منابع آب-سد وکانال،آبیاری و زهکشی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه چشمه جیر شهرستان تربت جام مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه چشمه جیر شهرستان تربت جام 29/03/1403 10:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه بقمچ شهرستان چناران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه بقمچ شهرستان چناران 29/03/1403 10:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب پیمانکار جهت ساماندهی و بهسازی ابتدای مسیل 2 جنب دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان(کلیه توضیحات در اسنائ مناقصه شرح داده شده است مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جذب پیمانکار جهت ساماندهی و بهسازی ابتدای مسیل 2 جنب دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان(کلیه توضیحات در اسنائ مناقصه شرح داده شده است 29/03/1403 10:40:00 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت بهسازی ابتدای مسیل شماره 2... - مرحله دوم مناقصه جذب پیمانکار جهت بهسازی ابتدای مسیل شماره 2... - مرحله دوم 29/03/1403 10:41:26 ق.ظ مناقصه اجرای کانال آب نوبت دوم  مناقصه اجرای کانال آب نوبت دوم  29/03/1403 10:37:12 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت بهسازی قسمتی از مسیل شماره 3... مرحله دوم مناقصه جذب پیمانکار جهت بهسازی قسمتی از مسیل شماره 3... مرحله دوم 29/03/1403 10:37:06 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....-نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....-نوبت دوم 29/03/1403 10:34:52 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدول گذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدول گذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر 29/03/1403 10:27:21 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال حریم رودخانه ها و مسیل ها نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال حریم رودخانه ها و مسیل ها نوبت دوم 29/03/1403 10:14:54 ق.ظ استعلام عملیات احداث 5/65 متر مسیل شهر هوره طبق اسناد پیوست استعلام عملیات احداث 5/65 متر مسیل شهر هوره طبق اسناد پیوست 29/03/1403 09:58:00 ق.ظ استعلام پروژه مرمت قنوات باخرز - مشخصات پروژه به پیوست می باشد - مدارک و شماره تماس پیوست شود استعلام پروژه مرمت قنوات باخرز - مشخصات پروژه به پیوست می باشد - مدارک و شماره تماس پیوست شود 29/03/1403 09:46:00 ق.ظ استعلام تهیه،حمل،نصب و راه اندزی سیستم آبیاری چاه نهالستان به شرح اسناد استعلام تهیه،حمل،نصب و راه اندزی سیستم آبیاری چاه نهالستان به شرح اسناد 29/03/1403 09:39:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی 70 هکتار شبکه آبیاری و 140 هکتار توسعه باغات ... مناقصه عملیات اجرایی 70 هکتار شبکه آبیاری و 140 هکتار توسعه باغات ... 29/03/1403 09:33:36 ق.ظ استعلام اجرای 500متر طول کانال با عرض60 -زیرسازی ،آماده سازی ،پیاده سازی وترازیابی وبند کشی با سیمان سیاه وسفید استعلام اجرای 500متر طول کانال با عرض60 -زیرسازی ،آماده سازی ،پیاده سازی وترازیابی وبند کشی با سیمان سیاه وسفید 29/03/1403 09:04:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه, اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 29/03/1403 09:00:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای بتن پوشش(لاینینگ) یک کیلومتر از 8 کیلومتر کانال خاکی تاکستات مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای بتن پوشش(لاینینگ) یک کیلومتر از 8 کیلومتر کانال خاکی تاکستات 29/03/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام تعمیرات دریچه شبکه آبیاری و زهکشی دویرج دهلران استعلام تعمیرات دریچه شبکه آبیاری و زهکشی دویرج دهلران 29/03/1403 08:28:00 ق.ظ مناقصه ایمن سازی کانال آب ... مناقصه ایمن سازی کانال آب ... 29/03/1403 08:23:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه لایروبی کانال شهید بهشتی حد فاصل کوی بهشتی تا بیلانکوه چایی و کانال سیلاب قوشخانه حد فاصل یوسف آباد تا مهرانرود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه لایروبی کانال شهید بهشتی حد فاصل کوی بهشتی تا بیلانکوه چایی و کانال سیلاب قوشخانه حد فاصل یوسف آباد تا مهرانرود 29/03/1403 08:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه کانال سنگی ملاباشی ،ترمیم دیوار و کانال سنگی در حوزه منطقه سه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ادامه کانال سنگی ملاباشی ،ترمیم دیوار و کانال سنگی در حوزه منطقه سه 29/03/1403 08:09:00 ق.