طراحی چاپ و تبلیغات info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام چاپ برچسب اهدا خون طبق لیست پیوست استعلام چاپ برچسب اهدا خون طبق لیست پیوست 10/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام چاپ فرمهای بخش داخلی طبق لیست پیوست 24 قلم 2 برگ تسویه 18 ماهه استعلام چاپ فرمهای بخش داخلی طبق لیست پیوست 24 قلم 2 برگ تسویه 18 ماهه 10/09/1401 05:43:00 ق.ظ مناقصه تامین و ارائه مجموعه ای از خدمات نمایشگاهی... مناقصه تامین و ارائه مجموعه ای از خدمات نمایشگاهی... 10/09/1401 05:47:02 ق.ظ استعلام چاپ برچسب 10*7 شفاف پارکینگ جهت نصب روی شیشه اتومبیل طبق نمونه ( 2000 عدد رنگ سبزاز شماره 2001 ال 4000 ) تسویه 6 ماهه است . استعلام چاپ برچسب 10*7 شفاف پارکینگ جهت نصب روی شیشه اتومبیل طبق نمونه ( 2000 عدد رنگ سبزاز شماره 2001 ال 4000 ) تسویه 6 ماهه است . 10/09/1401 05:24:00 ق.ظ استعلام درخواست زیباسازی طبق فایل ضمیمه490 استعلام درخواست زیباسازی طبق فایل ضمیمه490 10/09/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ای در خصوص "مطالعات طرح جامع تبلیغات محیطی شهر کرمانشاه" استعلام خدمات مشاوره ای در خصوص "مطالعات طرح جامع تبلیغات محیطی شهر کرمانشاه" 10/09/1401 04:55:00 ق.ظ استعلام خرید دستگاه ویدیو وال استعلام خرید دستگاه ویدیو وال 10/09/1401 04:31:00 ق.ظ استعلام این منطقه در نظر دارد تعداد 50.000 طغری پوشه ثبت اسناد سفید با مقوای 230 گرمی چینی و ابعاد 35*50 و چاپ آرم ثبت اسناد و خط تا مطابق فایل پیوستی . استعلام این منطقه در نظر دارد تعداد 50.000 طغری پوشه ثبت اسناد سفید با مقوای 230 گرمی چینی و ابعاد 35*50 و چاپ آرم ثبت اسناد و خط تا مطابق فایل پیوستی . 10/09/1401 03:33:00 ب.ظ استعلام انجام کلیه خدمات چاپ وتکثیر اوراق اد اری معاونت درمان و معاونت دارو غذا و معاونت بهداشتی و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طبق فایل پیوست استعلام انجام کلیه خدمات چاپ وتکثیر اوراق اد اری معاونت درمان و معاونت دارو غذا و معاونت بهداشتی و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طبق فایل پیوست 10/09/1401 02:45:00 ب.ظ استعلام باسلام .پرچم دستی 30*40 ایران ساتن ایرانی با نی بدون نگین استعلام باسلام .پرچم دستی 30*40 ایران ساتن ایرانی با نی بدون نگین 10/09/1401 01:21:00 ب.ظ استعلام کارگزار جهت پیگیری امور انتشارات مجموعه مطابق شرایط پیوست شامل پژوهش ، تالیف کتاب و تهیه پادکست و ... استعلام کارگزار جهت پیگیری امور انتشارات مجموعه مطابق شرایط پیوست شامل پژوهش ، تالیف کتاب و تهیه پادکست و ... 10/09/1401 01:20:00 ب.ظ استعلام انواع کتاب های آموزشی جهت دوره های آموزشی طبق شرح و تعداد در پیوست استعلام انواع کتاب های آموزشی جهت دوره های آموزشی طبق شرح و تعداد در پیوست 09/09/1401 11:46:00 ق.ظ استعلام کاغذ برگ نخ اتاق عمل 3 برگی NCR طبق نمونه تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار استعلام کاغذ برگ نخ اتاق عمل 3 برگی NCR طبق نمونه تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار 09/09/1401 11:26:00 ق.