داربست های فلزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجاره داربست فلزی بهمراه نصب،جهت اسکلت آسانسور،ابعاد و شرح موضوع پیوست میباشد. استعلام اجاره داربست فلزی بهمراه نصب،جهت اسکلت آسانسور،ابعاد و شرح موضوع پیوست میباشد. 06/07/1402 01:18:00 ب.ظ استعلام داربست بندی، بازکردن و تمیزکاری مخزن و لوله های بخارات مربوط به توربین ردیف 1و2 تقویت آسماری 5 استعلام داربست بندی، بازکردن و تمیزکاری مخزن و لوله های بخارات مربوط به توربین ردیف 1و2 تقویت آسماری 5 06/07/1402 01:12:00 ب.ظ استعلام 4 قلم داربست و اتصالات استعلام 4 قلم داربست و اتصالات 05/07/1402 07:29:00 ق.ظ استعلام خدمات باز و بست داربست در نواحی مختلف سایت مجتمع فولاد میانه مطابق پیوست استعلام خدمات باز و بست داربست در نواحی مختلف سایت مجتمع فولاد میانه مطابق پیوست 05/07/1402 06:57:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تخته زیرپایی جهت داربست بندی نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید تخته زیرپایی جهت داربست بندی 04/07/1402 07:18:46 ق.ظ استعلام اجاره داربست جهت پروژه های شهرداری مرحله دوم استعلام اجاره داربست جهت پروژه های شهرداری مرحله دوم 04/07/1402 06:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای به شماره R10-1402-017تقاضای 0200118 خرید: تخته زیرپایی جهت داربستبندی پالایشگاه دهم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای به شماره R10-1402-017تقاضای 0200118 خرید: تخته زیرپایی جهت داربستبندی پالایشگاه دهم 04/07/1402 06:39:00 ق.ظ استعلام نردبان تلسکوپی 4 متر دوطرفه استعلام نردبان تلسکوپی 4 متر دوطرفه 04/07/1402 05:44:00 ق.ظ استعلام کفراژ داربست ویژه مراسم شهادت به همراه نصب سایبان استعلام کفراژ داربست ویژه مراسم شهادت به همراه نصب سایبان 03/07/1402 09:07:00 ق.ظ استعلام نصب داربست و حصارکشی جهت استفاده در سطح حوزه شهرداری منطقه یک(نوبت سوم) طبق لیست پیوستی استعلام نصب داربست و حصارکشی جهت استفاده در سطح حوزه شهرداری منطقه یک(نوبت سوم) طبق لیست پیوستی 03/07/1402 07:29:00 ق.ظ مناقصه ارائه کلیه خدمات داربست بندی بوسیله کادر داربست بند ماهر در 7 کارخانه تحت بهره برداری مناقصه ارائه کلیه خدمات داربست بندی بوسیله کادر داربست بند ماهر در 7 کارخانه تحت بهره برداری 03/07/1402 04:51:42 ق.ظ استعلام اجاره داربست فلزی جهت اسکلت آسانسور به ابعاد و توضیح پیوستی. استعلام اجاره داربست فلزی جهت اسکلت آسانسور به ابعاد و توضیح پیوستی. 03/07/1402 03:32:00 ب.ظ استعلام تهیه و نصب داربست فلزی جهت ضخامت سنجی 360 نقطه روی خطوط لوله -5255 استعلام تهیه و نصب داربست فلزی جهت ضخامت سنجی 360 نقطه روی خطوط لوله -5255 03/07/1402 02:33:00 ب.ظ استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی جهت ضخامت سنجی خطوط لوله در تزریق گاز مارون استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی جهت ضخامت سنجی خطوط لوله در تزریق گاز مارون 01/07/1402 08:51:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب داربست جهت انجام عملیات ضخامت سنجی نقاط تعیین شده-5218 استعلام تهیه و نصب داربست جهت انجام عملیات ضخامت سنجی نقاط تعیین شده-5218 01/07/1402 07:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تخته زیرپایی جهت داربست بندی فراخوان مناقصه خرید تخته زیرپایی جهت داربست بندی 29/06/1402 09:02:28 ق.ظ استعلام استعلام اجاره نصب و فک داربست یک بنر از قرار هر متر مربع مطابق مشخصات فایل پیوستی استعلام استعلام اجاره نصب و فک داربست یک بنر از قرار هر متر مربع مطابق مشخصات فایل پیوستی 29/06/1402 08:04:00 ق.