قطعات بتنی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای تک لبه و موزائیک اصلاح رمپ اداره اجرای گاتر ورودی زیرزمین نخاله برداری و اجرای سنگ چین و آبرو بتنی استعلام اجرای تک لبه و موزائیک اصلاح رمپ اداره اجرای گاتر ورودی زیرزمین نخاله برداری و اجرای سنگ چین و آبرو بتنی 13/09/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام خرید دال بتنی اجرای پوشش روی جوب ها در حوزه منطقه پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد تحویل در محل استعلام خرید دال بتنی اجرای پوشش روی جوب ها در حوزه منطقه پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد تحویل در محل 13/09/1401 10:35:00 ق.ظ استعلام تهیه کلیه مصالح و اجرای جدول گذاری و تهیه و نصب دال بتنی طبق مشخصات فنی پیوست مندرج در برگه های بارگذاری شده توسط کارفرما استعلام تهیه کلیه مصالح و اجرای جدول گذاری و تهیه و نصب دال بتنی طبق مشخصات فنی پیوست مندرج در برگه های بارگذاری شده توسط کارفرما 13/09/1401 10:27:00 ق.ظ استعلام استعلام پایه بتونی چهارگوش تامین کنندگان محترم لطفاً ، براساس مستندات و استعلام پیوست قیمت گذاری فرمایید . استعلام استعلام پایه بتونی چهارگوش تامین کنندگان محترم لطفاً ، براساس مستندات و استعلام پیوست قیمت گذاری فرمایید . 13/09/1401 09:56:00 ق.ظ استعلام خرید موزاییک 40*40 طرح دار اتوماتیک دولایه 4 سانتی ساب خورده استاندارد جهت پروژه های امانی و مصوب شهر ابرکوه استعلام خرید موزاییک 40*40 طرح دار اتوماتیک دولایه 4 سانتی ساب خورده استاندارد جهت پروژه های امانی و مصوب شهر ابرکوه 13/09/1401 09:17:00 ق.ظ استعلام خرید جدول (4500عدد)وکانیوو(3500عدد)بابت جدول گذاری فاز6 معابر روستای شهید بهشتی ،شهرستان باخرز استعلام خرید جدول (4500عدد)وکانیوو(3500عدد)بابت جدول گذاری فاز6 معابر روستای شهید بهشتی ،شهرستان باخرز 13/09/1401 09:02:00 ق.ظ استعلام تولید دال پیش ساخته بتنی شهرستان بستک استعلام تولید دال پیش ساخته بتنی شهرستان بستک 13/09/1401 08:56:00 ق.ظ استعلام جدول بتنی پرسی ایستاده و خوابیده مطابق مشخصات فنی و شیتهای آزمایشگاهی و طرح اختلاط کارگاهی از نوع درجه 1 و مقاوم در برابر سایش و یخبندان استعلام جدول بتنی پرسی ایستاده و خوابیده مطابق مشخصات فنی و شیتهای آزمایشگاهی و طرح اختلاط کارگاهی از نوع درجه 1 و مقاوم در برابر سایش و یخبندان 13/09/1401 08:48:00 ق.ظ استعلام کفپوش بتنی پرسی 30*30رنگ سیمانی از نوع درجه 1 با کیفیت مقاوم در برابر سایش و یخبندان دارای شیتهای آزمایشگاهی و طرح اختلاط کارگاهی استعلام کفپوش بتنی پرسی 30*30رنگ سیمانی از نوع درجه 1 با کیفیت مقاوم در برابر سایش و یخبندان دارای شیتهای آزمایشگاهی و طرح اختلاط کارگاهی 13/09/1401 08:45:00 ق.ظ استعلام خرید 5000 عدد جدول پرسی ایستاده بتنی ( به ابعاد 30*50) جهت جدول گذاری معابر سطح شهر استعلام خرید 5000 عدد جدول پرسی ایستاده بتنی ( به ابعاد 30*50) جهت جدول گذاری معابر سطح شهر 13/09/1401 08:27:00 ق.