ظ استعلام 1-نایلون سه لایه پلی اتیلن90میکرون دوغ پاستوریزه باآرم مغانه6000کیلوگرم 2-نایلون سه لایه پلی اتیلن90میکرون شیر پاستوریزه باآرم مغانه8000کیلوگرم استعلام 1-نایلون سه لایه پلی اتیلن90میکرون دوغ پاستوریزه باآرم مغانه6000کیلوگرم 2-نایلون سه لایه پلی اتیلن90میکرون شیر پاستوریزه باآرم مغانه8000کیلوگرم 09/09/1401 11:11:00 ق.ظ استعلام کد مشابه لیبل مدارک پزشکی با چاپ وتیغ 100*60 با پرفراژنیمه مات واتر پروف طبق نمونه انبار تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار استعلام کد مشابه لیبل مدارک پزشکی با چاپ وتیغ 100*60 با پرفراژنیمه مات واتر پروف طبق نمونه انبار تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام واگذاری فعالیتهای مربوط به ماشین نویسی، چاپ و تکثیر (فتوکپی) نامه¬ ها و اوراق اداری استعلام واگذاری فعالیتهای مربوط به ماشین نویسی، چاپ و تکثیر (فتوکپی) نامه¬ ها و اوراق اداری 09/09/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام پیچ مهره و... استعلام پیچ مهره و... 09/09/1401 11:16:16 ق.ظ استعلام برون سپاریبرگزاری نمایشگاه هفته پژوهش،فناوری و فن بازار1401 استعلام برون سپاریبرگزاری نمایشگاه هفته پژوهش،فناوری و فن بازار1401 09/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام طراحی و اجرای نقاشی دیواری در بلوار 22 بهمن استعلام طراحی و اجرای نقاشی دیواری در بلوار 22 بهمن 09/09/1401 10:42:48 ق.ظ استعلام استعلام چاپ و تکثیر بیمارستان فایل پیوست تکمیل گردد و قیمت نهایی ملاک میباشد استعلام استعلام چاپ و تکثیر بیمارستان فایل پیوست تکمیل گردد و قیمت نهایی ملاک میباشد 09/09/1401 10:21:00 ق.ظ استعلام موشن گرافی سامانه جامع و هوشمند وزارت تعاون*نمونه قرارداد و شرایط شرکت در فایل پیوست موجود میباشد، لطفاً حتماً مطالعه شود. استعلام موشن گرافی سامانه جامع و هوشمند وزارت تعاون*نمونه قرارداد و شرایط شرکت در فایل پیوست موجود میباشد، لطفاً حتماً مطالعه شود. 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب به تیراژ پنج هزار جلد,تعدادصفحه 236 قطع وزیری با تهیه زینگ 4/5 ورقی,بسته بندی شیرینگ 20جلدی تک رنگ مشکی . استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب به تیراژ پنج هزار جلد,تعدادصفحه 236 قطع وزیری با تهیه زینگ 4/5 ورقی,بسته بندی شیرینگ 20جلدی تک رنگ مشکی . 09/09/1401 09:25:00 ق.ظ استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی ,240صفحه همراه با تهیه زینگ چهار و نیم ورقی و بسنه بندی بصورت شیرینگ 20 جلدی 5000 جلد استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی ,240صفحه همراه با تهیه زینگ چهار و نیم ورقی و بسنه بندی بصورت شیرینگ 20 جلدی 5000 جلد 09/09/1401 09:12:00 ق.ظ استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی112صفحه با تهیه زینک چهار و نیم ورقی و بسته بندی بصورت شیرینگ 30جلدی استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی112صفحه با تهیه زینک چهار و نیم ورقی و بسته بندی بصورت شیرینگ 30جلدی 09/09/1401 09:06:00 ق.