داربست های فلزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام، مقاطع فلزی خاص(شامل لوله ها - میل های گرد،چهارگوش - شش گوش) استعلام، مقاطع فلزی خاص(شامل لوله ها - میل های گرد،چهارگوش - شش گوش) 24/03/1403 04:51:50 ق.ظ استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله7) استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله7) 24/03/1403 05:44:00 ب.ظ استعلام WIRE ROPE MANUFACTURED-0346005 استعلام WIRE ROPE MANUFACTURED-0346005 23/03/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام ترمیم نمای ساختمان منازل سازمانی منظریه (به تعداد 30 واحد )با رنگرزی ، تخریب و برداشت و اجرای سنگ کف تراس و رنگ آمیزی نرده های تراس با نصب داربست استعلام ترمیم نمای ساختمان منازل سازمانی منظریه (به تعداد 30 واحد )با رنگرزی ، تخریب و برداشت و اجرای سنگ کف تراس و رنگ آمیزی نرده های تراس با نصب داربست 23/03/1403 01:24:00 ب.ظ مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم 22/03/1403 11:31:49 ق.ظ استعلام خرید متعلقات قالب بندی شامل ( لوله داربستی ، بولت عصایی ، مهره و واشر، بست ، بولت دوسررزوه وگیره ) جهت پروژه تقاطع غیر همسطح جام جم استعلام خرید متعلقات قالب بندی شامل ( لوله داربستی ، بولت عصایی ، مهره و واشر، بست ، بولت دوسررزوه وگیره ) جهت پروژه تقاطع غیر همسطح جام جم 22/03/1403 11:01:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234694 به شرح 1/2-2 در 154فوت استعلام تقاضای 0234694 به شرح 1/2-2 در 154فوت 22/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234460 به شرح سیم بکسل 1/2-2 در 154فوت استعلام تقاضای 0234460 به شرح سیم بکسل 1/2-2 در 154فوت 22/03/1403 08:41:00 ق.ظ استعلام فنس حصاری گالوانیزه با مفتول 3 میل و عرض 2 و طول 100متر-33 شاخه 6 متری لوله داربست ضخامت 2 میل- گابیون با مفتول 3 میل و عرض 2 و طول 100 متر استعلام فنس حصاری گالوانیزه با مفتول 3 میل و عرض 2 و طول 100متر-33 شاخه 6 متری لوله داربست ضخامت 2 میل- گابیون با مفتول 3 میل و عرض 2 و طول 100 متر 22/03/1403 07:28:00 ق.ظ استعلام لوله داربست بندی استعلام لوله داربست بندی 22/03/1403 04:43:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خرید یکدستگاه WEB APPLICATION FIRE WALL به همراه لایسنس ... تجدید نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی خرید یکدستگاه WEB APPLICATION FIRE WALL به همراه لایسنس ... تجدید نوبت دوم 21/03/1403 10:38:09 ق.ظ مناقصه عمومی رنگ آمیزی المان های شهری سطح نواحی 1، 2، 4 ... مناقصه عمومی رنگ آمیزی المان های شهری سطح نواحی 1، 2، 4 ... 21/03/1403 05:27:50 ق.ظ استعلام خرید قالب به همراه اتصالات و تجهیزات جانبی جهت سرستون p5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت- چمران استعلام خرید قالب به همراه اتصالات و تجهیزات جانبی جهت سرستون p5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت- چمران 21/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام خرید سرجک قابل تنظیم 70سانتیمتری و40سانتیمتری جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت - چمران استعلام خرید سرجک قابل تنظیم 70سانتیمتری و40سانتیمتری جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت - چمران 21/03/1403 05:08:00 ق.ظ استعلام جابجایی کل وسایل و تجهیزات شعبه تهرانسر استعلام جابجایی کل وسایل و تجهیزات شعبه تهرانسر 21/03/1403 03:22:00 ق.ظ استعلام داربست بندی و تخته چینی جهت رفع اشکال از پکیج نشاندهنده حرارت تیوب های نفت خروجی پری هیتر نمکزدایی مارون 1 استعلام داربست بندی و تخته چینی جهت رفع اشکال از پکیج نشاندهنده حرارت تیوب های نفت خروجی پری هیتر نمکزدایی مارون 1 20/03/1403 08:09:00 ق.