بازیافت info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه...نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... نوبت دوم 09/09/1401 07:35:55 ق.ظ استعلام امحا مقدار تقریبی 4000 کیلوگرم لامپ فلورسنت و کم مصرف دپو شده در انبار مازاد تدارکات و کالای خارک استعلام امحا مقدار تقریبی 4000 کیلوگرم لامپ فلورسنت و کم مصرف دپو شده در انبار مازاد تدارکات و کالای خارک 09/09/1401 05:08:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... 08/09/1401 10:41:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ، برقی راه اندازی ماشین آلات خط سوم 250 تنی تفکیک صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ، برقی راه اندازی ماشین آلات خط سوم 250 تنی تفکیک صنعتی 08/09/1401 06:29:00 ق.ظ مناقصه مدیریت پسماندهای پشم سنگ و سند پلاست - نوبت دوم مناقصه مدیریت پسماندهای پشم سنگ و سند پلاست - نوبت دوم 07/09/1401 05:55:12 ق.ظ فراخوان جمع آوری و بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی فراخوان جمع آوری و بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی 07/09/1401 05:24:10 ق.ظ فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی 06/09/1401 08:50:21 ق.ظ اصلاحیه فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدا و در مقصد اصلاحیه فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدا و در مقصد 06/09/1401 08:44:08 ق.ظ فراخوان انجام فعالیت جمع آوری پسماند خشک فراخوان انجام فعالیت جمع آوری پسماند خشک 06/09/1401 06:50:56 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت زیار 1 واقع در استان ... آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت زیار 1 واقع در استان ... 03/09/1401 05:47:18 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت دالپری 9 واقع در استان ... آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت دالپری 9 واقع در استان ... 03/09/1401 05:45:37 ق.ظ فراخوان ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای انتخاب سبد برنامه های عملیاتی فراخوان ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای انتخاب سبد برنامه های عملیاتی 02/09/1401 11:47:30 ق.ظ فراخوان مطالعه امکان سنجی بازیافت جاذب های مورد استفاده فراخوان مطالعه امکان سنجی بازیافت جاذب های مورد استفاده 02/09/1401 11:35:54 ق.ظ آگهی فراخوان جذب پیمانکار تفکیک پسماند از مبدا آگهی فراخوان جذب پیمانکار تفکیک پسماند از مبدا 02/09/1401 04:58:24 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار استحصال فلز پالادیوم کاتالیست مستعمل پالادیوم بر پایه کربن فراخوان شناسایی پیمانکار استحصال فلز پالادیوم کاتالیست مستعمل پالادیوم بر پایه کربن 01/09/1401 05:36:45 ق.ظ فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه احداث، راه اندازی، بهره برداری و انتقال واحد تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی 30/08/1401 07:04:41 ق.ظ مناقصه مدیریت پسماندهای پشم سنگ و سند پلاست مناقصه مدیریت پسماندهای پشم سنگ و سند پلاست 30/08/1401 05:11:38 ق.ظ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدا و در مقصد- نوبت دوم فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدا و در مقصد- نوبت دوم 29/08/1401 08:47:23 ق.ظ استعلام بکار گیری مشاور جهت انجام خدمات پروژه خط کمپوست شهرداری بیرجند به شرح مشخصات پیوست * استعلام بکار گیری مشاور جهت انجام خدمات پروژه خط کمپوست شهرداری بیرجند به شرح مشخصات پیوست * 28/08/1401 10:19:00 ق.ظ فراخوان شناسایی جهت بازیافت و احیای آلفا سلولز- نوبت دوم فراخوان شناسایی جهت بازیافت و احیای آلفا سلولز- نوبت دوم 28/08/1401 05:49:51 ق.ظ فراخوان شناسایی جهت بازیافت و احیای آلفا سلولز فراخوان شناسایی جهت بازیافت و احیای آلفا سلولز 26/08/1401 05:20:22 ق.ظ شناسایی پیمانکار انجام خدمات مدیریت طرح mc جهت کیفی سازی محصولات بنزین و نفت گاز نوبت دوم شناسایی پیمانکار انجام خدمات مدیریت طرح mc جهت کیفی سازی محصولات بنزین و نفت گاز نوبت دوم 25/08/1401 05:04:49 ق.ظ مناقصه مدیریت انتقال، بازیافت و امحاء محیط زیستی زائدات و لجن های نفتی تخلیه شده از مخازن ذخیره نفت خام ​​​​​​​نوبت دوم مناقصه مدیریت انتقال، بازیافت و امحاء محیط زیستی زائدات و لجن های نفتی تخلیه شده از مخازن ذخیره نفت خام 25/08/1401 04:54:25 ق.ظ مناقصه مدیریت انتقال، بازیافت و امحاء محیط زیستی زائدات و لجن های نفتی تخلیه شده از مخازن ذخیره نفت خام مناقصه مدیریت انتقال، بازیافت و امحاء محیط زیستی زائدات و لجن های نفتی تخلیه شده از مخازن ذخیره نفت خام 24/08/1401 08:02:02 ق.