ظ استعلام لاینینگ کانال انتقال آب روستای دارکلا و کراتکتی استعلام لاینینگ کانال انتقال آب روستای دارکلا و کراتکتی 29/03/1403 08:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 29/03/1403 08:03:00 ق.ظ مناقصه لایروبی حوضچه رسوبگیر مسیل کن... مناقصه لایروبی حوضچه رسوبگیر مسیل کن... 29/03/1403 08:14:20 ق.ظ استعلام احداث فاز یک کانال سرپوشیده بتن آرمه جهت هدایت سیلاب به رودخانه قره چریان به طول کلی 100 متر و بعه عرض داخلی 1.5 متر و ارتفاع داخلی 1.5 متر استعلام احداث فاز یک کانال سرپوشیده بتن آرمه جهت هدایت سیلاب به رودخانه قره چریان به طول کلی 100 متر و بعه عرض داخلی 1.5 متر و ارتفاع داخلی 1.5 متر 29/03/1403 08:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز یک برغن آبادشهرستان خواف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز یک برغن آبادشهرستان خواف 29/03/1403 08:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال خیابان امام مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال خیابان امام 29/03/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز 2 برغن آباد شهرستان خواف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه فاز 2 برغن آباد شهرستان خواف 29/03/1403 07:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه لاج شهرستان خواف مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه لاج شهرستان خواف 29/03/1403 07:57:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات مرمت و تکمیل بند توری سنگی( گابیون) در محدوده گهواره شهرستان دالاهو بر اساس متن قرارداد و اسناد پیوستی استعلام اجرای عملیات مرمت و تکمیل بند توری سنگی( گابیون) در محدوده گهواره شهرستان دالاهو بر اساس متن قرارداد و اسناد پیوستی 29/03/1403 07:35:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی اجرای کانال سنگی مسیل داخل روستا فراخوان مناقصه عمومی اجرای کانال سنگی مسیل داخل روستا 29/03/1403 07:30:04 ق.ظ استعلام اجرای کانال آبیاری (سنگی- ملاتی) علمدار شهرستان ایوان استعلام اجرای کانال آبیاری (سنگی- ملاتی) علمدار شهرستان ایوان 29/03/1403 06:46:00 ق.ظ مناقصه حفاری و تحکیم گالری های تکیه گاه راست و چپ تراز 1369 بدنه سد تنگ معشوره مناقصه حفاری و تحکیم گالری های تکیه گاه راست و چپ تراز 1369 بدنه سد تنگ معشوره 29/03/1403 06:41:07 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی عملیات اجرایی احداث دهانه های آبگیر رودخانه آگهی فراخوان عمومی عملیات اجرایی احداث دهانه های آبگیر رودخانه 29/03/1403 06:40:35 ق.ظ استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی 29/03/1403 05:57:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... نوبت دوم مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ...نوبت دوم 29/03/1403 05:53:59 ق.ظ استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی استعلام پروژه احداث بند سنگی ملاتی محل شماره 3 مهراب بیگی مطابق ریز متره پیوستی 29/03/1403 05:32:00 ق.ظ استعلام تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی پهله و پرچینه زرین آباد شهرستان دهلران استعلام تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی پهله و پرچینه زرین آباد شهرستان دهلران 29/03/1403 05:24:00 ق.ظ مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در سراسر استان مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در سراسر استان 29/03/1403 05:09:15 ق.ظ استعلام احداث هلالی آبگیر با بذرکاری با بذرکاری و کاشت نهال گلدانی و آبیاری و مراقبت(120 هکتار) استعلام احداث هلالی آبگیر با بذرکاری با بذرکاری و کاشت نهال گلدانی و آبیاری و مراقبت(120 هکتار) 29/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام طراحی سامانه هوشمند مدلساز زمانی و مکانی توفان های گرد و غبار در کشور ‏ استعلام طراحی سامانه هوشمند مدلساز زمانی و مکانی توفان های گرد و غبار در کشور ‏ 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام احداث کانال دفع ابهای سطحی بافت جدید روستا استعلام احداث کانال دفع ابهای سطحی بافت جدید روستا 27/03/1403 11:31:00 ق.