کارت هوشمند info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات اکتیو فیبر نوری (دو مدل از هر مدل 10عدد جمعا 20عدد کارت ) استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات اکتیو فیبر نوری (دو مدل از هر مدل 10عدد جمعا 20عدد کارت ) 05/07/1402 10:35:00 ق.ظ استعلام خرید کارت های یدکی شارژر مخابراتی 48 ولت (طبق مشخصات فنی ) استعلام خرید کارت های یدکی شارژر مخابراتی 48 ولت (طبق مشخصات فنی ) 05/07/1402 09:25:00 ق.ظ استعلام خرید گارتهای مورد نیاز پایانه ABB اموردیسپاچینگ فوق توزیع(طبق مشخصات فنی ) استعلام خرید گارتهای مورد نیاز پایانه ABB اموردیسپاچینگ فوق توزیع(طبق مشخصات فنی ) 05/07/1402 08:40:00 ق.ظ استعلام خرید کارت pvc خام انواع برندها قابل بررسی می باشد بر اساس مدارک پیوستی یا شرح کلی نیاز قیمت گذاری گردد استعلام خرید کارت pvc خام انواع برندها قابل بررسی می باشد بر اساس مدارک پیوستی یا شرح کلی نیاز قیمت گذاری گردد 05/07/1402 08:18:00 ق.ظ استعلام پلیت جینیوس کارت هوشمند ( مقدار 1200 عدد ) استعلام پلیت جینیوس کارت هوشمند ( مقدار 1200 عدد ) 05/07/1402 07:58:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 04/07/1402 10:14:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید و تأمین 100000 عدد کارت هوشمند شهروندی مشخصات و شرایط مطابق فایل مندرج در پیوست بارگزاری پیش فاکتور الزامی می باشد. استعلام استعلام خرید و تأمین 100000 عدد کارت هوشمند شهروندی مشخصات و شرایط مطابق فایل مندرج در پیوست بارگزاری پیش فاکتور الزامی می باشد. 03/07/1402 07:50:00 ق.ظ استعلام کارتهای الکترونیکی استعلام کارتهای الکترونیکی 01/07/1402 08:39:00 ق.ظ استعلام کارت الکترونیکی طبق شرح پیوست 18 قلم استعلام کارت الکترونیکی طبق شرح پیوست 18 قلم 01/07/1402 08:36:00 ق.ظ استعلام کارت یدکی مرکز تلفنSG10000 گرگان(یکعدد کارت لاین64پورت و یکعدد کارت ترانک آنالوگ و یکعدد کارتE1) به شرح و الزامات پیوست(پیش فاکتور ضمیمه شود) استعلام کارت یدکی مرکز تلفنSG10000 گرگان(یکعدد کارت لاین64پورت و یکعدد کارت ترانک آنالوگ و یکعدد کارتE1) به شرح و الزامات پیوست(پیش فاکتور ضمیمه شود) 01/07/1402 07:06:00 ق.ظ استعلام پلیت جینیوس کارت هوشمند ( مقدار 1200 عدد ) استعلام پلیت جینیوس کارت هوشمند ( مقدار 1200 عدد ) 01/07/1402 05:33:00 ق.ظ استعلام پلیت جینیوس کارت هوشمند ( مقدار 1200 عدد ) استعلام پلیت جینیوس کارت هوشمند ( مقدار 1200 عدد ) 28/06/1402 11:11:00 ق.ظ استعلام کارت rfid استعلام کارت rfid 28/06/1402 06:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات فروش و شارژ انواع بلیت در ایستگاه ها و اماکن مترو مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات فروش و شارژ انواع بلیت در ایستگاه ها و اماکن مترو 27/06/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام ساخت کارت الکترونیکی TOSHIBA DRIVE UNIT طبق مشخصات، عکس ها و شرایط پیوست. انعقاد قرارداد پیوست جهت زمان تحویل بیش از 1 ماه الزامی است. استعلام ساخت کارت الکترونیکی TOSHIBA DRIVE UNIT طبق مشخصات، عکس ها و شرایط پیوست. انعقاد قرارداد پیوست جهت زمان تحویل بیش از 1 ماه الزامی است. 27/06/1402 11:16:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات امنیتی مطابق مشخصات فایل پیوست. استعلام خرید تجهیزات امنیتی مطابق مشخصات فایل پیوست. 27/06/1402 07:24:00 ق.ظ استعلام خرید برد، تجهیزات و قطعات تقاطعات سطح شهر استعلام خرید برد، تجهیزات و قطعات تقاطعات سطح شهر 27/06/1402 07:23:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید جلد کارت بانکی و هزینه حمل برعهده فروشنده و ارسال نمونه الزامی است استعلام درخواست خرید جلد کارت بانکی و هزینه حمل برعهده فروشنده و ارسال نمونه الزامی است 27/06/1402 05:51:00 ق.ظ مناقصه تامین 1.464.000 عدد انواع کارت بانکی مناقصه تامین 1.464.000 عدد انواع کارت بانکی 27/06/1402 05:09:39 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 26/06/1402 09:37:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 26/06/1402 09:26:00 ق.