مشاوره رسته های آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تعیین تکلیف و کارشناسی چهارصد هکتار اراضی بستر رودخانه های استان با قابلیت انعقاد قرارداداجاره بستر استعلام تعیین تکلیف و کارشناسی چهارصد هکتار اراضی بستر رودخانه های استان با قابلیت انعقاد قرارداداجاره بستر 27/03/1403 05:56:00 ق.ظ مناقصه عمومی بروزرسانی مدل سه بعدی واحد آبگیر شامل تمامی عوارض رو سطحی، زیر سطحی... مناقصه عمومی بروزرسانی مدل سه بعدی واحد آبگیر شامل تمامی عوارض رو سطحی، زیر سطحی... 27/03/1403 05:34:26 ق.ظ استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست ارائه گواهی فضای سبز الزامی میباشد مشخصات به پیوست مراجعه گردد استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست ارائه گواهی فضای سبز الزامی میباشد مشخصات به پیوست مراجعه گردد 27/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام مطالعه و بررسی ابزار دقیق سدهای هاله کزنار خان اباد مروک حوضیان ایوشان استعلام مطالعه و بررسی ابزار دقیق سدهای هاله کزنار خان اباد مروک حوضیان ایوشان 27/03/1403 03:30:00 ق.ظ مناقصه عمومی بروزرسانی مدل سه بعدی واحد آبگیر شامل تمامی عوارض رو سطحی، زیر سطحی... مناقصه عمومی بروزرسانی مدل سه بعدی واحد آبگیر شامل تمامی عوارض رو سطحی، زیر سطحی... 26/03/1403 12:42:56 ب.ظ فراخوان خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب فراخوان خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 26/03/1403 10:53:15 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی قبل،بعد و حین اجرای پروژه های هدایت آبهای سطحی شهر زاهدان مناقصه، خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی قبل،بعد و حین اجرای پروژه های هدایت آبهای سطحی شهر زاهدان 26/03/1403 09:46:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مشاوران جهت احداث و ساخت و بازسازی و تکمیل کانال ... ارزیابی کیفی مشاوران جهت احداث و ساخت و بازسازی و تکمیل کانال ... 26/03/1403 09:31:42 ق.ظ استعلام نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات در شهر های قدس ، شهریار ، باغستان و صباشهر براساس فهرست بهای خاص سال 1403 به مدت 12 ماه مطابق اسناد پیوست استعلام نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات در شهر های قدس ، شهریار ، باغستان و صباشهر براساس فهرست بهای خاص سال 1403 به مدت 12 ماه مطابق اسناد پیوست 26/03/1403 08:17:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی نظارت برعملیات اجرائی احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر پاکدشت(شامل نظارت قبل از اجرا ،حین اجرا و بعد از اجرا) مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی نظارت برعملیات اجرائی احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر پاکدشت(شامل نظارت قبل از اجرا ،حین اجرا و بعد از اجرا) 26/03/1403 08:16:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... 26/03/1403 07:28:10 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها نوبت دوم 26/03/1403 06:04:20 ق.ظ مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث مدول - نوبت دوم مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث مدول - نوبت دوم 26/03/1403 05:57:28 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی - نوبت دوم 26/03/1403 05:24:24 ق.ظ استعلام مطالعات مکانیابی احداث بند خاکی ذخیره آب به منظور توسعه کشاورزی و تدوین نظام بهره برداری مربوطه در منطقه عشایری (کیارس –بن پره ) شهرستان گتوند استعلام مطالعات مکانیابی احداث بند خاکی ذخیره آب به منظور توسعه کشاورزی و تدوین نظام بهره برداری مربوطه در منطقه عشایری (کیارس –بن پره ) شهرستان گتوند 26/03/1403 04:55:00 ق.ظ استعلام شستشو ، ویدیو متری ، سمپاشی و اصلاح منهول استعلام شستشو ، ویدیو متری ، سمپاشی و اصلاح منهول 26/03/1403 04:41:00 ق.ظ استعلام خدمات نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری (1-1402) در شهرستانهای مرند ورزقان هوراند چاراویماق اسکو و بناب طبق اسناد پیوستی استعلام خدمات نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری (1-1402) در شهرستانهای مرند ورزقان هوراند چاراویماق اسکو و بناب طبق اسناد پیوستی 24/03/1403 08:01:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات پشتیبانی سامانه اطلاعات مکانی GIS استعلام انجام خدمات پشتیبانی سامانه اطلاعات مکانی GIS 24/03/1403 05:56:00 ب.