خدمات دارویی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام واکسیناسون علیه بیماری هاری استعلام واکسیناسون علیه بیماری هاری 17/09/1401 08:22:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 08:17:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری تب برفکی گاوی استعلام واکسیناسون علیه بیماری تب برفکی گاوی 17/09/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام پودر انترامیل دارای سیب سلامت -تسویه 2ماه -تماس 64005647 استعلام پودر انترامیل دارای سیب سلامت -تسویه 2ماه -تماس 64005647 17/09/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین استعلام واکسیناسون علیه بیماری لمپی اسکین 17/09/1401 07:43:00 ق.ظ استعلام وازلین استعلام وازلین 17/09/1401 01:53:00 ب.ظ استعلام پت قهوه ای 120 میل بدون آب بند جهت داروهای ترکیبی و جالینوسی استعلام پت قهوه ای 120 میل بدون آب بند جهت داروهای ترکیبی و جالینوسی 17/09/1401 01:35:00 ب.ظ استعلام درخواست خرید 10000 عدد سرنگ انسولین یک تکه یکپارچه فقط برند آوا جهت مرکز بهداشت شرق کرج. استعلام درخواست خرید 10000 عدد سرنگ انسولین یک تکه یکپارچه فقط برند آوا جهت مرکز بهداشت شرق کرج. 16/09/1401 10:57:00 ق.ظ استعلام الویت با تامین کننده می باشد استعلام الویت با تامین کننده می باشد 16/09/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام پرل ویتامین Aپنجاه هزار واحدی(50000واحدی) 23000هزار عدد استعلام پرل ویتامین Aپنجاه هزار واحدی(50000واحدی) 23000هزار عدد 16/09/1401 10:23:00 ق.ظ استعلام قرص کلسیم + D مورد نیاز مرکز بهداشت شهرستان ابلام استعلام قرص کلسیم + D مورد نیاز مرکز بهداشت شهرستان ابلام 16/09/1401 09:14:00 ق.ظ استعلام قطره a+Dوقطره فروس سولفات..ازایران کدمشابه استفاده شده استعلام قطره a+Dوقطره فروس سولفات..ازایران کدمشابه استفاده شده 16/09/1401 09:08:00 ق.ظ استعلام ویتامین دی لیازونDiasorinطبق لیست استعلام ویتامین دی لیازونDiasorinطبق لیست 16/09/1401 08:55:00 ق.ظ استعلام تعداد10000سرنگ انسولین باگیج26یا28 وطو.ل سرسرنگ1سانت وحداقل دارای18ماه تاریخ مصرف وبسته ها حداکثر100تاییعددی استعلام تعداد10000سرنگ انسولین باگیج26یا28 وطو.ل سرسرنگ1سانت وحداقل دارای18ماه تاریخ مصرف وبسته ها حداکثر100تاییعددی 16/09/1401 06:24:00 ق.ظ آگهی فراخوان تاسیس داروخانه در شهر آگهی فراخوان تاسیس داروخانه در شهر 16/09/1401 06:08:09 ق.ظ مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی، دارو و لوازم مورد نیاز باغ وحش مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی، دارو و لوازم مورد نیاز باغ وحش 16/09/1401 05:47:58 ق.ظ استعلام واکسیناسیون گاو و گوساله بر علیه لمپی اسکین - فاز2 استعلام واکسیناسیون گاو و گوساله بر علیه لمپی اسکین - فاز2 16/09/1401 05:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر 15/09/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام خرید سرنگ انسولین استعلام خرید سرنگ انسولین 15/09/1401 09:24:00 ق.ظ استعلام پودر ویتامین سی استعلام پودر ویتامین سی 15/09/1401 09:02:00 ق.ظ استعلام دارو طبق لیست پیوستی استعلام دارو طبق لیست پیوستی 15/09/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام دارو طبق لیست پیوستی استعلام دارو طبق لیست پیوستی 15/09/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام بتادین سولوشن یک لیتری- تولید داخل- پرداخت اعتباری استعلام بتادین سولوشن یک لیتری- تولید داخل- پرداخت اعتباری 15/09/1401 07:57:00 ق.