انواع دستگاه های آشکارساز فلز و لوله یاب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام دستگاه ایکس ری نفر رو و چمدانی استعلام دستگاه ایکس ری نفر رو و چمدانی 14/09/1401 02:19:00 ب.ظ استعلام دریچه یاب با متعلقات کامل استعلام دریچه یاب با متعلقات کامل 13/09/1401 10:13:00 ق.ظ تمدید فراخوان مناقصه خرید دستگاه های لرزه نگاری، لوله یاب الکترومغناطیسی و دستگاه حفاری تمدید فراخوان مناقصه خرید دستگاه های لرزه نگاری، لوله یاب الکترومغناطیسی و دستگاه حفاری 13/09/1401 04:58:12 ق.ظ استعلام دستگاه آشکارساز فلز هوشمند استعلام دستگاه آشکارساز فلز هوشمند 10/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام دستگاه دریچه یاب و لوله یاب با مشخصات استعلام پیوست (ایرانکد مشابه می باشد) استعلام دستگاه دریچه یاب و لوله یاب با مشخصات استعلام پیوست (ایرانکد مشابه می باشد) 09/09/1401 06:19:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید دستگاه های لرزه نگاری، لوله یاب الکترومغناطیسی و دستگاه حفاری فراخوان مناقصه خرید دستگاه های لرزه نگاری، لوله یاب الکترومغناطیسی و دستگاه حفاری 29/08/1401 06:28:52 ق.ظ استعلام دستگاه دریچه یاب و لوله یاب با متعلقات کامل استعلام دستگاه دریچه یاب و لوله یاب با متعلقات کامل 17/08/1401 11:45:00 ق.ظ استعلام گیت بازرسی آشکارساز فلز مالتی زون 2 عدد - باتری پشتیبان 2 عدد مشخصات پیوست استعلام گیت بازرسی آشکارساز فلز مالتی زون 2 عدد - باتری پشتیبان 2 عدد مشخصات پیوست 12/08/1401 08:03:00 ق.ظ استعلام متال دتکتور استعلام متال دتکتور 11/08/1401 12:10:58 ب.ظ استعلام گیت بازرسی آشکارساز فلز مالتی زون 2 عدد - باتری پشتیبان 2 عدد مشخصات پیوست استعلام گیت بازرسی آشکارساز فلز مالتی زون 2 عدد - باتری پشتیبان 2 عدد مشخصات پیوست 07/08/1401 09:41:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید پودر پرکلرین. استعلام استعلام خرید پودر پرکلرین. 05/08/1401 12:21:00 ب.ظ استعلام دستگاه عیب یاب پوشش خطوط لوله استعلام دستگاه عیب یاب پوشش خطوط لوله 03/08/1401 09:28:00 ق.ظ استعلام گیت بازرسی آشکارساز فلز مالتی زون 2 عدد - باتری پشتیبان 2 عدد مشخصات پیوست استعلام گیت بازرسی آشکارساز فلز مالتی زون 2 عدد - باتری پشتیبان 2 عدد مشخصات پیوست 30/07/1401 09:21:00 ق.ظ استعلام اداره کل گیت بازرسی و آشکارساز فلز دستی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل و نصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی استعلام اداره کل گیت بازرسی و آشکارساز فلز دستی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل و نصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی 23/07/1401 05:21:00 ق.ظ استعلام Pig Locator استعلام Pig Locator 20/07/1401 04:06:00 ق.ظ استعلام اداره کل گیت بازرسی و آشکارساز فلز دستی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل ونصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی استعلام اداره کل گیت بازرسی و آشکارساز فلز دستی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل ونصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی 20/07/1401 02:09:00 ب.ظ استعلام خرید دستگاه اکسپلو ذر آنتی گریزو هندلی استعلام خرید دستگاه اکسپلو ذر آنتی گریزو هندلی 16/07/1401 08:29:00 ق.ظ استعلام خرید تستر شبکه با قابلیت کابل یاب مدل UT682 مطابق با مشخصات و لیست پیوست (کد کالا مشابه می باشد) استعلام خرید تستر شبکه با قابلیت کابل یاب مدل UT682 مطابق با مشخصات و لیست پیوست (کد کالا مشابه می باشد) 14/07/1401 01:23:00 ب.ظ استعلام زندان رجائی شهر گیت بازرسی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل و نصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی استعلام زندان رجائی شهر گیت بازرسی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل و نصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی 11/07/1401 07:14:00 ق.