ترخیص کالا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عمومی تامین خدمات ایجنسی پروژه های شرکت مناقصه عمومی تامین خدمات ایجنسی پروژه های شرکت 13/09/1402 05:53:38 ق.ظ مناقصه خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی مناقصه خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی 08/09/1402 05:03:27 ق.ظ استعلام انجام عملیات رفع تعهدات ارزی پروانه های گمرکی گندم، شکر و روغن به تعداد 40 فقره (کوتاژ) استعلام انجام عملیات رفع تعهدات ارزی پروانه های گمرکی گندم، شکر و روغن به تعداد 40 فقره (کوتاژ) 06/09/1402 10:39:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات رفع تعهدات ارزی پروانه های گمرکی به تعداد 40 فقره (کوتاژ) در گمرک بندرعباس استعلام انجام عملیات رفع تعهدات ارزی پروانه های گمرکی به تعداد 40 فقره (کوتاژ) در گمرک بندرعباس 06/09/1402 01:20:00 ب.ظ مناقصه انجام کلیه عملیات گمرکی و حمل کلینکر نوبت دوم مناقصه انجام کلیه عملیات گمرکی و حمل کلینکر نوبت دوم 05/09/1402 05:08:39 ق.ظ استعلام ارائه خدمات گمرکی برای واردات2000تن لوبیا قرمز از مرز سرخس با شرایط و خدمات مشروح در برگه تفصیلی پیوست استعلام ارائه خدمات گمرکی برای واردات2000تن لوبیا قرمز از مرز سرخس با شرایط و خدمات مشروح در برگه تفصیلی پیوست 02/09/1402 05:59:00 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) نوبت دوم تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) نوبت دوم 01/09/1402 05:04:39 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) 30/08/1402 05:25:37 ق.ظ آگهی تجدید مناقصه عمومی تخلیه ، چیدمان ، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله آگهی تجدید مناقصه عمومی تخلیه ، چیدمان ، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله 28/08/1402 07:26:50 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبار داری محصولات شرکت نفت مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبار داری محصولات شرکت نفت 27/08/1402 08:10:00 ق.ظ تجدید فراخوان انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه امور و... تجدید فراخوان انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه امور و... 27/08/1402 05:47:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب وارد کننده معتبر ماشین آلات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب وارد کننده معتبر ماشین آلات 24/08/1402 05:16:00 ق.ظ فراخوان انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه امور و... فراخوان انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه امور و... 23/08/1402 11:11:08 ق.ظ فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، ...- نوبت دوم 23/08/1402 04:48:17 ق.ظ فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، ... فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، ... 22/08/1402 05:01:27 ق.ظ فراخوان مناقصه تخلیه از کشتی، حمل تا دپو، ... نوبت دوم فراخوان مناقصه تخلیه از کشتی، حمل تا دپو، ... نوبت دوم 22/08/1402 04:59:20 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات... نوبت دوم مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات... نوبت دوم 22/08/1402 04:34:43 ق.ظ استعلام انجام عملیات رفع تعهد ارزی پروانه های گمرکی به تعداد 40 فقره( کوتاژ) در گمرک بندرعباس استعلام انجام عملیات رفع تعهد ارزی پروانه های گمرکی به تعداد 40 فقره( کوتاژ) در گمرک بندرعباس 21/08/1402 08:05:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تخلیه از کشتی، حمل تا دپو، ... فراخوان مناقصه تخلیه از کشتی، حمل تا دپو، ... 20/08/1402 05:41:19 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات... مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات... 20/08/1402 05:19:19 ق.ظ مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،... مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،... 07/08/1402 07:59:49 ق.ظ مناقصه انجام کلیه عملیات گمرکی و حمل کلینکر مناقصه انجام کلیه عملیات گمرکی و حمل کلینکر 07/08/1402 05:41:34 ق.ظ مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی نوبت دوم مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی نوبت دوم 06/08/1402 05:20:09 ق.ظ مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،...- نوبت دوم مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،...- نوبت دوم 03/08/1402 09:31:13 ق.ظ مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی 03/08/1402 07:37:04 ق.