ظ استعلام بازیافت ضایعات کارتن استعلام بازیافت ضایعات کارتن 24/08/1401 05:29:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/023/ات مدیریت انتقال،بازیافت و امحاء محیط زیستی خاکهای آلوده تخلیه شده از مخازن ذخیره نفت خام میدان هنگام (منطقه قشم) در محل) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/023/ات مدیریت انتقال،بازیافت و امحاء محیط زیستی خاکهای آلوده تخلیه شده از مخازن ذخیره نفت خام میدان هنگام (منطقه قشم) در محل) 23/08/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدا و در مقصد فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برون سپاری اجرای طرح تفکیک پسماند عادی از مبدا و در مقصد 22/08/1401 07:58:11 ق.ظ استعلام بکارگیری مشاور جهت انجام خدمات پروژه خط کمپوست شهرداری بیرجند به شرح مشخصات پیوست- استعلام بکارگیری مشاور جهت انجام خدمات پروژه خط کمپوست شهرداری بیرجند به شرح مشخصات پیوست- 21/08/1401 05:22:00 ق.ظ استعلام بازیافت ضایعات کارتن استعلام بازیافت ضایعات کارتن 18/08/1401 06:22:00 ق.ظ شناسایی پیمانکار انجام خدمات مدیریت طرح mc جهت کیفی سازی محصولات بنزین و نفت گاز شناسایی پیمانکار انجام خدمات مدیریت طرح mc جهت کیفی سازی محصولات بنزین و نفت گاز 18/08/1401 06:05:24 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمانها مناقصه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمانها 17/08/1401 09:23:19 ق.ظ شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه  Incinerator شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه  Incinerator 17/08/1401 09:15:25 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مجری پروژه پژوهشی- نوبت دوم فراخوان عمومی انتخاب مجری پروژه پژوهشی- نوبت دوم 17/08/1401 06:42:21 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمانها مناقصه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمانها 16/08/1401 08:44:35 ق.ظ شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه  Incinerator شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه  Incinerator 16/08/1401 08:38:38 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کود کمپوست از مواد آلی - تجدید نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کود کمپوست از مواد آلی - تجدید نوبت دوم 16/08/1401 07:31:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری و بازیافت زباله از مبدا به بخش خصوصی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری و بازیافت زباله از مبدا به بخش خصوصی 15/08/1401 11:40:00 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمانها مناقصه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمانها 15/08/1401 10:38:22 ق.ظ شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه  Incinerator شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه  Incinerator 15/08/1401 08:40:53 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کمپوست از مواد آلی در مجتمع دفع پسماند شهرداری قزوین(پاکسار) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کمپوست از مواد آلی در مجتمع دفع پسماند شهرداری قزوین(پاکسار) 15/08/1401 08:13:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مجری پروژه پژوهشی فراخوان عمومی انتخاب مجری پروژه پژوهشی 15/08/1401 06:43:58 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کود کمپوست از مواد آلی - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه انجام راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کود کمپوست از مواد آلی - نوبت دوم 14/08/1401 08:46:31 ق.ظ استعلام بازیافت ضایعات کارتن استعلام بازیافت ضایعات کارتن 14/08/1401 07:54:00 ق.ظ مناقصه مدیریت پسماند به روش fixation (10 well) مارون 6 - نوبت دوم مناقصه مدیریت پسماند به روش fixation (10 well) مارون 6 - نوبت دوم 14/08/1401 07:05:31 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کود کمپوست از مواد آلی تجدید فراخوان مناقصه انجام راهبری خطوط پردازش زباله و تولید کود کمپوست از مواد آلی 11/08/1401 08:57:52 ق.ظ مناقصه مدیریت پسماند به روش fixation (10 well) مارون 6 مناقصه مدیریت پسماند به روش fixation (10 well) مارون 6 11/08/1401 04:56:36 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار بابت احداث و بهره برداری از کارخانه بازيافت خاک فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار بابت احداث و بهره برداری از کارخانه بازيافت خاک 10/08/1401 08:19:01 ق.