مشاوره تحقیقات و مدیریت استاندارد info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام نعقادقرارداد با شرکت های مشاوره ای در خصوص پروژه های بهبود سال1402 و اهداف مصوب سازمان ایمیدرو- پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل استعلام نعقادقرارداد با شرکت های مشاوره ای در خصوص پروژه های بهبود سال1402 و اهداف مصوب سازمان ایمیدرو- پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل 04/04/1403 07:49:00 ق.ظ استعلام تجدید دوم استعلام خریدخدمات جهت نظارت بر اقدامات مهندسی ومکانی نمودن فرآیندهای تکلیفی اداره مهندسی وحدنگاری اموراراضی استان اردبیل بصورت قرارداد حجمی استعلام تجدید دوم استعلام خریدخدمات جهت نظارت بر اقدامات مهندسی ومکانی نمودن فرآیندهای تکلیفی اداره مهندسی وحدنگاری اموراراضی استان اردبیل بصورت قرارداد حجمی 04/04/1403 07:28:00 ق.ظ استعلام صدورگواهینامه برچسب انرژی 54ساختمان اداری-مسکونی شرکت گازاستان مازندران استعلام صدورگواهینامه برچسب انرژی 54ساختمان اداری-مسکونی شرکت گازاستان مازندران 04/04/1403 06:37:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات حفاری ماشینی ،آزمایشات صحرایی و SPT تعداد 2 گمانه 30 متری در قشم استعلام انجام عملیات حفاری ماشینی ،آزمایشات صحرایی و SPT تعداد 2 گمانه 30 متری در قشم 04/04/1403 05:22:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات بازرسی در گمرکات - نوبت سوم   مناقصه عمومی انجام عملیات بازرسی در گمرکات - نوبت سوم   04/04/1403 05:25:32 ق.ظ استعلام آموزش مدیریت پسماند به ویژه تفکیک از مبداٌ در مدارس ابتدایی شهر رشت استعلام آموزش مدیریت پسماند به ویژه تفکیک از مبداٌ در مدارس ابتدایی شهر رشت 04/04/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام دوره های تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه (شرح پیوست) نقدی. پیمان 45 روز . شرایط خصوصی و شرایط صلاحیت پیمانکار در پیوست می باشد. استعلام دوره های تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه (شرح پیوست) نقدی. پیمان 45 روز . شرایط خصوصی و شرایط صلاحیت پیمانکار در پیوست می باشد. 04/04/1403 04:02:00 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی 04/04/1403 04:08:26 ق.ظ استعلام عقد قرار داد بازرسی شعب از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس فایل پیوستی استعلام عقد قرار داد بازرسی شعب از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس فایل پیوستی 04/04/1403 01:09:00 ب.ظ استعلام "رصد لحظه ای و تحلیل اخبار و تولید محتوا در رسانه¬ها, فضای مجازی و شبکه¬های اجتماعی (سرویس برخط رفتارشناسی و مسئله¬یابی کاربران در محیط سایبری)" استعلام "رصد لحظه ای و تحلیل اخبار و تولید محتوا در رسانه¬ها, فضای مجازی و شبکه¬های اجتماعی (سرویس برخط رفتارشناسی و مسئله¬یابی کاربران در محیط سایبری)" 04/04/1403 01:05:00 ب.ظ استعلام خدمات مشاوره تدوین و استقرار مطالعات HSE شرکت پالایش گاز سرخون و قشم استعلام خدمات مشاوره تدوین و استقرار مطالعات HSE شرکت پالایش گاز سرخون و قشم 03/04/1403 11:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره بازنگری بافت های فرسوده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره بازنگری بافت های فرسوده 03/04/1403 11:06:00 ق.ظ استعلام گواهینامه بازرسی ادواری دیگ های بخار- مجوز استاندارد و اداره کار الزامی است استعلام گواهینامه بازرسی ادواری دیگ های بخار- مجوز استاندارد و اداره کار الزامی است 03/04/1403 11:02:00 ق.