ظ استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی ,144صفحه همراه با تهیه زینگ چهار و نیم ورقی و بسنه بندی بصورت شیرینگ25 جلدی تیراژ ده هزارجلدی استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی ,144صفحه همراه با تهیه زینگ چهار و نیم ورقی و بسنه بندی بصورت شیرینگ25 جلدی تیراژ ده هزارجلدی 09/09/1401 09:03:00 ق.ظ استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب به تیراژ پنج هزار جلد,تعدادصفحه 652 قطع وزیری با تهیه زینگ 4/5 ورقی,بسته بندی شیرینگ 5جلدی تک رنگ مشکی . استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب به تیراژ پنج هزار جلد,تعدادصفحه 652 قطع وزیری با تهیه زینگ 4/5 ورقی,بسته بندی شیرینگ 5جلدی تک رنگ مشکی . 09/09/1401 08:56:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار - مرحله دوم/ نوبت اول فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار - مرحله دوم/ نوبت اول 09/09/1401 09:13:16 ق.ظ استعلام چاپ اوراق بیمارستانی با کاغذ 80 گرم -درخواستهای پیوستی در سامانه تدارکات و دریافت نمونه قبل از قیمت گذاری - ایران کد مشابه استعلام چاپ اوراق بیمارستانی با کاغذ 80 گرم -درخواستهای پیوستی در سامانه تدارکات و دریافت نمونه قبل از قیمت گذاری - ایران کد مشابه 09/09/1401 08:54:00 ق.ظ استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی240صفحه همراه با تهیه زینگ چهارو نیم ورقی در تیراژ ده هزارجلدی و بسته بندی شیرینگ 20جلدی استعلام چاپ و صحافی چسب گرم کتاب در قطع وزیری تک رنگ مشکی240صفحه همراه با تهیه زینگ چهارو نیم ورقی در تیراژ ده هزارجلدی و بسته بندی شیرینگ 20جلدی 09/09/1401 08:44:00 ق.ظ استعلام برگزاری تور دو روزه یز ویژه ذینفعان خوشه مسقطی لاری استان فارس (فرم آنالیز و ارزیابی کیفی در مدارک پیوستی بارگذاری شده ) استعلام برگزاری تور دو روزه یز ویژه ذینفعان خوشه مسقطی لاری استان فارس (فرم آنالیز و ارزیابی کیفی در مدارک پیوستی بارگذاری شده ) 09/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام پروژه طراحی ، چاپ و نصب بنر برنامه های ملی و مذهبی استعلام پروژه طراحی ، چاپ و نصب بنر برنامه های ملی و مذهبی 09/09/1401 08:37:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر - نوبت اول نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر - نوبت اول نوبت دوم 09/09/1401 08:52:44 ق.ظ استعلام 190000برگA4دورنگ80گرم شامل5نوع برگه.150000برگA5تک رنگ یکرو80گرم.300000برچسب سرم20000کاردکس زرد180گرم تحویل دربیمارستان تسویه3ماهه استعلام 190000برگA4دورنگ80گرم شامل5نوع برگه.150000برگA5تک رنگ یکرو80گرم.300000برچسب سرم20000کاردکس زرد180گرم تحویل دربیمارستان تسویه3ماهه 09/09/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام نمایشگر VIDEO WALL SCREEN طبق درخواست پیوست شده.ایران کد مشابه است. استعلام نمایشگر VIDEO WALL SCREEN طبق درخواست پیوست شده.ایران کد مشابه است. 09/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام ساخت و نصب تابلو شناسایی اداره بهره برداری سیستان "مطابق شرایط پیوست" استعلام ساخت و نصب تابلو شناسایی اداره بهره برداری سیستان "مطابق شرایط پیوست" 09/09/1401 08:03:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... 