ظ استعلام جرای پیاده رو سازی خیابان مصطفی خمینی حدفاصل چمران تا جام جم کلیه هزینهها بعهده پیمانکار میباشد استعلام جرای پیاده رو سازی خیابان مصطفی خمینی حدفاصل چمران تا جام جم کلیه هزینهها بعهده پیمانکار میباشد 13/09/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام خرید موزائیک پرسی (مطابق مدارک پیوست)(به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثرداده نمیشود)جهت اطلاعات بیشتر09122820165 استعلام خرید موزائیک پرسی (مطابق مدارک پیوست)(به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثرداده نمیشود)جهت اطلاعات بیشتر09122820165 13/09/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام نصب نیوجرسی مفصلی ( طبق لیست پیوست ) استعلام نصب نیوجرسی مفصلی ( طبق لیست پیوست ) 13/09/1401 07:04:00 ق.ظ مناقصه خرید خرید تعداد 779 اصله انواع پایه بتونی چهار گوش  و... مناقصه خرید خرید تعداد 779 اصله انواع پایه بتونی چهار گوش  و... 13/09/1401 07:11:03 ق.ظ استعلام تهیه ونصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت پست 63کیلوولت بهشت آباد واقع در شهرستان بمپور کارشناس مهندس کیخا 31137266-054 استعلام تهیه ونصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت پست 63کیلوولت بهشت آباد واقع در شهرستان بمپور کارشناس مهندس کیخا 31137266-054 13/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام تولید دال پیش ساخته بتنی شهرستان بندرخمیر استعلام تولید دال پیش ساخته بتنی شهرستان بندرخمیر 13/09/1401 06:24:00 ق.ظ استعلام دیوار بتنی مسلح پیش ساخته و ستون پیش ساخته بتنی مسلح و پایه ستون نگهدارنده و درب بتنی طبق مشخصات و نقشه ها و شرایط پیوست استعلام دیوار بتنی مسلح پیش ساخته و ستون پیش ساخته بتنی مسلح و پایه ستون نگهدارنده و درب بتنی طبق مشخصات و نقشه ها و شرایط پیوست 13/09/1401 06:10:00 ق.ظ استعلام خرید لوله بتنی تحت فشار طبق مشخصات فنی پیوست 245 متر ((35شاخه ی 7 متری )) هزینه حمل و نقل و تخلیه بعهده ی فروشنده می باشد . استعلام خرید لوله بتنی تحت فشار طبق مشخصات فنی پیوست 245 متر ((35شاخه ی 7 متری )) هزینه حمل و نقل و تخلیه بعهده ی فروشنده می باشد . 13/09/1401 05:57:00 ق.ظ استعلام سنگدال بتنی طبق جدول پیوستی مورد استفاده در شهرداری منطقه دو زنجان استعلام سنگدال بتنی طبق جدول پیوستی مورد استفاده در شهرداری منطقه دو زنجان 13/09/1401 05:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید احداث دیوار پیش ساخته بتنی و مسقف نمودن ایستگاههای حفاظت کاتدیک استان گلستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید احداث دیوار پیش ساخته بتنی و مسقف نمودن ایستگاههای حفاظت کاتدیک استان گلستان 13/09/1401 05:51:00 ق.ظ مناقصه خرید دریچه کامپوزیتی در سطح منطقه 22.... مناقصه خرید دریچه کامپوزیتی در سطح منطقه 22.... 13/09/1401 05:32:59 ق.ظ تجدید مناقصه خرید مجسمه های بتنی و فایبرگلاس تجدید مناقصه خرید مجسمه های بتنی و فایبرگلاس 13/09/1401 05:45:01 ق.ظ مناقصه کف سازی بتنی مناقصه کف سازی بتنی 13/09/1401 05:44:40 ق.ظ مناقصه تهیه پایه چراغ و تجهیزات روشنایی خیابان ... مناقصه تهیه پایه چراغ و تجهیزات روشنایی خیابان ... 13/09/1401 05:09:08 ق.ظ استعلام بلوک سیمانی 20*20*40 دو هزار عدد 2-بلوک سیمانی 10 20*40 یکهزار عدد استعلام بلوک سیمانی 20*20*40 دو هزار عدد 2-بلوک سیمانی 10 20*40 یکهزار عدد 13/09/1401 02:33:00 ب.ظ استعلام خرید موزاییک ویبره ای استعلام خرید موزاییک ویبره ای 12/09/1401 11:27:00 ق.