مشاوره تحقیقات و مدیریت استاندارد info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای برنامه آگاهسازی دختران و زنان با تاکید بر خود مراقبتی شهرستان کوار مطابق با مدارک پیوستی استعلام اجرای برنامه آگاهسازی دختران و زنان با تاکید بر خود مراقبتی شهرستان کوار مطابق با مدارک پیوستی 14/12/1402 11:00:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی اتصال شبکه خطوط قطارشهری اصفهان به راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان مناقصه، خرید خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی اتصال شبکه خطوط قطارشهری اصفهان به راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان 14/12/1402 10:54:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره برای طرح مطالعات ساماندهی ترافیک مرتضی گرد و اتصال خیابان امام خمینی(ره) به ذیرگذر لاهوتی (آزادراه خلیج فارس) . استعلام خدمات مشاوره برای طرح مطالعات ساماندهی ترافیک مرتضی گرد و اتصال خیابان امام خمینی(ره) به ذیرگذر لاهوتی (آزادراه خلیج فارس) . 14/12/1402 10:49:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات HSE در سال 1403 استعلام انجام خدمات HSE در سال 1403 14/12/1402 10:03:00 ق.ظ استعلام ارتقای توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی،شنوایی،آسیب نخاعی وسالمندان مطابق فایل پیوستی استعلام ارتقای توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی،شنوایی،آسیب نخاعی وسالمندان مطابق فایل پیوستی 14/12/1402 09:28:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره برای بررسی وصحت سنجی احکام کارکنان/طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد. استعلام انجام خدمات مشاوره برای بررسی وصحت سنجی احکام کارکنان/طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد. 14/12/1402 09:22:00 ق.ظ استعلام انتخاب یک شنوایی شناس جهت اجرای برنامه غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 6 سال شهرستان بهار و روستاهای تابعه جهت سال 1403 مطابق فایل پیوست استعلام انتخاب یک شنوایی شناس جهت اجرای برنامه غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 6 سال شهرستان بهار و روستاهای تابعه جهت سال 1403 مطابق فایل پیوست 14/12/1402 09:18:00 ق.ظ استعلام گارگاه فعالیت های آگاهسازی و توسعه فرهنگ مشاوره استعلام گارگاه فعالیت های آگاهسازی و توسعه فرهنگ مشاوره 14/12/1402 09:15:00 ق.ظ فراخوان اصلاح و به هنگام سازی شیوه قیمت گذاری کالا و خدمات با رویکرد قیمت منصفانه فراخوان اصلاح و به هنگام سازی شیوه قیمت گذاری کالا و خدمات با رویکرد قیمت منصفانه 14/12/1402 09:10:46 ق.ظ فراخوان توسعه و تولید جاذب منیزیم با قابلیت جذب انتخابی... فراخوان توسعه و تولید جاذب منیزیم با قابلیت جذب انتخابی... 14/12/1402 09:07:18 ق.ظ مناقصه عمومی انجام امور خدمات نظافتی و پذیرایی ساختمان های تحت پوشش... مناقصه عمومی انجام امور خدمات نظافتی و پذیرایی ساختمان های تحت پوشش... 14/12/1402 09:05:05 ق.ظ مناقصه و مزایده راه اندازی سامانه آنلاین بازیافت و ... مناقصه و مزایده راه اندازی سامانه آنلاین بازیافت و ... 