ظ استعلام کلاس آموزشی Kubernetes به مدت 60 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت حضوری و با تایید ناظر آموزشی استعلام کلاس آموزشی Kubernetes به مدت 60 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت حضوری و با تایید ناظر آموزشی 03/04/1403 10:02:00 ق.ظ استعلام تجدید - اجرای پروژه برنامه ظرفیت سازی و آگاهی رسانی Cepa - اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طبق لیست پیوست. پرداخت از محل اسناد خزانه استعلام تجدید - اجرای پروژه برنامه ظرفیت سازی و آگاهی رسانی Cepa - اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طبق لیست پیوست. پرداخت از محل اسناد خزانه 03/04/1403 09:39:00 ق.ظ استعلام جانمایی و طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن زباله،لطفا" بر اساس فایل پیوست اقدام نمایید./. استعلام جانمایی و طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن زباله،لطفا" بر اساس فایل پیوست اقدام نمایید./. 03/04/1403 09:38:00 ق.ظ استعلام برگزاری کارگاه آموزشی نشست منطقه ای نوسانات سطح دریای خزر و اثرات آن بر محیط زیست منطقه در شهرستان رامسر براساس شرح خدمات پیوست استعلام برگزاری کارگاه آموزشی نشست منطقه ای نوسانات سطح دریای خزر و اثرات آن بر محیط زیست منطقه در شهرستان رامسر براساس شرح خدمات پیوست 03/04/1403 09:04:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات بررسی جامع بازار،خط سیر،نقشه برداری و برداشت پروفیل طولی و عرضی و طراحی استعلام انجام عملیات بررسی جامع بازار،خط سیر،نقشه برداری و برداشت پروفیل طولی و عرضی و طراحی 03/04/1403 09:01:00 ق.ظ استعلام ارتقاء دانش فنی و مهارتی کشاورزان و بهره برداران استعلام ارتقاء دانش فنی و مهارتی کشاورزان و بهره برداران 03/04/1403 08:29:00 ق.ظ استعلام داده آمایی اسناد توسعه اشتغال روستایی جنوب شرق خوزستان استعلام داده آمایی اسناد توسعه اشتغال روستایی جنوب شرق خوزستان 03/04/1403 08:16:00 ق.ظ استعلام مطالعه دینامیک اشتغال 2 شهرستان استان خوزستان استعلام مطالعه دینامیک اشتغال 2 شهرستان استان خوزستان 03/04/1403 08:14:00 ق.ظ استعلام مطالعه دینامیک اشتغال 2 شهرستان استان خوزستان استعلام مطالعه دینامیک اشتغال 2 شهرستان استان خوزستان 03/04/1403 08:12:00 ق.ظ استعلام داده آمایی اسناد توسعه اشتغال روستایی غرب خوزستان استعلام داده آمایی اسناد توسعه اشتغال روستایی غرب خوزستان 03/04/1403 08:09:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره م م/02/0369 ت1 استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مناقصه، خرید خدمات مشاوره م م/02/0369 ت1 استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 03/04/1403 08:00:00 ق.ظ استعلام تجدید استعلام مطالعات ضوابط بافت تاریخی شهرستان تربت حیدریه مطابق شرح استعلام پیوست از محل اعتبارات1402 به طور نقدی استعلام تجدید استعلام مطالعات ضوابط بافت تاریخی شهرستان تربت حیدریه مطابق شرح استعلام پیوست از محل اعتبارات1402 به طور نقدی 03/04/1403 07:34:00 ق.ظ فراخوان انتخاب کارگزارفن بازار تخصصی فراخوان انتخاب کارگزارفن بازار تخصصی 03/04/1403 07:45:44 ق.ظ استعلام جمع بندی و تدوین آسیب پذیری و میزان تاب آوری منطقه ای استان خوزستان استعلام جمع بندی و تدوین آسیب پذیری و میزان تاب آوری منطقه ای استان خوزستان 03/04/1403 07:13:00 ق.ظ استعلام خط مشی گذاری نهادهای ملی در حوزه محیط زیست استعلام خط مشی گذاری نهادهای ملی در حوزه محیط زیست 03/04/1403 07:09:00 ق.