ظ استعلام انتخاب مشاور طراحی تفصیلی سایت و سلار جاده و کمپ استراحت کارکنان سایتهای حفاری چاه آب عمیق در مناطق طبس (خراسان جنوبی) و جانجا (سیستان و بلوچستان) استعلام انتخاب مشاور طراحی تفصیلی سایت و سلار جاده و کمپ استراحت کارکنان سایتهای حفاری چاه آب عمیق در مناطق طبس (خراسان جنوبی) و جانجا (سیستان و بلوچستان) 24/03/1403 05:48:00 ب.ظ استعلام انتخاب مشاور برای انجام نظارت عالیه بر قردادهای مطالعات مرتبط با دفتر امور خاک کشاورزی در استان ها طبق شرح پیوست استعلام انتخاب مشاور برای انجام نظارت عالیه بر قردادهای مطالعات مرتبط با دفتر امور خاک کشاورزی در استان ها طبق شرح پیوست 24/03/1403 05:39:00 ب.ظ استعلام برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات آب و فاضلاب استعلام برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات آب و فاضلاب 23/03/1403 11:10:42 ق.ظ استعلام برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات آب و فاضلاب استعلام برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات آب و فاضلاب 23/03/1403 11:08:01 ق.ظ استعلام استعلام قیمت بازدید فنی، سرویس و نگهداری سیستم اطفاء حریق و اعلام حریق ( گازی و آبی) "ساختمان های ستادی، مرکزی و کلیه شعب استان تهران" استعلام استعلام قیمت بازدید فنی، سرویس و نگهداری سیستم اطفاء حریق و اعلام حریق ( گازی و آبی) "ساختمان های ستادی، مرکزی و کلیه شعب استان تهران" 23/03/1403 10:32:00 ق.ظ مناقصه, تک گزینه ای: نظارت کارگاهی و عالیه طرح آبرسانی به شهرهای بندرترکمن٬ گمیشان و بندرگز مناقصه, تک گزینه ای: نظارت کارگاهی و عالیه طرح آبرسانی به شهرهای بندرترکمن٬ گمیشان و بندرگز 23/03/1403 10:10:57 ق.ظ مناقصه پروژه انجام خدمات مشاوره بهسازی سیستم آب آتش نشانی مجموعه های عملیاتی نوبت دوم مناقصه پروژه انجام خدمات مشاوره بهسازی سیستم آب آتش نشانی مجموعه های عملیاتی نوبت دوم 23/03/1403 09:09:33 ق.ظ استعلام آنالیز آلاینده های زیست محیطی ( مشخصات طبق پیوستها ) . استعلام آنالیز آلاینده های زیست محیطی ( مشخصات طبق پیوستها ) . 23/03/1403 08:17:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها 23/03/1403 08:02:19 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آ 23/03/1403 07:23:00 ق.ظ مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث مدول مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث مدول 23/03/1403 07:24:51 ق.ظ مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کتوک و عملیات احداث خط انتقال آببندان شموشک مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کتوک و عملیات احداث خط انتقال آببندان شموشک 23/03/1403 07:04:57 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه تدارک حمل، نصب، راه اندازی ... فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه تدارک حمل، نصب، راه اندازی ... 23/03/1403 06:42:14 ق.ظ مناقصه, " انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی ۱۹ مخزن بتنی شهر تهران " مناقصه, " انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی ۱۹ مخزن بتنی شهر تهران " 23/03/1403 05:34:19 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره اصلاح سیستم دفع آب های سطحی پالایشگاه دوم استعلام انجام خدمات مشاوره اصلاح سیستم دفع آب های سطحی پالایشگاه دوم 23/03/1403 05:34:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 160 کیلومتر نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 160 کیلومتر نوبت دوم 23/03/1403 05:09:10 ق.ظ استعلام مطالعات مرحله اول و دوم بازنگری تاسیسات آبرسانی روستای امام زاده هاشم رشت استعلام مطالعات مرحله اول و دوم بازنگری تاسیسات آبرسانی روستای امام زاده هاشم رشت 23/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام مطالعات پایدار سازی دیواره های حوضچه تغذیه واداری چاه فلمن شماره 3 محدوده ی امام زاده هاشم رشت استعلام مطالعات پایدار سازی دیواره های حوضچه تغذیه واداری چاه فلمن شماره 3 محدوده ی امام زاده هاشم رشت 23/03/1403 02:12:00 ب.ظ استعلام مطالعه مدیریت ریسک و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهرستان لاهیجان استعلام مطالعه مدیریت ریسک و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهرستان لاهیجان 22/03/1403 10:55:00 ق.ظ استعلام مطالعه تهیه و پیاده سازی برنامه اقدام در شرایط اضطراری در امور آب و فاضلاب شهرستان لاهیجان استعلام مطالعه تهیه و پیاده سازی برنامه اقدام در شرایط اضطراری در امور آب و فاضلاب شهرستان لاهیجان 22/03/1403 10:50:00 ق.