کفش info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام دمپایی دقیقا طبق پیوست با هزینه حمل با توجه به مشخصات و مدل های درج شده و دارای تاییدیه hse و استاندارد/ دارای زیره غیر لیز استعلام دمپایی دقیقا طبق پیوست با هزینه حمل با توجه به مشخصات و مدل های درج شده و دارای تاییدیه hse و استاندارد/ دارای زیره غیر لیز 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام کفش ایمنی/پیشنهادات فنی و مالی مطابق درخواست پیوست بارگذاری شود/ارسال نمونه الزامی و هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد/07731315037/امیدوار استعلام کفش ایمنی/پیشنهادات فنی و مالی مطابق درخواست پیوست بارگذاری شود/ارسال نمونه الزامی و هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد/07731315037/امیدوار 10/09/1401 07:12:00 ق.ظ مناقصه عمومی نسبت به خرید 13 قلم نیازمندی مناقصه عمومی نسبت به خرید 13 قلم نیازمندی 10/09/1401 06:04:48 ق.ظ مناقصه عمومی خرید AIRCOOLER E-0711/COMP ASSY و کفش ایمنی مناقصه عمومی خرید AIRCOOLER E-0711/COMP ASSY و کفش ایمنی 10/09/1401 05:41:21 ق.ظ استعلام کت و شلوار استعلام کت و شلوار 10/09/1401 01:33:00 ب.ظ استعلام کفش ورزشی و شلوار ورزشی و ...(مطابق پیوست) استعلام کفش ورزشی و شلوار ورزشی و ...(مطابق پیوست) 09/09/1401 11:24:00 ق.ظ استعلام خرید کفش سیروحرکت و مشاغل اداری و فنی پرسنل اداره کل راه آهن هرمزگان استعلام خرید کفش سیروحرکت و مشاغل اداری و فنی پرسنل اداره کل راه آهن هرمزگان 09/09/1401 10:21:00 ق.ظ استعلام خرید کفش ایمنی مشاغل فنی پرسنل اداره کل راه آهن هرمزگان استعلام خرید کفش ایمنی مشاغل فنی پرسنل اداره کل راه آهن هرمزگان 09/09/1401 09:35:00 ق.ظ استعلام کفش چرم اداری زنانه استعلام کفش چرم اداری زنانه 09/09/1401 08:25:00 ق.ظ استعلام پوشاک استعلام پوشاک 09/09/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام لباس و شلوار کار دوتیکه کار-کاپشن بادگیر و کفش کار ایمنی به شرح پیوست ایران کدها ملاک نمی باشند-ارائه نمونه الزامیست استعلام لباس و شلوار کار دوتیکه کار-کاپشن بادگیر و کفش کار ایمنی به شرح پیوست ایران کدها ملاک نمی باشند-ارائه نمونه الزامیست 09/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام البسه بسیچ ، پوتین ، چفیه ، کاور انتظامات استعلام البسه بسیچ ، پوتین ، چفیه ، کاور انتظامات 09/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام کفش سیرو حرکت استعلام کفش سیرو حرکت 09/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام کفش اداری استعلام کفش اداری 09/09/1401 06:38:00 ق.ظ استعلام 10 قلم البسه و کفش ورزشی دقیقا طبق درخواست پیوست (ایرانکدها مشابه میباشند) استعلام 10 قلم البسه و کفش ورزشی دقیقا طبق درخواست پیوست (ایرانکدها مشابه میباشند) 09/09/1401 06:19:00 ق.ظ استعلام کفش ایمنی ایران کد مشابه می باشد . بر اساس مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد . استعلام کفش ایمنی ایران کد مشابه می باشد . بر اساس مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد . 