داربست های فلزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اجرای داربست بندی یونیت 600 مربوط به پروژه NGL3200- نوبت دوم مناقصه اجرای داربست بندی یونیت 600 مربوط به پروژه NGL3200- نوبت دوم 10/09/1401 05:00:37 ق.ظ استعلام عملیات داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به بخشی از پروژه های تعمیراتی به شرح پیوست استعلام عملیات داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به بخشی از پروژه های تعمیراتی به شرح پیوست 09/09/1401 10:23:00 ق.ظ استعلام بست فلزی استعلام بست فلزی 09/09/1401 06:18:00 ق.ظ مناقصه اجرای داربست بندی یونیت 600 مربوط به پروژه NGL3200 مناقصه اجرای داربست بندی یونیت 600 مربوط به پروژه NGL3200 09/09/1401 06:30:53 ق.ظ استعلام لوله داربست استعلام لوله داربست 07/09/1401 09:04:00 ق.ظ مناقصه خرید لوله داربست، بست داربست و... مناقصه خرید لوله داربست، بست داربست و... 07/09/1401 07:15:37 ق.ظ استعلام نصب داربست فلزی به عرض 6متر نیم دایره و ارتفاع 12 متر لزام به الصاق پیش فاکتور و قید نمودن هزینه هر روز استفاده از داربست ) استعلام نصب داربست فلزی به عرض 6متر نیم دایره و ارتفاع 12 متر لزام به الصاق پیش فاکتور و قید نمودن هزینه هر روز استفاده از داربست ) 06/09/1401 03:03:00 ب.ظ استعلام بست فلزی استعلام بست فلزی 05/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام لوله داربستی سبک قطر 5 -ضخامت 2 میلیمتر ( 6 متری ) استعلام لوله داربستی سبک قطر 5 -ضخامت 2 میلیمتر ( 6 متری ) 05/09/1401 04:21:00 ق.ظ استعلام داربست بندی و جوشکاری و ترمیم قسمتی از مخزن انبساط کوره گلایکول در واحد نمکزدایی3 مطابق با دستورالعمل بازرسی فنی استعلام داربست بندی و جوشکاری و ترمیم قسمتی از مخزن انبساط کوره گلایکول در واحد نمکزدایی3 مطابق با دستورالعمل بازرسی فنی 03/09/1401 01:36:00 ب.ظ استعلام بست داکتیل استعلام بست داکتیل 02/09/1401 11:25:00 ق.ظ مناقصه داربست بندی در مناطق مختلف کارخانه مناقصه داربست بندی در مناطق مختلف کارخانه 02/09/1401 09:48:33 ق.ظ استعلام نصب داربست به ابعاد: ارتفاع 7 متر - طول 10 متر و عرض 1 متر به مدت زمان یک ماه استعلام نصب داربست به ابعاد: ارتفاع 7 متر - طول 10 متر و عرض 1 متر به مدت زمان یک ماه 02/09/1401 04:01:00 ق.ظ استعلام بست فلزی استعلام بست فلزی 01/09/1401 10:15:00 ق.ظ مناقصه تهیه و اجرای عملیات داربست بندی، سندبلاست، تمیزکاری ... مناقصه تهیه و اجرای عملیات داربست بندی، سندبلاست، تمیزکاری ... 30/08/1401 05:45:47 ق.ظ استعلام تجدید نیاز اجرای داربست بندی و نظافت محوطه در موتورخانه نفتکوره استعلام تجدید نیاز اجرای داربست بندی و نظافت محوطه در موتورخانه نفتکوره 28/08/1401 08:55:00 ق.ظ استعلام خرید داربست طبق استعلام پیوستی کارپرداز 09188730563 استعلام خرید داربست طبق استعلام پیوستی کارپرداز 09188730563 26/08/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام، نصب داربست به همراه چادر نصب داربست به همراه چادر 26/08/1401 04:30:29 ق.ظ استعلام عملیات داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به بخشی از پروژه های تعمیراتی (به شرح پیوست) استعلام عملیات داربست بندی ،تخته ریزی و باز کردن داربست مربوط به بخشی از پروژه های تعمیراتی (به شرح پیوست) 26/08/1401 04:14:00 ب.