ظ استعلام ساخت و اجرای دال بتنی شامل داربست بندی- قالب بندی-آرماتور بندی و بتن ریزی جهت کانال محجوبیان (جهت کسب اطلاعات بیشتر برگه پیوست را مطالعه نمائید) استعلام ساخت و اجرای دال بتنی شامل داربست بندی- قالب بندی-آرماتور بندی و بتن ریزی جهت کانال محجوبیان (جهت کسب اطلاعات بیشتر برگه پیوست را مطالعه نمائید) 29/06/1402 07:52:00 ق.ظ استعلام چوب چهار تراش استعلام چوب چهار تراش 28/06/1402 11:39:00 ق.ظ استعلام عملیات تهیه و نصب داربست استعلام عملیات تهیه و نصب داربست 28/06/1402 04:26:00 ق.ظ استعلام لوازم ساختمانی استعلام لوازم ساختمانی 27/06/1402 08:11:00 ق.ظ استعلام خدمات باز و بست داربست در نواحی مختلف سایت مجتمع فولاد میانه مطابق پیوست استعلام خدمات باز و بست داربست در نواحی مختلف سایت مجتمع فولاد میانه مطابق پیوست 27/06/1402 03:17:00 ب.ظ استعلام اجرای دستورکارهای مونتاژکاری، جوشکاری و داربست بندی واحد استحصال اتان استعلام اجرای دستورکارهای مونتاژکاری، جوشکاری و داربست بندی واحد استحصال اتان 26/06/1402 11:48:57 ق.ظ استعلام نصب داربست فلزی برای بنرهای مناسبتی در سطح شهر قیمت براساس هر ردیف برابر استعلام پیوستی نوشته ودر سامانه بارگذاری نمایید استعلام نصب داربست فلزی برای بنرهای مناسبتی در سطح شهر قیمت براساس هر ردیف برابر استعلام پیوستی نوشته ودر سامانه بارگذاری نمایید 26/06/1402 09:35:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست جهت پروژ ه های شهرداری استعلام اجاره داربست جهت پروژ ه های شهرداری 26/06/1402 06:50:00 ق.ظ استعلام اجاره ، نصب ، حمل و برچیدن داربست مناسبتی ملی ، مذهبی و اطلاع رسانی شهرداری فردوسیه استعلام اجاره ، نصب ، حمل و برچیدن داربست مناسبتی ملی ، مذهبی و اطلاع رسانی شهرداری فردوسیه 26/06/1402 05:36:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات داربست بندی مربوط به یونیت های 2450 نوبت دوم  مناقصه اجرای عملیات داربست بندی مربوط به یونیت های 2450 26/06/1402 05:33:45 ق.ظ استعلام تهیه و نصب داربست جهت انجام عملیات ضخامت سنجی نقاط تعیین شده بهره برداری منصوری استعلام تهیه و نصب داربست جهت انجام عملیات ضخامت سنجی نقاط تعیین شده بهره برداری منصوری 26/06/1402 03:01:00 ب.ظ استعلام خرید و اجرای نمای کامپوزیت به همراه جمع آوری نمای قبلی و اجرای داربست اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی به متراژ 220 مترمربع استعلام خرید و اجرای نمای کامپوزیت به همراه جمع آوری نمای قبلی و اجرای داربست اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی به متراژ 220 مترمربع 22/06/1402 12:06:00 ب.ظ مناقصه انجام امور مربوط به خدمات داربست فلزی پالایشگاه مناقصه انجام امور مربوط به خدمات داربست فلزی پالایشگاه 22/06/1402 05:28:42 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات داربست بندی مربوط به یونیت های 2450 مناقصه اجرای عملیات داربست بندی مربوط به یونیت های 2450 22/06/1402 05:21:48 ق.ظ استعلام جمع اوری تابلوهای زوائد بصری ،اسپیس و داربست برای یکسال،طبق شرایط پیوست استعلام جمع اوری تابلوهای زوائد بصری ،اسپیس و داربست برای یکسال،طبق شرایط پیوست 21/06/1402 05:27:00 ق.ظ استعلام اجاره و نصب داربست بصورت 3*4 و 2*3 و غرفه و سوله وبصورت دیواره در ابعاد مشروح استعلام اجاره و نصب داربست بصورت 3*4 و 2*3 و غرفه و سوله وبصورت دیواره در ابعاد مشروح 21/06/1402 04:17:00 ق.ظ استعلام نصب داربست و حصارکشی جهت استفاده در سطح حوزه شهرداری منطقه یک(نوبت دوم) طبق لیست پیوستی استعلام نصب داربست و حصارکشی جهت استفاده در سطح حوزه شهرداری منطقه یک(نوبت دوم) طبق لیست پیوستی 21/06/1402 03:01:00 ب.