مشاوره برق info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام طراحی تابلو برق اصلی زندان قزوین و متعلقات مربوطه طبق شرایط فایل پیوستی استعلام طراحی تابلو برق اصلی زندان قزوین و متعلقات مربوطه طبق شرایط فایل پیوستی 15/09/1401 01:37:00 ب.ظ فراخوان امکان سنجی تامین روشنایی معابر پالایشگاه فراخوان امکان سنجی تامین روشنایی معابر پالایشگاه 14/09/1401 12:08:58 ب.ظ فراخوان بررسی اثر دور بر عمر قطعات در قسمت hot section فراخوان بررسی اثر دور بر عمر قطعات در قسمت hot section 14/09/1401 12:02:20 ب.ظ فراخوان ارزیابی تلفات ترانسفورماتورهای پالایشگاه ناشی از حضور هارمونیک ها در شبکه داخلی فراخوان ارزیابی تلفات ترانسفورماتورهای پالایشگاه ناشی از حضور هارمونیک ها در شبکه داخلی 14/09/1401 12:02:11 ب.ظ فراخوان ایجاد پدافند غیرعامل هوشمند برای جلوگیری از خرابکارهای فراخوان ایجاد پدافند غیرعامل هوشمند برای جلوگیری از خرابکارهای 14/09/1401 12:00:51 ب.ظ فراخوان تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت فراخوان تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت 14/09/1401 11:57:38 ق.ظ شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 14/09/1401 10:47:48 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره پیمان EPC احداث خط 63 کیلوولت تل سیاه- نصرت آباد مطابق با شرایط خصوصی پیوست استعلام خدمات مشاوره پیمان EPC احداث خط 63 کیلوولت تل سیاه- نصرت آباد مطابق با شرایط خصوصی پیوست 14/09/1401 09:28:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/071/ات طراحی و تامین کالا، نصب و راه اندازی مولد گازسوز کاترپیلار نیروگاه پارسیان منطقه لاوان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/071/ات طراحی و تامین کالا، نصب و راه اندازی مولد گازسوز کاترپیلار نیروگاه پارسیان منطقه لاوان 14/09/1401 08:17:00 ق.ظ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، عملیات برقی احداث پست ۲۰/۶۶ کیلوولت کدنج (به روشEPC) شماره ۱۰۵-۱۴۰۱ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، عملیات برقی احداث پست ۲۰/۶۶ کیلوولت کدنج (به روشEPC) شماره ۱۰۵-۱۴۰۱ 14/09/1401 08:02:33 ق.ظ تمدید مناقصه احداث سیستم خنک کن مدیای بالادستی تمدید مناقصه احداث سیستم خنک کن مدیای بالادستی 14/09/1401 08:16:40 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، عملیات برقی احداث پست 66/20 کیلوولت کدنج  مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، عملیات برقی احداث پست 66/20 کیلوولت کدنج  14/09/1401 07:41:03 ق.ظ استعلام مشاوره (طراحی و نظارت) بر خرید، نصب و راه اندازی تمامی تابلو برق ها استعلام مشاوره (طراحی و نظارت) بر خرید، نصب و راه اندازی تمامی تابلو برق ها 14/09/1401 06:26:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی... مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی... 14/09/1401 06:30:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازدید مسیر داغ واحد G13 نیروگاه گازی کنگان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازدید مسیر داغ واحد G13 نیروگاه گازی کنگان 14/09/1401 06:12:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه ترانس سوم پست 400/132 کیلوولت باغملک (به صورت EPC) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه ترانس سوم پست 400/132 کیلوولت باغملک (به صورت EPC) 14/09/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام رچسب انرژی ساختمان-بازرسی وآزمون دوره موتورخانه 1-16000- تعداد 2 موتورخانه-2 ساختمان تمدید گواهینامه برچسب انرزی و1-16000 استعلام رچسب انرژی ساختمان-بازرسی وآزمون دوره موتورخانه 1-16000- تعداد 2 موتورخانه-2 ساختمان تمدید گواهینامه برچسب انرزی و1-16000 14/09/1401 06:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، عملیات برقی احداث پست 66/20 کیلوولت کدنج (به روشEPC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، عملیات برقی احداث پست 66/20 کیلوولت کدنج (به روشEPC) 14/09/1401 06:00:00 ق.ظ تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی 14/09/1401 05:42:33 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره نظارت بر آژانسهای مشترکین با نرم افزار یا ماژول سامانه نظارت بر خدمات مشترکین استعلام خدمات مشاوره نظارت بر آژانسهای مشترکین با نرم افزار یا ماژول سامانه نظارت بر خدمات مشترکین 14/09/1401 05:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس ازفروش تست و بازرسی واصلاح لوازم اندازه گیری و ..