ظ استعلام یکدستگاه لوله یاب / کابل یاب با توان 15 وات و 6 فرکانس اکتیو و 3 فراکانس پسیو - کاربرد تاسیسات گاز شهری مطابق شرح پیوست استعلام یکدستگاه لوله یاب / کابل یاب با توان 15 وات و 6 فرکانس اکتیو و 3 فراکانس پسیو - کاربرد تاسیسات گاز شهری مطابق شرح پیوست 10/07/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام خرید گیت ورود و خروج و گیت فلزیاب مطابق فهرست پیوستی استعلام خرید گیت ورود و خروج و گیت فلزیاب مطابق فهرست پیوستی 09/07/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام ردیاب پیگ طبق شرح پیوست استعلام ردیاب پیگ طبق شرح پیوست 06/07/1401 07:13:00 ق.ظ استعلام یکدستگاه لوله یاب / کابل یاب مدل KEYLOC(RX/TX) کاربرد تاسیسات گاز شهری مطابق شرح پیوست ( ایران کد فوق مشابه است) استعلام یکدستگاه لوله یاب / کابل یاب مدل KEYLOC(RX/TX) کاربرد تاسیسات گاز شهری مطابق شرح پیوست ( ایران کد فوق مشابه است) 06/07/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام راکت بازرسی مدل PD140E استعلام راکت بازرسی مدل PD140E 20/06/1401 12:26:00 ب.ظ استعلام Pig Locator استعلام Pig Locator 19/06/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام ردیاب پیگ طبق شرح پیوست استعلام ردیاب پیگ طبق شرح پیوست 14/06/1401 07:43:00 ق.ظ استعلام خرید دو دستگاه آشکارساز فلز مطابق با ایران کد و مشخصات ثبت شده در درخواست. استعلام خرید دو دستگاه آشکارساز فلز مطابق با ایران کد و مشخصات ثبت شده در درخواست. 12/06/1401 07:52:00 ب.ظ استعلام دستگاه منفذیاب پوشش(طبق فایل پیوست) استعلام دستگاه منفذیاب پوشش(طبق فایل پیوست) 13/06/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام Ground Penetrating Radar (GPR) استعلام Ground Penetrating Radar (GPR) 12/06/1401 10:31:00 ق.ظ استعلام خرید ردیاب پیگ ( لوکیتور ) استعلام خرید ردیاب پیگ ( لوکیتور ) 06/06/1401 03:34:00 ق.ظ استعلام راکت بازرسی مدل PD140E استعلام راکت بازرسی مدل PD140E 01/06/1401 09:48:00 ق.ظ استعلام Ground Penetrating Radar (GPR) استعلام Ground Penetrating Radar (GPR) 25/05/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام - تعداد 3 قلم کالا شامل دستگاه نقشه برداری، متر لیزری و لوله یاب برند ایرانی طبق فایل استعلام پیوست. - در صورت نیاز با شماره 09053102046 تماس بگیرید. استعلام - تعداد 3 قلم کالا شامل دستگاه نقشه برداری، متر لیزری و لوله یاب برند ایرانی طبق فایل استعلام پیوست. - در صورت نیاز با شماره 09053102046 تماس بگیرید. 25/05/1401 05:35:00 ق.ظ استعلام راکت دستی آشکارساز فلز PG-160-پیمانگزاران استعلام راکت دستی آشکارساز فلز PG-160-پیمانگزاران 24/05/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام دستگاه عیب یاب پوشش خطوط لوله استعلام دستگاه عیب یاب پوشش خطوط لوله 23/05/1401 07:14:00 ق.ظ استعلام تستر فتوسل، لوپ اسکنر استعلام تستر فتوسل، لوپ اسکنر 08/05/1401 08:55:48 ق.ظ استعلام زندان رجائی شهر گیت بازرسی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل و نصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی استعلام زندان رجائی شهر گیت بازرسی به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه هزینه حمل و نصب بر عهده فروشنده ارائه پیش فاکتور و مجوز فروش پیوست در سامانه الزامی 05/05/1401 06:25:00 ق.ظ استعلام گیت فلز یاب بازرسی بدنی (GATEWAT) (پالایشگاه نهم (فاز 12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) استعلام گیت فلز یاب بازرسی بدنی (GATEWAT) (پالایشگاه نهم (فاز 12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) 03/05/1401 06:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR)به همراه آنتن‌ها و تجهیزات جانبی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR)به همراه آنتن‌ها و تجهیزات جانبی 02/05/1401 08:30:00 ب.