بازیافت info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه انجام امورات خدمات شهری و اجرایی پسماند (تفکیک پسماند از مبدا رفت و روب و ... - نوبت دوم مناقصه انجام امورات خدمات شهری و اجرایی پسماند (تفکیک پسماند از مبدا رفت و روب و ... - نوبت دوم 21/04/1403 06:59:06 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ...- نوبت دوم 21/04/1403 04:45:04 ق.ظ مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارنت ضایعاتی مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس کارنت ضایعاتی 20/04/1403 12:30:35 ب.ظ مناقصه جمع آوری تفکیک ساماندهی و پرس ضایعات مناقصه جمع آوری تفکیک ساماندهی و پرس ضایعات 20/04/1403 12:28:49 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ترنر ( هوا ده ) در کارخانه بازیافت زباله آق قلا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ترنر ( هوا ده ) در کارخانه بازیافت زباله آق قلا 20/04/1403 10:38:00 ق.ظ استعلام طراحی مفهومی فرایندهای بازیافتCO2+تحلیل اقتصادی روش های استفاده از CO2 استعلام طراحی مفهومی فرایندهای بازیافتCO2+تحلیل اقتصادی روش های استفاده از CO2 20/04/1403 10:12:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... اصلاحیه مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... 20/04/1403 09:59:30 ق.ظ استعلام قرارداد ارائه تسهیلات دریافت مواد پسماند نفتی و غیر نفتی کشتیها و انتقال آن به مراکز مجاز پردازش. استعلام قرارداد ارائه تسهیلات دریافت مواد پسماند نفتی و غیر نفتی کشتیها و انتقال آن به مراکز مجاز پردازش. 20/04/1403 07:27:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ... فراخوان مناقصه عمومی انجام طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و ... 20/04/1403 06:09:11 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی لندفیل محل دفن زباله مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی لندفیل محل دفن زباله 19/04/1403 03:00:00 ق.ظ فراخوان راهبری فرآوری و تولید کود کمپوست در سایت فراخوان راهبری فرآوری و تولید کود کمپوست در سایت 18/04/1403 10:01:25 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت (EPC) ، نصب و راه اندازی خطوط پردازش و تولید کمپوست - نوبت دوم فراخوان طراحی و ساخت (EPC) ، نصب و راه اندازی خطوط پردازش و تولید کمپوست - نوبت دوم 18/04/1403 05:44:59 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، دعوت به مناقصه احداث یک واحد کامل بازیافت ضایعات فلزی به روش EPC مناقصه عمومی دو مرحله ای، دعوت به مناقصه احداث یک واحد کامل بازیافت ضایعات فلزی به روش EPC 17/04/1403 07:31:24 ق.ظ استعلام شناسایی و معرفی فناوری های کارآمد در حوزه جمع آوری و مدیریت انواع پسماندها‏ استعلام شناسایی و معرفی فناوری های کارآمد در حوزه جمع آوری و مدیریت انواع پسماندها‏ 17/04/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام تهیه ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای فناوری نانو و نانو مواد ‏ استعلام تهیه ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای فناوری نانو و نانو مواد ‏ 17/04/1403 06:15:00 ق.ظ استعلام جمع آوری،انتقال و امحاء لجن های نفتی پالایشگاه استعلام جمع آوری،انتقال و امحاء لجن های نفتی پالایشگاه 16/04/1403 11:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات خط سوم پردازش و تفکیک پسماند های شهری کارخانه بازیافت زباله آق قلا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات خط سوم پردازش و تفکیک پسماند های شهری کارخانه بازیافت زباله آق قلا 16/04/1403 10:16:00 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت (EPC) ، نصب و راه اندازی خطوط پردازش و تولید کمپوست آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و ساخت (EPC) ، نصب و راه اندازی خطوط پردازش و تولید کمپوست 16/04/1403 06:03:06 ق.ظ مناقصه انجام امورات خدمات شهری و اجرایی پسماند (تفکیک پسماند از مبدا رفت و روب و ... مناقصه انجام امورات خدمات شهری و اجرایی پسماند (تفکیک پسماند از مبدا رفت و روب و ... 13/04/1403 10:09:58 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای راهبری فرآوری و تولید کود کمپوست در سایت دفع پسماند شهری البرز مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای راهبری فرآوری و تولید کود کمپوست در سایت دفع پسماند شهری البرز 13/04/1403 08:52:00 ق.