ظ مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) نوبت دوم مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) نوبت دوم 03/08/1402 05:17:37 ق.ظ مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) در بندر امام خمینی به مقدار دو میلیون تن مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله‌ای (گندم و حبوبات) در بندر امام خمینی به مقدار دو میلیون تن 02/08/1402 05:57:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالبیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ، امور بندری و گمرکی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالبیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ، امور بندری و گمرکی و ... 02/08/1402 05:04:00 ق.ظ مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،... مناقصه انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،... 30/07/1402 08:51:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب وارد کننده معتبر ماشین آلات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب وارد کننده معتبر ماشین آلات 30/07/1402 05:20:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی تخلیه ، چیدمان ، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله آگهی مناقصه عمومی تخلیه ، چیدمان ، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله 23/07/1402 05:31:43 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،...- نوبت دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،...- نوبت دوم 15/07/1402 04:35:36 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به اخذ مجوزات واردات کالا و مواد تشریفات ترانزیت... مناقصه انجام خدمات مربوط به اخذ مجوزات واردات کالا و مواد تشریفات ترانزیت... 15/07/1402 04:05:25 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به اخذ مجوزات واردات کالا و مواد تشریفات ترانزیت... مناقصه انجام خدمات مربوط به اخذ مجوزات واردات کالا و مواد تشریفات ترانزیت... 13/07/1402 04:17:56 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،... فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،... 13/07/1402 04:06:12 ق.ظ استعلام ارائه خدمات حمل و ترخیص کالا /حمل و نقل/ترخیص/گمرک/کالا استعلام ارائه خدمات حمل و ترخیص کالا /حمل و نقل/ترخیص/گمرک/کالا 13/07/1402 01:37:00 ب.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به اخذ مجوزات واردات کالا و مواد تشریفات ترانزیت... مناقصه انجام خدمات مربوط به اخذ مجوزات واردات کالا و مواد تشریفات ترانزیت... 12/07/1402 11:24:32 ق.ظ مناقصه انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و انجام کلیه امور خدمات مربوط ... مناقصه انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و انجام کلیه امور خدمات مربوط ... 12/07/1402 08:21:11 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات... فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات... 12/07/1402 05:15:23 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،... فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،... 12/07/1402 04:12:28 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،... فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت،... 10/07/1402 08:31:49 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ ....​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ ....​​​​​​​نوبت دوم  05/07/1402 08:21:32 ق.ظ مناقصه و مزایده بلوکهای منتخب از فضاهای در دست احداث .... مناقصه و مزایده بلوکهای منتخب از فضاهای در دست احداث .... 05/07/1402 05:58:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالبیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ، امور بندری و گمرکی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالبیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی ، امور بندری و گمرکی و ... 04/07/1402 05:22:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات حمل و ترخیص کالا طبق شرح پیوست استعلام خرید خدمات حمل و ترخیص کالا طبق شرح پیوست 03/07/1402 10:02:00 ق.ظ فراخوان بهینه سازی خطوط هوایی 63 و 400 کیلوولت و ... فراخوان بهینه سازی خطوط هوایی 63 و 400 کیلوولت و ... 03/07/1402 06:36:35 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری ... مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری ... 03/07/1402 06:26:20 ق.ظ مناقصه خدمات نظارت بر عملیات تخلیه انواع محصولات صادراتی... مناقصه خدمات نظارت بر عملیات تخلیه انواع محصولات صادراتی... 