ظ استعلام خرید داربست فلزی شاخه 6متری ضخامت 3.5 میل با بست واتصال جهت کارگاه تولیدات بتنی سازمان عمران وبازافرینی شهرداری زنجان طبق لیست پیوستس . استعلام خرید داربست فلزی شاخه 6متری ضخامت 3.5 میل با بست واتصال جهت کارگاه تولیدات بتنی سازمان عمران وبازافرینی شهرداری زنجان طبق لیست پیوستس . 25/08/1401 06:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آجرنما، سنگ نما، سیمان شسته مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آجرنما، سنگ نما، سیمان شسته 25/08/1401 05:43:00 ق.ظ استعلام نصب داربست فلزی به عرض 6 متر ( نیم دایره ) و ارتفاع 12 متر استعلام نصب داربست فلزی به عرض 6 متر ( نیم دایره ) و ارتفاع 12 متر 25/08/1401 05:18:00 ق.ظ استعلام نصب داربست به ارتفاع 7 متر هماهنگی 09123138548 گودرزی پرداخت اعتباری 60 الی 90 روزه استعلام نصب داربست به ارتفاع 7 متر هماهنگی 09123138548 گودرزی پرداخت اعتباری 60 الی 90 روزه 24/08/1401 10:24:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه داربست بندی ، بلاستینگ ، رنگ آمیزی ، عایق کاری و تعمیرات اساسی مخازن- نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه داربست بندی ، بلاستینگ ، رنگ آمیزی ، عایق کاری و تعمیرات اساسی مخازن- نوبت دوم 23/08/1401 07:21:27 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه داربست بندی ، بلاستینگ ، رنگ آمیزی ، عایق کاری و تعمیرات اساسی مخازن فراخوان مناقصه پروژه داربست بندی ، بلاستینگ ، رنگ آمیزی ، عایق کاری و تعمیرات اساسی مخازن 22/08/1401 05:50:42 ق.ظ استعلام خرید لوله داربست بندی 6 متری با مشخصات و الزامات بازرسی فنی پیوست استعلام خرید لوله داربست بندی 6 متری با مشخصات و الزامات بازرسی فنی پیوست 22/08/1401 05:21:00 ق.ظ استعلام FIRE BRICKS FOR USE IN THE M.H.I SULFUR RECOVERY UNIT ... استعلام FIRE BRICKS FOR USE IN THE M.H.I SULFUR RECOVERY UNIT ... 21/08/1401 12:00:16 ب.ظ استعلام تقاضای ساخت به شماره 0140120 (AEROQUIP) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد استعلام تقاضای ساخت به شماره 0140120 (AEROQUIP) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد 21/08/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام لوله آهنی و دیگر ملزومات پیوستی استعلام لوله آهنی و دیگر ملزومات پیوستی 21/08/1401 06:26:00 ق.ظ مناقصه  تامین ، بستن و بازکردن داربست مناقصه  تامین ، بستن و بازکردن داربست 18/08/1401 09:27:15 ق.ظ استعلام تقاضای ساخت به شماره 0140120 (AEROQUIP) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد استعلام تقاضای ساخت به شماره 0140120 (AEROQUIP) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد 17/08/1401 05:02:00 ق.ظ استعلام بست داربست به همراه پیچ، وزن 1/5 کیلوگرم لوله داربست 1- 1/2 ، 6 متری، ضخامت 2/5 mm استعلام بست داربست به همراه پیچ، وزن 1/5 کیلوگرم لوله داربست 1- 1/2 ، 6 متری، ضخامت 2/5 mm 11/08/1401 10:18:00 ق.ظ مناقصه خرید لوله داربست و اتصالات مناقصه خرید لوله داربست و اتصالات 10/08/1401 10:44:12 ق.ظ استعلام درخواست لوله داربست 11/2 اینچ به ضخامت 2/5 mm به تعداد:100 شاخه-اتصال لوله داربست تعداد:200 عدد-بست داربست چهار پیچ تعداد:500 عدد استعلام درخواست لوله داربست 11/2 اینچ به ضخامت 2/5 mm به تعداد:100 شاخه-اتصال لوله داربست تعداد:200 عدد-بست داربست چهار پیچ تعداد:500 عدد 09/08/1401 08:12:00 ق.