ظ استعلام قرص فنوباربیتال 100 استعلام قرص فنوباربیتال 100 15/09/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام پودر انترامیل دارای سیب سلامت -تسویه 2ماه -تماس 64005647 استعلام پودر انترامیل دارای سیب سلامت -تسویه 2ماه -تماس 64005647 15/09/1401 07:18:00 ق.ظ استعلام اجاره داروخانه _ برگ شرایط استعلام عمومی واگذاری خدمات داروئی داروخانه سرپایی بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه نوبت اول (از طریق اجاره) استعلام اجاره داروخانه _ برگ شرایط استعلام عمومی واگذاری خدمات داروئی داروخانه سرپایی بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه نوبت اول (از طریق اجاره) 15/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی، دارو و لوازم مورد نیاز باغ وحش مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی، دارو و لوازم مورد نیاز باغ وحش 15/09/1401 05:19:32 ق.ظ استعلام قرص سر ما خوردگی 30000 عدد-ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام قرص سر ما خوردگی 30000 عدد-ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 15/09/1401 01:37:00 ب.ظ استعلام قرص استامینوفن 30000 عدد- ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام قرص استامینوفن 30000 عدد- ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 15/09/1401 01:36:00 ب.ظ استعلام قرص دیمن هیدرینات 30000 عدد- ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام قرص دیمن هیدرینات 30000 عدد- ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 15/09/1401 01:36:00 ب.ظ استعلام استنت دارویی ایران کدمشابه - بارگذاری ایمد - پیشفاکتورالزامیست. استعلام استنت دارویی ایران کدمشابه - بارگذاری ایمد - پیشفاکتورالزامیست. 14/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ولوازم دارویی وپزشکی (کد مشابه مراجعه به پیوست) استعلام خرید تجهیزات ولوازم دارویی وپزشکی (کد مشابه مراجعه به پیوست) 14/09/1401 06:05:00 ق.ظ مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی، دارو و لوازم مورد نیاز باغ وحش مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی، دارو و لوازم مورد نیاز باغ وحش 14/09/1401 06:20:18 ق.ظ استعلام واکسیناسیون 88000 راس دام سبک مطابق فایل پیوست استعلام واکسیناسیون 88000 راس دام سبک مطابق فایل پیوست 14/09/1401 05:23:00 ق.ظ مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی ،دارو و لوازم مناقصه تهیه حیوانات وحشی و اهلی ،دارو و لوازم 14/09/1401 05:24:13 ق.ظ استعلام بازداشتگاه اوین اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی استعلام بازداشتگاه اوین اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی 13/09/1401 10:37:00 ق.ظ استعلام الویت با تامین کننده می باشد استعلام الویت با تامین کننده می باشد 13/09/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام محلول پوویدون آیوداین 10درصد یک لیتری تعداد 600عدد ایرانی اصلی استاندارد تاریخ دار برند معتبر که از ایران کد مشابه استفاده شده است استعلام محلول پوویدون آیوداین 10درصد یک لیتری تعداد 600عدد ایرانی اصلی استاندارد تاریخ دار برند معتبر که از ایران کد مشابه استفاده شده است 13/09/1401 08:55:00 ق.ظ استعلام امپول تزریقی فنتانیل10م گ استعلام امپول تزریقی فنتانیل10م گ 13/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام مکمل مصرفی پاییز 1401 طبق لیست پیوست استعلام مکمل مصرفی پاییز 1401 طبق لیست پیوست 13/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام بتادین سبز یک لیتری300عدد توضیحات لطفا با دقت مطالعه شود. کد مشابه می باشد استعلام بتادین سبز یک لیتری300عدد توضیحات لطفا با دقت مطالعه شود. کد مشابه می باشد 13/09/1401 06:25:00 ق.