خدمات دارویی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام مکمل غذایی پروپروتین فست میل300 قوطی/مکمل غذایی دیابت فست میل 150 قوطی/ استعلام مکمل غذایی پروپروتین فست میل300 قوطی/مکمل غذایی دیابت فست میل 150 قوطی/ 07/09/1402 08:58:00 ق.ظ استعلام دارو و مکمل استعلام دارو و مکمل 07/09/1402 08:20:00 ق.ظ استعلام سرنگ A+D استعلام سرنگ A+D 07/09/1402 05:06:00 ق.ظ مناقصه خرید ایزوپروپانول... مناقصه خرید ایزوپروپانول... 07/09/1402 04:12:50 ق.ظ استعلام واکسن دامی کلی بین به تعداد 1000 عدد.تسویه60روزه.ارسال به عهده فروشنده عدم تایید عودت ارائه مجوز فروش و پخش از دامپزشکی استان الزامی استعلام واکسن دامی کلی بین به تعداد 1000 عدد.تسویه60روزه.ارسال به عهده فروشنده عدم تایید عودت ارائه مجوز فروش و پخش از دامپزشکی استان الزامی 06/09/1402 10:35:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز سرو - گنگچین (شبانه روزی) - هشتیان (شبانه روزی ) استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز سرو - گنگچین (شبانه روزی) - هشتیان (شبانه روزی ) 06/09/1402 06:25:00 ق.ظ مناقصه خرید ایزوپروپانول... مناقصه خرید ایزوپروپانول... 06/09/1402 06:27:45 ق.ظ مناقصه ایزوپروپانول.... مناقصه ایزوپروپانول.... 06/09/1402 05:39:43 ق.ظ استعلام واکسیناسیون تب برفکی و شاربن و بروسلوز و آبله دام سبک و سنگین استعلام واکسیناسیون تب برفکی و شاربن و بروسلوز و آبله دام سبک و سنگین 05/09/1402 10:41:00 ق.ظ استعلام واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین و سبک استعلام واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین و سبک 05/09/1402 10:32:00 ق.ظ استعلام تهیه لوازم پزشکی ودارویی طبق لیست پیوستی تلفن هماهنگی 09141488146 سلطانی استعلام تهیه لوازم پزشکی ودارویی طبق لیست پیوستی تلفن هماهنگی 09141488146 سلطانی 05/09/1402 06:10:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز طلاتپه - زیوه (شبانه روزی) - چی چست (معین ) استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز طلاتپه - زیوه (شبانه روزی) - چی چست (معین ) 05/09/1402 05:55:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام دارویی جهت استفاده در عقیم سازی و جراحی و زنده گیری حیوانات بلا صاحب برابر مدارک پیوستی استعلام خرید اقلام دارویی جهت استفاده در عقیم سازی و جراحی و زنده گیری حیوانات بلا صاحب برابر مدارک پیوستی 05/09/1402 04:40:00 ق.ظ استعلام قرص کاپتوپریل 25 و قرص ناپروکسن و مابقی داروها طبق درخواست بارگذاری شده در مدرک پیوستی استعلام قرص کاپتوپریل 25 و قرص ناپروکسن و مابقی داروها طبق درخواست بارگذاری شده در مدرک پیوستی 04/09/1402 11:35:00 ق.ظ استعلام آمپول نوروبیون و پنی سیلین و مابقی آمپول ها طبق درخواست بارگذاری شده در مدرک پیوستی آخر صفحه استعلام آمپول نوروبیون و پنی سیلین و مابقی آمپول ها طبق درخواست بارگذاری شده در مدرک پیوستی آخر صفحه 04/09/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام قرص استامینوفن و سرماخوردگی و مابقی قرص ها طبق درخواست بارگذاری شده در مدرک پیوستی استعلام قرص استامینوفن و سرماخوردگی و مابقی قرص ها طبق درخواست بارگذاری شده در مدرک پیوستی 04/09/1402 08:09:00 ق.ظ استعلام قطره اهن خوارزمی 15000 عدد قطره مولتی ویتامین خوارزمی 20000 عدد قطره ویتامین آ+د خوارزمی 25000 عدد . ارسال پیش فاکتور الزامی میباشد . استعلام قطره اهن خوارزمی 15000 عدد قطره مولتی ویتامین خوارزمی 20000 عدد قطره ویتامین آ+د خوارزمی 25000 عدد . ارسال پیش فاکتور الزامی میباشد . 04/09/1402 07:48:00 ق.ظ استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 46 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 46 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله 04/09/1402 08:03:00 ب.ظ استعلام مکملهای دارویی استعلام مکملهای دارویی 02/09/1402 08:15:00 ق.