احداث ورزشگاه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تعمیر و تجهیز سالن ورزشی سرپوشیده شهید شیرودی استعلام تعمیر و تجهیز سالن ورزشی سرپوشیده شهید شیرودی 09/09/1402 08:29:58 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای چمن مصنوعی روستای حصار به مساحت 1250 متر مربع استعلام تهیه و اجرای چمن مصنوعی روستای حصار به مساحت 1250 متر مربع 09/09/1402 07:59:00 ق.ظ استعلام احداث زمین والیبال به متراژ 20*10 شامل زیرسازی.جدول گذاری.بتن ریزی ورنگ آمیزی بتن.نصب میل والیبال باتور(سایز استاندارد). مصالح باپیمانکار استعلام احداث زمین والیبال به متراژ 20*10 شامل زیرسازی.جدول گذاری.بتن ریزی ورنگ آمیزی بتن.نصب میل والیبال باتور(سایز استاندارد). مصالح باپیمانکار 09/09/1402 07:16:00 ق.ظ مناقصه پروژه تکمیل سوله ورزشی پارک خلیج فارس  - نوبت دوم مناقصه پروژه تکمیل سوله ورزشی پارک خلیج فارس  - نوبت دوم 09/09/1402 06:32:56 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای نمای، کامپوزیت به همراه زیرسازی مربوطه مناقصه تهیه مصالح و اجرای نمای، کامپوزیت به همراه زیرسازی مربوطه 09/09/1402 05:42:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرا و احداث مدرسه 12 کلاسه دبستان دخترانه همراه با سالن وزرشی محله 225 - در شهر جدید بهارستان (من مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرا و احداث مدرسه 12 کلاسه دبستان دخترانه همراه با سالن وزرشی محله 225 - در شهر جدید بهارستان (من 09/09/1402 05:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل سالن تیراندازی واقع در پارک 50 هکتاری مادر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل سالن تیراندازی واقع در پارک 50 هکتاری مادر 08/09/1402 11:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه فاز اول تکمیل سالن ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه فاز اول تکمیل سالن ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 08/09/1402 11:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال 08/09/1402 10:58:00 ق.ظ مناقصه تکمیل پروژه استخر سرپوشیده مناقصه تکمیل پروژه استخر سرپوشیده 08/09/1402 10:31:18 ق.ظ مناقصه اجرای سوله چند منظوره ورزشی فاز 2 شهر امیدیه - نوبت دوم مناقصه اجرای سوله چند منظوره ورزشی فاز 2 شهر امیدیه - نوبت دوم 08/09/1402 10:24:51 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای کامل سازه سکوهای ورزشی(فونداسیون،ستون،سقف و..) سکوهای ورزشی(سکو،راه پله،و...) طبق نقشه های اجرایی استعلام تهیه مصالح و اجرای کامل سازه سکوهای ورزشی(فونداسیون،ستون،سقف و..) سکوهای ورزشی(سکو،راه پله،و...) طبق نقشه های اجرایی 08/09/1402 10:01:00 ق.ظ مناقصه خرید، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهبانی 24 ساعته نظاف ... مناقصه خرید، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهبانی 24 ساعته نظاف ... 08/09/1402 09:31:47 ق.ظ تجدید مناقصه احداث استخر سرپوشیده .... تجدید مناقصه احداث استخر سرپوشیده .... 08/09/1402 09:26:30 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای آسفالت با فنیشر پیست دوچرخه سواری و خیابانهای ناحیه منفصل حسن آباد طبق برگه ی استعلام پیوستی تا سقف معاملات متوسط 1402 استعلام تهیه و اجرای آسفالت با فنیشر پیست دوچرخه سواری و خیابانهای ناحیه منفصل حسن آباد طبق برگه ی استعلام پیوستی تا سقف معاملات متوسط 1402 08/09/1402 09:18:00 ق.ظ استعلام درپوش کانال استادیوم تختی برازجان طبق شرح پیوست تمامی مدارک درخواستی و پیوستی تکمیل ممهور امضا و بارگذاری گردد عدم بارگذاری مدارک موجب ابطال می گردد استعلام درپوش کانال استادیوم تختی برازجان طبق شرح پیوست تمامی مدارک درخواستی و پیوستی تکمیل ممهور امضا و بارگذاری گردد عدم بارگذاری مدارک موجب ابطال می گردد 08/09/1402 09:17:00 ق.ظ استعلام مخلوط ریزی رمین ورزشی استعلام مخلوط ریزی رمین ورزشی 08/09/1402 08:59:00 ق.ظ استعلام فنداسیون برج نورهای زمین چمن فوتبال ( بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1402 ) استعلام فنداسیون برج نورهای زمین چمن فوتبال ( بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1402 ) 08/09/1402 08:03:00 ق.