و بازسازی قطعات ... - نوبت دوم فراخوان مناقصه تامین اقلام یدکی و مصرفی و بازسازی قطعات ... - نوبت دوم 13/04/1403 07:38:17 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی توپکرانی هوشمند خطوط لوله 6 و 8 اینچ مناطق عملیاتی ... - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی توپکرانی هوشمند خطوط لوله 6 و 8 اینچ مناطق عملیاتی ... - نوبت دوم 13/04/1403 07:34:22 ق.ظ مناقصه اجرای خط لوله "16 ... مناقصه اجرای خط لوله "16 ... 13/04/1403 07:32:16 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی...نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری (خدمات امداد، دفتری، کنتورخوانی، گازبانی...نوبت دوم 13/04/1403 07:16:34 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عمومی سرویس ، تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی معیوب گاز- نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عمومی سرویس ، تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی معیوب گاز- نوبت دوم 13/04/1403 06:02:09 ق.ظ