ظ مناقصه داربست بندی و سند بلاست و رنگ آمیزی مخزن شیپینگ متانول  مناقصه داربست بندی و سند بلاست و رنگ آمیزی مخزن شیپینگ متانول  20/06/1402 06:15:01 ق.ظ استعلام لوازم کولر اسپلیت استعلام لوازم کولر اسپلیت 20/06/1402 02:00:00 ب.ظ استعلام خرید مصالح مورد نیاز قلعه رودخان(2) داربست طبق جدول پیوست استعلام خرید مصالح مورد نیاز قلعه رودخان(2) داربست طبق جدول پیوست 19/06/1402 10:11:00 ق.ظ فراخوان انتخاب پیمانکار سالیانه جهت رنگ آمیزی شرکت مگاموتور فراخوان انتخاب پیمانکار سالیانه جهت رنگ آمیزی شرکت مگاموتور 19/06/1402 09:23:12 ق.ظ استعلام اجرای داربست استعلام اجرای داربست 19/06/1402 03:41:00 ق.ظ استعلام خرید اسپیس فریم طبق مشخصات پیوستی شماره تماس 09178202823 شیری استعلام خرید اسپیس فریم طبق مشخصات پیوستی شماره تماس 09178202823 شیری 19/06/1402 02:08:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغن به همراه زیر سازی کامل و نصب داربست و سایر هزینه های جانبی و کسورات قانونی- لطف بعد از بازدید قیمت ارائه فرمائید.09149383783 استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغن به همراه زیر سازی کامل و نصب داربست و سایر هزینه های جانبی و کسورات قانونی- لطف بعد از بازدید قیمت ارائه فرمائید.09149383783 18/06/1402 05:50:00 ق.ظ استعلام فضاسازی پایگاه امدادی استعلام فضاسازی پایگاه امدادی 18/06/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام اجرای سالن سرد با داربست و بنر و چادر uv و دیگر ملزومات استعلام اجرای سالن سرد با داربست و بنر و چادر uv و دیگر ملزومات 18/06/1402 10:16:00 ق.ظ استعلام داربست بندی و آماده سازی جهت ضخامت سنجی-5249 استعلام داربست بندی و آماده سازی جهت ضخامت سنجی-5249 16/06/1402 02:02:00 ب.ظ استعلام تهیه و نصب داربست فلزی در سطح منطقه سه طبق برگه ی استعلام پیوستی استعلام تهیه و نصب داربست فلزی در سطح منطقه سه طبق برگه ی استعلام پیوستی 14/06/1402 10:33:00 ق.ظ استعلام لوله داربست 6متری سنگین 200شاخه استعلام لوله داربست 6متری سنگین 200شاخه 14/06/1402 09:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم - نوبت دوم 14/06/1402 06:27:37 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات داربست بندی یونیت های 2200 و 2300 مربوط به فاز 2 پروژه NGL3200 - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات داربست بندی یونیت های 2200 و 2300 مربوط به فاز 2 پروژه NGL3200 - نوبت دوم 14/06/1402 04:42:07 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات داربست بندی در محل سایت نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای عملیات داربست بندی در محل سایت نوبت دوم 14/06/1402 04:34:02 ق.ظ استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی جهت ضخامت سنجی خطوط لوله در تزریق گاز مارون استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی جهت ضخامت سنجی خطوط لوله در تزریق گاز مارون 14/06/1402 03:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرجک قابل تنظیم جهت پروژه تقاطع رحمت - قائم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرجک قابل تنظیم جهت پروژه تقاطع رحمت - قائم 13/06/1402 08:27:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات داربست بندی یونیت های 2200 و 2300 مربوط به فاز 2 پروژه NGL3200 مناقصه اجرای عملیات داربست بندی یونیت های 2200 و 2300 مربوط به فاز 2 پروژه NGL3200 13/06/1402 04:23:35 ق.