ظ استعلام برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات استعلام برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات 22/03/1403 10:32:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی ، شستشو ، لایروبی ، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در اقطارمختلف و... تبریز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی ، شستشو ، لایروبی ، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در اقطارمختلف و... تبریز 22/03/1403 10:01:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور برای انجام نظارت عالیه بر قردادهای مطالعات مرتبط با دفتر امور خاک کشاورزی در استان ها طبق شرح پیوست استعلام انتخاب مشاور برای انجام نظارت عالیه بر قردادهای مطالعات مرتبط با دفتر امور خاک کشاورزی در استان ها طبق شرح پیوست 22/03/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام فاز سوم خدمات فنی و مهندسی (نظارت عالیه و کارگاهی) فازدوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود رشت به حجم 1000 متر مکعب استعلام فاز سوم خدمات فنی و مهندسی (نظارت عالیه و کارگاهی) فازدوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود رشت به حجم 1000 متر مکعب 22/03/1403 09:16:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه انجام خدمات مشاوره بهسازی سیستم آب آتش نشانی مجموعه های عملیاتی مناقصه عمومی پروژه انجام خدمات مشاوره بهسازی سیستم آب آتش نشانی مجموعه های عملیاتی 22/03/1403 09:15:23 ق.ظ استعلام انجام خدمات مهندسی مشاوره و طراحی سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران استعلام انجام خدمات مهندسی مشاوره و طراحی سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران 22/03/1403 08:48:00 ق.ظ فراخوان مطالعه ساختمان آتش نشانی و تاسیسات اطفا حریق محدوده نوبت دوم فراخوان مطالعه ساختمان آتش نشانی و تاسیسات اطفا حریق محدوده 22/03/1403 08:43:18 ق.ظ استعلام بازبینی مطالعات وضعیت موجودوطراحی سیستم یکپارچه تامین اب شرب شهرستان باشت طبق مشخصات وشرح خدمات پیوست استعلام بازبینی مطالعات وضعیت موجودوطراحی سیستم یکپارچه تامین اب شرب شهرستان باشت طبق مشخصات وشرح خدمات پیوست 22/03/1403 08:25:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی - نوبت دوم فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی - نوبت دوم 22/03/1403 08:05:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و 22/03/1403 07:52:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی، شستشو، لایروبی، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی، شستشو، لایروبی، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم 22/03/1403 07:48:09 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری نوبت دوم 22/03/1403 07:30:42 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی 22/03/1403 07:01:36 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مدیریت طرح خدمات مشاور مهندسی طرحهای مطالعاتی و پروژه های اجرایی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان (MC) مناقصه، خرید خدمات مشاوره مدیریت طرح خدمات مشاور مهندسی طرحهای مطالعاتی و پروژه های اجرایی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان (MC) 22/03/1403 05:17:00 ق.ظ مناقصه پروژه طراحی، تأمین، اجرا، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب به روش اسمز معکوس - نوبت دوم مناقصه پروژه طراحی، تأمین، اجرا، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب به روش اسمز معکوس - نوبت دوم 21/03/1403 11:16:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری کرمانشاه به صنایع مادر منطقه بیستون مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری کرمانشاه به صنایع مادر منطقه بیستون 21/03/1403 10:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب 21/03/1403 09:59:00 ق.ظ استعلام خرید، نصب و بروزرسانی ایستگاه های نشت سنجی و تجهیز، نصب و راه اندازی گمانه های پیزومتری سد درودزن استعلام خرید، نصب و بروزرسانی ایستگاه های نشت سنجی و تجهیز، نصب و راه اندازی گمانه های پیزومتری سد درودزن 21/03/1403 09:59:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی شهر تهران مناقصه، خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی شهر تهران 21/03/1403 09:52:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۱۶۰ کیلومتر مناقصه, اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۱۶۰ کیلومتر 21/03/1403 08:12:08 ق.