منطقه3 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس ازفروش تست و بازرسی واصلاح لوازم اندازه گیری و ..منطقه3 13/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام نظارت جامع خدمات مشترکین(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) فهرست بهاء: خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز در سال 1400 استعلام نظارت جامع خدمات مشترکین(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) فهرست بهاء: خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز در سال 1400 13/09/1401 09:44:00 ق.ظ مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت - نوبت دوم مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت - نوبت دوم 13/09/1401 09:25:33 ق.ظ استعلام استعلام بها خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی مولدهای G13 و G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد استعلام استعلام بها خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی مولدهای G13 و G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 13/09/1401 09:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری..منطقه2 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری..منطقه2 13/09/1401 08:12:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه طراحی و تامین کالا ، نصب و راه اندازی مولد گاز سوز کاترپیلار g3616 - نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه طراحی و تامین کالا ، نصب و راه اندازی مولد گاز سوز کاترپیلار g3616 13/09/1401 06:07:23 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 230/63/20 کیلوولت GIS کریمخان به روش تامین مالی پیمانکار (EPCF) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 230/63/20 کیلوولت GIS کریمخان به روش تامین مالی پیمانکار (EPCF) 13/09/1401 05:41:00 ق.ظ تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی 13/09/1401 05:42:25 ق.ظ مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی خط 63 کیلوولت هوایی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی خط 63 کیلوولت هوایی 13/09/1401 05:26:53 ق.ظ استعلام خدمات تهیه آرشیو خطوط 400 کیلوولت شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان استعلام خدمات تهیه آرشیو خطوط 400 کیلوولت شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان 13/09/1401 02:31:00 ب.ظ مناقصه توانایی انجام بازدید مسیر داغ واحد G13 نیروگاه مناقصه توانایی انجام بازدید مسیر داغ واحد G13 نیروگاه 12/09/1401 12:38:31 ب.ظ استعلام تامین باتری UPS و کتابی... استعلام تامین باتری UPS و کتابی... 12/09/1401 12:28:47 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طراحی ، تامین ،نصب ، تست وراه اندازی توسعه و افزایش ظرفیت در پست63/20 کیلوولت قیصریه لار (به روش EPC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طراحی ، تامین ،نصب ، تست وراه اندازی توسعه و افزایش ظرفیت در پست63/20 کیلوولت قیصریه لار (به روش EPC) 12/09/1401 10:01:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات کارشناسی و نظارت کارگاهی و مشاوره برای دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان استعلام ارائه خدمات کارشناسی و نظارت کارگاهی و مشاوره برای دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 12/09/1401 09:56:00 ق.ظ تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی 12/09/1401 09:06:17 ق.ظ استعلام درخواست مشاور نظارت واحد برق استعلام درخواست مشاور نظارت واحد برق 12/09/1401 07:25:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه طراحی و تامین کالا ، نصب و راه اندازی مولد گاز سوز کاترپیلار g3616 مناقصه عمومی پروژه طراحی و تامین کالا ، نصب و راه اندازی مولد گاز سوز کاترپیلار g3616 12/09/1401 07:38:14 ق.ظ مناقصه شناسایی مشاور جهت تخریب و نوسازی پروژه مناقصه شناسایی مشاور جهت تخریب و نوسازی پروژه 12/09/1401 07:31:08 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت 12/09/1401 07:19:40 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره نظارت بر آژانسهای مشترکین با نرم افزار یا ماژول سامانه نظارت بر خدمات مشترکین استعلام خدمات مشاوره نظارت بر آژانسهای مشترکین با نرم افزار یا ماژول سامانه نظارت بر خدمات مشترکین 12/09/1401 06:27:00 ق.