پیمانکاری آب و فاضلاب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, ۳۷/۱۴۰۱-شناسایی سرمایه گذار برای اجرای خط انتقال اب شهر های غرب استان تهران مناقصه, ۳۷/۱۴۰۱-شناسایی سرمایه گذار برای اجرای خط انتقال اب شهر های غرب استان تهران 10/09/1401 08:18:01 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی نوبت دوم 10/09/1401 08:25:55 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری 10/09/1401 08:19:40 ق.ظ مناقصه, اسناد مناقصه عمومی انجام کارهای حجمی شرکت در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بشماره مناقصه ۱۳۶-۱۴۰۱ مناقصه, اسناد مناقصه عمومی انجام کارهای حجمی شرکت در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بشماره مناقصه ۱۳۶-۱۴۰۱ 10/09/1401 07:56:52 ق.ظ استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه نیمه عمیق دهانه گشاد آب شرب بعمق 6 متر در روستای سراب شله کرمانشاه استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه نیمه عمیق دهانه گشاد آب شرب بعمق 6 متر در روستای سراب شله کرمانشاه 10/09/1401 07:53:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی - نوبت دوم اصلاحیه مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی - نوبت دوم 10/09/1401 08:10:42 ق.ظ استعلام اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب سطح شهر بلداجی - شهرستان بروجن استعلام اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب سطح شهر بلداجی - شهرستان بروجن 10/09/1401 07:53:00 ق.ظ استعلام واگذاری آبرسانی سیار ( انجام خدمات بارگیری، حمل و توزیع) در سطح شهرستان لردگان و اردل استعلام واگذاری آبرسانی سیار ( انجام خدمات بارگیری، حمل و توزیع) در سطح شهرستان لردگان و اردل 10/09/1401 07:51:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب سطح شهر فرادنبه - شهرستان بروجن استعلام اجرای عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب سطح شهر فرادنبه - شهرستان بروجن 10/09/1401 07:51:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 11 نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 11 نوبت دوم 10/09/1401 08:08:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : احداث مخزن 500 متر مکعبی روستای درونه شهرستان بردسکن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : احداث مخزن 500 متر مکعبی روستای درونه شهرستان بردسکن 10/09/1401 07:49:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی شهر فراخوان ارزیابی کیفی مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی شهر 10/09/1401 08:00:02 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه و اجرا ، اصلاح و بازسازی قسمتی از شبکه توزیع و انشعابات روستای مناقصه عملیات تهیه و اجرا ، اصلاح و بازسازی قسمتی از شبکه توزیع و انشعابات روستای 10/09/1401 07:46:51 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه و اجرا ، اصلاح و بازسازی خط پمپاژ و شبکه توزیع ... مناقصه عملیات تهیه و اجرا ، اصلاح و بازسازی خط پمپاژ و شبکه توزیع ... 10/09/1401 07:44:35 ق.ظ مناقصه و مزایده فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب سرمایه گذار مناقصه و مزایده فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب سرمایه گذار 10/09/1401 07:32:05 ق.ظ استعلام تکمیل تامین آب شرب عشایر شکری شهرستان قلعه گنج طبق مشخصات پیوست استعلام تکمیل تامین آب شرب عشایر شکری شهرستان قلعه گنج طبق مشخصات پیوست 10/09/1401 07:11:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای خط لوله چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و احداث ساختمان های ایستگاه پمپاژ ، مخزن 6000 مترمکعبی بتنی و محوطه ساز مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای خط لوله چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و احداث ساختمان های ایستگاه پمپاژ ، مخزن 6000 مترمکعبی بتنی و محوطه ساز 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ فراخوان مناقصه بهسازی پیاده رو و اصلاح سیستم آبیاری فراخوان مناقصه بهسازی پیاده رو و اصلاح سیستم آبیاری 10/09/1401 07:21:33 ق.