تجهیزات نفت و گاز info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام VI BRO -METER استعلام VI BRO -METER 10/09/1401 08:13:00 ق.ظ استعلام بال ولو 1 اینچ طبق مشخصات پیوست ارسال مشخصات فنی الزامیست کد کالا مشابه است استعلام بال ولو 1 اینچ طبق مشخصات پیوست ارسال مشخصات فنی الزامیست کد کالا مشابه است 10/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام قطعات BONO EXTRACT PLUNGER PUMP HORIZONTALLY ایران کد مشابه است و کالا طبق درخواست پیوستی نیاز است استعلام قطعات BONO EXTRACT PLUNGER PUMP HORIZONTALLY ایران کد مشابه است و کالا طبق درخواست پیوستی نیاز است 10/09/1401 08:06:00 ق.ظ مناقصه, خرید اتصالات پلی اتیلن در سایزهای مختلف مناقصه, خرید اتصالات پلی اتیلن در سایزهای مختلف 10/09/1401 08:05:46 ق.ظ مناقصه, خرید رگولاتور خانگی شماره تقاضای ۰۱۳۰۰۱۹(تجدید مناقصه) مناقصه, خرید رگولاتور خانگی شماره تقاضای ۰۱۳۰۰۱۹(تجدید مناقصه) 10/09/1401 08:05:07 ق.ظ استعلام 0130239 ایران کد مشابه می باشد و کالا مورد نیاز طبق پیوستد می باشد و پیشنهاد مالی و فنی جداگانه پیوست شود . استعلام 0130239 ایران کد مشابه می باشد و کالا مورد نیاز طبق پیوستد می باشد و پیشنهاد مالی و فنی جداگانه پیوست شود . 10/09/1401 08:03:00 ق.ظ استعلام مکانیکال سیل و غلاف محور (سیلیو) پمپ پمپیران مدل 250-50 استعلام مکانیکال سیل و غلاف محور (سیلیو) پمپ پمپیران مدل 250-50 10/09/1401 08:02:00 ق.ظ استعلام قطعات کمپرسور KOBEL STEEL ایران کدها مشابه می باشند * اقلام طبق مشخصات پیوست مورد نیاز میباشند پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است استعلام قطعات کمپرسور KOBEL STEEL ایران کدها مشابه می باشند * اقلام طبق مشخصات پیوست مورد نیاز میباشند پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است 10/09/1401 08:02:00 ق.ظ مناقصه, ترانسمیتر وپوزیشنر ۰۰۰۰۱۴۶۸ مناقصه, ترانسمیتر وپوزیشنر ۰۰۰۰۱۴۶۸ 10/09/1401 07:58:31 ق.ظ استعلام CHECK VALVE 20 & 24 INCH ایران کد مشابه و اقلام طبق شرح پیوست نیاز است. بایستی پیشنهاد فنی و مالی به صورت جدا پیوست شوند. استعلام CHECK VALVE 20 & 24 INCH ایران کد مشابه و اقلام طبق شرح پیوست نیاز است. بایستی پیشنهاد فنی و مالی به صورت جدا پیوست شوند. 10/09/1401 07:53:00 ق.ظ استعلام 0130154(میتر کامل) شرح کالا طبق تصویر پیوست می باشد .(ایران کد مشابه می باشد.) پیشنهاد فنی بطور مجزا ارسال و پرداخت اعتباری می باشد. استعلام 0130154(میتر کامل) شرح کالا طبق تصویر پیوست می باشد .(ایران کد مشابه می باشد.) پیشنهاد فنی بطور مجزا ارسال و پرداخت اعتباری می باشد. 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام خرید:FITTING FOR MR**پالایشگاه دهم-فاز19**شرح کامل تقاضا پیوست میباشد ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد استعلام خرید:FITTING FOR MR**پالایشگاه دهم-فاز19**شرح کامل تقاضا پیوست میباشد ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد 10/09/1401 07:37:00 ق.ظ استعلام مهندسی معکوس گسگت استعلام مهندسی معکوس گسگت 10/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام لوله فین دار ایران کد مشابه و کالا طبق درخواست پیوستی نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است استعلام لوله فین دار ایران کد مشابه و کالا طبق درخواست پیوستی نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است 10/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام WIRE ROPE.... استعلام WIRE ROPE.... 10/09/1401 07:32:37 ق.ظ فراخوان ارزیابی مناقصه P/F:ELMMGO CO MODEL 7040 فراخوان ارزیابی مناقصه P/F:ELMMGO CO MODEL 7040 10/09/1401 07:29:17 ق.