رنگ آمیزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوارها.... استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوارها.... 05/07/1402 11:11:43 ق.ظ آکهی مناقصه عمومی پروژه های ترافیکی آکهی مناقصه عمومی پروژه های ترافیکی 05/07/1402 11:01:09 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی سالن باشگاه ورزشی طبق لیست پیوست استعلام رنگ آمیزی سالن باشگاه ورزشی طبق لیست پیوست 05/07/1402 10:27:00 ق.ظ مناقصه انجام تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی منازل سازمانی مناقصه انجام تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی منازل سازمانی 05/07/1402 10:22:37 ق.ظ استعلام این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای خط کشی ایستگاه تاکسی درونشهری و برونشهری به عرض 20 سانت از رطیق سامانه ستاد اقدام نماید . استعلام این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای خط کشی ایستگاه تاکسی درونشهری و برونشهری به عرض 20 سانت از رطیق سامانه ستاد اقدام نماید . 05/07/1402 09:53:00 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیر سند بلاست و رنگ آمیزی هندریل های .... ـ نوبت دوم تجدید مناقصه تعمیر سند بلاست و رنگ آمیزی هندریل های .... ـ نوبت دوم 05/07/1402 08:14:29 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف مجتمع سنگ آهن سنگان 05/07/1402 08:05:00 ق.ظ استعلام رنک امیزی دیوار و راه پله شعبه چهار تامین اجتماعی استعلام رنک امیزی دیوار و راه پله شعبه چهار تامین اجتماعی 05/07/1402 08:00:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان 05/07/1402 08:00:00 ق.ظ استعلام ترمیم و بازسازی اماکن ناحیه بندر گرزه شرکت نفت و گاز پارس شامل ایزوگام و رنگ آمیزی و کنتکس کاری استعلام ترمیم و بازسازی اماکن ناحیه بندر گرزه شرکت نفت و گاز پارس شامل ایزوگام و رنگ آمیزی و کنتکس کاری 05/07/1402 06:52:00 ق.ظ استعلام رنگ امیری سقف و بدنه اداره پست واقع در بلوار نواب صفوی طبق استعلام پیوست استعلام رنگ امیری سقف و بدنه اداره پست واقع در بلوار نواب صفوی طبق استعلام پیوست 05/07/1402 06:24:00 ق.ظ مناقصه پروژه تامین تجهیزات ، تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر ... مناقصه پروژه تامین تجهیزات ، تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر ... 05/07/1402 06:00:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای روسازی باند دوم قطعه اول (الف) محور لامرد – خنج ( حد فاصل لامرد تا ورودی تونل ) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای روسازی باند دوم قطعه اول (الف) محور لامرد – خنج ( حد فاصل لامرد تا ورودی تونل ) 05/07/1402 05:44:00 ق.ظ استعلام کنیتکس روغنی دانه درشت نمای بیرونی ساختمان (ترکیب دو رنگ) استعلام کنیتکس روغنی دانه درشت نمای بیرونی ساختمان (ترکیب دو رنگ) 05/07/1402 05:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ نوبت دوم  تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ نوبت دوم  05/07/1402 05:12:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پاکسازی و نقاشی و خطاطی دیوارها و المانهای سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پاکسازی و نقاشی و خطاطی دیوارها و المانهای سطح شهر 05/07/1402 05:10:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف مجتمع سنگ آهن سنگان 05/07/1402 02:03:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان 05/07/1402 01:58:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی به شکل اپوکسی صحنه اجرای تالار دبیرستان ادب به مساحت 200 متر مربع. بازدید از محل الزامی می باشد. استعلام رنگ آمیزی به شکل اپوکسی صحنه اجرای تالار دبیرستان ادب به مساحت 200 متر مربع. بازدید از محل الزامی می باشد. 05/07/1402 01:53:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1،2،5،6و لکه گیری رنگ بدنه و سقف و رنگ آمیزی داخلی مخزن 4 و رنگ آمیزی لوله های مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1،2،5،6و لکه گیری رنگ بدنه و سقف و رنگ آمیزی داخلی مخزن 4 و رنگ آمیزی لوله های 04/07/1402 11:46:00 ق.