ظ استعلام اجرای وحمل و نصب تهیه و بستن و باز کردن و جمع آوری داربست مطابق با استعلام بهاء شهرداری محمدیه استعلام اجرای وحمل و نصب تهیه و بستن و باز کردن و جمع آوری داربست مطابق با استعلام بهاء شهرداری محمدیه 20/03/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0334064 به شرح"3/4-2 *53.90 استعلام تقاضای 0334064 به شرح"3/4-2 *53.90 20/03/1403 04:36:00 ق.ظ استعلام داربست و بنر با چاپ 80سانت جهت انتخابات ریاست جمهوری به پیوست استعلام و مشخصات استعلام داربست و بنر با چاپ 80سانت جهت انتخابات ریاست جمهوری به پیوست استعلام و مشخصات 19/03/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله6) استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله6) 19/03/1403 12:54:00 ب.ظ استعلام نصب داربست و اسپیس استعلام نصب داربست و اسپیس 17/03/1403 07:58:00 ق.ظ استعلام خرید دو قلم لوله و تخته داربستی استعلام خرید دو قلم لوله و تخته داربستی 17/03/1403 06:25:17 ق.ظ استعلام لوازم بنایی (تخته-شمشه آلومینیومی-چسب فوری-استامبولی+تینر+ضدزنگ) تسویه حساب نقدی پس ازچندروز کاری وبعدازارسال فاکتوررسمی میباشد. استعلام لوازم بنایی (تخته-شمشه آلومینیومی-چسب فوری-استامبولی+تینر+ضدزنگ) تسویه حساب نقدی پس ازچندروز کاری وبعدازارسال فاکتوررسمی میباشد. 16/03/1403 10:15:00 ق.ظ مناقصه اجاره و نصب داربست و چادر برزنتی نوبت دوم.... مناقصه اجاره و نصب داربست و چادر برزنتی نوبت دوم.... 16/03/1403 07:49:31 ق.ظ مناقصه عملیات خرید و نصب تجهیزات نورپردازی ویژه در توسعه محله ای در سطح منطقه 14 ... مناقصه عملیات خرید و نصب تجهیزات نورپردازی ویژه در توسعه محله ای در سطح منطقه 14 ... 16/03/1403 07:27:07 ق.ظ استعلام لوله نمره 5 فلزی داربستی 6 متری ضخامت 2.5 میلیمتر با بست داربستی ایران بست استعلام لوله نمره 5 فلزی داربستی 6 متری ضخامت 2.5 میلیمتر با بست داربستی ایران بست 16/03/1403 06:07:00 ق.ظ استعلام بستن داربست تا ارتفاع 6متری در یک وجه مخزن فرآورده نفتی و رنگ آمیزی لوزی خطر به طول ضلع2 متر طبق عکس ضمیمه با رنگ ترافیک برای 6مخزن استعلام بستن داربست تا ارتفاع 6متری در یک وجه مخزن فرآورده نفتی و رنگ آمیزی لوزی خطر به طول ضلع2 متر طبق عکس ضمیمه با رنگ ترافیک برای 6مخزن 16/03/1403 06:05:00 ق.ظ استعلام طبق درخواست بارگذاری پیشنهاد مالی و فنی الزامی است مریدی53182231 استعلام طبق درخواست بارگذاری پیشنهاد مالی و فنی الزامی است مریدی53182231 16/03/1403 04:13:00 ق.ظ استعلام داربست بندی ،زنگزدایی ،رنگ آمیزی ،عایق بندی جهت تعویض خط لوله فرسوده واحد 3 کارخانه گاز و گاز مایع 700 استعلام داربست بندی ،زنگزدایی ،رنگ آمیزی ،عایق بندی جهت تعویض خط لوله فرسوده واحد 3 کارخانه گاز و گاز مایع 700 16/03/1403 02:04:00 ب.ظ استعلام تخته داربست استعلام تخته داربست 13/03/1403 09:29:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خرید یکدستگاه WEB APPLICATION FIRE WALL به همراه لایسنس ... تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید یکدستگاه WEB APPLICATION FIRE WALL به همراه لایسنس ... تجدید 13/03/1403 07:57:11 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید سینی آلومینیومی داربست بندی تقاضای شماره RLD-0204016-LA مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید سینی آلومینیومی داربست بندی تقاضای شماره RLD-0204016-LA 13/03/1403 05:43:00 ق.ظ استعلام کنتاکتور و... استعلام کنتاکتور و... 12/03/1403 12:18:21 ب.