ظ مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت 12/09/1401 05:46:32 ق.ظ مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت رادیاتور آب خنک کن واحدهای هیتاچی GE F5 نوبت دوم مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت رادیاتور آب خنک کن واحدهای هیتاچی GE F5 نوبت دوم 12/09/1401 05:24:36 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه تمدید مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه تمدید 10/09/1401 07:29:16 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام اعمال نظارت کارگاهی (مقیم) بهره برداری شبکه های برق مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام اعمال نظارت کارگاهی (مقیم) بهره برداری شبکه های برق 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره ای در خصوص "مطالعات طرح جامع نورپردازی و روشنایی شهر کرمانشاه" استعلام خدمات مشاوره ای در خصوص "مطالعات طرح جامع نورپردازی و روشنایی شهر کرمانشاه" 10/09/1401 04:54:00 ق.ظ فراخوان انتخاب خدمات مشاوره ای جهت انجام اعمال نظارت کارگاهی فراخوان انتخاب خدمات مشاوره ای جهت انجام اعمال نظارت کارگاهی 10/09/1401 05:06:51 ق.ظ استعلام تست و اصلاح شش ماهه دوم 1401 استعلام تست و اصلاح شش ماهه دوم 1401 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی خطوط ارتباطی 132 کیلوولت پست های خراسان استعلام خدمات مهندسی خطوط ارتباطی 132 کیلوولت پست های خراسان 09/09/1401 09:24:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت- نوبت دوم 09/09/1401 07:36:22 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره تهیه طرح تفصیلی جهت اجرای فیبر نوری OPGWخطوط 230 کیلوولت ناحیه جنوب استان مطابق با شرایط خصوصی پیوست استعلام خدمات مشاوره تهیه طرح تفصیلی جهت اجرای فیبر نوری OPGWخطوط 230 کیلوولت ناحیه جنوب استان مطابق با شرایط خصوصی پیوست 09/09/1401 06:58:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی خدمات مشاورطراحی شبکه های توزیع برق استان قزوین بشماره 140155 مناقصه، خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی خدمات مشاورطراحی شبکه های توزیع برق استان قزوین بشماره 140155 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی خدمات مشاور نظارت بر اجرای پروژ های سرمایه ایی وانشعابات شبکه برق قزوین به روش کیفیت و قیمت ( qcbs) بشماره 140156 مناقصه، خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی خدمات مشاور نظارت بر اجرای پروژ های سرمایه ایی وانشعابات شبکه برق قزوین به روش کیفیت و قیمت ( qcbs) بشماره 140156 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان بررسی و تحلیل آیرودینامیکی پالوپینگ در محدوده حادثه خیز شبکه استان ... فراخوان بررسی و تحلیل آیرودینامیکی پالوپینگ در محدوده حادثه خیز شبکه استان ... 08/09/1401 11:55:46 ق.ظ استعلام نظارت جامع خدمات مشترکین(مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست) بر اساس فهرست بهاء خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز سال 1400 استعلام نظارت جامع خدمات مشترکین(مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست) بر اساس فهرست بهاء خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز سال 1400 08/09/1401 10:27:00 ق.ظ مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ۱۴۰۱/۲۳۰۱۳- احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ GIS کریم خان (به صورت EPCF) مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ۱۴۰۱/۲۳۰۱۳- احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ GIS کریم خان (به صورت EPCF) 08/09/1401 10:09:37 ق.ظ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نورآباد (به روش EPC)شماره ۱۱۳-۱۴۰۱ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نورآباد (به روش EPC)شماره ۱۱۳-۱۴۰۱ 08/09/1401 09:56:45 ق.ظ فراخوان خدمات مشاور نوبت دوم  فراخوان خدمات مشاور نوبت دوم  08/09/1401 09:58:20 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به منظور تهیه لیست کوتاه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی به منظور تهیه لیست کوتاه 08/09/1401 09:42:22 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت 08/09/1401 08:25:32 ق.