09/09/1401 07:47:46 ق.ظ تجدید مناقصه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری سردرب مغازه های ... تجدید مناقصه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری سردرب مغازه های ... 09/09/1401 07:27:40 ق.ظ استعلام پارچه استعلام پارچه 09/09/1401 07:08:00 ق.ظ استعلام 1-نوارچسب شیشه ای5سانتی 90یارد بالوگوی چاپ مغانه استعلام 1-نوارچسب شیشه ای5سانتی 90یارد بالوگوی چاپ مغانه 09/09/1401 07:07:00 ق.ظ استعلام احداث 30عدد فونداسیون استرابورد سازه تبلیغاتی به ارتفاع 6 متر استعلام احداث 30عدد فونداسیون استرابورد سازه تبلیغاتی به ارتفاع 6 متر 09/09/1401 06:58:00 ق.ظ استعلام حکم رنگی سایز A4 با کاغذ گلاسه 250 گرمی سفید چاپ چهار رنگ به همراه طلا کوب و ارم برجسته فدراسیون استعلام حکم رنگی سایز A4 با کاغذ گلاسه 250 گرمی سفید چاپ چهار رنگ به همراه طلا کوب و ارم برجسته فدراسیون 09/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام فعالیت طراحی و تأمین تابلو نمای ساختمان اداری شعبه خسارات بیمه ایران یاسوج استعلام فعالیت طراحی و تأمین تابلو نمای ساختمان اداری شعبه خسارات بیمه ایران یاسوج 09/09/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام جکم دان مشکی طلا کوب شده با مهر بر جسته فدراسیون کاغذ گلاسه 250 گرمی سفید در سایز 240*333 میلیمتر استعلام جکم دان مشکی طلا کوب شده با مهر بر جسته فدراسیون کاغذ گلاسه 250 گرمی سفید در سایز 240*333 میلیمتر 09/09/1401 06:28:00 ق.ظ استعلام تهیه ونصب پرده زبراباجنس پارچه ژاکاردباچاپ لوگوی بیمارستان وآرم سازمان طبق نمونه موجوددرتدارکات طبق استعلام پیوستس استعلام تهیه ونصب پرده زبراباجنس پارچه ژاکاردباچاپ لوگوی بیمارستان وآرم سازمان طبق نمونه موجوددرتدارکات طبق استعلام پیوستس 09/09/1401 06:23:00 ق.ظ استعلام ثبت وضبط تاریخ شفاهی همسران معظم شهدا به تعداد 80 و الباقی به شرح لیست پیوست استعلام ثبت وضبط تاریخ شفاهی همسران معظم شهدا به تعداد 80 و الباقی به شرح لیست پیوست 09/09/1401 06:22:00 ق.ظ استعلام دفتر گزارش روزانه طبق نمونه،300عدد،ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه می باشد. استعلام دفتر گزارش روزانه طبق نمونه،300عدد،ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه می باشد. 09/09/1401 06:21:00 ق.ظ استعلام ظرف نمونه گیری-ایرانکد مشابه است.درخواست طبق توضیحات پیوستی-شرایط عمومی ومواردذکر شده درپیوست حتمارعایت شود.درغیراینصورت قیمت پیشنهادی بررسی نخواهدشد استعلام ظرف نمونه گیری-ایرانکد مشابه است.درخواست طبق توضیحات پیوستی-شرایط عمومی ومواردذکر شده درپیوست حتمارعایت شود.درغیراینصورت قیمت پیشنهادی بررسی نخواهدشد 09/09/1401 05:38:00 ق.ظ استعلام طراحی ، چاپ ، نصب بنر ، پوستر و بروشور استعلام طراحی ، چاپ ، نصب بنر ، پوستر و بروشور 09/09/1401 04:38:00 ق.ظ استعلام خرید ایستگاه تاکسی مطابق با مشخصات مندرج در برگه استعلام بها و نمونه پیوست استعلام خرید ایستگاه تاکسی مطابق با مشخصات مندرج در برگه استعلام بها و نمونه پیوست 09/09/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام، مجموعه CD راهنما ، کاور و کارت گارانتی خودرو مجموعه CD راهنما ، کاور و کارت گارانتی خودرو 09/09/1401 04:30:29 ق.