تیرهای فلزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید و نصب لوازم پایه چراغ و متعلقات مربوط به آن جهت اصلاح و بازسازی حوزه روشنایی پارک شهدای شهر (شهر ملک آباد) استعلام خرید و نصب لوازم پایه چراغ و متعلقات مربوط به آن جهت اصلاح و بازسازی حوزه روشنایی پارک شهدای شهر (شهر ملک آباد) 02/04/1403 10:54:00 ق.ظ مناقصه تهیه خرید حمل تراش و روکش معابر اصلی آسفالت مکانیزه.... مناقصه تهیه خرید حمل تراش و روکش معابر اصلی آسفالت مکانیزه.... 02/04/1403 09:55:37 ق.ظ استعلام خرید وسایل مورد نیاز روشنایی سطح منطقه دو شهرداری بندر بوشهر استعلام خرید وسایل مورد نیاز روشنایی سطح منطقه دو شهرداری بندر بوشهر 02/04/1403 08:32:00 ق.ظ استعلام پایه چراغ سه متری دو شعله برابر عکس و مشخصات پیوستی بتعداد 100 عدد استعلام پایه چراغ سه متری دو شعله برابر عکس و مشخصات پیوستی بتعداد 100 عدد 02/04/1403 07:29:00 ق.ظ استعلام تعویض تیر روستای رباط پشت بادام و رفع حریم شبکه روستای چاه متک شهرستان اردکان استعلام تعویض تیر روستای رباط پشت بادام و رفع حریم شبکه روستای چاه متک شهرستان اردکان 02/04/1403 07:21:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید 2195 عدد پایه چراغ فلزی برای روشنایی پروژه های احداثی فراخوان مناقصه خرید 2195 عدد پایه چراغ فلزی برای روشنایی پروژه های احداثی 02/04/1403 06:54:35 ق.ظ مناقصه خرید گل و گیاه و کود جهت کاشت در فضای سبز... - نوبت دوم مناقصه خرید گل و گیاه و کود جهت کاشت در فضای سبز... - نوبت دوم 02/04/1403 06:21:51 ق.ظ استعلام ویدئو وال 55 تلویزیون *براکت *دیوار *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست* استعلام ویدئو وال 55 تلویزیون *براکت *دیوار *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست* 02/04/1403 05:41:00 ق.ظ استعلام استعلام تک تیری شهری فرخ شهر – مرکزی مرحله اول سال 1403 استعلام استعلام تک تیری شهری فرخ شهر – مرکزی مرحله اول سال 1403 02/04/1403 05:08:00 ق.ظ استعلام پایه چراغ چند وجهی 12 متری گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان،سرانداز ،چراغ خیابانی ،کابل برق و... طبق لیست و مشخصات اعلامی در پیوست استعلام پایه چراغ چند وجهی 12 متری گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان،سرانداز ،چراغ خیابانی ،کابل برق و... طبق لیست و مشخصات اعلامی در پیوست 02/04/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب پایه چراغ 12 متری جند وجهی همراه با فنداسیون طبق نقشه و مدارک پیوستی استعلام تهیه و نصب پایه چراغ 12 متری جند وجهی همراه با فنداسیون طبق نقشه و مدارک پیوستی 02/04/1403 04:57:00 ق.ظ استعلام لوازم و تجهیزات پارک شقایق شهرداری پلدختر استعلام لوازم و تجهیزات پارک شقایق شهرداری پلدختر 02/04/1403 02:17:00 ب.ظ استعلام تجهیزات روشنایی مطابق لیست پیوست.ایران کد مشابه می باشد استعلام تجهیزات روشنایی مطابق لیست پیوست.ایران کد مشابه می باشد 02/04/1403 09:50:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات دوربینهای پایش تصویری بشرح جدول پیوست و میله پرچم 18 متری جهت ورودی شهر به تعداد یک عدد طبق شرایط و مشخصات استعلام بها به پیوست. استعلام خرید تجهیزات دوربینهای پایش تصویری بشرح جدول پیوست و میله پرچم 18 متری جهت ورودی شهر به تعداد یک عدد طبق شرایط و مشخصات استعلام بها به پیوست. 