14/12/1402 08:15:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه طلا و جواهر و نقره جات تبریز-طرح غیر عمرانی-نوبت دوم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه طلا و جواهر و نقره جات تبریز-طرح غیر عمرانی-نوبت دوم 14/12/1402 07:50:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی شارژ، تست، نصب و راه اندازی 9 عدد سیلندر مربوط به سیستم اطفا حریق فراخوان ارزیابی کیفی شارژ، تست، نصب و راه اندازی 9 عدد سیلندر مربوط به سیستم اطفا حریق 14/12/1402 07:55:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدخدمت تخصصی از بخش غیر دولتی برای مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی 148 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدخدمت تخصصی از بخش غیر دولتی برای مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی 148 14/12/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات / نوبت دوم مناقصه خرید خدمات / نوبت دوم 14/12/1402 07:24:21 ق.ظ استعلام قیمت اخذ تاییدیه استاندراد اسانسورهای مجتمع حکیمیه... استعلام قیمت اخذ تاییدیه استاندراد اسانسورهای مجتمع حکیمیه... 14/12/1402 07:19:56 ق.ظ فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز ـ نوبت دوم فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز ـ نوبت دوم 14/12/1402 06:50:22 ق.ظ استعلام تجدیدمشاور مدیریت جهت پایش های زیست محیطی 14001iso و عوامل زیان آور محیط کار استعلام تجدیدمشاور مدیریت جهت پایش های زیست محیطی 14001iso و عوامل زیان آور محیط کار 14/12/1402 06:13:00 ق.ظ مناقصه خدمات تخصصی مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری مناقصه خدمات تخصصی مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری 14/12/1402 05:55:56 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاوره معین معاونت فنی و عمرانی... فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاوره معین معاونت فنی و عمرانی... 14/12/1402 05:45:32 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی استان سیستان و بلوچستان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی استان سیستان و بلوچستان 14/12/1402 03:18:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات اکتشاف تفصیلی در محدوده های شانق و گدارسرخ واقع در استان های مرکزی و اصفهان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات اکتشاف تفصیلی در محدوده های شانق و گدارسرخ واقع در استان های مرکزی و اصفهان 14/12/1402 03:18:00 ق.ظ استعلام برگزاری دوره آموزشی بازرسی شناورهای GT≤3000، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 استعلام برگزاری دوره آموزشی بازرسی شناورهای GT≤3000، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 14/12/1402 03:29:00 ب.ظ استعلام جرای طرح مشارکت اجتماعی زنان-برگزاری یک دوره اموزشی26ساعته با سرانه هرنفر3900000ریال جهت 80نفر-تسهیل گربایددارای گواهینامه دوره تسهیل گری باشد استعلام جرای طرح مشارکت اجتماعی زنان-برگزاری یک دوره اموزشی26ساعته با سرانه هرنفر3900000ریال جهت 80نفر-تسهیل گربایددارای گواهینامه دوره تسهیل گری باشد 14/12/1402 02:48:00 ب.ظ استعلام برگزاری آزمون تائید اولیه صلاحیت تسهیلگران شغلی *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست* استعلام برگزاری آزمون تائید اولیه صلاحیت تسهیلگران شغلی *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست* 14/12/1402 01:26:00 ب.ظ استعلام بررسی عملکرد ، ارائه گزارش و راهکار جهت رفع نقص احتمالی از سیستم حفاظت کاتدی استعلام بررسی عملکرد ، ارائه گزارش و راهکار جهت رفع نقص احتمالی از سیستم حفاظت کاتدی 14/12/1402 01:25:00 ب.