تجهیزات نفت و گاز info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام بشکه خالی مخصوص مطابق فایل پیوست .در ضمن فایل پیوست تکمیل و ضمیمه گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد. استعلام بشکه خالی مخصوص مطابق فایل پیوست .در ضمن فایل پیوست تکمیل و ضمیمه گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 12/09/1402 11:44:00 ق.ظ استعلام دستگاه گاز سنج استعلام دستگاه گاز سنج 12/09/1402 11:35:00 ق.ظ استعلام gasket stat tube استعلام gasket stat tube 12/09/1402 11:32:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232154 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232154 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 11:32:00 ق.ظ استعلام قطعات کمپرسور اینگرسولرند استعلام قطعات کمپرسور اینگرسولرند 12/09/1402 11:28:00 ق.ظ استعلام ولوفلاشینگ، لطفا پیشنهاد فنی و مالی بر اساس فایل پیوست ارائه گردد. پالایشگاه ششم استعلام ولوفلاشینگ، لطفا پیشنهاد فنی و مالی بر اساس فایل پیوست ارائه گردد. پالایشگاه ششم 12/09/1402 11:24:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232153 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232153 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 11:16:00 ق.ظ استعلام لاستیک درب بریل استعلام لاستیک درب بریل 12/09/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام P/F: PLUG VALVE "FISHER ROSEMOUNT استعلام P/F: PLUG VALVE "FISHER ROSEMOUNT 12/09/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام ایرموتور APD شماره تقاضا 0246047 الزاما طبق مشخصات پیوست استعلام ایرموتور APD شماره تقاضا 0246047 الزاما طبق مشخصات پیوست 12/09/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232040 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232040 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام رفع اشکال از کمپرسور اسکرو مدل cst-r15 و کمپرسور مدل hy2400*10 مطابق فایل پیوست استعلام رفع اشکال از کمپرسور اسکرو مدل cst-r15 و کمپرسور مدل hy2400*10 مطابق فایل پیوست 12/09/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام Motorized Potentiometer استعلام Motorized Potentiometer 12/09/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام THROTTLE BUSHING .. استعلام THROTTLE BUSHING .. 12/09/1402 10:53:12 ق.ظ استعلام تقاضای 0130103 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0130103 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 12/09/1402 10:47:00 ق.ظ استعلام PUMP استعلام PUMP 12/09/1402 10:39:00 ق.ظ استعلام عایق - تقاضای 0100785 استعلام عایق - تقاضای 0100785 12/09/1402 10:37:00 ق.ظ استعلام قطعات پمپ لوا استعلام قطعات پمپ لوا 12/09/1402 10:37:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232402 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232402 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 10:34:00 ق.ظ استعلام FIREP ... استعلام FIREP ... 12/09/1402 10:32:06 ق.ظ استعلام THERMAL CIRCUIT BREAKER و ... استعلام THERMAL CIRCUIT BREAKER و ... 12/09/1402 10:31:43 ق.ظ استعلام FREQENCY INVETER ... استعلام FREQENCY INVETER ... 12/09/1402 10:29:38 ق.ظ استعلام لوله پلی اتیلن استعلام لوله پلی اتیلن 12/09/1402 10:22:00 ق.ظ استعلام شرح کالا شیلنگ شماره تقاضا 0210241 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا شیلنگ شماره تقاضا 0210241 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 12/09/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام اتصالات - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 38132965-071 استعلام اتصالات - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 38132965-071 12/09/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام ساخت شفت بر اساس فایل پیوست ارائه پیشنهادات فنی و مالی الزامی می باشد الزامات ساخت رعایت شود(مهر و امضا شود) استعلام ساخت شفت بر اساس فایل پیوست ارائه پیشنهادات فنی و مالی الزامی می باشد الزامات ساخت رعایت شود(مهر و امضا شود) 12/09/1402 10:18:00 ق.ظ استعلام شرح کالا گرمکن الکترود شماره تقاضا 0209648057 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا گرمکن الکترود شماره تقاضا 0209648057 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 12/09/1402 10:18:00 ق.