ظ استعلام مطالعه زنجیره ارزش چغندر قند استعلام مطالعه زنجیره ارزش چغندر قند 03/04/1403 07:00:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره بازنگری بافتهای فرسوه و ناکارآمد فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره بازنگری بافتهای فرسوه و ناکارآمد 03/04/1403 06:54:50 ق.ظ استعلام پروژه ایجاد اطلس فناوری پویا و سیستم جامع گزارش دهی مدیریتی (داشبورد مدیریتی مبتنی بر نقشه) برای شهرک های صنعتی دولتی استان البرز و ... استعلام پروژه ایجاد اطلس فناوری پویا و سیستم جامع گزارش دهی مدیریتی (داشبورد مدیریتی مبتنی بر نقشه) برای شهرک های صنعتی دولتی استان البرز و ... 03/04/1403 06:40:00 ق.ظ فراخوان سند جامع استعدادیابی موقعیت های سرمایه گذاری در بوستان های شهر قم با رویکرد رفاهی، تفریحی، گردشگری و اقتصادی نوبت دوم فراخوان سند جامع استعدادیابی موقعیت های سرمایه گذاری در بوستان های شهر قم با رویکرد رفاهی، تفریحی، گردشگری و اقتصادی نوبت دوم 03/04/1403 05:27:10 ق.ظ استعلام طرح آموزش و ارتقا مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران استعلام طرح آموزش و ارتقا مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران 03/04/1403 04:51:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره و امکان سنجی .جهت انجام امور مربوط به ضمانت نامه و مالی خانم استخری05138049210.پیگیری سایر امور شماره تماس 05138599661-09153058716 استعلام خدمات مشاوره و امکان سنجی .جهت انجام امور مربوط به ضمانت نامه و مالی خانم استخری05138049210.پیگیری سایر امور شماره تماس 05138599661-09153058716 03/04/1403 04:15:00 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی 03/04/1403 04:23:31 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت دستگاه پایش بر خط بوشینگ ترانسفورماتور ... فراخوان طراحی و ساخت دستگاه پایش بر خط بوشینگ ترانسفورماتور ... 02/04/1403 12:18:01 ب.ظ فراخوان بررسی اثربخشی طرح استفاده بهینه از ظرفیت موجود در باجه های بانکی روستایی فراخوان بررسی اثربخشی طرح استفاده بهینه از ظرفیت موجود در باجه های بانکی روستایی 02/04/1403 12:16:52 ب.ظ فراخوان طراحی مدل پویای سنجش رضایت مشتریان در بانک کشاورزی و تشریح نحوه پیاده سازی آن (مدل اجرایی) در بانک فراخوان طراحی مدل پویای سنجش رضایت مشتریان در بانک کشاورزی و تشریح نحوه پیاده سازی آن (مدل اجرایی) در بانک 02/04/1403 12:16:45 ب.ظ فراخوان رویکرد نهادی به مهار تورم و دلالتهای آن برای ایران و نظام بانکی کشور فراخوان رویکرد نهادی به مهار تورم و دلالتهای آن برای ایران و نظام بانکی کشور 02/04/1403 12:15:30 ب.ظ مناقصه بکارگیری روشهای شناسایی و پایش غیر مداخله گر بار با استفاده از مشخصه های هارمونیکی ... مناقصه بکارگیری روشهای شناسایی و پایش غیر مداخله گر بار با استفاده از مشخصه های هارمونیکی ... 02/04/1403 12:14:12 ب.ظ فراخوان راهکارهای مهار تورم با تاکید بر نظام قیمتگذاری: تجارب جهانی و دلالتهای آن فراخوان راهکارهای مهار تورم با تاکید بر نظام قیمتگذاری: تجارب جهانی و دلالتهای آن 02/04/1403 12:13:00 ب.ظ آگهی فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای مطالعات جامع تحلیل ریسک آگهی فراخوان عمومی انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای مطالعات جامع تحلیل ریسک 02/04/1403 11:41:20 ق.ظ استعلام دوره آموزشی زبان تخصصی زمین شناسی و اکتشاف طبق لیست پیوست استعلام دوره آموزشی زبان تخصصی زمین شناسی و اکتشاف طبق لیست پیوست 02/04/1403 10:46:00 ق.