پلمپ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید پلمپ زرد حراستی ((تأسیسات گاز)) همراه با سیم برش 25 سانتی متری..الزاماً طبق شرح استعلام بهاء و مشخصات فنی پیوستی... استعلام خرید پلمپ زرد حراستی ((تأسیسات گاز)) همراه با سیم برش 25 سانتی متری..الزاماً طبق شرح استعلام بهاء و مشخصات فنی پیوستی... 14/12/1402 11:34:00 ق.ظ استعلام یک قلم پلمپ رمزدار به تعداد 50000 هزار عدد/مشخصات کالای درخواستی پیوست می باشد/پیشنهاد فنی و مالی بصورات مجزا مطابق پیوست ارائه گردد استعلام یک قلم پلمپ رمزدار به تعداد 50000 هزار عدد/مشخصات کالای درخواستی پیوست می باشد/پیشنهاد فنی و مالی بصورات مجزا مطابق پیوست ارائه گردد 14/12/1402 01:26:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برداشت دقیق علمک و مشترکین ،نصب پلمپ، بازسازی علمک و رنگ امیزی اتصالات انشعابات کل استان یزد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برداشت دقیق علمک و مشترکین ،نصب پلمپ، بازسازی علمک و رنگ امیزی اتصالات انشعابات کل استان یزد 12/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام پلمپ طبق شرح پیوست ارسال پیشنهاد فنی و مالی الزامی میباشد و عدم ارائه به منزله انصراف تلقی میگردد استعلام پلمپ طبق شرح پیوست ارسال پیشنهاد فنی و مالی الزامی میباشد و عدم ارائه به منزله انصراف تلقی میگردد 12/12/1402 08:11:00 ق.ظ استعلام خرید 20000 عدد پلمپ سیمی استعلام خرید 20000 عدد پلمپ سیمی 10/12/1402 06:08:00 ق.ظ استعلام برچسب پلمپ طبق توضیحات و عکس پیوست استعلام برچسب پلمپ طبق توضیحات و عکس پیوست 08/12/1402 01:55:00 ب.ظ تجدید مناقصه خرید 600.000 پلمب کنتور - نوبت دوم تجدید مناقصه خرید 600.000 پلمب کنتور - نوبت دوم 07/12/1402 09:47:20 ق.ظ استعلام، لیبل ‎پلمپ‏ ‎وید VOID لیبل ‎پلمپ‏ ‎وید VOID 07/12/1402 04:22:22 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نسبت به خرید پلمب کنتور آب آبفا فارس مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نسبت به خرید پلمب کنتور آب آبفا فارس 03/12/1402 07:12:14 ق.ظ استعلام خرید پلمپ زرد رنگ حراستی ،مطابق نمونه/تقاضای 0200102/کالا الزاماً طبق شرح پیوست .کلیه اسناد استعلام میبایست مهر و امضاء و آپلود گردد. استعلام خرید پلمپ زرد رنگ حراستی ،مطابق نمونه/تقاضای 0200102/کالا الزاماً طبق شرح پیوست .کلیه اسناد استعلام میبایست مهر و امضاء و آپلود گردد. 02/12/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام ترمینال مخابرات استعلام ترمینال مخابرات 02/12/1402 04:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید 600.000 پلمب کنتور تجدید مناقصه خرید 600.000 پلمب کنتور 01/12/1402 09:49:08 ق.ظ استعلام برچسب پلمپ طبق توضیحات و نمونه پیوست استعلام برچسب پلمپ طبق توضیحات و نمونه پیوست 01/12/1402 05:43:00 ق.ظ استعلام تای رپ(بست کمربندی پلاستیکی) و پلمپ استعلام تای رپ(بست کمربندی پلاستیکی) و پلمپ 01/12/1402 03:40:00 ب.ظ استعلام پلمپ کابلی 25 سانتی طبق عکس و مشخصات در پیوست استعلام پلمپ کابلی 25 سانتی طبق عکس و مشخصات در پیوست 30/11/1402 05:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 425000 عدد پلمپ فلزی کابلی مصارف عادی 151-1402 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 425000 عدد پلمپ فلزی کابلی مصارف عادی 151-1402 28/11/1402 11:20:00 ق.ظ استعلام خرید پلمپ زرد رنگ حراستی ،مطابق نمونه/تقاضای 0200102/کالا الزاماً طبق شرح پیوست .کلیه اسناد استعلام میبایست مهر و امضاء و آپلود گردد. استعلام خرید پلمپ زرد رنگ حراستی ،مطابق نمونه/تقاضای 0200102/کالا الزاماً طبق شرح پیوست .