09/09/1401 06:18:00 ق.ظ مناقصه پوتین - نوبت دوم مناقصه پوتین - نوبت دوم 09/09/1401 06:12:03 ق.ظ استعلام ز کد مشابه استفاده شده است مشخصات دقیق پوتین نظامی وکمربند وفانسقه وکلاه در فهرست پیوست ارائه پیش فاکتور الزامیست استعلام ز کد مشابه استفاده شده است مشخصات دقیق پوتین نظامی وکمربند وفانسقه وکلاه در فهرست پیوست ارائه پیش فاکتور الزامیست 09/09/1401 05:30:00 ق.ظ استعلام از کد مشابه استفاده شده است مشخصات دقیق کفش وکمر بند حراست درفهرست پیوست مشاهده شود ارائه پیش فاکتور الزامیست استعلام از کد مشابه استفاده شده است مشخصات دقیق کفش وکمر بند حراست درفهرست پیوست مشاهده شود ارائه پیش فاکتور الزامیست 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام پوتین ایمنی ساق کوتاه و بلند استعلام پوتین ایمنی ساق کوتاه و بلند 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام 30 دست لباس نظامی بسیج باشلوار و فانوسقه -10عدد کاپشن بسیج نظامی اداری-10 دست پوتین بسیج نظامی اداری درجه یک استعلام 30 دست لباس نظامی بسیج باشلوار و فانوسقه -10عدد کاپشن بسیج نظامی اداری-10 دست پوتین بسیج نظامی اداری درجه یک 09/09/1401 03:06:00 ب.ظ استعلام جمع کل مبلغ جدول پیوستی اعلان قیمت بفرمایید-پیش فاکتور اقلام پیوست قیمت گذاری گردد استعلام جمع کل مبلغ جدول پیوستی اعلان قیمت بفرمایید-پیش فاکتور اقلام پیوست قیمت گذاری گردد 09/09/1401 02:09:00 ب.ظ استعلام کفش ایمنی استعلام کفش ایمنی 09/09/1401 02:08:00 ب.ظ استعلام طبق پیوست کلیه اجناس می بایست مورد تایید واحد hse این اداره می باشد کلیه هزینه های باربری وحمل ونقل به عهده تامین کننده می باشد استعلام طبق پیوست کلیه اجناس می بایست مورد تایید واحد hse این اداره می باشد کلیه هزینه های باربری وحمل ونقل به عهده تامین کننده می باشد 08/09/1401 11:15:00 ق.ظ استعلام کفش و کمربند چرمی مرغوب. ایران کد مشابه می باشد .لطفا به فایل استعلام پیوست مراجعه شود. ارایه نمونه جنس(کفش و کمربند) و پپیش فاکتور الزامی می باشد. استعلام کفش و کمربند چرمی مرغوب. ایران کد مشابه می باشد .لطفا به فایل استعلام پیوست مراجعه شود. ارایه نمونه جنس(کفش و کمربند) و پپیش فاکتور الزامی می باشد. 08/09/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام لوازم حفاظت فردی استعلام لوازم حفاظت فردی 08/09/1401 07:46:00 ق.ظ استعلام انواع لاستیک مورد نیاز کفش طبی - لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. استعلام انواع لاستیک مورد نیاز کفش طبی - لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. 08/09/1401 07:03:00 ق.ظ استعلام البسه کارکنان حراست طبق فایل پیوست(حتما فایل پیوست مشاهده گردد) استعلام البسه کارکنان حراست طبق فایل پیوست(حتما فایل پیوست مشاهده گردد) 08/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام لطفا مطابق پیوست اقدام شود. تماس 09194548775 استعلام لطفا مطابق پیوست اقدام شود. تماس 09194548775 08/09/1401 05:38:00 ق.ظ استعلام لباس کار دوتیکه کفش ایمنی بارانی استعلام لباس کار دوتیکه کفش ایمنی بارانی 08/09/1401 05:34:00 ق.