ظ استعلام خرید دارو جهت شبکه بهداشت رباط کریم استعلام خرید دارو جهت شبکه بهداشت رباط کریم 01/09/1402 10:28:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین ،گان جراحی ، کاغذ ECG 110mm ،سپتی پرپ (ضد عفونی محل تزریق 250m ) ،ست تزریق سرم ،لانست خونگیری ،سایا سپت HI پنج لیتری استعلام سرنگ انسولین ،گان جراحی ، کاغذ ECG 110mm ،سپتی پرپ (ضد عفونی محل تزریق 250m ) ،ست تزریق سرم ،لانست خونگیری ،سایا سپت HI پنج لیتری 01/09/1402 09:59:00 ق.ظ استعلام آلاینده های صنعتی ، بقایای داروهای دامی و آفتکش ها استعلام آلاینده های صنعتی ، بقایای داروهای دامی و آفتکش ها 01/09/1402 09:34:00 ق.ظ استعلام آلاینده های صنعتی ، بقایای داروهای دامی آفتکش ها استعلام آلاینده های صنعتی ، بقایای داروهای دامی آفتکش ها 01/09/1402 08:55:00 ق.ظ استعلام دارو به شرح فایل پیوستی هزینه حمل با تامین کننده می باشد. استعلام دارو به شرح فایل پیوستی هزینه حمل با تامین کننده می باشد. 01/09/1402 08:49:00 ق.ظ استعلام آلاینده های صنعتی ، بقایای دارو های دامی و آفتکش ها استعلام آلاینده های صنعتی ، بقایای دارو های دامی و آفتکش ها 01/09/1402 08:45:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین نیدل جدا استعلام سرنگ انسولین نیدل جدا 01/09/1402 06:47:00 ق.ظ مناقصه خرید دارو (دام سنگین) و لوازم مصرفی دامپزشکی مناقصه خرید دارو (دام سنگین) و لوازم مصرفی دامپزشکی 01/09/1402 06:38:22 ق.ظ استعلام بتادین اسکراب یک لیتری و یک قلم دیگر طبق لیست پیوست استعلام بتادین اسکراب یک لیتری و یک قلم دیگر طبق لیست پیوست 01/09/1402 05:56:00 ق.ظ استعلام آمپول تریپان بلو توضیحات لطفامطالعه/کدمشابه/اولویت باکالای تولید داخلی/باکیفیت می باشد. درصورت عدم کیفیت مرجوع می گردد. استعلام آمپول تریپان بلو توضیحات لطفامطالعه/کدمشابه/اولویت باکالای تولید داخلی/باکیفیت می باشد. درصورت عدم کیفیت مرجوع می گردد. 01/09/1402 01:09:00 ب.ظ استعلام پودر مکمل اینترامیل یا فست میل 400 گرمی پرداخت 3 ماهه استعلام پودر مکمل اینترامیل یا فست میل 400 گرمی پرداخت 3 ماهه 30/08/1402 10:22:00 ق.ظ استعلام اردوگاه فشافویه اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش دارو پیوست در سامانه الزامی استعلام اردوگاه فشافویه اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش دارو پیوست در سامانه الزامی 30/08/1402 08:32:00 ق.ظ استعلام ندامتگاه دماونداقلام دارویی به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش دارو پیوست در سامانه الزامی استعلام ندامتگاه دماونداقلام دارویی به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش دارو پیوست در سامانه الزامی 30/08/1402 08:28:00 ق.ظ استعلام مکمل واحد بهداشت مدارس استعلام مکمل واحد بهداشت مدارس 30/08/1402 07:15:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین گیج 30 (فقط کالای ایرانی مرغوب پذیرفته می شود) استعلام سرنگ انسولین گیج 30 (فقط کالای ایرانی مرغوب پذیرفته می شود) 30/08/1402 07:12:00 ق.ظ استعلام کیت های آزمایشگاهی مارک MAST و مطابق با فایل پیوست می باشد استعلام کیت های آزمایشگاهی مارک MAST و مطابق با فایل پیوست می باشد 30/08/1402 05:39:00 ق.ظ استعلام پرل 1000 ویتامین د3 بسته 60 عددی تعداد 50000 پرل 50000 ویتامین د 3 بسته 100 عدد تعداد 50000 بسته قرص نباشند استعلام پرل 1000 ویتامین د3 بسته 60 عددی تعداد 50000 پرل 50000 ویتامین د 3 بسته 100 عدد تعداد 50000 بسته قرص نباشند 30/08/1402 04:46:00 ق.ظ استعلام داروهای مکمل بهداشتی طبق پیوست در سامانه استعلام داروهای مکمل بهداشتی طبق پیوست در سامانه 30/08/1402 04:28:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 29/08/1402 11:06:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 29/08/1402 10:47:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 29/08/1402 10:44:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 29/08/1402 10:35:00 ق.