ظ استعلام انجام خدمات مهندسی مشاوره و طراحی سامانه حفاظت الکترونیک هومشند تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران استعلام انجام خدمات مهندسی مشاوره و طراحی سامانه حفاظت الکترونیک هومشند تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران 21/03/1403 07:58:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی 21/03/1403 07:10:46 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 160 کیلومتر مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 160 کیلومتر 21/03/1403 06:57:50 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی...​​​​​​​نوبت دوم  فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی...​​​​​​​نوبت دوم  21/03/1403 05:35:47 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مناقصه شماره م م آ ج/1403/0013 انجام خدمات مشاوره بهسازی سیستم آب آتش نشانی مجموعه های عملیاتی آغاجاری مناقصه، خرید خدمات مشاوره مناقصه شماره م م آ ج/1403/0013 انجام خدمات مشاوره بهسازی سیستم آب آتش نشانی مجموعه های عملیاتی آغاجاری 21/03/1403 05:23:00 ق.ظ مناقصه طراحی، خرید و نصب سیستم تزریق آب ژاول به کولینگ واحد PVC بسپاران - نوبت دوم مناقصه طراحی، خرید و نصب سیستم تزریق آب ژاول به کولینگ واحد PVC بسپاران - نوبت دوم 21/03/1403 05:28:38 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری 21/03/1403 04:48:47 ق.ظ استعلام خدمات فنی بازرسی تجهیزات مکانیکال اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب آبرسانی به شهرهای گروه الف استعلام خدمات فنی بازرسی تجهیزات مکانیکال اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب آبرسانی به شهرهای گروه الف 21/03/1403 03:17:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی، شستشو، لایروبی، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب مناقصه اجرای عملیات برداشت اطلاعات مکانی، شستشو، لایروبی، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب 20/03/1403 10:49:01 ق.ظ استعلام عملیات شستشو و ویدئومتری شبکه فاضلاب استعلام عملیات شستشو و ویدئومتری شبکه فاضلاب 20/03/1403 10:21:51 ق.ظ استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 20/03/1403 10:04:00 ق.ظ استعلام اجرا و بروزرسانی بر روی GIS مشترکین استعلام اجرا و بروزرسانی بر روی GIS مشترکین 20/03/1403 10:08:07 ق.ظ استعلام مطالعات پدافند غیرعامل سد چراغ ویس استعلام مطالعات پدافند غیرعامل سد چراغ ویس 20/03/1403 07:56:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات تامین آب اضطراری شهرهای مهاباد و بوکان استعلام انجام مطالعات تامین آب اضطراری شهرهای مهاباد و بوکان 20/03/1403 07:30:00 ق.ظ استعلام نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات در شهر های قدس ، شهریار ، باغستان و صباشهر براساس فهرست بهای خاص سال 1403 به مدت 12 ماه مطابق اسناد پیوست استعلام نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات در شهر های قدس ، شهریار ، باغستان و صباشهر براساس فهرست بهای خاص سال 1403 به مدت 12 ماه مطابق اسناد پیوست 20/03/1403 07:16:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات تامین آب اضطراری شهرهای خوی و میاندوآب استعلام انجام مطالعات تامین آب اضطراری شهرهای خوی و میاندوآب 20/03/1403 07:13:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات تامین آب اضطراری شهر ارومیه استعلام انجام مطالعات تامین آب اضطراری شهر ارومیه 20/03/1403 07:12:00 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی....نوبت دوم فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی تشکیل گروه های گشت و بازرسی.... نوبت دوم 20/03/1403 06:30:05 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی مشاور اجرای طرح توسعه اسکله 5 هزار تنی فراخوان عمومی شناسایی مشاور اجرای طرح توسعه اسکله 5 هزار تنی 20/03/1403 06:22:42 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی... فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی... 20/03/1403 04:17:40 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مهندسی ارزش 4 پروژه اولویت دار شرکت آب منطقه ای اردبیل-شرکتهای دارای رسته سد و شبکه حداقل پایه 3(در زمینه مهندسی ارزش) مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات مهندسی ارزش 4 پروژه اولویت دار شرکت آب منطقه ای اردبیل-شرکتهای دارای رسته سد و شبکه حداقل پایه 3(در زمینه مهندسی ارزش) 19/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل :پایش و بررسی فرونشست در دشت ھای الیگودرز،ازنا ، نورآباد و رومشکان واقع در استان لرستان، به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری به شرح پیوست استعلام خرید خدمت شامل :پایش و بررسی فرونشست در دشت ھای الیگودرز،ازنا ، نورآباد و رومشکان واقع در استان لرستان، به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری به شرح پیوست 19/03/1403 10:03:00 ق.