ترخیص کالا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ...- نوبت دوم مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ...- نوبت دوم 26/03/1403 04:47:01 ق.ظ مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ... مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ... 22/03/1403 06:56:13 ق.ظ مناقصه ترخیص محموله های صادراتی مناقصه ترخیص محموله های صادراتی 20/03/1403 07:21:35 ق.ظ مناقصه ترخیص محموله های وارداتی مناقصه ترخیص محموله های وارداتی 20/03/1403 07:19:52 ق.ظ مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری (تراستی) به منظور کاهش ریسک... مناقصه عمومی جهت انتخاب شرکت کارگزاری (تراستی) به منظور کاهش ریسک... 17/03/1403 05:21:59 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی - نوبت دوم 17/03/1403 04:44:31 ق.ظ آگهی دعوت به همکاری در خصوص سرمایه گذاری جهت تامین و واردات مواد اولیه خارجی - نوبت سوم آگهی دعوت به همکاری در خصوص سرمایه گذاری جهت تامین و واردات مواد اولیه خارجی - نوبت سوم 16/03/1403 06:08:27 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی تجدید مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی 16/03/1403 05:41:41 ق.ظ مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار انجام خدمات ترخیص کالا در گمرکات کشور - نوبت دوم مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار انجام خدمات ترخیص کالا در گمرکات کشور - نوبت دوم 16/03/1403 05:09:06 ق.ظ فراخوان عمومی عملیات کانتینری فراخوان عمومی عملیات کانتینری 13/03/1403 06:07:23 ق.ظ مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار انجام خدمات ترخیص کالا در گمرکات کشور مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار انجام خدمات ترخیص کالا در گمرکات کشور 13/03/1403 05:06:15 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان مناقصه عمومی دو مرحله ای، انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان 13/03/1403 04:17:28 ق.ظ مناقصه ترخیص کلیه محموله های وارداتی و صادراتی مناقصه ترخیص کلیه محموله های وارداتی و صادراتی 12/03/1403 08:37:19 ق.ظ آگهی مناقصه عملیات ترخیص کالاهای آگهی مناقصه عملیات ترخیص کالاهای 10/03/1403 05:25:09 ق.ظ مناقصه عقد قرارداد یکساله ترخیص و ترانزیت مناقصه عقد قرارداد یکساله ترخیص و ترانزیت 08/03/1403 08:40:20 ق.ظ مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی - نوبت سوم مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی - نوبت سوم 03/03/1403 08:08:49 ق.ظ مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی نوبت دوم مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی 31/02/1403 05:32:03 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان مناقصه عمومی دو مرحله ای، انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان 30/02/1403 04:13:04 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر ...- نوبت دوم تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر ...- نوبت دوم 29/02/1403 05:42:22 ق.ظ مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی 27/02/1403 07:52:55 ق.ظ مناقصه, مناقصه شماره م ع پ/۰۰۲/۱۴۰۳/ عملیات صادرات و بارگیری نفت مناقصه, مناقصه شماره م ع پ/۰۰۲/۱۴۰۳/ عملیات صادرات و بارگیری نفت 26/02/1403 08:09:02 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر در بندر امام خمینی (ره) به مقدار 100.000 تن تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر در بندر امام خمینی (ره) به مقدار 100.000 تن 26/02/1403 05:11:43 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی انجام خدمات حجمی مورد نیاز عملیات صادرات و بارگیری نفت و فرآورده ها- نوبت دوم آگهی فراخوان عمومی ارزیابی انجام خدمات حجمی مورد نیاز عملیات صادرات و بارگیری نفت و فرآورده ها- نوبت دوم 26/02/1403 04:49:28 ق.ظ مناقصه ترخیص و ترانزیت داخلی محمولات وارداتی از گمرکات مرزی به مقصد ... مناقصه ترخیص و ترانزیت داخلی محمولات وارداتی از گمرکات مرزی به مقصد ... 25/02/1403 07:03:18 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه م ع پ 1403/002 انجام خدمات حجمی موردنیاز عملیات صادرات و بارگیری نفت و فرآورده های نفتی شرکت پایانه های نفتی ایران در پایان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه م ع پ 1403/002 انجام خدمات حجمی موردنیاز عملیات صادرات و بارگیری نفت و فرآورده های نفتی شرکت پایانه های نفتی ایران در پایان 24/02/1403 07:42:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی ارزیابی انجام خدمات حجمی مورد نیاز عملیات صادرات و بارگیری نفت و فرآورده های آگهی فراخوان عمومی ارزیابی انجام خدمات حجمی مورد نیاز عملیات صادرات و بارگیری نفت و فرآورده های 24/02/1403 05:51:45 ق.