03/07/1402 04:00:18 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... 01/07/1402 07:51:15 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... 01/07/1402 07:47:38 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری  - نوبت دوم تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری  - نوبت دوم 01/07/1402 05:53:54 ق.ظ مناقصه همکاری با صرافی های معتبر جهت خرید،فروش و پرداخت و نگهداری حواله های ارزی مناقصه همکاری با صرافی های معتبر جهت خرید،فروش و پرداخت و نگهداری حواله های ارزی 01/07/1402 05:14:15 ق.ظ مناقصه خدمات نظارت بر عملیات تخلیه انواع محصولات صادراتی... مناقصه خدمات نظارت بر عملیات تخلیه انواع محصولات صادراتی... 01/07/1402 04:14:39 ق.ظ مناقصه خدمات نظارت بر عملیات تخلیه انواع محصولات صادراتی... مناقصه خدمات نظارت بر عملیات تخلیه انواع محصولات صادراتی... 30/06/1402 07:15:45 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار  ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری  تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار  ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری  28/06/1402 06:08:42 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  ـ نوبت دوم مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  ـ نوبت دوم 26/06/1402 07:51:06 ق.ظ مناقصه عمومی تعیین پیمانکار ترخیص محمولات وارداتی و صادراتی مناقصه عمومی تعیین پیمانکار ترخیص محمولات وارداتی و صادراتی 21/06/1402 05:56:26 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  21/06/1402 04:05:42 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  20/06/1402 04:15:35 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  19/06/1402 09:19:52 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی جهت شناسایی و ارزیابی پیمانکار  ـ نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی جهت شناسایی و ارزیابی پیمانکار  ـ نوبت دوم 14/06/1402 06:26:03 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار حمل و ترخیص طبق شرح پیوست استعلام انتخاب پیمانکار حمل و ترخیص طبق شرح پیوست 14/06/1402 05:13:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات و بازارچه های استان آذربایجان غربی در سال 1402 استعلام واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات و بازارچه های استان آذربایجان غربی در سال 1402 12/06/1402 08:02:00 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار  ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری - نوبت دوم مناقصه انتخاب پیمانکار  ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری - نوبت دوم 11/06/1402 06:45:30 ق.ظ مناقصه واگذاری پیمانکاری ترخیص کالا از گمرک به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت مناقصه واگذاری پیمانکاری ترخیص کالا از گمرک به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت 11/06/1402 06:12:39 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... -نوبت دوم مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... -نوبت دوم 08/06/1402 09:14:50 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  ​​​​​​​نوبت دوم  08/06/1402 06:00:04 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار  ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری  مناقصه انتخاب پیمانکار  ارائه خدمات بندری شامل تخلیه ، بارگیری و خنکاری  08/06/1402 05:43:23 ق.ظ فراخوان عمومی ارائه انواع خدمات فنی مهندسی فن آوری و ارتباطات اداری و مالی ... فراخوان عمومی ارائه انواع خدمات فنی مهندسی فن آوری و ارتباطات اداری و مالی ... 07/06/1402 06:45:22 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی جهت شناسایی و ارزیابی پیمانکار  فراخوان مناقصه عمومی جهت شناسایی و ارزیابی پیمانکار  07/06/1402 05:27:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی،امور بندری و گمرکی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی،امور دفتری و تایپ و امور اداری و مالی،امور بندری و گمرکی و ... 06/06/1402 05:29:00 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  06/06/1402 04:25:15 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  05/06/1402 04:23:50 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  04/06/1402 10:13:41 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی شامل نظافت و آبدارچی، امور دفتری و تایپ .... 