زمین شناسی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان خدمات فنی مهندسی ، بازرسی و تست مکانیزم ها و تجهیزات حمل و نقل.... فراخوان خدمات فنی مهندسی ، بازرسی و تست مکانیزم ها و تجهیزات حمل و نقل.... 24/03/1403 07:37:01 ق.ظ مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن 24/03/1403 04:20:39 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان 23/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن 23/03/1403 11:33:10 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی 23/03/1403 06:57:18 ق.ظ استعلام یکصد و پنجاه بسته فیلتر آسفالت صد عددی معادل 15000عدد، طبق مشخصات پیوست، فاکتور رسمی، ارسال رایگان، آقای کلانتری 09383617810 استعلام یکصد و پنجاه بسته فیلتر آسفالت صد عددی معادل 15000عدد، طبق مشخصات پیوست، فاکتور رسمی، ارسال رایگان، آقای کلانتری 09383617810 23/03/1403 05:16:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات حفاری و مطالعه ژئو تکنیک پل گشویی گناوه به متراژ 120 متر استعلام انجام عملیات حفاری و مطالعه ژئو تکنیک پل گشویی گناوه به متراژ 120 متر 23/03/1403 05:14:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی / نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی / نوبت دوم 22/03/1403 08:36:49 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی بخش شیمی بشرح لیست پیوست شماره 33383 استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی بخش شیمی بشرح لیست پیوست شماره 33383 22/03/1403 08:11:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور / نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور / نوبت دوم 22/03/1403 08:06:26 ق.ظ استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک 22/03/1403 07:01:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن ... نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن ... نوبت دوم 22/03/1403 06:39:43 ق.ظ استعلام تجهیزات آزمایشگاه عمران (بتن- ژئوتکنیک- قیر و آسفالت) استعلام تجهیزات آزمایشگاه عمران (بتن- ژئوتکنیک- قیر و آسفالت) 22/03/1403 06:14:00 ق.ظ استعلام قیمت انجام مطالعات خدمات آزمایش مکانیک خاک پروژه سپهبد قرنی استعلام قیمت انجام مطالعات خدمات آزمایش مکانیک خاک پروژه سپهبد قرنی 22/03/1403 04:06:41 ق.ظ استعلام انجام خدمات ژئوتکنیک و آزمایشات پروژهای سازمان پارکها استعلام انجام خدمات ژئوتکنیک و آزمایشات پروژهای سازمان پارکها 21/03/1403 12:06:28 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه شتاب نگاری، متعلق به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه شتاب نگاری، متعلق به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 21/03/1403 11:46:00 ق.ظ استعلام چکش فلزی زمین شناسی نوک تیز وزن 900 g مدل EP-22 مرجع سازنده ESTWING کشور سازنده ایالات متحده آمریکا استعلام چکش فلزی زمین شناسی نوک تیز وزن 900 g مدل EP-22 مرجع سازنده ESTWING کشور سازنده ایالات متحده آمریکا 21/03/1403 10:00:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در سطح 1300 هکتار از اراضی کشاورزی به مدت 4 ماه در سطح شهرستانهای تابعه استان استعلام انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در سطح 1300 هکتار از اراضی کشاورزی به مدت 4 ماه در سطح شهرستانهای تابعه استان 21/03/1403 08:07:00 ق.ظ استعلام قرارداد مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع فنی ICT یزد تامین کننده درون استانی باشد .ارائه گواهی صلاحیت حرفه ای الزامی می باشد. استعلام قرارداد مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع فنی ICT یزد تامین کننده درون استانی باشد .ارائه گواهی صلاحیت حرفه ای الزامی می باشد. 21/03/1403 07:41:00 ق.ظ مناقصه اجرای مطالعات ژتکنیک و مقاومت مصالح مناقصه اجرای مطالعات ژتکنیک و مقاومت مصالح 21/03/1403 07:46:01 ق.ظ استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه و حریم حمیدیه-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،معیار برای احراز سرپرستی استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه و حریم حمیدیه-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،معیار برای احراز سرپرستی 21/03/1403 07:07:00 ق.