رنگ آمیزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام بکارگیری پیمانکار پشتیبان رنگ آمیزی استعلام بکارگیری پیمانکار پشتیبان رنگ آمیزی 13/09/1401 11:47:43 ق.ظ مناقصه نگهداری جاری و اضطراری راههای اداره کل راه و شهرسازی .... مناقصه نگهداری جاری و اضطراری راههای اداره کل راه و شهرسازی .... 13/09/1401 11:04:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری راه با رنگ سرد ترافیکی خیابان نواب- خیابان نوشیروانی- خیابان امیرکبیر- خیابان مصطفی خمینی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری راه با رنگ سرد ترافیکی خیابان نواب- خیابان نوشیروانی- خیابان امیرکبیر- خیابان مصطفی خمینی و ... 13/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی دیوار به مساحت تقریبی 1000 متر با کیفیت رنگ خوب و مطابق قرارداد استعلام رنگ آمیزی دیوار به مساحت تقریبی 1000 متر با کیفیت رنگ خوب و مطابق قرارداد 13/09/1401 10:08:00 ق.ظ استعلام اجرای سقف کاذب،کف کاذب و رنگ اپوکسی ضد حریق الزاما بشرح فایل پیوست استعلام اجرای سقف کاذب،کف کاذب و رنگ اپوکسی ضد حریق الزاما بشرح فایل پیوست 13/09/1401 09:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی و ایمن سازی راه ها با اولویت نقاط و مقاطع پرتصادف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی و ایمن سازی راه ها با اولویت نقاط و مقاطع پرتصادف 13/09/1401 08:14:00 ق.ظ تجدید فراخوان خط کشی محورهای اصلی تجدید فراخوان خط کشی محورهای اصلی 13/09/1401 08:30:49 ق.ظ مناقصه ومزایده عملیات رنگ آمیزی جداول معابر مناقصه ومزایده عملیات رنگ آمیزی جداول معابر 13/09/1401 08:22:10 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان- نوبت دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان - نوبت دوم 13/09/1401 08:01:35 ق.ظ استعلام نقاشی دیوار و سقف و درب تالار فرهنگیان استعلام نقاشی دیوار و سقف و درب تالار فرهنگیان 13/09/1401 07:24:00 ق.ظ استعلام اجرت مرمت رنگ آمیزی کامل همراه با در ایستگاه استعلام اجرت مرمت رنگ آمیزی کامل همراه با در ایستگاه 13/09/1401 07:17:00 ق.ظ استعلام اجرای خط کشی راهها ( طبق لیست پیوست ) استعلام اجرای خط کشی راهها ( طبق لیست پیوست ) 13/09/1401 07:07:00 ق.ظ مناقصه احداث جداول  و لوله گذاری هدایت آب های سطحی ... مناقصه احداث جداول  و لوله گذاری هدایت آب های سطحی ... 13/09/1401 07:18:14 ق.ظ استعلام نقاشی و کاغذ دیواری محوطه ورودی و راهروی اداره استعلام نقاشی و کاغذ دیواری محوطه ورودی و راهروی اداره 13/09/1401 06:23:00 ق.ظ مناقصه اجرای 200 هزار مترمربع خط کشی سطوح پروازی مناقصه اجرای 200 هزار مترمربع خط کشی سطوح پروازی 13/09/1401 06:17:12 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان اداره کل هرمزگان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان اداره کل هرمزگان 13/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام، خدمات رنگ بری صنعتی , رنگ زدایی (سند بلاست) قالب رویه بالایی درب صندوق شاهین خدمات رنگ بری صنعتی , رنگ زدایی (سند بلاست) قالب رویه بالایی درب صندوق شاهین 13/09/1401 05:41:02 ق.ظ مناقصه خرید خدمات سندبلاست و رنگ اتاق بار خودروی خاص مناقصه خرید خدمات سندبلاست و رنگ اتاق بار خودروی خاص 13/09/1401 05:37:07 ق.ظ استعلام بهاء اجرای نقاشی دیواری سطح دو وسه استعلام بهاء اجرای نقاشی دیواری سطح دو وسه 12/09/1401 12:49:49 ب.