ظ استعلام استعلام آنالیز کیفیت مواد غذایی مورد استفاده در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی استعلام استعلام آنالیز کیفیت مواد غذایی مورد استفاده در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 02/04/1403 10:27:00 ق.ظ استعلام آموزش ترویج توانمندسازی ارتقا مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران جوامع محلی شهرستانهای ارومیه مهاباد سلماس خوی و میاندواب براساس شرایط اسناد استعلام استعلام آموزش ترویج توانمندسازی ارتقا مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران جوامع محلی شهرستانهای ارومیه مهاباد سلماس خوی و میاندواب براساس شرایط اسناد استعلام 02/04/1403 10:22:00 ق.ظ استعلام برگزاری دوره آموزشیایمنی-بهداشت-محیط زیست انرژی مطابق شرح پیوست استعلام برگزاری دوره آموزشیایمنی-بهداشت-محیط زیست انرژی مطابق شرح پیوست 02/04/1403 10:15:00 ق.ظ استعلام تعیین عرصه وحریم بتوند-تهیه وتکمیل نقشه های بردنشانده وخرمن-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد استعلام تعیین عرصه وحریم بتوند-تهیه وتکمیل نقشه های بردنشانده وخرمن-مشاورین دارای رشته باستان شناسی باحداقل پایه کارشناسی ارشد 02/04/1403 08:34:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای مطالعات جامع تحلیل ریسک فرونشست در شهر جدید بهارستان و ارایه راهکارهای اجرایی کاهش ریسک - بهارستان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای مطالعات جامع تحلیل ریسک فرونشست در شهر جدید بهارستان و ارایه راهکارهای اجرایی کاهش ریسک - بهارستان 02/04/1403 08:32:00 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی 02/04/1403 08:37:51 ق.ظ استعلام ساب زدن تخته گوشت -26 عدد- جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای علیرضا احمدی تماس بگیرید تلفن : 46624621 استعلام ساب زدن تخته گوشت -26 عدد- جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای علیرضا احمدی تماس بگیرید تلفن : 46624621 02/04/1403 07:57:00 ق.ظ استعلام فراخوان انتخاب مشاور ساختار سازمانی دستگاه اجرایی طبق شرایط و اسناد پیوست زمان از ابتدای مرداد1403 لغایت فروردین 1404 استعلام فراخوان انتخاب مشاور ساختار سازمانی دستگاه اجرایی طبق شرایط و اسناد پیوست زمان از ابتدای مرداد1403 لغایت فروردین 1404 02/04/1403 07:47:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات بازرسی در گمرکات نوبت دوم   مناقصه عمومی انجام عملیات بازرسی در گمرکات نوبت دوم   02/04/1403 07:52:34 ق.ظ استعلام غربال اضطراب کودکان . استعلام غربال اضطراب کودکان . 02/04/1403 07:39:00 ق.ظ استعلام انتخاب مجری برای هرطرح امکان سنجی شهرک صنعتی فناوری 200/000میلیون ریال برای هرطرح که تعداد طرح ها بعد از معرفی اعلام خواهد شد برای هرطرح استعلام انتخاب مجری برای هرطرح امکان سنجی شهرک صنعتی فناوری 200/000میلیون ریال برای هرطرح که تعداد طرح ها بعد از معرفی اعلام خواهد شد برای هرطرح 02/04/1403 07:34:00 ق.ظ مناقصه اجرای دوره های آموزشهای تخصصی عمومی و کارگاهی مطابق تقویم آموزشی مناقصه اجرای دوره های آموزشهای تخصصی عمومی و کارگاهی مطابق تقویم آموزشی 02/04/1403 07:45:17 ق.ظ استعلام انتخاب مجری برای برگذاری 25 دوره اموزش کسب کار براورد این شرکت مبلغ 4/350/000/000 ریال میباشد استعلام انتخاب مجری برای برگذاری 25 دوره اموزش کسب کار براورد این شرکت مبلغ 4/350/000/000 ریال میباشد 02/04/1403 07:31:00 ق.ظ استعلام فراخوان واگذاری امور تصدی گری در گمرک استان یزد شامل بازرسی و نمونه برداری از محموله های صادراتی و وارداتی و مشتقات نفتی- طبق فایل پیوست استعلام فراخوان واگذاری امور تصدی گری در گمرک استان یزد شامل بازرسی و نمونه برداری از محموله های صادراتی و وارداتی و مشتقات نفتی- طبق فایل پیوست 02/04/1403 07:02:00 ق.