حمل و نقل دریایی و هوایی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اخذ مجوز تردد شناورها به دیگر بنادر طبق شرح کار پیوستی به مدت یکسال استعلام اخذ مجوز تردد شناورها به دیگر بنادر طبق شرح کار پیوستی به مدت یکسال 25/01/1403 08:37:00 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 2000 تنی....- نوبت دوم مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 2000 تنی....- نوبت دوم 21/01/1403 06:12:31 ق.ظ مناقصه تامین شناور یدک کش پالایشگاه نفت سنگین مناقصه تامین شناور یدک کش پالایشگاه نفت سنگین 20/01/1403 07:51:14 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م ع پ/1402/036استفاده از خدمات یک فروندبارج 2000تنی باقابلیت حمل جرثقیل به ظرفیت عملیاتی 280 تن به صورت24ساعته(شبانه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م ع پ/1402/036استفاده از خدمات یک فروندبارج 2000تنی باقابلیت حمل جرثقیل به ظرفیت عملیاتی 280 تن به صورت24ساعته(شبانه 20/01/1403 06:46:00 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 2000 تنی.... مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 2000 تنی.... 20/01/1403 06:50:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت توسعه مرکز مدیریت راهها مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت توسعه مرکز مدیریت راهها 18/01/1403 05:21:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری 16/01/1403 04:49:10 ق.ظ فراخوان تاثیر تجارت الکترونیک بر حمل و نقل دریایی فراخوان تاثیر تجارت الکترونیک بر حمل و نقل دریایی 28/12/1402 08:01:23 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت شناور تانکر 800 تنی - نوبت دوم تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت شناور تانکر 800 تنی - نوبت دوم 28/12/1402 06:02:16 ق.ظ استعلام، حمل وارداتی دریایی یک دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 900 عدد سیلندر گاز کولر R134a ( کالای خطرناک) از مبدا کشور چین شهر نینگبو حمل وارداتی دریایی یک دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 900 عدد سیلندر گاز کولر R134a ( کالای خطرناک) از مبدا کشور چین شهر نینگبو 24/12/1402 04:08:38 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین دو فروند یدک کش آتشخوار- نوبت دوم اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین دو فروند یدک کش آتشخوار- نوبت دوم اصلاحیه 22/12/1402 08:17:57 ق.ظ استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، توضیحح الزاما مالکیت شناور... استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، توضیحح الزاما مالکیت شناور... 22/12/1402 07:34:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین دو فروند یدک کش آتشخوار- نوبت سوم اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین دو فروند یدک کش آتشخوار- نوبت سوم اصلاحیه 21/12/1402 08:36:04 ق.ظ استعلام تامین خدمات ارسال مرسولات پستی با بار هوایی استعلام تامین خدمات ارسال مرسولات پستی با بار هوایی 20/12/1402 08:46:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین دوفروند یدک کش آتشخوار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین دوفروند یدک کش آتشخوار 19/12/1402 10:01:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین دو فروند یدک کش آتشخوار آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین دو فروند یدک کش آتشخوار 19/12/1402 08:28:48 ق.ظ استعلام تامین خدمات ارسال مرسولات پستی با بار هوایی استعلام تامین خدمات ارسال مرسولات پستی با بار هوایی 15/12/1402 10:33:00 ق.ظ استعلام حمل محموله پستی دریایی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به هرمز و بالعکس با شناور استاندارد و 26 مبادله در ماه، و تا آخرین مرسوله پستی در هر روز استعلام حمل محموله پستی دریایی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به هرمز و بالعکس با شناور استاندارد و 26 مبادله در ماه، و تا آخرین مرسوله پستی در هر روز 15/12/1402 09:28:00 ق.ظ استعلام قرارداد ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی در آب های استان گلستان استعلام قرارداد ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی در آب های استان گلستان 15/12/1402 01:25:00 ب.ظ مناقصه ساخت یک فروند شناور تانکر مناقصه ساخت یک فروند شناور تانکر 13/12/1402 10:20:20 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل ـ نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل ـ نوبت دوم 13/12/1402 06:27:19 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه م.ع.پ/1402/027 استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل به ظرفیت عملیاتی 50 تن به صورت 24 ساعته مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه م.ع.پ/1402/027 استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل به ظرفیت عملیاتی 50 تن به صورت 24 ساعته 12/12/1402 08:05:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل تجدید فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل 12/12/1402 07:41:23 ق.ظ استعلام بارشماری و درافت سوروی 50 فروند کشتی حامل محمولات وارداتی به بنادر شمالی(امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر) استعلام بارشماری و درافت سوروی 50 فروند کشتی حامل محمولات وارداتی به بنادر شمالی(امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر) 12/12/1402 10:19:00 ق.ظ استعلام تفاهم نامه حمل سوخت قایق های پایانه میعانات گازی پارس جنوبی استعلام تفاهم نامه حمل سوخت قایق های پایانه میعانات گازی پارس جنوبی 10/12/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام صدور پروانه حرکت شناورهای تدارکاتی و مسافری منطقه لاوان استعلام صدور پروانه حرکت شناورهای تدارکاتی و مسافری منطقه لاوان 10/12/1402 07:00:00 ق.