زمین شناسی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری قروه استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری قروه 05/07/1402 09:08:00 ق.ظ مناقصه عملیات نقشه برداری پهبادی معادن مناقصه عملیات نقشه برداری پهبادی معادن 05/07/1402 08:46:19 ق.ظ مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی پروژه های شهرداری مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی پروژه های شهرداری 05/07/1402 07:36:37 ق.ظ استعلام یک نفر حفار ماهر جهت کار با دستگاه حفاری روتاری در پروژه های سطح استان همدان طی سال 1402 استعلام یک نفر حفار ماهر جهت کار با دستگاه حفاری روتاری در پروژه های سطح استان همدان طی سال 1402 04/07/1402 10:13:00 ق.ظ استعلام حفاری دورانی در چند پروژه مختلف در سطح استان البرز کلاً به متراژ 430متر - توضیحات تکمیلی در پیوست استعلام حفاری دورانی در چند پروژه مختلف در سطح استان البرز کلاً به متراژ 430متر - توضیحات تکمیلی در پیوست 04/07/1402 08:32:00 ق.ظ مناقصه ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل - نوبت دوم مناقصه ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل نوبت دوم 04/07/1402 07:46:54 ق.ظ تمدید مناقصه فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی تمدید مناقصه فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی 04/07/1402 05:27:22 ق.ظ مناقصه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت، برای کلیه پروژه های عمرانی منطقه... مناقصه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت، برای کلیه پروژه های عمرانی منطقه... 04/07/1402 05:09:12 ق.ظ استعلام نجام ازمایش ژئوتکنیک و گمانه زنی جهت تعیین نوع خاک و دانه بندی پارک ساحلی رود غرب کارون استعلام نجام ازمایش ژئوتکنیک و گمانه زنی جهت تعیین نوع خاک و دانه بندی پارک ساحلی رود غرب کارون 04/07/1402 04:46:00 ق.ظ استعلام گروه سه عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس استعلام گروه سه عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس 03/07/1402 09:24:00 ق.ظ ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل 03/07/1402 08:20:08 ق.ظ استعلام انجام خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی شبانکاره استعلام انجام خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی شبانکاره 03/07/1402 01:27:00 ب.ظ استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست 01/07/1402 07:53:00 ق.ظ استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست 01/07/1402 06:10:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پروژه های لرزه نگاری پانیذ و خزر - نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پروژه های لرزه نگاری پانیذ و خزر - نوبت دوم 01/07/1402 05:16:24 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین نفتی سرکان و ماله کوه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین نفتی سرکان و ماله کوه 29/06/1402 10:39:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات حفاری مطالعات ژئوتکنیک استعلام انجام عملیات حفاری مطالعات ژئوتکنیک 29/06/1402 05:05:00 ق.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئوکد ایرانشهر- بزمان-پارود-پیشین-راسک و سرباز تعداد رکورد 70612 هماهنگی 09151923721 خانم شیبانی استعلام بهنگام سازی و ژئوکد ایرانشهر- بزمان-پارود-پیشین-راسک و سرباز تعداد رکورد 70612 هماهنگی 09151923721 خانم شیبانی 26/06/1402 11:07:00 ق.ظ استعلام سنسور VIBRATION و SUGNAL CONDITIONER ساخت ایران طبق مشخصات پیوست. ارائه TEST REPORT و CERTIFICATEهای کالا الزامی است. استعلام سنسور VIBRATION و SUGNAL CONDITIONER ساخت ایران طبق مشخصات پیوست. ارائه TEST REPORT و CERTIFICATEهای کالا الزامی است. 26/06/1402 10:35:00 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری دهگلان استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری دهگلان 26/06/1402 06:24:00 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بیجار استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بیجار 26/06/1402 06:18:00 ق.ظ استعلام حفر یک گمانه به عمق 15 متر به روش دورانی ممتد وخشک هر 2 متر نومنه برداری استعلام حفر یک گمانه به عمق 15 متر به روش دورانی ممتد وخشک هر 2 متر نومنه برداری 26/06/1402 04:25:00 ق.ظ استعلام حفر 2 گمانه به عمق 10 متر ویک چاه به عمق 5 متر به روش خشک وممتد-هر 2 متر نمونه برداری استعلام حفر 2 گمانه به عمق 10 متر ویک چاه به عمق 5 متر به روش خشک وممتد-هر 2 متر نمونه برداری 26/06/1402 04:12:00 ق.