ظ مناقصه تکمیل خانه جوان نوبت دوم مناقصه تکمیل خانه جوان نوبت دوم 08/09/1402 07:50:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجموعه کشتی سنتی رادی در انتهای خیابان شقایق مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجموعه کشتی سنتی رادی در انتهای خیابان شقایق 08/09/1402 07:38:00 ق.ظ استعلام تعمیرات سالن شهداء بردسیر استعلام تعمیرات سالن شهداء بردسیر 08/09/1402 07:37:00 ق.ظ استعلام خاکریزی زمین فوتبال جنب مصلی شهرستان کارون جهت اطلاع بیشتر با شماره 35551120-061 با شماره داخلی 117 استعلام خاکریزی زمین فوتبال جنب مصلی شهرستان کارون جهت اطلاع بیشتر با شماره 35551120-061 با شماره داخلی 117 08/09/1402 07:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای برجهای نوری استادیوم ورزشی تجدید مناقصه اجرای برجهای نوری استادیوم ورزشی 08/09/1402 07:19:38 ق.ظ مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی 08/09/1402 07:17:28 ق.ظ فراخوان ساخت مجموعه ورزشی پارک شیخ بهایی شهرک علمی فراخوان ساخت مجموعه ورزشی پارک شیخ بهایی شهرک علمی 08/09/1402 06:58:33 ق.ظ مناقصه عمومی تعمیرات مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد ...- نوبت دوم مناقصه عمومی تعمیرات مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد ...- نوبت دوم 08/09/1402 06:33:56 ق.ظ استعلام خرید ،نصب و اجرای کفپوش جهت سالن ورزشی نیروگاه زابل "مطابق شرایط خصوصی پیوست " استعلام خرید ،نصب و اجرای کفپوش جهت سالن ورزشی نیروگاه زابل "مطابق شرایط خصوصی پیوست " 08/09/1402 06:10:00 ق.ظ مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی حجت آباد  مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی حجت آباد  08/09/1402 06:07:58 ق.ظ مناقصه احداث مجموعه ورزشی کشتی سنتی رادی مناقصه احداث مجموعه ورزشی کشتی سنتی رادی 08/09/1402 05:52:27 ق.ظ استعلام آماده سازی محوطه اردوگاه شامل ساخت استخر، بتن ریزی معابر، دیوار کشی، فنس کشی و چمن کاری زمین فوتسال60*25( خرید فنس بر عهده تامین کننده هست) استعلام آماده سازی محوطه اردوگاه شامل ساخت استخر، بتن ریزی معابر، دیوار کشی، فنس کشی و چمن کاری زمین فوتسال60*25( خرید فنس بر عهده تامین کننده هست) 08/09/1402 05:20:00 ق.ظ استعلام تعمیر وبهسازی دیوار ورزشگاه وبازسازی ابنیه رختکن واقع در گلخانه شهرداری اردبیل طبق شرایط پیوستی-اجرا بصورت قرارداد میباشد استعلام تعمیر وبهسازی دیوار ورزشگاه وبازسازی ابنیه رختکن واقع در گلخانه شهرداری اردبیل طبق شرایط پیوستی-اجرا بصورت قرارداد میباشد 08/09/1402 04:51:00 ق.ظ فراخوان تعمیر و بازسازی ساختمان استخر و سونای هتل گاجره  فراخوان تعمیر و بازسازی ساختمان استخر و سونای هتل گاجره  08/09/1402 04:45:39 ق.ظ استعلام تعمیر وتجهیز سالن ورزشی سر پوشیده گلسا استعلام تعمیر وتجهیز سالن ورزشی سر پوشیده گلسا 07/09/1402 10:37:27 ق.ظ تجدید استعلام احداث زمین فوتبال ساحلی جنب فرهنگسرای انقلاب تجدید استعلام احداث زمین فوتبال ساحلی جنب فرهنگسرای انقلاب 07/09/1402 10:31:52 ق.ظ استعلام بهسازی کف سالن وزنه برداری آکادمی ملی المپیک استعلام بهسازی کف سالن وزنه برداری آکادمی ملی المپیک 07/09/1402 09:49:00 ق.ظ استعلام اصلاح و بازسازی جایگاه ویژه استادیوم ولیعصر استعلام اصلاح و بازسازی جایگاه ویژه استادیوم ولیعصر 07/09/1402 09:17:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای چمن مصنوعی در مکان های مورد انتخاب در سطح شهرماهان ابعاد ومشخصات چمن مطابق فایل پیوست به فایل پیوست مراجعه شود استعلام تهیه و اجرای چمن مصنوعی در مکان های مورد انتخاب در سطح شهرماهان ابعاد ومشخصات چمن مطابق فایل پیوست به فایل پیوست مراجعه شود 07/09/1402 09:17:00 ق.ظ مناقصه احداث مجتمع تفریحی و ورزشی جنب مجتمع هزار واحدی - نوبت دوم مناقصه احداث مجتمع تفریحی و ورزشی جنب مجتمع هزار واحدی - نوبت دوم 07/09/1402 08:53:33 ق.ظ مناقصه اجرای سوله چند منظوره ورزشی فاز 2 شهر امیدیه  مناقصه اجرای سوله چند منظوره ورزشی فاز 2 شهر امیدیه  07/09/1402 08:47:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مسیر دوچرخه سواری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مسیر دوچرخه سواری 07/09/1402 07:15:00 ق.ظ مناقصه بازسازی زمین های ورزش ساحلی ...- نوبت دوم مناقصه بازسازی زمین های ورزش ساحلی ...