ظ استعلام بازسازی و تعویض و رفع پوسیدگی چوبهای سونای خشک و اجرای پوشش رنگ سیلر و کیلر مقاوم در برابر حرارت ( مخصوص سونای خشک ) استعلام بازسازی و تعویض و رفع پوسیدگی چوبهای سونای خشک و اجرای پوشش رنگ سیلر و کیلر مقاوم در برابر حرارت ( مخصوص سونای خشک ) 12/09/1401 11:26:00 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان 12/09/1401 11:30:30 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی ساختمانهای جنبی فرودگاه مطابق با فایل پیوست استعلام رنگ آمیزی ساختمانهای جنبی فرودگاه مطابق با فایل پیوست 12/09/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام ساخت، رنگ آمیزی و نصب حفاظ نرده های محوطه (فنس)پردیس بنت الهدی صدر استعلام ساخت، رنگ آمیزی و نصب حفاظ نرده های محوطه (فنس)پردیس بنت الهدی صدر 12/09/1401 09:25:00 ق.ظ مناقصه آسفالت راه روستایی .... مناقصه آسفالت راه روستایی .... 12/09/1401 09:36:11 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی نرده پل های عابر پیاده شهید کشوری و پیروزی استعلام رنگ آمیزی نرده پل های عابر پیاده شهید کشوری و پیروزی 12/09/1401 08:46:00 ق.ظ استعلام اجرت رنگ آمیزی با کلیه زیر سازی های مور نیاز با رنگ اپوکسی به متراژ40متر مربع استعلام اجرت رنگ آمیزی با کلیه زیر سازی های مور نیاز با رنگ اپوکسی به متراژ40متر مربع 12/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی سطوح سیمانی و بتنی (جداول) استعلام رنگ آمیزی سطوح سیمانی و بتنی (جداول) 12/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام پاکسازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر استعلام پاکسازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر 12/09/1401 08:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رنگ آمیزی سایبان ها ، سقف سوله ها ، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی در انبار نفت شهدای وحدت خاش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رنگ آمیزی سایبان ها ، سقف سوله ها ، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی در انبار نفت شهدای وحدت خاش 12/09/1401 07:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای اجرای 200هزار متر خط کشی سطوح پروازی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای اجرای 200هزار متر خط کشی سطوح پروازی 12/09/1401 07:12:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات رنگ آمیزی با مصالح پروژه های بلوک 20 و...نوبت دوم مناقصه عمومی اجرای عملیات رنگ آمیزی با مصالح پروژه های بلوک 20 و...نوبت دوم 12/09/1401 05:28:57 ق.ظ استعلام نقاشی دیوار با رنگ آکرولیک 1000 مترمربع و سقف بارنگ پلاستیک 500مترمربع درجه 1لوان(کلیه مصالح و ابزار مورد نیاز کارالوان درجه یک و با پیمانکار می باشد) استعلام نقاشی دیوار با رنگ آکرولیک 1000 مترمربع و سقف بارنگ پلاستیک 500مترمربع درجه 1لوان(کلیه مصالح و ابزار مورد نیاز کارالوان درجه یک و با پیمانکار می باشد) 12/09/1401 04:36:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات بلاست با ساینده عرشه پایانه صادراتی خلیج فارس(فاز 1)، سایت ستاد استعلام انجام خدمات بلاست با ساینده عرشه پایانه صادراتی خلیج فارس(فاز 1)، سایت ستاد 12/09/1401 06:59:00 ب.ظ استعلام خط کشی معابر سطح شهر چابهار استعلام خط کشی معابر سطح شهر چابهار 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای غیرشریانی و اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای خرم آباد-چگنی-کوهدشت-رومشکان-پلدختر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای غیرشریانی و اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای خرم آباد-چگنی-کوهدشت-رومشکان-پلدختر 10/09/1401 07:04:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر - نوبت دوم مناقصه عمومی اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر - نوبت دوم 10/09/1401 06:44:03 ق.