ظ استعلام انتخاب مجری برای برگزاری 25 دوره اموزش پوشاک براورد این شرکت مبلغ 2/350/000/000ریال میباشد استعلام انتخاب مجری برای برگزاری 25 دوره اموزش پوشاک براورد این شرکت مبلغ 2/350/000/000ریال میباشد 02/04/1403 07:01:00 ق.ظ استعلام ممیزی انرژی در ساختمانهای ادارات گاز مناطق 4 و 6 تبریز استعلام ممیزی انرژی در ساختمانهای ادارات گاز مناطق 4 و 6 تبریز 02/04/1403 06:53:00 ق.ظ استعلام برگزاری دور های آموزشی واحد های صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استعلام برگزاری دور های آموزشی واحد های صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی 02/04/1403 06:51:00 ق.ظ استعلام انتخاب مجری برای تدوین مدل ارزیابی دیجیتالی واحد های صنعتی براورداین شرکت مبلغ 5000میلیون ریال استعلام انتخاب مجری برای تدوین مدل ارزیابی دیجیتالی واحد های صنعتی براورداین شرکت مبلغ 5000میلیون ریال 02/04/1403 06:50:00 ق.ظ مناقصه اجرای دوره های آموزشهای تخصصی عمومی و کارگاهی مطابق تقویم آموزشی سال 1403 مناقصه اجرای دوره های آموزشهای تخصصی عمومی و کارگاهی مطابق تقویم آموزشی سال 1403 02/04/1403 06:45:17 ق.ظ استعلام ارائه روش جدید جوشکاری لوله های انتقال آب با هدف کاهش عیوب روشهای موجود استعلام ارائه روش جدید جوشکاری لوله های انتقال آب با هدف کاهش عیوب روشهای موجود 02/04/1403 05:53:00 ق.ظ فراخوان سند جامع استعدادیابی موقعیت های سرمایه گذاری در بوستان های شهر قم با رویکرد رفاهی، تفریحی، گردشگری و اقتصادی فراخوان سند جامع استعدادیابی موقعیت های سرمایه گذاری در بوستان های شهر قم با رویکرد رفاهی، تفریحی، گردشگری و اقتصادی 02/04/1403 05:44:47 ق.ظ استعلام انجام امور مربوط به برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی مدیریت زراعت استعلام انجام امور مربوط به برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی مدیریت زراعت 02/04/1403 05:28:00 ق.ظ استعلام شناسایی پهنه های سرمایه گذاری و تعیین اولویت های زنجیره ارزش بخش شیلات و کشاورزی به تفکیک شهرستان های استان هرمزگان استعلام شناسایی پهنه های سرمایه گذاری و تعیین اولویت های زنجیره ارزش بخش شیلات و کشاورزی به تفکیک شهرستان های استان هرمزگان 02/04/1403 05:23:00 ق.ظ استعلام مطالعه امکان سنجی ایجاد مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک صنعتی قیروکارزین استعلام مطالعه امکان سنجی ایجاد مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک صنعتی قیروکارزین 02/04/1403 05:19:00 ق.ظ استعلام تهیه و تدوین سومین برنامه راهبردی-عملیاتی توسعه شهر و شهرداری طبق شرح خدمات پیوست شماره تماس:09158388526 استعلام تهیه و تدوین سومین برنامه راهبردی-عملیاتی توسعه شهر و شهرداری طبق شرح خدمات پیوست شماره تماس:09158388526 02/04/1403 05:19:00 ق.ظ استعلام مدیریت و راهبری دفتر تسهیل گری و نهاد توسعه محلی در محور چهارده معصوم(ع) استعلام مدیریت و راهبری دفتر تسهیل گری و نهاد توسعه محلی در محور چهارده معصوم(ع) 02/04/1403 05:18:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی تجدید 02/04/1403 05:17:29 ق.ظ استعلام ارزیابی زیست محیطی توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی دامغان طبق مشخصات پیوست 0912317817 استعلام ارزیابی زیست محیطی توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی دامغان طبق مشخصات پیوست 0912317817 02/04/1403 05:00:00 ق.