ظ استعلام خدمات کلینیک سیار سلامت ایدز شامل 1 روانشناس و 1 راننده - لطفا سود مدیریتی به ریال و ماهیانه اعلام شود شماره تماس 09905415362 استعلام خدمات کلینیک سیار سلامت ایدز شامل 1 روانشناس و 1 راننده - لطفا سود مدیریتی به ریال و ماهیانه اعلام شود شماره تماس 09905415362 14/12/1402 01:21:00 ب.ظ استعلام دوره آموزش فرش طبق شرایط پیوست استعلام دوره آموزش فرش طبق شرایط پیوست 13/12/1402 11:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات آموزشی در مدارس تحت پوشش استان کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات آموزشی در مدارس تحت پوشش استان کرمان 13/12/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام دوره آموزشی فناوری اطلاعات طبق لیست پیوست. استعلام دوره آموزشی فناوری اطلاعات طبق لیست پیوست. 13/12/1402 11:21:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات استعلام خرید خدمات 13/12/1402 11:16:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی مدارس تحت پوشش تجدید مناقصه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی مدارس تحت پوشش 13/12/1402 11:18:06 ق.ظ استعلام آموزش وترویج رشته های صنایع دستی جهت توانمند سازی بانوان با اولویت بانوان خودسرپرست استعلام آموزش وترویج رشته های صنایع دستی جهت توانمند سازی بانوان با اولویت بانوان خودسرپرست 13/12/1402 10:50:00 ق.ظ فراخوان بررسی تاثیرات طرح انتقال آب بین حوضه ای بر بحران های اجتماعی فراخوان بررسی تاثیرات طرح انتقال آب بین حوضه ای بر بحران های اجتماعی 13/12/1402 10:06:21 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاوره جهت ارتقا ایمنی و تاب آوری در مقابل حوادث غیر مترقبه (اتش سوزی و غیره) ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت استعلام خرید خدمات مشاوره جهت ارتقا ایمنی و تاب آوری در مقابل حوادث غیر مترقبه (اتش سوزی و غیره) ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 13/12/1402 10:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور فرهنگی و تربیتی مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور فرهنگی و تربیتی 13/12/1402 09:56:00 ق.ظ استعلام تکمیل عملیات ساختمانی8دستگاه آسانسورایستگاه متروشهرجدیدهشتگرد به منظوراخذگواهی استانداردآسانسورهاو8عددپایه فونداسیون مطابق پیوست استعلام تکمیل عملیات ساختمانی8دستگاه آسانسورایستگاه متروشهرجدیدهشتگرد به منظوراخذگواهی استانداردآسانسورهاو8عددپایه فونداسیون مطابق پیوست 13/12/1402 09:39:00 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری ،بیمه مسعولیت مدنی سالیانه ،اخذ گواهی استاندارد ادواری 2 دستگاه آسانسور مسافربر کششی با ظرفیت 17نفر1275کیلوگرم3توقف طبق قراردادپیوست استعلام سرویس و نگهداری ،بیمه مسعولیت مدنی سالیانه ،اخذ گواهی استاندارد ادواری 2 دستگاه آسانسور مسافربر کششی با ظرفیت 17نفر1275کیلوگرم3توقف طبق قراردادپیوست 13/12/1402 09:15:00 ق.ظ استعلام شناسایی و مستندسازی 20 نیاز فناورانه و رفع 2 نیاز واحد های صنعتی از نیازهای فناورانه شناسایی شده موضوع قرارداد استعلام شناسایی و مستندسازی 20 نیاز فناورانه و رفع 2 نیاز واحد های صنعتی از نیازهای فناورانه شناسایی شده موضوع قرارداد 13/12/1402 09:12:00 ق.ظ استعلام انجام و تکمیل مطالعات پدافند غیر عامل سد ها(اغچه-باغ کل-کمانه-حنا-قره اقاچ-خمیران) استعلام انجام و تکمیل مطالعات پدافند غیر عامل سد ها(اغچه-باغ کل-کمانه-حنا-قره اقاچ-خمیران) 13/12/1402 09:09:00 ق.