ظ استعلام اقلام مخابراتی طبق لیست پیوست استعلام اقلام مخابراتی طبق لیست پیوست 26/06/1402 03:24:00 ق.ظ استعلام 59عدد کارت اعتباری ورزشی به ارزش 2/460/000/000 ریال طرف قراردادبا باشگاههای ورزشی استعلام 59عدد کارت اعتباری ورزشی به ارزش 2/460/000/000 ریال طرف قراردادبا باشگاههای ورزشی 26/06/1402 02:44:00 ب.ظ استعلام کارتهای الکترونیکیطبق فایل پیوست استعلام کارتهای الکترونیکیطبق فایل پیوست 22/06/1402 05:53:00 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار جهت شخصی سازی کارتهای بانکی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت شخصی سازی کارتهای بانکی 21/06/1402 05:05:11 ق.ظ استعلام خرید کارتهای یدکی ترمینالهای TPS دیمات (جمعا 13عدد) استعلام خرید کارتهای یدکی ترمینالهای TPS دیمات (جمعا 13عدد) 21/06/1402 04:17:00 ق.ظ استعلام خرید کارت های یدکی شارژر مخابراتی 48 ولت (با مشخصات فنی ) استعلام خرید کارت های یدکی شارژر مخابراتی 48 ولت (با مشخصات فنی ) 21/06/1402 02:52:00 ب.ظ استعلام تامین کارت های سیستم تحریک مورد نیاز واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان مطابق اسناد استعلام پیوست(کد انتخابی کد مشابه است). استعلام تامین کارت های سیستم تحریک مورد نیاز واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان مطابق اسناد استعلام پیوست(کد انتخابی کد مشابه است). 20/06/1402 06:51:00 ق.ظ استعلام فروش شارژ کارت بلیط اتوبوس درون شهری به شهروندان به مدت 2 ماه با اخذ کارمزد حداکثر 8 درصد استعلام فروش شارژ کارت بلیط اتوبوس درون شهری به شهروندان به مدت 2 ماه با اخذ کارمزد حداکثر 8 درصد 20/06/1402 06:41:00 ق.ظ استعلام خرید کارتهای اصلی ترمینال plc و tps مدل سلتا(بپیوست مراجعه فرمایید) استعلام خرید کارتهای اصلی ترمینال plc و tps مدل سلتا(بپیوست مراجعه فرمایید) 20/06/1402 05:23:00 ق.ظ استعلام مشخصات به پیوست میباشد 02188366030 داخلی 201 استعلام مشخصات به پیوست میباشد 02188366030 داخلی 201 19/06/1402 09:32:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 19/06/1402 05:32:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 19/06/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 19/06/1402 04:50:00 ق.ظ استعلام خرید گارتهای مورد نیاز پایانه ABB اموردیسپاچینگ فوق توزیع استعلام خرید گارتهای مورد نیاز پایانه ABB اموردیسپاچینگ فوق توزیع 19/06/1402 02:02:00 ب.ظ استعلام خرید کارت بلیت الکترونیکی مشترک استخر ها و مجموعه ورزشی مطابق فایل پیوست و انعقاد قرارداد استعلام خرید کارت بلیت الکترونیکی مشترک استخر ها و مجموعه ورزشی مطابق فایل پیوست و انعقاد قرارداد 19/06/1402 01:56:00 ب.ظ استعلام ذخیره ساز qnap به همراه هارد نوار مغناطیسی جهت پیتشبان گیری مرکزی هارد اکسترنال با ظرفیت 16 ترابایت استعلام ذخیره ساز qnap به همراه هارد نوار مغناطیسی جهت پیتشبان گیری مرکزی هارد اکسترنال با ظرفیت 16 ترابایت 18/06/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام کارت آلارم MTE KA 6000-1 استعلام کارت آلارم MTE KA 6000-1 18/06/1402 11:12:00 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات مدیریت بحران ... - نوبت دوم مناقصه خرید تجهیزات مدیریت بحران ... - نوبت دوم 18/06/1402 07:14:57 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه(فوری) 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 18/06/1402 07:05:00 ق.ظ استعلام تجهیزات صدور کارت استعلام تجهیزات صدور کارت 16/06/1402 03:14:00 ب.ظ استعلام مشخصات به پیوست ضمیمه می باشد شماره تماس 02188366030 داخلی 201 استعلام مشخصات به پیوست ضمیمه می باشد شماره تماس 02188366030 داخلی 201 16/06/1402 02:20:00 ب.ظ مناقصه واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری نوبت دوم مناقصه واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری نوبت دوم 14/06/1402 08:41:17 ق.