مشاوره رسته های آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, خدمات نظارت عالیه وکارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی شامل عملیات خاکی پی سازی ...-آبفای منطقه۳شهرتهران مناقصه, خدمات نظارت عالیه وکارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی شامل عملیات خاکی پی سازی ...-آبفای منطقه۳شهرتهران 12/09/1402 10:53:27 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های کل استان البرز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های کل استان البرز 12/09/1402 09:54:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های کل استان/آبفااستان البرز مناقصه, اجرای عملیات نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های کل استان/آبفااستان البرز 12/09/1402 09:27:01 ق.ظ استعلام بازرس بر طرح تامین آب و آبرسانی به شهرهای دهدشت ، سوق ، لنده و چرام و روستاهای مسیر خط انتقال استعلام بازرس بر طرح تامین آب و آبرسانی به شهرهای دهدشت ، سوق ، لنده و چرام و روستاهای مسیر خط انتقال 12/09/1402 09:07:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط انتقال آبرسانی لیکک استعلام انجام عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط انتقال آبرسانی لیکک 12/09/1402 08:31:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی ژئوفیزیک در پهنه های سازندهای سخت شهرستان لنده به روش ژئوالکتریک استعلام خدمات مهندسی ژئوفیزیک در پهنه های سازندهای سخت شهرستان لنده به روش ژئوالکتریک 12/09/1402 08:04:00 ق.ظ فراخوان حذف ترکیبات BTEX از پساب صنعتی قبل از ورود به تصفیه خانه فراخوان حذف ترکیبات BTEX از پساب صنعتی قبل از ورود به تصفیه خانه 12/09/1402 07:38:30 ق.ظ فراخوان ارائه مدل سرمایه گذاری و تامین منابع مالی (مشارکت و بازار سرمایه) و رتبه بندی مولفه ها (مطالعه موردی 20 شهرک) فراخوان ارائه مدل سرمایه گذاری و تامین منابع مالی (مشارکت و بازار سرمایه) و رتبه بندی مولفه ها (مطالعه موردی 20 شهرک) 12/09/1402 07:36:37 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های... مناقصه اجرای عملیات نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های... 12/09/1402 07:14:49 ق.ظ فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور مطالعات مهندسی رودخانه بخشی از مسیل ها - نوبت دوم فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور مطالعات مهندسی رودخانه بخشی از مسیل ها - نوبت دوم 11/09/1402 11:33:46 ق.ظ استعلام برآورد انجام آبرانی پروور 10 اینچ مرکز کالیبراسیون مشهد) (Water draw استعلام برآورد انجام آبرانی پروور 10 اینچ مرکز کالیبراسیون مشهد) (Water draw 11/09/1402 10:28:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات نظارت بر عملیات اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن مهر شهرهای دزفول و رامین استعلام ارائه خدمات نظارت بر عملیات اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن مهر شهرهای دزفول و رامین 11/09/1402 09:34:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) استعلام اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) 11/09/1402 08:33:00 ق.ظ استعلام شناسایی وکشف و تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز در سطح شهرستان چناران استعلام شناسایی وکشف و تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز در سطح شهرستان چناران 11/09/1402 07:24:00 ق.ظ مناقصه برونسپاری عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت تجدید نوبت دوم مناقصه برونسپاری عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت تجدید نوبت دوم 11/09/1402 07:07:38 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور برای انجام خدمات نظارت بر عملیات دیوارکشی محدوده تصفیه خانه های شهرآفتاب، زرنان و خرگوش دره و تامین و تجهیز نگهبانی استعلام انتخاب مشاور برای انجام خدمات نظارت بر عملیات دیوارکشی محدوده تصفیه خانه های شهرآفتاب، زرنان و خرگوش دره و تامین و تجهیز نگهبانی 11/09/1402 06:37:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب سال 1402 تجدید شده مرحله دوم استعلام انجام مطالعات مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب سال 1402 تجدید شده مرحله دوم 11/09/1402 06:28:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات حفاری چاه های پمپاژ و مشاهده ای ، انجام آزمون های مناقصه انجام عملیات حفاری چاه های پمپاژ و مشاهده ای ، انجام آزمون های 11/09/1402 06:23:04 ق.