ظ استعلام انتخاب شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده برای واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک استان زنجان استعلام انتخاب شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده برای واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک استان زنجان 13/12/1402 08:56:00 ق.ظ استعلام انجام آنالیز خوراک دام و آنالیز شیر استعلام انجام آنالیز خوراک دام و آنالیز شیر 13/12/1402 08:51:00 ق.ظ استعلام تدوین سند استراتژی سازمان حج وزیارت (طبق فایل پیوست) استعلام تدوین سند استراتژی سازمان حج وزیارت (طبق فایل پیوست) 13/12/1402 08:48:00 ق.ظ استعلام کارگاه آموزشی استعلام کارگاه آموزشی 13/12/1402 08:15:00 ق.ظ استعلام گاهسازی پیشگیری از معلولیتهای سالمندی 300 نفر استعلام گاهسازی پیشگیری از معلولیتهای سالمندی 300 نفر 13/12/1402 08:04:00 ق.ظ استعلام پیگیری و ثبت نشان جغرافیایی بین المللی حلوا مسقطی لار استعلام پیگیری و ثبت نشان جغرافیایی بین المللی حلوا مسقطی لار 13/12/1402 07:33:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات آموزشی سوادآموزی ناحیه دو همدان (دوره سوادآموزی ، تحکیم و انتقال) استعلام خرید خدمات آموزشی سوادآموزی ناحیه دو همدان (دوره سوادآموزی ، تحکیم و انتقال) 13/12/1402 07:05:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردانها استعلام اجرای طرح افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردانها 13/12/1402 06:33:00 ق.ظ استعلام دوره آموزشی مهارت های کسب و کار بررسی توانخواهان به تعداد نفرات 145 نفر در سه روز با میان وعده و نهار موسسه دارای مجوز باشد استعلام دوره آموزشی مهارت های کسب و کار بررسی توانخواهان به تعداد نفرات 145 نفر در سه روز با میان وعده و نهار موسسه دارای مجوز باشد 13/12/1402 06:33:00 ق.ظ استعلام تعمیرات و اخذ گواهی استاندارد آسانسورهای ساختمان ستاد و یاس کرج استعلام تعمیرات و اخذ گواهی استاندارد آسانسورهای ساختمان ستاد و یاس کرج 13/12/1402 06:07:00 ق.ظ استعلام انجام 3 مطالعه پیش امکانسنجی (PFS) به منظور جذب شریک خارجی (طبق شرح خدمات پیوست ) استعلام انجام 3 مطالعه پیش امکانسنجی (PFS) به منظور جذب شریک خارجی (طبق شرح خدمات پیوست ) 13/12/1402 06:06:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری امور مدهبی٬ هنری٬ ورزشی و دینی زندانهای استان مناقصه, واگذاری امور مدهبی٬ هنری٬ ورزشی و دینی زندانهای استان 13/12/1402 05:59:21 ق.ظ تجدید مناقصه مشاوره مطالعات امکان سنجی طرح توسعه ای احداث cp و زنجیره پایین دستی تجدید مناقصه مشاوره مطالعات امکان سنجی طرح توسعه ای احداث cp و زنجیره پایین دستی 13/12/1402 05:24:57 ق.ظ استعلام استقرار مدیریت دانش در شرکت با هدف شناسایی، حفظ، تسهیم و بکارگیری دانش درون سازمانی استعلام استقرار مدیریت دانش در شرکت با هدف شناسایی، حفظ، تسهیم و بکارگیری دانش درون سازمانی 13/12/1402 01:51:00 ب.ظ استعلام تدوین کدهای رفتاری، گفتاری، ظاهری و استقرار نظام آراستگی براساس 5S استعلام تدوین کدهای رفتاری، گفتاری، ظاهری و استقرار نظام آراستگی براساس 5S 13/12/1402 01:47:00 ب.ظ استعلام تدوین و استاندارد سازی فرآیند نظان آموزش کارکنان سازمان راهداری مطابق فرم استعلام پیوست استعلام تدوین و استاندارد سازی فرآیند نظان آموزش کارکنان سازمان راهداری مطابق فرم استعلام پیوست 13/12/1402 01:38:00 ب.