ظ استعلام اکچویتور طبق شرح پیوست استعلام اکچویتور طبق شرح پیوست 12/09/1402 10:17:00 ق.ظ استعلام خرید:COUPLING**پالایشگاه دهم-تقاضای 20-0040022**ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد استعلام خرید:COUPLING**پالایشگاه دهم-تقاضای 20-0040022**ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد 12/09/1402 10:16:00 ق.ظ استعلام PLUG VALVE 1" &2" CWP 15000 PSI-0246048 استعلام PLUG VALVE 1" &2" CWP 15000 PSI-0246048 12/09/1402 10:13:00 ق.ظ استعلام گریس تایپ F (طبق مشخصات فنی پیوست )به تعداد 100 عدد هزینه حمل برعهده فروشنده -محل تحویل کالا انبار شرکت پالایش گاز فجر جم استعلام گریس تایپ F (طبق مشخصات فنی پیوست )به تعداد 100 عدد هزینه حمل برعهده فروشنده -محل تحویل کالا انبار شرکت پالایش گاز فجر جم 12/09/1402 10:06:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0230299 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0230299 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 12/09/1402 10:05:00 ق.ظ استعلام دو مدل فیلتر (Gas separator) و (Oil Separator) طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. استعلام دو مدل فیلتر (Gas separator) و (Oil Separator) طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. 12/09/1402 10:03:00 ق.ظ استعلام 0140169 seat استعلام 0140169 seat 12/09/1402 10:03:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0030290 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0030290 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 12/09/1402 09:58:00 ق.ظ استعلام رگولاتور اکسیال و غیره بر اساس لیست مشخصات فنی و جدول اقلام مورد نیاز ضمیمه شده. مبنای پیشنهاد مالی لیست ضمیمه شده میباشد. استعلام رگولاتور اکسیال و غیره بر اساس لیست مشخصات فنی و جدول اقلام مورد نیاز ضمیمه شده. مبنای پیشنهاد مالی لیست ضمیمه شده میباشد. 12/09/1402 09:55:00 ق.ظ استعلام قطعات یدکی دستگاه اندازه گیری آلاینده ها استعلام قطعات یدکی دستگاه اندازه گیری آلاینده ها 12/09/1402 09:55:00 ق.ظ استعلام قلاب عمودی بشکه ایران پتک SV1020 استعلام قلاب عمودی بشکه ایران پتک SV1020 12/09/1402 09:53:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130254 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0130254 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 12/09/1402 09:45:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید کالا، تعمیر و راه‌اندازی آب شیرین کن (Reverse Osmosis) مناقصه عمومی خرید کالا، تعمیر و راه‌اندازی آب شیرین کن (Reverse Osmosis) 12/09/1402 09:46:39 ق.ظ استعلام 0040120 استعلام 0040120 12/09/1402 09:40:00 ق.ظ استعلام اتصالات لوله کشی استعلام اتصالات لوله کشی 12/09/1402 09:39:00 ق.ظ استعلام فیتینگ و بالاست طبق شرح پیوست استعلام فیتینگ و بالاست طبق شرح پیوست 12/09/1402 09:27:00 ق.ظ استعلام دیسک پک کوپلینگ ، DISC PACK (COUPLING) سازنده LEWIS استعلام دیسک پک کوپلینگ ، DISC PACK (COUPLING) سازنده LEWIS 12/09/1402 09:25:00 ق.ظ استعلام تابلو برق مطابق شرح پیوست استعلام تابلو برق مطابق شرح پیوست 12/09/1402 09:25:00 ق.ظ استعلام سیل روغن و هوا طبق فایل پیوست استعلام سیل روغن و هوا طبق فایل پیوست 12/09/1402 09:11:00 ق.ظ استعلام قطعات چوک ولو استعلام قطعات چوک ولو 12/09/1402 09:11:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130512 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0130512 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 12/09/1402 09:10:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130466 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0130466 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 12/09/1402 09:05:00 ق.ظ استعلام شرح کالا پولیفت دستی شماره تقاضا 0209648062 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا پولیفت دستی شماره تقاضا 0209648062 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 12/09/1402 09:04:00 ق.ظ مناقصه, ۹۸۰۰۷۸۶-۴۸ قطعات یدکی شیر کنترل مناقصه, ۹۸۰۰۷۸۶-۴۸ قطعات یدکی شیر کنترل 12/09/1402 09:04:30 ق.ظ مناقصه, الکتروپمپ گلایکول و متعلقات ۰۱۶-۴۴-۸۸۳۰۸-۳۱ مناقصه, الکتروپمپ گلایکول و متعلقات ۰۱۶-۴۴-۸۸۳۰۸-۳۱ 12/09/1402 09:03:12 ق.ظ استعلام Analyser- ایران کد مشابه می باشد و ملاک فایل پیوست می باشد استعلام Analyser- ایران کد مشابه می باشد و ملاک فایل پیوست می باشد 12/09/1402 08:55:00 ق.