حمل و نقل دریایی و هوایی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجاره شناور جهت جابجایی کارکنان به سکوی ایران امیر کبیر و شناورهای آماده بکار در مجاورت سکو(در حوزه دریای خزر توسط یک فروند شناور استعلام اجاره شناور جهت جابجایی کارکنان به سکوی ایران امیر کبیر و شناورهای آماده بکار در مجاورت سکو(در حوزه دریای خزر توسط یک فروند شناور 10/09/1401 01:28:00 ب.ظ استعلام اجاره شناور بحهت عملیات جابجایی کارکنان به سکوی ایران امیر کبیر و شناورهای آماده بکار در مجاورت سکو در حوزه دریای خزر توسط یک فروند شناور استعلام اجاره شناور بحهت عملیات جابجایی کارکنان به سکوی ایران امیر کبیر و شناورهای آماده بکار در مجاورت سکو در حوزه دریای خزر توسط یک فروند شناور 09/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام اجاره قایق جهت جابجایی پرسنل گمرک از لافت به پل و بالعکس از اول دیماه 1401 تا 31فروردین 1402 ماهیانه 53000000ریال استعلام اجاره قایق جهت جابجایی پرسنل گمرک از لافت به پل و بالعکس از اول دیماه 1401 تا 31فروردین 1402 ماهیانه 53000000ریال 08/09/1401 07:59:00 ق.ظ استعلام، حمل هوایی 2000 عدد محموله غربیلک فرمان به وزن 1142 از مبدا کشور چین حمل هوایی 2000 عدد محموله غربیلک فرمان به وزن 1142 از مبدا کشور چین 08/09/1401 04:38:26 ق.ظ مناقصه اجاره یک فروند شناور نوبت دوم مناقصه اجاره یک فروند شناور نوبت دوم 07/09/1401 05:03:02 ق.ظ استعلام، حمل هوایی2000 عددی غربیلک فرمان از کشور چین شهر شانگهای حمل هوایی2000 عددی غربیلک فرمان از کشور چین شهر شانگهای 06/09/1401 04:47:43 ق.ظ استعلام اجاره یک فروند بارج ۲۰۰۰ تنی بهمراه یک دستگاه لودر به مدت ۱۵ روز استعلام اجاره یک فروند بارج ۲۰۰۰ تنی بهمراه یک دستگاه لودر به مدت ۱۵ روز 05/09/1401 11:03:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 071/1400/ات/ت1 " اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک¬کش جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران " مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 071/1400/ات/ت1 " اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک¬کش جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران " 05/09/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجاره یک فروند شناور  مناقصه عمومی اجاره یک فروند شناور  05/09/1401 06:00:43 ق.ظ استعلام، حمل هوایی محموله 3402 عددی اینفلیتور از مبدا تایوان حمل هوایی محموله 3402 عددی اینفلیتور از مبدا تایوان 05/09/1401 04:43:59 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش - نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش - نوبت دوم 03/09/1401 05:20:09 ق.ظ استعلام، حمل هوایی صادراتی دو خودرو شاهین به کشور چین شهر شانگهای حمل هوایی صادراتی دو خودرو شاهین به کشور چین شهر شانگهای 03/09/1401 04:37:57 ق.ظ استعلام، حمل هوایی10000 عددی بورد شاهین بوزن 1020 کیلو از کشور چین حمل هوایی10000 عددی بورد شاهین بوزن 1020 کیلو از کشور چین 03/09/1401 04:35:15 ق.ظ استعلام خدمات راهبری امور عملیاتی و ارائه سرویس AFIS در فرودگاه آغاجاری استعلام خدمات راهبری امور عملیاتی و ارائه سرویس AFIS در فرودگاه آغاجاری 03/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک ناوبری و بازرسی فرودگاه آغاجاری استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک ناوبری و بازرسی فرودگاه آغاجاری 03/09/1401 01:17:00 ب.ظ استعلام، حمل هوایی 7917 عدد سنسور ایربگ بوزن 1900 کیلو از کشور چین حمل هوایی 7917 عدد سنسور ایربگ بوزن 1900 کیلو از کشور چین 02/09/1401 04:28:54 ق.ظ مناقصه, شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها ) مناقصه, شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها ) 30/08/1401 08:57:34 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای- نوبت دوم 30/08/1401 08:16:38 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش 30/08/1401 07:37:17 ق.ظ فراخوان تامین دو فروند شناور لایروب چنکگی فراخوان تامین دو فروند شناور لایروب چنکگی 29/08/1401 08:35:19 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ سوخت رسانی به کشتی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان ارایه خدمات بانکرینگ سوخت رسانی به کشتی 29/08/1401 07:28:37 ق.ظ تجدید مناقصه حمل نهاده های دامی در بنادر شمالی تجدید مناقصه حمل نهاده های دامی در بنادر شمالی 29/08/1401 06:17:43 ق.ظ استعلام اجاره یک فروند بارج ۲۰۰۰ تنی بهمراه یک دستگاه لودر به مدت ۱۵ روز استعلام اجاره یک فروند بارج ۲۰۰۰ تنی بهمراه یک دستگاه لودر به مدت ۱۵ روز 28/08/1401 08:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه حمل نهاده های دامی در بنادر شمالی تجدید مناقصه حمل نهاده های دامی در بنادر شمالی 28/08/1401 07:07:46 ق.ظ مزایده اجاره یک فروند شناور تدارکاتی اجاره یک فروند شناور تدارکاتی 26/08/1401 07:40:33 ق.