ترخیص کالا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای عملیات ترانزیت و ترخیص کالا استعلام اجرای عملیات ترانزیت و ترخیص کالا 06/11/1401 05:37:08 ق.ظ استعلام اجرای عملیات ترانزیت و ترخیص کالا استعلام اجرای عملیات ترانزیت و ترخیص کالا 05/11/1401 05:55:13 ق.ظ استعلام اجرای عملیات ترانزیت و ترخیص کالا استعلام اجرای عملیات ترانزیت و ترخیص کالا 04/11/1401 08:19:42 ق.ظ استعلام ترخیص کالا استعلام ترخیص کالا 04/11/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام ترخیص وتررانزیت وحمل لوله 120 اینچی ازاسکه رجایی به کشتی سازی طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد. استعلام ترخیص وتررانزیت وحمل لوله 120 اینچی ازاسکه رجایی به کشتی سازی طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد. 03/11/1401 01:34:00 ب.ظ مناقصه خدمات انبارداری ، امور بازرگانی ، ترخیص و امور گمرکی - نوبت دوم مناقصه خدمات انبارداری ، امور بازرگانی ، ترخیص و امور گمرکی - نوبت دوم 26/10/1401 07:55:49 ق.ظ مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات 25/10/1401 10:08:18 ق.ظ مناقصه خدمات انبارداری ، امور بازرگانی ، ترخیص و امور گمرکی مناقصه خدمات انبارداری ، امور بازرگانی ، ترخیص و امور گمرکی 25/10/1401 07:25:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه مقدار300هزارتن انواع کودهای شیمیایی فله وخاک فسفات ازکشتی های وارده به بندرعباس ،کیسه گیری وتوزین وسردوزی وبارگیری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه مقدار300هزارتن انواع کودهای شیمیایی فله وخاک فسفات ازکشتی های وارده به بندرعباس ،کیسه گیری وتوزین وسردوزی وبارگیری 25/10/1401 05:11:00 ق.ظ فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی ...- نوبت دوم 25/10/1401 05:28:22 ق.ظ فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی ... فراخوان مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی ... 24/10/1401 07:20:06 ق.ظ استعلام انجام تمام امور ترخیص 300 هزار تن نهاده های دامی وارداتی از طریق بندر چابهار استعلام انجام تمام امور ترخیص 300 هزار تن نهاده های دامی وارداتی از طریق بندر چابهار 22/10/1401 01:34:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات انبار داری، امور بازرگانی، ترخیص و امور گمرکی مورد نیاز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات انبار داری، امور بازرگانی، ترخیص و امور گمرکی مورد نیاز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 19/10/1401 05:34:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تخلیه و بارگیری، بسته بندی، تنظیفات، آبدارخانه، باغبانی، نجاری، تزاریت کالا، عملیات ساحلی، امور دفتری، خدمات اداری....1401/029/ت ا مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تخلیه و بارگیری، بسته بندی، تنظیفات، آبدارخانه، باغبانی، نجاری، تزاریت کالا، عملیات ساحلی، امور دفتری، خدمات اداری....1401/029/ت ا 18/10/1401 08:54:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات 14/10/1401 05:25:13 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، تنظیمات ، آبدارخانه ، باغبانی..- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی مناقصه تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، تنظیمات ، آبدارخانه ، باغبانی..- نوبت دوم 13/10/1401 06:56:33 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات 13/10/1401 06:51:39 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران استایرن منومر، گسولین و LPG - نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران استایرن منومر، گسولین و LPG - نوبت دوم 13/10/1401 05:08:39 ق.ظ مناقصه جذب کارگزار فروش محصول کیوی مرحله دوم مناقصه جذب کارگزار فروش محصول کیوی مرحله دوم 12/10/1401 08:06:02 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات 12/10/1401 07:19:58 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، تنظیمات ، آبدارخانه ، باغبانی.. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، تنظیمات ، آبدارخانه ، باغبانی.. 12/10/1401 07:16:33 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات مناقصه اجرای عملیات خنکاری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات حمل غلات 10/10/1401 05:42:42 ق.ظ فراخوان عمومی واردات کامیون کشنده دست دوم فراخوان عمومی واردات کامیون کشنده دست دوم 10/10/1401 04:59:58 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران استایرن منومر، گسولین و LPG فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران استایرن منومر، گسولین و LPG 07/10/1401 05:08:42 ق.