ظ استعلام پیچ و مهره استنلس استیل و پیچ و مهره گوشواره ای- 2 آیتم طبق تقاضای لیست پیوست استعلام پیچ و مهره استنلس استیل و پیچ و مهره گوشواره ای- 2 آیتم طبق تقاضای لیست پیوست 09/08/1401 08:10:00 ق.ظ مناقصه خرید اقلام و نصب تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه پساب مرکز تولیدات گل و گیاه ... مناقصه خرید اقلام و نصب تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه پساب مرکز تولیدات گل و گیاه ... 09/08/1401 07:44:15 ق.ظ مناقصه خرید ادوات داربست - نوبت دوم مناقصه خرید ادوات داربست 08/08/1401 05:25:19 ق.ظ استعلام نصب داربست فلزی ترمیم نمای چوب ساختمان احیای رنگ نرده های فلزی و نمای سنگ ساختمان استعلام نصب داربست فلزی ترمیم نمای چوب ساختمان احیای رنگ نرده های فلزی و نمای سنگ ساختمان 08/08/1401 01:24:00 ب.ظ استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن 07/08/1401 10:57:13 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات داربست بندی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات داربست بندی 04/08/1401 05:36:33 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات داربست بندی کارخانه سیمان تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات داربست بندی کارخانه سیمان تجدید 04/08/1401 05:28:30 ق.ظ استعلام نصب داربست و جابجایی فوم چنبرهای مخازن انبار نفت ارومیه برای تست فومینگ استعلام نصب داربست و جابجایی فوم چنبرهای مخازن انبار نفت ارومیه برای تست فومینگ 03/08/1401 06:39:00 ق.ظ استعلام خرید وسایل برای نرده حیاط معاونت آموزشی استعلام خرید وسایل برای نرده حیاط معاونت آموزشی 03/08/1401 02:09:00 ب.ظ مناقصه اجرای داربست بندی و رنگ داخل مخازن ... مناقصه اجرای داربست بندی و رنگ داخل مخازن ... 01/08/1401 07:21:01 ق.ظ مناقصه خرید ادوات داربست مناقصه خرید ادوات داربست 01/08/1401 05:12:30 ق.ظ فراخوان برای شناسایی و ارزیابی پیمانکاران اجرای عملیات داربست بندی و کوتینگ زنی فراخوان برای شناسایی و ارزیابی پیمانکاران اجرای عملیات داربست بندی و کوتینگ زنی 30/07/1401 06:41:54 ق.ظ مناقصه تأمین تخته فلزی داربست‌ بندی مناقصه تأمین تخته فلزی داربست‌ بندی 28/07/1401 06:24:37 ق.ظ مناقصه تأمین انواع بست و متعلقات داربست‌ بندی مناقصه تأمین انواع بست و متعلقات داربست‌ بندی 28/07/1401 06:24:12 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات حمل، اجرا و برچیدن داربست ، اسپیس و چادر تجدید مناقصه عملیات حمل، اجرا و برچیدن داربست ، اسپیس و چادر 28/07/1401 05:46:41 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات حمل ، اجرا و برچیدن داربست ، اسپیس و چادر تجدید مناقصه عملیات حمل ، اجرا و برچیدن داربست ، اسپیس و چادر 28/07/1401 05:45:50 ق.ظ استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن 27/07/1401 10:51:52 ق.ظ مناقصه تأمین تخته فلزی داربست‌ بندی مناقصه تأمین تخته فلزی داربست‌ بندی 27/07/1401 09:27:56 ق.ظ مناقصه تأمین انواع بست و متعلقات داربست‌ بندی مناقصه تأمین انواع بست و متعلقات داربست‌ بندی 27/07/1401 09:27:21 ق.ظ استعلام اسپیس کشی و داربست استعلام اسپیس کشی و داربست 27/07/1401 09:08:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن 26/07/1401 10:50:15 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار به منظور انجام امور تعمیرات و ایمنی، حفاری، زیرسازی و رنگ آمیزی صنعتی.. نوبت دوم فراخوان شناسایی پیمانکار به منظور انجام امور تعمیرات و ایمنی، حفاری، زیرسازی و رنگ آمیزی صنعتی.. نوبت دوم 26/07/1401 08:15:29 ق.