ظ مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی... مناقصه انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی... 23/02/1403 05:25:35 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری 22/02/1403 05:44:20 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان مناقصه عمومی دو مرحله ای، انجام عملیات فورواردینگ محصولات صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان 22/02/1403 04:18:36 ق.ظ مناقصه عقد قرارداد یکساله ترخیص و ترانزیت مناقصه عقد قرارداد یکساله ترخیص و ترانزیت 19/02/1403 05:44:17 ق.ظ استعلام جهت ترخیص محمولات (ذرت،جوو کنجاله سویا) از بنادر کاسپین ،انزلی و آستارا بومی بودن شرکت کنندگان الزامی میباشد. استعلام جهت ترخیص محمولات (ذرت،جوو کنجاله سویا) از بنادر کاسپین ،انزلی و آستارا بومی بودن شرکت کنندگان الزامی میباشد. 10/02/1403 10:39:00 ق.ظ استعلام امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 5000 تن(حدود 250کامیون) و با تعداد حدود 87 سند گوشت و مرغ منجمد وارداتی از گمرک یزد استعلام امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 5000 تن(حدود 250کامیون) و با تعداد حدود 87 سند گوشت و مرغ منجمد وارداتی از گمرک یزد 09/02/1403 10:42:00 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات لجستیکی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات لجستیکی 09/02/1403 05:27:18 ق.ظ مناقصه عمومی تعیین کارگزار جهت واگذاری ترخیص کالا از گمرک مناقصه عمومی تعیین کارگزار جهت واگذاری ترخیص کالا از گمرک 06/02/1403 05:00:08 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه م ع پ 1402/038 انجام خدمات تعمیرات اساسی و حوضچه ای یدک کش های ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه م ع پ 1402/038 انجام خدمات تعمیرات اساسی و حوضچه ای یدک کش های ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران 29/01/1403 06:51:00 ق.ظ استعلام ترخیص 100/000 (یکصد هزار ) تن نهاده های دامی از بنادر امیرآباد،فریدونکنار و نوشهر استعلام ترخیص 100/000 (یکصد هزار ) تن نهاده های دامی از بنادر امیرآباد،فریدونکنار و نوشهر 29/01/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام ترخیص ، اظهار و ثبت در سامانه EPL ، یک میلیون تن کالا در اسکله بندر امام خمینی (ره) مطابق فایل پیوستی استعلام ترخیص ، اظهار و ثبت در سامانه EPL ، یک میلیون تن کالا در اسکله بندر امام خمینی (ره) مطابق فایل پیوستی 27/01/1403 01:07:00 ب.ظ مناقصه دعوت به همکاری در خصوص سرمایه گذاری جهت تامین و واردات مواد اولیه خارجی- نوبت دوم مناقصه دعوت به همکاری در خصوص سرمایه گذاری جهت تامین و واردات مواد اولیه خارجی- نوبت دوم 26/01/1403 05:37:53 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی - نوبت دوم مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی - نوبت دوم 20/01/1403 07:22:26 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی 20/01/1403 03:59:03 ق.ظ مناقصه خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا مناقصه خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا 19/01/1403 05:59:54 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی 19/01/1403 04:02:24 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی - مناقصه روز شنبه هیجدهم فروردین 1403 مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی 18/01/1403 06:58:08 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری 16/01/1403 04:49:10 ق.ظ استعلام انجام عملیات اظهارترخیص تا خروج کالاهای اساسی از گمرک شهید رجائی بندرعباس به مقدار تقریبی 1,500,000 تن استعلام انجام عملیات اظهارترخیص تا خروج کالاهای اساسی از گمرک شهید رجائی بندرعباس به مقدار تقریبی 1,500,000 تن 05/01/1403 06:20:00 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات لجستیکی مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات لجستیکی 26/12/1402 06:01:46 ق.ظ مناقصه نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر - نوبت سوم مناقصه نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر - نوبت سوم 21/12/1402 06:33:21 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 12.000.000 بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار - نوبت دوم مناقصه خرید تعداد 12.000.000 بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار - نوبت دوم 19/12/1402 06:34:08 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 12.000.000 بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار مناقصه خرید تعداد 12.000.000 بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار 16/12/1402 06:53:53 ق.ظ مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی تجدید - نوبت دوم مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی تجدید - نوبت دوم 16/12/1402 06:10:43 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت «انجام کلیه عملیات لجستیکی مناقصه انتخاب پیمانکار جهت «انجام کلیه عملیات لجستیکی 15/12/1402 06:30:50 ق.