31/03/1403 07:24:00 ق.ظ مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... / نوبت دوم مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... / نوبت دوم 31/03/1403 06:46:28 ق.ظ مناقصه تامین Lighting Pole, Luminaire & Fixtures for U-90&U-95-EQM-1066  مناقصه تامین Lighting Pole, Luminaire & Fixtures for U-90&U-95-EQM-1066  31/03/1403 06:09:16 ق.ظ استعلام اجرای عملیات نصب پایه های فلزی و خرید چراغ ال ای دی استعلام اجرای عملیات نصب پایه های فلزی و خرید چراغ ال ای دی 31/03/1403 04:30:00 ق.ظ استعلام انجام نصب پایه فنس و فنس برای خوابگاه طبق فایل پیوست استعلام انجام نصب پایه فنس و فنس برای خوابگاه طبق فایل پیوست 30/03/1403 10:41:00 ق.ظ استعلام سرکابل 20 کیلوولت هوایی خشک 185*1 تعداد 9 عدد (دارای تاییدیه توانیر ) ضمنا مشخصات طبق استاندارد توانیر خواهد بود . تلفن 091254107030 استعلام سرکابل 20 کیلوولت هوایی خشک 185*1 تعداد 9 عدد (دارای تاییدیه توانیر ) ضمنا مشخصات طبق استاندارد توانیر خواهد بود . تلفن 091254107030 30/03/1403 10:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 194عدد فونداسیون پیش ساخته پایه روشنایی بهمراه 194 اصله پایه روشنایی هشت وجهی گالوانیزه گرم با سرانداز دو طرفه جهت رفیوژ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 194عدد فونداسیون پیش ساخته پایه روشنایی بهمراه 194 اصله پایه روشنایی هشت وجهی گالوانیزه گرم با سرانداز دو طرفه جهت رفیوژ 30/03/1403 10:23:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات پارکی شامل سطل زباله، پایه چراغ و سرسره و تاب پلی اتیلنی طبق مشخصات مندرج در استعلام بهای پیوست استعلام خرید تجهیزات پارکی شامل سطل زباله، پایه چراغ و سرسره و تاب پلی اتیلنی طبق مشخصات مندرج در استعلام بهای پیوست 30/03/1403 09:10:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات پارکی شامل سطل زباله، پایه چراغ و سرسره و تاب پلی اتیلنی طبق مشخصات مندرج در استعلام بهای پیوست استعلام خرید تجهیزات پارکی شامل سطل زباله، پایه چراغ و سرسره و تاب پلی اتیلنی طبق مشخصات مندرج در استعلام بهای پیوست 30/03/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام تجدید استعلام تهیه و تحویل علایم و پایه علایم ترافیکی کامپوزیتی(مطابق مشخصات فایل پیوست) استعلام تجدید استعلام تهیه و تحویل علایم و پایه علایم ترافیکی کامپوزیتی(مطابق مشخصات فایل پیوست) 30/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام پایه چراغ وپرژکتور -تسویه اسناد خزانه اخزا 203سررسید 1405/08/18 با حفظ قدرت خرید استعلام پایه چراغ وپرژکتور -تسویه اسناد خزانه اخزا 203سررسید 1405/08/18 با حفظ قدرت خرید 30/03/1403 08:47:00 ق.ظ استعلام انواع پشت بند تسمه ای ( دارای تاییدیه توانیر ) ضمنا مشخصات طبق استاندارد توانیر خواهد بود . تماس 09125410703 استعلام انواع پشت بند تسمه ای ( دارای تاییدیه توانیر ) ضمنا مشخصات طبق استاندارد توانیر خواهد بود . تماس 09125410703 30/03/1403 08:25:00 ق.ظ استعلام خرید پایه و چراغ روشنایی نقاط پرتصادف استعلام خرید پایه و چراغ روشنایی نقاط پرتصادف 30/03/1403 08:16:00 ق.