ظ مناقصه خرید خدمات مناقصه خرید خدمات 12/12/1402 11:15:53 ق.ظ استعلام لذزبل استعلام لذزبل 12/12/1402 10:46:00 ق.ظ فراخوان رصد فناوری های نوین برای بخش توزیع صنعت برق در افق ده ساله  فراخوان رصد فناوری های نوین برای بخش توزیع صنعت برق در افق ده ساله  12/12/1402 10:24:11 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت راکتور نوری مبتنی بر پوششهای نوین فتو کاتالیستی فراخوان طراحی و ساخت راکتور نوری مبتنی بر پوششهای نوین فتو کاتالیستی 12/12/1402 10:16:54 ق.ظ استعلام کارگروه راه اندازی طرفیت رسانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرکهای صنعتی کرمانشاه تجدید شده مرحله دوم استعلام کارگروه راه اندازی طرفیت رسانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرکهای صنعتی کرمانشاه تجدید شده مرحله دوم 12/12/1402 09:53:00 ق.ظ استعلام طرح نهضت ملی مشارکت اجتماعی با هدف ظرفیت سازی، هم افزایی و انسجام بخشی گروه های جهادی، مردمی و تشکل های اجتماعی استعلام طرح نهضت ملی مشارکت اجتماعی با هدف ظرفیت سازی، هم افزایی و انسجام بخشی گروه های جهادی، مردمی و تشکل های اجتماعی 12/12/1402 08:24:00 ق.ظ استعلام تست وبازرسی2عدد مخزن گاز وصدور گواهینامه طبق لیست پیوست استعلام تست وبازرسی2عدد مخزن گاز وصدور گواهینامه طبق لیست پیوست 12/12/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام خدمات آنالیز ایزوتوپی برای ایزوتوپ کربن و هیدروژن برای آب همراه نفت به روش Compound specific : استعلام خدمات آنالیز ایزوتوپی برای ایزوتوپ کربن و هیدروژن برای آب همراه نفت به روش Compound specific : 12/12/1402 07:42:00 ق.ظ فراخوان دعوت به همکاری راه اندازی دفاتر توسعه محله... فراخوان دعوت به همکاری راه اندازی دفاتر توسعه محله... 12/12/1402 07:09:42 ق.ظ مناقصه بازرسی محصولات صادراتی - نوبت دوم مناقصه بازرسی محصولات صادراتی - نوبت دوم 12/12/1402 05:53:37 ق.ظ استعلام خرید، نصب، راه اندازی، استقرار، انجام تنظیمات، بومی سازی، آموزش، ارائه مستندات و پشتیبانی سامانه پایش (تیکتینگ و پایش خطا) استعلام خرید، نصب، راه اندازی، استقرار، انجام تنظیمات، بومی سازی، آموزش، ارائه مستندات و پشتیبانی سامانه پایش (تیکتینگ و پایش خطا) 12/12/1402 05:13:00 ق.ظ استعلام مطالعات مکانیابی و اخذ تاییدیه پدافند غیرعامل استعلام مطالعات مکانیابی و اخذ تاییدیه پدافند غیرعامل 12/12/1402 04:15:00 ق.ظ استعلام اجرای برنامه آموزش توانمندسازی خانواده در بلوغ و نوجوانی طبق دستورالعمل اجرایی برنامه و شیوه نامه هزینه کرد بهزیستی در سال 1402 که پیوست می باشد. استعلام اجرای برنامه آموزش توانمندسازی خانواده در بلوغ و نوجوانی طبق دستورالعمل اجرایی برنامه و شیوه نامه هزینه کرد بهزیستی در سال 1402 که پیوست می باشد. 12/12/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام اجرای برنامه کیان (کارمندیاری پیشگیری از اعتیاد در نهادهای اداری) طبق شیوه نامه اجرایی برنامه و نحوه هزینه کرد برنامه در سال 1402 که پیوست می باشد. استعلام اجرای برنامه کیان (کارمندیاری پیشگیری از اعتیاد در نهادهای اداری) طبق شیوه نامه اجرایی برنامه و نحوه هزینه کرد برنامه در سال 1402 که پیوست می باشد. 12/12/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان (ماز)طبق دستورالعمل اجرایی طرح و شاخص های مورد نظر طرح که پیوست می باشند. استعلام اجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان (ماز)طبق دستورالعمل اجرایی طرح و شاخص های مورد نظر طرح که پیوست می باشند. 