ظ مناقصه شناسایی مشاور معتبر و واجد شرایط جهت خدمات مهندسی، طراحی (تهیه اسناد،...) مناقصه شناسایی مشاور معتبر و واجد شرایط جهت خدمات مهندسی، طراحی (تهیه اسناد،...) 11/09/1402 04:48:15 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار تغییر متریال و جایگزینی خطوط تامین آب دریا نوبت دوم  مناقصه انتخاب پیمانکار تغییر متریال و جایگزینی خطوط تامین آب دریا نوبت دوم  11/09/1402 04:39:37 ق.ظ مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه و تعمیرات تصفیه خانه ها .... ـ نوبت دوم مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه و تعمیرات تصفیه خانه ها .... ـ نوبت دوم 09/09/1402 07:19:26 ق.ظ استعلام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری ،خطوط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب روستاهای حاشیه سدژاوه (188-1402) استعلام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری ،خطوط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب روستاهای حاشیه سدژاوه (188-1402) 09/09/1402 06:47:00 ق.ظ استعلام خدمات پرتونگاری و آلتراسونیک لوله های فولادی و مجموعه حوضچه های فشار شکن طرح سامانه انتقال و شبکه پایاب به همراه سد مخزنی شرفشاه استعلام خدمات پرتونگاری و آلتراسونیک لوله های فولادی و مجموعه حوضچه های فشار شکن طرح سامانه انتقال و شبکه پایاب به همراه سد مخزنی شرفشاه 09/09/1402 05:25:00 ق.ظ استعلام مطالعات جامع مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و مرحله اول ایستگاه پمپاژ یا لیفت فاضلاب اراضی مسکن مهر وملی استعلام مطالعات جامع مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و مرحله اول ایستگاه پمپاژ یا لیفت فاضلاب اراضی مسکن مهر وملی 08/09/1402 11:06:52 ق.ظ استعلام ممیزی انرژی 30 فقره ایستگاه پمپاژ و 20 فقره چاه استعلام ممیزی انرژی 30 فقره ایستگاه پمپاژ و 20 فقره چاه 08/09/1402 11:04:23 ق.ظ فراخوا عمومی ارزیابی کیفی طراحی تفصیلی، خرید محدود و اجرای خطوط لوله فلزی زیرزمینی 100 و 120 اینچ آب دریا فراخوا عمومی ارزیابی کیفی طراحی تفصیلی، خرید محدود و اجرای خطوط لوله فلزی زیرزمینی 100 و 120 اینچ آب دریا 08/09/1402 10:09:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برونسپاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برونسپاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش 08/09/1402 10:05:00 ق.ظ استعلام پایش کیفی پساب فاضلاب شهری بر اساس شرایط،مناطق نمونه برداری و شرح خدمات مندرج در آگهی استعلام و پیش نویس قرارداد(پیوست) استعلام پایش کیفی پساب فاضلاب شهری بر اساس شرایط،مناطق نمونه برداری و شرح خدمات مندرج در آگهی استعلام و پیش نویس قرارداد(پیوست) 08/09/1402 08:49:00 ق.ظ تجدید مناقصه تعویض رینگ آب ایمنی و آتش نشانی انبار نفت - نوبت دوم تجدید مناقصه تعویض رینگ آب ایمنی و آتش نشانی انبار نفت - نوبت دوم 08/09/1402 08:29:49 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی شامل عملیات خاکی و ... در محدوده شرکت مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی شامل عملیات خاکی و ... در محدوده شرکت 08/09/1402 07:45:00 ق.ظ مناقصه پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب های شهری مناقصه پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب های شهری 08/09/1402 07:41:31 ق.ظ مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه و تعمیرات تصفیه خانه ها .... مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه و تعمیرات تصفیه خانه ها .... 