ظ استعلام محلول ظهور استعلام محلول ظهور 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام relay/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام relay/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه well head control  panel 5000 psi فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه well head control  panel 5000 psi 10/09/1401 07:20:11 ق.ظ استعلام relay/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام relay/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 10/09/1401 06:57:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی مناقصه P/F:HYDRALIFT TOP DRIVE فراخوان ارزیابی مناقصه P/F:HYDRALIFT TOP DRIVE 10/09/1401 07:13:36 ق.ظ استعلام SOLENOID VALVE FOR STOP VALVE استعلام SOLENOID VALVE FOR STOP VALVE 10/09/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام LEVEL TRANSMITTER ایران کد مشابه است کالا فقط طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است استعلام LEVEL TRANSMITTER ایران کد مشابه است کالا فقط طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است پیشنهاد از تولیدکنندگان داخلی قابل بررسی فنی است 10/09/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام 0030252( ایران کد وارد شده مشابه میباشد کالای مورد نیاز طبق مشخصات پیوست میباشد) استعلام 0030252( ایران کد وارد شده مشابه میباشد کالای مورد نیاز طبق مشخصات پیوست میباشد) 10/09/1401 06:55:00 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله کیسینگ با اقطار مخنلف ...- نوبت دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله کیسینگ با اقطار مخنلف ...- نوبت دوم 10/09/1401 07:10:09 ق.ظ استعلام 0130317بیرینگ / کاسه نمد ( ایران کدهای وارد شده مشابه میباشد کالای مورد نیاز طبق مشخصات پیوستی میباشد ) استعلام 0130317بیرینگ / کاسه نمد ( ایران کدهای وارد شده مشابه میباشد کالای مورد نیاز طبق مشخصات پیوستی میباشد ) 10/09/1401 06:47:00 ق.ظ مناقصه FLANGE مناقصه FLANGE 10/09/1401 07:05:13 ق.ظ استعلام خرید WIRE ROPE استعلام خرید WIRE ROPE 10/09/1401 07:03:47 ق.ظ استعلام سیلندر کالیبراسیون FGMS /تقاضای3378 استعلام سیلندر کالیبراسیون FGMS /تقاضای3378 10/09/1401 06:46:00 ق.ظ استعلام scopmeter/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام scopmeter/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 10/09/1401 06:46:00 ق.ظ استعلام سیم بکسل / قطعات بکسل- تقاضا خرید 0034024 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. استعلام سیم بکسل / قطعات بکسل- تقاضا خرید 0034024 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. 10/09/1401 06:45:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی CAMESA LOGGING CABLE فراخوان ارزیابی کیفی CAMESA LOGGING CABLE 10/09/1401 07:02:54 ق.ظ مناقصه خرید P/F: CATERPILLAR EQUIPMENT   مناقصه خرید P/F: CATERPILLAR EQUIPMENT   10/09/1401 07:02:17 ق.ظ مناقصه خرید P/F EXPLOSION PROOF FLUORESCENT     مناقصه خرید P/F EXPLOSION PROOF FLUORESCENT     10/09/1401 07:00:17 ق.ظ مناقصه WIRE ROPE 6X19 مناقصه WIRE ROPE 6X19 10/09/1401 06:59:26 ق.ظ مناقصه خرید سرامیک دیسک ( CERAMIC DISK ASSEMBLY ) مناقصه خرید سرامیک دیسک ( CERAMIC DISK ASSEMBLY ) 10/09/1401 06:58:50 ق.