ظ مناقصه اجرای بتن پوشش (لاینینگ) یک کیلومتر  مناقصه اجرای بتن پوشش (لاینینگ) یک کیلومتر  27/03/1403 11:39:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال دفع آبهای سطحی خیابان شهید چراغی و طهماسبی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال دفع آبهای سطحی خیابان شهید چراغی و طهماسبی 27/03/1403 11:05:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی پروژه تهیه و اجرا و مرمت و کف سازی و جدول گذاری و کارهای متفرقه ... آگهی مناقصه عمومی پروژه تهیه و اجرا و مرمت و کف سازی و جدول گذاری و کارهای متفرقه ... 27/03/1403 11:11:09 ق.ظ مناقصه اجرای مسیر تردد سایت صفی آباد مناقصه اجرای مسیر تردد سایت صفی آباد 27/03/1403 11:04:42 ق.ظ مناقصه پروژه ترمیم اجرای نقب توسعه فاضلاب .... تجدید مناقصه پروژه ترمیم اجرای نقب توسعه فاضلاب .... تجدید 27/03/1403 10:38:02 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 27/03/1403 10:29:08 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری - نوبت دوم 27/03/1403 10:27:30 ق.ظ استعلام احداث سامانه آبگیر باغات احداثی (باغات انجیر دیم) در منطقه میمند در سطح 15 هکتار پرداخت در قالب اوراق اسناد خزانه با نماد اخزاء 213 می باشد. استعلام احداث سامانه آبگیر باغات احداثی (باغات انجیر دیم) در منطقه میمند در سطح 15 هکتار پرداخت در قالب اوراق اسناد خزانه با نماد اخزاء 213 می باشد. 27/03/1403 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه آشغالگیر و کانال انتقال پساب شهری ورودی به زنجانرود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه آشغالگیر و کانال انتقال پساب شهری ورودی به زنجانرود 27/03/1403 10:12:00 ق.ظ آگهی فراخوان ارزیابی اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته آگهی فراخوان ارزیابی اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته 27/03/1403 10:18:55 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و شبکه های آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و شبکه های 27/03/1403 10:01:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه باغات و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر ایلام مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه باغات و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر ایلام 27/03/1403 09:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی میمه شهرستان دهلران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی اراضی میمه شهرستان دهلران 27/03/1403 09:44:00 ق.ظ استعلام ساماندهی کانال آب روستای باقرآباد از شهرستان جعفرآباد (متراژ12/91 + تا 55/88+) +مطالعه مدارک پیوستی الزامی است. استعلام ساماندهی کانال آب روستای باقرآباد از شهرستان جعفرآباد (متراژ12/91 + تا 55/88+) +مطالعه مدارک پیوستی الزامی است. 27/03/1403 08:35:00 ق.ظ استعلام پروژه تکمیل بند رسوبگیر حوزه سرکان شهرستان تویسرکان استعلام پروژه تکمیل بند رسوبگیر حوزه سرکان شهرستان تویسرکان 27/03/1403 08:27:00 ق.ظ مناقصه اجرای بازسازی و اصلاح مسیل خیابان مناقصه اجرای بازسازی و اصلاح مسیل خیابان 27/03/1403 08:27:33 ق.ظ استعلام عملیات نگهداری از تاسیسات، منابع تامین، مخازن ذخیره، کلرزنی آب شرب شهرهای آزادشهر، نگین شهر و نوده خاندوز-مطابق با اسناد استعلام عملیات نگهداری از تاسیسات، منابع تامین، مخازن ذخیره، کلرزنی آب شرب شهرهای آزادشهر، نگین شهر و نوده خاندوز-مطابق با اسناد 27/03/1403 08:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال سنگی مسیل داخل روستای مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال سنگی مسیل داخل روستای 27/03/1403 07:33:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای کفپوش و اصلاح شیب کانال استعلام تهیه و اجرای کفپوش و اصلاح شیب کانال 27/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام احداث کانال آبیاری بلوکی به طول حدود تقریبی 600 متر در محدوده شهرستان اندیمشک. استعلام احداث کانال آبیاری بلوکی به طول حدود تقریبی 600 متر در محدوده شهرستان اندیمشک. 27/03/1403 07:09:00 ق.