ظ استعلام کیف بیمار شامل 9قلم کالا دریافت فرم بازدید و نمونه از تدارکات وضمیمه آن الزامیست در صورت عدم الصاق قیمت باطل می شود استعلام کیف بیمار شامل 9قلم کالا دریافت فرم بازدید و نمونه از تدارکات وضمیمه آن الزامیست در صورت عدم الصاق قیمت باطل می شود 08/09/1401 05:15:00 ق.ظ استعلام خرید کفش پیاده روی با کیفیت از سایز 36 الی 45 مطابق مشخصات فایل پیوست استعلام خرید کفش پیاده روی با کیفیت از سایز 36 الی 45 مطابق مشخصات فایل پیوست 08/09/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام کفش و ست ورزشی فوتسال استعلام کفش و ست ورزشی فوتسال 08/09/1401 01:32:00 ب.ظ استعلام خرید البسه ورزشی مرغوب طبق مشخصات فرم استعلام بهای پیوست استعلام خرید البسه ورزشی مرغوب طبق مشخصات فرم استعلام بهای پیوست 08/09/1401 01:29:00 ب.ظ مناقصه عمومی خرید لباس کار ، بادگیر ، لباس گرم کفش ایمنی و اورکت مناقصه عمومی خرید لباس کار ، بادگیر ، لباس گرم کفش ایمنی و اورکت 07/09/1401 11:43:00 ق.ظ استعلام کد مشابه است. کفش خدمات خانم و اقا 36 جفت کفش مردانه 17 جفت کفش زنانه مبلغ کفش ها با ارزش افزوده نباید از 4،500،000 ریال بیشتر باشد. استعلام کد مشابه است. کفش خدمات خانم و اقا 36 جفت کفش مردانه 17 جفت کفش زنانه مبلغ کفش ها با ارزش افزوده نباید از 4،500،000 ریال بیشتر باشد. 07/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام خرید کفش اداری استعلام خرید کفش اداری 07/09/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار 07/09/1401 10:36:00 ق.ظ استعلام کفش ایمنی / اداری کارکنان شرکت نفت سبزوار طبق مشخصات فایل پیوست استعلام کفش ایمنی / اداری کارکنان شرکت نفت سبزوار طبق مشخصات فایل پیوست 07/09/1401 10:25:00 ق.ظ استعلام -کت و شلوار/ پیراهن/ کمربند و کفش چرمی مطابق فایل پیوست: 28 دست -ایران کد مشابه استعلام -کت و شلوار/ پیراهن/ کمربند و کفش چرمی مطابق فایل پیوست: 28 دست -ایران کد مشابه 07/09/1401 10:21:00 ق.ظ استعلام خرید کفش کار استعلام خرید کفش کار 07/09/1401 09:45:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است درخواست خرید99جفت کفش ایمنی مورد تایید آقای مهندس اسدیان 09122139990 با کیفیت بالا.هزینه حمل و ارسال به عهده فروشنده استعلام ایران کد مشابه است درخواست خرید99جفت کفش ایمنی مورد تایید آقای مهندس اسدیان 09122139990 با کیفیت بالا.هزینه حمل و ارسال به عهده فروشنده 07/09/1401 09:35:00 ق.ظ استعلام کفش جهت پرسنل پرستاری آقا 62 جفت و خانم 513 جفت. پس از تایید نمونه خرید انجام خواهد شد استعلام کفش جهت پرسنل پرستاری آقا 62 جفت و خانم 513 جفت. پس از تایید نمونه خرید انجام خواهد شد 07/09/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام کفش ایمنی مطابق مشخصات پیوست *ارسال نمونه کالا الزامی است* استعلام کفش ایمنی مطابق مشخصات پیوست *ارسال نمونه کالا الزامی است* 07/09/1401 08:23:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تحویل تعداد 1325 جفت کفش چرمی مشکی مناقصه تهیه و تحویل تعداد 1325 جفت کفش چرمی مشکی 07/09/1401 06:57:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه پوشاک و کفش مورد نیاز به شرح جدول پیوست مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه پوشاک و کفش مورد نیاز به شرح جدول پیوست 07/09/1401 05:57:00 ق.