مشاوره برق info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای عملیات ساختمانی، نصب،تست وراه اندازی بانک خازنی پست ملکشاهی /طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد. استعلام اجرای عملیات ساختمانی، نصب،تست وراه اندازی بانک خازنی پست ملکشاهی /طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد. 14/12/1402 11:33:00 ق.ظ استعلام مدیریت انرژی 1 آمپر طبق مشخصات فنی پیوست استعلام مدیریت انرژی 1 آمپر طبق مشخصات فنی پیوست 14/12/1402 10:57:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق 14/12/1402 10:53:00 ق.ظ فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز ـ نوبت دوم فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز ـ نوبت دوم 14/12/1402 06:50:22 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی ، خرید و نصب دکل مخابراتی چهار پایه 80 متری خود ایستا نوع سنگین - نوبت دوم فراخوان مناقصه طراحی ، خرید و نصب دکل مخابراتی چهار پایه 80 متری خود ایستا نوع سنگین - نوبت دوم 14/12/1402 05:12:38 ق.ظ مناقصه طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم پایش سلول های الکتریکی مس و مس زدا ... مناقصه طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم پایش سلول های الکتریکی مس و مس زدا ... 14/12/1402 05:06:37 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و مصالح، عملیات ساختمانی، نصب و آزمون و راه اندازی پروژه احداث بانک های خازن 20 کیلوولت مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و مصالح، عملیات ساختمانی، نصب و آزمون و راه اندازی پروژه احداث بانک های خازن 20 کیلوولت 14/12/1402 05:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه شمال غرب استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه شمال غرب استان 13/12/1402 10:15:00 ق.ظ فراخوان انتخاب فناوری بهینه در تأمین پایدار برق سکوهای دریایی میدان گازی پارس جنوبی (تمدید) فراخوان انتخاب فناوری بهینه در تأمین پایدار برق سکوهای دریایی میدان گازی پارس جنوبی (تمدید) 13/12/1402 10:09:24 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات ،قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه جنوب شرق استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات ،قرائت ،وصول مطالبات ،تست و بازرسی انشعابات منطقه جنوب شرق استان 13/12/1402 09:52:00 ق.ظ استعلام تست 72 عدد مقره 120 کیلو نیوتن سرامیکی مهی مطابق شرح خدمات پیوست استعلام تست 72 عدد مقره 120 کیلو نیوتن سرامیکی مهی مطابق شرح خدمات پیوست 13/12/1402 07:00:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ...- نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ...- نوبت دوم 13/12/1402 06:48:30 ق.ظ مناقصه پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس کارخانه سیمان مناقصه پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس کارخانه سیمان 13/12/1402 05:48:02 ق.ظ استعلام استعلام بها پروژه اصلاح و هوشمند سازی انشعاب مشترکین تامین کنندگان محترم براساس فرم استعلام بها و مستندات پیوست قیمت گذاری را انجام دهند. استعلام استعلام بها پروژه اصلاح و هوشمند سازی انشعاب مشترکین تامین کنندگان محترم براساس فرم استعلام بها و مستندات پیوست قیمت گذاری را انجام دهند. 13/12/1402 01:55:00 ب.