08/09/1402 07:32:11 ق.ظ تجدید مناقصه برونسپاری عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت تجدید مناقصه برونسپاری عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت 08/09/1402 06:44:49 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی - نوبت دوم 08/09/1402 06:21:20 ق.ظ استعلام بازرس بر طرح تامین آب و آبرسانی به شهرهای دهدشت ، سوق ، لنده و چرام و روستاهای مسیر خط انتقال استعلام بازرس بر طرح تامین آب و آبرسانی به شهرهای دهدشت ، سوق ، لنده و چرام و روستاهای مسیر خط انتقال 08/09/1402 05:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب های شهری نجف آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب های شهری نجف آباد 08/09/1402 05:09:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مهندسی رودخانه بخشی از مسیل ها و رودخانه های استان البرز 3 مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مهندسی رودخانه بخشی از مسیل ها و رودخانه های استان البرز 3 08/09/1402 05:06:00 ق.ظ استعلام تهیه اجرای بهسازی یک حلقه چاه شرب به عمق 250مترمنطقه سیدقلی به روش نیتروپالس و ویدئو متری وآزمایش پمپاژبه مدت24ساعته طبق اسنادشماره2فهرست بهاچاه 1402 استعلام تهیه اجرای بهسازی یک حلقه چاه شرب به عمق 250مترمنطقه سیدقلی به روش نیتروپالس و ویدئو متری وآزمایش پمپاژبه مدت24ساعته طبق اسنادشماره2فهرست بهاچاه 1402 07/09/1402 09:06:00 ق.ظ استعلام پایش کیفی پساب فاضلاب شهری بر اساس شرایط،مناطق نمونه برداری و شرح خدمات مندرج در آگهی استعلام و پیش نویس قرارداد(پیوست) استعلام پایش کیفی پساب فاضلاب شهری بر اساس شرایط،مناطق نمونه برداری و شرح خدمات مندرج در آگهی استعلام و پیش نویس قرارداد(پیوست) 07/09/1402 07:47:00 ق.ظ مناقصه, مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سهند واحد عمرانی دوم مناقصه, مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سهند واحد عمرانی دوم 07/09/1402 07:40:44 ق.ظ استعلام تهیه برنامه اجرایی و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت تامین منابع آب در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه دراستان اردبیل طبق شرح خدمات پیوستی استعلام تهیه برنامه اجرایی و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت تامین منابع آب در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه دراستان اردبیل طبق شرح خدمات پیوستی 07/09/1402 07:11:00 ق.ظ مناقصه طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مناقصه طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 07/09/1402 06:56:06 ق.ظ اصلاحیه فراخوان مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب اصلاحیه فراخوان مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب 07/09/1402 06:54:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تعویض رینگ آب ایمنی و آتش نشانی انبار نفت خارگ-تجدید مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تعویض رینگ آب ایمنی و آتش نشانی انبار نفت خارگ-تجدید 07/09/1402 06:19:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات نصب مخازن فولادی 07/09/1402 05:57:42 ق.ظ فراخوان مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره - نوبت دوم فراخوان مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره - نوبت دوم 07/09/1402 05:52:26 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مشاوره، مطالعه، طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب  فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مشاوره، مطالعه، طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب  07/09/1402 05:45:17 ق.ظ استعلام مطالعات پسماند تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان گیلان استعلام مطالعات پسماند تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان گیلان 07/09/1402 05:10:00 ق.