ظ استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. 12/03/1403 09:52:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله5) استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله5) 12/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب تایل 60*60 پانچ مربع با سازه ثابت و نصب داربست جهت شعبه صفاشهر-کلیه شرایط درخواست در فایل پیوست می باشد.ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد. استعلام خرید و نصب تایل 60*60 پانچ مربع با سازه ثابت و نصب داربست جهت شعبه صفاشهر-کلیه شرایط درخواست در فایل پیوست می باشد.ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد. 09/03/1403 08:05:00 ق.ظ استعلام تخته داربست استعلام تخته داربست 09/03/1403 06:41:00 ق.ظ استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. 09/03/1403 06:33:00 ق.ظ مناقصه شناسایی پیمانکار برای تامین نیروی کار فنی مناقصه شناسایی پیمانکار برای تامین نیروی کار فنی 09/03/1403 05:45:27 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر، سرویس دهی و نگهداری تاسیسات فنی .... اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر، سرویس دهی و نگهداری تاسیسات فنی .... 09/03/1403 05:14:11 ق.ظ استعلام داربست بندی و تخته چینی جهت انجام تعمیرات و آماده سازی فن های گاز توربین های تراکم در ایستگاه تزریق گاز مارون استعلام داربست بندی و تخته چینی جهت انجام تعمیرات و آماده سازی فن های گاز توربین های تراکم در ایستگاه تزریق گاز مارون 09/03/1403 01:53:00 ب.ظ استعلام لوله داربست و ... تحویل فوری-موجود ارائه پیشنهاد مالی دقیق و کامل مطابق فایل پیوست الزامیست.عدم ارائه موجب ابطال پیشنهاد می گردد تسویه45روزه استعلام لوله داربست و ... تحویل فوری-موجود ارائه پیشنهاد مالی دقیق و کامل مطابق فایل پیوست الزامیست.عدم ارائه موجب ابطال پیشنهاد می گردد تسویه45روزه 09/03/1403 01:38:00 ب.ظ استعلام داربست یندی و تخته چینی جهت انجام تعمیرات نازل کمپرسورهای مرحله سوم ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان کوپال به متراژ 6*4*4 استعلام داربست یندی و تخته چینی جهت انجام تعمیرات نازل کمپرسورهای مرحله سوم ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان کوپال به متراژ 6*4*4 08/03/1403 11:49:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب 5000 مترمربع داربست فلزی استعلام تهیه و نصب 5000 مترمربع داربست فلزی 08/03/1403 11:41:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی المان و مبلمان های شهری در سطح محدوده منطقه... اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی المان و مبلمان های شهری در سطح محدوده منطقه... 08/03/1403 08:29:51 ق.ظ استعلام تخته داربست مدل روسی مطابق مشخصات پیوست بازرسی بر اساس فرم ITP پیوست و در محل فروشنده می باشد. استعلام تخته داربست مدل روسی مطابق مشخصات پیوست بازرسی بر اساس فرم ITP پیوست و در محل فروشنده می باشد. 08/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234694 به شرح "1/2-2 154 فوتی استعلام تقاضای 0234694 به شرح "1/2-2 154 فوتی 08/03/1403 07:05:00 ق.ظ استعلام لوله و لوازم داربست طبق لیست پیوست استعلام لوله و لوازم داربست طبق لیست پیوست 08/03/1403 06:10:00 ق.