ظ استعلام بابت رنگ آمیزی واحد امور اجتماعی صرفا مطابق با شاخص پیوست استعلام بابت رنگ آمیزی واحد امور اجتماعی صرفا مطابق با شاخص پیوست 10/09/1401 06:03:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی خطوط تولید مناقصه انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی خطوط تولید 10/09/1401 05:23:30 ق.ظ استعلام انستیتو پاستور ایران در نظر دارد رنگ آمیزی کپسول های آزمایشگاهی به تعداد 209 عدد را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید( نوع رنگ آمیزی کوره ای می باشد) استعلام انستیتو پاستور ایران در نظر دارد رنگ آمیزی کپسول های آزمایشگاهی به تعداد 209 عدد را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید( نوع رنگ آمیزی کوره ای می باشد) 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... 09/09/1401 11:17:30 ق.ظ استعلام تهیه لوازم واجرای نقاشی طبق مشخصات فنی لیست پیوست تعداد 5مورد استاندارد ضمانت دار مورد تایید مسول فنی که از ایران کد مشابه استفاده شده است استعلام تهیه لوازم واجرای نقاشی طبق مشخصات فنی لیست پیوست تعداد 5مورد استاندارد ضمانت دار مورد تایید مسول فنی که از ایران کد مشابه استفاده شده است 09/09/1401 10:32:00 ق.ظ استعلام طراحی و اجرای نقاشی دیواری در بلوار 22 بهمن استعلام طراحی و اجرای نقاشی دیواری در بلوار 22 بهمن 09/09/1401 10:42:48 ق.ظ استعلام تهیه لوازم واجرای نقاشی طبق مشخصات فنی لیست پیوست تعداد 5مورد/ردیف استاندارد ضمانت دار مورد تایید مسئول فنی استعلام تهیه لوازم واجرای نقاشی طبق مشخصات فنی لیست پیوست تعداد 5مورد/ردیف استاندارد ضمانت دار مورد تایید مسئول فنی 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ تجدید مناقصه رنگ امیزی معابر با رنگ دوجزیی سطوح بتنی و آسفالت تجدید مناقصه رنگ امیزی معابر با رنگ دوجزیی سطوح بتنی و آسفالت 09/09/1401 10:26:22 ق.ظ استعلام سرویس و تعمیرات و رنگ آمیزی وانجام کارهای تعمیرات ساختمان های منازل سازمانی شهرضا و ناحیه شهرضا استعلام سرویس و تعمیرات و رنگ آمیزی وانجام کارهای تعمیرات ساختمان های منازل سازمانی شهرضا و ناحیه شهرضا 09/09/1401 08:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه لایروبی، تعمیرات، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری- نوبت دوم تجدید مناقصه لایروبی، تعمیرات، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری- نوبت دوم 09/09/1401 08:30:05 ق.ظ استعلام انجام خدمات رنگ آمیزی طبق مشخصات فایل استعلام پیوست استعلام انجام خدمات رنگ آمیزی طبق مشخصات فایل استعلام پیوست 09/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام آماده سازی شاسی های دستگاههای واحد لاندری و موزاییک کف کارگاه تاسیسات ،سرامیک و رنگ آمیزی داروخانه بستری بیمارستان شهدا شوشتر استعلام آماده سازی شاسی های دستگاههای واحد لاندری و موزاییک کف کارگاه تاسیسات ،سرامیک و رنگ آمیزی داروخانه بستری بیمارستان شهدا شوشتر 09/09/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام ساخت و نصب و رنگ آمیزی حفاظ پشت پنجره کتابخانه مرکزی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی مطابق اسناد پیوست استعلام ساخت و نصب و رنگ آمیزی حفاظ پشت پنجره کتابخانه مرکزی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی مطابق اسناد پیوست 09/09/1401 07:26:00 ق.