ظ استعلام نقاشی ورنگ کاری روغنی و پلاستیک استعلام نقاشی ورنگ کاری روغنی و پلاستیک 04/07/1402 11:21:00 ق.ظ استعلام تعمیر 58 صندلی چوبی -تعمیر و رنگ آمیزی استعلام تعمیر 58 صندلی چوبی -تعمیر و رنگ آمیزی 04/07/1402 11:08:00 ق.ظ استعلام ساخت و رنگ آمیزی نرده جان پناه جهت پروژه احداث مسیل طرق استعلام ساخت و رنگ آمیزی نرده جان پناه جهت پروژه احداث مسیل طرق 04/07/1402 10:34:06 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی اسپن خط لوله 30 اینچ در محل تقاطع با اسپینه رود استعلام رنگ آمیزی اسپن خط لوله 30 اینچ در محل تقاطع با اسپینه رود 04/07/1402 10:31:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات خاکبرداری، تخریب، زنگ زدایی و کاشت بولت ... استعلام اجرای عملیات خاکبرداری، تخریب، زنگ زدایی و کاشت بولت ... 04/07/1402 10:18:55 ق.ظ استعلام رنگ امیزی ساختمان روغنی استعلام رنگ امیزی ساختمان روغنی 04/07/1402 09:43:00 ق.ظ استعلام زیرسازی، تهیه و اجرای رنگ آمیزی زائر سرای مشهد مقدس فقط شرکت های (حقوقی) مستقر در شهر مشهد قیمت ثبت نمایند استعلام زیرسازی، تهیه و اجرای رنگ آمیزی زائر سرای مشهد مقدس فقط شرکت های (حقوقی) مستقر در شهر مشهد قیمت ثبت نمایند 04/07/1402 09:19:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی لوله های خطوط لوله 16 و 12 و 8 اینچ و پلیت های فلزی ولو تاسیسات روزمینی کنترل فلو ایستگاه تقویت فشار گاز نکا استعلام رنگ آمیزی لوله های خطوط لوله 16 و 12 و 8 اینچ و پلیت های فلزی ولو تاسیسات روزمینی کنترل فلو ایستگاه تقویت فشار گاز نکا 04/07/1402 09:17:00 ق.ظ استعلام نوسازی و تعویض سیستم روشنایی استعلام نوسازی و تعویض سیستم روشنایی 04/07/1402 09:09:46 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه پاکسازی و نقاشی و خطاطی دیوارها و المان های سطح شهر تجدید مناقصه اجرای پروژه پاکسازی و نقاشی و خطاطی دیوارها و المان های سطح شهر 04/07/1402 09:03:03 ق.ظ استعلام نقاشی و نوشته دیواری در ابعاد130/*5/70طبق پیوست =1مورد استعلام نقاشی و نوشته دیواری در ابعاد130/*5/70طبق پیوست =1مورد 04/07/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام احداث، ساماندهی، بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر جهت اطلاع بیشتر با شماره 35551120-061 مدیریت حمل و نقل و ترافیک استعلام احداث، ساماندهی، بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر جهت اطلاع بیشتر با شماره 35551120-061 مدیریت حمل و نقل و ترافیک 04/07/1402 07:55:00 ق.ظ استعلام اجرای رنگ امیزی *طبق لیست پیوست*غیر نقدی 3 الی 4 ماهه*مفاصاحساب بیمه به عهده پیمانکار*فقط تامین کننده شهر شیراز 091731903497 مهندس تقوی استعلام اجرای رنگ امیزی *طبق لیست پیوست*غیر نقدی 3 الی 4 ماهه*مفاصاحساب بیمه به عهده پیمانکار*فقط تامین کننده شهر شیراز 091731903497 مهندس تقوی 04/07/1402 07:47:00 ق.ظ استعلام اجرای رنگ آمیزی ساختمان اداری و سرامیک کف اتاق رختکن اداره HSE استعلام اجرای رنگ آمیزی ساختمان اداری و سرامیک کف اتاق رختکن اداره HSE 04/07/1402 07:21:00 ق.ظ مناقصه بهسازی و روکش جاده آنتنی سایت پدافند غیرعامل ارتش .... مناقصه بهسازی و روکش جاده آنتنی سایت پدافند غیرعامل ارتش .... 04/07/1402 07:00:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی 04/07/1402 06:42:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرت ساخت و رنگ آمیزی یراق آلات - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرت ساخت و رنگ آمیزی یراق آلات - نوبت دوم 04/07/1402 06:43:41 ق.