ظ استعلام 12دستگاه radarcapeبه همراه آنتن و متعلقات طبق لیست پیوست-ایران کد ملاک نمیباشد-با گارانتی و ضمانت معتبر تعویض بی قید وشرط استعلام 12دستگاه radarcapeبه همراه آنتن و متعلقات طبق لیست پیوست-ایران کد ملاک نمیباشد-با گارانتی و ضمانت معتبر تعویض بی قید وشرط 22/04/1401 09:56:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن تجدید - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن تجدید - نوبت دوم 22/04/1401 06:27:52 ق.ظ استعلام دستگاه آشکارساز عوارض زیرسطحی (Ground Penetrating Radar GPR) استعلام دستگاه آشکارساز عوارض زیرسطحی (Ground Penetrating Radar GPR) 21/04/1401 07:30:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن تجدید 21/04/1401 03:51:52 ق.ظ استعلام لوله وکابل یاب طبق مشخصات مندرج در فرم استعلام پیوست استعلام لوله وکابل یاب طبق مشخصات مندرج در فرم استعلام پیوست 14/04/1401 05:23:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن 06/04/1401 08:30:00 ب.ظ استعلام کیت آموزشی :کولر گازی دو تیکه سرد و گرم ویخچال معمولی و آب سرد کن استیل دو شیر و نشت یاب گاز یخچال الکترونیکی و پمپ وکیوم گاز یخچال جهت آموزش استعلام کیت آموزشی :کولر گازی دو تیکه سرد و گرم ویخچال معمولی و آب سرد کن استیل دو شیر و نشت یاب گاز یخچال الکترونیکی و پمپ وکیوم گاز یخچال جهت آموزش 05/04/1401 01:01:00 ب.ظ استعلام تستر فتوسل، لوپ اسکنر استعلام تستر فتوسل، لوپ اسکنر 01/04/1401 10:52:12 ق.ظ مناقصه, خرید دستگاه اسکنر زمینی GPR مناقصه, خرید دستگاه اسکنر زمینی GPR 01/04/1401 06:42:36 ق.ظ استعلام دستگاه شناسایی الماس های طبیعی مطابق لیست پیوست استعلام دستگاه شناسایی الماس های طبیعی مطابق لیست پیوست 01/04/1401 06:19:00 ق.ظ استعلام خرید مسیریاب و کابل یاب خط لوله ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و نام تولید کننده الزامیست استعلام خرید مسیریاب و کابل یاب خط لوله ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و نام تولید کننده الزامیست 29/03/1401 03:17:00 ق.ظ استعلام آشکار ساز فلز دستی مدل ST-M60 استعلام آشکار ساز فلز دستی مدل ST-M60 28/03/1401 08:19:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن و... نوبت دوم مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن و... نوبت دوم 25/03/1401 05:11:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید دستگاه اسکنر زمینی gpr مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید دستگاه اسکنر زمینی gpr 24/03/1401 10:48:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن و... مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن و... 24/03/1401 05:03:54 ق.ظ استعلام سایبان کولر اسپلیت به همراه رنگ آمیزی و سایر خدمات/ایران کد ملاک نیست استعلام سایبان کولر اسپلیت به همراه رنگ آمیزی و سایر خدمات/ایران کد ملاک نیست 23/03/1401 04:29:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید دستگاه x-ray 5030..... مناقصه عمومی خرید دستگاه x-ray 5030..... 10/03/1401 06:48:34 ق.ظ تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین- نوبت سوم تجدید استعلام، تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین- نوبت سوم 09/03/1401 11:05:07 ق.ظ تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین- نوبت دوم تجدید استعلام، تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین- نوبت دوم 08/03/1401 07:21:41 ق.