ظ استعلام *شرح در پیوست*نمونه برداری از سطح اراضی زراعی استان تهران با درج نقاط طول و عرض جغرافیایی و غیره *نوبت دوم استعلام *شرح در پیوست*نمونه برداری از سطح اراضی زراعی استان تهران با درج نقاط طول و عرض جغرافیایی و غیره *نوبت دوم 21/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات فنی جهت راه اندازی قیرامولسیونی(قیرآبه) استعلام خرید تجهیزات فنی جهت راه اندازی قیرامولسیونی(قیرآبه) 21/03/1403 05:42:00 ق.ظ استعلام قیمت انجام مطالعات خدمات آزمایش مکانیک خاک پروژه سپهبد قرنی استعلام قیمت انجام مطالعات خدمات آزمایش مکانیک خاک پروژه سپهبد قرنی 21/03/1403 04:30:05 ق.ظ استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 20/03/1403 10:04:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک به روش نمونه گیری ممتد پل طلارود سلمانشهر جهت حفر 2 گمانه 40 متری در مجموع 80 متر (روش ماشینی) استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک به روش نمونه گیری ممتد پل طلارود سلمانشهر جهت حفر 2 گمانه 40 متری در مجموع 80 متر (روش ماشینی) 20/03/1403 09:22:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مطالعات ژئوتکنیک(مکانیک خاک) پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی نظرآباد استعلام انجام خدمات مطالعات ژئوتکنیک(مکانیک خاک) پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی نظرآباد 20/03/1403 09:06:00 ق.ظ استعلام قیمت انجام مطالعات خدمات آزمایش مکانیک خاک پروژه سپهبد قرنی استعلام قیمت انجام مطالعات خدمات آزمایش مکانیک خاک پروژه سپهبد قرنی 20/03/1403 08:28:23 ق.ظ مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم ​​​​​​​نوبت دوم  19/03/1403 07:50:54 ق.ظ استعلام حفاری 2 گمانه ( گالری ) هر کدام به عمق 50 متر ( در مجموع 100 متر ) جهت انجام مطالغات ژئوتکنیک به روش نمونه گیری ممتد استعلام حفاری 2 گمانه ( گالری ) هر کدام به عمق 50 متر ( در مجموع 100 متر ) جهت انجام مطالغات ژئوتکنیک به روش نمونه گیری ممتد 19/03/1403 09:49:00 ق.ظ استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 19/03/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام حفاری 7 گمانه ( گالری ) افقی به طول 3 متر با عرض و ارتفاع 1متر در محدوده شهر بهشهر استعلام حفاری 7 گمانه ( گالری ) افقی به طول 3 متر با عرض و ارتفاع 1متر در محدوده شهر بهشهر 19/03/1403 09:26:00 ق.ظ استعلام حفاری 2 گمانه 12 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی استعلام حفاری 2 گمانه 12 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی 17/03/1403 05:26:00 ق.ظ استعلام انجام تست دانسیته صحرایی جاده های دسترسی به مزارع کشاورزی استعلام انجام تست دانسیته صحرایی جاده های دسترسی به مزارع کشاورزی 17/03/1403 04:24:00 ق.ظ استعلام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم در نظر دارد پروژه مطالعاتی را شامل: «حفر پنج حلقه چاه دستی 12 متری (در مجموع 60 متر) استعلام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم در نظر دارد پروژه مطالعاتی را شامل: «حفر پنج حلقه چاه دستی 12 متری (در مجموع 60 متر) 17/03/1403 04:20:00 ق.ظ استعلام حفر 2 گمانه 40 متری در مجموع 80 متر جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک به روش نمونه گیری ممتد پل طلارود سلمانشهر استعلام حفر 2 گمانه 40 متری در مجموع 80 متر جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک به روش نمونه گیری ممتد پل طلارود سلمانشهر 16/03/1403 09:45:00 ق.ظ استعلام پروژه مطالعه و ثبت ژئوپارک شیرکوه یزد استعلام پروژه مطالعه و ثبت ژئوپارک شیرکوه یزد 16/03/1403 09:18:00 ق.ظ مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاهی مقیم 16/03/1403 09:26:49 ق.ظ مناقصه پروژه ارائه خدمات اکتشافی ژئوشیمیایی - نوبت دوم مناقصه پروژه ارائه خدمات اکتشافی ژئوشیمیایی - نوبت دوم 16/03/1403 04:48:01 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاوره حفاری و مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه های عمرانی اداره کل نوسازی مدارس استان طبق مشخصات پیوست استعلام خرید خدمات مشاوره حفاری و مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه های عمرانی اداره کل نوسازی مدارس استان طبق مشخصات پیوست 13/03/1403 11:34:00 ق.