ابزار دقیق info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام فیلتر .... استعلام فیلتر .... 29/03/1403 12:21:01 ب.ظ فراخوان مناقصه خرید 4 آیتم سنسور آنالایزر گازهای خروجی کوره فراخوان مناقصه خرید 4 آیتم سنسور آنالایزر گازهای خروجی کوره 29/03/1403 12:13:22 ب.ظ استعلام کمپرسور - الکتروفن - رله - اواپراتور و ... استعلام کمپرسور - الکتروفن - رله - اواپراتور و ... 29/03/1403 11:54:00 ق.ظ استعلام اقلام کامیون کشنده دانگ فنگ ( مطابق مشخصات پیوست ) استعلام اقلام کامیون کشنده دانگ فنگ ( مطابق مشخصات پیوست ) 29/03/1403 11:33:00 ق.ظ استعلام خرید قطعات و تجهیزات برقی تاسیساتی مطابق پیوست استعلام خرید قطعات و تجهیزات برقی تاسیساتی مطابق پیوست 29/03/1403 11:33:00 ق.ظ استعلام خرید سطح سنج استعلام خرید سطح سنج 29/03/1403 11:42:27 ق.ظ استعلام ساخت گیربکس HANSEN & BEVEL SPUR ... استعلام ساخت گیربکس HANSEN & BEVEL SPUR ... 29/03/1403 11:39:46 ق.ظ استعلام خرید سوییچ فشار استعلام خرید سوییچ فشار 29/03/1403 11:35:18 ق.ظ مناقصه FURGED THERMOCOUPLE مناقصه FURGED THERMOCOUPLE 29/03/1403 11:31:03 ق.ظ مناقصه خرید endress-hauser temperature transmitter مناقصه خرید endress-hauser temperature transmitter 29/03/1403 11:16:15 ق.ظ استعلام کاور ... استعلام کاور ... 29/03/1403 11:09:15 ق.ظ استعلام KEM HM50 FLOMETER استعلام KEM HM50 FLOMETER 29/03/1403 11:04:31 ق.ظ استعلام خرید گیج دما استعلام خرید گیج دما 29/03/1403 11:03:04 ق.ظ استعلام surge suppressor-rc element استعلام surge suppressor-rc element 29/03/1403 10:44:10 ق.ظ تمدید مناقصه انجام خدمات مشاوره و طراحی تجهیزات برق و ابزار دقیق تمدید مناقصه انجام خدمات مشاوره و طراحی تجهیزات برق و ابزار دقیق 29/03/1403 10:38:03 ق.ظ استعلام HART COMMUNICATOR (EMERSON) استعلام HART COMMUNICATOR (EMERSON) 29/03/1403 10:33:14 ق.ظ استعلام سنسور RVG استعلام سنسور RVG 29/03/1403 10:15:00 ق.ظ استعلام تست فشار و نشتی گیری از هر سیکل... استعلام تست فشار و نشتی گیری از هر سیکل... 29/03/1403 10:23:38 ق.ظ استعلام خرید، نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنج غیر تماسی استعلام خرید، نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنج غیر تماسی 29/03/1403 10:05:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید رگولاتورهای مورد نیاز - نوبت دوم مناقصه عمومی خرید رگولاتورهای مورد نیاز - نوبت دوم 29/03/1403 10:10:30 ق.ظ استعلام باسکول صنعتی ( مطابق مشخصات پیوست ) استعلام باسکول صنعتی ( مطابق مشخصات پیوست ) 29/03/1403 09:38:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور حجمی آب الکترومغناطیس (فلومتر) / نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور حجمی آب الکترومغناطیس (فلومتر) / نوبت دوم 29/03/1403 09:26:03 ق.ظ استعلام تامین نوار ذخیره ساز (data tape cartrige) فناوری اطالاعات و ارتباطات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب استعلام تامین نوار ذخیره ساز (data tape cartrige) فناوری اطالاعات و ارتباطات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 29/03/1403 09:04:00 ق.ظ استعلام خرید مولینه مطابق با لیست پیوست استعلام خرید مولینه مطابق با لیست پیوست 29/03/1403 09:03:00 ق.ظ مناقصه احداث و توسعه گالری های چاههای فلمن و ... مناقصه احداث و توسعه گالری های چاههای فلمن و ... 29/03/1403 09:07:54 ق.