ظ استعلام دمونتاژ،مونتاژ،نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه راکتور 400 کیلوولت به همراه بارگیری و تخلیه بهمراه بیمه راکتور و احتساب مفاصا حساب استعلام دمونتاژ،مونتاژ،نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه راکتور 400 کیلوولت به همراه بارگیری و تخلیه بهمراه بیمه راکتور و احتساب مفاصا حساب 12/12/1402 11:57:00 ق.ظ فراخوان رصد فناوری های نوین برای بخش توزیع صنعت برق در افق ده ساله  فراخوان رصد فناوری های نوین برای بخش توزیع صنعت برق در افق ده ساله  12/12/1402 10:24:11 ق.ظ استعلام تهیه ، اصلاح و بهینه سازی نقشه های حفاظت و کنترل موجود در ایستگاههای دانشگاه آزاد نی ریز ،فسا یک ، خورموج ، تنوب ، مرکزی شیراز ، همت استعلام تهیه ، اصلاح و بهینه سازی نقشه های حفاظت و کنترل موجود در ایستگاههای دانشگاه آزاد نی ریز ،فسا یک ، خورموج ، تنوب ، مرکزی شیراز ، همت 12/12/1402 10:04:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تخمین عمر قطعات مصرفی قسمت داغ توربین GAS GENERATOR فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تخمین عمر قطعات مصرفی قسمت داغ توربین GAS GENERATOR 12/12/1402 08:41:04 ق.ظ استعلام تامین و نصب و تست Mechanical latch برای کنتاکتوروهای فشار قوی ساخت زیمنس مدل 3tl8 /مطابق با شرح کار و شرایط خصوصی پیوست. استعلام تامین و نصب و تست Mechanical latch برای کنتاکتوروهای فشار قوی ساخت زیمنس مدل 3tl8 /مطابق با شرح کار و شرایط خصوصی پیوست. 12/12/1402 08:12:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، طراحی و اجرای پروژه کوپل کردن بین دو مجموعه فیدر 33 کیلو ولت استعلام الکترونیکی، طراحی و اجرای پروژه کوپل کردن بین دو مجموعه فیدر 33 کیلو ولت 12/12/1402 07:03:36 ق.ظ مناقصه پروژه مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق، زهکشی...- نوبت دوم مناقصه پروژه مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق، زهکشی...- نوبت دوم 12/12/1402 06:12:24 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ... فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت انجام کلیه فرآیندهای خدمات مشترکین برق ... 12/12/1402 05:24:08 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی ، خرید و نصب دکل مخابراتی چهار پایه 80 متری خود ایستا نوع سنگین فراخوان مناقصه طراحی ، خرید و نصب دکل مخابراتی چهار پایه 80 متری خود ایستا نوع سنگین 10/12/1402 08:23:53 ق.ظ فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز فراخوان مناقصه استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز 10/12/1402 08:08:14 ق.ظ استعلام ساخت اتاقک فلزی عایق صوت به ابعاد طول 3/80 عرض1/40 ارتفاع 1/90جهت دیزل ژنراتور leyland استعلام ساخت اتاقک فلزی عایق صوت به ابعاد طول 3/80 عرض1/40 ارتفاع 1/90جهت دیزل ژنراتور leyland 10/12/1402 06:51:00 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت نمونه توربین های فشار پایین بادی تولید نیروی الکتریکی  فراخوان طراحی و ساخت نمونه توربین های فشار پایین بادی تولید نیروی الکتریکی  10/12/1402 06:55:09 ق.ظ فراخوان بازآرایی توانایی دولتی در نسبت با نقش کنشگران کلیدی در حکمرانی صنعت برق کشور: یک رویکرد پیکربندی شده  فراخوان بازآرایی توانایی دولتی در نسبت با نقش کنشگران کلیدی در حکمرانی صنعت برق کشور: یک رویکرد پیکربندی شده  10/12/1402 06:31:42 ق.ظ فراخوان طراحی Bench-Set بر پایه سیستم های کنترلی YOKOGAWA DCS, HIMA ESD, F & G و SIEMENS PLC فراخوان طراحی Bench-Set بر پایه سیستم های کنترلی YOKOGAWA DCS, HIMA ESD, F & G و SIEMENS PLC 10/12/1402 06:27:21 ق.