کلیه اسناد استعلام میبایست مهر و امضاء و آپلود گردد. 28/11/1402 05:14:00 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات نوبت دوم مناقصه خرید تجهیزات 28/11/1402 04:39:25 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات مناقصه خرید تجهیزات 26/11/1402 06:33:30 ق.ظ استعلام خرید 183.000 عدد پلمپ با سیم مربوط به معاونت فروش و خدمات مشترکین مطابق شرایط اسناد استعلام خرید 183.000 عدد پلمپ با سیم مربوط به معاونت فروش و خدمات مشترکین مطابق شرایط اسناد 24/11/1402 08:59:00 ق.ظ استعلام خرید 183.000 عدد پلمپ با سیم مربوط به معاونت فروش و خدمات مشترکین مطابق شرایط اسناد استعلام خرید 183.000 عدد پلمپ با سیم مربوط به معاونت فروش و خدمات مشترکین مطابق شرایط اسناد 23/11/1402 10:41:00 ق.ظ استعلام پلمپ تعداد 50000 استعلام پلمپ تعداد 50000 17/11/1402 10:12:00 ق.ظ استعلام پلمپ درپوش لوله هرمتیک ... استعلام پلمپ درپوش لوله هرمتیک ... 14/11/1402 09:22:19 ق.ظ استعلام خرید 20000 عدد پلمپ سیمی استعلام خرید 20000 عدد پلمپ سیمی 10/11/1402 11:01:00 ق.ظ مناقصه تامین 27000 عدد انواع پلمپ تجدید مناقصه تامین 27000 عدد انواع پلمپ تجدید 10/11/1402 06:40:07 ق.ظ استعلام پلمپ استعلام پلمپ 09/11/1402 11:22:00 ق.ظ استعلام پلمپ پلاستیکی 80000 عدد استعلام پلمپ پلاستیکی 80000 عدد 09/11/1402 01:37:00 ب.ظ استعلام خرید250000 عدد پلمپ سربی مطابق دستورالعمل،مشخصات فنی پیوست جهت هرمدیریت،طبق لیستهای پیوست باکدورنگ مشخص شده استعلام خرید250000 عدد پلمپ سربی مطابق دستورالعمل،مشخصات فنی پیوست جهت هرمدیریت،طبق لیستهای پیوست باکدورنگ مشخص شده 08/11/1402 11:28:00 ق.ظ استعلام تهیه 22 هزارتا بست دم موشی با مشخصات و رنگ های پیوست-09122098947 اعرابیان-اندازه بست 20 سانت باشد.اعداد از استعلام تهیه 22 هزارتا بست دم موشی با مشخصات و رنگ های پیوست-09122098947 اعرابیان-اندازه بست 20 سانت باشد.اعداد از 08/11/1402 05:52:00 ق.ظ استعلام تعمیر 2 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست استعلام تعمیر 2 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست 08/11/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام خرید انواع کابل پرتودور مسی و فشارضعیف pvc مطابق جدول نوع ، تعداد و توضیحات کامل مشخصات فنی به پیوست استعلام خرید انواع کابل پرتودور مسی و فشارضعیف pvc مطابق جدول نوع ، تعداد و توضیحات کامل مشخصات فنی به پیوست 07/11/1402 11:30:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتورهای خراب،نصب پلمپ،استانداردسازی متعلقات کنتور وتست خوشه ای کنتورها درسطح حوزه شهرستان زابل وروستاهای زیر مجموعه وشهرهای تابعه . استعلام تعویض کنتورهای خراب،نصب پلمپ،استانداردسازی متعلقات کنتور وتست خوشه ای کنتورها درسطح حوزه شهرستان زابل وروستاهای زیر مجموعه وشهرهای تابعه . 07/11/1402 04:56:00 ق.ظ استعلام خرید پلمپ فلزی مطابق درخواست وعکس پیوست .تحویل در پالیشگاه به عهده فروشنده استعلام خرید پلمپ فلزی مطابق درخواست وعکس پیوست .تحویل در پالیشگاه به عهده فروشنده 07/11/1402 03:14:00 ب.ظ استعلام خرید پلمپ سابرک ATC onboard(براساس اسناد استعلام پیوستی) استعلام خرید پلمپ سابرک ATC onboard(براساس اسناد استعلام پیوستی) 03/11/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام پلمپ درپوش لوله هرمتیک (450*1.2) D00001~D02000 و ... استعلام پلمپ درپوش لوله هرمتیک (450*1.2) D00001~D02000 و ... 03/11/1402 10:16:35 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0132518 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0132518 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 02/11/1402 08:17:00 ق.