مشاوره رسته های آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان انتخاب مشاور با موضوع پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  فراخوان انتخاب مشاور با موضوع پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  10/09/1401 05:29:48 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت اجرای طرح توسعه و لایروبی اسکله در استان ... فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت اجرای طرح توسعه و لایروبی اسکله در استان ... 10/09/1401 05:29:46 ق.ظ استعلام خدمات نمونه برداری،آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها و کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان آ.غ استعلام خدمات نمونه برداری،آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها و کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان آ.غ 09/09/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام عملیات شستشو و لایروبی و ویدئو متری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه فاضلاب استعلام عملیات شستشو و لایروبی و ویدئو متری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه فاضلاب 09/09/1401 11:09:25 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب مناقصه, انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 09/09/1401 07:40:23 ق.ظ فراخوان انتخاب مشاور با موضوع پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب فراخوان انتخاب مشاور با موضوع پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب 09/09/1401 07:11:11 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاورکارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران به روش کیفیت و قیمت مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاورکارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران به روش کیفیت و قیمت 09/09/1401 06:01:00 ق.ظ استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو 09/09/1401 05:15:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب مناقصه، خرید خدمات مشاوره اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی 2400 هکتاری در سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی سواحل ، ب مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی 2400 هکتاری در سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی سواحل ، ب 08/09/1401 11:23:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها مناقصه, اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها 08/09/1401 10:47:15 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی 08/09/1401 10:57:37 ق.ظ استعلام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی رودخانه ها و آبراهه های استان به طول 150 کیلومتر در حوضه آبریز کارون بزرگ استعلام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی رودخانه ها و آبراهه های استان به طول 150 کیلومتر در حوضه آبریز کارون بزرگ 08/09/1401 09:58:00 ق.ظ مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهر گرگان (۳) مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهر گرگان (۳) 08/09/1401 09:18:48 ق.ظ مناقصه, انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری در سامان مناقصه, انجام نقشه برداری و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی مجتمع بندری شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری در سامان 08/09/1401 09:07:44 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم 08/09/1401 06:52:26 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های 21 تا 24 بندر امام خمینی(ره) مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های 21 تا 24 بندر امام خمینی(ره) 08/09/1401 06:27:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها - نوبت دوم 08/09/1401 05:19:30 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انتخاب مدیریت طرح شهرک های کشاورزی (گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری) مناقصه، خرید خدمات مشاوره انتخاب مدیریت طرح شهرک های کشاورزی (گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری) 07/09/1401 11:38:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی به کارفرما برای احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی شمال شهر مقدس مشهد مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی به کارفرما برای احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی شمال شهر مقدس مشهد 07/09/1401 11:37:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 07/09/1401 11:30:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت مطالعه و طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری درختان پایین دست سد فریمان بر اساس مدارک پیوست استعلام استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت مطالعه و طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری درختان پایین دست سد فریمان بر اساس مدارک پیوست استعلام 07/09/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام خدمات اندازه گیری ابهای سطحی و زیرزمینیبروجرد درود اشترینان استعلام خدمات اندازه گیری ابهای سطحی و زیرزمینیبروجرد درود اشترینان 07/09/1401 10:23:00 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مدیریت طرح شهرک های کشاورزی (گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری) تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مدیریت طرح شهرک های کشاورزی (گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری) 07/09/1401 10:30:37 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم مناقصه عمومی طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم 07/09/1401 09:01:22 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها تجدید مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه آب بخشی از فرآیندهای بهره برداری، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ها 07/09/1401 07:30:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم خلا نیروگاه بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم خلا نیروگاه بندرعباس 07/09/1401 05:51:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 07/09/1401 05:40:58 ق.