ظ مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک، ساماندهی و پرس ضایعات مناقصه عملیات جمع آوری، تفکیک، ساماندهی و پرس ضایعات 12/04/1403 05:44:54 ق.ظ فراخوان راهبری فرآوری و تولید کود کمپوست در سایت فراخوان راهبری فرآوری و تولید کود کمپوست در سایت 11/04/1403 07:06:49 ق.ظ مناقصه قطعات یدکی کمپرسور ... مناقصه قطعات یدکی کمپرسور ... 11/04/1403 05:42:55 ق.ظ استعلام بازیافت کالاهای اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی واقع در مشهد استعلام بازیافت کالاهای اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی واقع در مشهد 09/04/1403 08:00:00 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، دعوت به مناقصه احداث یک واحد کامل بازیافت ضایعات فلزی به روش EPC مناقصه عمومی دو مرحله ای، دعوت به مناقصه احداث یک واحد کامل بازیافت ضایعات فلزی به روش EPC 09/04/1403 04:02:26 ق.ظ مناقصه حمل و نقل و پرس آهن قراضه فله آگهی مناقصه عام ,مناقصه حمل و نقل و پرس آهن قراضه فله 06/04/1403 05:18:13 ق.ظ مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... نوبت دوم مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... نوبت دوم 06/04/1403 05:01:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه های سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) و هاضم خشک بی هوازی مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه های سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) و هاضم خشک بی هوازی 05/04/1403 09:30:00 ب.ظ تجدید فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) تفکیک زباله خشک - نوبت دوم تجدید فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) تفکیک زباله خشک - نوبت دوم 04/04/1403 09:26:49 ق.ظ مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... 04/04/1403 06:25:18 ق.ظ استعلام جانمایی و طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن زباله،لطفا" بر اساس فایل پیوست اقدام نمایید./. استعلام جانمایی و طرح ارزیابی زیست محیطی محل دفن زباله،لطفا" بر اساس فایل پیوست اقدام نمایید./. 03/04/1403 09:38:00 ق.ظ مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... مناقصه عمومی سرمایه گذاری احداث سیستم امحاء پسماند (زباله سوز) ... 03/04/1403 08:14:28 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث صدور شماره 3 سایت دفن بهداشتی مهندسی ... نوبت دوم مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث صدور شماره 3 سایت دفن بهداشتی مهندسی ..نوبت دوم 03/04/1403 07:52:48 ق.ظ مناقصه اجرای لندفیل بهداشتی چهار (4) هکتاری با ظرفیت 240.000 مترمکعب- نوبت دوم مناقصه اجرای لندفیل بهداشتی چهار (4) هکتاری با ظرفیت 240.000 مترمکعب- نوبت دوم 03/04/1403 05:30:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی لندفیل محل دفن زباله مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی لندفیل محل دفن زباله 03/04/1403 03:02:00 ق.ظ فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک 02/04/1403 07:24:46 ق.ظ فراخوان پروژه واگذاری لندفیل مرکزی مرحله دوم (نوبت دوم) فراخوان پروژه واگذاری لندفیل مرکزی مرحله دوم (نوبت دوم) 02/04/1403 04:48:44 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب و راه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند250 تنی به همراه خط پالایش .. / نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب و راه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند250 تنی به همراه خط پالایش .. / نوبت دوم 30/03/1403 10:03:47 ق.ظ مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس ضایعات مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس ضایعات 30/03/1403 06:10:11 ق.ظ مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس ضایعات مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس ضایعات 30/03/1403 05:48:57 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 سایت دفن بهداشتی - مهندسی زباله شهر بهبهان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 سایت دفن بهداشتی - مهندسی زباله شهر بهبهان 29/03/1403 10:40:00 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث صدور شماره 3 سایت دفن بهداشتی مهندسی ... مرحله دوم نوبت اول مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث صدور شماره 3 سایت دفن بهداشتی مهندسی ... مرحله دوم نوبت اول 29/03/1403 08:44:34 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های... فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های... 29/03/1403 07:24:22 ق.