ظ استعلام فیلترهای نخ تابیده (منافذ 5میکرون -قطر داخلی 3 سانتیمتر -قطر خارجی 10 سانتی متر -طول 50 سانتیمتر طبق مشخصات فنی پیوست استعلام فیلترهای نخ تابیده (منافذ 5میکرون -قطر داخلی 3 سانتیمتر -قطر خارجی 10 سانتی متر -طول 50 سانتیمتر طبق مشخصات فنی پیوست 01/11/1402 06:46:00 ق.ظ مناقصه تامین 27000 عدد انواع پلمپ مناقصه تامین 27000 عدد انواع پلمپ 28/10/1402 04:44:58 ق.ظ استعلام تای رپ و پلمپ نایلونی استعلام تای رپ و پلمپ نایلونی 26/10/1402 01:36:00 ب.ظ استعلام شرح کالا پلمپ سیمی شماره تقاضا 0110143 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا پلمپ سیمی شماره تقاضا 0110143 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 25/10/1402 11:24:00 ق.ظ استعلام پلمپ سیمی 60cm به تعداد 15000 عدد و پلمپ سیمی 80cm به تعداد 3000 عدد استعلام پلمپ سیمی 60cm به تعداد 15000 عدد و پلمپ سیمی 80cm به تعداد 3000 عدد 25/10/1402 07:45:00 ق.ظ استعلام خرید250000 عدد پلمپ سربی مطابق دستورالعمل،مشخصات فنی پیوست جهت هرمدیریت،طبق لیستهای پیوست باکدورنگ مشخص شده استعلام خرید250000 عدد پلمپ سربی مطابق دستورالعمل،مشخصات فنی پیوست جهت هرمدیریت،طبق لیستهای پیوست باکدورنگ مشخص شده 24/10/1402 09:06:00 ق.ظ استعلام تعمیر 3 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست استعلام تعمیر 3 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست 18/10/1402 06:50:00 ق.ظ استعلام تعمیر 2 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست استعلام تعمیر 2 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست 18/10/1402 06:13:00 ق.ظ استعلام P/F: GATE VALVE/0245078 استعلام P/F: GATE VALVE/0245078 16/10/1402 08:38:00 ق.ظ استعلام پلمپ سیمدار به شرح مشخصات فنی طی استعلام شماره 180168 پیوست /شماره تماس 83736531 آقای نکونام (شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 162359) استعلام پلمپ سیمدار به شرح مشخصات فنی طی استعلام شماره 180168 پیوست /شماره تماس 83736531 آقای نکونام (شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 162359) 10/10/1402 09:58:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0230376 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوست شده مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. استعلام تقاضای 0230376 جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوست شده مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید اعتباری است. 10/10/1402 08:13:00 ق.ظ استعلام خاموش کننده دستی پودر و گاز تحت فشار 1 و 6 و 12 کیلوگرمی-پلمپ پلاستیکی2 کیلوگرم-پین فلزی کپسول آتش نشانی 100 عدد استعلام خاموش کننده دستی پودر و گاز تحت فشار 1 و 6 و 12 کیلوگرمی-پلمپ پلاستیکی2 کیلوگرم-پین فلزی کپسول آتش نشانی 100 عدد 10/10/1402 07:57:00 ق.ظ استعلام پلمپ دم موشی داشتن کد الکترونیکی مالیاتی(22کاراکتر)الزامی میباشد. استعلام پلمپ دم موشی داشتن کد الکترونیکی مالیاتی(22کاراکتر)الزامی میباشد. 09/10/1402 05:11:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232359 به ترتیب واتر پمپ -کاسه نمد-گسکت کیت-روتور اکسایتر می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232359 به ترتیب واتر پمپ -کاسه نمد-گسکت کیت-روتور اکسایتر می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 06/10/1402 11:15:00 ق.ظ استعلام پلمپ بکسلی با روکش پلی کربناتی مقاوم نسبت به UV بدنه طبق مشخصات فنی پیوستی استعلام پلمپ بکسلی با روکش پلی کربناتی مقاوم نسبت به UV بدنه طبق مشخصات فنی پیوستی 06/10/1402 10:45:00 ق.