- نوبت دوم 07/09/1402 07:11:26 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیل سالن تیراندازی نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات تکمیل سالن تیراندازی نوبت دوم 07/09/1402 07:06:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بازسازی زمین های ورزش ساحلی طرح رادیودریا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بازسازی زمین های ورزش ساحلی طرح رادیودریا 07/09/1402 06:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دین و دانش شهباز شازند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دین و دانش شهباز شازند 07/09/1402 06:03:00 ق.ظ فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ...نوبت دوم فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ...نوبت دوم 07/09/1402 05:18:50 ق.ظ استعلام نصب چمن مصنوعی در دو مدرسه هر کدام 600 متر مربع در مجموع 1200 متر مربع استعلام نصب چمن مصنوعی در دو مدرسه هر کدام 600 متر مربع در مجموع 1200 متر مربع 07/09/1402 04:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی تعمیرات مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد ... مناقصه عمومی تعمیرات مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد ... 07/09/1402 04:46:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل مجموعه ورزشی واقع در خیابان بسیج 7 و خیابان های سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل مجموعه ورزشی واقع در خیابان بسیج 7 و خیابان های سطح شهر 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال شهرستان کلیبر استعلام نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال شهرستان کلیبر 06/09/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام 86-314-1402/0044 تعمیر و بهسازی زمین چمن مصـنوعی منطقه حسین قصاب استعلام 86-314-1402/0044 تعمیر و بهسازی زمین چمن مصـنوعی منطقه حسین قصاب 06/09/1402 10:31:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و نصب 7992 متر مربع چمن مصنوعی زمین فوتبال مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 140224 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و نصب 7992 متر مربع چمن مصنوعی زمین فوتبال مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 140224 06/09/1402 09:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب چمن مصنوعی تزئینی و ورزشی با کاربری فوتبال(شامل مصالح و دستمزد) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب چمن مصنوعی تزئینی و ورزشی با کاربری فوتبال(شامل مصالح و دستمزد) 06/09/1402 09:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیز استادیوم ورزشی شهید نفر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیز استادیوم ورزشی شهید نفر 06/09/1402 09:53:00 ق.ظ مناقصه تکمیل خانه جوان مناقصه تکمیل خانه جوان 06/09/1402 09:33:29 ق.ظ مناقصه احداث مجتمع تفریحی و ورزشی جنب مجتمع هزار واحدی مناقصه احداث مجتمع تفریحی و ورزشی جنب مجتمع هزار واحدی 06/09/1402 09:10:28 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده عمومی ارایه ایده و شناسایی سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری شهرداری... فراخوان مناقصه و مزایده عمومی ارایه ایده و شناسایی سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری شهرداری... 06/09/1402 09:01:50 ق.ظ مناقصه تکمیل سالن ورزشی دین و دانش- نوبت دوم مناقصه تکمیل سالن ورزشی دین و دانش- نوبت دوم 06/09/1402 08:10:35 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه بهسازی ... فراخوان مناقصه پروژه بهسازی ... 