ظ استعلام خریدسرنگ انسولین یکپارچه بسته های ده تایی کارتونی.فله ای مورد تایید نمیباشد -ضمناازایران کدمشابه استفاده شده است. استعلام خریدسرنگ انسولین یکپارچه بسته های ده تایی کارتونی.فله ای مورد تایید نمیباشد -ضمناازایران کدمشابه استفاده شده است. 13/09/1401 02:37:00 ب.ظ استعلام دارو طبق لیست پیوستی استعلام دارو طبق لیست پیوستی 12/09/1401 07:56:00 ق.ظ استعلام پوویدون آیوداین(بتادین) داروی انسانی محلول موضعی 10درصد 1لیتری تاریخ بلند استعلام پوویدون آیوداین(بتادین) داروی انسانی محلول موضعی 10درصد 1لیتری تاریخ بلند 12/09/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام ویتامین دی مدیاتجهیزطبق لیست استعلام ویتامین دی مدیاتجهیزطبق لیست 12/09/1401 10:05:00 ق.ظ استعلام پرل ویتامین Aپنجاه هزار واحدی(50000واحدی) 23000هزار عدد استعلام پرل ویتامین Aپنجاه هزار واحدی(50000واحدی) 23000هزار عدد 12/09/1401 09:32:00 ق.ظ استعلام مولتی ویتامین تزریقی عرفان دامی 500ویال تسویه 60روزه هزینه ارسال به عهده فروشنده ارایه مجوز پخش از دامپزشکی استان وفاکتور عدم تایید عودت خرید پیوست استعلام مولتی ویتامین تزریقی عرفان دامی 500ویال تسویه 60روزه هزینه ارسال به عهده فروشنده ارایه مجوز پخش از دامپزشکی استان وفاکتور عدم تایید عودت خرید پیوست 10/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام داروهای بهداشتی ودرمانی طبق لیست پیوستی استعلام داروهای بهداشتی ودرمانی طبق لیست پیوستی 10/09/1401 06:13:00 ق.ظ استعلام داروهای ازمایشگاهی طبق لیست پیوستی استعلام داروهای ازمایشگاهی طبق لیست پیوستی 10/09/1401 05:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام برگ شرایط استعلام عمومی واگذاری خدمات داروئی داروخانه سرپایی بیمارستان نبی اکرم(ص) شهرستان اشنویه نوبت اول(از طریق اجاره) استعلام برگ شرایط استعلام عمومی واگذاری خدمات داروئی داروخانه سرپایی بیمارستان نبی اکرم(ص) شهرستان اشنویه نوبت اول(از طریق اجاره) 09/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام برگ شرایط استعلام عمومی واگذاری خدمات داروئی داروخانه سرپایی بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه نوبت اول (از طریق اجاره) استعلام برگ شرایط استعلام عمومی واگذاری خدمات داروئی داروخانه سرپایی بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه نوبت اول (از طریق اجاره) 09/09/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام خرید مکملهای داروئی جهت مراکز بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمان طبق ایست پیوست استعلام خرید مکملهای داروئی جهت مراکز بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمان طبق ایست پیوست 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام دارو استعلام دارو 09/09/1401 06:51:00 ق.ظ استعلام داروو استعلام داروو 09/09/1401 06:49:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری تب برفکی در گوسفند و بز استعلام واکسیناسون علیه بیماری تب برفکی در گوسفند و بز 09/09/1401 05:59:00 ق.ظ استعلام 200 عدد پماد ژل موضعی سینا آمفولیش 0.4 درصد/مطابق با نمونه مورد تایید معاونت بهداشت/ استعلام 200 عدد پماد ژل موضعی سینا آمفولیش 0.4 درصد/مطابق با نمونه مورد تایید معاونت بهداشت/ 09/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام واکسیناسون علیه بیماری تب برفکی در گوسفند و بز استعلام واکسیناسون علیه بیماری تب برفکی در گوسفند و بز 09/09/1401 05:48:00 ق.ظ استعلام استنت دارویی سایزمختلف طبق پیوست استعلام استنت دارویی سایزمختلف طبق پیوست 08/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام ویتامین دی مونوبایندطبق لیست استعلام ویتامین دی مونوبایندطبق لیست 08/09/1401 09:57:00 ق.