ظ استعلام خرید100.000 عدد انواع پلمپ کنتور مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی استعلام خرید100.000 عدد انواع پلمپ کنتور مطابق اسناد استعلام و مشخصات فنی پیوستی 06/10/1402 06:19:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای و ارزیابی کیفی نسبت به خرید پلمب کنتور آب جهت پروژه های تحت پوشش آبفافارس مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای و ارزیابی کیفی نسبت به خرید پلمب کنتور آب جهت پروژه های تحت پوشش آبفافارس 04/10/1402 08:55:20 ق.ظ استعلام انواع پلمپ فلزی کنتور دارای شماره سریال و رنگ بندی طبق مشخصات فنی پیوست. استعلام انواع پلمپ فلزی کنتور دارای شماره سریال و رنگ بندی طبق مشخصات فنی پیوست. 04/10/1402 04:48:00 ق.ظ مناقصه خرید 600.000 پلمپ کنتور مناقصه خرید 600.000 پلمپ کنتور 03/10/1402 11:18:15 ق.ظ استعلام SEAL مطابق با تقاضای خرید شماره 0232042 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام SEAL مطابق با تقاضای خرید شماره 0232042 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 29/09/1402 04:48:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 4.000.000 پلمپ پستی مناقصه خرید تعداد 4.000.000 پلمپ پستی 28/09/1402 10:00:23 ق.ظ استعلام پلمپ بکسلی طبق مشخصات فنی ارائه شده در پیوست استعلام پلمپ بکسلی طبق مشخصات فنی ارائه شده در پیوست 28/09/1402 07:27:00 ق.ظ استعلام تگ و ریدر RFIDطبق مشخصات پیوست . بارگذاری پیش فاکتور با مشخصات کامل دستگاه پیشنهادی و ارسال نمونه تگ ها الزامی می باشد. استعلام تگ و ریدر RFIDطبق مشخصات پیوست . بارگذاری پیش فاکتور با مشخصات کامل دستگاه پیشنهادی و ارسال نمونه تگ ها الزامی می باشد. 28/09/1402 06:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 4/000/000 پلمپ پستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 4/000/000 پلمپ پستی 27/09/1402 07:57:00 ق.ظ فراخوان شناسایی اشخاص و شرکتهای توانمند در زمینه تولید و توزیع پلمپ هوشمند و جمع آوری و امحاء پلمب های فک شده فراخوان شناسایی اشخاص و شرکتهای توانمند در زمینه تولید و توزیع پلمپ هوشمند و جمع آوری و امحاء پلمب های فک شده 27/09/1402 05:59:55 ق.ظ فراخوان شناسایی اشخاص و شرکتهای توانمند  در زمینه تولید و توزیع پلمب هوشمند و جمع آوری و امحاء پلمب های فک شده فراخوان شناسایی اشخاص و شرکتهای توانمند  در زمینه تولید و توزیع پلمب هوشمند و جمع آوری و امحاء پلمب های فک شده 22/09/1402 04:55:18 ق.ظ استعلام پلمپ پلاستیکی ( مقدار 1000 عدد ) ( طبق عکس پیوست ) استعلام پلمپ پلاستیکی ( مقدار 1000 عدد ) ( طبق عکس پیوست ) 20/09/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام 50 عدد ماشین حساب CASIO DJ-240 14digits 50عدد ماشین دوخت(منگنه)MAX HD-50F 50عدد پانچ متوسط KANGARO DP-800 100 کیلوگرم سرب پلمپ ریز استعلام 50 عدد ماشین حساب CASIO DJ-240 14digits 50عدد ماشین دوخت(منگنه)MAX HD-50F 50عدد پانچ متوسط KANGARO DP-800 100 کیلوگرم سرب پلمپ ریز 20/09/1402 06:16:00 ق.ظ استعلام تسویه بصورت نقدی حداکثر 30 روز کاری-حتما پیش فاکتور طبق فایل درخواستی بارگذاری گردد- خرید سیم پلمپ سربی تعداد 3000عدد 1/5 متری و 3000عدد 3 متری- استعلام تسویه بصورت نقدی حداکثر 30 روز کاری-حتما پیش فاکتور طبق فایل درخواستی بارگذاری گردد- خرید سیم پلمپ سربی تعداد 3000عدد 1/5 متری و 3000عدد 3 متری- 20/09/1402 05:31:00 ق.ظ استعلام پلمپ پلاستیکی دم موشی و لیبل امنیتی-خرید طبق شرح و مقررات پیوست استعلام پلمپ پلاستیکی دم موشی و لیبل امنیتی-خرید طبق شرح و مقررات پیوست 20/09/1402 04:56:00 ق.