ظ مناقصه امحاء پسماند آب صابون و لجن تجدید مناقصه امحاء پسماند آب صابون و لجن تجدید 29/03/1403 06:35:58 ق.ظ استعلام فهرست برداری ملی پسماندهای پلاستیک و مدیریت صحیح زیست محیطی این نوع پسماندها ‏از منظر کنوانسیون بازل در استان تهران ‏ استعلام فهرست برداری ملی پسماندهای پلاستیک و مدیریت صحیح زیست محیطی این نوع پسماندها ‏از منظر کنوانسیون بازل در استان تهران ‏ 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام شناسایی و معرفی فناوری های کارآمد در حوزه جمع آوری و مدیریت انواع پسماندها‏ استعلام شناسایی و معرفی فناوری های کارآمد در حوزه جمع آوری و مدیریت انواع پسماندها‏ 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام تهیه ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای فناوری نانو و نانو مواد ‏ استعلام تهیه ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای فناوری نانو و نانو مواد ‏ 29/03/1403 01:48:00 ب.ظ استعلام آموزش مدیریت پسماند به ویژه تفکیک از مبداٌ در مدارس ابتدایی شهر رشت استعلام آموزش مدیریت پسماند به ویژه تفکیک از مبداٌ در مدارس ابتدایی شهر رشت 27/03/1403 08:01:00 ق.ظ مناقصه اجرای لندفیل بهداشتی چهار (4) هکتاری با ظرفیت 240.000 مترمکعب مناقصه اجرای لندفیل بهداشتی چهار (4) هکتاری با ظرفیت 240.000 مترمکعب 27/03/1403 06:18:49 ق.ظ استعلام طرح جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک استعلام طرح جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک 26/03/1403 12:35:00 ب.ظ تجدید فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) تفکیک زباله خشک تجدید فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) تفکیک زباله خشک 26/03/1403 10:27:20 ق.ظ فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک 26/03/1403 06:52:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری لندفیل مرکزی شهرستان هریس به بخش خصوصی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری لندفیل مرکزی شهرستان هریس به بخش خصوصی 26/03/1403 05:20:00 ق.ظ فراخوان پروژه واگذاری لندفیل مرکزی مرحله دوم (نوبت اول و دوم) فراخوان پروژه واگذاری لندفیل مرکزی مرحله دوم (نوبت اول و دوم) 23/03/1403 09:18:57 ق.ظ فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر 23/03/1403 04:05:59 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب و راه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند250 تنی به همراه خط پالایش .. تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب و راه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند250 تنی به همراه خط پالایش .. 22/03/1403 08:29:00 ق.ظ فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر 22/03/1403 04:21:49 ق.ظ فراخوان عمومی مناقصه انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر فراخوان عمومی مناقصه انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر 21/03/1403 11:11:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ترنر ( هوا ده ) در کارخانه بازیافت زباله آق قلا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ترنر ( هوا ده ) در کارخانه بازیافت زباله آق قلا 21/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شماره02/3147نوسازی وبازسازی ردیف دوم واحدبازیافت گوگرد(108)پالایشگاه سومSPGC مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شماره02/3147نوسازی وبازسازی ردیف دوم واحدبازیافت گوگرد(108)پالایشگاه سومSPGC 20/03/1403 09:30:00 ب.ظ تجدید مناقصه واگذاری مدیریت پسماند - نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری مدیریت پسماند - نوبت دوم 20/03/1403 08:16:24 ق.ظ فراخوان شناسایی سرمایه گذاری جهت مشارکت در احداث پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم فراخوان شناسایی سرمایه گذاری جهت مشارکت در احداث پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم 19/03/1403 10:30:59 ق.ظ مناقصه امحاء پسماند آب صابون و لجن مناقصه امحاء پسماند آب صابون و لجن 17/03/1403 05:03:34 ق.