ظ مناقصه اجرای نمای سرامیک خشک و... مناقصه اجرای نمای سرامیک خشک و... 09/09/1401 06:40:14 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف ناحیه ری شرکت ملی پخش منطقه تهران استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف ناحیه ری شرکت ملی پخش منطقه تهران 09/09/1401 05:59:00 ق.ظ استعلام بازسازی کامل بدنه،تعمیر کامل موتور،تودوزی کامل،رنگ امیزی کامل خودرو و..پیکاپ به شماره شرکتی 039-439 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مطابق شرح پیوست استعلام بازسازی کامل بدنه،تعمیر کامل موتور،تودوزی کامل،رنگ امیزی کامل خودرو و..پیکاپ به شماره شرکتی 039-439 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مطابق شرح پیوست 09/09/1401 05:19:00 ق.ظ استعلام، تست هیدرواستاتیک،شات بلاست،رنگ آمیزی و تعویض شیر فلکه سیلندر گاز لیفتراک تست هیدرواستاتیک،شات بلاست،رنگ آمیزی و تعویض شیر فلکه سیلندر گاز لیفتراک 09/09/1401 04:30:43 ق.ظ استعلام نقاشی ساختمان(کلیت درخواست در فایل پیوست گذاشته شده است) کد کالا مشابه است 03137929070 استعلام نقاشی ساختمان(کلیت درخواست در فایل پیوست گذاشته شده است) کد کالا مشابه است 03137929070 09/09/1401 03:09:00 ب.ظ استعلام نقاشی دیواری سطح دو و سه (تجدید) استعلام نقاشی دیواری سطح دو و سه (تجدید) 08/09/1401 12:13:35 ب.ظ استعلام پیچ مهره ... استعلام پیچ مهره ... 08/09/1401 12:01:35 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی با دوره تضمین 9 ماهه راههای اصلی و شریانی سطح استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی با دوره تضمین 9 ماهه راههای اصلی و شریانی سطح استان 08/09/1401 11:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی با رنگ دو جزیی معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی با رنگ دو جزیی معابر 08/09/1401 11:34:00 ق.ظ استعلام اجرای رنگ آمیزی اماکن و مستحدثات موجود در محوطه بندر اروندکنار به پیوست استعلام اجرای رنگ آمیزی اماکن و مستحدثات موجود در محوطه بندر اروندکنار به پیوست 08/09/1401 10:15:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی و دستمزد نقاشی همراه با رنگ روغنی اکرولیک درجه یک ایرانی با مارک های سحر ، هاویلوکس و توپ ساختمان مرکزی بیمه ایران حدودا 400 متر مربع استعلام رنگ آمیزی و دستمزد نقاشی همراه با رنگ روغنی اکرولیک درجه یک ایرانی با مارک های سحر ، هاویلوکس و توپ ساختمان مرکزی بیمه ایران حدودا 400 متر مربع 08/09/1401 10:10:00 ق.ظ استعلام خط کشی معابر سطح شهر با رنگ سرد ترافیکی استعلام خط کشی معابر سطح شهر با رنگ سرد ترافیکی 08/09/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد/ سیلندرها تست هیدروستاتیک انجام گیرد/کلیه سیلندرهای اکسیژن رنگ آمیزی شود و اسم فارسی/فرمول شیمیایی و اسم بیمارستان درج گردد. استعلام ایران کد مشابه می باشد/ سیلندرها تست هیدروستاتیک انجام گیرد/کلیه سیلندرهای اکسیژن رنگ آمیزی شود و اسم فارسی/فرمول شیمیایی و اسم بیمارستان درج گردد. 08/09/1401 09:28:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی دیواره بیرونی ساختمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت به متراژ 950 مترمربع با درب وپنجره استعلام رنگ آمیزی دیواره بیرونی ساختمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت به متراژ 950 مترمربع با درب وپنجره 08/09/1401 09:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر 08/09/1401 08:37:00 ق.ظ مناقصه ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل ، تحویل ونصب ، تعداد 355 لنگه درب مناقصه ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل ، تحویل ونصب ، تعداد 355 لنگه درب 08/09/1401 08:33:46 ق.