ظ استعلام تعمیر 2 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست استعلام تعمیر 2 عدد کمپرسور ،تست فشار ،پلمپ و فشار گیری و سیمپیچی مطابق پیوست و فرم درخواست 19/09/1402 08:16:00 ق.ظ استعلام استعلام پلمپ استعلام استعلام پلمپ 14/09/1402 06:04:00 ق.ظ مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی 13/09/1402 04:01:03 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232040 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232040 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 12/09/1402 10:56:00 ق.ظ مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه ...نوبت دوم  مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه ...نوبت دوم  12/09/1402 08:42:31 ق.ظ مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی- نوبت دوم مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی- نوبت دوم 12/09/1402 05:56:33 ق.ظ مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی 12/09/1402 04:02:03 ق.ظ استعلام حتما به فایل پیوست مراجعه شود- خرید سیم پلمپ سربی -هزینه حمل تا محل شرکت آب منطقه ای قزوین برعهده تامین کننده میباشد- استعلام حتما به فایل پیوست مراجعه شود- خرید سیم پلمپ سربی -هزینه حمل تا محل شرکت آب منطقه ای قزوین برعهده تامین کننده میباشد- 12/09/1402 01:49:00 ب.ظ مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه ... مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه ... 11/09/1402 09:08:40 ق.ظ استعلام خرید 10000 عدد پلمپ پلاستیکی 40 سانتی مطابق با شرایط پیوست استعلام خرید 10000 عدد پلمپ پلاستیکی 40 سانتی مطابق با شرایط پیوست 11/09/1402 08:08:00 ق.ظ مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی مناقصه خرید 800،000  پلمپ کابلی 11/09/1402 06:40:41 ق.ظ استعلام 20کیلو پلمپ سربی با استحکام و مقاومت بالا /ایران کد مشابه است درخواست مطابق عکس پیوست هزینه حمل بر عهده فروشنده است استعلام 20کیلو پلمپ سربی با استحکام و مقاومت بالا /ایران کد مشابه است درخواست مطابق عکس پیوست هزینه حمل بر عهده فروشنده است 08/09/1402 05:20:00 ق.ظ استعلام پلمپ پلاستیکی به شرح مشخصات فنی و عکس پیوست به شماره 156740/شماره تماس 83736531 آقای نکونام (شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 135193) استعلام پلمپ پلاستیکی به شرح مشخصات فنی و عکس پیوست به شماره 156740/شماره تماس 83736531 آقای نکونام (شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 135193) 07/09/1402 01:06:00 ب.ظ استعلام حتما به فایل پیوست مراجعه شود- خرید سیم پلمپ سربی -هزینه حمل تا محل شرکت آب منطقه ای قزوین برعهده تامین کننده میباشد- استعلام حتما به فایل پیوست مراجعه شود- خرید سیم پلمپ سربی -هزینه حمل تا محل شرکت آب منطقه ای قزوین برعهده تامین کننده میباشد- 06/09/1402 11:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 4/000/000 پلمپ پستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 4/000/000 پلمپ پستی 04/09/1402 07:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 4/000/000 پلمپ پستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 4/000/000 پلمپ پستی 04/09/1402 07:49:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 4.000.000 پلمپ پستی مناقصه خرید تعداد 4.000.000 پلمپ پستی 04/09/1402 07:36:49 ق.ظ استعلام کارتریج و پلمپ ماسک فرار استعلام کارتریج و پلمپ ماسک فرار 04/09/1402 07:30:00 ق.ظ استعلام 3000 عدد پلمپ کابلی (PS12) لطفاجهت مشاهده اصل مشخصات فنی کالاهای درخواستی بپیوست مراجعه شود استعلام 3000 عدد پلمپ کابلی (PS12) لطفاجهت مشاهده اصل مشخصات فنی کالاهای درخواستی بپیوست مراجعه شود 04/09/1402 05:22:00 ق.