ظ استعلام بازنگری و مطالعات شبکه ای آبیاری زهکشی سد کلان ملایر مساحت تحت پوشش 1600 هکتار استعلام بازنگری و مطالعات شبکه ای آبیاری زهکشی سد کلان ملایر مساحت تحت پوشش 1600 هکتار 19/03/1403 09:41:00 ق.ظ مناقصه پروژه طراحی، تأمین، اجرا، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب به روش اسمز معکوس مناقصه پروژه طراحی، تأمین، اجرا، نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب به روش اسمز معکوس 19/03/1403 09:46:17 ق.ظ مناقصه طراحی، ساخت و نصب منبع هوایی آب 10 مترمکعبی جهت قرنطینه ورودی سایت تنگ چنار مناقصه طراحی، ساخت و نصب منبع هوایی آب 10 مترمکعبی جهت قرنطینه ورودی سایت تنگ چنار 19/03/1403 09:37:13 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعه ساختمان آتش نشانی و تاسیسات اطفا حریق محدوده بندر فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعه ساختمان آتش نشانی و تاسیسات اطفا حریق محدوده بندر 19/03/1403 09:10:29 ق.ظ مناقصه عملیات مدیریت رواناب (بخش سیلاب) توام با نهالکاری و مراقبت و آبیاری مناقصه عملیات مدیریت رواناب (بخش سیلاب) توام با نهالکاری و مراقبت و آبیاری 19/03/1403 09:03:23 ق.ظ مناقصه و مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد .. مناقصه و مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد .. 19/03/1403 09:00:17 ق.ظ مناقصه و مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد .. مناقصه و مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد .. 19/03/1403 08:43:56 ق.ظ استعلام برآورد انجام آبرانی پروور 10 اینچ مرکز کالیبراسیون مشهد) (Water draw استعلام برآورد انجام آبرانی پروور 10 اینچ مرکز کالیبراسیون مشهد) (Water draw 19/03/1403 08:30:00 ق.ظ استعلام بکارگیری مشاور جهت پروژه مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست استعلام بکارگیری مشاور جهت پروژه مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست 19/03/1403 07:44:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تعیین حد بستر وحریم رودخانه های حوضه کارون و نقشه برداری مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات تعیین حد بستر وحریم رودخانه های حوضه کارون و نقشه برداری 19/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام بررسی مطالعات مدیریت جامع حوضه پایلوت شبستر به مساحت 184200 هکتار طبق اسناد پیوستی استعلام بررسی مطالعات مدیریت جامع حوضه پایلوت شبستر به مساحت 184200 هکتار طبق اسناد پیوستی 19/03/1403 06:12:00 ق.ظ استعلام مطالعات جامع حفاظت خاک و کنترل سیل و رسوب حوضه مغامیر شهرستان هشترود طبق اسناد پیوستی استعلام مطالعات جامع حفاظت خاک و کنترل سیل و رسوب حوضه مغامیر شهرستان هشترود طبق اسناد پیوستی 19/03/1403 05:57:00 ق.ظ استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی منطقه جنوب استان اصفهان، سایت ستاد - استعلام روز شنبه نوزدهم خرداد 1403 استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی منطقه جنوب استان اصفهان، سایت ستاد 19/03/1403 03:59:00 ق.ظ استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی مناطق مرکز و شرق استان اصفهان، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز شنبه نوزدهم خرداد 1403 استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی مناطق مرکز و شرق استان اصفهان، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 19/03/1403 03:57:00 ق.ظ استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی منطقه شمال استان اصفهان استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی منطقه شمال استان اصفهان 19/03/1403 03:57:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی... فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی... 19/03/1403 04:05:00 ق.ظ استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی منطقه غرب استان اصفهان استعلام مشاوره و اندازه گیری منابع آب سطحی منطقه غرب استان اصفهان 19/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 19/03/1403 09:32:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی... فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاور به منظور بهینه سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی... 17/03/1403 06:40:00 ق.ظ استعلام بررسی علت نشتی های موجود در خطوط آندگراند سیستم آتش نشانی استعلام بررسی علت نشتی های موجود در خطوط آندگراند سیستم آتش نشانی 17/03/1403 06:29:03 ق.ظ