ظ استعلام پیش بنی داربست در طول یکسال جهت شرکت عمران شهر جدید گلبهار (مناسبت های ملی ، مذهبی، افتتاحات و...) استعلام پیش بنی داربست در طول یکسال جهت شرکت عمران شهر جدید گلبهار (مناسبت های ملی ، مذهبی، افتتاحات و...) 08/03/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام بستن داربست تا ارتفاع 6متری در یک وجه مخزن فرآورده نفتی و رنگ آمیزی لوزی خطر به طول ضلع2 متر طبق عکس ضمیمه با رنگ ترافیک برای 6مخزن استعلام بستن داربست تا ارتفاع 6متری در یک وجه مخزن فرآورده نفتی و رنگ آمیزی لوزی خطر به طول ضلع2 متر طبق عکس ضمیمه با رنگ ترافیک برای 6مخزن 08/03/1403 06:00:00 ق.ظ مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی 150 کیلووات... مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی 150 کیلووات... 08/03/1403 05:54:17 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی معابر و ایمن سازی نقاط پرخطر ... مناقصه اجرای عملیات اصلاح هندسی معابر و ایمن سازی نقاط پرخطر ... 07/03/1403 07:06:43 ق.ظ استعلام تقاضای 0234703 به شرح سیم بکسل 2 اینچ 140 فوتی استعلام تقاضای 0234703 به شرح سیم بکسل 2 اینچ 140 فوتی 07/03/1403 06:55:00 ق.ظ استعلام پروژه نصب داربست حجاج استعلام پروژه نصب داربست حجاج 07/03/1403 06:26:00 ق.ظ استعلام، مقاطع فلزی خاص(شامل لوله ها - میل های گرد،چهارگوش - شش گوش) استعلام، مقاطع فلزی خاص(شامل لوله ها - میل های گرد،چهارگوش - شش گوش) 07/03/1403 04:22:01 ق.ظ استعلام تقاضای 0234693 به شرح سیم بکسل"2 135 فوت استعلام تقاضای 0234693 به شرح سیم بکسل"2 135 فوت 07/03/1403 01:32:00 ب.ظ استعلام تقاضای 0234560 به شرح سیم بکسل 2 اینچ 140 فوت استعلام تقاضای 0234560 به شرح سیم بکسل 2 اینچ 140 فوت 07/03/1403 01:14:00 ب.ظ استعلام تقاضای 0234543 به شرح سیم بکسل 5/8-2 + 55متر استعلام تقاضای 0234543 به شرح سیم بکسل 5/8-2 + 55متر 07/03/1403 01:09:00 ب.ظ استعلام تقاضای 0234286 به شرح سیم بکسل 5/8-2 48 متری استعلام تقاضای 0234286 به شرح سیم بکسل 5/8-2 48 متری 06/03/1403 10:05:00 ق.ظ استعلام پایه فنس 265 عدد دو متری فنس ضخامت بالا 800 متر ارتفاع 2 متر استعلام پایه فنس 265 عدد دو متری فنس ضخامت بالا 800 متر ارتفاع 2 متر 06/03/1403 05:40:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی المان و مبلمان های شهری در سطح محدوده منطقه... اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی المان و مبلمان های شهری در سطح محدوده منطقه... اصلاحیه 06/03/1403 05:43:53 ق.ظ استعلام، خدمات نصب داربست 3 بعدی جهت برپایی ایستگاه صلواتی در مراسم ارتحال حرم امام خدمات نصب داربست 3 بعدی جهت برپایی ایستگاه صلواتی در مراسم ارتحال حرم امام 06/03/1403 03:59:20 ق.ظ استعلام داربست بندی به ارتفاعی 30 متر(6*6) با پله ایمنی و مجور ایمنی در مهمانسرای فولادپیمانکاران از محل کار ویزیت نموده و بعدا ارائه قیمت نماید. استعلام داربست بندی به ارتفاعی 30 متر(6*6) با پله ایمنی و مجور ایمنی در مهمانسرای فولادپیمانکاران از محل کار ویزیت نموده و بعدا ارائه قیمت نماید. 06/03/1403 02:29:00 ب.ظ استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله4) استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله4) 06/03/1403 02:07:00 ب.ظ استعلام تعمیر و سرویس تجهیزات ماشین مته دانگو کوره بلند 140209875... استعلام تعمیر و سرویس تجهیزات ماشین مته دانگو کوره بلند 140209875... 05/03/1403 12:39:34 ب.ظ استعلام ارائه خدمات داربست بندی جهت مجتمع فولاد میانه مطابق فایل های پیوستی استعلام ارائه خدمات داربست بندی جهت مجتمع فولاد میانه مطابق فایل های پیوستی 05/03/1403 12:12:00 ب.ظ استعلام کرایه 1عدد داربست با تخته 4*4متر،،3تخته قالی،،400عدد صندلی استعلام کرایه 1عدد داربست با تخته 4*4متر،،3تخته قالی،،400عدد صندلی 03/03/1403 05:05:00 ق.ظ استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. 