ظ مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز - نوبت دوم مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز- نوبت دوم 17/03/1403 04:46:48 ق.ظ مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز نوبت دوم مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز نوبت دوم 17/03/1403 04:45:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری و انتقال مواد آلی زیر سرندی خطوط پردازش زباله به سایت های بلوغ کود، بارگیری و انتقال ماده آلی بالغ شده از سایت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری و انتقال مواد آلی زیر سرندی خطوط پردازش زباله به سایت های بلوغ کود، بارگیری و انتقال ماده آلی بالغ شده از سایت 16/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه عمومی عملیات بارگیری و انتقال مواد الی زیر سرندی خطوط پردازش مناقصه عمومی عملیات بارگیری و انتقال مواد الی زیر سرندی خطوط پردازش 16/03/1403 09:40:34 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 نوبت دوم مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 نوبت دوم 16/03/1403 09:37:38 ق.ظ مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره و مبدل زباله سوز 16/03/1403 07:55:18 ق.ظ تجدید مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره مبدل زباله سوز 42H-16002 ، 42E-16002 تجدید مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره مبدل زباله سوز 42H-16002 ، 42E-16002 16/03/1403 06:37:49 ق.ظ مزایده و مناقصه بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول تجدید مزایده و مناقصه بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول تجدید 16/03/1403 05:24:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات خط سوم پردازش و تفکیک پسماند های شهری کارخانه بازیافت زباله آق قلا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات خط سوم پردازش و تفکیک پسماند های شهری کارخانه بازیافت زباله آق قلا 13/03/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره محل دپوی موقت و هزینه بارگیری و حمل زباله شهر سلمانشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره محل دپوی موقت و هزینه بارگیری و حمل زباله شهر سلمانشهر 12/03/1403 09:04:00 ق.ظ مناقصه انتخاب مشاور پروژه انجام خدمات مهندسی طرح بازیافت تصفیه پساب اسیدی تولید mek مناقصه انتخاب مشاور پروژه انجام خدمات مهندسی طرح بازیافت تصفیه پساب اسیدی تولید mek 12/03/1403 07:20:37 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار تفکیک و تخلیه و لایروبی لجن های نفتی موجود در TT-1A/B- نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار تفکیک و تخلیه و لایروبی لجن های نفتی موجود در TT-1A/B- نوبت دوم 12/03/1403 03:55:45 ق.ظ مناقصه پروژه راهبری و مدیریت شیرابه های تولید شده حاصل از... مناقصه پروژه راهبری و مدیریت شیرابه های تولید شده حاصل از... 10/03/1403 07:25:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 سایت دفن بهداشتی - مهندسی زباله شهر بهبهان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 سایت دفن بهداشتی - مهندسی زباله شهر بهبهان 10/03/1403 05:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه راهبری و مدیریت شیرابه های تولید شده حاصل از دفن تقریبی 1500 تن زباله شهری که روزانه بالغ بر 250 متر مکعب می باشد به رو مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه راهبری و مدیریت شیرابه های تولید شده حاصل از دفن تقریبی 1500 تن زباله شهری که روزانه بالغ بر 250 متر مکعب می باشد به رو 10/03/1403 04:52:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار تفکیک و تخلیه و لایروبی لجن های نفتی موجود در TT-1A/B- نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار تفکیک و تخلیه و لایروبی لجن های نفتی موجود در TT-1A/B- نوبت دوم 10/03/1403 04:08:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب وراه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند 250 تنی به همراه خط پالایش کود 80 تنی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب وراه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند 250 تنی به همراه خط پالایش کود 80 تنی 10/03/1403 02:50:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرای زیر سازی سایت جدید تصفیه کود واقع در مجتمع بازیافت ،پرداژش و تولید کود از طریق استعلام بهاء در سامانه ستاد واگذار نماید استعلام عملیات اجرای زیر سازی سایت جدید تصفیه کود واقع در مجتمع بازیافت ،پرداژش و تولید کود از طریق استعلام بهاء در سامانه ستاد واگذار نماید 10/03/1403 01:41:00 ب.