ظ آگهی واگذاری امور تصدی گری حوزه صادرات... آگهی واگذاری امور تصدی گری حوزه صادرات... 05/10/1401 05:07:51 ق.ظ مناقصه انجام امور واردات، صادرات و ترخیص قطعات ، ماشین آلات و اقلام دارویی مناقصه انجام امور واردات، صادرات و ترخیص قطعات ، ماشین آلات و اقلام دارویی 01/10/1401 06:18:44 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی - نوبت چهارم فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی - نوبت چهارم 30/09/1401 06:43:45 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت سوم فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت سوم 29/09/1401 06:56:24 ق.ظ استعلام ترخیص مقدار 120000تن محمولات علوفه ای دربنادر انزلی - کاسپین - آستارا استعلام ترخیص مقدار 120000تن محمولات علوفه ای دربنادر انزلی - کاسپین - آستارا 27/09/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام ترخیص مقدار 120هزار تن محمولات علوفه ای در3 بندر (بندرانزلی- بندرکاسپین- بندر آستارا) استعلام ترخیص مقدار 120هزار تن محمولات علوفه ای در3 بندر (بندرانزلی- بندرکاسپین- بندر آستارا) 24/09/1401 07:22:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار واردات کامیون کشنده کارکرده فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار واردات کامیون کشنده کارکرده 22/09/1401 07:15:02 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری ترخیص کالا از گمرک  مناقصه عمومی واگذاری ترخیص کالا از گمرک  22/09/1401 05:56:15 ق.ظ مناقصه ترخیص و ترانزیت داخلی محصولات وارداتی پتروشیمی.. مناقصه ترخیص و ترانزیت داخلی محصولات وارداتی پتروشیمی.. 20/09/1401 06:29:40 ق.ظ مناقصه اجاره انبار... مناقصه اجاره انبار... 19/09/1401 12:15:38 ب.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت سوم فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت سوم 19/09/1401 07:03:51 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت دوم  فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی 19/09/1401 07:02:47 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی خدمات بندری و خن کاری شمش صادراتی نوبت دوم  آگهی مناقصه عمومی خدمات بندری و خن کاری شمش صادراتی نوبت دوم  14/09/1401 05:21:30 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی واگذاری امتیاز خدمات تخلیه و بارگیری امور بندری آگهی فراخوان عمومی واگذاری امتیاز خدمات تخلیه و بارگیری امور بندری 12/09/1401 12:45:50 ب.ظ آگهی مناقصه عمومی خدمات بندری و خن کاری شمش صادراتی آگهی مناقصه عمومی خدمات بندری و خن کاری شمش صادراتی 12/09/1401 07:41:21 ق.ظ استعلام قرارداد ترخیص 600 کانتینر محمولات پروتئینی از اسکله شهید رجایی هرمزگان(شرکت پشتیبانی امور دام هرمزگان) استعلام قرارداد ترخیص 600 کانتینر محمولات پروتئینی از اسکله شهید رجایی هرمزگان(شرکت پشتیبانی امور دام هرمزگان) 10/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام ترخیص مقدار 120هزار تن محمولات علوفه ای در3 بندر (بندرانزلی- بندرکاسپین- بندر آستارا) استعلام ترخیص مقدار 120هزار تن محمولات علوفه ای در3 بندر (بندرانزلی- بندرکاسپین- بندر آستارا) 07/09/1401 10:26:00 ق.ظ استعلام فراخوان واگذاری امور تصدی¬گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و بازرسی و نمونه برداری واحدهای تولیدی سطح استان استعلام فراخوان واگذاری امور تصدی¬گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و بازرسی و نمونه برداری واحدهای تولیدی سطح استان 06/09/1401 10:19:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک  تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک  05/09/1401 05:39:43 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک  تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک  03/09/1401 05:38:25 ق.ظ مناقصه انجام خدمات لجستیک مناقصه انجام خدمات لجستیک 02/09/1401 08:18:56 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک  تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک  02/09/1401 07:53:17 ق.ظ استعلام قرارداد ترخیص 600 کانتینر محمولات پروتئینی از اسکله شهید رجایی استان هرمزگان-شرکت پشتیبانی امور دام هرمزگان استعلام قرارداد ترخیص 600 کانتینر محمولات پروتئینی از اسکله شهید رجایی استان هرمزگان-شرکت پشتیبانی امور دام هرمزگان 02/09/1401 06:04:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات لجستیک تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک تجدید 02/09/1401 06:11:29 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی 01/09/1401 05:45:14 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی نوبت دوم 30/08/1401 06:37:30 ق.