ظ استعلام هزینه بازنگری طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهر خمینی شهر در محدوده قانونی شهر (خدماتی)طبق شرح پیوست. استعلام هزینه بازنگری طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهر خمینی شهر در محدوده قانونی شهر (خدماتی)طبق شرح پیوست. 07/09/1402 03:23:00 ب.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار تغییر متریال و جایگزینی خطوط تامین آب دریا مناقصه انتخاب پیمانکار تغییر متریال و جایگزینی خطوط تامین آب دریا 06/09/1402 10:27:10 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره به روش EPC مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره به روش EPC 06/09/1402 10:05:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور مطالعات مهندسی رودخانه بخشی از مسیل ها فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور مطالعات مهندسی رودخانه بخشی از مسیل ها 06/09/1402 09:38:25 ق.ظ استعلام اجرت آزمایش پساب وپسماند خاک طبق فایل پیوستی استعلام اجرت آزمایش پساب وپسماند خاک طبق فایل پیوستی 06/09/1402 09:25:00 ق.ظ استعلام مطالعات ، طراحی تفصیلی و تهیه پروفیل های آب طرح های توسعه شهر استعلام مطالعات ، طراحی تفصیلی و تهیه پروفیل های آب طرح های توسعه شهر 06/09/1402 08:53:36 ق.ظ استعلام مطالعات ژئوفیزیک و شناسایی آبهای زیرزمینی محدوده استعلام مطالعات ژئوفیزیک و شناسایی آبهای زیرزمینی محدوده 06/09/1402 08:50:04 ق.ظ مناقصه, تک گزینه ای: خدمات نظارت بر طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان و شهرهای مسیر مناقصه, تک گزینه ای: خدمات نظارت بر طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان و شهرهای مسیر 06/09/1402 08:38:15 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تامین آب اضطراری و بازنگری و به روز رسانی مطالعات پدافند غیر عامل سامانه های آبرسانی شهرهای تبریز-مراغه-مرند-میانه-بناب-اهر و مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تامین آب اضطراری و بازنگری و به روز رسانی مطالعات پدافند غیر عامل سامانه های آبرسانی شهرهای تبریز-مراغه-مرند-میانه-بناب-اهر و 06/09/1402 07:47:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تامین آب اضطراری و بازنگری و به روز رسانی مطالعات پدافند غیر عامل سامانه های آبرسانی شهرهای تبریز-مراغه-مرند-میانه-بناب-اهر و مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تامین آب اضطراری و بازنگری و به روز رسانی مطالعات پدافند غیر عامل سامانه های آبرسانی شهرهای تبریز-مراغه-مرند-میانه-بناب-اهر و 06/09/1402 07:47:00 ق.ظ مناقصه طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و ... - چاپ دوم مناقصه طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و ... - چاپ دوم 06/09/1402 07:18:07 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی ژئوفیزیک در پهنه های سازندهای سخت شهرستان لنده به روش ژئوالکتریک استعلام خدمات مهندسی ژئوفیزیک در پهنه های سازندهای سخت شهرستان لنده به روش ژئوالکتریک 06/09/1402 06:56:00 ق.ظ فراخوان مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره فراخوان مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره 06/09/1402 06:48:37 ق.ظ استعلام انجام طراحی فاضلاب مسکن مهر استان گلستان(طبق مندرج اسناداستعلام) استعلام انجام طراحی فاضلاب مسکن مهر استان گلستان(طبق مندرج اسناداستعلام) 06/09/1402 01:26:00 ب.ظ استعلام طراحی سامانه مدیریت کیفیت منابع آب استعلام طراحی سامانه مدیریت کیفیت منابع آب 05/09/1402 10:21:52 ق.ظ فراخوان ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر شوری منابع آب زیرزمینی فراخوان ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر شوری منابع آب زیرزمینی 05/09/1402 08:55:48 ق.ظ فراخوان بررسی راهکارهای تصفیه و بازچرخانی پساب های خروجی پالایشگاه فراخوان بررسی راهکارهای تصفیه و بازچرخانی پساب های خروجی پالایشگاه 05/09/1402 08:52:29 ق.