ظ فراخوان مناقصه ساماندهی دره رویا شهر نوبت دوم   فراخوان مناقصه ساماندهی دره رویا شهر نوبت دوم   10/09/1401 07:10:24 ق.ظ استعلام تخلیه چاه چربی گیر واحد اشپزخانه بیمارستان روانپزشکی ایران .50000لیتر اب و چربی بازدید حضوری .09125596382 مهندس کلاته استعلام تخلیه چاه چربی گیر واحد اشپزخانه بیمارستان روانپزشکی ایران .50000لیتر اب و چربی بازدید حضوری .09125596382 مهندس کلاته 10/09/1401 06:48:00 ق.ظ استعلام عملیات بازگشایی و رفع تصرفات جاده سرویس شبکه آبیاری شیرین دره استعلام عملیات بازگشایی و رفع تصرفات جاده سرویس شبکه آبیاری شیرین دره 10/09/1401 06:46:00 ق.ظ مناقصه انجام کارهای حجمی (نظافت و آبدارخانه، خدمات دفتری و بایگانی، قطع و وصل و .. مناقصه انجام کارهای حجمی (نظافت و آبدارخانه، خدمات دفتری و بایگانی، قطع و وصل و .. 10/09/1401 06:58:19 ق.ظ استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی قلعه جوق از توابع شهرستان رزن استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی قلعه جوق از توابع شهرستان رزن 10/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام عملیات نصب انشعاب آب در منطقه دو ... استعلام عملیات نصب انشعاب آب در منطقه دو ... 10/09/1401 06:52:06 ق.ظ استعلام عملیات نصب انشعاب آب در منطقه ... استعلام عملیات نصب انشعاب آب در منطقه ... 10/09/1401 06:50:51 ق.ظ استعلام احیاء و مرمت قنات احمد آباد از اعتبارات فاقد دهیاری به شرح پیوست استعلام احیاء و مرمت قنات احمد آباد از اعتبارات فاقد دهیاری به شرح پیوست 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث چهار باب اتاقک چاه و کلرزنی شهر بروجرد مطابق برآورد پیوست. منابع مالی پروژه بصورت بخشی نقدی و بخشی اسناد خزانه اسلامی می باشد. استعلام پروژه احداث چهار باب اتاقک چاه و کلرزنی شهر بروجرد مطابق برآورد پیوست. منابع مالی پروژه بصورت بخشی نقدی و بخشی اسناد خزانه اسلامی می باشد. 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ استعلام تجدید احداث و تکمیل کانال آبرسانی خلج از توابع شهرستان رزن استعلام تجدید احداث و تکمیل کانال آبرسانی خلج از توابع شهرستان رزن 10/09/1401 05:55:00 ق.ظ استعلام درخواست پیمانکار جهت اجرای کانال متغیر کوچه شهدا 19، براساس شرایط کار پیوستی شرایط پرداخت پس از تایید واحد مربوطه و طی 2 الی 4 ماه میباشد استعلام درخواست پیمانکار جهت اجرای کانال متغیر کوچه شهدا 19، براساس شرایط کار پیوستی شرایط پرداخت پس از تایید واحد مربوطه و طی 2 الی 4 ماه میباشد 10/09/1401 05:53:00 ق.ظ مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شماره 2 ... مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شماره 2 ... 10/09/1401 06:08:22 ق.ظ استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی بادکوبه از توابع شهرستان رزن استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی بادکوبه از توابع شهرستان رزن 10/09/1401 05:45:00 ق.ظ مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب... مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب... 10/09/1401 06:01:44 ق.ظ استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی قرایلر - قوزلیجه از توابع شهرستان رزن استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی قرایلر - قوزلیجه از توابع شهرستان رزن 10/09/1401 05:43:00 ق.ظ استعلام عملیات ایمن سازی و پاک سازی حوضچه های سد اکباتان استعلام عملیات ایمن سازی و پاک سازی حوضچه های سد اکباتان 10/09/1401 05:25:00 ق.ظ مناقصه تعویض و نصب فاضلاب شهرک شهید بهشتی مناقصه تعویض و نصب فاضلاب شهرک شهید بهشتی 10/09/1401 05:42:49 ق.ظ مناقصه اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی بستر تجدید مناقصه اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی بستر تجدید 10/09/1401 05:38:58 ق.ظ فراخوان انتخاب مشاور با موضوع پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  فراخوان انتخاب مشاور با موضوع پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  10/09/1401 05:29:48 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت اجرای طرح توسعه و لایروبی اسکله در استان ... فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت اجرای طرح توسعه و لایروبی اسکله در استان ... 