حفاری و حفر چاه آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عملیات حفر، جابجایی چاه آب آشامیدنی روستا نوبت دوم  مناقصه عملیات حفر، جابجایی چاه آب آشامیدنی روستا نوبت دوم  29/03/1403 11:39:15 ق.ظ استعلام حفاری و بتن ریزی امور برق منطقه دو استعلام حفاری و بتن ریزی امور برق منطقه دو 29/03/1403 11:14:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه عمیق ... / نوبت اول و دوم / نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه عمیق ... / نوبت اول و دوم / نوبت دوم 29/03/1403 10:58:55 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای خرید و کارگذاری لوله از چاه تا مخزن- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرای خرید و کارگذاری لوله از چاه تا مخزن- نوبت دوم 29/03/1403 10:32:13 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخازن توسعه....- نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخازن توسعه....- نوبت دوم 29/03/1403 10:08:44 ق.ظ استعلام تهیه،حمل،نصب و راه اندزی سیستم آبیاری چاه نهالستان به شرح اسناد استعلام تهیه،حمل،نصب و راه اندزی سیستم آبیاری چاه نهالستان به شرح اسناد 29/03/1403 09:39:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی احداث اتاقک سرچاهی و تجهیز چاه صادق آباد-مطابق با اسناد استعلام عملیات اجرایی احداث اتاقک سرچاهی و تجهیز چاه صادق آباد-مطابق با اسناد 29/03/1403 09:28:00 ق.ظ مناقصه حفر چاه و نصب پمپ برای تامین آب سیستم آتش نشانی در مرکز انتقال نفت مناقصه حفر چاه و نصب پمپ برای تامین آب سیستم آتش نشانی در مرکز انتقال نفت 29/03/1403 09:21:25 ق.ظ مناقصه احداث و توسعه گالری های چاههای فلمن و ... مناقصه احداث و توسعه گالری های چاههای فلمن و ... 29/03/1403 09:07:54 ق.ظ استعلام نصب هیدرانت انبار سوخت طبق شرح کامل پیوست مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام نصب هیدرانت انبار سوخت طبق شرح کامل پیوست مجتمع سنگ آهن سنگان 29/03/1403 08:54:00 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه محمدی- نوبت دوم مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه محمدی- نوبت دوم 29/03/1403 09:04:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث و توسعه گالری های چاه های فلمن شماره 3 و 4 نیروگاه حرارتی بیستون مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث و توسعه گالری های چاه های فلمن شماره 3 و 4 نیروگاه حرارتی بیستون 29/03/1403 08:43:00 ق.ظ مناقصه پروژه حفر ترانشه جهت گود زباله شهرداری مناقصه پروژه حفر ترانشه جهت گود زباله شهرداری 29/03/1403 08:42:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز در سراسر استان بوشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز در سراسر استان بوشهر 29/03/1403 08:08:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تجهیز 5 حلقه چاه تامین آب شرب تجدید مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تجهیز 5 حلقه چاه تامین آب شرب 29/03/1403 08:15:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 پروژه قره بلاغ شهرستان فسا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 پروژه قره بلاغ شهرستان فسا 29/03/1403 08:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه ابوالوردی شهرستان پاسارگاد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه ابوالوردی شهرستان پاسارگاد 29/03/1403 08:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد شهرستان بیضاء مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد شهرستان بیضاء 29/03/1403 08:02:00 ق.ظ استعلام حفاری 15 حلقه چاع نیمه عمیق بر اساس شزح کار و قرارداد پیوست. استعلام حفاری 15 حلقه چاع نیمه عمیق بر اساس شزح کار و قرارداد پیوست. 29/03/1403 07:29:00 ق.ظ مناقصه حفاری و تحکیم گالری های تکیه گاه راست و چپ تراز 1369 بدنه سد تنگ معشوره مناقصه حفاری و تحکیم گالری های تکیه گاه راست و چپ تراز 1369 بدنه سد تنگ معشوره 29/03/1403 06:41:07 ق.ظ مناقصه, ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های خروجی پهنه های ایمیدرو واقع در سیستان و بلوچستان مناقصه, ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های خروجی پهنه های ایمیدرو واقع در سیستان و بلوچستان 29/03/1403 06:26:34 ق.