ظ مناقصه تأمین انواع بست و متعلقات داربست‌ بندی مناقصه تأمین انواع بست و متعلقات داربست‌ بندی 26/07/1401 07:50:09 ق.ظ مناقصه تأمین تخته فلزی داربست‌ بندی مناقصه تأمین تخته فلزی داربست‌ بندی 26/07/1401 07:47:27 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای داربست بندی فلزی به همراه تخته چینی ایمن و مناسب در کلیه واحدهای عملیاتی بخش غرب و کوپال مارون استعلام تهیه و اجرای داربست بندی فلزی به همراه تخته چینی ایمن و مناسب در کلیه واحدهای عملیاتی بخش غرب و کوپال مارون 26/07/1401 07:31:00 ق.ظ مناقصه تامین تخته فلزی داربست بندی مناقصه تامین تخته فلزی داربست بندی 25/07/1401 06:47:47 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین انواع بست و متعلقات داربست بندی  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین انواع بست و متعلقات داربست بندی  25/07/1401 04:53:52 ق.ظ استعلام اجرای سقف شعبه علی ابادکتول با تایل GPSشرکت آراک -نوع سازه GSTاندازه ابعاد60*60با اجرای داربست و هزینه نصب 223مترمربع پیش فاکتور و بارگذاری شود .پیوست استعلام اجرای سقف شعبه علی ابادکتول با تایل GPSشرکت آراک -نوع سازه GSTاندازه ابعاد60*60با اجرای داربست و هزینه نصب 223مترمربع پیش فاکتور و بارگذاری شود .پیوست 24/07/1401 10:06:00 ق.ظ استعلام تخته سینی آلومینیومی طبق شرح پیوست استعلام تخته سینی آلومینیومی طبق شرح پیوست 24/07/1401 07:18:00 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار به منظور انجام امور تعمیرات و ایمنی، حفاری، زیرسازی و رنگ آمیزی صنعتی.. فراخوان شناسایی پیمانکار به منظور انجام امور تعمیرات و ایمنی، حفاری، زیرسازی و رنگ آمیزی صنعتی.. 20/07/1401 08:25:10 ق.ظ تجدید مناقصه داربست مسقف و چادر پوشیده جهت سایت های برفروبی و کارهای اداره زیباسازی تجدید مناقصه داربست مسقف و چادر پوشیده جهت سایت های برفروبی و کارهای اداره زیباسازی 20/07/1401 07:59:37 ق.ظ استعلام لوله داربست و بست داربست و رابط لوله داربست // مطابق با لیست پیوست شده استعلام لوله داربست و بست داربست و رابط لوله داربست // مطابق با لیست پیوست شده 20/07/1401 03:08:00 ب.ظ استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن استعلام خرید لوازم داربستی جهت پروژه کال نسترن 19/07/1401 11:52:52 ق.ظ استعلام تخته داربست 4 متری، ضخامت 5cm، عرض 30cm تخته داربست 6 متری، ضخامت 5cm، عرض 30cm استعلام تخته داربست 4 متری، ضخامت 5cm، عرض 30cm تخته داربست 6 متری، ضخامت 5cm، عرض 30cm 19/07/1401 08:22:00 ق.ظ استعلام لوله داربست- بست لوله داربست- بوشن(طبق فایل پیوستی) استعلام لوله داربست- بست لوله داربست- بوشن(طبق فایل پیوستی) 19/07/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام داربست بندی و نظافت محوطه موتور خانه نفت کوره در انبار نفت شهید رجایی بندرعباس ناظر :32581400 الی 1401 استعلام داربست بندی و نظافت محوطه موتور خانه نفت کوره در انبار نفت شهید رجایی بندرعباس ناظر :32581400 الی 1401 17/07/1401 01:25:00 ب.ظ مناقصه تامین تخته داربستی به میزان 600 عدد مناقصه تامین تخته داربستی به میزان 600 عدد 16/07/1401 09:23:46 ق.