ظ استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه و حریم طلاگوت لالی-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،دارای معیارهای استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه و حریم طلاگوت لالی-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،دارای معیارهای 13/03/1403 08:58:00 ق.ظ استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه و حریم حمیدیه-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،معیار برای احراز سرپرستی استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه و حریم حمیدیه-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،معیار برای احراز سرپرستی 13/03/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه وحریم لوراندیمشک-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،معیارهای برای احراز استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-تعیین عرصه وحریم لوراندیمشک-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،معیارهای برای احراز 13/03/1403 08:38:00 ق.ظ مناقصه, انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان ۳۰ هزار قرائت در محدوده های اکتشافی ایمیدرو واقع در استان های مختلف مناقصه, انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان ۳۰ هزار قرائت در محدوده های اکتشافی ایمیدرو واقع در استان های مختلف 13/03/1403 08:13:44 ق.ظ استعلام حفاری 2 گمانه 15 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی استعلام حفاری 2 گمانه 15 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی 13/03/1403 05:44:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه برداشت و تفسیر داده های گرانی سنجی سفید رود  نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه برداشت و تفسیر داده های گرانی سنجی سفید رود  نوبت دوم 13/03/1403 05:41:37 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی  تهیه برگه های حقوقی و ارائه خدمات مهندسی آگهی مناقصه عمومی  تهیه برگه های حقوقی و ارائه خدمات مهندسی 13/03/1403 05:17:41 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در سطح 1300 هکتار از اراضی کشاورزی به مدت 4 ماه در سطح شهرستانهای تابعه استان استعلام انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در سطح 1300 هکتار از اراضی کشاورزی به مدت 4 ماه در سطح شهرستانهای تابعه استان 13/03/1403 04:43:00 ق.ظ استعلام حفاری 2 گمانه 12 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی استعلام حفاری 2 گمانه 12 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی 13/03/1403 04:23:00 ق.ظ استعلام حفاری طبق لیست پیوست -09153416815 مهندس شواکندی استعلام حفاری طبق لیست پیوست -09153416815 مهندس شواکندی 13/03/1403 03:41:00 ق.ظ استعلام مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک پروژه تجمیع ساختمانهای ستادی شرکت پست دارای رتبه مشاور ژئوتکنیک در پایه 1 استعلام مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک پروژه تجمیع ساختمانهای ستادی شرکت پست دارای رتبه مشاور ژئوتکنیک در پایه 1 12/03/1403 11:05:00 ق.ظ استعلام *شرح در پیوست*نمونه برداری از سطح اراضی زراعی استان تهران با درج نقاط طول و عرض جغرافیایی و غیره * استعلام *شرح در پیوست*نمونه برداری از سطح اراضی زراعی استان تهران با درج نقاط طول و عرض جغرافیایی و غیره * 12/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام 1 گمانه 35 و 30 متری ماشینی نوع مصالح رس و ماسه درمحدوده بهارستان انجام آزمایش spt در هر 2 متر استعلام 1 گمانه 35 و 30 متری ماشینی نوع مصالح رس و ماسه درمحدوده بهارستان انجام آزمایش spt در هر 2 متر 12/03/1403 07:13:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مطالعات ژئوتکنیک(مکانیک خاک) پروژه درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شهرکرد استعلام انجام خدمات مطالعات ژئوتکنیک(مکانیک خاک) پروژه درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شهرکرد 12/03/1403 06:37:00 ق.ظ مناقصه پروژه ارائه خدمات اکتشافی ژئوشیمیایی مناقصه پروژه ارائه خدمات اکتشافی ژئوشیمیایی 12/03/1403 06:30:29 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه برداشت و تفسیر داده های گرانی سنجی سفید رود  ارزیابی کیفی مناقصه برداشت و تفسیر داده های گرانی سنجی سفید رود  12/03/1403 05:31:31 ق.