ظ استعلام نقاشی ساختمان(کل درخواست در فایل پیوست گذاشته شده است) کد کالا مشابه است 03137929111 استعلام نقاشی ساختمان(کل درخواست در فایل پیوست گذاشته شده است) کد کالا مشابه است 03137929111 08/09/1401 06:28:00 ق.ظ استعلام اجرای نقاشی مبلمان شهری طبق لیست پیوست استعلام اجرای نقاشی مبلمان شهری طبق لیست پیوست 08/09/1401 06:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه رنگ آمیزی سطوح داخلی مخزن 1311 مرکز انتقال نفت مهرآران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه رنگ آمیزی سطوح داخلی مخزن 1311 مرکز انتقال نفت مهرآران 08/09/1401 03:23:00 ق.ظ استعلام سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات خدمات فنی حفاری استعلام سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات خدمات فنی حفاری 08/09/1401 01:40:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات جزئی و ضروری بنایی و رنگ آمیزی در سطح منطقه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات جزئی و ضروری بنایی و رنگ آمیزی در سطح منطقه 07/09/1401 11:47:00 ق.ظ استعلام پروژه رنگ آمییزی ترافیکی خط کشی محوری و عابر پیاده در معابر منطقه یک امانی استعلامی به شرح پیوست استعلام پروژه رنگ آمییزی ترافیکی خط کشی محوری و عابر پیاده در معابر منطقه یک امانی استعلامی به شرح پیوست 07/09/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام اجرای خط کشی های ترافیکی در سطح منطقه یک شهرداری کرج استعلام اجرای خط کشی های ترافیکی در سطح منطقه یک شهرداری کرج 07/09/1401 10:42:00 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی مبلمان شامل انواع نیمکت و سطل زباله - نوبت دوم مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی مبلمان شامل انواع نیمکت و سطل زباله - نوبت دوم 07/09/1401 10:16:13 ق.ظ تجدید مناقصه لایروبی، تعمیرات، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری تجدید مناقصه لایروبی، تعمیرات، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری 07/09/1401 09:23:08 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل های پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل های پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. 07/09/1401 07:29:00 ق.ظ مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی 07/09/1401 07:31:06 ق.ظ تمدید مناقصه خط کشی ترافیکی با رنگ پلی اورتان کف محوطه کارخانجات تمدید مناقصه خط کشی ترافیکی با رنگ پلی اورتان کف محوطه کارخانجات 07/09/1401 07:28:55 ق.ظ استعلام اجرای نقاشی با مصالح درجه 1 استعلام اجرای نقاشی با مصالح درجه 1 07/09/1401 06:22:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای رنگ اکرولیک درجه یک دیوار - خرید و اجرای رنگ روغنی سقف و کناف ( طبق پیوست) استعلام خرید و اجرای رنگ اکرولیک درجه یک دیوار - خرید و اجرای رنگ روغنی سقف و کناف ( طبق پیوست) 07/09/1401 05:39:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات پوشش FRP سطح زیر زمین ساختمان DM استعلام اجرای عملیات پوشش FRP سطح زیر زمین ساختمان DM 07/09/1401 05:44:32 ق.ظ استعلام تعمیرات ساختمان از جمله رنگ امیزی و نصب اذران سقف استعلام تعمیرات ساختمان از جمله رنگ امیزی و نصب اذران سقف 07/09/1401 04:22:00 ق.ظ استعلام رنگ امیزی زمین های ورزشی شامل یک زمین والیبال ویک زمین بسکتبال به متراژ1100 متر مربع به شرح ضمیمه استعلام رنگ امیزی زمین های ورزشی شامل یک زمین والیبال ویک زمین بسکتبال به متراژ1100 متر مربع به شرح ضمیمه 07/09/1401 01:16:00 ب.