ظ استعلام داربست حیاط جهت تعمیر لوله 1 مورد مشخصات کامل کالاهای درخواستی طبق لیست پیوست.(35 مورد) استعلام داربست حیاط جهت تعمیر لوله 1 مورد مشخصات کامل کالاهای درخواستی طبق لیست پیوست.(35 مورد) 12/06/1402 08:13:00 ق.ظ استعلام -اصلاح زیرکاربتونه ورنگآمیزی سالن و اتاق 2-کلیه هزینه های ایاب و ذهاب اسکان بیمه حوادث کارگر و تامین داربست و لوازم جانبیبرعهده خودش باشد استعلام -اصلاح زیرکاربتونه ورنگآمیزی سالن و اتاق 2-کلیه هزینه های ایاب و ذهاب اسکان بیمه حوادث کارگر و تامین داربست و لوازم جانبیبرعهده خودش باشد 11/06/1402 07:54:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم تجدید مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم 11/06/1402 07:14:03 ق.ظ استعلام خرید 4 قلم metal flooring طبق مشخصات و شرح تقاضا و فرم پیوست استعلام خرید 4 قلم metal flooring طبق مشخصات و شرح تقاضا و فرم پیوست 11/06/1402 04:22:00 ق.ظ استعلام خرید 4 قلم metal flooring طبق مشخصات و شرح تقاضا و فرم پیوست استعلام خرید 4 قلم metal flooring طبق مشخصات و شرح تقاضا و فرم پیوست 11/06/1402 04:05:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب داربست فلزی در سطح منطقه سه طبق برگه ی استعلام پیوستی استعلام تهیه و نصب داربست فلزی در سطح منطقه سه طبق برگه ی استعلام پیوستی 11/06/1402 10:45:00 ق.ظ مناقصه تامین اقلام داربست بندی نوبت دوم مناقصه تامین اقلام داربست بندی نوبت دوم 09/06/1402 04:37:47 ق.ظ استعلام اجرای داربست استعلام اجرای داربست 08/06/1402 08:37:00 ق.ظ استعلام داربست 1 مقطوع مشخصات کامل کالاهای درخواستی طبق لیست پیوست.(8 ردیف) استعلام داربست 1 مقطوع مشخصات کامل کالاهای درخواستی طبق لیست پیوست.(8 ردیف) 08/06/1402 08:37:00 ق.ظ استعلام اجرای داربست استعلام اجرای داربست 08/06/1402 07:28:00 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات داربست بندی در محل سایت فراخوان مناقصه اجرای عملیات داربست بندی در محل سایت 08/06/1402 06:57:36 ق.ظ مناقصه تامین اقلام داربست بندی مناقصه تامین اقلام داربست بندی 08/06/1402 06:09:55 ق.ظ استعلام قفل داربستی . تخته نباتی طبق فایل پیوست جهت باغ موزه چهلستون استعلام قفل داربستی . تخته نباتی طبق فایل پیوست جهت باغ موزه چهلستون 07/06/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام تخته الوار و بست داربست استعلام تخته الوار و بست داربست 07/06/1402 04:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای داربست پیش ساخته زودبست با ملحقات 7000 شاخه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای داربست پیش ساخته زودبست با ملحقات 7000 شاخه 06/06/1402 09:10:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای نمای کامپوزیت به همراه جمع آوری نمای قبلی و اجرای داربست اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی به متراژ 220 مترمربع استعلام خرید و اجرای نمای کامپوزیت به همراه جمع آوری نمای قبلی و اجرای داربست اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی به متراژ 220 مترمربع 06/06/1402 07:43:00 ق.ظ استعلام 70شاخه لوله داربستی سایز 5پروفیل سبک ارتفاع 6متری : تامین کنند گرامی پیش فاکتور با کد اقتصادی با کد شناسه ملی و ادرس با شماره تلفن : استعلام 70شاخه لوله داربستی سایز 5پروفیل سبک ارتفاع 6متری : تامین کنند گرامی پیش فاکتور با کد اقتصادی با کد شناسه ملی و ادرس با شماره تلفن : 06/06/1402 07:25:00 ق.