ظ تجدید مناقصه رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1 ، 2 ، 5 و 6 و ...نوبت دوم  تجدید مناقصه رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1 ، 2 ، 5 و 6 و ... نوبت دوم  04/07/1402 06:35:07 ق.ظ استعلام اجرای پارک شامل(تسطیح،خاکریزی به عمق 50 سانت،کوبیدن،آب پاشی،مگر زیر جدول،بتن ریزی کامل سطح به عمق10 سانت ،جدول گزاری و رنگ امیزی،لوله گزاری استعلام اجرای پارک شامل(تسطیح،خاکریزی به عمق 50 سانت،کوبیدن،آب پاشی،مگر زیر جدول،بتن ریزی کامل سطح به عمق10 سانت ،جدول گزاری و رنگ امیزی،لوله گزاری 04/07/1402 05:39:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی به صورت مکانیزه مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی به صورت مکانیزه 04/07/1402 05:24:16 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ 04/07/1402 05:21:38 ق.ظ استعلام احداث پارک شامل تسطیح شن ریزی کامل به عمق 50 سانت، جدول گذاری، مگر زیر جدول، بتن ریزی، رنگ آمیزی، پرکردن جدول، لوله کشی فضای سبز، به ابعاد 20* 25 استعلام احداث پارک شامل تسطیح شن ریزی کامل به عمق 50 سانت، جدول گذاری، مگر زیر جدول، بتن ریزی، رنگ آمیزی، پرکردن جدول، لوله کشی فضای سبز، به ابعاد 20* 25 04/07/1402 04:21:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی و آرام سازی سرعت شهرک صنعتی کوثر و رمپ خروجی شهرک صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی و آرام سازی سرعت شهرک صنعتی کوثر و رمپ خروجی شهرک صنعتی 03/07/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای نقاشی ساختمان مدارس خارج از کشور استعلام اجرای نقاشی ساختمان مدارس خارج از کشور 04/07/1402 01:59:00 ب.ظ مناقصه خرید نصب ، تعویض ، جمع اوری و نگهداری حفاظهای فلزی و بتنی ....نوبت دوم اصلاحیه مناقصه خرید نصب ، تعویض ، جمع اوری و نگهداری حفاظهای فلزی و بتنی ....نوبت دوم اصلاحیه 03/07/1402 11:58:22 ق.ظ استعلام پارتیشن بندی و رنگ آمیزی*طبق لیست پیوست.غیر نقدی 4 ماهه*فقط تامین کننده شهر شیراز*هرگونه اجرت شامل مفاصاحساب میباشد. استعلام پارتیشن بندی و رنگ آمیزی*طبق لیست پیوست.غیر نقدی 4 ماهه*فقط تامین کننده شهر شیراز*هرگونه اجرت شامل مفاصاحساب میباشد. 03/07/1402 11:56:00 ق.ظ استعلام خطوط راهنما جهت بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین استعلام خطوط راهنما جهت بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین 03/07/1402 11:15:00 ق.ظ استعلام استعلام اجرای خط کشی عابر پیاده قبل از چهارراه ها و مدارس سطح شهر حدودا به متراز 800 متر مربع براساس شرایط استعلام و مشخصات فنی پیوست استعلام استعلام اجرای خط کشی عابر پیاده قبل از چهارراه ها و مدارس سطح شهر حدودا به متراز 800 متر مربع براساس شرایط استعلام و مشخصات فنی پیوست 03/07/1402 11:11:00 ق.ظ استعلام استعلام اجرای خط کشی محوری خیابان های شهر کازرون حدودا 20/000 متر طول طبق شرایط پیوست استعلام استعلام اجرای خط کشی محوری خیابان های شهر کازرون حدودا 20/000 متر طول طبق شرایط پیوست 03/07/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی جداول سطح شهر خسروآباد جاجرود استعلام رنگ آمیزی جداول سطح شهر خسروآباد جاجرود 03/07/1402 10:15:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی خطوط لوله 16 و 12 و 8 اینچ و پلیت های فلزی زیر ولو تاسیسات روزمینی کنترل فلو ایستگاه تقویت فشار گاز نکا استعلام رنگ آمیزی خطوط لوله 16 و 12 و 8 اینچ و پلیت های فلزی زیر ولو تاسیسات روزمینی کنترل فلو ایستگاه تقویت فشار گاز نکا 03/07/1402 09:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای استان 03/07/1402 09:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و