ظ استعلام P/F: "WEATHERFORD- WILLIAMS" HIGHER PRESSURE ROTATING -0345060 استعلام P/F: "WEATHERFORD- WILLIAMS" HIGHER PRESSURE ROTATING -0345060 29/03/1403 08:54:00 ق.ظ استعلام POSITIONER استعلام POSITIONER 29/03/1403 08:51:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید رگلاتور 25 و 40 و 65 و 100 مترمکعبی و 160 (4/1-1) پوندی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید رگلاتور 25 و 40 و 65 و 100 مترمکعبی و 160 (4/1-1) پوندی 29/03/1403 08:41:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0330015/تاپ درایو استعلام تقاضای 0330015/تاپ درایو 29/03/1403 08:39:00 ق.ظ استعلام FLAME MONITOR UNIT & FLAME SENSOR استعلام FLAME MONITOR UNIT & FLAME SENSOR 29/03/1403 08:38:00 ق.ظ استعلام خرید 2 قلم لوازم ابزار دقیق استعلام خرید 2 قلم لوازم ابزار دقیق 29/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام تستر مقاومت عایقی 20 ولتی طبق شرح پیوست استعلام تستر مقاومت عایقی 20 ولتی طبق شرح پیوست 29/03/1403 08:36:00 ق.ظ استعلام خرید 7 قلم لوازم ابزار دقیق استعلام خرید 7 قلم لوازم ابزار دقیق 29/03/1403 08:28:00 ق.ظ استعلام اسپکتروفتومتر مطابق فایل پیوست استعلام اسپکتروفتومتر مطابق فایل پیوست 29/03/1403 08:27:00 ق.ظ استعلام Electronic Decoupling Device(EDD) for PCR( دساگاه pcr برای سیستم حفاظت کاتدیک) استعلام Electronic Decoupling Device(EDD) for PCR( دساگاه pcr برای سیستم حفاظت کاتدیک) 29/03/1403 08:17:00 ق.ظ استعلام 0230419/خدمات فنی استعلام 0230419/خدمات فنی 29/03/1403 08:16:00 ق.ظ استعلام درخواست ترمومتر غیر تماسی به تعداد 10 عدد طبق مدارک پیوستی میباشد وشرکت باید عضو imed باشد وهزینه ارسال با شرکت برنده میباتشد استعلام درخواست ترمومتر غیر تماسی به تعداد 10 عدد طبق مدارک پیوستی میباشد وشرکت باید عضو imed باشد وهزینه ارسال با شرکت برنده میباتشد 29/03/1403 08:14:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید STEAM TRAP مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید STEAM TRAP 29/03/1403 08:12:00 ق.ظ استعلام دستگاه اندازه گیری غلظت مطابق فایل پیوست استعلام دستگاه اندازه گیری غلظت مطابق فایل پیوست 29/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام کابل RS485 دو زوج AWG استعلام کابل RS485 دو زوج AWG 29/03/1403 08:04:00 ق.ظ استعلام خدمات رفع نقص ، نگهداشت و تعمیرات سیستمهای LGTG در انبارهای نفت منطقه شاهرود ( شاهرود ، دامغان و سمنان) استعلام خدمات رفع نقص ، نگهداشت و تعمیرات سیستمهای LGTG در انبارهای نفت منطقه شاهرود ( شاهرود ، دامغان و سمنان) 29/03/1403 08:03:00 ق.ظ استعلام نمایانگر شیمیایی مطابق فایل پیوست استعلام نمایانگر شیمیایی مطابق فایل پیوست 29/03/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0230513/فطعات تاپ درایو استعلام تقاضای 0230513/فطعات تاپ درایو 29/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام هواسنج (MURPHY) استعلام هواسنج (MURPHY) 29/03/1403 07:45:00 ق.ظ استعلام 2قلم قطعات برق طبق شرح پیوست (ساخت داخل مدنظرمی باشد) استعلام 2قلم قطعات برق طبق شرح پیوست (ساخت داخل مدنظرمی باشد) 29/03/1403 07:38:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و نصب سیستم هوشمند و پایش ایستگاههای پمپاژ- نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه و نصب سیستم هوشمند و پایش ایستگاههای پمپاژ- نوبت دوم 29/03/1403 07:42:48 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خرید اقلام برقی....- نوبت دوم - مناقصه روز سه شنبه بیست و نهم خرداد 1403 تجدید مناقصه عمومی خرید اقلام برقی....