ظ استعلام بهاء عملیات انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، برداشت، تفسیر، مدل سازی... استعلام بهاء عملیات انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، برداشت، تفسیر، مدل سازی... 26/06/1402 04:03:15 ق.ظ استعلام حفر 2 گمانه به عمق 20 متر-انجام آزمایشات روان گرایی خاک در محل پلی کلینیک تخصصی خاتم الانبیاء شهرستان خوی استعلام حفر 2 گمانه به عمق 20 متر-انجام آزمایشات روان گرایی خاک در محل پلی کلینیک تخصصی خاتم الانبیاء شهرستان خوی 22/06/1402 12:00:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی شهرهای آمل ، نور و محمودآباد ... استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی شهرهای آمل ، نور و محمودآباد ... 22/06/1402 09:08:00 ق.ظ فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه برداشت داده لرزه ای خشکی و TZ طرح هیدرات گازی - نوبت دوم فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه برداشت داده لرزه ای خشکی و TZ طرح هیدرات گازی - نوبت دوم 22/06/1402 04:45:49 ق.ظ استعلام بهاء عملیات انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، برداشت، تفسیر، مدل سازی... استعلام بهاء عملیات انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، برداشت، تفسیر، مدل سازی... 22/06/1402 04:07:24 ق.ظ استعلام کاندیشنر کنسانتره 25m3 استعلام کاندیشنر کنسانتره 25m3 21/06/1402 11:36:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی دهنو-1 استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی دهنو-1 21/06/1402 11:09:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره و مطالعات ژئوتکنیک جهت احدا ث خوابگاه مدارک پیوست مطالعه شود استعلام خدمات مشاوره و مطالعات ژئوتکنیک جهت احدا ث خوابگاه مدارک پیوست مطالعه شود 21/06/1402 10:44:00 ق.ظ مناقصه خدمات آزمایشگاه معتمد مناقصه خدمات آزمایشگاه معتمد 21/06/1402 10:38:28 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی دهنو-1 استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی دهنو-1 21/06/1402 10:38:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی بیرم-1 استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی بیرم-1 21/06/1402 10:21:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک تکمیل دیوار انبار کوار استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک تکمیل دیوار انبار کوار 21/06/1402 10:11:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی چیرو-1 استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی چیرو-1 21/06/1402 10:07:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی تخته-1 استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی تخته-1 21/06/1402 08:25:00 ق.ظ استعلام بهاء عملیات انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، برداشت، تفسیر، مدل سازی... استعلام بهاء عملیات انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک، برداشت، تفسیر، مدل سازی... 21/06/1402 08:06:36 ق.ظ استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی ریت-1 استعلام انجام آزمایشات موردی مکانیک خاک پروژه چاه اکتشافی ریت-1 21/06/1402 07:27:00 ق.ظ فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه برداشت داده لرزه ای خشکی و TZ طرح هیدرات گازی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه برداشت داده لرزه ای خشکی و TZ طرح هیدرات گازی 21/06/1402 06:35:27 ق.ظ استعلام استعلام به روز رسانی ژیوکد سازی و فهرست برداری سال1402 (فهرست شهرها و تعداد رکورد به پیوست می باشد) استعلام استعلام به روز رسانی ژیوکد سازی و فهرست برداری سال1402 (فهرست شهرها و تعداد رکورد به پیوست می باشد) 21/06/1402 05:47:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات ژئوتکنیکی جهت تعکمیل مطالعات فاز 1 پروژه تونل انحراف آب مس مناقصه انجام عملیات ژئوتکنیکی جهت تعکمیل مطالعات فاز 1 پروژه تونل انحراف آب مس 21/06/1402 05:25:44 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پروژه های لرزه نگاری پانیذ و خزر مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پروژه های لرزه نگاری پانیذ و خزر 21/06/1402 04:36:16 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره عملیات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر در خط آبرسانی به جنت شهر مناقصه، خرید خدمات