ظ استعلام خریدخدمات تصویری،مستندسازی،خدمات رسانه ای،برگزاری نمایشگاه، همایش و مراسم با قیمت مقطوع .داشتن پروانه فعالیت معتبرازوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استعلام خریدخدمات تصویری،مستندسازی،خدمات رسانه ای،برگزاری نمایشگاه، همایش و مراسم با قیمت مقطوع .داشتن پروانه فعالیت معتبرازوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی 09/09/1401 04:18:00 ق.ظ استعلام لوح تقدیرطبق درخواستهای پیوست/ایران کد مشابه/هزینه باربری با تامین کننده/پرداخت دو ماهه/فقط تامین کنندگان خوزستان/ پیشفاکتور پیوست شود استعلام لوح تقدیرطبق درخواستهای پیوست/ایران کد مشابه/هزینه باربری با تامین کننده/پرداخت دو ماهه/فقط تامین کنندگان خوزستان/ پیشفاکتور پیوست شود 09/09/1401 02:09:00 ب.ظ استعلام ایران کد اعلامی مشابه میباشد خودکر تبلیغاتی کیمیا مورد تایید است استعلام ایران کد اعلامی مشابه میباشد خودکر تبلیغاتی کیمیا مورد تایید است 09/09/1401 02:06:00 ب.ظ استعلام سفارش خرید80000 عدد جلد کارت پرسی(دوکارتی) ترجیحا جنس ماموت ضخامت 0.80 و رنگ قهوه ای روشن باچاپ داغی برجسته مطابق با شرایط اعلامی بانک در فایل پیوستی استعلام سفارش خرید80000 عدد جلد کارت پرسی(دوکارتی) ترجیحا جنس ماموت ضخامت 0.80 و رنگ قهوه ای روشن باچاپ داغی برجسته مطابق با شرایط اعلامی بانک در فایل پیوستی 09/09/1401 02:04:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب مناقصه، خرید خدمات مشاوره اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام خدمات چاپ پرونده ها و اوراق مورد نیاز بیمارستان برابر لیست های پیوست با پرداخت 4 ماهه . استعلام خدمات چاپ پرونده ها و اوراق مورد نیاز بیمارستان برابر لیست های پیوست با پرداخت 4 ماهه . 09/09/1401 01:54:00 ب.ظ استعلام نقاشی دیواری سطح دو و سه (تجدید) استعلام نقاشی دیواری سطح دو و سه (تجدید) 08/09/1401 12:13:35 ب.ظ استعلام خرید 32000 پلاک هوشمند کد پستی به ابعاد 14*14 و 8*15 به همراه بارکد QR بر اساس مشخصات فنی فلیل پیوست استعلام خرید 32000 پلاک هوشمند کد پستی به ابعاد 14*14 و 8*15 به همراه بارکد QR بر اساس مشخصات فنی فلیل پیوست 08/09/1401 11:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب تابلوهای معابر و راهنمایی و رانندگی سطح شهر - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب تابلوهای معابر و راهنمایی و رانندگی سطح شهر - نوبت دوم 08/09/1401 11:18:22 ق.ظ استعلام تعداد 60000 عدد برچسب شماره دار رنگی (از0تا9) مطابق اندازه و مشخصات پیوست استعلام تعداد 60000 عدد برچسب شماره دار رنگی (از0تا9) مطابق اندازه و مشخصات پیوست 08/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام حتما پیش فاکتور بر اساس فایل پیوستی صادر گردد. پرداخت اعتباری 2 الی 3 ماه هماهنگی با آقای lمنظومی 09128197959 استعلام حتما پیش فاکتور بر اساس فایل پیوستی صادر گردد. پرداخت اعتباری 2 الی 3 ماه هماهنگی با آقای lمنظومی 09128197959 08/09/1401 10:46:00 ق.