ظ استعلام ویتامین دی مدیاتجهیزطبق لیست استعلام ویتامین دی مدیاتجهیزطبق لیست 08/09/1401 09:56:00 ق.ظ استعلام قرص تریمیپرامین 100 طبق فایل پیوست، ایران کد انتخابی مشابه است تحویل کالا در ندامتگاه کرج به عهده تامین کننده می باشد استعلام قرص تریمیپرامین 100 طبق فایل پیوست، ایران کد انتخابی مشابه است تحویل کالا در ندامتگاه کرج به عهده تامین کننده می باشد 08/09/1401 08:15:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید 12قلم تجهیزات مصرفی پزشکی طبق لیست پیوست (از ایران کد مشابه استفاده گردید) استعلام درخواست خرید 12قلم تجهیزات مصرفی پزشکی طبق لیست پیوست (از ایران کد مشابه استفاده گردید) 08/09/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام 4تن مکمل ویتامین معدنی گاو شیری استعلام 4تن مکمل ویتامین معدنی گاو شیری 08/09/1401 07:13:00 ق.ظ استعلام خرید براساس لیست پیوست و پرداخت شش ماهه استعلام خرید براساس لیست پیوست و پرداخت شش ماهه 07/09/1401 10:47:00 ق.ظ استعلام خرید براساس لیست پیوست و پرداخت چهار ماهه استعلام خرید براساس لیست پیوست و پرداخت چهار ماهه 07/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام لوازم آزمایشگاهی - تقاضای خرید 0134412 ( کلیه ایران کدها مشابه میباشند .) کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . استعلام لوازم آزمایشگاهی - تقاضای خرید 0134412 ( کلیه ایران کدها مشابه میباشند .) کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . 07/09/1401 10:24:00 ق.ظ استعلام زندان رجائی شهر اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی استعلام زندان رجائی شهر اقلام دارویی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی 07/09/1401 09:50:00 ق.ظ آگهی فراخوان جذب اشخاص واجد شرایط جهت مشارکت در داروخانه درمانگاه آگهی فراخوان جذب اشخاص واجد شرایط جهت مشارکت در داروخانه درمانگاه 07/09/1401 07:32:02 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین سرسوزن جدا G29 شرکت عضوآیمدباشد.ایرانکد مشابه می باشد. به قسمت توضیحات حتما توجه گردد. 05831514137 استعلام سرنگ انسولین سرسوزن جدا G29 شرکت عضوآیمدباشد.ایرانکد مشابه می باشد. به قسمت توضیحات حتما توجه گردد. 05831514137 07/09/1401 06:44:00 ق.ظ استعلام دکستروز سرم تزریقی دز 50درصد استعلام دکستروز سرم تزریقی دز 50درصد 06/09/1401 10:45:00 ق.ظ استعلام مکمل دارویی پاییز 1401 طبق لیست پیوست استعلام مکمل دارویی پاییز 1401 طبق لیست پیوست 06/09/1401 09:49:00 ق.ظ استعلام ایران کدمشابه استفاده شده...قرص ویتامین Dپنجاهزار استعلام ایران کدمشابه استفاده شده...قرص ویتامین Dپنجاهزار 06/09/1401 07:29:00 ق.ظ استعلام AD3E اسپانیا پارسیان اکسیر ایرانکد مشابه است و محصول مطابق لیست پیوستی مدنظر می باشد استعلام AD3E اسپانیا پارسیان اکسیر ایرانکد مشابه است و محصول مطابق لیست پیوستی مدنظر می باشد 06/09/1401 06:38:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید 10.000 عدد سرنگ انسولین یک تکه برند سها جهت واحد دارویی مرکز بهداشت شرق کرج. استعلام درخواست خرید 10.000 عدد سرنگ انسولین یک تکه برند سها جهت واحد دارویی مرکز بهداشت شرق کرج. 06/09/1401 06:30:00 ق.ظ استعلام دارو طبق لیست پیوستی استعلام دارو طبق لیست پیوستی 06/09/1401 06:15:00 ق.ظ استعلام آمپول اتیلن اکساید جهت بخش csr استعلام آمپول اتیلن اکساید جهت بخش csr 06/09/1401 05:49:00 ق.ظ استعلام سرنگ انسولین بشرح درخواست استعلام سرنگ انسولین بشرح درخواست 06/09/1401 05:32:00 ق.