ظ فراخوان بررسی فنی و اقتصادی تبدیل گاز طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز به سوخت هیدروژنی و تولید برق فراخوان بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان و ارتقا توانمندی و کنترل سیستم حفاظت کاتدیک 10/12/1402 06:24:14 ق.ظ فراخوان ساخت دستگاه عیب یابی برخط دیودهای سیستم تحریک بدون جاروبک (دینامیک) ژنراتورهای نیروگاه های حرارتی  فراخوان ساخت دستگاه عیب یابی برخط دیودهای سیستم تحریک بدون جاروبک (دینامیک) ژنراتورهای نیروگاه های حرارتی  10/12/1402 06:21:13 ق.ظ مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فواره هم سطح پارک مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فواره هم سطح پارک 10/12/1402 05:30:39 ق.ظ استعلام درخواست شامل : تست های مخازن می باشد که به پیوست می باشد استعلام درخواست شامل : تست های مخازن می باشد که به پیوست می باشد 10/12/1402 04:48:00 ق.ظ استعلام آزمایش ارزیابی و عمر سنجی مقره های سیلیکونی 132 و 230 کیلوولت / طبق شرح پیوست استعلام آزمایش ارزیابی و عمر سنجی مقره های سیلیکونی 132 و 230 کیلوولت / طبق شرح پیوست 09/12/1402 11:47:00 ق.ظ استعلام آزمایش خوردگی نبشی های خط 400 کیلوولت و ارائه روش های پیشگیری از آسیب یا خوردگی / طبق شرح پیوست استعلام آزمایش خوردگی نبشی های خط 400 کیلوولت و ارائه روش های پیشگیری از آسیب یا خوردگی / طبق شرح پیوست 09/12/1402 11:40:00 ق.ظ استعلام آزمایش ارزیابی مقره های سرامیکی 120 کیلونیوتن با احتساب هزینه بیمه و مطابق با مشخصات فنی پیوست استعلام آزمایش ارزیابی مقره های سرامیکی 120 کیلونیوتن با احتساب هزینه بیمه و مطابق با مشخصات فنی پیوست 09/12/1402 11:25:00 ق.ظ مناقصه واگذاری عملیات قرائت، وصول مطالبات، تست و بازرسی انشعابات منطقه مناقصه واگذاری عملیات قرائت، وصول مطالبات، تست و بازرسی انشعابات منطقه 09/12/1402 10:31:32 ق.ظ فراخوان تغییر آرایش شبکه انتقال با هدف کاهش تراکم و بهبود پروفیل ولتاژ مبتنی بر بهبود امنیت شبکه در بستر نرم افزار DlgSILENT  فراخوان تغییر آرایش شبکه انتقال با هدف کاهش تراکم و بهبود پروفیل ولتاژ مبتنی بر بهبود امنیت شبکه در بستر نرم افزار DlgSILENT  09/12/1402 10:04:35 ق.ظ فراخوان تدوین نظامنامه بازار برق و تحلیل ساز و کار تسویه بازار برق با هدف بهبود فضای رقابت... فراخوان تدوین نظامنامه بازار برق و تحلیل ساز و کار تسویه بازار برق با هدف بهبود فضای رقابت... 09/12/1402 10:01:48 ق.ظ استعلام به تعداد سه درخواست طراحی و برنامه نویسی ، تهیه و اجرای سیستم هوشمند سازی لول کنترل ، طراحی برنامه نویسی و اجرای برد کنترلر وفق مستندات پیوست استعلام به تعداد سه درخواست طراحی و برنامه نویسی ، تهیه و اجرای سیستم هوشمند سازی لول کنترل ، طراحی برنامه نویسی و اجرای برد کنترلر وفق مستندات پیوست 09/12/1402 09:35:00 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۳۶۹استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مناقصه, م م/۰۲/۰۳۶۹استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 09/12/1402 09:15:24 ق.ظ استعلام طراحی تامین ،نصب و راه اندازی فایر باکس مجهز به سیستم هیدرانت و فوم آتش نشانی جهت سالن توربین مولد های آلستوم ، کرافت ، S۱ و S۲ استعلام طراحی تامین ،نصب و راه اندازی فایر باکس مجهز به سیستم هیدرانت و فوم آتش نشانی جهت سالن توربین مولد های آلستوم ، کرافت ، S۱ و S۲ 09/12/1402 07:59:00 ق.ظ استعلام برداشت وضعیت موجود و تهیه نقشه از بیلت استعلام برداشت وضعیت موجود و تهیه نقشه از بیلت 09/12/1402 07:45:00 ق.