ظ استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست مشخصات به پیوست مراجعه گردد استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست مشخصات به پیوست مراجعه گردد 12/03/1403 05:17:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاوره جهت انجام ازمایش ژئوتکنیک و ژئوفیزیک ساختمان شورای اسلامی شهر سیرجان استعلام خرید خدمات مشاوره جهت انجام ازمایش ژئوتکنیک و ژئوفیزیک ساختمان شورای اسلامی شهر سیرجان 12/03/1403 05:17:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیکی مقاومتسنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیکی مقاومتسنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت - نوبت دوم 12/03/1403 05:16:49 ق.ظ استعلام انجام مطالعات و طراحی زهشکی پیرامون ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت زهراکندی طبق لیست پیوستی استعلام انجام مطالعات و طراحی زهشکی پیرامون ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت زهراکندی طبق لیست پیوستی 10/03/1403 08:12:00 ق.ظ استعلام پروژه مطالعه و ثبت ژئوپارک شیرکوه استعلام پروژه مطالعه و ثبت ژئوپارک شیرکوه 10/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات عمرانی جهت شهرداری شاندیز استعلام انجام آزمایشات عمرانی جهت شهرداری شاندیز 10/03/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام تعداد 8 عدد آزمایش پرسیومتری در دو گمانه 40 و 60 متری (هر گمانه 4 عدد) می باشد. و جنس مصالح شن و ماسه می باشد. محل آزمایش در محدوده پرند می باشد. استعلام تعداد 8 عدد آزمایش پرسیومتری در دو گمانه 40 و 60 متری (هر گمانه 4 عدد) می باشد. و جنس مصالح شن و ماسه می باشد. محل آزمایش در محدوده پرند می باشد. 09/03/1403 11:48:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره در زمینه ارائه روشی جھت مدلسازی عدم قطعیت ناشی از کاربرد روشھای مختلف تولید مدلھای پتانسیل معدنی به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره در زمینه ارائه روشی جھت مدلسازی عدم قطعیت ناشی از کاربرد روشھای مختلف تولید مدلھای پتانسیل معدنی به شرح پیوست. 09/03/1403 10:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت در محدوده های اکتشافی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت در محدوده های اکتشافی 09/03/1403 07:50:00 ق.ظ استعلام فیلتر آسفالت 1500 گرمی از مرغوب ترین مارک ها استعلام فیلتر آسفالت 1500 گرمی از مرغوب ترین مارک ها 08/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاوره جهت پروژه اکتشاف مقدماتی ذخایر دولومیت و سیلیس رسوبی در شهرستان های راور – کوهبنان و زرند در استان کرمان استعلام خرید خدمات مشاوره جهت پروژه اکتشاف مقدماتی ذخایر دولومیت و سیلیس رسوبی در شهرستان های راور – کوهبنان و زرند در استان کرمان 08/03/1403 07:30:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاوره پروژه اکتشاف مقدماتی فلزات گروه پلاتین در کانسارها و اندیس های کرومیت موجود در شهرستان های فاریاب، ارزوئیه و جیرفت استان کرمان استعلام خرید خدمات مشاوره پروژه اکتشاف مقدماتی فلزات گروه پلاتین در کانسارها و اندیس های کرومیت موجود در شهرستان های فاریاب، ارزوئیه و جیرفت استان کرمان 08/03/1403 07:20:00 ق.ظ استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-ثبت آثار محوطه های رامهرمز،مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،دارای معیارهای لازم استعلام اکتشاف محوطه های تاریخی وباستانی اداره کل-ثبت آثار محوطه های رامهرمز،مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد،دارای معیارهای لازم 08/03/1403 06:43:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیکی مقاومتسنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت مناقصه انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیکی مقاومتسنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت 08/03/1403 06:20:40 ق.ظ استعلام خرید مغزه گیر رسوب(ویبراکرر).مطابق لیست پیوست. استعلام خرید مغزه گیر رسوب(ویبراکرر).مطابق لیست پیوست. 08/03/1403 02:17:00 ب.