ظ استعلام، حمل دریایی یک دستگاه خودرو فوتون برقی از مبدا کشور چین حمل دریایی یک دستگاه خودرو فوتون برقی از مبدا کشور چین 26/08/1401 04:29:27 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/058/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/058/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 25/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/070/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/070/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 25/08/1401 09:30:00 ب.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی ... نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی ... نوبت دوم 25/08/1401 06:55:02 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تدارکاتی - نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تدارکاتی - نوبت دوم 24/08/1401 08:21:09 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی ... ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی ... 24/08/1401 07:02:02 ق.ظ مناقصه اجاره اسپلیت بارج موتوردار - نوبت دوم مناقصه اجاره اسپلیت بارج موتوردار - نوبت دوم 24/08/1401 06:50:42 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/057/ات اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/057/ات اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 24/08/1401 05:24:00 ق.ظ استعلام صدور پروانه حرکت شناورهای تدارکاتی و مسافری- منطقه لاوان استعلام صدور پروانه حرکت شناورهای تدارکاتی و مسافری- منطقه لاوان 24/08/1401 04:11:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای شرکت پالایش نفت لاوان MO-140154 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای شرکت پالایش نفت لاوان MO-140154 23/08/1401 07:29:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل دریایی محموله های عملیاتی و پروژه ای 23/08/1401 07:24:59 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تدارکاتی 23/08/1401 07:09:04 ق.ظ استعلام، حمل هوایی 72800 عدد دسته سیم به وزن 155کیلوگرم از کشور چین حمل هوایی 72800 عدد دسته سیم به وزن 155کیلوگرم از کشور چین 22/08/1401 05:48:21 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/056/ات اجاره دو فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/056/ات اجاره دو فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 21/08/1401 10:21:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین بخشی از خدمات جابجائی دستگاههای حفاری به همراه جراثقال50 تن ( به روش call out ) حفاری شرکت مستقر در اقصی نقاط کشور اعم از خ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین بخشی از خدمات جابجائی دستگاههای حفاری به همراه جراثقال50 تن ( به روش call out ) حفاری شرکت مستقر در اقصی نقاط کشور اعم از خ 21/08/1401 05:52:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین بخشی از خدمات جابجائی دستگاههای حفاری به همراه جراثقال50 تن ( به روش call out ) حفاری شرکت مستقر در اقصی نقاط کشور اعم از خ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین بخشی از خدمات جابجائی دستگاههای حفاری به همراه جراثقال50 تن ( به روش call out ) حفاری شرکت مستقر در اقصی نقاط کشور اعم از خ 21/08/1401 05:51:00 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز جابجایی دستگاه های حفاری مستقر در اقصی نقاط کشور نوبت دوم  مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز جابجایی دستگاه های حفاری مستقر در اقصی نقاط کشور نوبت دوم  18/08/1401 10:19:33 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاههای حفاری به همراه  جراثقال...- نوبت دوم مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاههای حفاری به همراه  جراثقال...- نوبت دوم 18/08/1401 08:15:49 ق.ظ مناقصه اجاره دو فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی نوبت دوم  مناقصه اجاره دو فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی 18/08/1401 08:01:27 ق.ظ مناقصه اجاره اسپلیت بارج موتوردار مناقصه اجاره اسپلیت بارج موتوردار 18/08/1401 06:21:47 ق.ظ استعلام اجاره یک فروند بارج ۲۰۰۰ تنی بهمراه یک دستگاه لودر به مدت ۱۵ روز استعلام اجاره یک فروند بارج ۲۰۰۰ تنی بهمراه یک دستگاه لودر به مدت ۱۵ روز 18/08/1401 05:40:00 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز جابجایی دستگاه های حفاری مستقر در اقصی نقاط کشور مناقصه تامین بخشی از خدمات مورد نیاز جابجایی دستگاه های حفاری مستقر در اقصی نقاط کشور 17/08/1401 10:48:16 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاههای حفاری به همراه  جراثقال مناقصه تامین بخشی از خدمات جابجایی دستگاههای حفاری به همراه  جراثقال 17/08/1401 08:45:22 ق.ظ مناقصه اجاره دو فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی مناقصه اجاره دو فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی 17/08/1401 05:37:15 ق.