ترسیم نقوش فلش و خط نوشته و خطوط عابر پیاده با رنگ سرد و دو جزیی ترافیکی سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و ترسیم نقوش فلش و خط نوشته و خطوط عابر پیاده با رنگ سرد و دو جزیی ترافیکی سطح شهر 03/07/1402 08:39:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی مرکزی سوم با هماهنگی آقای آقاجانیان 09122953262 استعلام رنگ آمیزی مرکزی سوم با هماهنگی آقای آقاجانیان 09122953262 03/07/1402 08:07:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش و خط نوشته و خطوط عابرپیاده مناقصه تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش و خط نوشته و خطوط عابرپیاده 03/07/1402 08:05:35 ق.ظ استعلام اجرای پروژه نقش برجسته و پتینه کاری بر اساس لیست پیوست و شرایط مندرجه استعلام اجرای پروژه نقش برجسته و پتینه کاری بر اساس لیست پیوست و شرایط مندرجه 03/07/1402 07:48:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای ساخت و رنگ آمیزی یراق آلات تجدید مناقصه اجرای ساخت و رنگ آمیزی یراق آلات 03/07/1402 07:38:52 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی درب آهنی،سقف رستوران و پایه چراغهای ساختمان با هماهگی آقای بهنود 09221585937 استعلام رنگ آمیزی درب آهنی،سقف رستوران و پایه چراغهای ساختمان با هماهگی آقای بهنود 09221585937 03/07/1402 06:59:00 ق.ظ استعلام ترمیم فونداسیون آسیب دیده و رنگ آمیزی پایه های روشنایی حوزه استحفاظی استعلام ترمیم فونداسیون آسیب دیده و رنگ آمیزی پایه های روشنایی حوزه استحفاظی 03/07/1402 06:49:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی پایه ها ، سرویس و تعمیرات روشنایی معابر امور مرکزی برق ملایر استعلام رنگ آمیزی پایه ها ، سرویس و تعمیرات روشنایی معابر امور مرکزی برق ملایر 03/07/1402 05:57:00 ق.ظ استعلام خط کشی دو جزئی عابر پیاده روبروی مدارس سطح شهر ابریشم استعلام خط کشی دو جزئی عابر پیاده روبروی مدارس سطح شهر ابریشم 03/07/1402 05:36:00 ق.ظ استعلام اجرای نقاشی ساختمان توزیع برق شرق کرج . واقع در کرج -بلوار طالقانی شمالی روبروی بانک ملی فرهنگیان . مطابق با جدول شرح خدمات پیوست استعلام اجرای نقاشی ساختمان توزیع برق شرق کرج . واقع در کرج -بلوار طالقانی شمالی روبروی بانک ملی فرهنگیان . مطابق با جدول شرح خدمات پیوست 03/07/1402 01:23:00 ب.ظ استعلام عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی محوری در منطقه4 شهرداری اهواز(نوبت اول) طبق مشخصات مندرج در اسناد پیوست استعلام عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی محوری در منطقه4 شهرداری اهواز(نوبت اول) طبق مشخصات مندرج در اسناد پیوست 03/07/1402 01:15:00 ب.ظ استعلام دیوار کشی ، رنگکاری و ......طبق مشخصات فنی پیوستی ، قرارداد پیوستی و سایت ویزیت قبل از ارائه قیمت در سامانه استعلام دیوار کشی ، رنگکاری و ......طبق مشخصات فنی پیوستی ، قرارداد پیوستی و سایت ویزیت قبل از ارائه قیمت در سامانه 03/07/1402 01:08:00 ب.ظ استعلام خرید و حمل و جایگزینی 2 عدد نیوجرسی ساده به طول 4 متر و ارتفاع 1 متر و با رنگ ترافیکی زرد و سفید./ هزینه حمل و تحویل بعهده تامین کننده میباشد./ استعلام خرید و حمل و جایگزینی 2 عدد نیوجرسی ساده به طول 4 متر و ارتفاع 1 متر و با رنگ ترافیکی زرد و سفید./ هزینه حمل و تحویل بعهده تامین کننده میباشد./ 03/07/1402 01:05:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی مارکرها، باند باکس ها ، لاین مارکر و عصایی کیسینگ های خطوط لوله دوم و سوم و دهم سراسری فراشبند و نورآباد استعلام رنگ آمیزی مارکرها، باند باکس ها ، لاین مارکر و عصایی کیسینگ های خطوط لوله دوم و سوم و دهم سراسری فراشبند و نورآباد 03/07/1402 12:56:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی ساختمان در فرودگاه زنجان مطابق مشخصات مندرج در فایل پیوستی استعلام رنگ آمیزی ساختمان در فرودگاه زنجان مطابق مشخصات مندرج در فایل پیوستی 03/07/1402 12:55:00 ب.