12/12/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام اجرای برنامه آموزش پیش از ازدواج طبق دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش پیش از ازدواج و شیوه نامه هزینه کرد بهزیستی در سال 1402 که پیوست می باشد. استعلام اجرای برنامه آموزش پیش از ازدواج طبق دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش پیش از ازدواج و شیوه نامه هزینه کرد بهزیستی در سال 1402 که پیوست می باشد. 12/12/1402 10:42:00 ق.ظ استعلام شناسائی پیمانکار جهت انجام امور آموزشی مربوط به ارتقاء سطح دانش طبق جدول پیوست استعلام شناسائی پیمانکار جهت انجام امور آموزشی مربوط به ارتقاء سطح دانش طبق جدول پیوست 10/12/1402 08:20:00 ق.ظ فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز 10/12/1402 08:08:14 ق.ظ استعلام قیمت بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام قیمت بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها 10/12/1402 06:59:52 ق.ظ فراخوان بررسی مطالعاتی وضعیت و روش های بازیافت پلیمرها در جهان و ایران  فراخوان بررسی مطالعاتی وضعیت و روش های بازیافت پلیمرها در جهان و ایران  10/12/1402 06:52:59 ق.ظ فراخوان واکاوی، تحلیل و مدیریت مناسبات کار و خانواده در شرکت ارتباطات زیرساخت  فراخوان واکاوی، تحلیل و مدیریت مناسبات کار و خانواده در شرکت ارتباطات زیرساخت  10/12/1402 06:51:13 ق.ظ مناقصه انتخاب مشاور ذی صلاح جهت عارضه یابی، بهبود، اصلاح ، .. نوبت سوم  مناقصه انتخاب مشاور ذی صلاح جهت عارضه یابی، بهبود، اصلاح ، .. نوبت سوم  10/12/1402 06:42:14 ق.ظ فراخوان بررسی راهکارهای پیاده سازی قانونی جوانی جمعیت و حمایت ... فراخوان بررسی راهکارهای پیاده سازی قانونی جوانی جمعیت و حمایت ... 10/12/1402 06:42:04 ق.ظ فراخوان ارائه الگوی مدیریت HSE در شرکت های پژوهش و فناوری فراخوان ارائه الگوی مدیریت HSE در شرکت های پژوهش و فناوری 10/12/1402 06:40:08 ق.ظ فراخوان اصلاح سطح بیوچار به منظور جذب و اکسیداسیون فراخوان اصلاح سطح بیوچار به منظور جذب و اکسیداسیون 10/12/1402 06:38:00 ق.ظ فراخوان استفاده از پساب شهرک صنعتی بوعلی در کشت کینوا فراخوان استفاده از پساب شهرک صنعتی بوعلی در کشت کینوا 10/12/1402 06:35:40 ق.ظ فراخوان بررسی مطالعاتی امکان استفاده حداکثری از تکنیک های RMS، TREF، MFI، FTIR، DSC، GPC و... جهت آنالیز ریز ساختار پلی الفین ها فراخوان بررسی مطالعاتی امکان استفاده حداکثری از تکنیک های RMS، TREF، MFI، FTIR، DSC، GPC و... جهت آنالیز ریز ساختار پلی الفین ها 10/12/1402 06:34:45 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت راکتور نوری مبتنی بر پوششهای نوین فتو کاتالیستی فراخوان طراحی و ساخت راکتور نوری مبتنی بر پوششهای نوین فتو کاتالیستی 10/12/1402 06:34:30 ق.ظ فراخوان بازآرایی توانایی دولتی در نسبت با نقش کنشگران کلیدی در حکمرانی صنعت برق کشور: یک رویکرد پیکربندی شده  فراخوان بازآرایی توانایی دولتی در نسبت با نقش کنشگران کلیدی در حکمرانی صنعت برق کشور: یک رویکرد پیکربندی شده  10/12/1402 06:31:42 ق.ظ فراخوان تعیین سن لایه ماسه سنگی دالان پایینی به روش پالینولوژی فراخوان تعیین سن لایه ماسه سنگی دالان پایینی به روش پالینولوژی 10/12/1402 06:30:02 ق.