ظ مناقصه کرایه كشتي جهت حمل محصول متانول (Chemical Tanker) مناقصه کرایه كشتي جهت حمل محصول متانول (Chemical Tanker) 15/08/1401 10:03:25 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/017/ات اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/017/ات اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 15/08/1401 08:09:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت - نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت - نوبت دوم 15/08/1401 06:55:01 ق.ظ استعلام انجام خدمات راهبری و نگهداری سیستم های کمک ناوبری، الکترونیکی، برق اضطراری و روشنائی فرودگاه خارگ استعلام انجام خدمات راهبری و نگهداری سیستم های کمک ناوبری، الکترونیکی، برق اضطراری و روشنائی فرودگاه خارگ 15/08/1401 06:27:00 ق.ظ استعلام صدور پروانه حرکت شناورهای تدارکاتی و مسافری - منطقه لاوان استعلام صدور پروانه حرکت شناورهای تدارکاتی و مسافری - منطقه لاوان 15/08/1401 01:33:00 ب.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت 14/08/1401 07:00:12 ق.ظ مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان  مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان  12/08/1401 06:07:21 ق.ظ مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان  مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان  11/08/1401 07:31:20 ق.ظ استعلام خدمات راهبری عملیات هوانوردی ارائه سرویس AFIS فرودگاه آغاجاری استعلام خدمات راهبری عملیات هوانوردی ارائه سرویس AFIS فرودگاه آغاجاری 10/08/1401 11:54:00 ق.ظ استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک ناوبری و بازرسی فرودگاه استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک ناوبری و بازرسی فرودگاه 10/08/1401 11:51:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/050/ات اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/050/ات اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 10/08/1401 10:19:00 ق.ظ مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان  مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان  10/08/1401 07:11:52 ق.ظ مناقصه عمومی راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جست و جو و نجات دریایی مناقصه عمومی راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جست و جو و نجات دریایی 10/08/1401 07:02:22 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/048/ات اجاره سه فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/048/ات اجاره سه فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 10/08/1401 05:41:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/062/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/062/ات/ت1 اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 09/08/1401 05:47:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره سه فروند شناور خدماتی ....- نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره سه فروند شناور خدماتی ....- نوبت دوم 09/08/1401 05:05:06 ق.ظ مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان مناقصه اجاره یک فروند شناور پشتیبان 08/08/1401 06:56:21 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره سه فروند شناور خدماتی .... ارزیابی کیفی مناقصه اجاره سه فروند شناور خدماتی .... 08/08/1401 06:15:23 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/066/ات/ت1اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/066/ات/ت1اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 07/08/1401 10:30:00 ق.ظ مناقصه اجاره 2 فروند شناور asd نوبت دوم مناقصه اجاره 2 فروند شناور asd نوبت دوم 07/08/1401 05:53:41 ق.ظ استعلام، حمل هوایی 5000 عدد بورد ACU خودرو شاهین حمل هوایی 5000 عدد بورد ACU خودرو شاهین 05/08/1401 04:08:07 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/020/ات اجاره یک فروند شناور غواصی و تأمین نفرات غواص جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/020/ات اجاره یک فروند شناور غواصی و تأمین نفرات غواص جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 04/08/1401 05:43:00 ق.ظ استعلام، حمل هوایی 11166 عدد محموله ACU ایربگ به وزن 2680 کیلوگرم حمل هوایی 11166 عدد محموله ACU ایربگ به وزن 2680 کیلوگرم 04/08/1401 04:51:38 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری - نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری - نوبت دوم 03/08/1401 07:18:47 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور غواصی و تامین نفرات غواص نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور غواصی و تامین نفرات غواص نوبت دوم 03/08/1401 07:17:35 ق.