ظ استعلام کاعذ رول حرارتی و لیبل پرینتر داروخانه استعلام کاعذ رول حرارتی و لیبل پرینتر داروخانه 08/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام ساخت و نصب تابلوی عمودی ساختمان سرپرستی پست بانک آذربایجان غربی و سردر ورودی ساختمان با مشخصات آگهی پیوستی استعلام ساخت و نصب تابلوی عمودی ساختمان سرپرستی پست بانک آذربایجان غربی و سردر ورودی ساختمان با مشخصات آگهی پیوستی 08/09/1401 09:58:00 ق.ظ استعلام پایه پرچم برقی40 متری جنس گالوانیزه و استانداردپرچم مشکی یا اباعبدالله الحسین 9*16مترپرچم ایران سایز9*16متر به شرح مشخصات فنی مدارک پیوستی استعلام پایه پرچم برقی40 متری جنس گالوانیزه و استانداردپرچم مشکی یا اباعبدالله الحسین 9*16مترپرچم ایران سایز9*16متر به شرح مشخصات فنی مدارک پیوستی 08/09/1401 09:17:00 ق.ظ استعلام چاپ فرم اداری تمام موارد و تعداد در پیوست سامانه میباشد در اعلام قیمت نسبت به تعداد برک دقت نمایید ده روز باید تحویل داد شود استعلام چاپ فرم اداری تمام موارد و تعداد در پیوست سامانه میباشد در اعلام قیمت نسبت به تعداد برک دقت نمایید ده روز باید تحویل داد شود 08/09/1401 09:07:00 ق.ظ استعلام جلد عابربانک دوکارتی پرسی با آرم بانک ملی ایران - اداره امور شعب استان اردبیل به صورت طلاکوب عمودی ( ایران کد مشابه می باشد ) استعلام جلد عابربانک دوکارتی پرسی با آرم بانک ملی ایران - اداره امور شعب استان اردبیل به صورت طلاکوب عمودی ( ایران کد مشابه می باشد ) 08/09/1401 08:39:00 ق.ظ استعلام پتو 100*145 CM رنگ آبی میکرو خاصیت کندسوزی و آنتی باکتریال با آرم هما طبق نمونه مصرف کننده و بازدید آن در روزهای قید شده است استعلام پتو 100*145 CM رنگ آبی میکرو خاصیت کندسوزی و آنتی باکتریال با آرم هما طبق نمونه مصرف کننده و بازدید آن در روزهای قید شده است 08/09/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام خرید 5 عدد المان با مشخصاد بارگذاری شده المانها استعلام خرید 5 عدد المان با مشخصاد بارگذاری شده المانها 08/09/1401 08:18:00 ق.ظ استعلام خدمات چاپ و تکثیر و اوراق طبق لیست پیوست استعلام خدمات چاپ و تکثیر و اوراق طبق لیست پیوست 08/09/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام کتابهای آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی طبق فایل پیوستی استعلام کتابهای آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی طبق فایل پیوستی 08/09/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام چاپ فرم ها و برگه های مورد نیاز مرکز به تعداد درخواستی . ایرانکد مشابه است . تعداد و فرم ها و برگه ها در فایل پیوست می باشد. استعلام چاپ فرم ها و برگه های مورد نیاز مرکز به تعداد درخواستی . ایرانکد مشابه است . تعداد و فرم ها و برگه ها در فایل پیوست می باشد. 08/09/1401 07:57:00 ق.ظ استعلام طراحی و چاپ جعبه زکات اداره کمیته امدادطبق فایل پیوست از ایرانکد مشابه استفاده شده و هزینه حمل با فروشنده میباشد استعلام طراحی و چاپ جعبه زکات اداره کمیته امدادطبق فایل پیوست از ایرانکد مشابه استفاده شده و هزینه حمل با فروشنده میباشد 08/09/1401 07:57:00 ق.ظ استعلام کدکالامشابه است،لوح تقدیرتعداد1000عدد(طبق فایل پیوست)موردنیاز می باشد.