- نوبت دوم 29/03/1403 07:38:53 ق.ظ آگهی فرخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و تامین‌ کنندگان انجام پروژه‌های مرکز داده، نظارت تصویری، زیر ساخت آگهی فرخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و تامین‌ کنندگان انجام پروژه‌های مرکز داده، نظارت تصویری، زیر ساخت 29/03/1403 07:38:15 ق.ظ مناقصه ساخت 4 دستگاه تست زاویه کمربند مناقصه ساخت 4 دستگاه تست زاویه کمربند 29/03/1403 07:32:12 ق.ظ مناقصه ساخت 1 دستگاه تست امپدانس فنر چرخشی مناقصه ساخت 1 دستگاه تست امپدانس فنر چرخشی 29/03/1403 07:31:10 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ...​​​​​​​نوبت دوم  آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ... ​​​​​​​نوبت دوم  29/03/1403 07:27:38 ق.ظ استعلام هایدرومتر/بطری نمونه گیری نفت طبق شرح تقاضای پیوستی. استعلام هایدرومتر/بطری نمونه گیری نفت طبق شرح تقاضای پیوستی. 29/03/1403 07:14:00 ق.ظ استعلام مجموعه رله و ترانس و کابل مطابق لیست پیوست استعلام مجموعه رله و ترانس و کابل مطابق لیست پیوست 29/03/1403 07:05:00 ق.ظ استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما و فشار و شیرهای اطمینان RV استعلام کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما و فشار و شیرهای اطمینان RV 29/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه, تهیه مصالح و اجرای کولینگ ، LG – TG ، سند بلاست و رنگ آمیزی مخزن ۳۰۰۵ انبار نفت شهدای پخش تبریز مناقصه, تهیه مصالح و اجرای کولینگ ، LG – TG ، سند بلاست و رنگ آمیزی مخزن ۳۰۰۵ انبار نفت شهدای پخش تبریز 29/03/1403 07:02:56 ق.ظ استعلام خریدمولتی متر.ادابتور.فانکشن.اسیلوسکوپ حتما به مدارک پیوستی مراجعه شود استعلام خریدمولتی متر.ادابتور.فانکشن.اسیلوسکوپ حتما به مدارک پیوستی مراجعه شود 29/03/1403 06:53:00 ق.ظ مناقصه خرید دو دستگاه خلوص سنج واحد بخار نیروگاه نوبت دوم  مناقصه خرید دو دستگاه خلوص سنج واحد بخار نیروگاه نوبت دوم  29/03/1403 06:50:03 ق.ظ استعلام کنترل فاز-کنتاکتور30kw-تایمرتابلوبرق-کلیداتوماتیک100A-کنترل بار60-0بار-کلیداستپ-کلیداتوماتیک 250آمپر- فیوزکاردی160آمپر- فیوزکاردی250A- پیوستی2 استعلام کنترل فاز-کنتاکتور30kw-تایمرتابلوبرق-کلیداتوماتیک100A-کنترل بار60-0بار-کلیداستپ-کلیداتوماتیک 250آمپر- فیوزکاردی160آمپر- فیوزکاردی250A- پیوستی2 29/03/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام لوازم ابزار دقیق طبق درخواست پیوست استعلام لوازم ابزار دقیق طبق درخواست پیوست 29/03/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام تعمیرات و روزرسانی و تکمیل فرایند داده ها در تجهیزات و تاسیسات سیستم هار تله متری آب و فاضلاب استان البرز استعلام تعمیرات و روزرسانی و تکمیل فرایند داده ها در تجهیزات و تاسیسات سیستم هار تله متری آب و فاضلاب استان البرز 29/03/1403 06:24:00 ق.ظ استعلام هیدرومتر استعلام هیدرومتر 29/03/1403 06:23:00 ق.ظ استعلام دوربین نقشه برداری لایکا مدل توتال استیشن ts09-R1000دقت یک ثانیه پرداخت 4 ماهه 09133980456 استعلام دوربین نقشه برداری لایکا مدل توتال استیشن ts09-R1000دقت یک ثانیه پرداخت 4 ماهه 09133980456 29/03/1403 06:17:00 ق.