ظ استعلام تهیه اجراو زیرسازی رنگ آمیزی روغنی استخوانی مات راهروی ترمینال1و پییر/بازدید100%الزامی1401/9/8ساعت11روز سه شنبه عدم حضور به منزله حذف از رقابت میباشد/ استعلام تهیه اجراو زیرسازی رنگ آمیزی روغنی استخوانی مات راهروی ترمینال1و پییر/بازدید100%الزامی1401/9/8ساعت11روز سه شنبه عدم حضور به منزله حذف از رقابت میباشد/ 07/09/1401 01:10:00 ب.ظ استعلام نقاشی ساختمان استعلام نقاشی ساختمان 07/09/1401 01:10:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. 07/09/1401 01:01:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات زشت زدایی و سند بلاست استعلام اجرای عملیات زشت زدایی و سند بلاست 06/09/1401 11:34:02 ق.ظ استعلام طراحی و اجرای نقاشی دیواری سطح منطقه 8 استعلام طراحی و اجرای نقاشی دیواری سطح منطقه 8 06/09/1401 11:19:27 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی طراحی و نقاشی دیوارها و پارکهای سطح منطقه برایر نامه وشرایط پیوستی استعلام رنگ آمیزی طراحی و نقاشی دیوارها و پارکهای سطح منطقه برایر نامه وشرایط پیوستی 06/09/1401 10:54:00 ق.ظ استعلام نقاشی ساختمان استعلام نقاشی ساختمان 06/09/1401 10:35:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تعمیرات ضروری بنایی و رنگ آمیزی منطقه یک فراخوان مناقصه تعمیرات ضروری بنایی و رنگ آمیزی منطقه یک 06/09/1401 10:49:35 ق.ظ استعلام صافکاری و نقاشی آمبولانس بنز اسپرینتر 314 کدینگ : 2184 اورژانس 115 فارس طبق فایل پیوست استعلام صافکاری و نقاشی آمبولانس بنز اسپرینتر 314 کدینگ : 2184 اورژانس 115 فارس طبق فایل پیوست 06/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات و رنگ آمیزی کف مخزن شماره 7 سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 32581400 الی 1401 ناظر :آقای گرگیج استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات و رنگ آمیزی کف مخزن شماره 7 سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 32581400 الی 1401 ناظر :آقای گرگیج 06/09/1401 07:49:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده بر اساس فهرست بهای رشته راهداری سال 1401، ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد استعلام خرید مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده بر اساس فهرست بهای رشته راهداری سال 1401، ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد 06/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام صافکاری و نقاشی آمبولانس پیکان وانت اورژانس 115 فارس طبق فایل پیوست استعلام صافکاری و نقاشی آمبولانس پیکان وانت اورژانس 115 فارس طبق فایل پیوست 06/09/1401 07:47:00 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... 06/09/1401 07:49:57 ق.ظ استعلام اجرای خط کشی راهها ( طبق لیست پیوست ) استعلام اجرای خط کشی راهها ( طبق لیست پیوست ) 06/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام بهسازی و رنگ آمیزی پایه های روشنایی مسیر دسترسی داخلی فرودگاه سمنان استعلام بهسازی و رنگ آمیزی پایه های روشنایی مسیر دسترسی داخلی فرودگاه سمنان 06/09/1401 07:08:00 ق.ظ استعلام دیوار کناف-رنگ آمیزی-یک باب درب با چارچوب استعلام دیوار کناف-رنگ آمیزی-یک باب درب با چارچوب 06/09/1401 07:04:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی دیواره پل خواجوشهر با رنگ پلاستیکی آکرلیک طبق فایل پیوست استعلام رنگ آمیزی دیواره پل خواجوشهر با رنگ پلاستیکی آکرلیک طبق فایل پیوست 06/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام خدمات رنگ آمیزی ساختمان تعدادی از پست ها (مطابق شرح استعلام ) استعلام خدمات رنگ آمیزی ساختمان تعدادی از پست ها (مطابق شرح استعلام ) 06/09/1401 05:55:00 ق.ظ