ظ استعلام اجرای عملیات ساختمانی در ساختمان جدید مدیریت شعب استان استعلام اجرای عملیات ساختمانی در ساختمان جدید مدیریت شعب استان 16/07/1401 06:18:00 ق.ظ استعلام تخته داربست بندی طبق مشخصات و الزامات فنی و دیتا شیت پیوست - مقادیر بالا بر اساس متر مکعب است استعلام تخته داربست بندی طبق مشخصات و الزامات فنی و دیتا شیت پیوست - مقادیر بالا بر اساس متر مکعب است 16/07/1401 05:22:00 ق.ظ استعلام لوله داربست بست پیچ دار و تخته الوار مطابق درخواست پیوست کل خرید در یک نیاز پاسخ داده شود قیمت کل ( یک واحد ) لحاظ شود استعلام لوله داربست بست پیچ دار و تخته الوار مطابق درخواست پیوست کل خرید در یک نیاز پاسخ داده شود قیمت کل ( یک واحد ) لحاظ شود 12/07/1401 08:12:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح، تجهیزات، داربست برای اجرای نما به مساحت حدود 470 متر مربع و اجرای سنگ طبق شرایط پیوست استعلام تهیه مصالح، تجهیزات، داربست برای اجرای نما به مساحت حدود 470 متر مربع و اجرای سنگ طبق شرایط پیوست 12/07/1401 06:43:00 ق.ظ استعلام پیچ و مهره استنلس استیل و پیچ و مهره گوشواره ای- 2 آیتم طبق تقاضای لیست پیوست استعلام پیچ و مهره استنلس استیل و پیچ و مهره گوشواره ای- 2 آیتم طبق تقاضای لیست پیوست 12/07/1401 03:50:00 ق.ظ استعلام عملیات داربست بندی شناور های تعمیراتی پارکینگ10 و30 و 50 طبق لیست پیوست استعلام عملیات داربست بندی شناور های تعمیراتی پارکینگ10 و30 و 50 طبق لیست پیوست 11/07/1401 10:37:00 ق.ظ استعلام خرید وسایل داربست طبق مشخصات پیوستی کارپرداز 09188730563 استعلام خرید وسایل داربست طبق مشخصات پیوستی کارپرداز 09188730563 11/07/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام داربست زیر سقف درمانگاه رازقان به متراژ623مترمربع به ارتفاع 4متر اطلاعات بیشتر 09124581715 استعلام داربست زیر سقف درمانگاه رازقان به متراژ623مترمربع به ارتفاع 4متر اطلاعات بیشتر 09124581715 11/07/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام استحکام سنگهای درپوش شامل:تهیه بالابر یا داربست یا راپل و انجام عملیات پیچ رولپلاک کلیه سنگهای درپوش دورتا دور پنجره های ساختمان (سنگها لاشتر است) استعلام استحکام سنگهای درپوش شامل:تهیه بالابر یا داربست یا راپل و انجام عملیات پیچ رولپلاک کلیه سنگهای درپوش دورتا دور پنجره های ساختمان (سنگها لاشتر است) 09/07/1401 07:49:00 ق.ظ مناقصه عملیات حمل ، اجرا و برچیدن داربست ، اسپیس و چادر مناقصه مناقصه عملیات حمل ، اجرا و برچیدن داربست ، اسپیس و چادر 09/07/1401 07:55:27 ق.ظ مناقصه عملیات داربست بندی - نوبت دوم مناقصه عملیات داربست بندی 09/07/1401 07:55:20 ق.ظ استعلام خرید سیستم حریق انبار مرکزی توزیع برق مازندران ( مطابق شرح پیوست ) استعلام خرید سیستم حریق انبار مرکزی توزیع برق مازندران ( مطابق شرح پیوست ) 07/07/1401 06:44:00 ق.ظ مناقصه عملیات داربست بندی مناقصه عملیات داربست بندی 07/07/1401 05:37:10 ق.ظ استعلام داربست زیر سقف درمانگاه رازقان به متراژ623مترمربع به ارتفاع 4متر اطلاعات بیشتر 09124581715 استعلام داربست زیر سقف درمانگاه رازقان به متراژ623مترمربع به ارتفاع 4متر اطلاعات بیشتر 09124581715 06/07/1401 08:34:00 ق.