ظ مناقصه اجاره 2 فروند شناور asd مناقصه اجاره 2 فروند شناور asd 03/08/1401 06:49:04 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور غواصی و تامین نفرات غواص ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور غواصی و تامین نفرات غواص 02/08/1401 06:18:48 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری 02/08/1401 06:15:08 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی مناقصه1400/060/ات/ت1 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی مناقصه1400/060/ات/ت1 01/08/1401 11:12:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران1400/063/ات/ت1 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران1400/063/ات/ت1 01/08/1401 11:12:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 1400/061/ات مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 1400/061/ات 01/08/1401 11:07:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 1400/059/ات مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 1400/059/ات 01/08/1401 11:07:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/041/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/041/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 01/08/1401 05:33:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/042/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/042/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 01/08/1401 05:32:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/043/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1401/043/ات اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران 01/08/1401 05:32:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی ....نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی ....نوبت دوم 01/08/1401 05:25:56 ق.ظ استعلام، حمل دریایی یک دستگاه کامیون فوتون برقی از مبدا بیجینگ کشور چین حمل دریایی یک دستگاه کامیون فوتون برقی از مبدا بیجینگ کشور چین 01/08/1401 04:40:33 ق.ظ استعلام پیمانکار جهت راهبری و ارایه خدمات پروازی ،نگهداری و تعمیرات جایروپلن اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- بندر انزلی استعلام پیمانکار جهت راهبری و ارایه خدمات پروازی ،نگهداری و تعمیرات جایروپلن اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- بندر انزلی 30/07/1401 11:41:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی .... ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی .... 30/07/1401 07:33:10 ق.ظ استعلام، حمل دریایی یکدستگاه اتوبوس دیزلی از مبدا شانگهای حمل دریایی یکدستگاه اتوبوس دیزلی از مبدا شانگهای 28/07/1401 04:26:58 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین و راهبری یک فروند شناور DP1 - نوبت دوم تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین و راهبری یک فروند شناور DP1 - نوبت دوم 27/07/1401 09:36:03 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه شماره ۳۵-۹۹-۱۱۳۰ تامین وراهبری شناور DP۱ برای مدت سه سال بطور دایم و مستمر به منظور پشت مناقصه, تجدید مناقصه شماره ۳۵-۹۹-۱۱۳۰ تامین وراهبری شناور DP۱ برای مدت سه سال بطور دایم و مستمر به منظور پشت 27/07/1401 07:03:05 ق.ظ استعلام انجام خدمات،راهبری و نگهداری سیستم های کمک ناوبری و الکترونیکی،سیستم برق اضطراری،سیستم روشنایی در فرودگاه شهدای جزیره خارگ استعلام انجام خدمات،راهبری و نگهداری سیستم های کمک ناوبری و الکترونیکی،سیستم برق اضطراری،سیستم روشنایی در فرودگاه شهدای جزیره خارگ 27/07/1401 05:34:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نوبت دوم ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نوبت دوم 27/07/1401 05:37:34 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 35-99-1130 تامین و راهبری یک فروند شناور جرثقیل دار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 35-99-1130 تامین و راهبری یک فروند شناور جرثقیل دار 26/07/1401 09:29:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت ارزیابی کیفی مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت 26/07/1401 06:15:47 ق.ظ استعلام، حمل882ست دسته دنده کوئیک به وزن 2742 از کشور چین حمل882ست دسته دنده کوئیک به وزن 2742 از کشور چین 26/07/1401 04:30:54 ق.ظ مناقصه اجاره پنج فروند یدک کش مناقصه اجاره پنج فروند یدک کش 25/07/1401 09:00:12 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین و راهبری یک فروند شناور DP1 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین و راهبری یک فروند شناور DP1 25/07/1401 08:33:08 ق.ظ استعلام خدمات راهبری عملیات هوانوردی و ارائه سرویس AFIS فرودگاه آغاجاری استعلام خدمات راهبری عملیات هوانوردی و ارائه سرویس AFIS فرودگاه آغاجاری 25/07/1401 04:16:00 ق.ظ استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک ناوبری و بازرسی فرودگاه استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک ناوبری و بازرسی فرودگاه 25/07/1401 03:52:00 ق.ظ