ظ استعلام عملیات شناسایی و نشت یابی در شهر کوهدشت استعلام عملیات شناسایی و نشت یابی در شهر کوهدشت 07/09/1401 05:11:00 ق.ظ استعلام طراحی چاه فلمن و تهیه اسناد و نقشه و برآورد اجرای کار(طبق شرح خدمات پیوست) استعلام طراحی چاه فلمن و تهیه اسناد و نقشه و برآورد اجرای کار(طبق شرح خدمات پیوست) 07/09/1401 01:17:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان بستک و پا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان بستک و پا 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره 06/09/1401 10:38:52 ق.ظ مناقصه انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای... مناقصه انتخاب مشاور جهت ارائه خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای... 06/09/1401 09:23:41 ق.ظ فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی 06/09/1401 08:50:21 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بازرسی جهت خریدتجهیزات آب و فاضلاب -(کد217-1401)-نوبت دوم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بازرسی جهت خریدتجهیزات آب و فاضلاب -(کد217-1401)-نوبت دوم 06/09/1401 08:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئو متری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب وکد گذاری عیوب وطبقه بندی خطوط فاضلاب روها 06/09/1401 07:10:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید 06/09/1401 06:56:13 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 06/09/1401 05:46:51 ق.ظ استعلام انجام مطالعات پدافند غیرعامل سد بانه واقع در شهرستان بانه استعلام انجام مطالعات پدافند غیرعامل سد بانه واقع در شهرستان بانه 06/09/1401 05:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 05/09/1401 11:24:46 ق.ظ استعلام تهیه گزارش توجیهی و مدل مالی تاسیسات تصفیه خانه و ارزش گذاری پساب خروجیتاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ایلام –دهلران – دره شهر استعلام تهیه گزارش توجیهی و مدل مالی تاسیسات تصفیه خانه و ارزش گذاری پساب خروجیتاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ایلام –دهلران – دره شهر 05/09/1401 10:25:00 ق.ظ استعلام مطالعات پدافند غیرعامل سد قشلاق شهر سنندج استعلام مطالعات پدافند غیرعامل سد قشلاق شهر سنندج 05/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام اندازه گیری سطح آب چاه های مشاهده ای و اندازه گیری دبی و نمونه برداری از منابع آب انتخابی استعلام اندازه گیری سطح آب چاه های مشاهده ای و اندازه گیری دبی و نمونه برداری از منابع آب انتخابی 05/09/1401 09:56:00 ق.ظ استعلام نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه نگهداری و آبیاری از جنگلکاری های سنواتی در سطح استان استعلام نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه نگهداری و آبیاری از جنگلکاری های سنواتی در سطح استان 05/09/1401 09:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای سطحی شهر شهریار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت خدمات مطالعه اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت روان آبهای سطحی شهر شهریار 05/09/1401 09:44:00 ق.ظ استعلام نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری های سنواتی در حوزه های آبخیز نوجان,دره سر,ارنگه ,سیرا و واریان در شهرستان کرج استعلام نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه نگهداری از جنگلکاری های سنواتی در حوزه های آبخیز نوجان,دره سر,ارنگه ,سیرا و واریان در شهرستان کرج 05/09/1401 09:41:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب ...نوبت دوم  مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب ...نوبت دوم  05/09/1401 08:27:59 ق.ظ مناقصه طراحی و اجرای مساحت 100 هکتار فضای سبز .... مناقصه طراحی و اجرای مساحت 100 هکتار فضای سبز .... 05/09/1401 08:02:12 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی ... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی ... 05/09/1401 07:56:14 ق.ظ آگهی فراخوان انتخاب مشاوره طراحی آگهی فراخوان انتخاب مشاوره طراحی 05/09/1401 07:45:04 ق.ظ استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم در بازههایی از مسیل ها و رودخانه های واقع در محدوده حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب و شهرستان مهاباد استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم در بازههایی از مسیل ها و رودخانه های واقع در محدوده حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب و شهرستان مهاباد 05/09/1401 09:30:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه انتخاب مهندسین مشاور یا پیمانکاران ذیصلاح برای کنتور خوانی و ساماندهی انشعابات و وصول هزینه آب بها و فاضلاب بها مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه انتخاب مهندسین مشاور یا پیمانکاران ذیصلاح برای کنتور خوانی و ساماندهی انشعابات و وصول هزینه آب بها و فاضلاب بها 04/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، مرحله اول ساماندهی در بازههایی از مسیل ها و رودخانه ها در سطح حوضه آبریز رودخانه ارس استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، مرحله اول ساماندهی در بازههایی از مسیل ها و رودخانه ها در سطح حوضه آبریز رودخانه ارس 05/09/1401 09:05:00 ق.