ظ استعلام لایروبی و پیستون زنی و ویدیو متری و آزمایش پمپاژ و در صورت نیاز لوله گذاری انجام شود. شماره مهندس رودخانه ای 09113932763 استعلام لایروبی و پیستون زنی و ویدیو متری و آزمایش پمپاژ و در صورت نیاز لوله گذاری انجام شود. شماره مهندس رودخانه ای 09113932763 05/09/1402 08:43:00 ق.ظ تجدید مناقصه تعویض رینگ آب ایمنی و آتش نشانی انبار نفت تجدید مناقصه تعویض رینگ آب ایمنی و آتش نشانی انبار نفت 05/09/1402 07:13:28 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای اثر گذار ، بر سد های آب شرب استان مرکزی(شامل سد کمال صالح و الغدیر ) مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای اثر گذار ، بر سد های آب شرب استان مرکزی(شامل سد کمال صالح و الغدیر ) 05/09/1402 05:37:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر مهاجران مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر مهاجران 05/09/1402 05:36:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری مطالعات طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر دلیجان مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازنگری مطالعات طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر دلیجان 05/09/1402 05:36:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب تجدید شده مرحله اول در سال 1402 استعلام انجام مطالعات مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب تجدید شده مرحله اول در سال 1402 05/09/1402 04:47:00 ق.ظ استعلام قرارداد خدمات بازنگری مطالعات پروژه ساخت اسکله شناور ناجی 6 وفق مستندات پیوست استعلام قرارداد خدمات بازنگری مطالعات پروژه ساخت اسکله شناور ناجی 6 وفق مستندات پیوست 05/09/1402 01:26:00 ب.ظ استعلام انجام عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط انتقال آبرسانی لیکک استعلام انجام عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط انتقال آبرسانی لیکک 04/09/1402 11:05:00 ق.ظ فراخوان تهیه مدل مفهومی تعیین اهمیت آبراهه ها به منظور اعمال تکالیف مصرح در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب  فراخوان تهیه مدل مفهومی تعیین اهمیت آبراهه ها به منظور اعمال تکالیف مصرح در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب  04/09/1402 10:46:47 ق.ظ تجدید مناقصه طراحی ، تهیه مصالح و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز تجدید مناقصه طراحی ، تهیه مصالح و اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز 04/09/1402 09:57:34 ق.ظ مناقصه, : طراحی ،تأمین و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خط انتقال آب سامانه نمکزدایی بندر چارک ) المثنی( مناقصه, : طراحی ،تأمین و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خط انتقال آب سامانه نمکزدایی بندر چارک ) المثنی( 04/09/1402 09:07:04 ق.ظ استعلام خرید خدمت:نشت یابی خطوط آب زیرزمینی**پالایشگاه دهم-فاز198**2412 استعلام خرید خدمت:نشت یابی خطوط آب زیرزمینی**پالایشگاه دهم-فاز198**2412 04/09/1402 07:07:00 ق.ظ آگهی فراخوان انتخاب مشاور - نوبت دوم آگهی فراخوان انتخاب مشاور - نوبت دوم 04/09/1402 06:43:59 ق.ظ استعلام مطالعات مکان یابی و ژئوفیزیک شش حلقه چاه آب در مناطق عشایری ک شهرستان قیرو کارزین و چاه آب شرب در شهرستان آباده ومناطق عشایری شهرستان ممسنی استعلام مطالعات مکان یابی و ژئوفیزیک شش حلقه چاه آب در مناطق عشایری ک شهرستان قیرو کارزین و چاه آب شرب در شهرستان آباده ومناطق عشایری شهرستان ممسنی 04/09/1402 05:40:00 ق.ظ فراخوان بررسی شاخص های پتانسیل یابی مناطق گردشگری ابی فراخوان بررسی شاخص های پتانسیل یابی مناطق گردشگری ابی 02/09/1402 07:14:50 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مهندسی و مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی طرح تامین آب شهر مریوان از سد گاران مناقصه، خرید خدمات مشاوره مهندسی و مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی طرح تامین آب شهر مریوان از سد گاران 02/09/1402 06:44:00 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی مشاوران خدمات مهندسی و ... فراخوان خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی مشاوران خدمات مهندسی و ... 