ظ استعلام خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سدهای سلمان فارسی و تنگاب فیروزآباد و تاسیسات وابسته استعلام خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سدهای سلمان فارسی و تنگاب فیروزآباد و تاسیسات وابسته 27/03/1403 06:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خطوط انتقال آب حوضه زیر سد بافت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خطوط انتقال آب حوضه زیر سد بافت 27/03/1403 06:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات چهارباغ و کمالشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات چهارباغ و کمالشهر 27/03/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهرشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری , تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات مهرشهر 27/03/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لندفیل بهداشتی چهار (4) هکتاری با ظرفیت 240.000 متر مکعب مندرج با مشخصات پیوستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لندفیل بهداشتی چهار (4) هکتاری با ظرفیت 240.000 متر مکعب مندرج با مشخصات پیوستی 27/03/1403 05:59:00 ق.ظ استعلام تکمیل و نوسازی کانال ابیاری ابوالوردی پاسارگاد استعلام تکمیل و نوسازی کانال ابیاری ابوالوردی پاسارگاد 27/03/1403 05:59:00 ق.ظ استعلام استعلام طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های محدوده شهر و احداث کانال سنگی طبق دتایل و مشخصات فنی بارگذاری شده استعلام استعلام طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های محدوده شهر و احداث کانال سنگی طبق دتایل و مشخصات فنی بارگذاری شده 27/03/1403 05:29:00 ق.ظ استعلام اجرای کانال انتقال آب کشاورزی سنخواست استعلام اجرای کانال انتقال آب کشاورزی سنخواست 27/03/1403 05:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه مرمت و بهسازی کانال پاکروان تجدید مناقصه مرمت و بهسازی کانال پاکروان 27/03/1403 05:17:32 ق.ظ استعلام احداث کانال انجیره بر اساس برآورد پیوستی استعلام احداث کانال انجیره بر اساس برآورد پیوستی 27/03/1403 04:37:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات احداث بند خاکی سنگ پیر حوزه آبخیز نوبهار بردسکن-عملیات خاکی با دست با حجم 150 متر مکعب عملیات خاکی با ماشین با حجم 5100 متر مکعب استعلام انجام عملیات احداث بند خاکی سنگ پیر حوزه آبخیز نوبهار بردسکن-عملیات خاکی با دست با حجم 150 متر مکعب عملیات خاکی با ماشین با حجم 5100 متر مکعب 27/03/1403 04:08:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات احداث دیوار سنگی ملاتی سرشاخه گیر حوزه آبخیز پلنگ آبرود شهرستان عباس آباد استعلام اجرای عملیات احداث دیوار سنگی ملاتی سرشاخه گیر حوزه آبخیز پلنگ آبرود شهرستان عباس آباد 27/03/1403 03:52:00 ق.ظ استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست ارائه گواهی فضای سبز الزامی میباشد مشخصات به پیوست مراجعه گردد استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست ارائه گواهی فضای سبز الزامی میباشد مشخصات به پیوست مراجعه گردد 27/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام مطالعه و بررسی ابزار دقیق سدهای هاله کزنار خان اباد مروک حوضیان ایوشان استعلام مطالعه و بررسی ابزار دقیق سدهای هاله کزنار خان اباد مروک حوضیان ایوشان 27/03/1403 03:30:00 ق.ظ استعلام پروژه اجرای کانال دفع آبهای سطحی خیابان بهزیستی شهر عسلویه استعلام پروژه اجرای کانال دفع آبهای سطحی خیابان بهزیستی شهر عسلویه 27/03/1403 01:47:00 ب.ظ مناقصه اجرای عملیات در حوزه آبخیز .... / نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات در حوزه آبخیز .... / نوبت دوم 26/03/1403 11:25:22 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری (توری سنگی) نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری (توری سنگی) - نوبت دوم 26/03/1403 10:59:45 ق.ظ استعلام فععالیت های بهسازی منابع تولید و تاسیسات آب استعلام فععالیت های بهسازی منابع تولید و تاسیسات آب 26/03/1403 10:17:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات راهبری، کالیبراسیون و بهره برداری از دستگاه های پایش کیفی منابع آب مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام انجام خدمات راهبری، کالیبراسیون و بهره برداری از دستگاه های پایش کیفی منابع آب مطابق مشخصات فنی پیوست 26/03/1403 10:15:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری (توری سنگی) تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری (توری سنگی) 26/03/1403 10:23:37 ق.