ظ استعلام اجرای پروژه" مطالعات جهت دار به منظور تعیین سایز بهینه نمونه برداری در پهنه بردسکن " واقع در استان خراسان رضوی در 22 برگ استعلام اجرای پروژه" مطالعات جهت دار به منظور تعیین سایز بهینه نمونه برداری در پهنه بردسکن " واقع در استان خراسان رضوی در 22 برگ 07/03/1403 06:19:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) ....- نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) ....- نوبت دوم 07/03/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاور انجام مطالعات تفضیلی خاکشناسی جهت تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در مقیاس 1:25000 طبق نامه و شرایط پیوست استعلام خرید خدمات مشاور انجام مطالعات تفضیلی خاکشناسی جهت تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در مقیاس 1:25000 طبق نامه و شرایط پیوست 06/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب انبار نفت ساری و گاز مایع نکا استعلام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب انبار نفت ساری و گاز مایع نکا 06/03/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی برداشت و تفسیر داده های گرانی سنجی سفید رود 02127 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی برداشت و تفسیر داده های گرانی سنجی سفید رود 02127 05/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام تعداد 8 عدد آزمایش پرسیومتری در دو گمانه 40 و 60 متری (هر گمانه 4 عدد) می باشد. و جنس مصالح شن و ماسه می باشد. محل آزمایش در محدوده پرند می باشد. استعلام تعداد 8 عدد آزمایش پرسیومتری در دو گمانه 40 و 60 متری (هر گمانه 4 عدد) می باشد. و جنس مصالح شن و ماسه می باشد. محل آزمایش در محدوده پرند می باشد. 05/03/1403 11:13:00 ق.ظ استعلام حفر 4 گمانه 30 متری جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک در پروژه زیرگذر پاسند محور بهشهر - گلوگاه استعلام حفر 4 گمانه 30 متری جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک در پروژه زیرگذر پاسند محور بهشهر - گلوگاه 05/03/1403 11:07:00 ق.ظ استعلام 7 گالری 3 متری بصورت افقی با ارتفاع یک متر و عرض یک متر جهت انجام برش برجام استعلام 7 گالری 3 متری بصورت افقی با ارتفاع یک متر و عرض یک متر جهت انجام برش برجام 05/03/1403 11:07:00 ق.ظ استعلام 7 گمانه به قطر یک متر بصورت عمودی با عمق 3 متر جهت انجام تست برجا استعلام 7 گمانه به قطر یک متر بصورت عمودی با عمق 3 متر جهت انجام تست برجا 05/03/1403 10:58:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات آنالیز عیاری مواد معدنی سرب و روی، سنگ آهن، طلا، XRF، XRD ، ICP-MS معدن انگوران مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام و پیشنویس قرارداد پیوستی استعلام انجام خدمات آنالیز عیاری مواد معدنی سرب و روی، سنگ آهن، طلا، XRF، XRD ، ICP-MS معدن انگوران مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام و پیشنویس قرارداد پیوستی 05/03/1403 09:29:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان دادگستری گناباد مطابق مشخصات پیوست- کارشناس فنی: آقای مهندس نبوی شماره تماس: -05136152131 09371532203 استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان دادگستری گناباد مطابق مشخصات پیوست- کارشناس فنی: آقای مهندس نبوی شماره تماس: -05136152131 09371532203 05/03/1403 06:04:00 ق.ظ استعلام حفاری3 به عمق 12 متر به روش دورانی ممتد وخشک هر دومتر نمونه برداری اس پی تی هزینه به عهده پیمانکار میباشد-09153416815 مهندس شواکندی استعلام حفاری3 به عمق 12 متر به روش دورانی ممتد وخشک هر دومتر نمونه برداری اس پی تی هزینه به عهده پیمانکار میباشد-09153416815 مهندس شواکندی 03/03/1403 07:33:00 ق.ظ استعلام عدد گمانه هر کدام 3 متر - لایه اول آسفالت-لایه دوم ماکادم-لایه سوم خاک طبیعی -هر نیم متر تست و نمومه جهت آزمایش استعلام عدد گمانه هر کدام 3 متر - لایه اول آسفالت-لایه دوم ماکادم-لایه سوم خاک طبیعی -هر نیم متر تست و نمومه جهت آزمایش 03/03/1403 05:53:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) با موضوع انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت کارگاهی و نظارت عالیه در مجتمع سنگ آهن فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) با موضوع انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت کارگاهی و نظارت عالیه در مجتمع سنگ آهن 03/03/1403 04:52:02 ق.