ظ استعلام پروژه نظارت مقابله با بیابان زایی جنوب کرمان استعلام پروژه نظارت مقابله با بیابان زایی جنوب کرمان 05/09/1401 09:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، ساخت، حمل، نصب و نگهداری تصفیه خانه پساب صنعتی (پکیج فولادی) به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرایند MBBR در منطقه مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، ساخت، حمل، نصب و نگهداری تصفیه خانه پساب صنعتی (پکیج فولادی) به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرایند MBBR در منطقه 03/09/1401 05:05:00 ق.ظ استعلام اندازه گیری سطح آب چاه های مشاهده ای و اندازه گیری دبی و نمونه برداری از منابع آب انتخابی استعلام اندازه گیری سطح آب چاه های مشاهده ای و اندازه گیری دبی و نمونه برداری از منابع آب انتخابی 03/09/1401 01:22:00 ب.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات بازرسی جهت خرید تجهیزات آب و فاضلاب مناقصه عمومی انجام خدمات بازرسی جهت خرید تجهیزات آب و فاضلاب 02/09/1401 11:18:09 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب .... مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه توزیع آب .... 02/09/1401 08:53:06 ق.ظ استعلام انجام و ارائه خدمات فنی کارشناسی مورد نیاز برای تکمیل پرونده های مرتبط با درخواست های آب سطحی به منظور طرح در کمیته منابع آب استعلام انجام و ارائه خدمات فنی کارشناسی مورد نیاز برای تکمیل پرونده های مرتبط با درخواست های آب سطحی به منظور طرح در کمیته منابع آب 02/09/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام مطالعات تعیین حدبستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های هرستانه،هنده، غرغن، دره تیز آب و مسیل مسکن مهر خوانسار به همراه عملیات نقشه برداری(31km) استعلام مطالعات تعیین حدبستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های هرستانه،هنده، غرغن، دره تیز آب و مسیل مسکن مهر خوانسار به همراه عملیات نقشه برداری(31km) 02/09/1401 04:55:00 ق.ظ استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های آران و بیدگل و کاشان به همراه عملیات نقشه برداری به به طول تقریبی 49 کیلومتر استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های آران و بیدگل و کاشان به همراه عملیات نقشه برداری به به طول تقریبی 49 کیلومتر 02/09/1401 04:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اضطراری انتقال مستقیم آب از فیدر 1 به چاه نیمه 3 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اضطراری انتقال مستقیم آب از فیدر 1 به چاه نیمه 3 01/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تست هیدرواستاتیک فشار لوله 6 اینچ فضای سبز طبق لیست پیوست استعلام تست هیدرواستاتیک فشار لوله 6 اینچ فضای سبز طبق لیست پیوست 02/09/1401 01:56:00 ب.ظ استعلام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه استعلام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه 01/09/1401 12:06:51 ب.ظ استعلام انجام مطالعات مرحله اول ودو مدول توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر مهران با دبی ورودی 5000 متر مکعب استعلام انجام مطالعات مرحله اول ودو مدول توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر مهران با دبی ورودی 5000 متر مکعب 01/09/1401 10:57:00 ق.ظ مناقصه عملیات شستشو و لایروبی و ویدئومتری CCTV نوبت دوم مناقصه عملیات شستشو و لایروبی و ویدئومتری CCTV نوبت دوم 01/09/1401 10:49:39 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی اسکله فلزی شناور شماره 9 بندر شهید باهنر مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی اسکله فلزی شناور شماره 9 بندر شهید باهنر 01/09/1401 08:48:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت مطالعه و طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری درختان پایین دست سد فریمان طبق اسناد استعلام در فایل پیوست استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت مطالعه و طراحی خط انتقال آب و شبکه آبیاری درختان پایین دست سد فریمان طبق اسناد استعلام در فایل پیوست 01/09/1401 08:15:00 ق.ظ آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره  آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره 01/09/1401 08:28:15 ق.ظ استعلام تهیه نقشه توپوگرفی، مسطحاتی وتعیین موقعیت مکانی و توصیفی 1650 مشترک آب روستای جابان استعلام تهیه نقشه توپوگرفی، مسطحاتی وتعیین موقعیت مکانی و توصیفی 1650 مشترک آب روستای جابان 01/09/1401 07:35:00 ق.ظ استعلام انجام پیمایش و نشت یابی و شناسایی نشت یتبی بر روی شبکه توزیع و انشعابات آب در گلستان و احمد آباد مستوفی استعلام انجام پیمایش و نشت یابی و شناسایی نشت یتبی بر روی شبکه توزیع و انشعابات آب در گلستان و احمد آباد مستوفی 01/09/1401 07:14:00 ق.ظ فراخوان خدمات مشاور مطالعات تعمیرات اساسی اسکله فلزی شناور شماره 9 فراخوان خدمات مشاور مطالعات تعمیرات اساسی اسکله فلزی شناور شماره 9 01/09/1401 07:16:55 ق.ظ تجدید مناقصه طراحی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری تجدید مناقصه طراحی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری 01/09/1401 07:12:54 ق.