ظ مناقصه خرید کارت هوشمند مناقصه خرید کارت هوشمند 14/06/1402 07:04:52 ق.ظ استعلام کارت سفید PVCخام Desfire4k استعلام کارت سفید PVCخام Desfire4k 14/06/1402 05:11:00 ق.ظ استعلام خرید 450عددکارت بلیت الکترونیکی اعتباری مشترک استخرها و مجموعه های ورزشی استان تهران و البرز ضمناً خرید مستلزم عقد قرارداد می باشد استعلام خرید 450عددکارت بلیت الکترونیکی اعتباری مشترک استخرها و مجموعه های ورزشی استان تهران و البرز ضمناً خرید مستلزم عقد قرارداد می باشد 14/06/1402 02:11:00 ب.ظ استعلام ریبون و لمنیت وکارت pvcو... طبق مشخصات استعلام پیوستی استعلام ریبون و لمنیت وکارت pvcو... طبق مشخصات استعلام پیوستی 13/06/1402 08:59:00 ق.ظ استعلام خرید برد، تجهیزات و قطعات تقاطعات سطح شهر استعلام خرید برد، تجهیزات و قطعات تقاطعات سطح شهر 13/06/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 13/06/1402 04:54:00 ق.ظ استعلام مشخصات به پیوست می باشد شماره تماس 02188366030 داخلی 201 استعلام مشخصات به پیوست می باشد شماره تماس 02188366030 داخلی 201 12/06/1402 09:49:00 ق.ظ مناقصه واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری مناقصه واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری 12/06/1402 08:34:28 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 12/06/1402 07:56:00 ق.ظ استعلام فروش شارژ کارت بلیط اتوبوس درون شهری به شهروندان به مدت 2 ماه با اخذ کارمزد حداکثر 8 درصد استعلام فروش شارژ کارت بلیط اتوبوس درون شهری به شهروندان به مدت 2 ماه با اخذ کارمزد حداکثر 8 درصد 12/06/1402 07:51:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست-تحویل فوری تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور استعلام کارت مغناطیسی نقدی خام 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی.طبق فایل پیوست-تحویل فوری تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و فاکتور 12/06/1402 07:04:00 ق.ظ استعلام کارت خام هایکو طلائی بانکی طبق فایل پیوست استعلام کارت خام هایکو طلائی بانکی طبق فایل پیوست 12/06/1402 05:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری 12/06/1402 04:47:00 ق.ظ استعلام کارت آمانو مایفر KB1 استعلام کارت آمانو مایفر KB1 11/06/1402 03:38:00 ق.ظ مناقصه اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه - نوبت اول مرحله دوم مناقصه اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه - نوبت اول مرحله دوم 09/06/1402 05:12:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای پروژه مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی و بلیط الکترونیک- تجدید(شماره فراخوان 2002050288000109) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای پروژه مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی و بلیط الکترونیک- تجدید(شماره فراخوان 2002050288000109) 08/06/1402 06:52:00 ق.ظ استعلام کارت الکترونیکی استعلام کارت الکترونیکی 07/06/1402 09:23:00 ق.ظ استعلام خرید برد، تجهیزات و قطعات تقاطعات سطح شهر استعلام خرید برد، تجهیزات و قطعات تقاطعات سطح شهر 07/06/1402 07:52:00 ق.ظ استعلام P/F YOKOGAWA استعلام P/F YOKOGAWA 07/06/1402 07:03:00 ق.ظ استعلام تعداد 10 دستگاه صدور آنی کارت مدلsmart 51 با گارانتی شرکت مبنا کارت با تایید انفورماتیک بانک ملی مازندران استعلام تعداد 10 دستگاه صدور آنی کارت مدلsmart 51 با گارانتی شرکت مبنا کارت با تایید انفورماتیک بانک ملی مازندران 07/06/1402 06:03:00 ق.ظ مناقصه اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه مناقصه اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه 07/06/1402 05:35:42 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات مدیریت بحران ... مناقصه خرید تجهیزات مدیریت بحران ... 06/06/1402 11:54:03 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد500 هزار قطعه 2 طرح تعداد مساوی تحویل فوری (طبق فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد500 هزار قطعه 2 طرح تعداد مساوی تحویل فوری (طبق فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 06/06/1402 06:05:00 ق.