ظ استعلام مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان بیله سوار طبق مدارک پیوستی استعلام مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان بیله سوار طبق مدارک پیوستی 09/03/1403 10:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری مدیریت پسماند تجدید مناقصه واگذاری مدیریت پسماند 09/03/1403 08:55:46 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 مناقصه جذب پیمانکار جهت احداث سلول شماره 3 09/03/1403 08:28:07 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور جهت تهیه طرح جامع پسماند شهرخلخال برابر مدارک پیوستی استعلام انتخاب مشاور جهت تهیه طرح جامع پسماند شهرخلخال برابر مدارک پیوستی 09/03/1403 08:16:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار تفکیک و تخلیه و لایروبی لجن های نفتی موجود در TT-1A/B- نوبت دوم - مناقصه روز چهارشنبه نهم خرداد 1403 آگهی شناسایی پیمانکار تفکیک و تخلیه و لایروبی لجن های نفتی موجود در TT-1A/B- نوبت دوم 09/03/1403 07:56:38 ق.ظ مناقصه نوسازی و بازسازی ردیف دوم واحد بازیافت گوگرد 108 نوبت دوم مناقصه نوسازی و بازسازی ردیف دوم واحد بازیافت گوگرد 108 نوبت دوم 09/03/1403 05:41:50 ق.ظ مناقصه نوسازی و بازسازی ردیف دوم واحد بازیافت گوگرد 108 مناقصه نوسازی و بازسازی ردیف دوم واحد بازیافت گوگرد 108 06/03/1403 08:12:08 ق.ظ مناقصه نوسازی و بازسازی ردیف دوم واحد بازیافت گوگرد مناقصه نوسازی و بازسازی ردیف دوم واحد بازیافت گوگرد 06/03/1403 08:10:40 ق.ظ مناقصه تبدیل 2400 تن پرک به گرانول و ... - نوبت دوم مناقصه تبدیل 2400 تن پرک به گرانول و ... - نوبت دوم 06/03/1403 06:00:47 ق.ظ مناقصه تبدیل 2400 تن پرک به گرانول و ... مناقصه تبدیل 2400 تن پرک به گرانول و ... 05/03/1403 05:57:03 ق.ظ استعلام استعلام بهای مشاوره اصلاح و بروزرسانی خطوط پردازش و تولید کمپوست پسماندهای عادی شهر اراک استعلام استعلام بهای مشاوره اصلاح و بروزرسانی خطوط پردازش و تولید کمپوست پسماندهای عادی شهر اراک 01/03/1403 11:44:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت مشاوره طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهر پاوه بر اساس برگ استعلام و سایر اسناد پیوستی بارگذاری در سامانه ، استعلام خرید خدمت مشاوره طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهر پاوه بر اساس برگ استعلام و سایر اسناد پیوستی بارگذاری در سامانه ، 31/02/1403 09:37:00 ق.ظ مناقصه انجام فعالیت کنترل، نظارت و اعمال قانون عوامل غیر مجاز (جمع آوری، بازیافت و تفکیک زباله) سطح شهر مناقصه انجام فعالیت کنترل، نظارت و اعمال قانون عوامل غیر مجاز (جمع آوری، بازیافت و تفکیک زباله) سطح شهر 31/02/1403 06:58:52 ق.ظ فراخوان تفکیک زباله از مبدا (پسماند) شهر فراخوان تفکیک زباله از مبدا (پسماند) شهر 31/02/1403 05:41:27 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت کنترل ، نظارت و اعمال قانون عوامل غیر مجاز( جمع آوری ، بازیافت و تفکیک زباله) سطح شهر در چهارچوب قوان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت کنترل ، نظارت و اعمال قانون عوامل غیر مجاز( جمع آوری ، بازیافت و تفکیک زباله) سطح شهر در چهارچوب قوان 31/02/1403 05:25:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرای سپتینک تانک های 5و 15 متر مکعبی دفنی واقه در مجتمع باز یافت و تولید کود استعلام عملیات اجرای سپتینک تانک های 5و 15 متر مکعبی دفنی واقه در مجتمع باز یافت و تولید کود 31/02/1403 12:59:00 ب.ظ مزایده و مناقصه بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول مزایده و مناقصه بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول 30/02/1403 10:43:40 ق.ظ فراخوان برونسپاری جمع آوری هوشمند پسماند خشک و تفکیک زباله از مبدأ فراخوان برونسپاری جمع آوری هوشمند پسماند خشک و تفکیک زباله از مبدأ 29/02/1403 11:21:37 ق.ظ آگهی مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس ضایعات شرکت بن رو آگهی مناقصه عملیات جمع آوری ، تفکیک ، ساماندهی و پرس ضایعات شرکت بن رو 29/02/1403 06:47:58 ق.ظ