مشاوره عملیات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر در خط آبرسانی به جنت شهر 20/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10دستگاه دیجیتایزر لرزه نگاری متعلق به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10دستگاه دیجیتایزر لرزه نگاری متعلق به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 20/06/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام فعالیتهای بهنگامسازی وژئو کدسازی اطلاعات کدپستی ده رقمی طبق شرایط فنی بارگزاری شده استعلام فعالیتهای بهنگامسازی وژئو کدسازی اطلاعات کدپستی ده رقمی طبق شرایط فنی بارگزاری شده 20/06/1402 09:55:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مشاوره ، مهندسی و نظارت در مجتمع معدنی - نوبت سوم مناقصه انجام خدمات مشاوره ، مهندسی و نظارت در مجتمع معدنی - نوبت سوم 20/06/1402 06:22:22 ق.ظ استعلام دستگاه خم و باز خم میلگرد آزمایشگاهیمطابق آیین نامه بتن ایران جلد دوم چاپ1401/01/01صفحه 82واستاندارد ملی 8103-1 استعلام دستگاه خم و باز خم میلگرد آزمایشگاهیمطابق آیین نامه بتن ایران جلد دوم چاپ1401/01/01صفحه 82واستاندارد ملی 8103-1 20/06/1402 04:41:00 ق.ظ استعلام به روزرسانی و بهنگام سازی بانک اطلاعات کدپستی 10 رقمی شهرستان فیروزکوه طبق جدول پیوست استعلام به روزرسانی و بهنگام سازی بانک اطلاعات کدپستی 10 رقمی شهرستان فیروزکوه طبق جدول پیوست 20/06/1402 01:48:00 ب.ظ استعلام کاندیشنر کنسانتره 25m3 استعلام کاندیشنر کنسانتره 25m3 19/06/1402 08:34:00 ق.ظ استعلام نمونه برداری از کلوخه تحویلی به شرکتهای اپال پارسیان وتوسعه فراگیر سنابادبه مدت12 ماه مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام نمونه برداری از کلوخه تحویلی به شرکتهای اپال پارسیان وتوسعه فراگیر سنابادبه مدت12 ماه مجتمع سنگ آهن سنگان 19/06/1402 07:32:00 ق.ظ استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان فریدن به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان فریدن به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست 19/06/1402 05:31:00 ق.ظ فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی 19/06/1402 05:19:37 ق.ظ استعلام تجهیزات ژئو الکتریک (بشرح لیست پیوست) استعلام تجهیزات ژئو الکتریک (بشرح لیست پیوست) 19/06/1402 05:09:00 ق.ظ استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و فعالیت های اماری و ژئو کد سازی 11 شهر تابعه استان خراسان شمالی به شرح مشخصات پیوست استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و فعالیت های اماری و ژئو کد سازی 11 شهر تابعه استان خراسان شمالی به شرح مشخصات پیوست 19/06/1402 02:11:00 ب.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بیجار استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بیجار 18/06/1402 09:29:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات آبیابی و ژئوفیزیک و شناسایی پتانسیل آبی در محدوده های مشخص شده در سطح استان لرستان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات آبیابی و ژئوفیزیک و شناسایی پتانسیل آبی در محدوده های مشخص شده در سطح استان لرستان 18/06/1402 07:00:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه پروژه خردایش درون معدن و حمل با نوار نقاله اصلاحیه مناقصه پروژه خردایش درون معدن و حمل با نوار نقاله 18/06/1402 05:14:03 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختلف در سطح کشور - نوبت دوم مناقصه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختلف در سطح کشور - نوبت دوم 18/06/1402 04:37:48 ق.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئو کدگذاری اطلاعات مکانی استعلام بهنگام سازی و ژئو کدگذاری اطلاعات مکانی 16/06/1402 03:21:00 ب.ظ استعلام اداره کل پست استان خراسان رضوی در نظر دارد عملیات بروزرسانی و ژئوکدسازی شهرهای کلات و زو و چنار را از طریق واگذاری به بخش خصوصی انجام دهد. استعلام اداره کل پست استان خراسان رضوی در نظر دارد عملیات بروزرسانی و ژئوکدسازی شهرهای کلات و زو و چنار را از طریق واگذاری به بخش خصوصی انجام دهد. 16/06/1402 02:02:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی شهرهای بهشهر و ... استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی شهرهای بهشهر و ... 14/06/1402 11:13:00 ق.