تماس85162014-09211274165اقای نظری استعلام کدکالامشابه است،لوح تقدیرتعداد1000عدد(طبق فایل پیوست)موردنیاز می باشد.تماس85162014-09211274165اقای نظری 08/09/1401 07:56:00 ق.ظ مناقصه طراحی ، چاپ ، نصب و جمع آوری بنر تجدید نوبت دوم مناقصه طراحی ، چاپ ، نصب و جمع آوری بنر تجدید 08/09/1401 07:56:47 ق.ظ استعلام ساخت و نصب تابلو سر درب بانک ملی شعبه محمدیه قزوین طبق شرایط استعلام و مشخصات پیوستی و مورد نظر کارشناسان بانک استعلام ساخت و نصب تابلو سر درب بانک ملی شعبه محمدیه قزوین طبق شرایط استعلام و مشخصات پیوستی و مورد نظر کارشناسان بانک 08/09/1401 07:38:00 ق.ظ مناقصه تامین لیبل امنیتی مناقصه تامین لیبل امنیتی 08/09/1401 07:32:24 ق.ظ استعلام شناسه کد اعلامی مشابه کلاه نقاب دار پارچه ای همراه با آرم شرکت استعلام شناسه کد اعلامی مشابه کلاه نقاب دار پارچه ای همراه با آرم شرکت 08/09/1401 07:14:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات .... تجدید مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات .... تجدید 08/09/1401 07:20:14 ق.ظ استعلام البسه کارکنان حراست طبق فایل پیوست(حتما فایل پیوست مشاهده گردد) استعلام البسه کارکنان حراست طبق فایل پیوست(حتما فایل پیوست مشاهده گردد) 08/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام چاپ کشسان استعلام چاپ کشسان 08/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام لیبل 35*33 در رنگ های سفید . سبز . زرد . قرمز - 400000 عدد از هرکدام - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام لیبل 35*33 در رنگ های سفید . سبز . زرد . قرمز - 400000 عدد از هرکدام - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 08/09/1401 06:30:00 ق.ظ استعلام مرمت وصفاحی مجدد 400جلد کتاب از 100تا2000صفحه.جهت بازدیدبا اقای کسائیان هماهنگ شود86702566 استعلام مرمت وصفاحی مجدد 400جلد کتاب از 100تا2000صفحه.جهت بازدیدبا اقای کسائیان هماهنگ شود86702566 08/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام کاتلری: دستمال نپکین کارد چنگال قاشق بزرگ کریستال فوم قاشق چایخوری شفاف ، قند نمک خلال دندان پوشش کاغذی با چاپ آرم هما نی نوشیدنی سلفون شده استعلام کاتلری: دستمال نپکین کارد چنگال قاشق بزرگ کریستال فوم قاشق چایخوری شفاف ، قند نمک خلال دندان پوشش کاغذی با چاپ آرم هما نی نوشیدنی سلفون شده 08/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام برچسب سرم قرمزرنگ طبق نمونه *هزینه حمل تا درب انبار عهده فروشنده است – ایران کد مشابه است رویت نمونه الزام است استعلام برچسب سرم قرمزرنگ طبق نمونه *هزینه حمل تا درب انبار عهده فروشنده است – ایران کد مشابه است رویت نمونه الزام است 08/09/1401 06:09:00 ق.ظ استعلام حتماً پیش فاکتور براساس فایل پیوستی صادر گردد. پرداخت اعتباری 2 الی 3 ماه منظومی 09128197959 استعلام حتماً پیش فاکتور براساس فایل پیوستی صادر گردد. پرداخت اعتباری 2 الی 3 ماه منظومی 09128197959 08/09/1401 05:56:00 ق.ظ استعلام لیبل شماره سریال اهداء ، برچسب امنیتی ، ریبون پلاکت و برچسب پلاکت مطابق فایل پیوست استعلام لیبل شماره سریال اهداء ، برچسب امنیتی ، ریبون پلاکت و برچسب پلاکت مطابق فایل پیوست 08/09/1401 05:56:00 ق.