ظ استعلام PRESSURE/VACUUM/SAFETY RELIEF VALVE ایران کد مشابه است کالا طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است استعلام PRESSURE/VACUUM/SAFETY RELIEF VALVE ایران کد مشابه است کالا طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است 10/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام STUD BULT ALLOY STEEL ایران کد مشابه و اقلام طبق شرح پیوست نیاز است. استعلام STUD BULT ALLOY STEEL ایران کد مشابه و اقلام طبق شرح پیوست نیاز است. 10/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام PLUG BOLT / GASKET ... FOR HEAT EXCHANGER & COOLER ایران کد مشابه و اقلام طبق شرح پیوست نیاز است. استعلام PLUG BOLT / GASKET ... FOR HEAT EXCHANGER & COOLER ایران کد مشابه و اقلام طبق شرح پیوست نیاز است. 10/09/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام پوزیشنر YTC استعلام پوزیشنر YTC 10/09/1401 06:15:00 ق.ظ توضیح و تصحیح مناقصه اتصالات فلزی در سایزهای مختلف توضیح و تصحیح مناقصه اتصالات فلزی در سایزهای مختلف 10/09/1401 06:08:40 ق.ظ مناقصه عایق فوم پلی اورتان (PUF) مناقصه عایق فوم پلی اورتان (PUF) 10/09/1401 06:06:15 ق.ظ مناقصه تأمین یک عدد تابلو LV مورد نیاز پکیج نیتروژن مناقصه تأمین یک عدد تابلو LV مورد نیاز پکیج نیتروژن 10/09/1401 05:42:04 ق.ظ مناقصه عمومی خرید AIRCOOLER E-0711/COMP ASSY و کفش ایمنی مناقصه عمومی خرید AIRCOOLER E-0711/COMP ASSY و کفش ایمنی 10/09/1401 05:41:21 ق.ظ مناقصه P/F NUOVO PIGNONE Compressors (Lubricators & Pump Unit) مناقصه، مناقصه P/F NUOVO PIGNONE Compressors (Lubricators & Pump Unit) 10/09/1401 05:41:14 ق.ظ مناقصه P/F "NUOVO PIGNONE"  COMPRESSOR TYPE 4HF/3 مناقصه، مناقصه P/F "NUOVO PIGNONE"  COMPRESSOR TYPE 4HF/3 10/09/1401 05:40:34 ق.ظ مناقصه تامین و ساخت مبدل حرارتی مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر مناقصه تامین و ساخت مبدل حرارتی مربوط به پروژه احداث پلنت تولید و ذخیره سازی قیر 10/09/1401 05:38:41 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خرید P/F: PROG, LOGICCONTROLSYS - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی خرید P/F: PROG, LOGICCONTROLSYS - نوبت دوم 10/09/1401 05:37:50 ق.ظ مناقصه خرید دو دستگاه مبدل TLX- نوبت دوم مناقصه خرید دو دستگاه مبدل TLX- نوبت دوم 10/09/1401 05:32:48 ق.ظ مناقصه تأمین تجهیزات Bently Nevada  شامل Sensor & Probe مناقصه تأمین تجهیزات Bently Nevada  شامل Sensor & Probe 10/09/1401 05:31:33 ق.ظ مناقصه تأمین کالاهای لوله‌ کشی صنعتی مناقصه تأمین کالاهای لوله‌ کشی صنعتی 10/09/1401 05:31:08 ق.ظ مناقصه تعمیر و بازسازی قطعات کمپرسور رفت و برگشتی هایپر Burckhard نوبت دوم  مناقصه تعمیر و بازسازی قطعات کمپرسور رفت و برگشتی هایپر Burckhard نوبت دوم  10/09/1401 05:25:46 ق.ظ مناقصه عمومی تامین قطعات یدکی RING-O VALVE  نوبت دوم  مناقصه عمومی تامین قطعات یدکی RING-O VALVE  نوبت دوم  10/09/1401 05:25:09 ق.ظ مناقصه خرید 50 عدد Filter cloth F-12910 - نوبت دوم مناقصه خرید 50 عدد Filter cloth F-12910 - نوبت دوم 10/09/1401 05:25:04 ق.ظ مناقصه عملیات ساخت مبدل E-12103 - نوبت دوم مناقصه عملیات ساخت مبدل E-12103 - نوبت دوم 10/09/1401 05:24:20 ق.ظ استعلام به شرح کالا و مقدار آن مراجعه گردد استعلام به شرح کالا و مقدار آن مراجعه گردد 10/09/1401 05:03:00 ق.ظ مناقصه تامین کالاهای لوله کشی صنعتی مناقصه تامین کالاهای لوله کشی صنعتی 10/09/1401 05:17:41 ق.ظ مناقصه عملیات ساخت مبدل E-12103 - نوبت دوم - چاپ دوم مناقصه عملیات ساخت مبدل E-12103 - نوبت دوم - چاپ دوم 10/09/1401 05:14:34 ق.ظ مناقصه خرید 50 عدد Filter cloth F-12910 نوبت دوم چاپ دوم  مناقصه خرید 50 عدد Filter cloth F-12910 نوبت دوم چاپ دوم  10/09/1401 05:09:19 ق.