ظ استعلام بازرسی دوره ای تجهیزات ایمنی شرکت فولاد آذربایجان (جرثقیل ها- لیفتراک- چاه ارت- بررسی سیستم همبندی -مخازن تحت فشار- دیگ آبگرم)6 ردیف استعلام بازرسی دوره ای تجهیزات ایمنی شرکت فولاد آذربایجان (جرثقیل ها- لیفتراک- چاه ارت- بررسی سیستم همبندی -مخازن تحت فشار- دیگ آبگرم)6 ردیف 08/09/1401 06:48:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات مشاوره در خصوص اصلاح تابلو های برق قرارداد با کلیه کسورات قانونی به شرح پیوست مراجعه گردد استعلام ارائه خدمات مشاوره در خصوص اصلاح تابلو های برق قرارداد با کلیه کسورات قانونی به شرح پیوست مراجعه گردد 08/09/1401 05:25:00 ق.ظ استعلام مشاوره (طراحی و نظارت) خرید، نصب و راه اندازی تابلو برق استعلام مشاوره (طراحی و نظارت) خرید، نصب و راه اندازی تابلو برق 08/09/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام انجام تست های غیر مخرب قطعات واحد G13 نیروگاه گازی زاهدان به شرح مستندات پیوست استعلام انجام تست های غیر مخرب قطعات واحد G13 نیروگاه گازی زاهدان به شرح مستندات پیوست 08/09/1401 05:03:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت رادیاتور آب خنک کن واحدهای هیتاچی GE F5 مناقصه عمومی خرید با نظارت بر ساخت رادیاتور آب خنک کن واحدهای هیتاچی GE F5 08/09/1401 04:46:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای مناقصه عمومی طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی 20 دستگاه برج روشنایی اپرون فرودگاه آیت الله هاشمی نژاد مشهد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای مناقصه عمومی طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی 20 دستگاه برج روشنایی اپرون فرودگاه آیت الله هاشمی نژاد مشهد 07/09/1401 11:46:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت 07/09/1401 11:08:13 ق.ظ فراخوان خدمات مشاور فراخوان خدمات مشاور 07/09/1401 10:41:48 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت 07/09/1401 09:44:13 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم مناقصه عمومی طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم 07/09/1401 09:01:22 ق.ظ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰کیلوولت جهرم۴ (به روشEPC)شماره ۱۱۰-۱۴۰۱ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰کیلوولت جهرم۴ (به روشEPC)شماره ۱۱۰-۱۴۰۱ 07/09/1401 08:31:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید با نظارت برساخت رادیاتور آب خنک کن واحدهای هیتاچی GE F5 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید با نظارت برساخت رادیاتور آب خنک کن واحدهای هیتاچی GE F5 07/09/1401 08:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت جهرم4 (به روش EPC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت جهرم4 (به روش EPC) 07/09/1401 08:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت نورآباد (به روش EPC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت نورآباد (به روش EPC) 07/09/1401 08:19:00 ق.ظ استعلام درخواست مشاور جهت نظارت بر کارهای اجرایی واحد برق استعلام درخواست مشاور جهت نظارت بر کارهای اجرایی واحد برق 07/09/1401 07:29:00 ق.ظ مناقصه طراحی،تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66.20 کیلوولت  مناقصه طراحی،تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66.20 کیلوولت  07/09/1401 06:58:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم خلا نیروگاه بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی و ساخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن و اورهال سیستم خلا نیروگاه بندرعباس 07/09/1401 05:51:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی 07/09/1401 05:41:20 ق.ظ استعلام تست و عیب یابی و رفع اشکال جزئی 197 دستگاه شارژر 110ولت ایستگاه های استان هرمزگان استعلام تست و عیب یابی و رفع اشکال جزئی 197 دستگاه شارژر 110ولت ایستگاه های استان هرمزگان 07/09/1401 01:08:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره مشاورانی را که در رشته مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه برقرسانی با پایه 3 مناقصه، خرید خدمات مشاوره مشاورانی را که در رشته مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه برقرسانی با پایه 3 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تست کارایی واحد 3 گازی استعلام تست کارایی واحد 3 گازی 06/09/1401 12:02:51 ب.ظ فراخوان بررسی آثار محدودیت های شبکه انتقال در مناسبات بازار برق و تعیین سازوکار فراخوان بررسی آثار محدودیت های شبکه انتقال در مناسبات بازار برق و تعیین سازوکار 06/09/1401 11:14:23 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور - تجدید - نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور - تجدید - نوبت دوم 06/09/1401 10:09:02 ق.