10/09/1401 05:29:46 ق.ظ استعلام مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی مسیل شهر چلگرد استعلام مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی مسیل شهر چلگرد 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم 10/09/1401 05:18:52 ق.ظ تجدید مناقصه احداث مخزن ذخیره آب ... تجدید مناقصه احداث مخزن ذخیره آب ... 10/09/1401 05:06:26 ق.ظ مناقصه احداث کانال با لوله بتنی مسلح 1200 میلی متر محله ...- چاپ دوم مناقصه احداث کانال با لوله بتنی مسلح 1200 میلی متر محله ...- چاپ دوم 10/09/1401 04:54:14 ق.ظ استعلام نصب چهار عدد کنتور آب به همراه شیر مطابق شرایط پیوست استعلام نصب چهار عدد کنتور آب به همراه شیر مطابق شرایط پیوست 10/09/1401 01:32:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر چاه بغل کن بصورت دستی به عمق 120 متر شهرک گل و گیاه شهرستان خمین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر چاه بغل کن بصورت دستی به عمق 120 متر شهرک گل و گیاه شهرستان خمین 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات لایروبی کانال مشرف به دریاچه بریم استعلام اجرای عملیات لایروبی کانال مشرف به دریاچه بریم 10/09/1401 01:28:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ارائه خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه های تله متری و اسکادا در محدوده شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ارائه خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه های تله متری و اسکادا در محدوده شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام استعلام بهاء پروژه تعمیرات و بازسازی قسمتی از مسیر کانال فاضالب دامداری مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده ابوریحان استعلام استعلام بهاء پروژه تعمیرات و بازسازی قسمتی از مسیر کانال فاضالب دامداری مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده ابوریحان 10/09/1401 01:24:00 ب.ظ استعلام خدمات نمونه برداری،آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها و کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان آ.غ استعلام خدمات نمونه برداری،آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها و کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان آ.غ 09/09/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام خرید لوله وانجام لوله گذاری جهت بلوار باهنر برابر مدارک پیوست پرداخت وجه از محل چکهای مردمی استعلام خرید لوله وانجام لوله گذاری جهت بلوار باهنر برابر مدارک پیوست پرداخت وجه از محل چکهای مردمی 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام حفر چاه به روش تضمینی در روستای قمیشلو دهاقان استعلام حفر چاه به روش تضمینی در روستای قمیشلو دهاقان 09/09/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام عملیات شستشو و لایروبی و ویدئو متری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه فاضلاب استعلام عملیات شستشو و لایروبی و ویدئو متری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه فاضلاب 09/09/1401 11:09:25 ق.ظ استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعاب آب و تعویض کنتور استعلام، استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعاب آب و تعویض کنتور 09/09/1401 11:08:23 ق.ظ استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 160 میلی متر استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 160 میلی متر 09/09/1401 10:45:00 ق.ظ استعلام حفر چاه بر اساس شرایط و مشخصات درج شده در فایل و پیش قرارداد پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. استعلام حفر چاه بر اساس شرایط و مشخصات درج شده در فایل و پیش قرارداد پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. 09/09/1401 10:44:00 ق.ظ استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه استعلام اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه 09/09/1401 11:01:15 ق.ظ مناقصه احداث ايستگاه پمپاژ فاضلاب شماره 2 شهر ... مناقصه احداث ايستگاه پمپاژ فاضلاب شماره 2 شهر ... 