03/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام کلمس 4 پیچ طبق شرح تقاضای پیوست//ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی استعلام کلمس 4 پیچ طبق شرح تقاضای پیوست//ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی 03/03/1403 01:56:00 ب.ظ استعلام تقاضای 0234286 به شرح سیم بکسل 5/8-2 استعلام تقاضای 0234286 به شرح سیم بکسل 5/8-2 01/03/1403 10:25:00 ق.ظ استعلام کرایه 1عدد داربست 4*4 و 3تختخ قالی و 400عدد صندلی استعلام کرایه 1عدد داربست 4*4 و 3تختخ قالی و 400عدد صندلی 01/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. استعلام لوازم بنایی از قبیل فرقون,بیل,لوله دابست,تخته کار و ... مطابق فایل پیوست-تحویل زندان ملایر-پیش فاکتور ضمیمه گردد-پرداخت سه ماهه. 01/03/1403 09:57:00 ق.ظ استعلام پایه فنس 265 عدد دو متری فنس ضخامت بالا 800 متر ارتفاع 2 متر استعلام پایه فنس 265 عدد دو متری فنس ضخامت بالا 800 متر ارتفاع 2 متر 01/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام اجاره ونصب داربست جهت انسداد میادین و مسیرها نصب بنر در ابعاد مختلف نصب جایگاه (ایستگاه صلواتی و....) استعلام اجاره ونصب داربست جهت انسداد میادین و مسیرها نصب بنر در ابعاد مختلف نصب جایگاه (ایستگاه صلواتی و....) 01/03/1403 04:38:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله3) استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله3) 01/03/1403 01:18:00 ب.ظ استعلام تقاضا شامل 3 آیتم لوله داربست و صفحه سورخدار میباشد . خرید مطابق با شرح استعلام بهای پیوست در سامانه در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد. استعلام تقاضا شامل 3 آیتم لوله داربست و صفحه سورخدار میباشد . خرید مطابق با شرح استعلام بهای پیوست در سامانه در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 31/02/1403 11:40:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234543 به شرح سیم بکسل 5/8-2 ( پرداخت بصورت اعتباری می باشد) لطفا بپیوست مراجعه شود. استعلام تقاضای 0234543 به شرح سیم بکسل 5/8-2 ( پرداخت بصورت اعتباری می باشد) لطفا بپیوست مراجعه شود. 31/02/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0334063 به شرح سیم بکسل 1/2-2 اینچ 154 فوت ( پرداخت اعتباری می باشد) لطفا بپیوست مراجعه شود. استعلام تقاضای 0334063 به شرح سیم بکسل 1/2-2 اینچ 154 فوت ( پرداخت اعتباری می باشد) لطفا بپیوست مراجعه شود. 31/02/1403 09:49:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234459 به شرح سیم بکسل 1/2-2 اینچ 154 فوت ( پرداخت اعتباری می باشد) لطفا بپیوست مراجعه شود. استعلام تقاضای 0234459 به شرح سیم بکسل 1/2-2 اینچ 154 فوت ( پرداخت اعتباری می باشد) لطفا بپیوست مراجعه شود. 31/02/1403 09:35:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234560 به شرح سیم بکسل 2 اینچ 140 فوت استعلام تقاضای 0234560 به شرح سیم بکسل 2 اینچ 140 فوت 31/02/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234460 به شرح سیم بکسل 1/2-2 اینچ در 154 فوت استعلام تقاضای 0234460 به شرح سیم بکسل 1/2-2 اینچ در 154 فوت 31/02/1403 09:10:00 ق.ظ استعلام بستن داربست و رنگ آمیزی لوزی خطر به طول ضلع 2متر با مشخصات ضمیمه و با رنگ ترافیک برای 6مخزن در ارتفاع 6متری مخزن استعلام بستن داربست و رنگ آمیزی لوزی خطر به طول ضلع 2متر با مشخصات ضمیمه و با رنگ ترافیک برای 6مخزن در ارتفاع 6متری مخزن 31/02/1403 06:06:00 ق.ظ مناقصه عملیات ترمیم و بازپیرایی فضای سبز باکس ها و حاشیه آزادگان و ... مناقصه عملیات ترمیم و بازپیرایی فضای سبز باکس ها و حاشیه آزادگان و ... 