ظ استعلام بسته بندی کاتلری کد 39-3 کارد چنگال قاشق چایخوری کریستال دستمال نپکین قند حبه 2 عددی ، با آرم همااقلام بسته بندی در سلفون 100000 استعلام بسته بندی کاتلری کد 39-3 کارد چنگال قاشق چایخوری کریستال دستمال نپکین قند حبه 2 عددی ، با آرم همااقلام بسته بندی در سلفون 100000 08/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام کاتلری 12-3 :کارد چنگال قاشق چایخوری کریستال دستمال نپکین شکر تکنفره 5 گرمی ، نی نوشابه با آرم هما بسته بندی در سلفون 100000 عدد استعلام کاتلری 12-3 :کارد چنگال قاشق چایخوری کریستال دستمال نپکین شکر تکنفره 5 گرمی ، نی نوشابه با آرم هما بسته بندی در سلفون 100000 عدد 08/09/1401 05:48:00 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات تبلیغات محیطی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات تبلیغات محیطی 08/09/1401 06:03:01 ق.ظ استعلام کاتلری کد 38-3 : کارد چنگال قاشق چایخوری کریستال دستمال نپکین قند حبه 2 عددی ، نمک تکنفره ، خلال دندان با آرم هما بسته بندی در سلفون 100000 استعلام کاتلری کد 38-3 : کارد چنگال قاشق چایخوری کریستال دستمال نپکین قند حبه 2 عددی ، نمک تکنفره ، خلال دندان با آرم هما بسته بندی در سلفون 100000 08/09/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام تابلو استعلام تابلو 08/09/1401 05:43:00 ق.ظ استعلام فرم نظارت خون سه برگی رنگی NCR تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار استعلام فرم نظارت خون سه برگی رنگی NCR تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار 08/09/1401 05:37:00 ق.ظ استعلام کاردکس دارویی سفید 230 گرم تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار استعلام کاردکس دارویی سفید 230 گرم تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار 08/09/1401 05:33:00 ق.ظ استعلام رول دستگاه لیبل زن حرارتی 100رول تسویه 45 روزه درخواست پیوست می باشد هزینه حمل برعهده فروشنده میباشد استعلام رول دستگاه لیبل زن حرارتی 100رول تسویه 45 روزه درخواست پیوست می باشد هزینه حمل برعهده فروشنده میباشد 08/09/1401 05:27:00 ق.ظ استعلام درخواست 20000 کیف کارت مغناطیسی به شرح پیوست استعلام درخواست 20000 کیف کارت مغناطیسی به شرح پیوست 08/09/1401 05:24:00 ق.ظ استعلام چاپ مدارک سل طبق فایل پیوست 09375503837 استعلام چاپ مدارک سل طبق فایل پیوست 09375503837 08/09/1401 05:05:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری 08/09/1401 04:58:00 ق.ظ استعلام 200عدد پرچم مشکی 3*1متر و 400عددپرچم مشکی 80*140 و 80*120سانتیمتر و400عدد چوب پرچم استعلام 200عدد پرچم مشکی 3*1متر و 400عددپرچم مشکی 80*140 و 80*120سانتیمتر و400عدد چوب پرچم 08/09/1401 04:45:00 ق.ظ استعلام چاپی استعلام چاپی 08/09/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام لیبل حرارتی 45*15 تک ردیفه 2000 عددی سفید تعداد 100 رول استعلام لیبل حرارتی 45*15 تک ردیفه 2000 عددی سفید تعداد 100 رول 08/09/1401 01:55:00 ب.ظ