ظ فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور جهت انجام راهبری و نظارت بر طراحی پروژه های تجدیدپذیر فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور جهت انجام راهبری و نظارت بر طراحی پروژه های تجدیدپذیر 10/08/1401 06:26:01 ق.ظ فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور جهت انجام راهبری و نظارت بر نصب، بهره برداری و نگهداشت صحیح پروژه های تجدیدپذیر فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور جهت انجام راهبری و نظارت بر نصب، بهره برداری و نگهداشت صحیح پروژه های تجدیدپذیر 10/08/1401 06:04:07 ق.ظ استعلام دستگاه بازیافت آسفالت تمام اتوماتیک TB6500 استعلام دستگاه بازیافت آسفالت تمام اتوماتیک TB6500 07/08/1401 09:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سلول های شماره 1 و 2 و تکمیل لوله گذاری و لایه های ژئوممبران جهت راه اندازی سایت دفن بهداشتی زباله شهر بهبهان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سلول های شماره 1 و 2 و تکمیل لوله گذاری و لایه های ژئوممبران جهت راه اندازی سایت دفن بهداشتی زباله شهر بهبهان 05/08/1401 02:57:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری خدمات ، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی کشتیها اداره کل بنادر و دریانوردی استان ب مناقصه, واگذاری خدمات ، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی کشتیها اداره کل بنادر و دریانوردی استان ب 04/08/1401 07:16:45 ق.ظ استعلام تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند استعلام تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند 03/08/1401 05:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده 02/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده - نوبت دوم مناقصه بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده - نوبت دوم 02/08/1401 08:49:27 ق.ظ مناقصه واگذاری خدمات، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی - نوبت دوم مناقصه واگذاری خدمات، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی - نوبت دوم 01/08/1401 06:06:50 ق.ظ مناقصه بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده مناقصه بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده 30/07/1401 09:21:39 ق.ظ استعلام مشاوره دلائل ترک خوردگی و ارائه راهکار اصلاحی برای فونداسیون استک های زباله سوز واحد بازیافت گوگرد استعلام مشاوره دلائل ترک خوردگی و ارائه راهکار اصلاحی برای فونداسیون استک های زباله سوز واحد بازیافت گوگرد 30/07/1401 08:11:00 ق.ظ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه 30/07/1401 08:19:11 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات، جمع آوری، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی کشتیها اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات، جمع آوری، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی کشتیها اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 30/07/1401 07:57:00 ق.ظ مناقصه واگذاری خدمات، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی مناقصه واگذاری خدمات، جمع آوری ، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی 30/07/1401 06:48:48 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح مطالعات زیست محیطی و طرح جامع پسماند : خواهشمند است جهت ارائه قیمت پیشنهادی به استعلام پیوست مراجعه شود . استعلام انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح مطالعات زیست محیطی و طرح جامع پسماند : خواهشمند است جهت ارائه قیمت پیشنهادی به استعلام پیوست مراجعه شود . 28/07/1401 05:48:00 ق.ظ استعلام بازیافت کنتورهای آنالوگ و دیجیتال استعلام بازیافت کنتورهای آنالوگ و دیجیتال 27/07/1401 06:51:00 ق.ظ استعلام دماسنج جیوه ای میله ای-و7قلم لوازم آزمایشگاهی دیگرکه پیوست درخواست میباشد-پرداخت نسیه2ماهه-هزینه حمل برعهده تامین کننده میباشد. استعلام دماسنج جیوه ای میله ای-و7قلم لوازم آزمایشگاهی دیگرکه پیوست درخواست میباشد-پرداخت نسیه2ماهه-هزینه حمل برعهده تامین کننده میباشد. 