ظ استعلام درخواست اقلام دارویی جهت شبکه بهداشت رباط کریم استعلام درخواست اقلام دارویی جهت شبکه بهداشت رباط کریم 29/08/1402 10:34:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است- هزینه ها با فروشنده است- مورد تایید کارشناس اداره باشد- پرداخت حدود 2 ماه میباشد- لیست داروی مورد نیاز به پیوست میباشد. استعلام ایران کد مشابه است- هزینه ها با فروشنده است- مورد تایید کارشناس اداره باشد- پرداخت حدود 2 ماه میباشد- لیست داروی مورد نیاز به پیوست میباشد. 29/08/1402 08:34:00 ق.ظ استعلام دارو به شرح فایل پیوستی هزینه حمل با تامین کننده می باشد. استعلام دارو به شرح فایل پیوستی هزینه حمل با تامین کننده می باشد. 29/08/1402 08:06:00 ق.ظ استعلام داروهای مکمل بهداشتی طبق پیوست در سامانه استعلام داروهای مکمل بهداشتی طبق پیوست در سامانه 29/08/1402 07:15:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین 1 سی سی استعلام سرنگ انسولین 1 سی سی 29/08/1402 07:07:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز طلاتپه - زیوه (شبانه روزی) - چی چست (معین ) استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز طلاتپه - زیوه (شبانه روزی) - چی چست (معین ) 29/08/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 46 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 46 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله 29/08/1402 06:33:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز سرو - گنگچین (شبانه روزی) - هشتیان (شبانه روزی ) استعلام واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی و درمانی طرح بیمه روستایی پزشک خانواده مراکز سرو - گنگچین (شبانه روزی) - هشتیان (شبانه روزی ) 29/08/1402 06:28:00 ق.ظ مناقصه انواع رفرانس استاندارد مناقصه انواع رفرانس استاندارد 29/08/1402 05:10:17 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 28/08/1402 11:39:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 28/08/1402 11:19:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 28/08/1402 11:19:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 28/08/1402 11:09:00 ق.ظ استعلام دارو ،سامانه ستاد استعلام دارو ،سامانه ستاد 28/08/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام دارو جهت دانش آموزان استعلام دارو جهت دانش آموزان 28/08/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 28/08/1402 10:50:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232098 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232098 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 28/08/1402 10:30:00 ق.ظ استعلام واکسیناسیون دام های استان کرمانشاه شامل: 1- واکسن تب برفکی2-واکسن آبله3-واکسن بروسلوز4-واکسنPPR استعلام واکسیناسیون دام های استان کرمانشاه شامل: 1- واکسن تب برفکی2-واکسن آبله3-واکسن بروسلوز4-واکسنPPR 28/08/1402 09:57:00 ق.ظ استعلام تولترا Thumbcox کره 50 قوطی یک لیتری استعلام تولترا Thumbcox کره 50 قوطی یک لیتری 28/08/1402 04:24:00 ق.ظ استعلام بتادین اسکراب7/5 شست و شوی (قهوه ای) 1 لیتری استعلام بتادین اسکراب7/5 شست و شوی (قهوه ای) 1 لیتری 27/08/1402 11:09:00 ق.ظ استعلام ظرف داروی بیمار در بخش بستری یکبار مصرف(کاپ دارو)60000 عدد استعلام ظرف داروی بیمار در بخش بستری یکبار مصرف(کاپ دارو)60000 عدد 27/08/1402 10:29:00 ق.ظ استعلام خرید دارو طبق لیست پیوست ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد هزینه ارسال بر عهده فروشنده می باشد استعلام خرید دارو طبق لیست پیوست ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد هزینه ارسال بر عهده فروشنده می باشد 27/08/1402 07:22:00 ق.ظ استعلام بتادین سبز پزشکی یک لیتری1200عدد و بتادین اسکراپ یک لیتری135عدد مورد نیاز میباشد-کالادارای کدircوبرچسب اصالت وشرکت عضو آیمد باشد استعلام بتادین سبز پزشکی یک لیتری1200عدد و بتادین اسکراپ یک لیتری135عدد مورد نیاز میباشد-کالادارای کدircوبرچسب اصالت وشرکت عضو آیمد باشد 27/08/1402 05:48:00 ق.ظ مناقصه سدیم سولفات... مناقصه سدیم سولفات... 