ظ مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد شهرستان بیضاء مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد شهرستان بیضاء 29/03/1403 06:12:36 ق.ظ استعلام حفر و کول گذاری و پمپاژ چاه شرب عشایر بردیال قلعه گنج طبق مشخصات پیوست استعلام حفر و کول گذاری و پمپاژ چاه شرب عشایر بردیال قلعه گنج طبق مشخصات پیوست 29/03/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام انجام فعالیتهای مربوط به حفر گود و کانال در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان قاینات استعلام انجام فعالیتهای مربوط به حفر گود و کانال در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان قاینات 29/03/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام اجرای حفرگود، کانال، چاه اتصال زمین و بتن کاری در مدیریت توزیع برق شهرستان فردوس استعلام اجرای حفرگود، کانال، چاه اتصال زمین و بتن کاری در مدیریت توزیع برق شهرستان فردوس 29/03/1403 05:55:00 ق.ظ مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره ۱ پروژه قره بلاغ شهرستان فسا مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره ۱ پروژه قره بلاغ شهرستان فسا 29/03/1403 05:53:42 ق.ظ مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه ابوالوردی شهرستان پاسارگاد مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه ابوالوردی شهرستان پاسارگاد 29/03/1403 05:51:57 ق.ظ استعلام حفر لوله گذاری و پمپاژ چاه منطقه عشایری طوهان شهرستان جیرفت استعلام حفر لوله گذاری و پمپاژ چاه منطقه عشایری طوهان شهرستان جیرفت 29/03/1403 05:48:00 ق.ظ مناقصه پروژه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های ... نوبت دوم مناقصه پروژه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های ...نوبت دوم 29/03/1403 05:53:21 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی نوبت دوم مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی نوبت دوم 29/03/1403 05:36:59 ق.ظ استعلام عملیات حفر چاه عمیق روستای خلیلوند بناب استعلام عملیات حفر چاه عمیق روستای خلیلوند بناب 29/03/1403 05:24:00 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی  پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 پروژه مناقصه و ارزیابی کیفی  پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 پروژه 29/03/1403 05:33:42 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده لاینینگ تونل ... نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده لاینینگ تونل ... نوبت دوم 29/03/1403 05:20:13 ق.ظ مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در سراسر استان مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در سراسر استان 29/03/1403 05:09:15 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاری دستی شمع و سونداژ پل دوچرخه به همراه محصورسازی کارگاه تجدید مناقصه اجرای عملیات حفاری دستی شمع و سونداژ پل دوچرخه به همراه محصورسازی کارگاه 29/03/1403 05:02:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات ویدئومتری و احیای دو حلقه چاه مناقصه عمومی انجام عملیات ویدئومتری و احیای دو حلقه چاه 29/03/1403 04:14:52 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور طراحی تفصیلی سایت و سلار جاده و کمپ استراحت کارکنان سایتهای حفاری چاه آب عمیق در مناطق طبس (خراسان جنوبی) و جانجا (سیستان و بلوچستان) استعلام انتخاب مشاور طراحی تفصیلی سایت و سلار جاده و کمپ استراحت کارکنان سایتهای حفاری چاه آب عمیق در مناطق طبس (خراسان جنوبی) و جانجا (سیستان و بلوچستان) 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام عملیات کف شکنی چاه دستی ناحیه صنعتی شهدای خنجین (طبق شرایط پیوست) استعلام عملیات کف شکنی چاه دستی ناحیه صنعتی شهدای خنجین (طبق شرایط پیوست) 27/03/1403 12:03:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفر ، جابه جایی چاه آب آشامیدنی روستای سیاهوئیه شهرستان هرات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفر ، جابه جایی چاه آب آشامیدنی روستای سیاهوئیه شهرستان هرات 27/03/1403 11:51:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات مربوط به ترمیم، مرمت، سنگ چینی ... استعلام اجرای عملیات مربوط به ترمیم، مرمت، سنگ چینی ... 