25/07/1401 05:36:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث و بهره برداری از مجموعه زباله سوز   فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث و بهره برداری از مجموعه زباله سوز   24/07/1401 07:56:01 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه احداث واحد بازیافت CO2 از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول پتروشیمی .... مناقصه اجرای پروژه احداث واحد بازیافت CO2 از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول پتروشیمی .... 24/07/1401 07:17:03 ق.ظ فراخوان طراحی ، بومی سازی و ساخت انالایزر گازهای خروجی فراخوان طراحی ، بومی سازی و ساخت انالایزر گازهای خروجی 23/07/1401 11:20:54 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه جذب سرمایه گذار به منظور ارتقاء وضعیت کارخانه کودآلی از ظرفیت بازیافت زباله شهر رشت مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه جذب سرمایه گذار به منظور ارتقاء وضعیت کارخانه کودآلی از ظرفیت بازیافت زباله شهر رشت 18/07/1401 03:43:00 ق.ظ استعلام واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه /کلیه شرایط پیوست گردیده است. استعلام واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه /کلیه شرایط پیوست گردیده است. 17/07/1401 11:15:00 ق.ظ فراخوان شناسایی به منظور انجام مطالعات تجهیز و آماده سازی آزمایشگاه مجتمع پردازش و دفع فراخوان شناسایی به منظور انجام مطالعات تجهیز و آماده سازی آزمایشگاه مجتمع پردازش و دفع 17/07/1401 07:21:24 ق.ظ استعلام ایران کد استفاده شده مشابه می باشد بروارد این شرکت مبلغ 2/125/422/000 ریال بابت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک دماوند 1 استعلام ایران کد استفاده شده مشابه می باشد بروارد این شرکت مبلغ 2/125/422/000 ریال بابت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک دماوند 1 16/07/1401 11:34:00 ق.ظ استعلام مشاوره دلائل ترک خوردگی و ارائه راهکار اصلاحی برای فونداسیون استک های زباله سوز واحد بازیافت گوگرد استعلام مشاوره دلائل ترک خوردگی و ارائه راهکار اصلاحی برای فونداسیون استک های زباله سوز واحد بازیافت گوگرد 16/07/1401 11:33:00 ق.ظ آگهی شناسایی و انتخاب پیمانکار در زمینه بازیافت اسید سایت 2 شرکت ... آگهی شناسایی و انتخاب پیمانکار در زمینه بازیافت اسید سایت 2 شرکت ... 16/07/1401 07:54:18 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی محل دفن زباله شهر مس سرچشمه مناقصه، خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی محل دفن زباله شهر مس سرچشمه 15/07/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی محل دفن زباله شهر مس سرچشمه مناقصه، خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی محل دفن زباله شهر مس سرچشمه 10/07/1401 09:27:00 ق.ظ مناقصه خدمات بارگیری، حمل، انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی مناقصه خدمات بارگیری، حمل، انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی 10/07/1401 08:26:03 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 5089 خدمات بارگیری ,حمل,انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی پالایشگاه پنجم مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 5089 خدمات بارگیری ,حمل,انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی پالایشگاه پنجم 05/07/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تفکیک پسماند از مبداء (جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) به صورت سیار و ثابت استعلام تفکیک پسماند از مبداء (جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) به صورت سیار و ثابت 04/07/1401 10:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت تجهیزات خط تولید کمپوست فاین از پسماندهای عادی شهر یزد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت تجهیزات خط تولید کمپوست فاین از پسماندهای عادی شهر یزد 02/07/1401 07:25:00 ق.ظ مناقصه پیاده سازی زیر ساخت و سامانه یکپارچه مانیتورینگ ... نوبت دوم مناقصه پیاده سازی زیر ساخت و سامانه یکپارچه مانیتورینگ ... نوبت دوم 02/07/1401 06:12:44 ق.ظ مناقصه خدمات بارگیری، حمل، انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی - نوبت دوم مناقصه خدمات بارگیری، حمل، انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی - نوبت دوم 31/06/1401 05:21:30 ق.ظ تمدید تجدید مناقصه بازیافت زباله در مقصد، حفر و ایجاد ترانشه و دفن بهداشتی زباله ها... تمدید تجدید مناقصه بازیافت زباله در مقصد، حفر و ایجاد ترانشه و دفن بهداشتی زباله ها... 30/06/1401 10:00:51 ق.ظ مناقصه ساخت تجهیزات خط تولید کمپوست فاین مناقصه ساخت تجهیزات خط تولید کمپوست فاین 30/06/1401 08:29:18 ق.