ظ استعلام پلمپ تسمه ای پلاستیکی طبق نمونه استعلام پلمپ تسمه ای پلاستیکی طبق نمونه 01/09/1402 11:47:00 ق.ظ استعلام خرید پلمپ شماره دار استعلام خرید پلمپ شماره دار 01/09/1402 11:04:00 ق.ظ استعلام خرید250000 عدد پلمپ سربی مطابق دستورالعمل،مشخصات فنی پیوست جهت هرمدیریت،طبق لیستهای پیوست باکدورنگ مشخص شده استعلام خرید250000 عدد پلمپ سربی مطابق دستورالعمل،مشخصات فنی پیوست جهت هرمدیریت،طبق لیستهای پیوست باکدورنگ مشخص شده 29/08/1402 10:56:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 14.000.000 عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی مخصوص نفتکش های جاده پیما- نوبت دوم مناقصه خرید تعداد 14.000.000 عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی مخصوص نفتکش های جاده پیما- نوبت دوم 27/08/1402 10:00:34 ق.ظ مناقصه, خرید تعداد ۱۴۰۰۰۰۰۰ عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی مخصوص نفتکش های جاده پیما تقاضایDSS-۰۱۰۰۵-TR مناقصه, خرید تعداد ۱۴۰۰۰۰۰۰ عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی مخصوص نفتکش های جاده پیما تقاضایDSS-۰۱۰۰۵-TR 25/08/1402 07:25:46 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد14000000عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی طی تقاضای dss-01005-tr مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد14000000عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی طی تقاضای dss-01005-tr 24/08/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه خرید تعداد 14.000.000 عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی مخصوص نفتکش های جاده پیما- نوبت دوم مناقصه خرید تعداد 14.000.000 عدد پلمب کابلی با روکش پلاستیکی مخصوص نفتکش های جاده 24/08/1402 11:27:14 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تعداد 14.000.000 عدد پلمپ کابلی با روکش پلاستیکی فراخوان مناقصه خرید تعداد 14.000.000 عدد پلمپ کابلی با روکش پلاستیکی 24/08/1402 11:22:59 ق.ظ استعلام پلمپ سیمی طبق درخواستهای پیوست/ایران کد مشابه/هزینه باربری با تامین کننده/پرداخت سه ماهه/اولویت تامین کنندگان ماهشهر/پیشفاکتور پیوست شود استعلام پلمپ سیمی طبق درخواستهای پیوست/ایران کد مشابه/هزینه باربری با تامین کننده/پرداخت سه ماهه/اولویت تامین کنندگان ماهشهر/پیشفاکتور پیوست شود 24/08/1402 05:07:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232430 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232430 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 24/08/1402 04:36:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232301 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. استعلام کالای درخواستی مطابق با تقاضای خرید شماره 0232301 می باشد. لطفا به پیوست مراجعه نمایید. 22/08/1402 07:30:00 ق.ظ مناقصه خدمات کنترل و بازرسی و پلمب کیسه های محصولات شیمیایی مناقصه خدمات کنترل و بازرسی و پلمب کیسه های محصولات شیمیایی 20/08/1402 06:42:28 ق.ظ استعلام "P/F "MITSUBISHI استعلام "P/F "MITSUBISHI 20/08/1402 06:08:00 ق.ظ آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ملزومات تولیدی شامل ظروف فلزی نوبت دوم آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ملزومات تولیدی شامل ظروف فلزی نوبت دوم 17/08/1402 07:15:43 ق.ظ آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ملزومات تولیدی شامل ظروف فلزی، ... ـ نوبت دوم آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ملزومات تولیدی شامل ظروف فلزی، ... ـ نوبت دوم 17/08/1402 07:09:07 ق.ظ