ظ مناقصه اجاره انبار و عملیات تخلیه، انبارداری و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی مناقصه اجاره انبار و عملیات تخلیه، انبارداری و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی 14/12/1402 07:10:52 ق.ظ تجدید مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی تجدید مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی 14/12/1402 07:06:42 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی)- نوبت دوم مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی)- نوبت دوم 12/12/1402 06:10:14 ق.ظ مناقصه نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر - نوبت دوم مناقصه نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر - نوبت دوم 10/12/1402 05:39:24 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی) مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی) 10/12/1402 05:24:14 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی - نوبت دوم مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی - نوبت دوم 09/12/1402 10:39:30 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری تجدید مناقصه ارائه خدمات و عملیات بندری 08/12/1402 05:10:37 ق.ظ مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی مناقصه انجام فعالیتهای خدمات و پشتیبانی 07/12/1402 11:22:10 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... تجدید مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... 30/11/1402 09:20:25 ق.ظ استعلام امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 6000 تن(حدود 270کامیون) و با تعداد حدود 90 سند گوشت و مرغ منجمد وارداتی از گمرک یزد استعلام امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 6000 تن(حدود 270کامیون) و با تعداد حدود 90 سند گوشت و مرغ منجمد وارداتی از گمرک یزد 30/11/1402 08:58:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... - نوبت دوم 30/11/1402 08:56:48 ق.ظ مناقصه نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر مناقصه نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر 29/11/1402 04:45:59 ق.ظ استعلام واگذاری کلیه امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 3000 تن مرغ وارداتی استعلام واگذاری کلیه امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 3000 تن مرغ وارداتی 25/11/1402 08:40:00 ق.ظ مناقصه دعوت به همکاری در خصوص سرمایه گذاری جهت واردات مواد اولیه خارجی مناقصه دعوت به همکاری در خصوص سرمایه گذاری جهت واردات مواد اولیه خارجی 23/11/1402 06:34:49 ق.ظ استعلام واگذاری کلیه امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 3000 تن مرغ وارداتی استعلام واگذاری کلیه امورات مربوط به اظهار گمرکی و ترخیص قطعی میزان تقریبی 3000 تن مرغ وارداتی 21/11/1402 10:37:00 ق.ظ مناقصه عمومی ترخیص کالا در گمرکات کشور مناقصه عمومی ترخیص کالا در گمرکات کشور 18/11/1402 04:03:43 ق.ظ مناقصه عمومی ترخیص کالا در گمرکات کشور مناقصه عمومی ترخیص کالا در گمرکات کشور 17/11/1402 04:12:43 ق.ظ فراخوان جذب سرمایه گذار جهت خرید، ورود،ترخیص و فروش ماشین آلات راهسازی... فراخوان جذب سرمایه گذار جهت خرید، ورود،ترخیص و فروش ماشین آلات راهسازی... 16/11/1402 08:32:18 ق.ظ مناقصه عمومی ترخیص کالا در گمرکات کشور -مناقصه روز دوشنبه شانزدهم بهمن 1402 مناقصه عمومی ترخیص کالا در گمرکات کشور 16/11/1402 05:46:08 ق.ظ مناقصه انجام امور ترخیص کالا (واردات) در گمرکات کشور مناقصه انجام امور ترخیص کالا (واردات) در گمرکات کشور 16/11/1402 05:14:59 ق.ظ مناقصه عملیات خدمات گمرکی ، ترخیص ،حمل و ثبت سفارش تجهیزات مناقصه عملیات خدمات گمرکی ، ترخیص ،حمل و ثبت سفارش تجهیزات 15/11/1402 05:54:43 ق.ظ استعلام کنترول یونیت بردBBM,....طبق مشخصات استعلام پیوست استعلام کنترول یونیت بردBBM,....طبق مشخصات استعلام پیوست 14/11/1402 09:22:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره 12/11/1402 05:32:04 ق.ظ مناقصه دعوت به همکاری در زمینه واردات مواد اولیه خارجی مصرفی مناقصه دعوت به همکاری در زمینه واردات مواد اولیه خارجی مصرفی 10/11/1402 08:27:28 ق.ظ مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... 03/11/1402 10:00:34 ق.ظ مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... - نوبت دوم مناقصه عملیات تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات... - نوبت دوم 03/11/1402 09:57:38 ق.