ظ مناقصه خدمات بارگیری، حمل، انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی مناقصه خدمات بارگیری، حمل، انتقال و امحای کاستیک ضایعاتی 30/06/1401 05:26:53 ق.ظ مناقصه پیاده سازی زیر ساخت و سامانه یکپارچه مانیتورینگ ... مناقصه پیاده سازی زیر ساخت و سامانه یکپارچه مانیتورینگ ... 29/06/1401 05:35:52 ق.ظ فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار مهندسی خرید اجرا و بهره برداری یک ساله کارخانه کود آلی فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار مهندسی خرید اجرا و بهره برداری یک ساله کارخانه کود آلی 28/06/1401 04:17:17 ق.ظ استعلام انجام عملیات پیش بوزدایی ، انتقال و بوزدایی کامل بشکه های ادرانت حنثی سازی ، بازیافت و امحای المنت فیلترهای مستعمل در سطح شرکت گاز استان سمنان استعلام انجام عملیات پیش بوزدایی ، انتقال و بوزدایی کامل بشکه های ادرانت حنثی سازی ، بازیافت و امحای المنت فیلترهای مستعمل در سطح شرکت گاز استان سمنان 28/06/1401 12:12:00 ب.ظ استعلام تامین مجموعه ماشین آلات ویژه پسماند حفاری دستگاه 74 فتح پیوست ، تکمیل و ارسال شود (09163054303 - 09163103027) استعلام تامین مجموعه ماشین آلات ویژه پسماند حفاری دستگاه 74 فتح پیوست ، تکمیل و ارسال شود (09163054303 - 09163103027) 27/06/1401 10:55:00 ق.ظ فراخوان ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری خطوط مکانیزه پردازش پسماند - نوبت دوم فراخوان ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری خطوط مکانیزه پردازش پسماند - نوبت دوم 27/06/1401 05:14:38 ق.ظ مناقصه جمع آوری، بسته بندی، پرس ضایعات و انهدام قطعات داغی مناقصه جمع آوری، بسته بندی، پرس ضایعات و انهدام قطعات داغی 23/06/1401 05:31:24 ق.ظ استعلام تامین مجموعه ماشین آلات ویژه پسماند حفاری دستگاه 74 فتح پیوست ، تکمیل و ارسال شود (09163054303 - 09163103027) استعلام تامین مجموعه ماشین آلات ویژه پسماند حفاری دستگاه 74 فتح پیوست ، تکمیل و ارسال شود (09163054303 - 09163103027) 22/06/1401 08:31:00 ق.ظ فراخوان ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری خطوط مکانیزه پردازش پسماند فراخوان ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری خطوط مکانیزه پردازش پسماند 20/06/1401 05:31:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری ، روستایی و عادی مسیرسنگین ودیماندی منطقه سه(ابهر-خرمدره-خدابنده)بشماره39_1401 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادی شهری ، روستایی و عادی مسیرسنگین ودیماندی منطقه سه(ابهر-خرمدره-خدابنده)بشماره39_1401 19/06/1401 04:42:00 ق.ظ استعلام جمع آوری کلیه پسماندها وامحاء 700 کیلو عفونی با دستگاه اتوکلاو بدون خردکن با کیسه نسوز،بسته بندی و تحویل به شهرداری و مطابق با استعلام پیوست استعلام جمع آوری کلیه پسماندها وامحاء 700 کیلو عفونی با دستگاه اتوکلاو بدون خردکن با کیسه نسوز،بسته بندی و تحویل به شهرداری و مطابق با استعلام پیوست 17/06/1401 12:47:00 ب.ظ مناقصه خرید سامانه قابل حمل خورشیدی عشایر و ... مناقصه خرید سامانه قابل حمل خورشیدی عشایر و ... 16/06/1401 10:19:21 ق.ظ استعلام طرح مطالعاتی جامع مدیریت پسماند مجتمع معدنی انگوران مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام بهاء و پیشنویس قرارداد پیوستی استعلام طرح مطالعاتی جامع مدیریت پسماند مجتمع معدنی انگوران مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام بهاء و پیشنویس قرارداد پیوستی 16/06/1401 09:08:00 ق.ظ مناقصه خرید و اجرای مخازن تفکیک پسماند برای شهرکها و ادارات... نوبت دوم مناقصه خرید و اجرای مخازن تفکیک پسماند برای شهرکها و ادارات... 16/06/1401 06:37:37 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انجام خدمات حجمی بازیافت پسماند خانگی ، تفکیک از مبدا ،جمع آوری مکانیزه ... اصلاحیه مناقصه انجام خدمات حجمی بازیافت پسماند خانگی ، تفکیک از مبدا ،جمع آوری مکانیزه ... 15/06/1401 05:53:09 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه بازیافت و بازسازی تجهیزات اسقاط-۲۲۸۸ مناقصه, تجدید مناقصه بازیافت و بازسازی تجهیزات اسقاط-۲۲۸۸ 15/06/1401 05:13:59 ق.ظ استعلام مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند شهر راسک طبق شرح خدمات پیوست و دستورالعمل های سازمان شهرداری ها و تاییدیه های زیست محیطی و انجام ازمایشات لازم استعلام مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند شهر راسک طبق شرح خدمات پیوست و دستورالعمل های سازمان شهرداری ها و تاییدیه های زیست محیطی و انجام ازمایشات لازم 15/06/1401 04:43:00 ق.ظ