06/09/1402 08:08:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل مجموعه ورزشی پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل مجموعه ورزشی پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T 06/09/1402 07:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال ستای حسام آباد شهرستان اسدآباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال ستای حسام آباد شهرستان اسدآباد 06/09/1402 06:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای قاسم آباد شهرستان اسدآباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای قاسم آباد شهرستان اسدآباد 06/09/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید اصغری محله قائمیه و خیابان های سطح شهر - مشخصات به پیوست می باشد استعلام اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید اصغری محله قائمیه و خیابان های سطح شهر - مشخصات به پیوست می باشد 06/09/1402 06:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای طرح پروزه پزشکی ورزشی امام علی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای طرح پروزه پزشکی ورزشی امام علی 06/09/1402 03:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل سوله ورزشی پارک خلیج فارس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل سوله ورزشی پارک خلیج فارس 05/09/1402 10:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن چندمنظوره ورزشی بندرلنگه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن چندمنظوره ورزشی بندرلنگه 05/09/1402 10:13:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب چمن مصنوعی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب چمن مصنوعی 05/09/1402 10:11:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرا و احداث مدرسه 12 کلاسه دبستان دخترانه همره با سالن ورزشی.. مناقصه عملیات اجرا و احداث مدرسه 12 کلاسه دبستان دخترانه همره با سالن ورزشی.. 05/09/1402 09:37:12 ق.ظ مناقصه تکمیل سالن ورزشی دین و دانش مناقصه تکمیل سالن ورزشی دین و دانش 05/09/1402 09:35:38 ق.ظ استعلام بهسازی پارک و محوطه زمین ورزشی فرودگاه آبادان طبق مشخصات فنی پیوست استعلام بهسازی پارک و محوطه زمین ورزشی فرودگاه آبادان طبق مشخصات فنی پیوست 05/09/1402 08:50:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیل سالن تیراندازی تجدید مناقصه عملیات تکمیل سالن تیراندازی 05/09/1402 07:56:36 ق.ظ استعلام اجرای کامل فنس کشی زمین مینی فوتبال (تهیه و حمل مصالح و اجرای فنس کشی) طبق مشخصات پیوست استعلام اجرای کامل فنس کشی زمین مینی فوتبال (تهیه و حمل مصالح و اجرای فنس کشی) طبق مشخصات پیوست 05/09/1402 07:42:00 ق.ظ استعلام یرسازی و آماده سازی زمین چمن مصنوعی اردوگاه معلم مطابق با لیست پیوستی.پرداخت بعد از آماده سازی و اتمام کار و تایید کارشناس صورت خواهد گرفت. استعلام یرسازی و آماده سازی زمین چمن مصنوعی اردوگاه معلم مطابق با لیست پیوستی.پرداخت بعد از آماده سازی و اتمام کار و تایید کارشناس صورت خواهد گرفت. 05/09/1402 07:28:00 ق.ظ مناقصه تکمیل و تجهیز استادیوم ورزشی شهید نفر مناقصه تکمیل و تجهیز استادیوم ورزشی شهید نفر 05/09/1402 07:29:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و ترمیم زمین چمن مصنوعی شهید بهرامی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و ترمیم زمین چمن مصنوعی شهید بهرامی 05/09/1402 07:22:00 ق.ظ استعلام اجرای زمین فوتبال و فونداسیون آلاچیق های پارک بانوان شهر اقبالیه مطابق اسناد پیوست - بند یک شرایط استعلام الزامی می باشد . استعلام اجرای زمین فوتبال و فونداسیون آلاچیق های پارک بانوان شهر اقبالیه مطابق اسناد پیوست - بند یک شرایط استعلام الزامی می باشد . 05/09/1402 07:06:00 ق.ظ استعلام احداث دیوار چمن طبیعی دودانگه بزرگ استعلام احداث دیوار چمن طبیعی دودانگه بزرگ 05/09/1402 07:05:00 ق.ظ استعلام احداث زمین والیبال به متراژ 20*10 شامل زیرسازی. جدول گذاری. بتن ریزی رنگ آمیزی بتن. نصب میل والیبال باتور(سایز استاندارد) استعلام احداث زمین والیبال به متراژ 20*10 شامل زیرسازی. جدول گذاری. بتن ریزی رنگ آمیزی بتن. نصب میل والیبال باتور(سایز استاندارد) 05/09/1402 06:50:00 ق.ظ مناقصه جدول گذاری خیابان اصلی شهر سنگ ... مناقصه جدول گذاری، ترمیم و اصلاح شیب جداول معابر سطح شهر (فاز 2) و... 05/09/1402 06:51:11 ق.ظ مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی تزئینی و ورزشی با کاربری فوتبال (شامل مصالح و دستمزد) نوبت دوم مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی تزئینی و ورزشی با کاربری فوتبال (شامل مصالح و دستمزد) نوبت دوم 05/09/1402 06:26:15 ق.ظ مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی 05/09/1402 06:20:08 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیلی احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی و محوطه سازی تجدید مناقصه عملیات تکمیلی احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی و محوطه سازی 05/09/1402 05:48:53 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی) 05/09/1402 05:42:00 ق.