ظ مناقصه تامین قطعات یدکی ateliers نوبت دوم  مناقصه تامین قطعات یدکی ateliers نوبت دوم  10/09/1401 05:07:37 ق.ظ مناقصه تامین قطعات یدکی uhde نوبت دوم  مناقصه تامین قطعات یدکی uhde نوبت دوم  10/09/1401 05:06:37 ق.ظ استعلام موتور دمپر طبق مشخصات پیوست. استعلام موتور دمپر طبق مشخصات پیوست. 10/09/1401 04:45:00 ق.ظ استعلام شیلنگ کامپوزیت دو سر فلنج طبق شرح تقاضای پیوست ایرانکد مشابه میباشد استعلام شیلنگ کامپوزیت دو سر فلنج طبق شرح تقاضای پیوست ایرانکد مشابه میباشد 10/09/1401 01:33:00 ب.ظ استعلام expantion joint/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام expantion joint/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام فیلتر گازوییل طبق درخواست دو قلم استعلام فیلتر گازوییل طبق درخواست دو قلم 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام کمپرسور بسته اسکرال 10 تن طبق مشخصات و شرایط مدارک پیوست. از ایرانکد مشابه استفاده شده است. استعلام کمپرسور بسته اسکرال 10 تن طبق مشخصات و شرایط مدارک پیوست. از ایرانکد مشابه استفاده شده است. 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام ترانسمیتر فشار ساخت داخل همراه با گواهینامه های لازم دقیقا مطابق با استعلام پیوستی (ایران کدها مشابه می باشد) استعلام ترانسمیتر فشار ساخت داخل همراه با گواهینامه های لازم دقیقا مطابق با استعلام پیوستی (ایران کدها مشابه می باشد) 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید ایستگاه کابینتی ST 250-60-10000 به شماره تقاضای 3048801001 وشماره مناقصه 01/13 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید ایستگاه کابینتی ST 250-60-10000 به شماره تقاضای 3048801001 وشماره مناقصه 01/13 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام پمپ سانتریفیوژ/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام پمپ سانتریفیوژ/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 10/09/1401 01:23:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید ایستگاه در سایز های مختلف به شماره تقاضای 3048801002به شماره مناقصه 01/16 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید ایستگاه در سایز های مختلف به شماره تقاضای 3048801002به شماره مناقصه 01/16 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام قطعات یدکی ولوو F12 طبق مشخصات و شرح لیست پیوست استعلام قطعات یدکی ولوو F12 طبق مشخصات و شرح لیست پیوست 10/09/1401 01:20:00 ب.ظ استعلام رادیاتور برقی 1500 وات استعلام رادیاتور برقی 1500 وات 10/09/1401 01:20:00 ب.ظ استعلام گاز فریون R22 به مقدار 50 عدد گاز فریون R141 به مقدار 20 عدد در کپسول های 13/5 کیلویی Refrigerant Westron استعلام گاز فریون R22 به مقدار 50 عدد گاز فریون R141 به مقدار 20 عدد در کپسول های 13/5 کیلویی Refrigerant Westron 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام PARTS FOR DIAPH ACTUATED CON VALVE استعلام PARTS FOR DIAPH ACTUATED CON VALVE 10/09/1401 01:17:00 ب.ظ استعلام خرید کربن فعال استعلام خرید کربن فعال 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام فلو میتر استعلام فلو میتر 09/09/1401 11:47:00 ق.ظ استعلام اقلام مورد نیاز بالابر برقی طبق شرح پیوست استعلام اقلام مورد نیاز بالابر برقی طبق شرح پیوست 09/09/1401 11:47:00 ق.ظ استعلام دستگاه فیلتراسیون مطابق شرح فنی پیوست استعلام دستگاه فیلتراسیون مطابق شرح فنی پیوست 09/09/1401 11:46:00 ق.ظ استعلام پویه الکترونیک برد برقی کنترلر راه انداز تجهیزات برقی ابزار دقیق اینورتر پل مطابق با شرایط لیست پیوست PCB POWER SUPPLY MAIN CONTROL استعلام پویه الکترونیک برد برقی کنترلر راه انداز تجهیزات برقی ابزار دقیق اینورتر پل مطابق با شرایط لیست پیوست PCB POWER SUPPLY MAIN CONTROL 09/09/1401 11:45:00 ق.