27/03/1403 12:01:47 ب.ظ مناقصه انجام عملیات امور معادن و سایت کارخانه / نوبت سوم مناقصه انجام عملیات امور معادن و سایت کارخانه / نوبت سوم 27/03/1403 11:48:33 ق.ظ تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه ساختمان اداری شرکت ...نوبت دوم تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه ساختمان اداری شرکت ... نوبت دوم 27/03/1403 11:33:58 ق.ظ فراخوان مناقصه احیا چاه های آندی سامانه های حفاظت کاتدی تجدید فراخوان مناقصه احیا چاه های آندی سامانه های حفاظت کاتدی تجدید 27/03/1403 11:28:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در بندرگز بخش نوکنده -مطابق اسناد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در بندرگز بخش نوکنده -مطابق اسناد 27/03/1403 11:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات اجرایی حفاری چاه شهرک صنعتی اسدآباد به روش ضربه ای مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات اجرایی حفاری چاه شهرک صنعتی اسدآباد به روش ضربه ای 27/03/1403 09:42:00 ق.ظ آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی  پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 پروژه آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی  پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 پروژه 27/03/1403 09:18:44 ق.ظ آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی  پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی  پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی پروژه شهید آباد 27/03/1403 09:15:29 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی 27/03/1403 09:09:26 ق.ظ استعلام 300متر حفاری ماشینی با گمانه های 40و 50متری در محدوده پرند. تامین دستگاه حفاری با کارفرما(آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان تهران)می باشد. استعلام 300متر حفاری ماشینی با گمانه های 40و 50متری در محدوده پرند. تامین دستگاه حفاری با کارفرما(آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان تهران)می باشد. 27/03/1403 08:51:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی بهسازی چشمه تامین در سطح روستاهای شهرستان ممسنی (بربید محمدقلی و سید عبدالله ) استعلام عملیات اجرایی بهسازی چشمه تامین در سطح روستاهای شهرستان ممسنی (بربید محمدقلی و سید عبدالله ) 27/03/1403 08:51:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرای تجهیز 5 حلقه چاه و تامین آب در سطح شهرستان فیروزآباد استعلام عملیات اجرای تجهیز 5 حلقه چاه و تامین آب در سطح شهرستان فیروزآباد 27/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام عملیات مربوط به حفرگود ،کانال ،چاه اتصال زمین در شهرستان بشرویه استعلام عملیات مربوط به حفرگود ،کانال ،چاه اتصال زمین در شهرستان بشرویه 27/03/1403 08:27:00 ق.ظ استعلام کانال کنی و حفاری و حفر چاه ارت و... در شهرستان سرایان استعلام کانال کنی و حفاری و حفر چاه ارت و... در شهرستان سرایان 27/03/1403 08:21:00 ق.ظ استعلام اصلاح و بهینه سازی شهری(اجرای حفرگود، سنگ لاشه و بتون ریزی)-نقاط مختلف سطح شهر-لطفاکلیه مستندات پیوست شده همراه مهروامضا درسامانه بارگذاری شود. استعلام اصلاح و بهینه سازی شهری(اجرای حفرگود، سنگ لاشه و بتون ریزی)-نقاط مختلف سطح شهر-لطفاکلیه مستندات پیوست شده همراه مهروامضا درسامانه بارگذاری شود. 27/03/1403 07:45:00 ق.ظ مناقصه عملیات حفر، جابجایی چاه آب آشامیدنی روستا مناقصه عملیات حفر، جابجایی چاه آب آشامیدنی روستا 27/03/1403 07:55:20 ق.ظ استعلام حفاری گمانه های ماشینی پروژه های ژئوتکنیک سطح استان یزد به صورت متری با استفاده از دستگاه حفاری کارفرما،360 متر حفاری ماشینی در 99 روز استعلام حفاری گمانه های ماشینی پروژه های ژئوتکنیک سطح استان یزد به صورت متری با استفاده از دستگاه حفاری کارفرما،360 متر حفاری ماشینی در 99 روز 27/03/1403 07:43:00 ق.ظ استعلام بهسازی چاه آب آشامیدنی روستای کلاته و فرات شهرستان دامغان استعلام بهسازی چاه آب آشامیدنی روستای کلاته و فرات شهرستان دامغان 27/03/1403 07:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 شهرستان کازرون مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره 1 شهرستان کازرون 27/03/1403 07:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی مجموعه محمدی شهرستان سروستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی مجموعه محمدی شهرستان سروستان 27/03/1403 07:31:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امور معادن و سایت کارخانه نوبت سوم مناقصه انجام عملیات امور معادن و سایت کارخانه نوبت سوم 27/03/1403 07:40:08 ق.