ظ استعلام کد مشابه کارت PVC و ریبون پرینتر اسمارت 31 رنگی تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار استعلام کد مشابه کارت PVC و ریبون پرینتر اسمارت 31 رنگی تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار 06/06/1402 05:40:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد500 هزار قطعه 2 طرح تعداد مساوی تحویل فوری طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد500 هزار قطعه 2 طرح تعداد مساوی تحویل فوری طبق فایل پیوست تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 06/06/1402 05:30:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد 500 هزار قطعه دو طرح به تعداد مساوی تحویل فوری(طبق مشخصات فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد 500 هزار قطعه دو طرح به تعداد مساوی تحویل فوری(طبق مشخصات فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 06/06/1402 04:41:00 ق.ظ استعلام کارت آمانو مایفر KB1 استعلام کارت آمانو مایفر KB1 06/06/1402 03:32:00 ق.ظ استعلام کارت MBI/MNI YOKOGAWA PROSAFE استعلام کارت MBI/MNI YOKOGAWA PROSAFE 05/06/1402 07:32:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات تکمیلی طرح حفاظت هوشمند به شرح فهرست مقادیر پیوست استعلام خرید تجهیزات تکمیلی طرح حفاظت هوشمند به شرح فهرست مقادیر پیوست 05/06/1402 04:13:00 ق.ظ استعلام خرید کارت هوشمند مطابق اسناد پیوست و تحویل در شهر گلبهار. استعلام خرید کارت هوشمند مطابق اسناد پیوست و تحویل در شهر گلبهار. 05/06/1402 04:00:00 ق.ظ استعلام خرید ریبون رنگی /فیلم فارگو /کارت PVC / کیت تمیز کننده فارگو /تعداد و مشخصات کا مل در پیوست می باشد استعلام خرید ریبون رنگی /فیلم فارگو /کارت PVC / کیت تمیز کننده فارگو /تعداد و مشخصات کا مل در پیوست می باشد 04/06/1402 10:23:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی(طیق مشخصات فایل پیوست) تسویه ظرف 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی(طیق مشخصات فایل پیوست) تسویه ظرف 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 04/06/1402 08:43:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارت الکترونیکی BUHLER استعلام الکترونیکی، کارت الکترونیکی BUHLER 01/06/1402 04:46:46 ق.ظ استعلام کارت الکترونیکی lcvc استعلام کارت الکترونیکی lcvc 31/05/1402 11:11:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی طرح عید نوروز تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی طرح عید نوروز تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 31/05/1402 10:21:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی طرح روز پدر تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی طرح روز پدر تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 31/05/1402 10:17:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی طرح روز مادر تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی طرح روز مادر تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 31/05/1402 10:15:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی طرح روز معلم تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی طرح روز معلم تعداد500 هزار قطعه تحویل فوری (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 31/05/1402 10:09:00 ق.ظ استعلام خرید 30,000 کارت مایفر کلاسیک ( mifare classic 1k ) با چاپ رنگی و لمینت دو طرفه بر اساس شرایط آگهی استعلام و تصویر کارت ( پیوست) استعلام خرید 30,000 کارت مایفر کلاسیک ( mifare classic 1k ) با چاپ رنگی و لمینت دو طرفه بر اساس شرایط آگهی استعلام و تصویر کارت ( پیوست) 30/05/1402 06:33:00 ق.ظ مناقصه خرید 4.500.000 عدد کارت هدیه مغناطیسی مناقصه خرید 4.500.000 عدد کارت هدیه مغناطیسی 30/05/1402 06:09:47 ق.