ظ استعلام شرح کالا (روپوش و کفش و... ) شماره تقاضا0110231 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا (روپوش و کفش و... ) شماره تقاضا0110231 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 07/09/1401 04:47:00 ق.ظ استعلام پوتین ایمنی مطابق مشخصات و الزامات پیوست استعلام پوتین ایمنی مطابق مشخصات و الزامات پیوست 07/09/1401 01:07:00 ب.ظ استعلام پوشاک تیم های ورزشی منطقه درمسابقات سراسری خطوط لوله ومخابرات نفت. همراه باچاپ لوگو سازمان روی پیراهن پیشنهادهای بدون ارسال نمونه کالا برسی نمی شوند استعلام پوشاک تیم های ورزشی منطقه درمسابقات سراسری خطوط لوله ومخابرات نفت. همراه باچاپ لوگو سازمان روی پیراهن پیشنهادهای بدون ارسال نمونه کالا برسی نمی شوند 07/09/1401 01:02:00 ب.ظ استعلام کفش کوهنوردی  استعلام کفش کوهنوردی  06/09/1401 11:19:00 ق.ظ استعلام بلوز و شلوار ورزشی/ تیشرت و شورت /کفش ورزشی/ تیشرت با نوشته گلدوزی. ایران کد مشابه می باشد لطفاطبق فایل پیوست . استعلام بلوز و شلوار ورزشی/ تیشرت و شورت /کفش ورزشی/ تیشرت با نوشته گلدوزی. ایران کد مشابه می باشد لطفاطبق فایل پیوست . 06/09/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام پوتین ایمنی پنجه کامپوزیت وسایر به شرح پیوست استعلام پوتین ایمنی پنجه کامپوزیت وسایر به شرح پیوست 06/09/1401 09:59:00 ق.ظ استعلام لوازم ورزشی تیم ملی گلبال اعزامی به مسابقات برون مرزی استعلام لوازم ورزشی تیم ملی گلبال اعزامی به مسابقات برون مرزی 06/09/1401 08:12:00 ق.ظ استعلام - لباس کار به تعداد 25 دست - کفش ایمنی به تعداد 25 دست ( ارسال نمونه لباس کار و کفش ایمنی جهت تائید ناظرفنی الزامی می باشد ) استعلام - لباس کار به تعداد 25 دست - کفش ایمنی به تعداد 25 دست ( ارسال نمونه لباس کار و کفش ایمنی جهت تائید ناظرفنی الزامی می باشد ) 06/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام تامین کننده از تهران.ارائه نمونه برای تمامی اقلام.کلیه هزینه های حمل و نقل و سایز گیری در محل سازمان و کلیه کسورات قانونی با تامین کننده استعلام تامین کننده از تهران.ارائه نمونه برای تمامی اقلام.کلیه هزینه های حمل و نقل و سایز گیری در محل سازمان و کلیه کسورات قانونی با تامین کننده 06/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام کفش مردانه 20جفت استعلام کفش مردانه 20جفت 06/09/1401 07:32:00 ق.ظ مناقصه پوتین مناقصه پوتین 06/09/1401 07:40:33 ق.ظ استعلام تامین کننده از تهران.ارائه نمونه برای تمامی اقلام.کلیه هزینه های حمل و نقل و سایز گیری در محل سازمان و کلیه کسورات قانونی با تامین کننده استعلام تامین کننده از تهران.ارائه نمونه برای تمامی اقلام.کلیه هزینه های حمل و نقل و سایز گیری در محل سازمان و کلیه کسورات قانونی با تامین کننده 06/09/1401 07:03:00 ق.