ظ استعلام 3 ردیف تیوب فلزی کربن استیل طبق متریال/ابعاد/کلاس/آلیاژ قید شده در تقاضای 0130469 پیوست استعلام 3 ردیف تیوب فلزی کربن استیل طبق متریال/ابعاد/کلاس/آلیاژ قید شده در تقاضای 0130469 پیوست 09/09/1401 11:38:00 ق.ظ استعلام هوزینگ بیرینگ - ایران کد مشابه ، جهت روئیت دقیق اقلام تقاضا به فایل پیوستی مراجعه شود . استعلام هوزینگ بیرینگ - ایران کد مشابه ، جهت روئیت دقیق اقلام تقاضا به فایل پیوستی مراجعه شود . 09/09/1401 11:27:00 ق.ظ استعلام خرید تعداد 1 عدد توربکس (مکنده دود) طبق پیوست. استعلام خرید تعداد 1 عدد توربکس (مکنده دود) طبق پیوست. 09/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام شیر اطمینان استعلام شیر اطمینان 09/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام نیاز 6 عدد CLUTCH BEARING طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی استعلام نیاز 6 عدد CLUTCH BEARING طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی 09/09/1401 11:25:00 ق.ظ مناقصه ساخت RAPTURE DISC UNIT18 مناقصه, مناقصه ساخت RAPTURE DISC UNIT18 09/09/1401 11:40:20 ق.ظ استعلام ساخت EGECTOR استعلام ساخت EGECTOR 09/09/1401 11:37:15 ق.ظ استعلام کنتاکتور کمپرسور برقی، به اوراق پیوست مراجعه کنید.0100105 استعلام کنتاکتور کمپرسور برقی، به اوراق پیوست مراجعه کنید.0100105 09/09/1401 11:18:00 ق.ظ استعلام UV FLAME SCANNER استعلام UV FLAME SCANNER 09/09/1401 11:17:00 ق.ظ استعلام SEAT استعلام SEAT 09/09/1401 11:13:00 ق.ظ استعلام سنسور مطابق با تقاضای 0132362 می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. استعلام سنسور مطابق با تقاضای 0132362 می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. 09/09/1401 11:12:00 ق.ظ استعلام باتری استعلام باتری 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام قطعات مربوط به کمپرسور-ترموستات ولو- TCV کمپرسور استعلام قطعات مربوط به کمپرسور-ترموستات ولو- TCV کمپرسور 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام رگولاتور Swagelok مدل KCY1JWA427E20000 استعلام رگولاتور Swagelok مدل KCY1JWA427E20000 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام گاز R134 استعلام گاز R134 09/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام Ag Titrode WOC with Coating S استعلام Ag Titrode WOC with Coating S 09/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام تقاضای ساخت به شماره 0139155 ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد استعلام تقاضای ساخت به شماره 0139155 ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد 09/09/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام کیت آب بندی / 2 آیتم طبق لیست پیوست-شماره تماس کارشناس پیوست میباشد استعلام کیت آب بندی / 2 آیتم طبق لیست پیوست-شماره تماس کارشناس پیوست میباشد 09/09/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام Electronic Process Controller استعلام Electronic Process Controller 09/09/1401 10:47:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130327 ( بیرینگ) ایران کد مشابه میباشد.جهت اطلاع بیشتر به تقاضای پیوست مراجعه کنید.پیشهادات فنی و مالی بطور مجزا پیوست کنید. استعلام تقاضای 0130327 ( بیرینگ) ایران کد مشابه میباشد.جهت اطلاع بیشتر به تقاضای پیوست مراجعه کنید.پیشهادات فنی و مالی بطور مجزا پیوست کنید. 09/09/1401 10:46:00 ق.ظ استعلام کلد کاتر هیدرولیکی استعلام کلد کاتر هیدرولیکی 09/09/1401 10:46:00 ق.ظ