ظ استعلام اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر بر اساس مشخصات درج شده در برگه استعلام بهای پیوست استعلام اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر بر اساس مشخصات درج شده در برگه استعلام بهای پیوست 03/07/1402 12:52:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی جدول در فرودگاه زنجان مطابق مشخصات مندرج در فایل پیوستی استعلام رنگ آمیزی جدول در فرودگاه زنجان مطابق مشخصات مندرج در فایل پیوستی 03/07/1402 12:50:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای خط کشی طولی حوزه کمربندی شرق استعلام تهیه و اجرای خط کشی طولی حوزه کمربندی شرق 03/07/1402 12:43:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای خط کشی طولی حوزه کمربندی شرق استعلام تهیه و اجرای خط کشی طولی حوزه کمربندی شرق 01/07/1402 09:59:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای خط کشی عابرپیاده در منطقه4 شهرداری اهواز(نوبت اول) طبق مشخصات مندرج در اسناد پیوست استعلام خرید و اجرای خط کشی عابرپیاده در منطقه4 شهرداری اهواز(نوبت اول) طبق مشخصات مندرج در اسناد پیوست 01/07/1402 09:49:00 ق.ظ استعلام ساماندهی، بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 4 شهرداری اهواز(نوبت دوم) طبق مشخصات مندرج در اسناد استعلام ساماندهی، بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 4 شهرداری اهواز(نوبت دوم) طبق مشخصات مندرج در اسناد 01/07/1402 09:26:00 ق.ظ مناقصه امور تعمیر و نگهداری تقسیمات شهری ... اصلاحیه مناقصه امور تعمیر و نگهداری تقسیمات شهری ... اصلاحیه 01/07/1402 09:09:03 ق.ظ استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی جهت ضخامت سنجی خطوط لوله در تزریق گاز مارون استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی جهت ضخامت سنجی خطوط لوله در تزریق گاز مارون 01/07/1402 08:51:00 ق.ظ استعلام لکه گیری، زیر سازی و رنگ آمیزی مطابق درخواست استعلام لکه گیری، زیر سازی و رنگ آمیزی مطابق درخواست 01/07/1402 08:51:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی لاستیک مسیر پیاده روی پنجه علی شهرداری منطقه دو استعلام رنگ آمیزی لاستیک مسیر پیاده روی پنجه علی شهرداری منطقه دو 01/07/1402 08:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیر سند بلاست و رنگ آمیزی هندریل های .... تجدید مناقصه تعمیر سند بلاست و رنگ آمیزی هندریل های .... 01/07/1402 08:18:53 ق.ظ استعلام اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار امام حسین شهرداری منطق دو بندرعباس استعلام اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار امام حسین شهرداری منطق دو بندرعباس 01/07/1402 08:06:00 ق.ظ مزایده و مناقصه نگهداری تاسیسات و... مزایده و مناقصه نگهداری تاسیسات و... 01/07/1402 08:01:13 ق.ظ استعلام نقاشی سقف به متراژ تقریبی 150 متر - رنگ پلاستیک درجه یک + اجرت نقاشی استعلام نقاشی سقف به متراژ تقریبی 150 متر - رنگ پلاستیک درجه یک + اجرت نقاشی 01/07/1402 08:00:00 ق.ظ استعلام لایروبی ,بسته بندی ,حمل و امحاء پسماند ویژه ،،رنگ آمیزی و نصب لوله TGدر مخازن ذخیره سازی بنزین معمولی شماره 1و 7 سقف شناور انبار نفت سیرجان استعلام لایروبی ,بسته بندی ,حمل و امحاء پسماند ویژه ،،رنگ آمیزی و نصب لوله TGدر مخازن ذخیره سازی بنزین معمولی شماره 1و 7 سقف شناور انبار نفت سیرجان 01/07/1402 07:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی طولی و رنگ آمیزی ترافیکی سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی طولی و رنگ آمیزی ترافیکی سطح شهر 01/07/1402 06:59:00 ق.