ظ مناقصه پروژه مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق، زهکشی... مناقصه پروژه مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق، زهکشی... 09/12/1402 07:38:46 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره م م/02/0369 استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مناقصه، خرید خدمات مشاوره م م/02/0369 استقرار مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 09/12/1402 05:20:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع تیر بتنی ... - نوبت دوم مناقصه خرید انواع تیر بتنی ... - نوبت دوم 09/12/1402 04:40:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازدید دوره ای تست و تنظیم رله های فشار متوسط و نشانگرهای خطا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازدید دوره ای تست و تنظیم رله های فشار متوسط و نشانگرهای خطا 08/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی پست 230/63 کیلوولت پهره طبق شرایط خصوصی پیوست استعلام خدمات مهندسی طراحی پست 230/63 کیلوولت پهره طبق شرایط خصوصی پیوست 08/12/1402 11:03:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه های مالی و کنترل های داخلی استعلام ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه های مالی و کنترل های داخلی 08/12/1402 10:33:00 ق.ظ مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات ...- نوبت دوم مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات ...- نوبت دوم 08/12/1402 08:39:03 ق.ظ استعلام شناسایی پیمانکار جهت خدمات مشاوره در بخش نیروگاه وجزایر استان از محل اعتبارات عمرانی ...m استعلام شناسایی پیمانکار جهت خدمات مشاوره در بخش نیروگاه وجزایر استان از محل اعتبارات عمرانی ...m 08/12/1402 07:55:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی - نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی - نوبت دوم 08/12/1402 06:50:40 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار بازرسی و ممیزی سیستم ارتینگ و ترمو گرافی تجهیزات الکتریکی استعلام انتخاب پیمانکار بازرسی و ممیزی سیستم ارتینگ و ترمو گرافی تجهیزات الکتریکی 08/12/1402 05:50:00 ق.ظ تجدید مناقصه بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار متوسط و نشانگرهای خطا - نوبت دوم تجدید مناقصه بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار متوسط و نشانگرهای خطا - نوبت دوم 08/12/1402 05:39:23 ق.ظ استعلام خدمات ممیزی تفصیلی انرژی وکربن سطح 3برای 52ساختمان اداری -مسکونی استعلام خدمات ممیزی تفصیلی انرژی وکربن سطح 3برای 52ساختمان اداری -مسکونی 08/12/1402 04:26:00 ق.ظ استعلام خرید،نصب،تحویل و تست یک سلول مربوط به H-1262 با کیلدACB جهت اتصال به تابلو برق موجود طبق مشخصات پیوست./قبل از ارسال بازدید به عمل می آید. استعلام خرید،نصب،تحویل و تست یک سلول مربوط به H-1262 با کیلدACB جهت اتصال به تابلو برق موجود طبق مشخصات پیوست./قبل از ارسال بازدید به عمل می آید. 08/12/1402 02:38:00 ب.ظ استعلام حمل و نصب و تست ترانس قدرت و کمپکت تشان-هلیله استعلام حمل و نصب و تست ترانس قدرت و کمپکت تشان-هلیله 08/12/1402 02:08:00 ب.ظ فراخوان کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی و ممیزی انرژی حرارتی در کارخانه سیمان فراخوان کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی و ممیزی انرژی حرارتی در کارخانه سیمان 07/12/1402 12:14:51 ب.