31/02/1403 05:54:28 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی المان و مبلمان های شهری در سطح محدوده منطقه... مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی المان و مبلمان های شهری در سطح محدوده منطقه... 30/02/1403 05:15:30 ق.ظ مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان طبیعت منطقه 21 و ... مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان طبیعت منطقه 21 و ... 30/02/1403 04:59:47 ق.ظ استعلام تخته داربست بندی طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد.09176564933 استعلام تخته داربست بندی طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد.09176564933 30/02/1403 01:07:00 ب.ظ استعلام ارائه خدمات داربست بندی جهت مجتمع فولاد میانه مطابق فایل های پیوستی استعلام ارائه خدمات داربست بندی جهت مجتمع فولاد میانه مطابق فایل های پیوستی 29/02/1403 11:30:00 ق.ظ استعلام کرایه 1عدد داربست4*4 و 3تخته قالی و 400عدد صندلی جهت عید سعید فطر استعلام کرایه 1عدد داربست4*4 و 3تخته قالی و 400عدد صندلی جهت عید سعید فطر 29/02/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله2) استعلام اجاره داربست -شهرداری منطقه یک (مرحله2) 27/02/1403 02:22:00 ب.ظ استعلام WIRE ROPE 2-1/2 X154 FT/0246051 استعلام WIRE ROPE 2-1/2 X154 FT/0246051 26/02/1403 10:59:00 ق.ظ استعلام داربست بندی،جداسازی عایقها جهت ضخامت سنجی خطوط لوله فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز مارون 5 استعلام داربست بندی،جداسازی عایقها جهت ضخامت سنجی خطوط لوله فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز مارون 5 26/02/1403 09:56:00 ق.ظ استعلام شهرداری ورنامخواست در نظر دارد به مدت یکسال از خدمات داربست فلزی جهت نصب در زمان و موقعیتهای مختلف به شرح جدول پیوست از طریق این سامانه اقدام نماید. استعلام شهرداری ورنامخواست در نظر دارد به مدت یکسال از خدمات داربست فلزی جهت نصب در زمان و موقعیتهای مختلف به شرح جدول پیوست از طریق این سامانه اقدام نماید. 26/02/1403 09:13:00 ق.ظ مناقصه عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز منطقه 17 و... مناقصه عملیات توسعه و بازپیرایی فضای سبز منطقه 17 و... 26/02/1403 06:18:09 ق.ظ ماقصه عمومی خرید لوله آب 14 اینچ ، لوله جدار 12 و لوله داربستی ماقصه عمومی خرید لوله آب 14 اینچ ، لوله جدار 12 و لوله داربستی 26/02/1403 05:47:18 ق.ظ استعلام تقاضای 0234459 به شرح (سیم بکسل 1/2-2 * 154فوتی) استعلام تقاضای 0234459 به شرح (سیم بکسل 1/2-2 * 154فوتی) 26/02/1403 05:11:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234286 سیم بکسل 5/8-2* 48 متری* پرداخت بصورت اعتباری می باشد/ لطفا بپیوست مراجعه شود. استعلام تقاضای 0234286 سیم بکسل 5/8-2* 48 متری* پرداخت بصورت اعتباری می باشد/ لطفا بپیوست مراجعه شود. 26/02/1403 05:07:00 ق.ظ استعلام FRONTAL FRAME استعلام FRONTAL FRAME 26/02/1403 01:08:00 ب.ظ استعلام 1 قلم به تعداد 100 METAL FLOORING/ پیشنهاد فنی و مالی و رمان تحویل الزامی می باشد استعلام 1 قلم به تعداد 100 METAL FLOORING/ پیشنهاد فنی و مالی و رمان تحویل الزامی می باشد 25/02/1403 11:14:00 ق.ظ استعلام لوله سیاه داربست... استعلام لوله سیاه داربست... 25/02/1403 09:31:51 ق.ظ استعلام پیش بنی داربست در طول یکسال جهت شرکت عمران شهر جدید گلبهار (مناسبت های ملی ، مذهبی، افتتاحات و...) استعلام پیش بنی داربست در طول یکسال جهت شرکت عمران شهر جدید گلبهار (مناسبت های ملی ، مذهبی، افتتاحات و...) 24/02/1403 11:33:00 ق.ظ