ظ استعلام تولید موزائیک با ابعاد (40*40)(20*20)(10*20) با دستگاه تولید موزائیک تمام اتومات در کارگاه شن و ماسه شهرداری استعلام تولید موزائیک با ابعاد (40*40)(20*20)(10*20) با دستگاه تولید موزائیک تمام اتومات در کارگاه شن و ماسه شهرداری 12/09/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام تولید بلوک سیمانی با دستگاه تمام برقی 5 قالبی استعلام تولید بلوک سیمانی با دستگاه تمام برقی 5 قالبی 12/09/1401 09:08:00 ق.ظ استعلام 180متر دیوار پیش ساخته بتونی طبق مشخصات لیست پیوست استعلام 180متر دیوار پیش ساخته بتونی طبق مشخصات لیست پیوست 12/09/1401 09:06:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید نیمکت بتنی پارکی به تعداد 60 عدد طبق برگ استعلام بها استعلام درخواست خرید نیمکت بتنی پارکی به تعداد 60 عدد طبق برگ استعلام بها 12/09/1401 08:57:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی و مسقف نمودن ایستگاه های حفاظت کاتدیک نوبت دوم  تجدید فراخوان مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی و مسقف نمودن ایستگاه های حفاظت کاتدیک نوبت دوم  12/09/1401 09:04:47 ق.ظ استعلام درخواست خرید تجهیزات پارکی جهت مبلمان بوستان سلامت طبق اسناد پیوستی استعلام درخواست خرید تجهیزات پارکی جهت مبلمان بوستان سلامت طبق اسناد پیوستی 12/09/1401 08:25:00 ق.ظ مناقصه کف سازی بتنی مناقصه کف سازی بتنی 12/09/1401 08:29:52 ق.ظ تجدید مناقصه خرید مجسمه های بتنی و فایبرگلاس تجدید مناقصه خرید مجسمه های بتنی و فایبرگلاس 12/09/1401 08:25:30 ق.ظ استعلام نیمکت بتنی پارکی/ایران کد مشابه است /طبق عکس پیوست باشد/ استعلام نیمکت بتنی پارکی/ایران کد مشابه است /طبق عکس پیوست باشد/ 12/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه چهارم آبفای اهواز استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه چهارم آبفای اهواز 12/09/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام خرید دریچه بتنی طبق مشخصات پیوستی استعلام خرید دریچه بتنی طبق مشخصات پیوستی 12/09/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای حفاظ بتنی+ اجرای بتن (کف سازی )گلدشت-آشیانه خمین استعلام تهیه و اجرای حفاظ بتنی+ اجرای بتن (کف سازی )گلدشت-آشیانه خمین 12/09/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه سه آبفای اهواز استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه سه آبفای اهواز 12/09/1401 07:19:00 ق.ظ استعلام مصالح اجرای بام استعلام مصالح اجرای بام 12/09/1401 07:09:00 ق.ظ مناقصه پایه برق بتونی 12 متری با کشش 400 کیلوگرم نیرو مناقصه پایه برق بتونی 12 متری با کشش 400 کیلوگرم نیرو 12/09/1401 07:22:19 ق.ظ استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه دو آبفای اهواز استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه دو آبفای اهواز 12/09/1401 07:01:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید مجسمه های بتنی و فایبرگلاس تجدید مناقصه خرید مجسمه های بتنی و فایبرگلاس 12/09/1401 07:00:03 ق.ظ مناقصه کف سازی بتنی مناقصه کف سازی بتنی 12/09/1401 06:58:13 ق.ظ استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه یک آبفای اهواز استعلام خرید و نصب دریچه چدن بتن و لایروبی خطوط و آدم روهای فاضلاب منطقه یک آبفای اهواز 12/09/1401 06:36:00 ق.ظ مناقصه خرید حمل و اجرای باکس های ترافیکی .... نوبت دوم مناقصه خرید حمل و اجرای باکس های ترافیکی .... نوبت دوم 12/09/1401 06:51:32 ق.