ظ استعلام انتخاب پیمانکار بازرسی و ممیزی سیستم ارتینگ و ترموگرافی تجهیزات الکتریکی استعلام انتخاب پیمانکار بازرسی و ممیزی سیستم ارتینگ و ترموگرافی تجهیزات الکتریکی 07/12/1402 11:38:00 ق.ظ استعلام عملیات اصلاحی در خط 63 کیلو ولت دو مداره سیاهکلده به آستانه و لاهیجان یک به کوچصفهان و آستانه به رشت شمالی استعلام عملیات اصلاحی در خط 63 کیلو ولت دو مداره سیاهکلده به آستانه و لاهیجان یک به کوچصفهان و آستانه به رشت شمالی 07/12/1402 11:07:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و لوازم کار ایمنی فردی و گروهی 07/12/1402 10:59:13 ق.ظ اصلاحیه مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی 10 مگاوار بانک خازنی اصلاحیه مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی 10 مگاوار بانک خازنی 07/12/1402 10:49:47 ق.ظ استعلام مسیر یابی، تعیین محل عیب و رفع نقص از کابل های برق زیر زمینی تاورهای روشنائی پارکینگ نفتکش ها و برق مخزن 506بوسیله دستگاه عیب یاب آلتراسونیک استعلام مسیر یابی، تعیین محل عیب و رفع نقص از کابل های برق زیر زمینی تاورهای روشنائی پارکینگ نفتکش ها و برق مخزن 506بوسیله دستگاه عیب یاب آلتراسونیک 07/12/1402 10:28:00 ق.ظ تجدید مناقصه بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار متوسط و نشانگرهای خطا تجدید مناقصه بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار متوسط و نشانگرهای خطا 07/12/1402 08:48:30 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار بازرسی و ممیزی سیستم ارتینگ و ترموگرافی تجهیزات الکتریکی طبق لیست پیوست استعلام انتخاب پیمانکار بازرسی و ممیزی سیستم ارتینگ و ترموگرافی تجهیزات الکتریکی طبق لیست پیوست 07/12/1402 07:37:00 ق.ظ مناقصات ارائه خدمات مهندسی نظارت بر اجرای کیفی پروژه های توسعه، اصلاح و بهینه سازی (شبکه و ساختمان) ... مناقصات ارائه خدمات مهندسی نظارت بر اجرای کیفی پروژه های توسعه، اصلاح و بهینه سازی (شبکه و ساختمان) ... 07/12/1402 07:39:34 ق.ظ مناقصه, نظارت بر اجرای پروژه ها مناقصه, نظارت بر اجرای پروژه ها 07/12/1402 07:07:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نظارت براجرای پروژه های سرمایه ای مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نظارت براجرای پروژه های سرمایه ای 07/12/1402 06:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نظارت بر اجرای کیفی پروژه های توسعه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نظارت بر اجرای کیفی پروژه های توسعه 07/12/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام 5452- عیب یابی ایستگاههای فرعی برق بین ایستگاه 21 و 21A دانشگاه نفت کوت عبدالله استعلام 5452- عیب یابی ایستگاههای فرعی برق بین ایستگاه 21 و 21A دانشگاه نفت کوت عبدالله 07/12/1402 06:29:00 ق.ظ مناقصه, بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار متوسط ونشانگرهای خطا- ستاد راهب ۰۲۱۰۱۰۵۷۶(۲۰۰۲۰۹۲۷۳۴۰۰۰۲۰۹ ) مناقصه, بازدید دوره ای، تست و تنظیم رله های فشار متوسط ونشانگرهای خطا- ستاد راهب ۰۲۱۰۱۰۵۷۶(۲۰۰۲۰۹۲۷۳۴۰۰۰۲۰۹ ) 07/12/1402 06:28:01 ق.ظ مناقصه خرید انواع تیر بتنی ... مناقصه خرید انواع تیر بتنی ... 07/12/1402 05:31:22 ق.ظ استعلام واگذاری اجرای خدمات بازدید، سرویس و اتوماسیون 110 سکسیونر هوایی در امورهای سطح استان سیستان و بلوچستان استعلام واگذاری اجرای خدمات بازدید، سرویس و اتوماسیون 110 سکسیونر هوایی در امورهای سطح استان سیستان و بلوچستان 07/12/1402 04:23:00 ق.ظ استعلام بازرسی و نگهداری خط 63 کیلوولت  استعلام بازرسی و نگهداری خط 63 کیلوولت  05/12/1402 10:51:18 ق.