ظ استعلام تامین کننده از تهران.ارائه نمونه برای تمامی اقلام.کلیه هزینه های حمل و نقل و سایز گیری در محل سازمان و کلیه کسورات قانونی با تامین کننده استعلام تامین کننده از تهران.ارائه نمونه برای تمامی اقلام.کلیه هزینه های حمل و نقل و سایز گیری در محل سازمان و کلیه کسورات قانونی با تامین کننده 06/09/1401 06:58:00 ق.ظ استعلام کت و شلوار،پیراهن مردانه،شلوار تک و کفش رویه چرم گاوی طبق شرایط فایل های پیوست استعلام کت و شلوار،پیراهن مردانه،شلوار تک و کفش رویه چرم گاوی طبق شرایط فایل های پیوست 06/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام کت و شلوار -کفش-پیراهن به شرح پیوست استعلام کت و شلوار -کفش-پیراهن به شرح پیوست 06/09/1401 05:12:00 ق.ظ استعلام انواع لاستیک مورد نیاز کفش طبی- لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. استعلام انواع لاستیک مورد نیاز کفش طبی- لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. 06/09/1401 03:42:00 ق.ظ استعلام خرید کفش ایمنی چرمی ساق بلند با سر پنجه فولادی برند فرزین استعلام خرید کفش ایمنی چرمی ساق بلند با سر پنجه فولادی برند فرزین 06/09/1401 02:59:00 ب.ظ استعلام مانتو وشلوار 14دست-کفش7جفت-مقنعه14عدد(جنس درجه یک) استعلام مانتو وشلوار 14دست-کفش7جفت-مقنعه14عدد(جنس درجه یک) 06/09/1401 02:59:00 ب.ظ استعلام لباس بسیج ، کفش مشکی ، کمربرند و کلاه نظامی و چفیه استعلام لباس بسیج ، کفش مشکی ، کمربرند و کلاه نظامی و چفیه 06/09/1401 02:15:00 ب.ظ استعلام کفش ایمنی استعلام کفش ایمنی 05/09/1401 11:55:00 ق.ظ استعلام شلوار سرمه ای مردانه مقدم یا مطهری - پیراهن مردانه تترون 2000 - کفش اداری مردانه آفاق استعلام شلوار سرمه ای مردانه مقدم یا مطهری - پیراهن مردانه تترون 2000 - کفش اداری مردانه آفاق 05/09/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام کفش اداری مطابق با شرح پیوست استعلام کفش اداری مطابق با شرح پیوست 05/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام کفش و ست ورزشی فوتسال استعلام کفش و ست ورزشی فوتسال 05/09/1401 09:02:00 ق.ظ استعلام دمپایی جلوبسته بزرگسال در سایزهای مختلف آبی وسفید استعلام دمپایی جلوبسته بزرگسال در سایزهای مختلف آبی وسفید 05/09/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام تامین کنندگان محترم میبایست نسبت به تکمیل فرم استعلام ،مهر و امضا و بارگذاری در سامانه اقدام نمایند در غیر این صورت پاسخ کن لم یکن تلقی خواهد شد. استعلام تامین کنندگان محترم میبایست نسبت به تکمیل فرم استعلام ،مهر و امضا و بارگذاری در سامانه اقدام نمایند در غیر این صورت پاسخ کن لم یکن تلقی خواهد شد. 05/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام کفش تمام چرم 43جفت/پوتین تمام چرم 43جفت/کمربند تمام چرم43جفت استعلام کفش تمام چرم 43جفت/پوتین تمام چرم 43جفت/کمربند تمام چرم43جفت 05/09/1401 06:31:00 ق.ظ مناقصه خرید پوتین مقاوم در برابر حریق .. مناقصه خرید پوتین مقاوم در برابر حریق .. 05/09/1401 06:21:56 ق.