ظ استعلام خرید پایه چراغ تزئینی مشخصات بر اساس مدارک پیوست شهرداری منطقه یک استعلام خرید پایه چراغ تزئینی مشخصات بر اساس مدارک پیوست شهرداری منطقه یک 30/03/1403 07:10:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده معمولی اصلاحیه مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده معمولی 30/03/1403 06:38:06 ق.ظ استعلام هزینه خدمات اجرای تیر گذاری شبکه برق، جابجایی و نصب 10 عدد تیر برق و شبکه هوایی طبق مشخصات لیست پیوست استعلام هزینه خدمات اجرای تیر گذاری شبکه برق، جابجایی و نصب 10 عدد تیر برق و شبکه هوایی طبق مشخصات لیست پیوست 30/03/1403 05:06:00 ق.ظ استعلام جابجایی تیر چراغ برق cng مطابق لیست پیوستی ونقشه استعلام جابجایی تیر چراغ برق cng مطابق لیست پیوستی ونقشه 30/03/1403 04:05:00 ق.ظ استعلام خرید انواع تجهیزات فلزی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید انواع تجهیزات فلزی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 30/03/1403 02:28:00 ب.ظ استعلام کراس آرم (کنسول افقی ) با نبشی استعلام کراس آرم (کنسول افقی ) با نبشی 29/03/1403 11:01:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدپایه چراغ و ملزومات روشنایی به صورت تحویل در محل خریدار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدپایه چراغ و ملزومات روشنایی به صورت تحویل در محل خریدار 29/03/1403 10:26:00 ق.ظ مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... 29/03/1403 10:08:20 ق.ظ مناقصه بازسازی و رولینگ گاردریل پایه گاردریل ... نوبت دوم مناقصه بازسازی و رولینگ گاردریل پایه گاردریل ... نوبت دوم 29/03/1403 09:39:20 ق.ظ استعلام پایه چراغ روشنایی دکوراتیو(طرح المان نوری نونا) 12 متری تذکر: مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده در کادر سامانه و در فرم پیشنهاد قیمت قید گردد استعلام پایه چراغ روشنایی دکوراتیو(طرح المان نوری نونا) 12 متری تذکر: مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده در کادر سامانه و در فرم پیشنهاد قیمت قید گردد 29/03/1403 08:53:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای پایه چراغ پل شهید صیاد شیرازی استعلام خرید و اجرای پایه چراغ پل شهید صیاد شیرازی 29/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام استعلام تک تیری بخش لاران شهرکرد مرحله اول سال 1403 استعلام استعلام تک تیری بخش لاران شهرکرد مرحله اول سال 1403 29/03/1403 08:29:00 ق.ظ استعلام خریدونصب پارگینگ مسقف طبق مشخصات فنی کامل به پیوست مورد تائید است و پیش فاکتور با مشخصات فنی کامل و نقشه به پیوست الزامی است استعلام خریدونصب پارگینگ مسقف طبق مشخصات فنی کامل به پیوست مورد تائید است و پیش فاکتور با مشخصات فنی کامل و نقشه به پیوست الزامی است 29/03/1403 08:00:00 ق.ظ مناقصه خرید پایه چراغ و ملزومات روشنایی جهت روشنایی پارکها ... مناقصه خرید پایه چراغ و ملزومات روشنایی جهت روشنایی پارکها ... 29/03/1403 08:00:21 ق.ظ استعلام تیر روشنایی دکوراتیو گلدانی طبق لست پیوستی استعلام تیر روشنایی دکوراتیو گلدانی طبق لست پیوستی 29/03/1403 07:45:00 ق.ظ استعلام خرید20 عدد پایه چراغ روشنایی با اعتبار 7.000.000.000 ریال استعلام خرید20 عدد پایه چراغ روشنایی با اعتبار 7.000.000.000 ریال 29/03/1403 04:36:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات برقی طبق لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات برقی طبق لیست پیوست 29/03/1403 04:26:00 ق.