ظ استعلام خرید لوله بتنی سایز 1200 میلی متری به طول 2/60(|دو مترو شصت سانت) با استانداردهای لازم به همراه بارگیری-حمل وتخلیه در محل مورد نظر شهرداری منطقه استعلام خرید لوله بتنی سایز 1200 میلی متری به طول 2/60(|دو مترو شصت سانت) با استانداردهای لازم به همراه بارگیری-حمل وتخلیه در محل مورد نظر شهرداری منطقه 12/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام زیرسازی، اجرای پازل بتنی و تخریب و اجرای مجدد جدول معابر سطح شهر به صورت دستمزدی استعلام زیرسازی، اجرای پازل بتنی و تخریب و اجرای مجدد جدول معابر سطح شهر به صورت دستمزدی 12/09/1401 06:09:00 ق.ظ استعلام 110 اصله انواع پایه بتنی گرد استعلام 110 اصله انواع پایه بتنی گرد 12/09/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام سنگدال اسپایرول ترافیکی 0.3*1.2*6 پیش تنیده با عیار بتن 450 کیلوگرم بر متر مکعب کمربندی جنوبی کانال جنب آزمایشگاه مکانیک طبق جدول پیوستی استعلام سنگدال اسپایرول ترافیکی 0.3*1.2*6 پیش تنیده با عیار بتن 450 کیلوگرم بر متر مکعب کمربندی جنوبی کانال جنب آزمایشگاه مکانیک طبق جدول پیوستی 12/09/1401 04:45:00 ق.ظ استعلام لوله سیمانی قطر 1 - 1/4 و 2 متری کلاس 2 مطابق با مدارک پیوستی استعلام لوله سیمانی قطر 1 - 1/4 و 2 متری کلاس 2 مطابق با مدارک پیوستی 12/09/1401 04:25:00 ق.ظ استعلام بلوک هبلکس 10*25*60 سانتیمتری درجه یک-هزینه باربری و حمل تا سنندج برعهد فروشنده-پرداخت منوط به تائیدکیفیت توسط واحد مسکن و ساختمان کمیته امداد استان استعلام بلوک هبلکس 10*25*60 سانتیمتری درجه یک-هزینه باربری و حمل تا سنندج برعهد فروشنده-پرداخت منوط به تائیدکیفیت توسط واحد مسکن و ساختمان کمیته امداد استان 12/09/1401 09:38:00 ق.ظ استعلام فونداسیون , ستون , دیوار و قرنیز بتنی پیش ساخته طبق مشخصات فنی فایل های پیوست ( ایران کد ها مشابه می باشد) ضمیمه نمودن مشخصات فنی الزامی می باشد استعلام فونداسیون , ستون , دیوار و قرنیز بتنی پیش ساخته طبق مشخصات فنی فایل های پیوست ( ایران کد ها مشابه می باشد) ضمیمه نمودن مشخصات فنی الزامی می باشد 12/09/1401 09:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه های گرد بتونی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه های گرد بتونی 11/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید تایل بتنی جهت پروژه پیاده روسازی استعلام خرید تایل بتنی جهت پروژه پیاده روسازی 10/09/1401 08:20:03 ق.ظ مناقصه خرید،بارگیری و حمل و تخلیه لوله بتنی نوبت دوم مناقصه خرید،بارگیری و حمل و تخلیه لوله بتنی نوبت دوم 10/09/1401 08:09:54 ق.ظ استعلام سنگدال بتنی طبق جداول پیوستی مورد استفاده در شهرداری منطقه دو زنجان استعلام سنگدال بتنی طبق جداول پیوستی مورد استفاده در شهرداری منطقه دو زنجان 10/09/1401 07:22:00 ق.ظ استعلام با سلام خرید تایل جهت سنگفرش خبیابان و معابر سطح شهر طبق مشخصات پیوست استعلام با سلام خرید تایل جهت سنگفرش خبیابان و معابر سطح شهر طبق مشخصات پیوست 10/09/1401 06:35:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری و حمل و تخلیه لوله بتنی مناقصه خرید، بارگیری و حمل و تخلیه لوله بتنی 10/09/1401 06:03:15 ق.