ظ استعلام حمل محموله پستی دریایی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به قشم و بالعکس با شناور استاندارد، با 26 مبادله در ماه و تا آخرین مرسوله پستی در هر روز استعلام حمل محموله پستی دریایی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به قشم و بالعکس با شناور استاندارد، با 26 مبادله در ماه و تا آخرین مرسوله پستی در هر روز 09/12/1402 08:27:00 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت شناور تانکر 800 تنی  مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت شناور تانکر 800 تنی  09/12/1402 06:13:13 ق.ظ استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، توضیحح الزاما مالکیت شناور ... استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، توضیحح الزاما مالکیت شناور ... 09/12/1402 05:07:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری 08/12/1402 05:10:37 ق.ظ استعلام، حمل صادراتی دریایی 1 دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 1 دستگاه خودرو ساینا S تست به مقصد کینگدائو چین حمل صادراتی دریایی 1 دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 1 دستگاه خودرو ساینا S تست به مقصد کینگدائو چین 08/12/1402 04:14:35 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی شناورهای خدماتی، تدارکاتی و تعمیراتی فراخوان ارزیابی کیفی شناورهای خدماتی، تدارکاتی و تعمیراتی 01/12/1402 11:29:02 ق.ظ استعلام ارسال پاکات AIP به 9کشور خارجی طبق مشخصات فنی پیوست و تایید اداره کل کنترل ترافیک هوایی استعلام ارسال پاکات AIP به 9کشور خارجی طبق مشخصات فنی پیوست و تایید اداره کل کنترل ترافیک هوایی 01/12/1402 11:17:00 ق.ظ استعلام ارسال پاکات aipهوانوردی به 45کشور دنیا طبق مشخصات فنی پیوست و تایید اداره اطلاعات هوانوردی کنترل ترافیک هوایی کشور استعلام ارسال پاکات aipهوانوردی به 45کشور دنیا طبق مشخصات فنی پیوست و تایید اداره اطلاعات هوانوردی کنترل ترافیک هوایی کشور 26/11/1402 02:48:00 ب.ظ استعلام تفاهم نامه حمل سوخت قایق های پایانه میعانات گازی پارس جنوبی استعلام تفاهم نامه حمل سوخت قایق های پایانه میعانات گازی پارس جنوبی 24/11/1402 08:38:00 ق.ظ مناقصه استفاده از خدمات اجاره تامین یک فروند شناور بدنه فلزی ( غیر از آلومینیومی ) جهت شرکت در عملیات پهلودهی و جداسازی نفتکش ها مناقصه استفاده از خدمات اجاره تامین یک فروند شناور بدنه فلزی ( غیر از آلومینیومی ) جهت شرکت در عملیات پهلودهی و جداسازی نفتکش ها 21/11/1402 08:41:06 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه 1402/013 استفاده از خدمات یک فروند قایق خدماتی طنابگیر به صورت 24 ساعته(شبانه روزی) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه 1402/013 استفاده از خدمات یک فروند قایق خدماتی طنابگیر به صورت 24 ساعته(شبانه روزی) 18/11/1402 07:04:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه شماره م ع پ/1402/012 استفاده از خدمات یک فروند قایق خدماتی طنابگیر به صورت 24 ساعته(شبانه روزی) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه شماره م ع پ/1402/012 استفاده از خدمات یک فروند قایق خدماتی طنابگیر به صورت 24 ساعته(شبانه روزی) 18/11/1402 07:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق به منظور ارائه خدمات یدک کشی در بندر اروندکنار ( همراه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق به منظور ارائه خدمات یدک کشی در بندر اروندکنار ( همراه 17/11/1402 09:18:00 ق.ظ مناقصه اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق مناقصه اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق 14/11/1402 11:11:18 ق.ظ استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، مالکیت شناور ... استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، مالکیت شناور ... 14/11/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام حمل محموله پستی دریای به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به قشم و هرمز و بالعکس با شناور استاندارد، با 26 مبادله در ماه استعلام حمل محموله پستی دریای به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به قشم و هرمز و بالعکس با شناور استاندارد، با 26 مبادله در ماه 14/11/1402 07:32:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/030/ات/ت1 اجاره کشتی (شناور) ASD جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/030/ات/ت1 اجاره کشتی (شناور) ASD جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 14/11/1402 06:50:00 ق.ظ مناقصه اجاره شناور asd جهت ارائه خدمات ... نوبت دوم مناقصه اجاره شناور asd جهت ارائه خدمات ... نوبت دوم 14/11/1402 05:59:04 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/078/ات/ت2 اجاره شناور (کشتی) تدارکاتی جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/078/ات/ت2 اجاره شناور (کشتی) تدارکاتی جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 14/11/1402 05:10:00 ق.ظ استعلام، حمل صادراتی دریایی 1 دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 1 دستگاه بدنه خودرو آریا جهت تست به مقصد کینگ دائو چین حمل صادراتی دریایی 1 دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 1 دستگاه بدنه خودرو آریا جهت تست به مقصد کینگ دائو چین 12/11/1402 04:15:03 ق.ظ مناقصه اجاره اجاره شناور asd جهت ارائه خدمات ... مناقصه اجاره اجاره شناور asd جهت ارائه خدمات ... 11/11/1402 10:43:09 ق.ظ استعلام ارسال پاکات aipهوانوردی به 55کشور دنیا طبق مشخصات فنی پیوست و تایید اداره اطلاعات هوانوردی کنترل ترافیک هوایی کشور استعلام ارسال پاکات aipهوانوردی به 55کشور دنیا طبق مشخصات فنی پیوست و تایید اداره اطلاعات هوانوردی کنترل ترافیک هوایی کشور 11/11/1402 01:33:00 ب.ظ فراخوان تولید گزارش های منظم رصد و پایش محیطی صنعت حمل و نقل دریایی  فراخوان تولید گزارش های منظم رصد و پایش محیطی صنعت حمل و نقل دریایی  07/11/1402 11:05:21 ق.