ظ استعلام حفر چاه جذبی به شرح مشخصات مندرج در برگه استعلام پیوستی استعلام حفر چاه جذبی به شرح مشخصات مندرج در برگه استعلام پیوستی 27/03/1403 07:10:00 ق.ظ استعلام استعلام آبندی چاهک های آسانسور بیمارستان شهید طباطبایی باغملک استعلام استعلام آبندی چاهک های آسانسور بیمارستان شهید طباطبایی باغملک 27/03/1403 07:07:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات ویدئومتری و احیای دو حلقه چاه .. مناقصه عمومی انجام عملیات ویدئومتری و احیای دو حلقه چاه 27/03/1403 06:55:21 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات ویدئومتری و احیای دو حلقه چاه - مناقصه روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1403 مناقصه عمومی انجام عملیات ویدئومتری و احیای دو حلقه چاه 27/03/1403 06:55:03 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات بهره‌ برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه...- نوبت دوم مناقصه عمومی عملیات بهره‌ برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه...- نوبت دوم 27/03/1403 06:52:16 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی مناقصه پروژه عملیات اجرای حفر چاه آهکی 27/03/1403 06:41:58 ق.ظ استعلام اجرای عملیات حفاری چاه عمیق به عمق 168 متر به روش ضربه ای روستای یاری آباد -تاکستان طبق مدارک پیوست استعلام اجرای عملیات حفاری چاه عمیق به عمق 168 متر به روش ضربه ای روستای یاری آباد -تاکستان طبق مدارک پیوست 27/03/1403 06:15:00 ق.ظ استعلام حفر چاه آب شرب خشکرود تنکابن استعلام حفر چاه آب شرب خشکرود تنکابن 27/03/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام حفر چاه آب شرب دیوکتی ساری استعلام حفر چاه آب شرب دیوکتی ساری 27/03/1403 06:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری 5 حلقه چاه شرب اضطراری شهرستان بروجرد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری 5 حلقه چاه شرب اضطراری شهرستان بروجرد 27/03/1403 05:56:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی آگهی مناقصه عمومی انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 27/03/1403 06:07:06 ق.ظ استعلام حفر چاه سرویس بهداشتی(طبق شرایط استعلام): سه حلقه استعلام حفر چاه سرویس بهداشتی(طبق شرایط استعلام): سه حلقه 27/03/1403 05:52:00 ق.ظ استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی ،تجهیز و خط انتقال آب چاه گرماپشته(سنگرمال )تنکابن استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی ،تجهیز و خط انتقال آب چاه گرماپشته(سنگرمال )تنکابن 27/03/1403 05:49:00 ق.ظ مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های امید مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های امید 27/03/1403 05:51:40 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده لاینینگ تونل ... مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده لاینینگ تونل 27/03/1403 05:45:35 ق.ظ تجدید مناقصه تجهیز چاهها و بهره برداری از آبهای سطحی برخی پارکهای سطح شهر- نوبت دوم تجدید مناقصه تجهیز چاهها و بهره برداری از آبهای سطحی برخی پارکهای سطح شهر- نوبت دوم 27/03/1403 05:45:09 ق.ظ مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی مجموعه محمدی شهرستان سروستان مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی مجموعه محمدی شهرستان سروستان 27/03/1403 05:24:38 ق.ظ مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره ۱ شهرستان کازرون مناقصه, ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حفر چاه آهکی شماره ۱ شهرستان کازرون 27/03/1403 05:19:21 ق.ظ مناقصه پیاده سازی سامانه اسکادا در چاههای آب تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مناقصه پیاده سازی سامانه اسکادا در چاههای آب تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب 27/03/1403 05:27:34 ق.