ظ استعلام اجرای داربست به متراژ 2400 متر مربع و اجرای داربست آسانسور پنج توقف مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و اجاره 12عدد تخته 4متری مطابق با لیست پیوستی استعلام اجرای داربست به متراژ 2400 متر مربع و اجرای داربست آسانسور پنج توقف مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و اجاره 12عدد تخته 4متری مطابق با لیست پیوستی 06/07/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام تخته داربست بندی طبق مشخصات و الزامات فنی و دیتا شیت پیوست - مقادیر بالا بر اساس متر مکعب است استعلام تخته داربست بندی طبق مشخصات و الزامات فنی و دیتا شیت پیوست - مقادیر بالا بر اساس متر مکعب است 06/07/1401 03:50:00 ق.ظ استعلام لوله 1/2-1 اینچ داربست بندی بست لوله داربست بندی مغزی لوله فولاد گالوانیزه اندازه 1/2-1 اینچ استعلام لوله 1/2-1 اینچ داربست بندی بست لوله داربست بندی مغزی لوله فولاد گالوانیزه اندازه 1/2-1 اینچ 04/07/1401 06:13:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) 04/07/1401 05:31:06 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحدهای آفسایت، مخازن اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحدهای آفسایت، مخازن 04/07/1401 05:22:55 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) 04/07/1401 05:21:33 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) 04/07/1401 05:05:48 ق.ظ استعلام تخته داربست بندی طبق مشخصات و الزامات فنی و دیتا شیت پیوست - مقادیر بالا بر اساس متر مکعب است استعلام تخته داربست بندی طبق مشخصات و الزامات فنی و دیتا شیت پیوست - مقادیر بالا بر اساس متر مکعب است 30/06/1401 10:30:00 ق.ظ استعلام استحکام سنگهای درپوش شامل:تهیه بالابر یا داربست یا راپل و انجام عملیات پیچ رولپلاک کلیه سنگهای درپوش دورتا دور پنجره های ساختمان (سنگها لاشتر است) استعلام استحکام سنگهای درپوش شامل:تهیه بالابر یا داربست یا راپل و انجام عملیات پیچ رولپلاک کلیه سنگهای درپوش دورتا دور پنجره های ساختمان (سنگها لاشتر است) 30/06/1401 04:40:00 ق.ظ استعلام عملیات داربست بندی شناور های تعمیراتی پارکینگ20 و40 و 60 طبق لیست پیوست استعلام عملیات داربست بندی شناور های تعمیراتی پارکینگ20 و40 و 60 طبق لیست پیوست 30/06/1401 02:35:00 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحد الفین ZONE A-B-D- نوبت دوم تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحد الفین ZONE A-B-D- نوبت دوم 29/06/1401 04:47:08 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحدهای آفسایت، مخازن و ZONE C الفین - نوبت دوم تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحدهای آفسایت، مخازن و ZONE C الفین - نوبت دوم 29/06/1401 04:45:13 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحدهای HD-PE-BD - نوبت دوم تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال 1401) واحدهای HD-PE-BD - نوبت دوم 29/06/1401 04:16:26 ق.ظ استعلام پیش بنی داربست در طول یکسال جهت شرکت عمران شهر جدید گلبهار (مناسبت های ملی ، مذهبی، افتتاحات و...) استعلام پیش بنی داربست در طول یکسال جهت شرکت عمران شهر جدید گلبهار (مناسبت های ملی ، مذهبی، افتتاحات و...) 29/06/1401 12:10:00 ب.ظ استعلام لوله سیاه جدار چاهی درز دار جوشی به قطر 12اینچ و5میل 14شاخه 6متری ساده و 8شاخه مشبک از همان نوع استعلام لوله سیاه جدار چاهی درز دار جوشی به قطر 12اینچ و5میل 14شاخه 6متری ساده و 8شاخه مشبک از همان نوع 28/06/1401 10:22:00 ق.ظ