ظ استعلام آشکار ساز دود استعلام آشکار ساز دود 29/03/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام خرید تعداد 500 عدد رله هوشمند LMS جهت کنترل پذیری تابلوهای مشترکین دیماندی ثانویه استعلام خرید تعداد 500 عدد رله هوشمند LMS جهت کنترل پذیری تابلوهای مشترکین دیماندی ثانویه 29/03/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام لوازم نوسازی انشعابات خیابان غفارشمالی شهر نیشابور استعلام لوازم نوسازی انشعابات خیابان غفارشمالی شهر نیشابور 29/03/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام انجام کالیبراسیون تجهیزات و ظروف آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان البرز استعلام انجام کالیبراسیون تجهیزات و ظروف آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان البرز 29/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام اتصالات - پیچ - واشر - بادنما و... عکس کالا ضمیمه می باشد توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود استعلام اتصالات - پیچ - واشر - بادنما و... عکس کالا ضمیمه می باشد توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود 29/03/1403 05:59:00 ق.ظ استعلام مولتی متر هیوکی و تستر برق طبق مشخصات پیوست استعلام مولتی متر هیوکی و تستر برق طبق مشخصات پیوست 29/03/1403 05:49:00 ق.ظ استعلام COMP. ELECTRICAL POSITION INDICATOR "GEMU 1205"0 استعلام COMP. ELECTRICAL POSITION INDICATOR "GEMU 1205"0 29/03/1403 05:49:00 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه ارتعاش سنجی و بالانسر مدل Leonova Diamond 6 channel مناقصه خرید یک دستگاه ارتعاش سنجی و بالانسر مدل Leonova Diamond 6 channel 29/03/1403 05:59:05 ق.ظ استعلام پریز تک فاز تابلویی،مسدود کننده تراکینگ،مطابق عکس های پیوستی،تولید داخل و جنس درجه یک استعلام پریز تک فاز تابلویی،مسدود کننده تراکینگ،مطابق عکس های پیوستی،تولید داخل و جنس درجه یک 29/03/1403 05:47:00 ق.ظ مناقصه, انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیر مخرب جوش جهت تجهیزات کارگاه استخراج مکا مناقصه, انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیر مخرب جوش جهت تجهیزات کارگاه استخراج مکا 29/03/1403 05:44:56 ق.ظ استعلام تایمر برقی - قیمت ها در فرم پیوست ثبت شود پرداخت 2 ماه استعلام تایمر برقی - قیمت ها در فرم پیوست ثبت شود پرداخت 2 ماه 29/03/1403 05:44:00 ق.ظ استعلام عضویت در سامانهep و داشتن کد یکتا الزامیست.انواع ترمومتر بر اساس مشخصات پیوست.تائید و بارگذاری مشخصات فنی و برگ پیوست الزامیست. استعلام عضویت در سامانهep و داشتن کد یکتا الزامیست.انواع ترمومتر بر اساس مشخصات پیوست.تائید و بارگذاری مشخصات فنی و برگ پیوست الزامیست. 29/03/1403 05:44:00 ق.ظ مناقصه اجرای پمپ خانه PLS لیچینگ شامل احداث پمپ خانه، اتاق های برق و ترانس...نوبت دوم مناقصه اجرای پمپ خانه PLS لیچینگ شامل احداث پمپ خانه، اتاق های برق و ترانس...نوبت دوم 29/03/1403 05:54:32 ق.ظ مناقصه, قطعات یدکی شیرکنترل۹۸۰۰۷۸۶-۴۸ مناقصه, قطعات یدکی شیرکنترل۹۸۰۰۷۸۶-۴۸ 29/03/1403 05:42:07 ق.ظ استعلام موتور دمپر-سنسور-تایمر-شیرفلکه-ترموستات طبق مشخصات و تعداد پیوست استعلام موتور دمپر-سنسور-تایمر-شیرفلکه-ترموستات طبق مشخصات و تعداد پیوست 29/03/1403 05:36:00 ق.ظ استعلام سنسور اندازه گیری اکسیژن مورد استفاده در دستگاه Flue gas analyzer ساخت کمپانی LAND انگلستان 2FO CITICEL oxygen شماره فنی :AA625-180 استعلام سنسور اندازه گیری اکسیژن مورد استفاده در دستگاه Flue gas analyzer ساخت کمپانی LAND انگلستان 2FO CITICEL oxygen شماره فنی :AA625-180 29/03/1403 05:35:00 ق.ظ استعلام مودم تله متری G4 و پاورآنالایزر - شهر خرو استعلام مودم تله متری G4 و پاورآنالایزر - شهر خرو 29/03/1403 05:32:00 ق.ظ استعلام عضویت در سامانهep و داشتن کد یکتا الزامیست.