ظ استعلام رنگ کاری نمای آجری ساختمان با رنگ روغنی به متراژ6000 هزار متر مربع به همراه شستشو با جت واش سه فاز قوی ونصب دار بست کامل ساختمان استعلام رنگ کاری نمای آجری ساختمان با رنگ روغنی به متراژ6000 هزار متر مربع به همراه شستشو با جت واش سه فاز قوی ونصب دار بست کامل ساختمان 06/06/1402 06:53:00 ق.ظ استعلام تخته داربست بندی 6 متری ضخامت 4CM و عرض 22 CM بدون تاب و ترک خوردگی مورد تایید واحد ایمنی استعلام تخته داربست بندی 6 متری ضخامت 4CM و عرض 22 CM بدون تاب و ترک خوردگی مورد تایید واحد ایمنی 06/06/1402 04:24:00 ق.ظ استعلام جوشکاری در آشپزخانه با قوطی4*2 و قوطی4*4 و ورق کشی ضمنا تهیه داربست و بازوبست داربست به مقدار 600 متر ونصب آن در ارتفاع استعلام جوشکاری در آشپزخانه با قوطی4*2 و قوطی4*4 و ورق کشی ضمنا تهیه داربست و بازوبست داربست به مقدار 600 متر ونصب آن در ارتفاع 05/06/1402 05:01:00 ق.ظ استعلام اجاره ، نصب ، حمل و برچیدن داربست مناسبتی ملی ، مذهبی و اطلاع رسانی شهرداری فردوسیه استعلام اجاره ، نصب ، حمل و برچیدن داربست مناسبتی ملی ، مذهبی و اطلاع رسانی شهرداری فردوسیه 05/06/1402 03:28:00 ق.ظ استعلام 1000 متر داربست همراه با 1000 متر اسپیس فرم جهت مواکب اربعین حسینی استعلام 1000 متر داربست همراه با 1000 متر اسپیس فرم جهت مواکب اربعین حسینی 04/06/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرا و به روز رسانی تجهیزات تالار فرهنگ یزد استعلام تهیه و اجرا و به روز رسانی تجهیزات تالار فرهنگ یزد 04/06/1402 05:52:00 ق.ظ استعلام جمع اوری تابلوهای زوائد بصری ،اسپیس و داربست برای یکسال،طبق شرایط پیوست استعلام جمع اوری تابلوهای زوائد بصری ،اسپیس و داربست برای یکسال،طبق شرایط پیوست 01/06/1402 07:24:00 ق.ظ مناقصه تامین ، اجرا و راه اندازی کلایمرهای نظافتی نما مناقصه تامین ، اجرا و راه اندازی کلایمرهای نظافتی نما 31/05/1402 05:37:35 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات داربست بندی و رنگ آمیزی خطوط تجدید نوبت دوم مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات داربست بندی و رنگ آمیزی خطوط تجدید نوبت دوم 31/05/1402 04:47:36 ق.ظ استعلام لوله های داربست 100 شاخه /بست دربست 200 بست/ اتصالات داربست 50 عدد ( مطابق پیوست ) تامین کالا فوری می باشد استعلام لوله های داربست 100 شاخه /بست دربست 200 بست/ اتصالات داربست 50 عدد ( مطابق پیوست ) تامین کالا فوری می باشد 30/05/1402 08:18:00 ق.ظ استعلام پایه فلزی/ با جناب اقای مقدس به شماره 09111761019تماس حاصل فرمایید/ضمیمه پیش فاکتور و ریز قیمت الزامی میباشد/به فایل پیوست دقت فرمایید استعلام پایه فلزی/ با جناب اقای مقدس به شماره 09111761019تماس حاصل فرمایید/ضمیمه پیش فاکتور و ریز قیمت الزامی میباشد/به فایل پیوست دقت فرمایید 29/05/1402 08:35:00 ق.ظ مناقصه خرید لوله داربست به قطر 50 میلی متر و قوطی 80*40 میلی متر نوبت دوم مناقصه خرید لوله داربست به قطر 50 میلی متر و قوطی 80*40 میلی متر 29/05/1402 07:36:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات داربست بندی و رنگ آمیزی خطوط تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات داربست بندی و رنگ آمیزی خطوط 29/05/1402 05:03:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله داربست به قطر 50 میلی متر و قوطی40 در 80 میلی مترجهت پروژه تقاطع غیر همسطح قائم -رحمت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله داربست به قطر 50 میلی متر و قوطی40 در 80 میلی مترجهت پروژه تقاطع غیر همسطح قائم -رحمت 29/05/1402 04:27:00 ق.ظ مناقصه خرید لوله داربست به قطر 50 میلی متر و قوطی 80*40 میلی متر مناقصه خرید لوله داربست به قطر 50 میلی متر و قوطی 80*40 میلی متر 28/05/1402 07:20:59 ق.