ظ استعلام پوتین نظامی بند دار نوید بهمن با زیره پی یو wo2 نخ نایلون سه لایه وچرم گاوی درجه یک18 میل با وزن 900 گرم رنگ مشکی 3000 جفت استعلام پوتین نظامی بند دار نوید بهمن با زیره پی یو wo2 نخ نایلون سه لایه وچرم گاوی درجه یک18 میل با وزن 900 گرم رنگ مشکی 3000 جفت 05/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام دمپایی پلاستیکی مردانه با جنسمواد نومقاومدر برابر ساییدگی وسر خوردنباوزن بالای 125 گرم به تعداد 10000جفت استعلام دمپایی پلاستیکی مردانه با جنسمواد نومقاومدر برابر ساییدگی وسر خوردنباوزن بالای 125 گرم به تعداد 10000جفت 05/09/1401 05:45:00 ق.ظ استعلام خرید البسه حفاظت فیزیکی - مطابق برگه استعلام پیوستی استعلام خرید البسه حفاظت فیزیکی - مطابق برگه استعلام پیوستی 03/09/1401 06:42:00 ق.ظ استعلام کفش جهت پرسنل پرستاری آقا 62 جفت و خانم 513 جفت. پس از تایید نمونه خرید انجام خواهد شد استعلام کفش جهت پرسنل پرستاری آقا 62 جفت و خانم 513 جفت. پس از تایید نمونه خرید انجام خواهد شد 03/09/1401 06:06:00 ق.ظ استعلام پانچو و چکمه ساق بلند طبق شرایط و مشخصات در پیوست استعلام پانچو و چکمه ساق بلند طبق شرایط و مشخصات در پیوست 03/09/1401 01:12:00 ب.ظ استعلام شنل بارانی و چکمه ساق بلند استعلام شنل بارانی و چکمه ساق بلند 02/09/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام تعداد 28 جفت کفش ایمنی ترنادو قهوهای کد 127 بهشتیان و تعداد 46 جفت پوتین ایمنی ترنادو قهوه ای کد 161 بهشتیان ، استعلام تعداد 28 جفت کفش ایمنی ترنادو قهوهای کد 127 بهشتیان و تعداد 46 جفت پوتین ایمنی ترنادو قهوه ای کد 161 بهشتیان ، 02/09/1401 09:25:00 ق.ظ استعلام صندل طبی زنانه سایز 37 و 38- لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. اقلام می بایست در سایز و رنگ مورد نظر تحویل داده شود. استعلام صندل طبی زنانه سایز 37 و 38- لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. اقلام می بایست در سایز و رنگ مورد نظر تحویل داده شود. 02/09/1401 09:10:00 ق.ظ استعلام انواع لاستیک مورد نیاز کفش طبی - لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. استعلام انواع لاستیک مورد نیاز کفش طبی - لطفا ایران کد منطبق با کالا درج شود. 02/09/1401 08:58:00 ق.ظ استعلام شرح کلی نیاز در فایل پیوست میباشد. استعلام شرح کلی نیاز در فایل پیوست میباشد. 02/09/1401 08:56:00 ق.ظ استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار 02/09/1401 08:42:00 ق.ظ استعلام خرید پوتین ایمنی پرسنل فنی اداره کل راه آهن یزد استعلام خرید پوتین ایمنی پرسنل فنی اداره کل راه آهن یزد 02/09/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام خرید کفش کارکنان اداری اداره کل راه آهن یزد . استعلام خرید کفش کارکنان اداری اداره کل راه آهن یزد . 02/09/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار استعلام پوشاک و تجهیزات زمین شناسی و کوه نوردی شامل کوله ، کفش ، بادگیر ، چکش ، متر ، جی پی اس حافظه دار 02/09/1401 07:15:00 ق.