ظ استعلام تعمیرات استخر فرهنگیان شامل : 1 - تخریب کاشیکاری حوض اصلی استخر و محل دوشها و رختکن ونصب وبند کشی کاشی کاری جدید با تهیه مصالح استعلام تعمیرات استخر فرهنگیان شامل : 1 - تخریب کاشیکاری حوض اصلی استخر و محل دوشها و رختکن ونصب وبند کشی کاشی کاری جدید با تهیه مصالح 05/09/1402 05:35:00 ق.ظ فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ... فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ... 05/09/1402 05:09:59 ق.ظ استعلام ترمیم و تعویض کفپوش سالن ورزشی. ساب زدن سالن،خطکشی سالن،تعویض شیشه پنجره ها استعلام ترمیم و تعویض کفپوش سالن ورزشی. ساب زدن سالن،خطکشی سالن،تعویض شیشه پنجره ها 05/09/1402 04:39:00 ق.ظ استعلام پخش ، کوبش و آبپاشی مصالح زهکش و بیس جهت ساخت زیرسازی زمین چمن، سایت ستاد استعلام پخش ، کوبش و آبپاشی مصالح زهکش و بیس جهت ساخت زیرسازی زمین چمن، سایت ستاد 05/09/1402 03:16:00 ب.ظ استعلام ترمیم خرید و اجرای پیست دوچرخه سواری محدوده منطقه یک حد فاصل بوستان دولت و پارک جنگلی بپیوست مشخصات فنی پرداخت یبصورت اعتباری استعلام ترمیم خرید و اجرای پیست دوچرخه سواری محدوده منطقه یک حد فاصل بوستان دولت و پارک جنگلی بپیوست مشخصات فنی پرداخت یبصورت اعتباری 05/09/1402 12:53:00 ب.ظ استعلام خرید مصالح - اساس (بیس) و زهکش جهت زیرسازی زمین چمن مصنوعی کوهپایه. میزان10000 تن جهت کسب اطلاعات بیشتر 09132100164 استعلام خرید مصالح - اساس (بیس) و زهکش جهت زیرسازی زمین چمن مصنوعی کوهپایه. میزان10000 تن جهت کسب اطلاعات بیشتر 09132100164 04/09/1402 11:56:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی جهت بازسازی زمین ورزشی پارک جنگلی(توضیحات طبق فرم استعلام بهاء) استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی جهت بازسازی زمین ورزشی پارک جنگلی(توضیحات طبق فرم استعلام بهاء) 04/09/1402 11:37:00 ق.ظ استعلام بهسازی پارک و محوطه زمین ورزشی فرودگاه آبادان طبق مشخصات فنی پیوست استعلام بهسازی پارک و محوطه زمین ورزشی فرودگاه آبادان طبق مشخصات فنی پیوست 04/09/1402 11:26:00 ق.ظ استعلام کیفی سازی زمین ورزشی همگانی روباز استعلام کیفی سازی زمین ورزشی همگانی روباز 04/09/1402 10:44:41 ق.ظ استعلام خرید تعمیر و تجهیز زمین های ورزشی روباز رضوی 23 و گلدیس و انتهای دلاوران استعلام خرید تعمیر و تجهیز زمین های ورزشی روباز رضوی 23 و گلدیس و انتهای دلاوران 04/09/1402 10:27:11 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی سالن ورزشی غیرتوپی تیپ( بوستان شکوفه ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی سالن ورزشی غیرتوپی تیپ( بوستان شکوفه ) 04/09/1402 10:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخر دانش آموزی گناوه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل استخر دانش آموزی گناوه 04/09/1402 10:08:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار احداث پل عابر پیاده با سازه فلزی در بلوار و ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار احداث پل عابر پیاده با سازه فلزی در بلوار و ...- نوبت دوم 04/09/1402 09:23:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ساخت مجموعه ورزشی پارک شیخ بهایی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ساخت مجموعه ورزشی پارک شیخ بهایی 04/09/1402 08:47:00 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی)... مناقصه عمومی تکمیل سوله ورزشی چند منظوره (خانه کشتی)... 04/09/1402 08:36:58 ق.ظ استعلام تامین مصالح و اجرای چمن مصنوعی و محوطه سازی در باغ بانوان استعلام تامین مصالح و اجرای چمن مصنوعی و محوطه سازی در باغ بانوان 04/09/1402 08:02:00 ق.ظ مناقصه عملیات احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال مناقصه عملیات احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 04/09/1402 08:04:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی اسکواش در پارک ائل گلی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی اسکواش در پارک ائل گلی 04/09/1402 07:50:00 ق.ظ