ظ استعلام بخشی از فعالیت های داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به شناور های تعمیراتی مستقر در پارکینگD5 استعلام بخشی از فعالیت های داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به شناور های تعمیراتی مستقر در پارکینگD5 28/05/1402 06:12:00 ق.ظ مناقصه خدمات مرتبط با اجرای داربست بندی و متعلقات ان بصورت دستمزدی جهت کلیه پروژه ها و محل مناقصه خدمات مرتبط با اجرای داربست بندی و متعلقات ان بصورت دستمزدی جهت کلیه پروژه ها و محل 28/05/1402 06:04:53 ق.ظ استعلام داربست بندی استعلام داربست بندی 28/05/1402 05:57:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست و اسپیس (مطابق مدارک پیوست)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. استعلام اجاره داربست و اسپیس (مطابق مدارک پیوست)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. 26/05/1402 07:32:00 ق.ظ استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ جهت ضخامت سنجی تزریق گاز مارون استعلام داربست بندی، عایق برداری، زنگ زدایی و رنگ جهت ضخامت سنجی تزریق گاز مارون 25/05/1402 09:33:00 ق.ظ استعلام تهیه بنر اطلاع رسانی وتابلو 372متر وداربست ونصب بنر12واحد.. استعلام تهیه بنر اطلاع رسانی وتابلو 372متر وداربست ونصب بنر12واحد.. 25/05/1402 06:25:00 ق.ظ استعلام نصب داربست جهت نصب بنر در سطح شهر قیمت براساس استعلام پیوستی به صورت جداگانه برای هر آیتم نوشته ودر سامانه بارگذاری شود استعلام نصب داربست جهت نصب بنر در سطح شهر قیمت براساس استعلام پیوستی به صورت جداگانه برای هر آیتم نوشته ودر سامانه بارگذاری شود 25/05/1402 04:08:00 ق.ظ استعلام نصب داربست برای دهه آخر صفر و اربعین استعلام نصب داربست برای دهه آخر صفر و اربعین 24/05/1402 11:15:06 ق.ظ استعلام هزینه جوشکاری -قوطی کشی-ورق کشی سقف کاذب سوله در ارتفاع و تهیه داربست فلزی و بستن داربست در ارتفاع استعلام هزینه جوشکاری -قوطی کشی-ورق کشی سقف کاذب سوله در ارتفاع و تهیه داربست فلزی و بستن داربست در ارتفاع 24/05/1402 05:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه ، لوله ، بیس پلیت ، بولت و بست اتصال گاردریل جهت پروژه طراحی و احداث لوپ شهید فرصتیان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه ، لوله ، بیس پلیت ، بولت و بست اتصال گاردریل جهت پروژه طراحی و احداث لوپ شهید فرصتیان 24/05/1402 03:26:00 ق.ظ استعلام نصب داربست فلزی طبق فرم استعلام پیوست استعلام نصب داربست فلزی طبق فرم استعلام پیوست 23/05/1402 08:10:00 ق.ظ استعلام بست داربست استعلام بست داربست 23/05/1402 07:46:00 ق.ظ استعلام بخشی از فعالیت های داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به شناور های تعمیراتی مستقر در پارکینگ D5 استعلام بخشی از فعالیت های داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به شناور های تعمیراتی مستقر در پارکینگ D5 23/05/1402 06:56:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست و اسپیس (مطابق مدارک پیوستی)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. استعلام اجاره داربست و اسپیس (مطابق مدارک پیوستی)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. 23/05/1402 04:52:00 ق.ظ استعلام خرید لوله جهت داربست استعلام خرید لوله جهت داربست 23/05/1402 03:38:00 ق.ظ استعلام اجاره ، نصب ، حمل و برچیدن داربست مناسبتی ملی ، رمذهبی و اطلاع رسانی سال 1402 شهرداری فردوسیه استعلام اجاره ، نصب ، حمل و برچیدن داربست مناسبتی ملی ، رمذهبی و اطلاع رسانی سال 1402 شهرداری فردوسیه 23/05/1402 01:57:00 ب.ظ