ظ استعلام استعلام طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های محدوه شهر و احداث کانال سنگس طبق دتایل و مشخصات فنی بارگذاری شده استعلام استعلام طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های محدوه شهر و احداث کانال سنگس طبق دتایل و مشخصات فنی بارگذاری شده 26/03/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام طرح مرمت قنوات -مدارک شرکت بارگزاری شود-فایل پیوست مشاهده شود -پرداخت نقدی -حسن انجام کار 10% استعلام طرح مرمت قنوات -مدارک شرکت بارگزاری شود-فایل پیوست مشاهده شود -پرداخت نقدی -حسن انجام کار 10% 26/03/1403 09:24:00 ق.ظ استعلام ساماندهی کانال و معبر دسترسی به امام زاده در روستای امام زاده اسماعیل از شهرستان کهک(کیلومتراژ550+ تا 600+) +مطالعه مدارک پیوستی الزامی است. استعلام ساماندهی کانال و معبر دسترسی به امام زاده در روستای امام زاده اسماعیل از شهرستان کهک(کیلومتراژ550+ تا 600+) +مطالعه مدارک پیوستی الزامی است. 26/03/1403 09:23:00 ق.ظ استعلام هلالی آبگیر توام با بذرکاری تل سیاه انار استعلام هلالی آبگیر توام با بذرکاری تل سیاه انار 26/03/1403 09:11:00 ق.ظ استعلام بازسازی و نوسازی قنوات/نقدی/اعتبارات فرمانداری/پیمانکاران تجربی قنوات/کسورات به عهده پیمانکار/5000000000 ریال/ترجیحا بومی منطقه استعلام بازسازی و نوسازی قنوات/نقدی/اعتبارات فرمانداری/پیمانکاران تجربی قنوات/کسورات به عهده پیمانکار/5000000000 ریال/ترجیحا بومی منطقه 26/03/1403 08:31:00 ق.ظ استعلام بازسازی و نوسازی قنوات/نقدی/اعتبارات فرمانداری/پیمانکاران تجربی قنوات/کسورات به عهده پیمانکار/2000000000 ریال/ترجیحا بومی منطقه استعلام بازسازی و نوسازی قنوات/نقدی/اعتبارات فرمانداری/پیمانکاران تجربی قنوات/کسورات به عهده پیمانکار/2000000000 ریال/ترجیحا بومی منطقه 26/03/1403 08:24:00 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی مرمت و بازسازی سد زنوز مرند مناقصه, عملیات اجرایی مرمت و بازسازی سد زنوز مرند 26/03/1403 08:10:47 ق.ظ استعلام هلالی آبگیر توام با بذرکاری 150هکتاری گنبکی استعلام هلالی آبگیر توام با بذرکاری 150هکتاری گنبکی 26/03/1403 08:09:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت احداث تونل انحراف آب رودخانه ... 26/03/1403 07:28:10 ق.ظ استعلام اجرای کانال آبیاری(سنگی-ملاتی) چم کلان- شهرستان دره شهر استعلام اجرای کانال آبیاری(سنگی-ملاتی) چم کلان- شهرستان دره شهر 26/03/1403 06:43:00 ق.ظ استعلام عملیات و بازسازی قنوات استعلام عملیات و بازسازی قنوات 26/03/1403 06:20:00 ق.ظ استعلام مرمت و بهساز ی قنات با توجه به استعلام پیوست . استعلام مرمت و بهساز ی قنات با توجه به استعلام پیوست . 26/03/1403 06:07:00 ق.ظ استعلام عملیات احداث سامانه آبگیر در باغات انجیر دیم استعلام عملیات احداث سامانه آبگیر در باغات انجیر دیم 26/03/1403 06:02:00 ق.ظ استعلام مرمت و بهساز ی قنات با توجه به استعلام پیوست . استعلام مرمت و بهساز ی قنات با توجه به استعلام پیوست . 26/03/1403 06:01:00 ق.ظ استعلام اجرای کانال آبیاری(سنگی-ملاتی) سراب کهره- شهرستان هلیلان استعلام اجرای کانال آبیاری(سنگی-ملاتی) سراب کهره- شهرستان هلیلان 26/03/1403 05:31:00 ق.ظ استعلام انجام 8118متر مکعب عملیات بند خاکی طبق آنالیز بهای پیوست استعلام انجام 8118متر مکعب عملیات بند خاکی طبق آنالیز بهای پیوست 26/03/1403 05:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال یک در یک با پوشش در چناران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال یک در یک با پوشش در چناران 26/03/1403 05:25:00 ق.ظ استعلام بهسازی و اجرای کانال هدایت آبهای میدان شریتعی با توجه به طرح و فهرست بهاء پیوست ضمنا گواهی صلاحیت ایمنی و پیمانکاری معتبر حتما بارگذاری شود استعلام بهسازی و اجرای کانال هدایت آبهای میدان شریتعی با توجه به طرح و فهرست بهاء پیوست ضمنا گواهی صلاحیت ایمنی و پیمانکاری معتبر حتما بارگذاری شود 26/03/1403 05:18:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی - نوبت دوم 26/03/1403 05:24:24 ق.ظ