ظ مناقصه احداث پست برق 6.6/0.4 کیلوولت بافر 2 به روش EPC- نوبت دوم مناقصه احداث پست برق 6.6/0.4 کیلوولت بافر 2 به روش EPC- نوبت دوم 06/09/1401 09:18:43 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی 06/09/1401 05:46:22 ق.ظ استعلام استعلام طرحهای جهادی بخش نیاسر شمالی به شرح ضمائم پیوست. پیمانکاران مورد تایید توزیع برق استان اصفهان قابل قبولند. استعلام استعلام طرحهای جهادی بخش نیاسر شمالی به شرح ضمائم پیوست. پیمانکاران مورد تایید توزیع برق استان اصفهان قابل قبولند. 06/09/1401 04:33:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه پست 20/132/400 کیلوولت چناران استعلام خدمات مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه پست 20/132/400 کیلوولت چناران 05/09/1401 11:41:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی 05/09/1401 11:26:56 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، تامین تجهیزات و انجام عملیات نصب و ...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، تامین تجهیزات و انجام عملیات نصب و ...- نوبت دوم 05/09/1401 09:48:10 ق.ظ استعلام انجام ممیزی انرژی برای ساختمان شعبه مرکزی بروجن طبق فایل پیوست توسط مشاور ذی صلاح.نمونه قراردادپیشنهادی در فایل الحاقی دارد.بازدید ازمحل الزامی است. استعلام انجام ممیزی انرژی برای ساختمان شعبه مرکزی بروجن طبق فایل پیوست توسط مشاور ذی صلاح.نمونه قراردادپیشنهادی در فایل الحاقی دارد.بازدید ازمحل الزامی است. 05/09/1401 08:12:00 ق.ظ مناقصه احداث پست برق 6.6/0.4 کیلوولت بافر 2 به روش EPC- نوبت دوم مناقصه احداث پست برق 6.6/0.4 کیلوولت بافر 2 به روش EPC- نوبت دوم 05/09/1401 08:17:08 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور - تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور - تجدید 05/09/1401 08:02:19 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری احداث پست های 63/20 کیلوولت...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری احداث پست های 63/20 کیلوولت...- نوبت دوم 05/09/1401 04:49:59 ق.ظ استعلام خرید خدمات پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه توزیع برق استان یزد و امکان سنجی استفاده از کنتورهای فهام برای پایش کیفیت توان استعلام خرید خدمات پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه توزیع برق استان یزد و امکان سنجی استفاده از کنتورهای فهام برای پایش کیفیت توان 05/09/1401 09:23:00 ق.ظ مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی 20 دستگاه برج روشنایی مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی 20 دستگاه برج روشنایی 03/09/1401 07:02:12 ق.ظ مناقصه, خدمات نظارت کارگاهی توسعه وافزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت دهلران ۱ مناقصه, خدمات نظارت کارگاهی توسعه وافزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت دهلران ۱ 03/09/1401 05:29:44 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی نسبت به قراردادهای حوزه برق مدیریت انرژی ... مناقصه ارائه خدمات ﻣﺸﺎور طراحی و نظارت کارگاهی نسبت به قراردادهای حوزه برق مدیریت انرژی ... 02/09/1401 12:07:24 ب.ظ استعلام مهندسی معکوس و ساخت بلیدرینگ های ردیف 1، 2، 3 و 4 واحدهای D701MW استعلام مهندسی معکوس و ساخت بلیدرینگ های ردیف 1، 2، 3 و 4 واحدهای D701MW 02/09/1401 11:49:22 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره سیستم اعلام حریق انبار رلیاژ و پست 63 و 230 کیلو ولت سزچاهان استعلام خدمات مشاوره سیستم اعلام حریق انبار رلیاژ و پست 63 و 230 کیلو ولت سزچاهان 02/09/1401 08:47:00 ق.ظ استعلام تستRun out و بالانس مجموعه شافت و قطعات B.C.Pump - طبق مشخصات فنی پیوست تست Run out و بالانس مجموعه شافت و قطعات F.W.Pump استعلام تستRun out و بالانس مجموعه شافت و قطعات B.C.Pump - طبق مشخصات فنی پیوست تست Run out و بالانس مجموعه شافت و قطعات F.W.Pump 02/09/1401 08:24:00 ق.ظ مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات ۲۳۰۱۲-۱۴۰۱/۲۳۰۱۱- احداث ۵ دستگاه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت به روش EPCF مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات ۲۳۰۱۲-۱۴۰۱/۲۳۰۱۱- احداث ۵ دستگاه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت به روش EPCF 02/09/1401 07:31:36 ق.ظ