ظ مناقصه, عملیات حفر ، جابه جایی چاه آب آشامیدنی روستای سیاهوئیه شهرستان هرات مناقصه, عملیات حفر ، جابه جایی چاه آب آشامیدنی روستای سیاهوئیه شهرستان هرات 27/03/1403 05:12:15 ق.ظ مناقصه, " حفر چاه در شهرهای شاهرود و سمنان" مناقصه, " حفر چاه در شهرهای شاهرود و سمنان" 27/03/1403 04:56:31 ق.ظ استعلام *خرید و ساخت و اجرای نصب دریجه آهنی(طبق شرایط استعلام): 130 مترمربع *آجرچینی(طبق شرایط استعلام): 450مترمربع استعلام *خرید و ساخت و اجرای نصب دریجه آهنی(طبق شرایط استعلام): 130 مترمربع *آجرچینی(طبق شرایط استعلام): 450مترمربع 27/03/1403 04:36:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی حفر چاه دهانه گشاد به عمق 23 متر در روستای تیل آباد آزادشهر-مطابق با اسناد استعلام عملیات اجرایی حفر چاه دهانه گشاد به عمق 23 متر در روستای تیل آباد آزادشهر-مطابق با اسناد 27/03/1403 04:02:00 ق.ظ استعلام تعیین پیمانکار حفاری امور برق اسکو- طبق لیست مشخصات پیوستی- امضاء الکترونیکی تمامی مدارک پیوستی الزامی میباشد استعلام تعیین پیمانکار حفاری امور برق اسکو- طبق لیست مشخصات پیوستی- امضاء الکترونیکی تمامی مدارک پیوستی الزامی میباشد 27/03/1403 04:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه حفر 11 حلقه چاه پایش گمانه به قطر 6 اینچ و لوله گذاری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه حفر 11 حلقه چاه پایش گمانه به قطر 6 اینچ و لوله گذاری 27/03/1403 02:56:00 ق.ظ استعلام تأمین و نصب ژئوممبران استخر ذخیره آب،حفر چاه و گالری،نصب پمپ،تانکر و لوله کشی سیستم آبیاری قطره‏ ای و مخازن موجود در شرکت آلومینای ایران استعلام تأمین و نصب ژئوممبران استخر ذخیره آب،حفر چاه و گالری،نصب پمپ،تانکر و لوله کشی سیستم آبیاری قطره‏ ای و مخازن موجود در شرکت آلومینای ایران 27/03/1403 01:47:00 ب.ظ استعلام تامین لوازم و اجرای احیاء چاه استعلام تامین لوازم و اجرای احیاء چاه 26/03/1403 12:49:23 ب.ظ ترمیم و مرمت و حفاری فیبر نوری طرحهای اختصاصی بانک سپه ترمیم و مرمت و حفاری فیبر نوری طرحهای اختصاصی بانک سپه 26/03/1403 12:42:41 ب.ظ استعلام عملیات ساخت و تعمیرات کارهای فولادی مدیریت استعلام عملیات ساخت و تعمیرات کارهای فولادی مدیریت 26/03/1403 12:35:02 ب.ظ استعلام ترمیم و مرمت مسیر حفاری فیبر نوری سطح شهر بندرعباس استعلام ترمیم و مرمت مسیر حفاری فیبر نوری سطح شهر بندرعباس 26/03/1403 12:34:18 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل...- نوبت دوم 26/03/1403 12:08:44 ب.ظ مناقصه عملیات حفر، جابجایی چاه آب آشامیدنی روستا مناقصه عملیات حفر، جابجایی چاه آب آشامیدنی روستا 26/03/1403 12:03:18 ب.ظ استعلام حفاری کانال با دستگاه ترانشه زن استعلام حفاری کانال با دستگاه ترانشه زن 26/03/1403 11:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه حفر چاه آب آشامیدنی شهرستان شاهرود-چاه صنوف 2 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه حفر چاه آب آشامیدنی شهرستان شاهرود-چاه صنوف 2 26/03/1403 11:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نصب انشعاب فاضلاب شهررشت شامل :خرید لوازم ،حفاری ودستمزد نصب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نصب انشعاب فاضلاب شهررشت شامل :خرید لوازم ،حفاری ودستمزد نصب 26/03/1403 11:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات احداث ساختمان سرچاهی ، تجهیز چاه ،اصلاح و بازسازی حوضچه ها و بازسازی و ترمیم خطوط لوله آب در منطقه س مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات احداث ساختمان سرچاهی ، تجهیز چاه ،اصلاح و بازسازی حوضچه ها و بازسازی و ترمیم خطوط لوله آب در منطقه س 26/03/1403 11:18:00 ق.ظ تجدید مناقصه حفر 15 حلقه چاه پایش گمانه به قطر 6 اینچ و لوله گذاری تجدید مناقصه حفر 15 حلقه چاه پایش گمانه به قطر 6 اینچ و لوله گذاری 26/03/1403 11:00:21 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل مصالح - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل مصالح - نوبت دوم 26/03/1403 10:51:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه حفر چال با دستگاه راسل جهت انفجار معدن شن و ماسه شهرداری ارسنجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه حفر چال با دستگاه راسل جهت انفجار معدن شن و ماسه شهرداری ارسنجان 26/03/1403 09:53:00 ق.ظ استعلام مطابق پیوست استعلام مطابق پیوست 26/03/1403 08:48:00 ق.ظ