ظ استعلام درصورت نداشتن آیمداعلام قیمت نشودچون ابطال خواهد شد.واحدشمارش عدداست هزینه ارسال به عهده فروشنده میباشد استعلام درصورت نداشتن آیمداعلام قیمت نشودچون ابطال خواهد شد.واحدشمارش عدداست هزینه ارسال به عهده فروشنده میباشد 05/09/1401 11:13:00 ق.ظ استعلام خرید دارو طبق توضیحات قبلی استعلام خرید دارو طبق توضیحات قبلی 05/09/1401 10:04:00 ق.ظ استعلام دارو شامل قرص ، شربت ، آمپول و ... میباشد * مطابق شرح پیوست ( ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد در یک فاکتور بصورت هر ردیف قیمت بزنید استعلام دارو شامل قرص ، شربت ، آمپول و ... میباشد * مطابق شرح پیوست ( ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد در یک فاکتور بصورت هر ردیف قیمت بزنید 05/09/1401 09:58:00 ق.ظ استعلام خرید قرص فروس سولفات 150 هزار عدد قرص اسید فولیک 50هزار عدد قطره فروس سولفات 5هزار عدد قطره مولتی ویتامین 5 هزار عدد قطره (AD) 4هزار عدد استعلام خرید قرص فروس سولفات 150 هزار عدد قرص اسید فولیک 50هزار عدد قطره فروس سولفات 5هزار عدد قطره مولتی ویتامین 5 هزار عدد قطره (AD) 4هزار عدد 05/09/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام فلورفنیکل 10 درصد یک لیتری کپرو هلند تاریخ دار ایرانکد مشابه است و محصول مطابق لیست پیوستی مدنظر می باشد استعلام فلورفنیکل 10 درصد یک لیتری کپرو هلند تاریخ دار ایرانکد مشابه است و محصول مطابق لیست پیوستی مدنظر می باشد 05/09/1401 09:54:00 ق.ظ استعلام انروفلوکساسین خارجی یک لیتری LIVISTO اسپانیا ایرانکد مشابه است و محصول مطابق لیست پیوستی مدنظر می باشد استعلام انروفلوکساسین خارجی یک لیتری LIVISTO اسپانیا ایرانکد مشابه است و محصول مطابق لیست پیوستی مدنظر می باشد 05/09/1401 09:44:00 ق.ظ استعلام سدیم کلراید داروی انسانی محلول برای شستشو دز 0/9درصد بطری پلاستیکی 1000 g استعلام سدیم کلراید داروی انسانی محلول برای شستشو دز 0/9درصد بطری پلاستیکی 1000 g 05/09/1401 08:33:00 ق.ظ استعلام پمپ کلستین -اسپگینو مایسین داروی دامی رویان 200ویال تسویه 60روزه هزینه ارسال به فروشنده ارایه مجوز پخش دارو از دامپزشکی استان وفاکتور وشرخرید پیوست استعلام پمپ کلستین -اسپگینو مایسین داروی دامی رویان 200ویال تسویه 60روزه هزینه ارسال به فروشنده ارایه مجوز پخش دارو از دامپزشکی استان وفاکتور وشرخرید پیوست 05/09/1401 07:57:00 ق.ظ استعلام دارو (قطره ویتامین آ د ،کپسول ویتامین د3 و قرص کلسیم د ) استعلام دارو (قطره ویتامین آ د ،کپسول ویتامین د3 و قرص کلسیم د ) 05/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام روتور مطابق با تقاضای 0132395 می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. استعلام روتور مطابق با تقاضای 0132395 می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. 05/09/1401 07:34:00 ق.ظ استعلام دارو های موردنیاز به شرح فایل پیوست استعلام دارو های موردنیاز به شرح فایل پیوست 05/09/1401 11:37:00 ق.ظ استعلام انجام امور دارویی بیمارستان شهید مطهری مرودشت استعلام انجام امور دارویی بیمارستان شهید مطهری مرودشت 05/09/1401 09:08:00 ق.ظ استعلام تجهیزات زنجیره سرما استعلام تجهیزات زنجیره سرما 02/09/1401 10:49:00 ق.ظ استعلام دارو طبق لیست پیوست استعلام دارو طبق لیست پیوست 02/09/1401 09:04:00 ق.ظ استعلام ویتامین B12 پیشگامان 2 کیت / ویتامین 25OH(D) پیشگامان تعداد 4 کیت استعلام ویتامین B12 پیشگامان 2 کیت / ویتامین 25OH(D) پیشگامان تعداد 4 کیت 02/09/1401 08:18:00 ق.ظ استعلام لیست مواد دانشکده منابع طبیعی طبق پیوست استعلام لیست مواد دانشکده منابع طبیعی طبق پیوست 02/09/1401 06:46:00 ق.ظ