02/09/1402 06:27:14 ق.ظ استعلام مطالعات مرحله اول و مدل هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب ... استعلام مطالعات مرحله اول و مدل هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب ... 01/09/1402 10:58:59 ق.ظ استعلام مطالعات مرحله اول و دوم ارتقای و توسعه تصفیه خانه فاضلاب استعلام مطالعات مرحله اول و دوم ارتقای و توسعه تصفیه خانه فاضلاب 01/09/1402 10:56:42 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره و نظارت عملیات احیاءومرمت قنوات 12 رشته به پیوست توضیحات استعلام خدمات مشاوره و نظارت عملیات احیاءومرمت قنوات 12 رشته به پیوست توضیحات 01/09/1402 09:07:00 ق.ظ استعلام پایش کیفی پساب فاضلاب شهری بر اساس شرایط،مناطق نمونه برداری و شرح خدمات مندرج در آگهی استعلام و پیش نویس قرارداد(پیوست) استعلام پایش کیفی پساب فاضلاب شهری بر اساس شرایط،مناطق نمونه برداری و شرح خدمات مندرج در آگهی استعلام و پیش نویس قرارداد(پیوست) 01/09/1402 07:44:00 ق.ظ آگهی شناسایی مشاور حوزه طراحی، ایجاد کاشت، نگهداری فضای سبز شهری و .... آگهی شناسایی مشاور حوزه طراحی، ایجاد کاشت، نگهداری فضای سبز شهری و .... 01/09/1402 07:05:37 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار مشاوره، مطالعه، طراحی و اجرای طراحی تصفیه خانه فاضلاب فراخوان شناسایی پیمانکار مشاوره، مطالعه، طراحی و اجرای طراحی تصفیه خانه فاضلاب 01/09/1402 06:44:03 ق.ظ مناقصه‌ عمومی به روش QBS انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و رینگ آبی مناقصه‌ عمومی به روش QBS انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و رینگ آبی 01/09/1402 06:03:53 ق.ظ استعلام عملیات بهسازی و مهندسی مجدد مخزن هوایی فلزی روستای ابراهیم آبادگران گرگان-مطابق با اسناد استعلام عملیات بهسازی و مهندسی مجدد مخزن هوایی فلزی روستای ابراهیم آبادگران گرگان-مطابق با اسناد 01/09/1402 05:26:00 ق.ظ استعلام حفر2 گمانه 20 و 30 متری جهت آزمایش ژئوتکنیک پروژه فرودگاه سمنان به صورت ماشینی (حفر گمانه، آزمایش SPT و پلیکا گذاری گمانه 30 متری) استعلام حفر2 گمانه 20 و 30 متری جهت آزمایش ژئوتکنیک پروژه فرودگاه سمنان به صورت ماشینی (حفر گمانه، آزمایش SPT و پلیکا گذاری گمانه 30 متری) 01/09/1402 05:07:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات بازرسی مواد شیمیایی استعلام انجام خدمات بازرسی مواد شیمیایی 01/09/1402 01:00:00 ب.ظ آگهی فراخوان انتخاب مشاور آگهی فراخوان انتخاب مشاور 30/08/1402 10:39:14 ق.ظ فراخوان مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای اثرگذار بر سدهای آب شرب استان فراخوان مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای اثرگذار بر سدهای آب شرب استان 30/08/1402 09:25:37 ق.ظ مناقصه, عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق ** ( شیراز)** مناقصه, عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق ** ( شیراز)** 30/08/1402 09:18:46 ق.ظ استعلام شناسایی و اولویت بندی مسایل مدیریت لجن و کنترل لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها نواحی استان خوزستان استعلام شناسایی و اولویت بندی مسایل مدیریت لجن و کنترل لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها نواحی استان خوزستان 30/08/1402 09:05:00 ق.ظ مناقصه, نشت یابی شبکه توزیع - خطوط انتقال وانشعابات آب (شهر پاوه ) مناقصه, نشت یابی شبکه توزیع - خطوط انتقال وانشعابات آب (شهر پاوه ) 30/08/1402 08:32:06 ق.ظ مناقصه, بازنگری مطالعات دلیجان مناقصه, بازنگری مطالعات دلیجان 30/08/1402 08:16:15 ق.ظ مناقصه, بازنگری مطالعات شهر مهاجران مناقصه, بازنگری مطالعات شهر مهاجران 30/08/1402 08:10:12 ق.ظ مناقصه, مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای اثر گذار بر سدهای آب شرب استان مرکزی مناقصه, مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای اثر گذار بر سدهای آب شرب استان مرکزی 30/08/1402 08:03:08 ق.ظ