ظ مناقصه جذب کارگزار فروش محصول کیوی  مناقصه جذب کارگزار فروش محصول کیوی  29/08/1401 05:03:55 ق.ظ مناقصه پیمانکاری ترخیص محموله های گمرکی مناقصه پیمانکاری ترخیص محموله های گمرکی 23/08/1401 06:14:47 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام کلیه امور گمرکی 17/08/1401 06:39:07 ق.ظ استعلام کلیه امور مربوط به گمرکی و ترخیص کالاهای متعلقه را از طریق شرکت های فعال در خصوص امور گمرکی و.. را در قالب قرارداد یا تفاهم نامه انجام دهد استعلام کلیه امور مربوط به گمرکی و ترخیص کالاهای متعلقه را از طریق شرکت های فعال در خصوص امور گمرکی و.. را در قالب قرارداد یا تفاهم نامه انجام دهد 17/08/1401 06:18:00 ق.ظ استعلام فراخوان واگذاری امور تصدی¬گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و بازرسی و نمونه برداری واحدهای تولیدی سطح استان استعلام فراخوان واگذاری امور تصدی¬گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و بازرسی و نمونه برداری واحدهای تولیدی سطح استان 16/08/1401 05:32:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  -نوبت دوم تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  16/08/1401 05:26:49 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  14/08/1401 08:56:49 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  12/08/1401 06:11:17 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  تجدید مناقصه ارائه خدمات لجستیک  11/08/1401 06:48:09 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک تجدید مناقصه انجام خدمات لجستیک 11/08/1401 05:03:33 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری تجدید مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری 09/08/1401 07:26:04 ق.ظ فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای تجدید فراخوان مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای تجدید 01/08/1401 07:25:14 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه اشتغال به کار مناقصه انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه اشتغال به کار 28/07/1401 06:41:28 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه اشتغال به کار مناقصه انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه اشتغال به کار 27/07/1401 08:13:08 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه اشتغال به کار مناقصه انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه اشتغال به کار 26/07/1401 11:40:46 ق.ظ فراخوان شناسایی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت و... فراخوان شناسایی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت و... 25/07/1401 06:19:16 ق.ظ فراخوان شناسایی شرکتهای فعال در زمینه واردات کامیون کشنده و کمپرسی فراخوان شناسایی شرکتهای فعال در زمینه واردات کامیون کشنده و کمپرسی 23/07/1401 07:14:59 ق.ظ مناقصه  اجاره انبار و عملیات تخلیه ، انبارداری و بارگیری مناقصه  اجاره انبار و عملیات تخلیه ، انبارداری و بارگیری 23/07/1401 06:53:13 ق.ظ مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری 18/07/1401 06:59:02 ق.ظ مناقصه عملیات تخلیه، انبارش، بارچینی و نگهداری محصولات مناقصه عملیات تخلیه، انبارش، بارچینی و نگهداری محصولات 18/07/1401 06:32:07 ق.ظ استعلام واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات و بازارچه های استان آذربایجان غربی استعلام واگذاری امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات و بازارچه های استان آذربایجان غربی 17/07/1401 09:02:00 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل کالا در بندر تجاری - نوبت دوم تجدید مناقصه و مزایده انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل کالا در بندر تجاری - نوبت دوم 17/07/1401 06:09:37 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل کالا در بندر تجاری تجدید مناقصه و مزایده انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل کالا در بندر تجاری 16/07/1401 07:55:49 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی تجدید نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی تجدید نوبت دوم 09/07/1401 08:40:37 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی 06/07/1401 05:02:19 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتی تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتی 31/06/1401 06:33:08 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتی تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتی 30/06/1401 08:43:34 ق.