ظ استعلام خط کشی معابر و سطح سواره رو شهر گلبهار به مدت 6 ماه استعلام خط کشی معابر و سطح سواره رو شهر گلبهار به مدت 6 ماه 01/07/1402 06:22:00 ق.ظ مناقصه خرید 2020 عدد فیلتر هوای کمپرسور اصلی واحد گاز نیروگاه و ... مناقصه خرید 2020 عدد فیلتر هوای کمپرسور اصلی واحد گاز نیروگاه و ... 01/07/1402 05:46:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات واحدهای 1الی6 نیروگاه رامین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ و پوشش صنعتی تجهیزات واحدهای 1الی6 نیروگاه رامین 01/07/1402 04:18:00 ق.ظ مناقصه ساخت سازه های فولادی (سوله) - نوبت دوم مناقصه ساخت سازه های فولادی (سوله) - نوبت دوم 01/07/1402 04:06:12 ق.ظ مناقصه انجام عملیات سند بلاست، لکه گیری ورنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات شماره 2 مناقصه انجام عملیات سند بلاست، لکه گیری ورنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات شماره 2 01/07/1402 03:58:45 ق.ظ استعلام ساماندهی خطوط ترافیکی ، عابر پیاده و نوشتاری در کف و علائم ترافیکی با رنگ دو جزئی مرغوب طبق شرایط استعلام استعلام ساماندهی خطوط ترافیکی ، عابر پیاده و نوشتاری در کف و علائم ترافیکی با رنگ دو جزئی مرغوب طبق شرایط استعلام 01/07/1402 09:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور رنگ آمیزی و امحاء دیوارنویسی و سندبلاست سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور رنگ آمیزی و امحاء دیوارنویسی و سندبلاست سطح شهر 31/06/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام تابلونویسی و رنگ آمیزی تعدادی از تابلوهای شهرکها و نواحی صنعتی استعلام تابلونویسی و رنگ آمیزی تعدادی از تابلوهای شهرکها و نواحی صنعتی 30/06/1402 08:19:00 ق.ظ مناقصه عملیات رنگ پروژه رنگ آمیزی داکت گازهای داغ خروجی مناقصه عملیات رنگ پروژه رنگ آمیزی داکت گازهای داغ خروجی 30/06/1402 07:38:16 ق.ظ مناقصه امور تعمیر و نگهداری تقسیمات شهری ... مناقصه امور تعمیر و نگهداری تقسیمات شهری ... 30/06/1402 06:47:29 ق.ظ مناقصه تهیه و اجرای خط کشی طولی کمربندی شرق و حوزه نفوذ - نوبت دوم مناقصه تهیه و اجرای خط کشی طولی کمربندی شرق و حوزه نفوذ - نوبت دوم 30/06/1402 04:54:10 ق.ظ مناقصه انجام عملیات سند بلاست، لکه گیری ورنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات شماره 2 - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات سند بلاست، لکه گیری ورنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات شماره 2 - نوبت دوم 30/06/1402 04:42:36 ق.ظ مناقصه ساخت سازه های فولادی (سوله) - نوبت دوم مناقصه ساخت سازه های فولادی (سوله) - نوبت دوم 30/06/1402 04:15:47 ق.ظ مناقصه انجام عملیات سند بلاست، لکه گیری ورنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات شماره 2 مناقصه انجام عملیات سند بلاست، لکه گیری ورنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات شماره 2 30/06/1402 04:08:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ممتاز ترافیکی،گلاسبید و تینر در راههای حوزه استحفاظی استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ممتاز ترافیکی،گلاسبید و تینر در راههای حوزه استحفاظی استان 30/06/1402 04:06:00 ق.ظ استعلام رنگ خودرویی پارس ماهان درجه 1 روغنی سبز یا آبی انجام کار حدوداً 170 مترمربع در اتفاع بالا بدون داربست استعلام رنگ خودرویی پارس ماهان درجه 1 روغنی سبز یا آبی انجام کار حدوداً 170 مترمربع در اتفاع بالا بدون داربست 30/06/1402 02:53:00 ب.ظ استعلام تهیه وساخت ونصب ورنگ آمیزی نرده آهنی طبق مشخصات و فایل پیوست -بازدید از محل اجرا وتایید و امضاء پیش نویس قراردادالزامی میباشد - استعلام تهیه وساخت ونصب ورنگ آمیزی نرده آهنی طبق مشخصات و فایل پیوست -بازدید از محل اجرا وتایید و امضاء پیش نویس قراردادالزامی میباشد - 30/06/1402 01:34:00 ب.ظ