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئوکد چابهار، پلان، نگور، زرآباد، کنارک 09151923721 استعلام بهنگام سازی و ژئوکد چابهار، پلان، نگور، زرآباد، کنارک 09151923721 14/06/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئوکد ایرانشهر ،بزمان،پارود،پیشین، راسک و سرباز09151923721 استعلام بهنگام سازی و ژئوکد ایرانشهر ،بزمان،پارود،پیشین، راسک و سرباز09151923721 14/06/1402 10:22:00 ق.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئو کد سازی (اطلاعات کد پستی ) استعلام بهنگام سازی و ژئو کد سازی (اطلاعات کد پستی ) 14/06/1402 09:52:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی شناورهای عملیات دریایی در بندرصادراتی ماهشهر ... ـ نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر اساسی شناورهای عملیات دریایی در بندرصادراتی ماهشهر ... ـ نوبت دوم 14/06/1402 07:03:19 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور جهت انجام خدمات حفاری ماشینی و دستی گمانه های ژئوتکنیک نوبت دوم فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور جهت انجام خدمات حفاری ماشینی و دستی گمانه های ژئوتکنیک نوبت دوم 14/06/1402 05:07:04 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور نوبت دوم فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور نوبت دوم 14/06/1402 05:06:18 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختلف در سطح کشور مناقصه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختلف در سطح کشور 13/06/1402 11:12:59 ق.ظ مناقصه واگذاری انجام امور نقشه برداری و ژئوفیزیک ، ژئوتکینک ـ نوبت دوم مناقصه واگذاری انجام امور نقشه برداری و ژئوفیزیک ، ژئوتکینک ـ نوبت دوم 13/06/1402 05:10:08 ق.ظ استعلام تهیه اطلس دوزبانه جامع ملی گردوغبار با به کارگیری داده های تهیه شده و اضافه نمودن لایه¬های اطلاعاتی نقشه¬های فرسایش پذیری و زیست محیطی استعلام تهیه اطلس دوزبانه جامع ملی گردوغبار با به کارگیری داده های تهیه شده و اضافه نمودن لایه¬های اطلاعاتی نقشه¬های فرسایش پذیری و زیست محیطی 13/06/1402 01:43:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نقشه برداری انجام ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در حوزه برق منطقه ای باختر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نقشه برداری انجام ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در حوزه برق منطقه ای باختر 12/06/1402 09:40:00 ق.ظ فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر منگنز، کبالت، قلع.. فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر منگنز، کبالت، قلع.. 12/06/1402 08:39:40 ق.ظ فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی، وانادیوم و کبالت در ذخائر آهن گلمنده و آنومالی 21a فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی، وانادیوم و کبالت در ذخائر آهن گلمنده و آنومالی 21a 12/06/1402 08:38:28 ق.ظ فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر گروه عناصر نادر خاکی، گالیوم، اسکاندیوم، ایتریوم و نیوبیرم در ذخیره بوکسیت سرچاوه فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر گروه عناصر نادر خاکی، گالیوم، اسکاندیوم، ایتریوم و نیوبیرم در ذخیره بوکسیت سرچاوه 12/06/1402 08:36:11 ق.ظ فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر گروه پلاتین، ژرمانیوم، ... فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر گروه پلاتین، ژرمانیوم، ... 12/06/1402 08:35:41 ق.ظ فراخوان بررسی پتانیل ژئوشیمیایی عناصر لیتیوم، بور، ژرمانیوم، گالیوم، اسکاندیوم،... فراخوان بررسی پتانیل ژئوشیمیایی عناصر لیتیوم، بور، ژرمانیوم، گالیوم، اسکاندیوم،... 12/06/1402 08:27:16 ق.ظ فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر منگنز، منیزیم، نیکل، کبالت در توالی افیولیتی فراخوان بررسی پتانسیل ژئوشیمیایی عناصر منگنز، منیزیم، نیکل، کبالت در توالی افیولیتی 12/06/1402 08:23:37 ق.ظ استعلام مرحله دوم رباط کریم تعداد15 گمانه 20و30متری ماشینی جنس مصالح: شن و ماسه و رس استعلام مرحله دوم رباط کریم تعداد15 گمانه 20و30متری ماشینی جنس مصالح: شن و ماسه و رس 12/06/1402 06:52:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور جهت انجام خدمات حفاری ماشینی و دستی گمانه های ژئوتکنیک فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور جهت انجام خدمات حفاری ماشینی و دستی گمانه های ژئوتکنیک 12/06/1402 05:56:24 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور 12/06/1402 05:54:39 ق.ظ استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان فریدن به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان فریدن به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست 12/06/1402 03:43:00 ق.