ظ استعلام گیت آشکار ساز فلز بازرسی بدنی (GATEWAT) (پالایشگاه نهم (فاز 12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) استعلام گیت آشکار ساز فلز بازرسی بدنی (GATEWAT) (پالایشگاه نهم (فاز 12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) 08/03/1401 01:42:00 ب.ظ استعلام دستگاه عیب یاب پوشش لوله های گاز PCM طبق شرایط و مشخصات پیوست ایران کد مشابه است استعلام دستگاه عیب یاب پوشش لوله های گاز PCM طبق شرایط و مشخصات پیوست ایران کد مشابه است 07/03/1401 07:32:00 ق.ظ استعلام تستر فتوسل، لوپ اسکنر استعلام تستر فتوسل، لوپ اسکنر 05/03/1401 06:00:10 ق.ظ استعلام نشت یاب و قلم نشت یاب استعلام نشت یاب و قلم نشت یاب 31/02/1401 09:28:00 ق.ظ تمدید استعلام​ تستر فتوسل ، لوپ اسکنر تمدید استعلام​ تستر فتوسل ، لوپ اسکنر 27/02/1401 11:47:28 ق.ظ استعلام دستگاه شناسایی الماس های طبیعی مطابق لیست پیوست استعلام دستگاه شناسایی الماس های طبیعی مطابق لیست پیوست 27/02/1401 09:02:00 ق.ظ استعلام دستگاه x-ray کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارائه گردد. پالایشگاه ششم استعلام دستگاه x-ray کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارائه گردد. پالایشگاه ششم 24/02/1401 07:48:00 ق.ظ تمدید استعلام​ تستر فتوسل ، لوپ اسکنر تمدید استعلام​ تستر فتوسل ، لوپ اسکنر 21/02/1401 11:26:08 ق.ظ استعلام دستگاه ردیاب پیگ مطابق استعلام پیوست شده استعلام دستگاه ردیاب پیگ مطابق استعلام پیوست شده 21/02/1401 09:20:00 ق.ظ استعلام خرید لوله یاب سه فرکانسه طبق مشخصات و شرایط پیوست استعلام خرید لوله یاب سه فرکانسه طبق مشخصات و شرایط پیوست 19/02/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام دستگاه X RAY (ایران کد مشابه میباشد) پیشنهادات فنی و مالی جداگانه و مطابق با کالای درخواستی در فایل پیوست، ضمیمه گردد. استعلام دستگاه X RAY (ایران کد مشابه میباشد) پیشنهادات فنی و مالی جداگانه و مطابق با کالای درخواستی در فایل پیوست، ضمیمه گردد. 15/02/1401 12:56:00 ب.ظ استعلام گیت آشکار ساز فلز بازرسی بدنی (GATEWAT) (پالایشگاه نهم (فاز 12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) استعلام گیت آشکار ساز فلز بازرسی بدنی (GATEWAT) (پالایشگاه نهم (فاز 12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) 11/02/1401 07:30:00 ق.ظ استعلام​ تستر فتوسل ، لوپ اسکنر استعلام​ تستر فتوسل ، لوپ اسکنر 08/02/1401 07:05:02 ق.ظ استعلام راکت بازرسی استعلام راکت بازرسی 07/02/1401 01:30:00 ب.ظ استعلام دستگاه بک پرسون استعلام دستگاه بک پرسون 07/02/1401 01:07:00 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن 05/02/1401 11:19:55 ق.ظ استعلام تهیه و تأمین Pig Locator مطابق ایرانکد مندرج ساخت شرکت ساوای استعلام تهیه و تأمین Pig Locator مطابق ایرانکد مندرج ساخت شرکت ساوای 04/02/1401 10:08:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن 04/02/1401 08:23:32 ق.ظ استعلام سه عدد راکت بازرسی آشکار ساز فلز مدل t-100 جهت ازمون کنکور استعلام سه عدد راکت بازرسی آشکار ساز فلز مدل t-100 جهت ازمون کنکور 30/01/1401 10:46:00 ق.ظ تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین- نوبت دوم تجدید استعلام، تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین- نوبت دوم 28/01/1401 05:03:55 ق.ظ مناقصه flc مناقصه flc 25/01/1401 07:09:30 ق.ظ مناقصه GASTEC DETECTOR TUBE مناقصه، مناقصه GASTEC DETECTOR TUBE 25/01/1401 05:29:45 ق.ظ مناقصه GASTEC DETECTOR TUBE مناقصه، مناقصه GASTEC DETECTOR TUBE 24/01/1401 09:10:02 ق.ظ استعلام دستگاه بک پرسون استعلام دستگاه بک پرسون 24/01/1401 04:46:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن 23/01/1401 10:18:00 ق.ظ مناقصه GASTEC DETECTOR TUBE مناقصه، مناقصه GASTEC DETECTOR TUBE 23/01/1401 07:52:20 ق.