09/09/1401 10:55:54 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی زیباسازی محوطه مخزن 2000 مترمکعبی تجدید مناقصه عملیات تکمیلی زیباسازی محوطه مخزن 2000 مترمکعبی تجدید 09/09/1401 10:52:43 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشارشکن.... مناقصه عملیات اجرایی احداث حوضچه شیرهای فشارشکن.... 09/09/1401 10:52:29 ق.ظ استعلام مرمت کانال ،مسیل ، جوی و جویچه استعلام مرمت کانال ،مسیل ، جوی و جویچه 09/09/1401 10:44:02 ق.ظ مناقصه عملیات مراقبتی کامل مناقصه عملیات مراقبتی کامل 09/09/1401 10:37:48 ق.ظ فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی 09/09/1401 10:35:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن، اجرای خط انتقال آب روستاهای نیالا و آوارد شهرستان گلوگاه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن، اجرای خط انتقال آب روستاهای نیالا و آوارد شهرستان گلوگاه 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب چشمه روستای نیوشت تا مخزن از توابع شهرستان ساوه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب چشمه روستای نیوشت تا مخزن از توابع شهرستان ساوه 09/09/1401 10:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر رضویه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر رضویه 09/09/1401 10:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اجرای خطوط انتقال آب به چهارده شهرستان استان اصفهان (محدوده دانشگاه صنعتی اصفهان) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اجرای خطوط انتقال آب به چهارده شهرستان استان اصفهان (محدوده دانشگاه صنعتی اصفهان) 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام کف شکنی و حفر تونل چاه آب شرب روستای انالوجه چادگان استعلام کف شکنی و حفر تونل چاه آب شرب روستای انالوجه چادگان 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ تجدید استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی کلکتور اصلی ... تجدید استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی کلکتور اصلی ... 09/09/1401 09:25:49 ق.ظ استعلام اجرا و توسعه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی بندر خمیر استعلام اجرا و توسعه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی بندر خمیر 09/09/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام نصب انشعابات فاضلاب شهرستان سمنان استعلام نصب انشعابات فاضلاب شهرستان سمنان 09/09/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی گابیون بندی در مسیر آبگذر کیلومتر 154 و ترمیم سنگی کیلومتر 153 خط لوله مارون/اصفهان استعلام عملیات اجرایی گابیون بندی در مسیر آبگذر کیلومتر 154 و ترمیم سنگی کیلومتر 153 خط لوله مارون/اصفهان 09/09/1401 08:56:00 ق.ظ استعلام کف کنی وحفر گالری وکول گذاری های چاه دستی روستای آب هندو شهرستان همدان استعلام کف کنی وحفر گالری وکول گذاری های چاه دستی روستای آب هندو شهرستان همدان 09/09/1401 08:53:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و... مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و... 09/09/1401 09:07:01 ق.ظ استعلام اجرای خط انتقال آب از چاه تامیله قنات روستای شمس ابادشهرستان همدان استعلام اجرای خط انتقال آب از چاه تامیله قنات روستای شمس ابادشهرستان همدان 09/09/1401 08:43:00 ق.ظ استعلام کف کنی وحفر گالری وریزش برداری وکول کذاری های چاه دستی روستای بارابند شهرستان همدان استعلام کف کنی وحفر گالری وریزش برداری وکول کذاری های چاه دستی روستای بارابند شهرستان همدان 09/09/1401 08:43:00 ق.ظ مناقصه, استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های نگارستان، شهید دستغیب و شهید شیخ هدایتی مناقصه, استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های نگارستان، شهید دستغیب و شهید شیخ هدایتی 09/09/1401 08:40:50 ق.ظ استعلام اصلح منصوبات پمپ های درون چاهی سوادکوه ، سوادکوه شمالی ،قائمشهر،سیمرغ و کیاکلا استعلام اصلح منصوبات پمپ های درون چاهی سوادکوه ، سوادکوه شمالی ،قائمشهر،سیمرغ و کیاکلا 09/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام آبرسانی سیار آب شرب به روستاهای سطح شهرستان بهار استعلام آبرسانی سیار آب شرب به روستاهای سطح شهرستان بهار 09/09/1401 08:36:00 ق.