ظ استعلام خرید لباس کار برای نیروهای خدماتی ،فضای سبز ،تاسیسات ،و رانندگان برای 6 ماهه دوم سال تحویل در محل شهرداری و تسویه پس از تایید مسئول مربوطه استعلام خرید لباس کار برای نیروهای خدماتی ،فضای سبز ،تاسیسات ،و رانندگان برای 6 ماهه دوم سال تحویل در محل شهرداری و تسویه پس از تایید مسئول مربوطه 02/09/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام 16 قلم البسه ورزشی مطابق شرح و تصاویر پیوست استعلام 16 قلم البسه ورزشی مطابق شرح و تصاویر پیوست 01/09/1401 11:47:00 ق.ظ استعلام 10 قلم اقلام ورزشی دقیقا طبق فایل پیوست (ایرانکدها مشابه میباشند) استعلام 10 قلم اقلام ورزشی دقیقا طبق فایل پیوست (ایرانکدها مشابه میباشند) 01/09/1401 11:38:00 ق.ظ استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک استعلام خرید ابزارآلات منطقه یک 01/09/1401 10:29:00 ق.ظ استعلام تعدادی تجهیزات ایمنی جهت پست برق طبق مشخصات پیوست.کد کالاهای انتخابی مشابه، ذکربرند و بارگذاری فرم تکمیل شده الزامیست. استعلام تعدادی تجهیزات ایمنی جهت پست برق طبق مشخصات پیوست.کد کالاهای انتخابی مشابه، ذکربرند و بارگذاری فرم تکمیل شده الزامیست. 01/09/1401 09:46:00 ق.ظ استعلام البسه و کفش حراست طبق درخواستهای پیوست/ایران کد مشابه/هزینه باربری با تامین کننده/پرداخت دو ماهه/فقط تامین کنندگان خوزستان/ پیشفاکتور پیوست شود استعلام البسه و کفش حراست طبق درخواستهای پیوست/ایران کد مشابه/هزینه باربری با تامین کننده/پرداخت دو ماهه/فقط تامین کنندگان خوزستان/ پیشفاکتور پیوست شود 01/09/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام خرید دمپایی و چکمه بیمارستانی درجه 1 کد مشابه ثبت شده است ارائه پیشفاکتور و شرح کالا الزامی می باشد استعلام خرید دمپایی و چکمه بیمارستانی درجه 1 کد مشابه ثبت شده است ارائه پیشفاکتور و شرح کالا الزامی می باشد 01/09/1401 08:27:00 ق.ظ استعلام لیست کالای مورد نیاز پیوست شده است.(لطفا پیش فاکتور ارسال بفرمائید) فاکتور رسمی دارای کد اقتصادی نیاز دارد( نیک مرام 09126966478 ) استعلام لیست کالای مورد نیاز پیوست شده است.(لطفا پیش فاکتور ارسال بفرمائید) فاکتور رسمی دارای کد اقتصادی نیاز دارد( نیک مرام 09126966478 ) 01/09/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام کمربند و کفش استعلام کمربند و کفش 01/09/1401 06:48:00 ق.ظ استعلام خرید 88 جفت پوتین ایمنی (79جفت ساق بلند و 9جفت کوتاه)برابر شرح پیوستی. استعلام خرید 88 جفت پوتین ایمنی (79جفت ساق بلند و 9جفت کوتاه)برابر شرح پیوستی. 01/09/1401 04:53:00 ق.ظ استعلام خرید 97 جفت کفش برابر شرح پیوستی. استعلام خرید 97 جفت کفش برابر شرح پیوستی. 01/09/1401 04:49:00 ق.ظ استعلام کفش گریدر بی بند مشکی فرزین تعداد 88 جفت استعلام کفش گریدر بی بند مشکی فرزین تعداد 88 جفت 01/09/1401 04:27:00 ق.ظ استعلام دمپایی مردانه(ژله ای سیلیکون دار)جنس مرغوب باکیفیت درجه1واستاندارد(جهت استفاده در آشپزخانه)دارای تائیدیه از وزارت بهداشت و بازرگانی استعلام دمپایی مردانه(ژله ای سیلیکون دار)جنس مرغوب باکیفیت درجه1واستاندارد(جهت استفاده در آشپزخانه)دارای تائیدیه از وزارت بهداشت و بازرگانی 01/09/1401 04:26:00 ق.ظ