ظ استعلام دستگاه گیت وی بازرسی بدنی نفر رو طبق لیست پیوست - ایران کد مشابه است استعلام دستگاه گیت وی بازرسی بدنی نفر رو طبق لیست پیوست - ایران کد مشابه است 20/01/1401 06:14:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه خرید سه مجموعه از هریک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس – ری و گیت بازرسی افراد (آشکار ساز فلز) تولید د مناقصه خرید سه مجموعه از هریک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس – ری و گیت بازرسی افراد (آشکار ساز فلز) تولید د 16/01/1401 07:36:12 ق.ظ تجدید مناقصه خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس - ری و گیت بازرسی- نوبت دوم تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس - ری و گیت بازرسی 16/01/1401 04:11:35 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس- ری و گیت بازرسی افراد (آشکار ساز فلز) تولید داخل مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس- ری و گیت بازرسی افراد (آشکار ساز فلز) تولید داخل 16/01/1401 03:58:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس - ری و گیت بازرسی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس - ری و گیت بازرسی 15/01/1401 04:36:06 ق.ظ استعلام خرید مسیریاب و کابل یاب خط لوله ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و نام تولید کننده الزامیست استعلام خرید مسیریاب و کابل یاب خط لوله ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و نام تولید کننده الزامیست 25/12/1400 05:16:00 ق.ظ استعلام لوله یاب کابل خطوط فلزی مولتی فرکانس بلوتوث دار -آشکار ساز فلز تاسیسات به همراه باطری و شارژر-متر لیزری 120متری -منبع تغذیه سوئیچینگ12ولت50امپر-طبق پیوست استعلام لوله یاب کابل خطوط فلزی مولتی فرکانس بلوتوث دار -آشکار ساز فلز تاسیسات به همراه باطری و شارژر-متر لیزری 120متری -منبع تغذیه سوئیچینگ12ولت50امپر-طبق پیوست 18/12/1400 07:17:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن - نوبت دوم فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن - نوبت دوم 18/12/1400 05:22:24 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه لوله یاب پلی اتیلن 17/12/1400 06:05:02 ق.ظ استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین تجدید استعلام انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستم های توزین 16/12/1400 04:55:27 ق.ظ استعلام خرید گیت بازرسی و آشکار ساز فلز مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان استعلام خرید گیت بازرسی و آشکار ساز فلز مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 12/12/1400 08:22:00 ق.ظ استعلام لوله یاب کابل خطوط فلزی مولتی فرکانس بلوتوث دار -آشکار ساز فلز تاسیسات به همراه باطری و شارژر-متر لیزری 120متری -منبع تغذیه سوئیچینگ12ولت50امپر-طبق پیوست استعلام لوله یاب کابل خطوط فلزی مولتی فرکانس بلوتوث دار -آشکار ساز فلز تاسیسات به همراه باطری و شارژر-متر لیزری 120متری -منبع تغذیه سوئیچینگ12ولت50امپر-طبق پیوست 11/12/1400 10:13:00 ق.ظ مناقصه, خرید سه مجموعه از هریک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس – ری و گیت بازرسی افراد (آشکار ساز فلز) تولید داخل خرید سه مجموعه از هریک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس – ری و گیت بازرسی افراد (آشکار ساز فلز) تولید داخل 08/12/1400 08:02:58 ق.ظ استعلام گیت بازرسی استعلام گیت بازرسی 07/12/1400 05:24:00 ق.ظ مناقصه خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس - ری و گیت بازرسی- نوبت دوم مناقصه خرید سه مجموعه از هر یک از دستگاه های کمک بازرسی ایکس - ری و گیت بازرسی- نوبت دوم 05/12/1400 06:15:44 ق.ظ مناقصه خرید 15 دستگاه لوله یاب و کابل یاب - نوبت اول - نوبت دوم مناقصه خرید 15 دستگاه لوله یاب و کابل یاب - نوبت اول - نوبت دوم 04/12/1400 09:59:49 ق.ظ