انواع ترموول بر اساس مشخصات پیوست.تائید و بارگذاری مشخصات فنی و برگ پیوست الزامیست. استعلام عضویت در سامانهep و داشتن کد یکتا الزامیست.انواع ترموول بر اساس مشخصات پیوست.تائید و بارگذاری مشخصات فنی و برگ پیوست الزامیست. 29/03/1403 05:32:00 ق.ظ استعلام ترومومتر لیزری استعلام ترومومتر لیزری 29/03/1403 05:31:00 ق.ظ استعلام ROTARY POSITION MONITOR COMPLETE استعلام ROTARY POSITION MONITOR COMPLETE 29/03/1403 05:24:00 ق.ظ استعلام گیج شارژ گاز از برند vaule مدل VRM2-B-0501 ست کامل به همراه کیف یک دست استعلام گیج شارژ گاز از برند vaule مدل VRM2-B-0501 ست کامل به همراه کیف یک دست 29/03/1403 05:24:00 ق.ظ استعلام خرید 3 قلم لوازم ابزار دقیق استعلام خرید 3 قلم لوازم ابزار دقیق 29/03/1403 05:20:00 ق.ظ استعلام خرید یک قلم لوازم یدکی کمپرسور استعلام خرید یک قلم لوازم یدکی کمپرسور 29/03/1403 05:14:00 ق.ظ استعلام POSITIONER لطفا پیشنهاد فنی و مالی بر اساس فایل پیوست ارائه گردد. استعلام POSITIONER لطفا پیشنهاد فنی و مالی بر اساس فایل پیوست ارائه گردد. 29/03/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام خرید 8 قلم لوازم برقی استعلام خرید 8 قلم لوازم برقی 29/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام خرید5قلم وسایل آبگرمکن لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. استعلام خرید5قلم وسایل آبگرمکن لطفا فقط طبق مشخصات پیوستی مالی و فنی ارایه شود.ایرانکد مشابه است. 29/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام REDI-PULSE PICKUP SENSOR طبق شرح و کاتالوگ پیوست استعلام REDI-PULSE PICKUP SENSOR طبق شرح و کاتالوگ پیوست 29/03/1403 05:00:00 ق.ظ استعلام ترانسفور مر تک فاز ولتاژ پایین استعلام ترانسفور مر تک فاز ولتاژ پایین 29/03/1403 04:54:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی ​​​​​​​نوبت دوم  آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی ​​​​​​​نوبت دوم  29/03/1403 05:06:01 ق.ظ استعلام ساخت دیافراگم کنترل ولوهای مربوط به اویل تراپ توربینهای Rolls Royseواحد بازگردانی گاز پازنان یک استعلام ساخت دیافراگم کنترل ولوهای مربوط به اویل تراپ توربینهای Rolls Royseواحد بازگردانی گاز پازنان یک 29/03/1403 04:46:00 ق.ظ استعلام 5 عدد رله بی متال با شرح و الزامات فایل پیوست . ( لطفا هزینه حمل در نظر گرفته شود ) استعلام 5 عدد رله بی متال با شرح و الزامات فایل پیوست . ( لطفا هزینه حمل در نظر گرفته شود ) 29/03/1403 04:44:00 ق.ظ استعلام لوازم یدکی رگلاتور استعلام لوازم یدکی رگلاتور 29/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام خرید 140 عدد شیر تنظیم1/8بر اساس مدارک پیوستی یا شرح کلی نیاز قیمت گذاری گردد( نمونه در اداره خرید موجود می باشد ) استعلام خرید 140 عدد شیر تنظیم1/8بر اساس مدارک پیوستی یا شرح کلی نیاز قیمت گذاری گردد( نمونه در اداره خرید موجود می باشد ) 29/03/1403 04:26:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، شیر کنترل جریان استعلام الکترونیکی، شیر کنترل جریان 29/03/1403 04:22:49 ق.ظ استعلام الکترونیکی، رله حفاظت جریانی"ALSTOM" استعلام الکترونیکی، رله حفاظت جریانی"ALSTOM" 29/03/1403 04:22:29 ق.ظ استعلام الکترونیکی، سنسور خلاء همراه با نمایشگر استعلام الکترونیکی، سنسور خلاء همراه با نمایشگر 29/03/1403 04:22:24 ق.ظ استعلام الکترونیکی، نشان دهنده سطح روغن استعلام الکترونیکی، نشان دهنده سطح روغن 29/03/1403 04:21:13 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:33 ق.ظ