ظ مناقصه خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا ... مناقصه خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا ... 30/06/1401 05:24:21 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتی تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتی 29/06/1401 06:39:35 ق.ظ مناقصه تخلیه، بارگیری، دپوسازی، خن کاری و خدمات بندری و اظهار صادراتی مناقصه تخلیه، بارگیری، دپوسازی، خن کاری و خدمات بندری و اظهار صادراتی 28/06/1401 05:15:32 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه آنها تجدید مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه آنها 27/06/1401 06:58:44 ق.ظ مناقصه امور دپو، بارگیری و انجام امور گمرکی صادرات محصولات مناقصه امور دپو، بارگیری و انجام امور گمرکی صادرات محصولات 20/06/1401 06:01:51 ق.ظ مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی - نوبت دوم مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی - نوبت دوم 19/06/1401 05:34:50 ق.ظ مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کاری مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کاری 17/06/1401 06:22:59 ق.ظ مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کاری مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کاری 16/06/1401 09:26:17 ق.ظ مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی 16/06/1401 05:33:07 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات 15/06/1401 08:56:02 ق.ظ مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کاری مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کاری 15/06/1401 05:50:20 ق.ظ مناقصه شناسایی شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل مناقصه شناسایی شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل 15/06/1401 04:19:57 ق.ظ مناقصه عمومی انجام تشریفات گمرکی و عملیات تخریص کالا  مناقصه عمومی انجام تشریفات گمرکی و عملیات تخریص کالا  15/06/1401 04:03:38 ق.ظ استعلام ترخیص محموله گوشت مرغ منجمد وارداتی از سردخانه تحت کلید گمرک استان اصفهان در حدود 130 کانتینر استعلام ترخیص محموله گوشت مرغ منجمد وارداتی از سردخانه تحت کلید گمرک استان اصفهان در حدود 130 کانتینر 14/06/1401 10:03:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات 14/06/1401 08:42:45 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات نوبت دوم مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات نوبت دوم 14/06/1401 05:28:08 ق.ظ مناقصه ارائه کلیه خدمات مورد نیاز برای انجام تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالاهای وارداتی و محصولات صادراتی- نوبت دوم مناقصه ارائه کلیه خدمات مورد نیاز برای انجام تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالاهای وارداتی و محصولات صادراتی- نوبت دوم 14/06/1401 05:23:01 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری محصولات 13/06/1401 07:27:32 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات تخلیه، نگهداری، بارگیری، حمل و تخلیه شمش فولادی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات تخلیه، نگهداری، بارگیری، حمل و تخلیه شمش فولادی 13/06/1401 07:01:54 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری فراخوان مناقصه انجام عملیات استافینگ و انبارداری 13/06/1401 04:55:48 ق.ظ مناقصه و مزایده انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل کالا در بندر تجاری مناقصه و مزایده انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل کالا در بندر تجاری 12/06/1401 08:33:44 ق.ظ مناقصه ارائه کلیه خدمات مورد نیاز برای انجام تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالاهای وارداتی و محصولات صادراتی مناقصه ارائه کلیه خدمات مورد نیاز برای انجام تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالاهای وارداتی و محصولات صادراتی 12/06/1401 05:05:22 ق.ظ مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه آنها در کشتی مناقصه عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه آنها در کشتی 08/06/1401 07:42:04 ق.ظ