27/08/1402 04:39:03 ق.ظ استعلام مکمل پروبیوتیک گائوش(pichia kudriavzevii و saccharo myces cervisiae سویه scAy ) به مقدار 150 کیلوگرم. تسویه 60روزه (سایر شرایط خرید به پیوست می باشد) استعلام مکمل پروبیوتیک گائوش(pichia kudriavzevii و saccharo myces cervisiae سویه scAy ) به مقدار 150 کیلوگرم. تسویه 60روزه (سایر شرایط خرید به پیوست می باشد) 27/08/1402 04:10:00 ق.ظ استعلام تهیه لوازم پزشکی ودارو طبق لیست پیوستی تلفن هماهنگی 09141488146 سلطانی استعلام تهیه لوازم پزشکی ودارو طبق لیست پیوستی تلفن هماهنگی 09141488146 سلطانی 27/08/1402 11:39:00 ق.ظ استعلام دارو طبق لیست پیوست 201 قلم - ارایه پیش فاکتور الزامیست -طبق لیست پیوست استعلام دارو طبق لیست پیوست 201 قلم - ارایه پیش فاکتور الزامیست -طبق لیست پیوست 25/08/1402 08:08:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین (سوزن 30) = 70000 عدد استعلام سرنگ انسولین (سوزن 30) = 70000 عدد 25/08/1402 01:58:00 ب.ظ استعلام قرص اهن60408عدد------------D3هزار عددی17600 استعلام قرص اهن60408عدد------------D3هزار عددی17600 24/08/1402 11:10:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین 100 واحدی طبق لیست پیوست استعلام سرنگ انسولین 100 واحدی طبق لیست پیوست 24/08/1402 09:15:00 ق.ظ استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 46 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 46 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله 24/08/1402 09:08:00 ق.ظ استعلام مژور دارو 1500عدد طبق لیست پیوست استعلام مژور دارو 1500عدد طبق لیست پیوست 24/08/1402 09:07:00 ق.ظ استعلام سرنگ 2(50000عدد) ، 5(70000عدد) و10 (20000عدد)سی سی و سرنگ انسولین10000 عدد استعلام سرنگ 2(50000عدد) ، 5(70000عدد) و10 (20000عدد)سی سی و سرنگ انسولین10000 عدد 24/08/1402 06:16:00 ق.ظ استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 45 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله استعلام دارو شامل آمپول متوکاربامول و غیره به تعداد 45 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله 24/08/1402 06:16:00 ق.ظ استعلام درخواست تجهیزات طبق لیست درخواستی پیوست استعلام درخواست تجهیزات طبق لیست درخواستی پیوست 24/08/1402 01:23:00 ب.ظ استعلام خرید کیت ویتامین D شرکت BK استعلام خرید کیت ویتامین D شرکت BK 23/08/1402 08:12:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام دارویی طبق مشخصات فایل پیوست -ایران کد مشابه می باشد - استعلام خرید اقلام دارویی طبق مشخصات فایل پیوست -ایران کد مشابه می باشد - 23/08/1402 06:02:00 ق.ظ استعلام مکمل مواد معدنی دامی مرغوب و باکیفیت به مقدار 100000 کیلوگرم(100 تن) تسویه 60روزه هزینه حمل یه عهده تامین کننده**سایر شرایط به پیوست می باشد** استعلام مکمل مواد معدنی دامی مرغوب و باکیفیت به مقدار 100000 کیلوگرم(100 تن) تسویه 60روزه هزینه حمل یه عهده تامین کننده**سایر شرایط به پیوست می باشد** 23/08/1402 04:58:00 ق.ظ استعلام بتادین سبز 1لیتری و بتادین قهوه ای 1 لیتری استعلام بتادین سبز 1لیتری و بتادین قهوه ای 1 لیتری 23/08/1402 01:09:00 ب.ظ مناقصه ارائه مجوز تاسیس داروخانه مناقصه ارائه مجوز تاسیس داروخانه 22/08/1402 06:13:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است- هزینه حمل و تحویل کالا با فروشنده است- مورد تایید کارشناس اداره باشد- پرداخت ماه میباشد- لیست داروی مورد نیاز به پیوست میباشد. استعلام ایران کد مشابه است- هزینه حمل و تحویل کالا با فروشنده است- مورد تایید کارشناس اداره باشد- پرداخت ماه میباشد- لیست داروی مورد نیاز به پیوست میباشد. 22/08/1402 06:10:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است- هزینه حمل و تحویل کالا با فروشنده است- مورد تایید کارشناس اداره باشد-پرداخت 2 ماه میباشد- لیست داروی مورد نیاز به پیوست میباشد. استعلام ایران کد مشابه است- هزینه حمل و تحویل کالا با فروشنده است- مورد تایید کارشناس اداره باشد-پرداخت 2 ماه میباشد- لیست داروی مورد نیاز به پیوست میباشد. 