ظ استعلام 2 قلم روشنایی وپایه برق طبق شرح پیوست (ساخت داخل مدنظرمی باشد) استعلام 2 قلم روشنایی وپایه برق طبق شرح پیوست (ساخت داخل مدنظرمی باشد) 29/03/1403 04:00:00 ق.ظ استعلام خرید تیر 9متری و 6متری استعلام خرید تیر 9متری و 6متری 29/03/1403 02:17:00 ب.ظ استعلام ارتقا لوکس نوری بوستان هما طبق استعلام بها پیوست استعلام ارتقا لوکس نوری بوستان هما طبق استعلام بها پیوست 27/03/1403 10:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و رولینگ گاردریل،پایه گاردریل و پایه تابلوهای علائم ایمنی در سطح محورهای مواصلاتی استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و رولینگ گاردریل،پایه گاردریل و پایه تابلوهای علائم ایمنی در سطح محورهای مواصلاتی استان 27/03/1403 09:52:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید اجناس دستورکار طبق اقلام پیوست. کالای انتخابی مشابه است، جهت درج قیمت به اقلام جدول پیوست توجه شود. استعلام استعلام خرید اجناس دستورکار طبق اقلام پیوست. کالای انتخابی مشابه است، جهت درج قیمت به اقلام جدول پیوست توجه شود. 27/03/1403 09:39:00 ق.ظ استعلام خرید انواع تجهیزات فلزی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید انواع تجهیزات فلزی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 27/03/1403 09:07:00 ق.ظ استعلام پروژه خرید تجهیزات و نگهداری شبکه روشنایی در سطح منطقه2. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت بخوانید و پس از مهر و امضا و درج قیمت بارگذاری نمایید. استعلام پروژه خرید تجهیزات و نگهداری شبکه روشنایی در سطح منطقه2. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت بخوانید و پس از مهر و امضا و درج قیمت بارگذاری نمایید. 27/03/1403 08:50:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات روشنایی خیابانی مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام خرید تجهیزات روشنایی خیابانی مطابق مشخصات فنی پیوست 27/03/1403 08:25:00 ق.ظ مناقصه خرید گل و گیاه و کود جهت کاشت در فضای سبز... مناقصه خرید گل و گیاه و کود جهت کاشت در فضای سبز... 27/03/1403 07:23:03 ق.ظ استعلام اصلاح و خرید سیستم روشنایی محوطه اردوگاه میرباقری دهاقان طبق مشخصات پیوست(مشخصات ونقشه مهروامضا وبارگذاری گردد) استعلام اصلاح و خرید سیستم روشنایی محوطه اردوگاه میرباقری دهاقان طبق مشخصات پیوست(مشخصات ونقشه مهروامضا وبارگذاری گردد) 27/03/1403 06:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تیر چراغ گالوانیزه 8 وجهی و فنواسیون پایه گالوانیزه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تیر چراغ گالوانیزه 8 وجهی و فنواسیون پایه گالوانیزه 27/03/1403 05:57:00 ق.ظ استعلام خرید پایه چراغ پارکی طبق تصویر پیوست استعلام خرید پایه چراغ پارکی طبق تصویر پیوست 27/03/1403 05:31:00 ق.ظ استعلام خرید انواع یراق آلات گالوانیزه مطابق فرم استعلام بهاء ،فرم پیشنهاد قیمت و مشخصات فنی پیوست(شرایط تسویه نقدی از محل عمرانی ) استعلام خرید انواع یراق آلات گالوانیزه مطابق فرم استعلام بهاء ،فرم پیشنهاد قیمت و مشخصات فنی پیوست(شرایط تسویه نقدی از محل عمرانی ) 27/03/1403 04:21:00 ق.