ظ استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان دهاقان به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان دهاقان به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست 11/06/1402 10:53:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر طرح آبرسانی به جهرم مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر طرح آبرسانی به جهرم 11/06/1402 10:47:00 ق.ظ استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان تیران و کرون به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان تیران و کرون به صورت رکوردی طبق شرایط پیوست 11/06/1402 10:03:00 ق.ظ استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان برخواربه صورت رکوردی طبق شرایط پیوست استعلام عملیات میدانی بهنگام سازی و ژئو کد سازی اطلاعات کد پستی با توجه به نقشه های پارسل بندی شده شهرستان برخواربه صورت رکوردی طبق شرایط پیوست 11/06/1402 09:47:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات ژئوتکنیک بر اساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1401 و طبق شرح خدمات و برآورد انجام شده (پیوست شماره 1) استعلام خرید خدمات ژئوتکنیک بر اساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1401 و طبق شرح خدمات و برآورد انجام شده (پیوست شماره 1) 11/06/1402 09:34:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی بهشهر و... استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی بهشهر و... 11/06/1402 08:16:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی بابل و... استعلام اجرای عملیات میدانی بهنگام و ژئوکدسازی بابل و... 11/06/1402 08:01:00 ق.ظ استعلام شرکت مشاوره در خصوص انجام مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان استعلام شرکت مشاوره در خصوص انجام مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان 11/06/1402 07:56:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات ارزیابی برآورد مطالعاتی زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناسی در ایستگاه ویرانی مشهد ( قطب مرکز داده)در قالب قرارداد و مشخصات فنی پیوست استعلام انجام عملیات ارزیابی برآورد مطالعاتی زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناسی در ایستگاه ویرانی مشهد ( قطب مرکز داده)در قالب قرارداد و مشخصات فنی پیوست 11/06/1402 07:23:00 ق.ظ مناقصه اجرای مرحله اول مطالعات اکتشاف فسفات - نوبت دوم مناقصه اجرای مرحله اول مطالعات اکتشاف فسفات - نوبت دوم 11/06/1402 06:20:22 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره و ھمکاری در زمینه انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مھندسی واحد ھای خاکی به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره و ھمکاری در زمینه انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مھندسی واحد ھای خاکی به شرح پیوست. 11/06/1402 05:02:00 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس گروه یک استعلام عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس گروه یک 11/06/1402 04:32:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات ژئوتکنیک ، مقاومت مصالح و کنترل کیفی پروژه های توسعه ورزشگاه بزرگ نقش جهان مناقصه انجام خدمات ژئوتکنیک ، مقاومت مصالح و کنترل کیفی پروژه های توسعه ورزشگاه بزرگ نقش جهان 11/06/1402 04:06:57 ق.ظ استعلام انجام عملیات بهنگام سازی و ژئوکد نمودن اطلاعات اماکن شهرستانهای دلفان و سلسله و ... تلفن تماس: 09169676064 استعلام انجام عملیات بهنگام سازی و ژئوکد نمودن اطلاعات اماکن شهرستانهای دلفان و سلسله و ... تلفن تماس: 09169676064 11/06/1402 11:18:00 ق.ظ استعلام عملیات بروزرسانی و ژئوکد اماکن استعلام عملیات بروزرسانی و ژئوکد اماکن 11/06/1402 11:09:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات بهنگام سازی و ژئوکد نمودن اطلاعات اماکن استعلام انجام عملیات بهنگام سازی و ژئوکد نمودن اطلاعات اماکن 11/06/1402 11:06:00 ق.ظ استعلام تهیه،تولید و نصب هر عدد پلاک آبی دهیاری با کدپستی استعلام تهیه،تولید و نصب هر عدد پلاک آبی دهیاری با کدپستی 11/06/1402 10:43:00 ق.ظ استعلام امور مرتبط با انجام عملیات بهنگام سازی و ژئوکد نمودن اطالعات اماکن جهت پاسخگویی 09169676064 استعلام امور مرتبط با انجام عملیات بهنگام سازی و ژئوکد نمودن اطالعات اماکن جهت پاسخگویی 09169676064 11/06/1402 10:41:00 ق.ظ