ظ مناقصه, بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب فاضلاب بندرعباس و هرمز مناقصه, بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب فاضلاب بندرعباس و هرمز 09/09/1401 08:33:15 ق.ظ استعلام تامین آب ایستگاه های محور همدان استعلام تامین آب ایستگاه های محور همدان 09/09/1401 08:28:00 ق.ظ استعلام اجرای تاسیسات آب خام فضای سبز سطح شهر قزوین: یک مورد استعلام اجرای تاسیسات آب خام فضای سبز سطح شهر قزوین: یک مورد 09/09/1401 08:26:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی 09/09/1401 08:39:59 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب خمینی شهر مناقصه, عملیات اجرایی توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب خمینی شهر 09/09/1401 08:19:12 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 11 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 11 09/09/1401 08:35:57 ق.ظ مناقصه ساماندهی اسکله فولاد خوزستان جهت تبدیل به پایانه صادراتی  - نوبت دوم  مناقصه ساماندهی اسکله فولاد خوزستان جهت تبدیل به پایانه صادراتی  - نوبت دوم  09/09/1401 08:30:47 ق.ظ استعلام لوله گذاری پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 160میلیمتر استعلام لوله گذاری پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 160میلیمتر 09/09/1401 08:04:00 ق.ظ مناقصه, بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب فاضلاب بستک و پارسیان مناقصه, بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب فاضلاب بستک و پارسیان 09/09/1401 07:59:39 ق.ظ استعلام پروژه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز شهرک صنعتی اشتهارد شهرستان اشتهارد استعلام پروژه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز شهرک صنعتی اشتهارد شهرستان اشتهارد 09/09/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام استعلام شبکه توزیع مسکن ملی شهرستان طبس. استعلام استعلام شبکه توزیع مسکن ملی شهرستان طبس. 09/09/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی در روستای کالی ا.. آباد واقع در شهرستان زاهدان استعلام عملیات اجرایی در روستای کالی ا.. آباد واقع در شهرستان زاهدان 09/09/1401 07:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات منطقه شش تبریز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات منطقه شش تبریز 09/09/1401 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب منطقه هوراند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب منطقه هوراند 09/09/1401 07:47:00 ق.ظ مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی- نوبت دوم 09/09/1401 08:04:21 ق.ظ مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه- نوبت دوم مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه- نوبت دوم 09/09/1401 08:02:07 ق.ظ مناقصه و مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی، احداث و بهره برداری بخشی از تاسیسات فاضلاب مناقصه و مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی، احداث و بهره برداری بخشی از تاسیسات فاضلاب 09/09/1401 08:00:22 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب مناقصه, انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 09/09/1401 07:40:23 ق.ظ استعلام پروژه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز زیدشت شهرستان طالقان استعلام پروژه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز زیدشت شهرستان طالقان 09/09/1401 07:36:00 ق.ظ مناقصه عمومی احداث مخزن نیمه مدفون 1000 متر مکعبی مناقصه عمومی احداث مخزن نیمه مدفون 1000 متر مکعبی 09/09/1401 07:53:31 ق.ظ مناقصه اجرای توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب مناقصه اجرای توسعه پراکنده و مناطق باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم 09/09/1401 07:47:46 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات اجرای شبکه آب رسانی محله صنایع .... تجدید نوبت دوم فراخوان مناقصه عملیات اجرای شبکه آب رسانی محله صنایع .... تجدید نوبت دوم 09/09/1401 07:46:57 ق.ظ