ظ استعلام خرید1000عددکنسول 2/40و1000عددکنسول 1/80و2000عددتسمه بازویی برابراستانداردوالزامات توانیر استعلام خرید1000عددکنسول 2/40و1000عددکنسول 1/80و2000عددتسمه بازویی برابراستانداردوالزامات توانیر 27/03/1403 04:00:00 ق.ظ استعلام خرید پایه چراغ پارکی همراه با کابل استعلام خرید پایه چراغ پارکی همراه با کابل 27/03/1403 01:57:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تیر برق های مزاحم از ابتدای جاده قرمز تا بعد از مرکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تیر برق های مزاحم از ابتدای جاده قرمز تا بعد از مرکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی 26/03/1403 09:44:00 ق.ظ استعلام پایه چراغ پارکی استعلام پایه چراغ پارکی 26/03/1403 09:40:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه جابه جایی تیر برق های مزاحم از ابتدای جاده قرمز آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه جابه جایی تیر برق های مزاحم از ابتدای جاده قرمز 26/03/1403 09:05:15 ق.ظ استعلام جمع آوری تیرهای روشنایی سوختگیری هوایی استعلام جمع آوری تیرهای روشنایی سوختگیری هوایی 26/03/1403 08:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ چشمک زن و پایه جهت ایمن سازی نقاط خاص و حادثه خیز سطح استان فارس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ چشمک زن و پایه جهت ایمن سازی نقاط خاص و حادثه خیز سطح استان فارس 26/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام نصب تجهیزات برقی و جمع آوری تجهیزات فرسوده پایه های روشنایی سطح منطقه دو استعلام نصب تجهیزات برقی و جمع آوری تجهیزات فرسوده پایه های روشنایی سطح منطقه دو 26/03/1403 07:40:00 ق.ظ استعلام پایه پرچم 8متری فلزی پایه پرچم7متری فلزی استعلام پایه پرچم 8متری فلزی پایه پرچم7متری فلزی 26/03/1403 06:46:00 ق.ظ آگهی مناقصه‌ عمومی خط هوایی 20 کیلوولت آگهی مناقصه‌ عمومی خط هوایی 20 کیلوولت 26/03/1403 05:51:19 ق.ظ استعلام این شهرذاری در نظر دارد نسبت به خرید 90 عدد تیر چراغ کامل بشرح استعلام و تصویر پیوست اقدام نماید استعلام این شهرذاری در نظر دارد نسبت به خرید 90 عدد تیر چراغ کامل بشرح استعلام و تصویر پیوست اقدام نماید 26/03/1403 05:35:00 ق.ظ استعلام اجرای 33 عدد پایه روشنایی به همراه چراغ led در محور بندرعباس-پارسیان حوزه استحفاظی استان استعلام اجرای 33 عدد پایه روشنایی به همراه چراغ led در محور بندرعباس-پارسیان حوزه استحفاظی استان 26/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تامین مصالح و اجرای فونداسیون طرح ویژه وجابجایی پایه شماره 114 خط400 کیلو ولت گنو-شوباد و سایر عملیات مورد نیاز طبق مدارک پیوست. استعلام اجرای عملیات تامین مصالح و اجرای فونداسیون طرح ویژه وجابجایی پایه شماره 114 خط400 کیلو ولت گنو-شوباد و سایر عملیات مورد نیاز طبق مدارک پیوست. 26/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام تهیه ونصب پایه تابلو در حاشیه راههای حوزه استحفاظی شهرستان بر اساس شرایط وبرآوردهای پیوست شده استعلام تهیه ونصب پایه تابلو در حاشیه راههای حوزه استحفاظی شهرستان بر اساس شرایط وبرآوردهای پیوست شده 26/03/1403 03:50:00 ق.