ظ استعلام بازنگری استانداردمعیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید پالا یشگاه های گاز طبیعی استعلام بازنگری استانداردمعیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید پالا یشگاه های گاز طبیعی 05/12/1402 10:00:00 ق.ظ استعلام آزمایش خوردگی نبشی های خط 400 کیلوولت و ارائه روش های پیشگیری از آسیب یا خوردگی / طبق شرح پیوسن استعلام آزمایش خوردگی نبشی های خط 400 کیلوولت و ارائه روش های پیشگیری از آسیب یا خوردگی / طبق شرح پیوسن 05/12/1402 09:31:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1402.81_انجام خدمات مشاوره مربوط به تهیه نرم افزار نت (نگهداری و تعمیرات) در بخش پستهای انتقال و فوق توزیع استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1402.81_انجام خدمات مشاوره مربوط به تهیه نرم افزار نت (نگهداری و تعمیرات) در بخش پستهای انتقال و فوق توزیع استان کرمان 05/12/1402 09:12:00 ق.ظ استعلام خدمات بازرسی فنی(طبق فایل پیوست)تماس85162885-09125014577اقای حیدرتاج استعلام خدمات بازرسی فنی(طبق فایل پیوست)تماس85162885-09125014577اقای حیدرتاج 05/12/1402 09:10:00 ق.ظ استعلام بازبینی نقشه های سازه،معماری،تاسیسات مکانیکی،برقی و نقشه های ترافیکی تهیه جزئیات و برآورد اولیه واسناد مناقصه تقاطع غیر همسطح میدان امام خمینی ره استعلام بازبینی نقشه های سازه،معماری،تاسیسات مکانیکی،برقی و نقشه های ترافیکی تهیه جزئیات و برآورد اولیه واسناد مناقصه تقاطع غیر همسطح میدان امام خمینی ره 05/12/1402 09:09:00 ق.ظ استعلام تدوین استانداردمعیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید در صنایع چینی استعلام تدوین استانداردمعیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید در صنایع چینی 05/12/1402 08:27:00 ق.ظ استعلام اندازه گیری ارز یابی روشنایی/طبق پیوست/هماهنگی مهندس خواهشی09122504527 استعلام اندازه گیری ارز یابی روشنایی/طبق پیوست/هماهنگی مهندس خواهشی09122504527 05/12/1402 06:53:00 ق.ظ استعلام خدمات نظارت بازسازیپره نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان استعلام خدمات نظارت بازسازیپره نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 05/12/1402 06:50:00 ق.ظ تجدید مناقصه طراحی و ساخت 30 عدد رادیاتور خنک کاری موتور MAN ریل باس تجدید مناقصه طراحی و ساخت 30 عدد رادیاتور خنک کاری موتور MAN ریل باس 05/12/1402 06:22:51 ق.ظ فراخوان شناسائی و انتخاب مهندس مشاور فراخوان شناسائی و انتخاب مهندس مشاور 05/12/1402 06:03:39 ق.ظ استعلام برداشت وضعیت شبکه برق قطعی ساختمان شعبه یک استان زنجان، طراحی تابلوهای برق مطابق دستور العمل های مصوبه سازمان مقررات ملی ساختمان ، ارت سنجی مجموعه استعلام برداشت وضعیت شبکه برق قطعی ساختمان شعبه یک استان زنجان، طراحی تابلوهای برق مطابق دستور العمل های مصوبه سازمان مقررات ملی ساختمان ، ارت سنجی مجموعه 05/12/1402 10:27:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات تست های غیر مخرب واحد G16 نیروگاه گازی زاهدان مطابق لیست پیوست اقدام شود استعلام انجام خدمات تست های غیر مخرب واحد G16 نیروگاه گازی زاهدان مطابق لیست پیوست اقدام شود 03/12/1402 08:13:00 ق.ظ مناقصه, تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۳۰۰۶- طراحی٬ تامین و بهینه سازی حفاظت ۳ بی ترانس قورخانه مناقصه, تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۳۰۰۶- طراحی٬ تامین و بهینه سازی حفاظت ۳ بی ترانس قورخانه 03/12/1402 07:58:53 ق.