ظ استعلام سنگ فرش زرد رنگ 40*40 با ضخمات 4سانت 125متر سنگ فرش قرمز 40*40 ضخمات 4سانت 125متر سنگ فرش مشکی 20*40ضخمات 4سانت 70متر استعلام سنگ فرش زرد رنگ 40*40 با ضخمات 4سانت 125متر سنگ فرش قرمز 40*40 ضخمات 4سانت 125متر سنگ فرش مشکی 20*40ضخمات 4سانت 70متر 10/09/1401 05:25:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات بوستانهای سطح شهر مطابق برگه استعلام پیوستی استعلام خرید ملزومات بوستانهای سطح شهر مطابق برگه استعلام پیوستی 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کفپوش (بتنی)پیاده روهای سطح شهر جاورسیان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کفپوش (بتنی)پیاده روهای سطح شهر جاورسیان 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامون موسسه تحقیقات خاک و آب(کاملا منطبق با توضیحات و مستندات پیوست)هماهنگی و اطلاع بیشتر آقای چنگیزی 09199327289 استعلام اجرای دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامون موسسه تحقیقات خاک و آب(کاملا منطبق با توضیحات و مستندات پیوست)هماهنگی و اطلاع بیشتر آقای چنگیزی 09199327289 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام یونولیت سقفی ارتفاع 30وزن1400گرم-ایرانکد مشابه میباشد -بعداز مطالعه دقیق فایل پیوست پیش فاکتور بارگزاری شود استعلام یونولیت سقفی ارتفاع 30وزن1400گرم-ایرانکد مشابه میباشد -بعداز مطالعه دقیق فایل پیوست پیش فاکتور بارگزاری شود 09/09/1401 11:17:00 ق.ظ استعلام خرید دال بتنی اجرای پوشش روی جوب ها در حوزه منطقه پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد استعلام خرید دال بتنی اجرای پوشش روی جوب ها در حوزه منطقه پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد 09/09/1401 10:47:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل جداول خیابانی به سطح منطقه یک از ایران کد مشابه استفاده شده مدارک پیوستی بار گذاری گردد. استعلام تهیه و حمل جداول خیابانی به سطح منطقه یک از ایران کد مشابه استفاده شده مدارک پیوستی بار گذاری گردد. 09/09/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب دریچه بتنی طبق مشخصات پیوستی استعلام خرید و نصب دریچه بتنی طبق مشخصات پیوستی 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام با توجه به نبود کف پوش های مورد نظر در لیست، کدهای مشابه انتخاب شده است که ملاک انتخاب فروشندگان مدارک بارگذاری شده در (مدارک پیوستی) می باشد. استعلام با توجه به نبود کف پوش های مورد نظر در لیست، کدهای مشابه انتخاب شده است که ملاک انتخاب فروشندگان مدارک بارگذاری شده در (مدارک پیوستی) می باشد. 09/09/1401 09:12:00 ق.ظ استعلام مرمت و جدولگذاری کفپوش و دال بتنی ناحیه مینودر استعلام مرمت و جدولگذاری کفپوش و دال بتنی ناحیه مینودر 09/09/1401 09:05:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید پایه های گرد بتونی 9  متری... نوبت دوم مناقصه عمومی خرید پایه های گرد بتونی 9  متری... نوبت دوم 09/09/1401 08:49:59 ق.ظ استعلام کفپوش بتونی چرمی 40*40 با رنگ رزین خارجی و تمام رنگ با حداقل ضخامت سه سانتی متر استعلام کفپوش بتونی چرمی 40*40 با رنگ رزین خارجی و تمام رنگ با حداقل ضخامت سه سانتی متر 09/09/1401 08:25:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع پایه های بتونی گرد مناقصه خرید انواع پایه های بتونی گرد 09/09/1401 08:06:09 ق.