ظ استعلام خرید تعداد 60000 شصت هزار( کارت هوشمند غیرتماسی جهت استفاده بعنوان کارت شهروندی استعلام خرید تعداد 60000 شصت هزار( کارت هوشمند غیرتماسی جهت استفاده بعنوان کارت شهروندی 30/05/1402 04:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارت الکترونیک رفاهی کارکنان (مکانهای ورزشی و لوازم ورزشی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارت الکترونیک رفاهی کارکنان (مکانهای ورزشی و لوازم ورزشی) 28/05/1402 07:18:00 ق.ظ مناقصه خرید کارت الکترونیک رفاهی کارکنان (مکانهای ورزشی و لوازم ورزشی) مناقصه خرید کارت الکترونیک رفاهی کارکنان (مکانهای ورزشی و لوازم ورزشی) 28/05/1402 06:12:21 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد500 هزار قطعه 2 طرح تعداد مساوی تحویل فوری(طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد500 هزار قطعه 2 طرح تعداد مساوی تحویل فوری(طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 28/05/1402 06:03:00 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد 500 هزار قطعه در 2 طرح به تعداد مساوی (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد 500 هزار قطعه در 2 طرح به تعداد مساوی (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 25/05/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارت الکترونیکی BUHLER استعلام الکترونیکی، کارت الکترونیکی BUHLER 25/05/1402 04:06:54 ق.ظ استعلام 1. کارت خام : 1K (PET) : تعداد 2000 عدد 2.. ریبون : YMCK _ UV : تعداد 5 رول 3.فیلم مخصوص : 9 رول استعلام 1. کارت خام : 1K (PET) : تعداد 2000 عدد 2.. ریبون : YMCK _ UV : تعداد 5 رول 3.فیلم مخصوص : 9 رول 24/05/1402 11:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه توزیع و فروش کارت بلیط و شارژالکترونیکی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه توزیع و فروش کارت بلیط و شارژالکترونیکی 24/05/1402 10:45:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات تکمیلی طرح حفاظت هوشمند به شرح فهرست مقادیر پیوست استعلام خرید تجهیزات تکمیلی طرح حفاظت هوشمند به شرح فهرست مقادیر پیوست 24/05/1402 06:52:00 ق.ظ استعلام فیلم پرینتر XID- ریبون XID -هلوگرام -کارت خام میفر 1K و کارت خام PVC ساده ( طبق مشخصات پیوست) استعلام فیلم پرینتر XID- ریبون XID -هلوگرام -کارت خام میفر 1K و کارت خام PVC ساده ( طبق مشخصات پیوست) 24/05/1402 06:24:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش کارت بلیت و شارژ الکترونیک و بلیت کاغذی  مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به توزیع و فروش کارت بلیت و شارژ الکترونیک و بلیت کاغذی  24/05/1402 06:10:36 ق.ظ استعلام خرید کارت تردد ... طبق مشخصات پیوست شده ، تکمیل و ارسال پیش نویس قرارداد پیوست شده تا قبل از اتمام مهلت ارسال پاسخ الزامیست استعلام خرید کارت تردد ... طبق مشخصات پیوست شده ، تکمیل و ارسال پیش نویس قرارداد پیوست شده تا قبل از اتمام مهلت ارسال پاسخ الزامیست 22/05/1402 05:34:00 ق.ظ استعلام vdm smart طبق شرح پیوست استعلام vdm smart طبق شرح پیوست 22/05/1402 04:43:00 ق.ظ استعلام 1-کارت پی وی سی سفید خام هوشمند ( مایفر 4k) تعداد 10000 عدد 2- کاور کارت پی وی سی با مهر شرکت ملی نفت ایران دو رو تعداد 5000 عدد استعلام 1-کارت پی وی سی سفید خام هوشمند ( مایفر 4k) تعداد 10000 عدد 2- کاور کارت پی وی سی با مهر شرکت ملی نفت ایران دو رو تعداد 5000 عدد 21/05/1402 07:59:00 ق.ظ استعلام 1-خرید50000عدد کارت pvc خام 2- خرید 50000 عدد جلد کارت pvc استعلام 1-خرید50000عدد کارت pvc خام 2- خرید 50000 عدد جلد کارت pvc 21/05/1402 06:46:00 ق.ظ مناقصه تامین کارت خام مایفر دسفایر  مناقصه تامین کارت خام مایفر دسفایر  21/05/1402 06:30:02 ق.ظ استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. استعلام کارت مغناطیسی نقدی تعداد 500 هزار قطعه 2 طرح به تعداد مساوی (طبق مشخصات مندرج در فایل پیوست) تسویه 20 روز کاری پس از تحویل کالا و ارسال فاکتور. 21/05/1402 04:33:00 ق.ظ