ظ استعلام 1 قلم به تعداد 364 عدد اتصالات آتش نشانی / ارائه پیشنهاد فنی ومالی الزامی استعلام 1 قلم به تعداد 364 عدد اتصالات آتش نشانی / ارائه پیشنهاد فنی ومالی الزامی 12/09/1402 08:54:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130465 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0130465 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. 12/09/1402 08:53:00 ق.ظ استعلام فیلتر هوا جهت توربین ایرا استعلام فیلتر هوا جهت توربین ایرا 12/09/1402 08:52:00 ق.ظ استعلام دودیاب طبق شرح پیوست استعلام دودیاب طبق شرح پیوست 12/09/1402 08:47:00 ق.ظ مناقصه, ۰۲۰۱۵۹۵-۴۸موتور جوش دیزل مناقصه, ۰۲۰۱۵۹۵-۴۸موتور جوش دیزل 12/09/1402 08:46:15 ق.ظ استعلام panel of fire fighting system استعلام panel of fire fighting system 12/09/1402 08:45:00 ق.ظ استعلام تقاضای خرید قطعات پمپ استعلام تقاضای خرید قطعات پمپ 12/09/1402 08:40:00 ق.ظ مناقصه, کابل قدرت فشار متوسط ۰۲۰۱۵۶۱-۴۸ مناقصه, کابل قدرت فشار متوسط ۰۲۰۱۵۶۱-۴۸ 12/09/1402 08:39:20 ق.ظ استعلام شرح کالا میلگرد تفلون شماره تقاضا 0210148 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا میلگرد تفلون شماره تقاضا 0210148 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 12/09/1402 08:38:00 ق.ظ مناقصه, ۰۱۰۱۴۳۵-۴۸ قطعات ابزار دقیق مناقصه, ۰۱۰۱۴۳۵-۴۸ قطعات ابزار دقیق 12/09/1402 08:36:56 ق.ظ استعلام خرید1عددکنتورتوربینی کلاس150-GRate56و2عددکنتورتوربینی2اینچ کلاس600-GRate65 مطابق بادیتاشیت-دارای گواهینامه کالیبراسیون واستانداردIGS-M_In-102(3) استعلام خرید1عددکنتورتوربینی کلاس150-GRate56و2عددکنتورتوربینی2اینچ کلاس600-GRate65 مطابق بادیتاشیت-دارای گواهینامه کالیبراسیون واستانداردIGS-M_In-102(3) 12/09/1402 08:34:00 ق.ظ استعلام شرح کالا مخزن شماره تقاضا 0210156 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا مخزن شماره تقاضا 0210156 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 12/09/1402 08:33:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232464 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232464 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 08:32:00 ق.ظ استعلام ترانس جریان مگ الکتریک جهت استفاده در تابلوی برق CAST RESIN INSULATED به تعداد 2 عدد و طبق مشخصات فنی فایل پیوست استعلام ترانس جریان مگ الکتریک جهت استفاده در تابلوی برق CAST RESIN INSULATED به تعداد 2 عدد و طبق مشخصات فنی فایل پیوست 12/09/1402 08:31:00 ق.ظ استعلام شرح کالا مخزن شماره تقاضا 0210180 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا مخزن شماره تقاضا 0210180 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 12/09/1402 08:30:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232475 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232475 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 08:24:00 ق.ظ استعلام جک فلنج هیدرولیکی افقی فشار 20-10 تن برند مرغوب ایرانی،طبق مشخصات استعلام، شرایط پیوست،تأیید متقاضی، پیشنهاد مالی و فنی پیوست گردد. استعلام جک فلنج هیدرولیکی افقی فشار 20-10 تن برند مرغوب ایرانی،طبق مشخصات استعلام، شرایط پیوست،تأیید متقاضی، پیشنهاد مالی و فنی پیوست گردد. 12/09/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام P/F:"MI CO" MUD CLEANER/0245085 استعلام P/F:"MI CO" MUD CLEANER/0245085 12/09/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام Level Transmitter استعلام Level Transmitter 12/09/1402 08:22:00 ق.ظ استعلام رله مطابق شرح درخواست خرید استعلام رله مطابق شرح درخواست خرید 12/09/1402 08:22:00 ق.ظ استعلام FLAME DETECTOR - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 38135022-071 استعلام FLAME DETECTOR - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 38135022-071 12/09/1402 08:21:00 ق.ظ استعلام قطعات ابزار دقیق پمپهای فشار قوی( مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد استعلام قطعات ابزار دقیق پمپهای فشار قوی( مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد 12/09/1402 08:18:00 ق.ظ استعلام تجهیزات الکترونیکی طبق شرح لیست پیوست (برای دریافت مشخصات اقلام درخواستی به فایل ضمیمه مراجعه نمایید) ضمیمه نمون پیشنهاد فنی الزامی می باشد استعلام تجهیزات الکترونیکی طبق شرح لیست پیوست (برای دریافت مشخصات اقلام درخواستی به فایل ضمیمه مراجعه نمایید) ضمیمه نمون پیشنهاد فنی الزامی می باشد 12/09/1402 08:17:00 ق.