ظ فراخوان تشخیص پدیده انسداد میعانی و عوامل موثر بر آن ... فراخوان تشخیص پدیده انسداد میعانی و عوامل موثر بر آن ... 10/12/1402 06:26:54 ق.ظ فراخوان تعیین نوع تخلخل و روند تغییرات تراوایی با استفاده از نمودار انحراف سرعت در سه چاه ... فراخوان تعیین نوع تخلخل و روند تغییرات تراوایی با استفاده از نمودار انحراف سرعت در سه چاه ... 10/12/1402 06:25:42 ق.ظ فراخوان تخمین تراوایی با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی با در نظر گرفتن نتایج چاه آزمایی و نمودار نگار تولید فراخوان تخمین تراوایی با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی با در نظر گرفتن نتایج چاه آزمایی و نمودار نگار تولید 10/12/1402 06:25:07 ق.ظ فراخوان بررسی فنی و اقتصادی تبدیل گاز طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز به سوخت هیدروژنی و تولید برق فراخوان بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان و ارتقا توانمندی و کنترل سیستم حفاظت کاتدیک 10/12/1402 06:24:14 ق.ظ فراخوان تخمین اشباع آب با استفاده از نمودارهای صوتی پیشرفته در گونه های سنگی... فراخوان تخمین اشباع آب با استفاده از نمودارهای صوتی پیشرفته در گونه های سنگی... 10/12/1402 06:24:10 ق.ظ فراخوان بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت نشت یافته از ادوات سرچاهی با مخزن لایه های نفتی در یکی از میادین بخش میانی خلیج فارس فراخوان بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت نشت یافته از ادوات سرچاهی با مخزن لایه های نفتی در یکی از میادین بخش میانی خلیج فارس 10/12/1402 06:23:31 ق.ظ فراخوان ساخت دستگاه عیب یابی برخط دیودهای سیستم تحریک بدون جاروبک (دینامیک) ژنراتورهای نیروگاه های حرارتی  فراخوان ساخت دستگاه عیب یابی برخط دیودهای سیستم تحریک بدون جاروبک (دینامیک) ژنراتورهای نیروگاه های حرارتی  10/12/1402 06:21:13 ق.ظ فراخوان ساخت مدل عددی - تحلیلی پایداری دیواره چاه در یکی از چاههای میادین تحت اختیار فراخوان ساخت مدل عددی - تحلیلی پایداری دیواره چاه در یکی از چاههای میادین تحت اختیار 10/12/1402 06:19:19 ق.ظ فراخوان تعیین سن لایه ماسه سنگی دالان پایینی به روش پالینولوژی در میدان گازی کیش فراخوان تعیین سن لایه ماسه سنگی دالان پایینی به روش پالینولوژی در میدان گازی کیش 10/12/1402 06:19:06 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی شارژ، تست، نصب و راه اندازی 9 عدد سیلندر مربوط به سیستم اطفا حریق FM200 با ماده اطفا (HFC) و صدور گواهی نامه ایمنی برای این سیستم مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی شارژ، تست، نصب و راه اندازی 9 عدد سیلندر مربوط به سیستم اطفا حریق FM200 با ماده اطفا (HFC) و صدور گواهی نامه ایمنی برای این سیستم 10/12/1402 05:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تدوین گزارش توجیهی شهرسازی جهت ضوابط ساخت وساز و افزایش تراکم متعلقه مسکونی 19 قطعه زمین واقع در شهر جدید پردیس فاز 2 محله 3 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تدوین گزارش توجیهی شهرسازی جهت ضوابط ساخت وساز و افزایش تراکم متعلقه مسکونی 19 قطعه زمین واقع در شهر جدید پردیس فاز 2 محله 3 10/12/1402 05:31:00 ق.ظ استعلام پدافند غیر عامل استعلام پدافند غیر عامل 10/12/1402 05:09:00 ق.ظ فراخوان تامین کنندگان پیمانکاران و مشاوران فناپ زیرساخت فراخوان تامین کنندگان پیمانکاران و مشاوران فناپ زیرساخت 10/12/1402 04:52:09 ق.ظ