ظ استعلام خرید سه نمونه پایه چراغ پارکی طبق مشخصات در لیست پیوست هزینه حمل تا شهرستان بافت بر عهده فروشنده میباشد استعلام خرید سه نمونه پایه چراغ پارکی طبق مشخصات در لیست پیوست هزینه حمل تا شهرستان بافت بر عهده فروشنده میباشد 26/03/1403 11:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پایه روشنایی3/5 متری و 3 متری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پایه روشنایی3/5 متری و 3 متری 24/03/1403 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پایه چراغ روشنایی3/5 متری و 3 متری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پایه چراغ روشنایی3/5 متری و 3 متری 24/03/1403 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب پایه چراغ 8 متری همراه با پرژکتور ال ای دی 200 وات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب پایه چراغ 8 متری همراه با پرژکتور ال ای دی 200 وات 24/03/1403 07:36:00 ق.ظ استعلام خرید پایه تابلو کامپوزیت طبق لیست پیوست استعلام خرید پایه تابلو کامپوزیت طبق لیست پیوست 24/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه بازسازی و رولینگ گاردریل پایه گاردریل ... مناقصه بازسازی و رولینگ گاردریل پایه گاردریل ... 23/03/1403 09:57:16 ق.ظ استعلام خرید پایه چراغ دکوراتیو 9 متری و نصب استعلام خرید پایه چراغ دکوراتیو 9 متری و نصب 23/03/1403 09:43:00 ق.ظ استعلام خرید 20 عدد پایه روشنایی 11/3 متری دکوراتیو دو طرفه بر اساس شرایط آگهی استعلام و مشخصات فنی و تصاویر مربوطه (پیوست) استعلام خرید 20 عدد پایه روشنایی 11/3 متری دکوراتیو دو طرفه بر اساس شرایط آگهی استعلام و مشخصات فنی و تصاویر مربوطه (پیوست) 23/03/1403 06:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برج روشنایی، پایه چراغ خیابانی، پروژکتور، چراغ LED و متعلقات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برج روشنایی، پایه چراغ خیابانی، پروژکتور، چراغ LED و متعلقات 23/03/1403 05:18:00 ق.ظ استعلام تهیه و خرید سرور طبق مشخصات فنی پیوست.پیوست مدارک دارد.( یک دستگاه). استعلام تهیه و خرید سرور طبق مشخصات فنی پیوست.پیوست مدارک دارد.( یک دستگاه). 23/03/1403 05:13:00 ق.ظ مناقصه خرید برج روشنایی پایه چراغ خیابانی، پروژکتور ، چراغ LED و متعلقات - نوبت دوم مناقصه خرید برج روشنایی پایه چراغ خیابانی، پروژکتور ، چراغ LED و متعلقات - نوبت دوم 23/03/1403 05:00:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و رانندگی طبق استعلام و مشخصات فنی پیوست استعلام خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و رانندگی طبق استعلام و مشخصات فنی پیوست 23/03/1403 03:40:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات نصب پایه های فلزی و خرید چراغ ال ای دی استعلام اجرای عملیات نصب پایه های فلزی و خرید چراغ ال ای دی 23/03/1403 02:13:00 ب.ظ استعلام پایه چراغ فلزی 8 وجهی 14 متری از ورق گالوانیزه نمره 4 به وزن تقریبی 385 کیلوگرم طبق مشخصات پیوستی استعلام پایه چراغ فلزی 8 وجهی 14 متری از ورق گالوانیزه نمره 4 به وزن تقریبی 385 کیلوگرم طبق مشخصات پیوستی 22/03/1403 09:46:00 ق.ظ استعلام انواع کنسول و سکو ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات طبق تاییدیه توانیر خواهد بود . شماره تماس 09125410703 استعلام انواع کنسول و سکو ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات طبق تاییدیه توانیر خواهد بود . شماره تماس 09125410703 22/03/1403 08:34:00 ق.