ظ مناقصه امور خدمات راهبری، تعمیرات و نظارت، بر تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های بهنوش نوبت دوم  مناقصه امور خدمات راهبری، تعمیرات و نظارت، بر تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های بهنوش 01/09/1401 06:58:07 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع 01/09/1401 06:37:25 ق.ظ استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو مطابق شرح خدمات پیوستی استعلام مطالعات ژئو تکنیک تونل انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ماکو مطابق شرح خدمات پیوستی 01/09/1401 05:56:00 ق.ظ استعلام مشاوره جهت طراحی،خرید،نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کمپ خلیج فارس شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی استعلام مشاوره جهت طراحی،خرید،نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کمپ خلیج فارس شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 01/09/1401 05:45:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای عملیات کنترل سیلاب سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 01/09/1401 04:46:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس 01/09/1401 04:46:00 ق.ظ استعلام مطالعات مطالعات پهنه بندی سیل استقرارگاه های عشایری منتخب استان فارس استعلام مطالعات مطالعات پهنه بندی سیل استقرارگاه های عشایری منتخب استان فارس 01/09/1401 04:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گشت، بازرسی و نظارت برمنابع آب استان قم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گشت، بازرسی و نظارت برمنابع آب استان قم 30/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های فاز یک تصفیه زهاب اسیدی مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های فاز یک تصفیه زهاب اسیدی 30/08/1401 11:14:16 ق.ظ استعلام قرارداد نمونه برداری و آنالیز آب شرب بنادر تابعه در سال ۱۴۰۱ استعلام قرارداد نمونه برداری و آنالیز آب شرب بنادر تابعه در سال ۱۴۰۱ 30/08/1401 10:48:00 ق.ظ فراخوان بررسی بازارهای متقاضی آب و پساب و ارائه راهکارهای کاربردی تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری.... فراخوان بررسی بازارهای متقاضی آب و پساب و ارائه راهکارهای کاربردی تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری.... 30/08/1401 11:04:49 ق.ظ فراخوان مطالعه و بهینه سازی فرآیند جداسازی لخته گیرها و ظروف جداکننده .... فراخوان مطالعه و بهینه سازی فرآیند جداسازی لخته گیرها و ظروف جداکننده .... 30/08/1401 10:39:50 ق.ظ فراخوان کاربرد نانو جاذب ها در تصفیه آب و پساب  فراخوان کاربرد نانو جاذب ها در تصفیه آب و پساب  30/08/1401 10:30:54 ق.ظ مناقصه عملیات شستشو و لایروبی و ویدئومتری CCTV مناقصه عملیات شستشو و لایروبی و ویدئومتری CCTV 30/08/1401 10:24:44 ق.ظ فراخوان بررسی کارائی نانوذرات مغناطیسی در تصفیه آب و پساب  فراخوان بررسی کارائی نانوذرات مغناطیسی در تصفیه آب و پساب  30/08/1401 10:24:09 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی... نوبت دوم 30/08/1401 10:04:30 ق.ظ مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهر گرگان (۳) مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به شهر گرگان (۳) 30/08/1401 08:25:00 ق.ظ مناقصه پروژه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان مناقصه پروژه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان 30/08/1401 08:30:10 ق.ظ فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی 30/08/1401 07:04:41 ق.ظ استعلام مطالعه ،طراحی و تهیه اسناد مناقصه، فنی و اجرایی" نصب و راه اندازی اکچوئتورها استعلام مطالعه ،طراحی و تهیه اسناد مناقصه، فنی و اجرایی" نصب و راه اندازی اکچوئتورها 30/08/1401 06:30:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی...نوبت دوم  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات طرح و ساخت تاسیسات برق رسانی...نوبت دوم  30/08/1401 06:02:31 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاور مطالعه و طراحی سامانه های نوین آبیاری در سطح استان سمنان استعلام خرید خدمات مشاور مطالعه و طراحی سامانه های نوین آبیاری در سطح استان سمنان 29/08/1401 11:35:00 ق.ظ فراخون بررسی فنی اقتصادی و بهینه سازی عملکرد .. فراخون بررسی فنی اقتصادی و بهینه سازی عملکرد م... 29/08/1401 10:42:26 ق.ظ مناقصه, استعلام: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های رودخانه مرزی در استان گلستان مناقصه, استعلام: نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های رودخانه مرزی در استان گلستان 29/08/1401 10:24:01 ق.ظ استعلام طراحی و جانمایی دوربین های و تهیه نقشه های اجرایی جهت نصب و راه اندازی مطابق شرح کار و نقشه پیوست استعلام طراحی و جانمایی دوربین های و تهیه نقشه های اجرایی جهت نصب و راه اندازی مطابق شرح کار و نقشه پیوست 29/08/1401 10:08:00 ق.ظ استعلام مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در عملیات و فعالیتهای کارفرما در دامنه عملکرد قسمت ستادی وصف جهت انطباق با استاندارد ISO9001 - 2015 استعلام مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در عملیات و فعالیتهای کارفرما در دامنه عملکرد قسمت ستادی وصف جهت انطباق با استاندارد ISO9001 - 2015 29/08/1401 07:56:00 ق.ظ استعلام مشاوره طراحی اتصال 4 دستگاه مخزن به استخر آب آتش نشانی انبار نفت خرم آباد استعلام مشاوره طراحی اتصال 4 دستگاه مخزن به استخر آب آتش نشانی انبار نفت خرم آباد 29/08/1401 06:21:00 ق.ظ