ظ استعلام پایه های بتونی تامین کنندگان محترم ، براساس فرم استعلام و مستندات پیوست قیمت گذاری فرمایند . استعلام پایه های بتونی تامین کنندگان محترم ، براساس فرم استعلام و مستندات پیوست قیمت گذاری فرمایند . 09/09/1401 07:43:00 ق.ظ استعلام اجرای کفپوش های بتنی (موزائیک -جالیز -سرامیک اطلاعات بیشتر در فایل پیوستی) استعلام اجرای کفپوش های بتنی (موزائیک -جالیز -سرامیک اطلاعات بیشتر در فایل پیوستی) 09/09/1401 07:37:00 ق.ظ استعلام کفپوش بنتی پرسی 20*10درجه یک طوسی بتنی پرسی 20*10درجه یک زرد کفپوش بتنی پرسی 20*10درجه یک قرمز ((تسویه پایان 1402)) استعلام کفپوش بنتی پرسی 20*10درجه یک طوسی بتنی پرسی 20*10درجه یک زرد کفپوش بتنی پرسی 20*10درجه یک قرمز ((تسویه پایان 1402)) 09/09/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام پیاده رو سازی تقاطع خیابان 15 خرداد و شهید قندی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست استعلام پیاده رو سازی تقاطع خیابان 15 خرداد و شهید قندی طبق شرایط و مشخصات درج شده در فایل پیوست 09/09/1401 06:28:00 ق.ظ مناقصه خرید حمل و اجرای باکس های ترافیکی .... مناقصه خرید حمل و اجرای باکس های ترافیکی .... 09/09/1401 06:36:01 ق.ظ مناقصه عمومی خرید پایه های گرد بتونی 9  متری.. نوبت دوم مناقصه عمومی خرید پایه های گرد بتونی 9  متری.. 09/09/1401 05:38:45 ق.ظ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ تجدید مناقصه تامین 12500 عدد گلفوژ 09/09/1401 05:33:19 ق.ظ استعلام ایران کدمشابه می باشد.بلوک سیمانی 40*20*20لیکا و100کیسه سیمان تهران و30تن ماسه ملاتی موردنیاز می باشد.هزینه حمل برعهده فروشنده می باشد. استعلام ایران کدمشابه می باشد.بلوک سیمانی 40*20*20لیکا و100کیسه سیمان تهران و30تن ماسه ملاتی موردنیاز می باشد.هزینه حمل برعهده فروشنده می باشد. 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام جدول و کانیوو وت پرس 30*90 استعلام جدول و کانیوو وت پرس 30*90 09/09/1401 04:58:00 ق.ظ استعلام خرید 70.000 عدد بلوک دیواری تا سقف مبلغ 3.800.000.000 ریال استعلام خرید 70.000 عدد بلوک دیواری تا سقف مبلغ 3.800.000.000 ریال 09/09/1401 02:24:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در محورهای سراسر استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در محورهای سراسر استان 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام بلوک سیمانی 20*20*40 دو هزار عدد 2-بلوک سیمانی 10 20*40 یکهزار عدد استعلام بلوک سیمانی 20*20*40 دو هزار عدد 2-بلوک سیمانی 10 20*40 یکهزار عدد 09/09/1401 02:01:00 ب.ظ آگهی مناقصه ساخت ، اجرا و تکمیل ۲۴ عدد حوضچه بتنی شیر مناطق گازرسانی آگهی مناقصه ساخت ، اجرا و تکمیل ۲۴ عدد حوضچه بتنی شیر مناطق گازرسانی 08/09/1401 11:59:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز تمرچین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز تمرچین 08/09/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام قالب فلزی بتنی - ایران کد مشابه می باشد - لطفاًطبق فایل پیوست پیشنهادات فنی و مالی را داخل سامانه بارگذاری نمایید.. استعلام قالب فلزی بتنی - ایران کد مشابه می باشد - لطفاًطبق فایل پیوست پیشنهادات فنی و مالی را داخل سامانه بارگذاری نمایید.. 