ظ استعلام کلاس آموزشی Intro to BigData به مدت 24 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت غیرحضوری و با تایید ناظر آموزشی استعلام کلاس آموزشی Intro to BigData به مدت 24 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت غیرحضوری و با تایید ناظر آموزشی 02/04/1403 04:54:00 ق.ظ استعلام ایمن سازی اتاق سرور مرکز منطقه جنوب شرق استعلام ایمن سازی اتاق سرور مرکز منطقه جنوب شرق 02/04/1403 03:51:00 ق.ظ استعلام برگزاری دوره آموزش کوتاه مدت صنایع دستی سطح استان استعلام برگزاری دوره آموزش کوتاه مدت صنایع دستی سطح استان 02/04/1403 03:20:00 ق.ظ استعلام خدمات نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری 1-1402 در شهرستانهای ورزقان هوراند چاراویماق اسکو و بناب طبق اسناد پیوستی استعلام خدمات نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری 1-1402 در شهرستانهای ورزقان هوراند چاراویماق اسکو و بناب طبق اسناد پیوستی 02/04/1403 11:19:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات آموزشی ، فرهنگی و امور مشارکت محور در حوزه محیط زیست به شرح جدول پیوست استعلام انجام خدمات آموزشی ، فرهنگی و امور مشارکت محور در حوزه محیط زیست به شرح جدول پیوست 02/04/1403 10:12:00 ق.ظ استعلام انجام امور مربوط به برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی و... مدیریت زراعت استعلام انجام امور مربوط به برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی و... مدیریت زراعت 31/03/1403 07:54:00 ق.ظ استعلام 1-انجام نمونه برداری وآنالیز پسماند خاک گندم براساس جدول درمدارک پیوستی. استعلام 1-انجام نمونه برداری وآنالیز پسماند خاک گندم براساس جدول درمدارک پیوستی. 31/03/1403 07:03:00 ق.ظ استعلام پیمانکاری و آموزش پایش وضعیت  استعلام پیمانکاری و آموزش پایش وضعیت  31/03/1403 06:56:11 ق.ظ استعلام جرای برنامه عملیاتی ظرفیت¬سازی و آگاهی رسانی سیپا (CEPA) با هدف مشارکت ذی¬نفعان در حفاظت، احیاء و بهره¬برداری پایدار از تالاب استعلام جرای برنامه عملیاتی ظرفیت¬سازی و آگاهی رسانی سیپا (CEPA) با هدف مشارکت ذی¬نفعان در حفاظت، احیاء و بهره¬برداری پایدار از تالاب 31/03/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام تهیه 5 طرح توجیهی امکان سنجی فنی و اقتصادی بر اساس اولویت های سرمایه گذاری استان البرز استعلام تهیه 5 طرح توجیهی امکان سنجی فنی و اقتصادی بر اساس اولویت های سرمایه گذاری استان البرز 31/03/1403 04:02:00 ق.ظ استعلام تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی گمیشان را مطابق با شرح پیوست استعلام تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب بین المللی گمیشان را مطابق با شرح پیوست 31/03/1403 04:02:00 ق.ظ فراخوان بررسی مطالعاتی امکان استفاده حداکثری از تکنیک های RMS، TREF، MFI، FTIR، DSC، GPC و... جهت آنالیز ریز ساختار پلی الفین ها فراخوان بررسی مطالعاتی امکان استفاده حداکثری از تکنیک های RMS، TREF، MFI، FTIR، DSC، GPC و... جهت آنالیز ریز ساختار پلی الفین ها 30/03/1403 12:33:41 ب.ظ استعلام برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی استعلام برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی 30/03/1403 11:17:00 ق.ظ استعلام کارگاه آموزشی فن بیان و آداب اداری طبق لیست پیوست استعلام کارگاه آموزشی فن بیان و آداب اداری طبق لیست پیوست 30/03/1403 11:13:00 ق.