ظ مناقصه, تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۳۰۰۵- طراحی٬ تامین و بهینه سازی حفاظت دو بی ترانس شوش مناقصه, تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۳۰۰۵- طراحی٬ تامین و بهینه سازی حفاظت دو بی ترانس شوش 03/12/1402 07:52:26 ق.ظ مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات مرتبط با لوازم اندازه گیری مشترکین و وصول مطالبات مناقصه واگذاری نصب و بازدید فنی و آماده سازی محل انشعاب و سایر خدمات مرتبط با لوازم اندازه گیری مشترکین و وصول مطالبات 03/12/1402 07:24:42 ق.ظ استعلام فروش قطعات ، طراحی و نصب و گارانتی دو مجموعه نیروگاه خورشیدی 10 کیلو وات با استفاده از پنل 500 وات و اینورتر 10 کیلو وات دقیقاَ طبق اسناد پیوست استعلام فروش قطعات ، طراحی و نصب و گارانتی دو مجموعه نیروگاه خورشیدی 10 کیلو وات با استفاده از پنل 500 وات و اینورتر 10 کیلو وات دقیقاَ طبق اسناد پیوست 03/12/1402 06:49:00 ق.ظ ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام عملیات ساماندهی و مستندسازی اموال غیرمنقول ـ نوبت دوم ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام عملیات ساماندهی و مستندسازی اموال غیرمنقول ـ نوبت دوم 03/12/1402 05:47:21 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی، خودرو و لوازم کار ایمنی حوزه خدمات مشترکین شرق استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی، خودرو و لوازم کار ایمنی حوزه خدمات مشترکین شرق استان 02/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات مهندسی ، مطالعه و طراحی مکان بهینه کلیدها در شبکه های توزیع نیـروی برق شهرستان مشهد ( امورهای غرب ) استعلام انجام خدمات مهندسی ، مطالعه و طراحی مکان بهینه کلیدها در شبکه های توزیع نیـروی برق شهرستان مشهد ( امورهای غرب ) 02/12/1402 11:45:00 ق.ظ استعلام ورود اطلاعات مکانی و توصیفی مشترکین دیماندی و غیر دیماندی ( طبق شرح پیوست) استعلام ورود اطلاعات مکانی و توصیفی مشترکین دیماندی و غیر دیماندی ( طبق شرح پیوست) 02/12/1402 11:41:00 ق.ظ استعلام تست و بازرسی لیفتراک دیزلی... استعلام تست و بازرسی لیفتراک دیزلی... 02/12/1402 11:35:46 ق.ظ فراخوان عارضه یابی اشکالات ارت های سیار موجود و تعیین مشخصات بهینه ی مجموعه ارت سیار ... فراخوان عارضه یابی اشکالات ارت های سیار موجود و تعیین مشخصات بهینه ی مجموعه ارت سیار ... 02/12/1402 10:31:05 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی 10 مگاوار بانک خازنی 20 کیلوولت نوبت دوم  مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی 10 مگاوار بانک خازنی 20 کیلوولت نوبت دوم  02/12/1402 09:51:14 ق.ظ استعلام طراحی pcb و آماده سازی نرم افزار 2نمونه برد کنترل و درایور (روئیت نقشه در محل پژوهشکده) استعلام طراحی pcb و آماده سازی نرم افزار 2نمونه برد کنترل و درایور (روئیت نقشه در محل پژوهشکده) 02/12/1402 07:59:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، قرائت و وصول مطالبات منطقه یک - نوبت دوم مناقصه خرید خدمات بازدید محل، نصب انشعابات، تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، قرائت و وصول مطالبات منطقه یک - نوبت دوم 02/12/1402 08:04:09 ق.ظ تجدید مناقصه بروزرسانی و پایش سامانه اطلاعات مکانی و توصیفی GIS ..​​​​​​​نوبت دوم  تجدید مناقصه بروزرسانی و پایش سامانه اطلاعات مکانی و توصیفی GIS .​​​​​​​نوبت دوم  02/12/1402 07:32:00 ق.ظ استعلام خدمات تست تخلیه جزئی PD کابل 33 کیلوولت استعلام خدمات تست تخلیه جزئی PD کابل 33 کیلوولت 02/12/1402 07:18:00 ق.ظ