ظ استعلام مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک پروژه تجمیع ساختمانهای ستادی شرکت پست دارای رتبه مشاور ژئوتکنیک در پایه 1 استعلام مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک پروژه تجمیع ساختمانهای ستادی شرکت پست دارای رتبه مشاور ژئوتکنیک در پایه 1 01/03/1403 09:08:00 ق.ظ استعلام حفاری3 به عمق 12 متر به روش دورانی ممتد وخشک هر دومتر نمونه برداری اس پی تی هزینه به عهده پیمانکار میباشد-09153416815 مهندس شواکندی استعلام حفاری3 به عمق 12 متر به روش دورانی ممتد وخشک هر دومتر نمونه برداری اس پی تی هزینه به عهده پیمانکار میباشد-09153416815 مهندس شواکندی 01/03/1403 06:16:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان مناقصه, انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان 31/02/1403 11:01:42 ق.ظ استعلام پروژه" مطالعات جهت دار به منظور تعیین سایز بهینه نمونه برداری در پهنه بردسکن " واقع در استان خراسان رضوی در 22 برگ مطابق اطلاعات پیوست استعلام پروژه" مطالعات جهت دار به منظور تعیین سایز بهینه نمونه برداری در پهنه بردسکن " واقع در استان خراسان رضوی در 22 برگ مطابق اطلاعات پیوست 31/02/1403 09:48:00 ق.ظ استعلام 180متر حفاری محور اسکل آباد گوهر کوه بزمان-طبق لیست پیوست-هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815 مهندس شواکندی استعلام 180متر حفاری محور اسکل آباد گوهر کوه بزمان-طبق لیست پیوست-هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815 مهندس شواکندی 31/02/1403 09:29:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور ، انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت ... نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور ، انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت ... نوبت دوم 31/02/1403 08:01:55 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مشاور فراخوان عمومی انتخاب مشاور 31/02/1403 07:24:35 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات حفاری دستی و ماشینی گمانه های ژئوتکنیک و آزمایش های برجا و آزماشگاهی مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات حفاری دستی و ماشینی گمانه های ژئوتکنیک و آزمایش های برجا و آزماشگاهی 31/02/1403 05:12:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان 31/02/1403 03:09:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت در معادن مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی شمال غرب کشور مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت در معادن مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی شمال غرب کشور 31/02/1403 03:08:00 ق.ظ استعلام مطالعات ژئوتکنیک مخزن زمینی ( شهرک صنعتی سفیدرود، یعقوبیه لنگرود ، تموشل لاهیجان ، لشت نشا و ایستگاه لیفت فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود استعلام مطالعات ژئوتکنیک مخزن زمینی ( شهرک صنعتی سفیدرود، یعقوبیه لنگرود ، تموشل لاهیجان ، لشت نشا و ایستگاه لیفت فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود 30/02/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک مخزن زمینی ( مخازن زمینی شهرک صنعتی سفیدرود، یعقوبیه لنگرود ، تموشل لاهیجان ، لشت نشا ) استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک مخزن زمینی ( مخازن زمینی شهرک صنعتی سفیدرود، یعقوبیه لنگرود ، تموشل لاهیجان ، لشت نشا ) 30/02/1403 07:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه وگزارش زمین شناسی درمقیاس 1:50000 بسته 1 ( ابیانه ) مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه وگزارش زمین شناسی درمقیاس 1:50000 بسته 1 ( ابیانه ) 30/02/1403 05:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه وگزارش زمین شناسی درمقیاس 1:50000 بسته 2 ( کجان ) مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه وگزارش زمین شناسی درمقیاس 1:50000 بسته 2 ( کجان ) 30/02/1403 05:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه وگزارش زمین شناسی درمقیاس 1:50000 بسته 3 (کهیاز ) مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه وگزارش زمین شناسی درمقیاس 1:50000 بسته 3 (کهیاز ) 30/02/1403 05:27:00 ق.ظ