ظ استعلام خرید پایه چراغ خیابانی با ارتفاع 5 متر استعلام خرید پایه چراغ خیابانی با ارتفاع 5 متر 22/03/1403 07:47:00 ق.ظ استعلام پروژه خرید،حمل و اجرای پایه های روشنایی دکوراتیو در سطح منطقه سه شهرداری استعلام پروژه خرید،حمل و اجرای پایه های روشنایی دکوراتیو در سطح منطقه سه شهرداری 22/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام کفی و سکوی ترانسفور و کنسول افقی و پرچمی ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات فنی طبق استاندارهای توانیر می باشد . تلفن تماس 09125410703 استعلام کفی و سکوی ترانسفور و کنسول افقی و پرچمی ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات فنی طبق استاندارهای توانیر می باشد . تلفن تماس 09125410703 22/03/1403 07:07:00 ق.ظ استعلام خرید لامپ چراغ برق دکوراتیور شهری دوشاخه استعلام خرید لامپ چراغ برق دکوراتیور شهری دوشاخه 22/03/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام خرید 30عدد پایه چراغ خیابانی دکوراتیو (28عدد بادستک دو طرفه و2عدد با دستک 3طرفه ) و62عدد چراغ خیابانی تمامی مشخصات فنی پیوست است استعلام خرید 30عدد پایه چراغ خیابانی دکوراتیو (28عدد بادستک دو طرفه و2عدد با دستک 3طرفه ) و62عدد چراغ خیابانی تمامی مشخصات فنی پیوست است 22/03/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام انواع آهن آلات (برق)طبق مشخصات فنی پیوستی استعلام انواع آهن آلات (برق)طبق مشخصات فنی پیوستی 22/03/1403 05:18:00 ق.ظ استعلام خرید بازوی 60 سانتی چراغ ظبق مشخصات پیوستی طبق تاییدیه توانیر استعلام خرید بازوی 60 سانتی چراغ ظبق مشخصات پیوستی طبق تاییدیه توانیر 22/03/1403 04:55:00 ق.ظ استعلام خرید 100 عدد پایه چراغ پارکی با فنداسیون مربوطه طبق مدارک پیوست استعلام خرید 100 عدد پایه چراغ پارکی با فنداسیون مربوطه طبق مدارک پیوست 22/03/1403 04:24:00 ق.ظ استعلام خرید پایه برق 9 متری ساده بهراه بولت-50عدد-برابر شرایط استعلام بهاء وبرگ درخواست پیوست استعلام خرید پایه برق 9 متری ساده بهراه بولت-50عدد-برابر شرایط استعلام بهاء وبرگ درخواست پیوست 22/03/1403 03:25:00 ب.ظ استعلام خرید انواع تجهیزات فلزی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید انواع تجهیزات فلزی//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 21/03/1403 10:59:00 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری پایه های روشنایی سطح شهر قیامدشت استعلام تعمیر و نگهداری پایه های روشنایی سطح شهر قیامدشت 21/03/1403 10:06:00 ق.ظ استعلام احداث پایه روشنایی زمین ورزشی دهملا هندیجان استعلام احداث پایه روشنایی زمین ورزشی دهملا هندیجان 21/03/1403 09:52:00 ق.ظ استعلام اقلام وتعداد مورد نیاز بر اساس فرم استعلام بها می باشد استعلام اقلام وتعداد مورد نیاز بر اساس فرم استعلام بها می باشد 21/03/1403 09:49:00 ق.ظ استعلام میل مقره راس تیری (سیلیکونی) کنسول افقی 2.40 استعلام میل مقره راس تیری (سیلیکونی) کنسول افقی 2.40 21/03/1403 08:20:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب پایه چراغ پارکی همراه با کابل استعلام خرید و نصب پایه چراغ پارکی همراه با کابل 21/03/1403 07:43:00 ق.ظ