22/08/1402 05:54:00 ق.ظ استعلام ندامتگاه قزلحصار اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش دارو پیوست در سامانه الزامی استعلام ندامتگاه قزلحصار اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش دارو پیوست در سامانه الزامی 21/08/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام آمپول هیلان تعداد 400 عدد.ATP VISCOELASTIC %2 HPMC استعلام آمپول هیلان تعداد 400 عدد.ATP VISCOELASTIC %2 HPMC 21/08/1402 10:40:00 ق.ظ استعلام واکسیناسیون دام های استان کرمانشاه شامل: 1- واکسن تب برفکی2-واکسن آبله3-واکسن بروسلوز4-واکسن ppr استعلام واکسیناسیون دام های استان کرمانشاه شامل: 1- واکسن تب برفکی2-واکسن آبله3-واکسن بروسلوز4-واکسن ppr 21/08/1402 09:47:00 ق.ظ استعلام دارو طبق مدارک پیوستی که مدارک پیوستی شامل چند شیت می باشد همه مطالعه شود استعلام دارو طبق مدارک پیوستی که مدارک پیوستی شامل چند شیت می باشد همه مطالعه شود 21/08/1402 09:24:00 ق.ظ استعلام پرل ویتامین د 50000 واحد : 7000 عدد قرص کلسیم D : تعداد 90000 عدد استعلام پرل ویتامین د 50000 واحد : 7000 عدد قرص کلسیم D : تعداد 90000 عدد 21/08/1402 09:04:00 ق.ظ استعلام دارو شامل آمپول سدیم بی کربنات و غیره به تعداد 14 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله استعلام دارو شامل آمپول سدیم بی کربنات و غیره به تعداد 14 ردیف طبق فایل پیوست تحویل در ندامتگاه کرج به عهده تأمین کننده محترم می باشد تاریخ انقضا 2 ساله 21/08/1402 08:44:00 ق.ظ استعلام خرید دارو طبق لیست پیوست هزینه ارسال بر عهده فروشنده ارائه پیشزفاکتور الزامی می باشد استعلام خرید دارو طبق لیست پیوست هزینه ارسال بر عهده فروشنده ارائه پیشزفاکتور الزامی می باشد 21/08/1402 08:05:00 ق.ظ استعلام داروهای مورد نیاز داروخانه بهداشت و درمان اداره کل زندانهای استان مرکزی برابر لیست پیوست استعلام داروهای مورد نیاز داروخانه بهداشت و درمان اداره کل زندانهای استان مرکزی برابر لیست پیوست 21/08/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام مایه کوبی 2500 راس گاو و گوساله علیه لمپی اسکین طبق توضیحات فایل الصاقی و فقط با مراکز مایه کوبی مجاز شهرستان ابهر استعلام مایه کوبی 2500 راس گاو و گوساله علیه لمپی اسکین طبق توضیحات فایل الصاقی و فقط با مراکز مایه کوبی مجاز شهرستان ابهر 21/08/1402 05:46:00 ق.ظ استعلام واکسیناسیون آبله، شاربن،بروسلوز،تب برفکی دام سبک و تب برفکی دام سنگین طبق شرح پیوست استعلام واکسیناسیون آبله، شاربن،بروسلوز،تب برفکی دام سبک و تب برفکی دام سنگین طبق شرح پیوست 21/08/1402 05:41:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین 1ml با سرسوزن استعلام سرنگ انسولین 1ml با سرسوزن 20/08/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام AD3E خارجی (لهستان) فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. استعلام AD3E خارجی (لهستان) فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. 20/08/1402 08:21:00 ق.ظ استعلام طرح مایه کوبی خرید خدمت استعلام طرح مایه کوبی خرید خدمت 20/08/1402 08:19:00 ق.ظ استعلام مولتی ویتامین کیمیافام فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. استعلام مولتی ویتامین کیمیافام فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. 20/08/1402 08:14:00 ق.ظ استعلام مولتی الکترولیت کیمیافام فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. استعلام مولتی الکترولیت کیمیافام فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. 20/08/1402 08:12:00 ق.ظ استعلام ب کمپلکس کیمیافام فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. استعلام ب کمپلکس کیمیافام فرم استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد. 20/08/1402 08:09:00 ق.ظ استعلام داکسی سایکلین طبق استعلام پیوستی استعلام داکسی سایکلین طبق استعلام پیوستی 20/08/1402 07:53:00 ق.ظ