04/06/1402 08:18:32 ق.ظ فراخوان ترخیص کار جهت واردات و صادرات - نوبت دوم فراخوان ترخیص کار جهت واردات و صادرات - نوبت دوم 04/06/1402 04:55:40 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار حمل و ترخیص طبق شرح پیوست استعلام انتخاب پیمانکار حمل و ترخیص طبق شرح پیوست 31/05/1402 09:35:00 ق.ظ فراخوان ترخیص کالا جهت ورادات و صادرات فراخوان ترخیص کالا جهت ورادات و صادرات 31/05/1402 06:40:47 ق.ظ استعلام کدخدمت مشابه می باشد.مقدارحدود3000تن جهت ترخیص نخود ولپه وارداتی موردخدمت می باشد.قبل از قیمت گذاری به پیوست مراجعه شود. استعلام کدخدمت مشابه می باشد.مقدارحدود3000تن جهت ترخیص نخود ولپه وارداتی موردخدمت می باشد.قبل از قیمت گذاری به پیوست مراجعه شود. 30/05/1402 10:06:00 ق.ظ مناقصه ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی مناقصه ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی 28/05/1402 05:05:12 ق.ظ استعلام کدخدمت مشابه می باشد.مقدارحدود3000تن جهت ترخیص نخود ولپه وارداتی موردخدمت می باشد.قبل از قیمت گذاری به پیوست مراجعه شود. استعلام کدخدمت مشابه می باشد.مقدارحدود3000تن جهت ترخیص نخود ولپه وارداتی موردخدمت می باشد.قبل از قیمت گذاری به پیوست مراجعه شود. 25/05/1402 08:32:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استریپ و استاف کانتینر(نوبت دوم) مناقصه انجام عملیات استریپ و استاف کانتینر(نوبت دوم) 24/05/1402 06:43:44 ق.ظ مناقصه انجام عملیات خن کاری و مهار کانتینر در ترمینال کانتینری مناقصه انجام عملیات خن کاری و مهار کانتینر در ترمینال کانتینری 24/05/1402 06:43:00 ق.ظ استعلام کارگزار صادرات و ارزیابی آمادگی صادرات استعلام کارگزار صادرات و ارزیابی آمادگی صادرات 22/05/1402 08:04:00 ق.ظ مناقصه انجام امور دپو ، بارگیری و انجام امور گمرکی صادرات محصولات مناقصه انجام امور دپو ، بارگیری و انجام امور گمرکی صادرات محصولات 22/05/1402 05:45:32 ق.ظ استعلام خرید خدمات حمل و ترخیص کالا طبق شرح پیوست استعلام خرید خدمات حمل و ترخیص کالا طبق شرح پیوست 21/05/1402 06:33:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات خن کاری و مهار کانتینر مناقصه عمومی انجام عملیات خن کاری و مهار کانتینر 21/05/1402 05:34:47 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  نوبت دوم مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  21/05/1402 04:57:21 ق.ظ مناقصه ترخیص محموله های صادراتی - نوبت دوم مناقصه ترخیص محموله های صادراتی - نوبت دوم 18/05/1402 05:39:34 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  17/05/1402 04:04:44 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استریپ و استافینگ کانتینر مناقصه انجام عملیات استریپ و استافینگ کانتینر 16/05/1402 05:30:19 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  16/05/1402 04:46:38 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت و بازرسی بر محصولات مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت و بازرسی بر محصولات 16/05/1402 04:36:22 ق.ظ مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  مناقصه ترخیص کالاهای وارداتی فولاد خوزستان از گمرکات  15/05/1402 11:02:56 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت و بازرسی بر محصولات مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت و بازرسی بر محصولات 15/05/1402 04:44:11 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت و بازرسی بر محصولات مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت و بازرسی بر محصولات 14/05/1402 11:38:17 ق.ظ فراخوان ارزیابی مشاور امکانسنجی ایجاد شبکه صادراتی در رشته های صنعتی برق و الکترونیک و خکشبار- نوبت دوم فراخوان ارزیابی مشاور امکانسنجی ایجاد شبکه صادراتی در رشته های صنعتی برق و الکترونیک و خکشبار- نوبت دوم 14/05/1402 08:22:08 ق.ظ فراخوان عمومی و اطلاع رسانی برای فروش محصولات گلخانه ای فراخوان عمومی و اطلاع رسانی برای فروش محصولات گلخانه ای 14/05/1402 08:12:15 ق.ظ فراخوان ارزیابی مشاور امکانسنجی ایجاد شبکه صادراتی در رشته های صنعتی برق و الکترونیک و خکشبار فراخوان ارزیابی مشاور امکانسنجی ایجاد شبکه صادراتی در رشته های صنعتی برق و الکترونیک و خکشبار 10/05/1402 06:02:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت، باززسی بر بارگیری، تخلیه محصولات صادراتی و مخازن کشتی فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت، باززسی بر بارگیری، تخلیه محصولات صادراتی و مخازن کشتی 10/05/1402 05:31:19 ق.ظ