ظ مناقصه تامین امین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری شرکت... - نوبت دوم مناقصه تامین امین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری شرکت... - نوبت دوم 04/11/1402 10:42:03 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری - نوبت دوم مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری - نوبت دوم 04/11/1402 07:01:37 ق.ظ استعلام، حمل صادراتی دریایی 1 دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 1 دستگاه خودرو آریا به مقصد کینگ دائو حمل صادراتی دریایی 1 دستگاه کانتینر 20 فوت حاوی 1 دستگاه خودرو آریا به مقصد کینگ دائو 04/11/1402 04:16:07 ق.ظ مناقصه تامین امین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری شرکت... مناقصه تامین امین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری شرکت... 01/11/1402 09:33:50 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاه های حفاری 01/11/1402 09:03:01 ق.ظ استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، 01/11/1402 01:29:00 ب.ظ فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر از آلومینیومی ) نوبت دوم فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر از آلومینیومی ) نوبت دوم 30/10/1402 04:40:26 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/039/ات/ت1 اجاره شناورAHTS جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/039/ات/ت1 اجاره شناورAHTS جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 27/10/1402 08:53:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/049/ات اجاره شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/049/ات اجاره شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 27/10/1402 08:53:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/050/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/050/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 27/10/1402 08:53:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/048/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/048/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 27/10/1402 08:52:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/038/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) AHTS جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/038/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) AHTS جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 27/10/1402 08:52:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/086/ات/ت2 اجاره شناور (کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/086/ات/ت2 اجاره شناور (کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمت در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 27/10/1402 08:50:00 ق.ظ فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر از آلومینیومی ) فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر از آلومینیومی ) 27/10/1402 07:44:57 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م.ع.پ/1402/017 استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر آلومینیومی) به صورت 24 ساعته (شبانه روزی) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م.ع.پ/1402/017 استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر آلومینیومی) به صورت 24 ساعته (شبانه روزی) 27/10/1402 07:20:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تامین یک فروند قایق بندگیر - نوبت دوم فراخوان مناقصه تامین یک فروند قایق بندگیر - نوبت دوم 27/10/1402 07:06:15 ق.ظ مناقصه اجاره شناور - نوبت دوم مناقصه اجاره شناور - نوبت دوم 27/10/1402 06:29:30 ق.ظ استعلام، حمل دریایی گروپاژ 130 کیلوگرم محمولات برد الکترونیکی از کشور کره حمل دریایی گروپاژ 130 کیلوگرم محمولات برد الکترونیکی از کشور کره 27/10/1402 04:08:15 ق.ظ مناقصه اجاره شناور مناقصه اجاره شناور 26/10/1402 05:47:45 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/044/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی)AHTS جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/044/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی)AHTS جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 25/10/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/045/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) تعمیراتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/045/ات/ت1 اجاره شناور(کشتی) تعمیراتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 25/10/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/043/ات/ت1 اجاره شناور تعمیراتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/043/ات/ت1 اجاره شناور تعمیراتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 25/10/1402 09:52:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تامین یک فروند قایق بندگیر فراخوان مناقصه تامین یک فروند قایق بندگیر 25/10/1402 06:10:39 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی 25/10/1402 05:55:31 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/042/ات/ت1 اجاره شناور (کشتی) ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/042/ات/ت1 اجاره شناور (کشتی) ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/040/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور (کشتی) AHTS جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/040/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور (کشتی) AHTS جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 10:35:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/041/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور (کشتی) AHTS جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/041/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور (کشتی) AHTS جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 10:35:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/051/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران1402/051/ات/ت1 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/051/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران1402/051/ات/ت1 24/10/1402 10:35:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/057/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/057/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 08:50:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/058/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/058/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 08:50:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/067/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/067/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 08:49:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/081/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور (کشتی) AHTSجهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/081/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور (کشتی) AHTSجهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 08:49:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/084/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/084/ات/ت2 اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 08:49:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/046/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور تعمیراتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1402/046/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور تعمیراتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/10/1402 08:49:00 ق.ظ سیزده فقره ارزیابی کیفی مناقصه اجاره شناور جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت ـ نوبت دوم سیزده فقره ارزیابی کیفی مناقصه اجاره شناور جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت ـ نوبت دوم 24/10/1402 07:34:51 ق.ظ فراخوان خرید شناور لنگرانداز پشتیبان (AHTS) فراخوان خرید شناور لنگرانداز پشتیبان (AHTS) 24/10/1402 07:28:08 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-1402-1271 نمایندگی AGENCY نفت و گاز پارس در عسلویه و کیش و سایر بنادر مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-1402-1271 نمایندگی AGENCY نفت و گاز پارس در عسلویه و کیش و سایر بنادر 23/10/1402 11:24:00 ق.ظ فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل - نوبت دوم فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل - نوبت دوم 23/10/1402 09:25:25 ق.ظ سیزده فقره ارزیابی کیفی مناقصه اجاره شناور جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت سیزده فقره ارزیابی کیفی مناقصه اجاره شناور جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت 23/10/1402 05:58:23 ق.ظ فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل فراخوان مناقصه استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل 21/10/1402 06:53:46 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م.ع.پ/1402/027 استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل به ظرفیت عملیاتی 50 تن به صورت 24 ساعته (شبانه روزی) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م.ع.پ/1402/027 استفاده از خدمات یک فروند بارج 1000 تنی با قابلیت حمل جرثقیل به ظرفیت عملیاتی 50 تن به صورت 24 ساعته (شبانه روزی) 20/10/1402 08:11:00 ق.ظ اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی اجاره حداقل ۸۰ صندلی پروازی شرکتهای هواپیمایی اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی اجاره حداقل ۸۰ صندلی پروازی شرکتهای هواپیمایی 20/10/1402 06:18:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق بمنظور ارائه خدمات یدک کشی در بندر چوئبده( همرا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق بمنظور ارائه خدمات یدک کشی در بندر چوئبده( همرا 19/10/1402 10:47:00 ق.ظ استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، استعلام خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، 19/10/1402 10:15:00 ق.ظ استعلام قرارداد مشاوره قرارداد انجام مطالعات بازار و امکان سنجی مالی اقتصادی وفق مستندات پیوست شده استعلام قرارداد مشاوره قرارداد انجام مطالعات بازار و امکان سنجی مالی اقتصادی وفق مستندات پیوست شده 19/10/1402 05:04:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق تجدید مناقصه اجاره زمانی یک فروند یدک کش مجهز به سیستم اطفا حریق 18/10/1402 11:46:43 ق.ظ استعلام قرارداد ارسال پاکات از طریق پست هوایی استعلام قرارداد ارسال پاکات از طریق پست هوایی 18/10/1402 05:25:00 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین شناور یدک کش  مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین شناور یدک کش  16/10/1402 05:36:43 ق.ظ فراخوان خرید شناور لنگرانداز پشتیبان (AHTS) فراخوان خرید شناور لنگرانداز پشتیبان (AHTS) 13/10/1402 06:39:29 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجاره حداقل ۸۰ صندلی پروازی شرکتهای هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان نوبت دوم تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجاره حداقل ۸۰ صندلی پروازی شرکتهای هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان نوبت دوم 13/10/1402 05:58:06 ق.ظ استعلام قرارداد مشاوره قرارداد انجام مطالعات بازار و امکان سنجی مالی اقتصادی وفق مستندات پیوست شده استعلام قرارداد مشاوره قرارداد انجام مطالعات بازار و امکان سنجی مالی اقتصادی وفق مستندات پیوست شده 12/10/1402 09:05:00 ق.ظ