ظ مناقصه تامین، حمل، واردات، ترخیص و تحویل 50 هزار تن لوله فولادی اسپیرال به قطر 2200 میلمتری همراه با پوشش داخلی و خارجی مناقصه تامین، حمل، واردات، ترخیص و تحویل 50 هزار تن لوله فولادی اسپیرال به قطر 2200 میلمتری همراه با پوشش داخلی و خارجی 03/11/1402 07:21:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کشتی حامل کالاهای فله (گندم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری کشتی حامل کالاهای فله (گندم) 03/11/1402 06:09:00 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه، بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله (گندم) تجدید مناقصه تخلیه، بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله (گندم) 02/11/1402 06:21:17 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ترخیص 21500 متر نوار نقاله تونلی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ترخیص 21500 متر نوار نقاله تونلی تجدید 01/11/1402 06:35:22 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری ترخیص کالا از گمرک  مناقصه عمومی واگذاری ترخیص کالا از گمرک  30/10/1402 05:53:52 ق.ظ مناقصه جهت انتخاب شرکت کارگزاری (تراستی) به منظور کاهش ریسک نگهداری ارزهای حاصل از صادرات مناقصه جهت انتخاب شرکت کارگزاری (تراستی) به منظور کاهش ریسک نگهداری ارزهای حاصل از صادرات 28/10/1402 04:47:05 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات بندری و گمرکی و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی 25/10/1402 05:55:31 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر در بندر امام خمینی (ره) به مقدار 100.000 تن- نوبت دوم تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر در بندر امام خمینی (ره) به مقدار 100.000 تن- نوبت دوم 25/10/1402 05:40:35 ق.ظ مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج تجدید نوبت دوم مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج تجدید نوبت دوم 25/10/1402 05:38:56 ق.ظ مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج در بندر امام خمینی تجدید نوبت دوم مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج در بندر امام خمینی تجدید نوبت دوم 25/10/1402 05:35:15 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج در بندر امام خمینی تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج در بندر امام خمینی 24/10/1402 05:48:48 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای برنج 24/10/1402 05:46:11 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر در بندر امام خمینی (ره) به مقدار 100.000 تن تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای فله ای شکر در بندر امام خمینی (ره) به مقدار 100.000 تن 24/10/1402 04:43:36 ق.ظ مناقصه تعیین ترخیص کار گمرکی برای ترخیص کالاهای وارداتی سال 1403 مناقصه تعیین ترخیص کار گمرکی برای ترخیص کالاهای وارداتی سال 1403 24/10/1402 04:04:08 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-1402-1271 نمایندگی AGENCY نفت و گاز پارس در عسلویه و کیش و سایر بنادر مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-1402-1271 نمایندگی AGENCY نفت و گاز پارس در عسلویه و کیش و سایر بنادر 23/10/1402 11:24:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات دپو و بارگیری و ترخیص و انجام امور گمرکی جهت صادرات کلینکر مناقصه انجام خدمات دپو و بارگیری و ترخیص و انجام امور گمرکی جهت صادرات کلینکر 23/10/1402 06:38:58 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره در امور بازاریابی و ارائه تحلیل های بین المللی.... فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره در امور بازاریابی و ارائه تحلیل های بین المللی.... 23/10/1402 06:13:23 ق.ظ مناقصه تعیین ترخیص کار گمرکی برای ترخیص کالاهای وارداتی سال 1403 مناقصه تعیین ترخیص کار گمرکی برای ترخیص کالاهای وارداتی سال 1403 23/10/1402 04:01:39 ق.ظ مناقصه تعیین ترخیص کار گمرکی برای ترخیص کالاهای وارداتی سال 1403 - مناقصه روز پنجشنبه بیست و یکم دی 1402 مناقصه تعیین ترخیص کار گمرکی برای ترخیص کالاهای وارداتی سال 1403 21/10/1402 05:59:06 ق.ظ استعلام انجام کلیه امورگمرکی وترخیص کنجاله سویا،جو و ذرت وارداتی بمقدار تقریبی 300 هزارتن از طریق بندرچابهار(قرارداد ترخیص کالا) طبق اسناد پیوستی استعلام انجام کلیه امورگمرکی وترخیص کنجاله سویا،جو و ذرت وارداتی بمقدار تقریبی 300 هزارتن از طریق بندرچابهار(قرارداد ترخیص کالا) طبق اسناد پیوستی 21/10/1402 01:40:00 ب.ظ مناقصه انجام کلیه عملیات گمرکی و حمل کلینکر نوبت سوم مناقصه انجام کلیه عملیات گمرکی و حمل کلینکر نوبت سوم 20/10/1402 05:18:03 ق.ظ مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات و تشریفات گمرکی از گمرکات... مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات و تشریفات گمرکی از گمرکات... 20/10/1402 04:00:08 ق.ظ مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات و تشریفات گمرکی از گمرکات... مناقصه عمومی انجام کلیه عملیات و تشریفات گمرکی از گمرکات... 19/10/1402 04:13:14 ق.ظ