ظ استعلام تقاضای خرید ولتمتر استعلام تقاضای خرید ولتمتر 12/09/1402 08:15:00 ق.ظ استعلام ست کامل پروانه Multi Wing مدل 4Z 12 پره استعلام ست کامل پروانه Multi Wing مدل 4Z 12 پره 12/09/1402 08:14:00 ق.ظ استعلام خرید سلونوئید ولو ساخت کمپانی ASCO مطابق یا شرح پیوست استعلام خرید سلونوئید ولو ساخت کمپانی ASCO مطابق یا شرح پیوست 12/09/1402 08:14:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0230270 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0230270 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. 12/09/1402 08:11:00 ق.ظ استعلام کالا مطابق شرح پیوست استعلام کالا مطابق شرح پیوست 12/09/1402 08:08:00 ق.ظ استعلام 10 عدد شیر فولادی سماوری جوشی دسته بلند در سایزهای 2و4و8 اینچ جهت تاسیسات گازرسانی مطابق شرح پیوست استعلام 10 عدد شیر فولادی سماوری جوشی دسته بلند در سایزهای 2و4و8 اینچ جهت تاسیسات گازرسانی مطابق شرح پیوست 12/09/1402 08:07:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130464 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0130464 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. 12/09/1402 08:06:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای WSS-0130025 خرید 7 قلم MANIFOLD VALVES مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای WSS-0130025 خرید 7 قلم MANIFOLD VALVES 12/09/1402 08:04:00 ق.ظ استعلام P/F: "HYDR-RIG COILED TUBING/0245009 استعلام P/F: "HYDR-RIG COILED TUBING/0245009 12/09/1402 08:04:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای WSS-0030249 خرید HONEYWELL FLAMABLE TOXIN OXYGEN GAS DETECTOR مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای WSS-0030249 خرید HONEYWELL FLAMABLE TOXIN OXYGEN GAS DETECTOR 12/09/1402 08:04:00 ق.ظ استعلام رطوبت سنج و حرات سنج استعلام رطوبت سنج و حرات سنج 12/09/1402 08:03:00 ق.ظ استعلام GASKET پالایشگاه نهم (فاز12) پارس جنوبی استعلام GASKET پالایشگاه نهم (فاز12) پارس جنوبی 12/09/1402 08:02:00 ق.ظ استعلام دستگاه فشارسنج و انالایزور (طبق مشخصات پیوست) مهلت تامین 3روزه استعلام دستگاه فشارسنج و انالایزور (طبق مشخصات پیوست) مهلت تامین 3روزه 12/09/1402 07:55:00 ق.ظ استعلام قطعات ایران تابلو EARTH SWITCH P/N:PB3/M و VOLTAGE DIVIDER P/N:DKB-10N طبق مشخصات فنی فایل پیوست استعلام قطعات ایران تابلو EARTH SWITCH P/N:PB3/M و VOLTAGE DIVIDER P/N:DKB-10N طبق مشخصات فنی فایل پیوست 12/09/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0230147 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0230147 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. 12/09/1402 07:43:00 ق.ظ استعلام طبق شرح تقاضا پیوستی اقدام نمایید. ****تولید داخلی***** پیوست پیشنهاد فنی و مالی الزامی می باشد 06153183711 استعلام طبق شرح تقاضا پیوستی اقدام نمایید. ****تولید داخلی***** پیوست پیشنهاد فنی و مالی الزامی می باشد 06153183711 12/09/1402 07:41:00 ق.ظ مناقصه ساخت قطعات یدکی مبدل E-06507 مناقصه ساخت قطعات یدکی مبدل E-06507 12/09/1402 07:39:56 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232495 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232495 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 07:34:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0130457 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0130457 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری میباشد. 12/09/1402 07:32:00 ق.ظ مناقصه شیر سماوری جوشی مدفون مناقصه شیر سماوری جوشی مدفون 12/09/1402 07:33:02 ق.ظ استعلام SMLS TUBE- ایران کد مشابه و ملاک فایل پیوست می باشد. استعلام SMLS TUBE- ایران کد مشابه و ملاک فایل پیوست می باشد. 12/09/1402 07:27:00 ق.ظ استعلام CURRENT & VOLTAGE TRANSFORMER طبق مشخصات فنی فایل پیوست - ضمیمه نمودن پیش فاکتور به همراه مشخصات فنی الزامی می باشد استعلام CURRENT & VOLTAGE TRANSFORMER طبق مشخصات فنی فایل پیوست - ضمیمه نمودن پیش فاکتور به همراه مشخصات فنی الزامی می باشد 12/09/1402 07:26:00 ق.ظ استعلام ELBOW 90DEG CARBON STEEL SEAMILSS ( طبق لیست پیوست مدارک بارگذاری گردد) استعلام ELBOW 90DEG CARBON STEEL SEAMILSS ( طبق لیست پیوست مدارک بارگذاری گردد) 12/09/1402 07:23:00 ق.ظ مناقصه CASING 13-3/8 IN. API GRADE P-110 HC... مناقصه CASING 13-3/8 IN. API GRADE P-110 HC... 12/09/1402 07:25:03 ق.ظ