08/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام خرید 200 عدد کفشک برنجی ترانس نمره 12-19//ایران کد کالا مشابه بوده و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل های پیوستی می باشد. استعلام خرید 200 عدد کفشک برنجی ترانس نمره 12-19//ایران کد کالا مشابه بوده و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل های پیوستی می باشد. 08/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام دیوار بتنی 400 متر طول مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام دیوار بتنی 400 متر طول مطابق مشخصات فنی پیوست 08/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام دیوار بتنی 400 متر طول مطابق مشصات پیوست استعلام دیوار بتنی 400 متر طول مطابق مشصات پیوست 08/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ..... مناقصه، مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ..... 08/09/1401 10:34:42 ق.ظ استعلام پروژه پیاده روسازی خیابان مصطفی خمینی حدفاصل چمران میباشد تا جام جم کلیه هزینه ها بعهده پیمانکار استعلام پروژه پیاده روسازی خیابان مصطفی خمینی حدفاصل چمران میباشد تا جام جم کلیه هزینه ها بعهده پیمانکار 08/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه, خرید انواع پایه بتنی گرد گروه سه مناقصه, خرید انواع پایه بتنی گرد گروه سه 08/09/1401 10:06:26 ق.ظ استعلام احداث فلاورباکس بتنی ورودی غربی کمال شهر استعلام احداث فلاورباکس بتنی ورودی غربی کمال شهر 08/09/1401 09:45:00 ق.ظ استعلام سنگدال بتنی طبق مشخصات پیوستی مورد استفاده در شهرداری منطقه دو زنجان استعلام سنگدال بتنی طبق مشخصات پیوستی مورد استفاده در شهرداری منطقه دو زنجان 08/09/1401 09:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید پایه گرد بتونی 9 متری 400 و 600 800 کیلو گرم نیرو جهت پروژه احمدآباد به شماره مناقصه 1401.101 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید پایه گرد بتونی 9 متری 400 و 600 800 کیلو گرم نیرو جهت پروژه احمدآباد به شماره مناقصه 1401.101 08/09/1401 08:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید پایه های گرد بتونی 12 متری 600 و 15 متری 600و800و1000 کیلو گرم نیرو جهت پروژه احمدآباد مناقصه 1401.102 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید پایه های گرد بتونی 12 متری 600 و 15 متری 600و800و1000 کیلو گرم نیرو جهت پروژه احمدآباد مناقصه 1401.102 08/09/1401 08:39:00 ق.ظ استعلام دال بتنی 20/1*10---- خدمات مشابه بوده و مطابق لیست پیوستی میباشد- لطفا مدارک ضمیمه حتما مطالعه شود. استعلام دال بتنی 20/1*10---- خدمات مشابه بوده و مطابق لیست پیوستی میباشد- لطفا مدارک ضمیمه حتما مطالعه شود. 08/09/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام خرید نیمکت و سطل زباله بتنی پارکی مطابق فایل پیوست استعلام خرید نیمکت و سطل زباله بتنی پارکی مطابق فایل پیوست 08/09/1401 08:00:00 ق.ظ استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده تحویل در دهیاری روستای بارده مشخصات طبق فایل پیوست فروشنده در پروفایل مجوز فروش مصالح را داشته باشد استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده تحویل در دهیاری روستای بارده مشخصات طبق فایل پیوست فروشنده در پروفایل مجوز فروش مصالح را داشته باشد 08/09/1401 07:58:00 ق.ظ