ظ استعلام کلاس آموزشی طراحی داشبوردهای هوش تجاری با PowerBI به مدت 30 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت حضوری و با تایید ناظر آموزشی استعلام کلاس آموزشی طراحی داشبوردهای هوش تجاری با PowerBI به مدت 30 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت حضوری و با تایید ناظر آموزشی 30/03/1403 10:49:00 ق.ظ استعلام کلاس آموزشی Excel for Data Analysis به مدت 24 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت حضوری و با تایید ناظر آموزشی استعلام کلاس آموزشی Excel for Data Analysis به مدت 24 ساعت (1دوره)، برگزاری دوره به صورت حضوری و با تایید ناظر آموزشی 30/03/1403 10:39:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات بررسی جامع بازار،خط سیر،نقشه برداری و برداشت پروفیل طولی و عرضی استعلام انجام عملیات بررسی جامع بازار،خط سیر،نقشه برداری و برداشت پروفیل طولی و عرضی 30/03/1403 10:28:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره آتش نشانی / طبق فایل پیوست / قرارداد امضا و بارگزاری گردد استعلام خدمات مشاوره آتش نشانی / طبق فایل پیوست / قرارداد امضا و بارگزاری گردد 30/03/1403 10:15:00 ق.ظ استعلام طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین ومسکن در شهرستان بویراحمد -گچساران -دنا وبهمئی استعلام طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین ومسکن در شهرستان بویراحمد -گچساران -دنا وبهمئی 30/03/1403 09:30:00 ق.ظ استعلام ارزیابی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی استعلام ارزیابی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی 30/03/1403 08:47:00 ق.ظ فراخوان شناسایی مشاور در زمینه تهیه طرح های گردشگری - نوبت دوم فراخوان شناسایی مشاور در زمینه تهیه طرح های گردشگری - نوبت دوم 30/03/1403 08:47:14 ق.ظ استعلام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی کانون های توسعه و اسکان عشایر در پنج شهرستان (لار، جهرم، فسا، اقلید، مرودشت ) طبق شرائط ومشخصات پیوست استعلام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی کانون های توسعه و اسکان عشایر در پنج شهرستان (لار، جهرم، فسا، اقلید، مرودشت ) طبق شرائط ومشخصات پیوست 30/03/1403 08:34:00 ق.ظ استعلام طراحی و نصب راه اندازی و اموزش و پشتیبانی پورتال استانداری با مشخصات فایل پیوست استعلام طراحی و نصب راه اندازی و اموزش و پشتیبانی پورتال استانداری با مشخصات فایل پیوست 30/03/1403 08:31:00 ق.ظ استعلام برگزاری آزمون تسهیلگری شغلی *طبق فایل پیوست*7900نفر در دوره استعلام برگزاری آزمون تسهیلگری شغلی *طبق فایل پیوست*7900نفر در دوره 30/03/1403 08:14:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 260 دستگاه حضور و غیاب ... مناقصه خرید تعداد 260 دستگاه حضور و غیاب ... 30/03/1403 08:03:32 ق.ظ استعلام اجرای سیستم های مدیریت انرژی و اخذ گواهینامه iso 50001 09188719812 ظاهری استعلام اجرای سیستم های مدیریت انرژی و اخذ گواهینامه iso 50001 09188719812 ظاهری 30/03/1403 07:29:00 ق.ظ مناقصه مدیریت فرایندها در حوزه سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE)، امداد، .... مناقصه مدیریت فرایندها در حوزه سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE)، امداد، .... 30/03/1403 07:33:34 ق.ظ مناقصه تهیه و تدوین DPOP میدان گازی مناقصه تهیه و تدوین DPOP میدان گازی 30/03/1403 07:24:41 ق.ظ استعلام -ارائه گزارش جهت ارزیابی عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی استعلام -ارائه گزارش جهت ارزیابی عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی 30/03/1403 06:38:00 ق.ظ