دریچه و کانال هوا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تفکیک اتاق سرور از اتاق برق /تفکیک اتاق سرور از اتاق کارشناس /حذف / مسدود نمودن پنجره موجود/ عایق بندی ضد حریق دیوارها / جمع آوری دریچه ... استعلام تفکیک اتاق سرور از اتاق برق /تفکیک اتاق سرور از اتاق کارشناس /حذف / مسدود نمودن پنجره موجود/ عایق بندی ضد حریق دیوارها / جمع آوری دریچه ... 10/09/1401 01:46:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... 09/09/1401 11:17:30 ق.ظ استعلام تهیه و اجرا سانتریفیوژو کانال تهئیه هود آشپزخانه ندامتگاه های تابعه به شرح لیست پیوستی ارائه برگ بازدید وپیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی استعلام تهیه و اجرا سانتریفیوژو کانال تهئیه هود آشپزخانه ندامتگاه های تابعه به شرح لیست پیوستی ارائه برگ بازدید وپیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی 08/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام شستشوی کانال اگزاست و هواکش آشپزخانه با آب گرم و واتر جت جهت دو کانال به طول تقریبی 50 متر طول- استعلام شستشوی کانال اگزاست و هواکش آشپزخانه با آب گرم و واتر جت جهت دو کانال به طول تقریبی 50 متر طول- 08/09/1401 07:38:00 ق.ظ استعلام تجهیز سالن کنفرانس ، سایت ستاد استعلام تجهیز سالن کنفرانس ، سایت ستاد 08/09/1401 02:04:00 ب.ظ مناقصه تهیه پروفیل ، ساخت و نصب تمامی بازشوها اعم از پنجره ها ، درب های بالکنی و دریچه های بازدید.... مناقصه تهیه پروفیل ، ساخت و نصب تمامی بازشوها اعم از پنجره ها ، درب های بالکنی و دریچه های بازدید.... 07/09/1401 10:40:33 ق.ظ استعلام عملیات اجرای ساپورت و دودکش موتور خانه اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان استعلام عملیات اجرای ساپورت و دودکش موتور خانه اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان 07/09/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب و اجرای لوله کشی هوا ساز واحد آشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/ بازدید الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد استعلام تهیه و نصب و اجرای لوله کشی هوا ساز واحد آشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/ بازدید الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد 06/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام RAPTURE (BURST) DISK مطابق مشخصات پیوستی استعلام RAPTURE (BURST) DISK مطابق مشخصات پیوستی 06/09/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام دورکن برقی_لبه چسبان_مکنده صنعتی(تمامی اقلام بایستی تولید داخل کشور باشد) استعلام دورکن برقی_لبه چسبان_مکنده صنعتی(تمامی اقلام بایستی تولید داخل کشور باشد) 06/09/1401 08:37:00 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه فن اگزاست 45000 و 40000cfm در محدوده شرقی ... 06/09/1401 07:49:57 ق.ظ استعلام خرید کانال هواساز دستگاه پکیج مرکز pc کرمانشاه استعلام خرید کانال هواساز دستگاه پکیج مرکز pc کرمانشاه 06/09/1401 05:06:00 ق.ظ استعلام طبق لیست پیوست ارائه پیش فاکتوربامشخصات کامل در سیستم اجباری - بازدیداجباری -پروانه کسب مربوط به همان شغل اجباری درغیراینصورت تامین کننده ایطال میشود استعلام طبق لیست پیوست ارائه پیش فاکتوربامشخصات کامل در سیستم اجباری - بازدیداجباری -پروانه کسب مربوط به همان شغل اجباری درغیراینصورت تامین کننده ایطال میشود 05/09/1401 07:56:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... استعلام تهیه و اجرای کاغذ دیواری... 03/09/1401 08:27:09 ق.ظ استعلام الکترو موتور فن کوئل / مطابق لیست پیوست استعلام الکترو موتور فن کوئل / مطابق لیست پیوست 03/09/1401 06:21:00 ق.ظ استعلام کانال شاسی کشی شده طبق فایل پیوست. استعلام کانال شاسی کشی شده طبق فایل پیوست. 03/09/1401 01:50:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای عملیات کانالهای تهویه ( دمنده و مکنده) الزام به تکمیل اطلاعات پیوست در سامانه در غیر اینصورت ابطال قیمت گذاری استعلام تهیه و اجرای عملیات کانالهای تهویه ( دمنده و مکنده) الزام به تکمیل اطلاعات پیوست در سامانه در غیر اینصورت ابطال قیمت گذاری 03/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام تهیه و ساخت یک عدد دریچه بازدید به همراه کلاف فلزی از جنس گالوانیزه طبق اطلاعات پیوست الزام به الصاق پیش فاکتور و ابطال قطعی در صورت نزاشتن استعلام تهیه و ساخت یک عدد دریچه بازدید به همراه کلاف فلزی از جنس گالوانیزه طبق اطلاعات پیوست الزام به الصاق پیش فاکتور و ابطال قطعی در صورت نزاشتن 03/09/1401 01:14:00 ب.ظ استعلام خرید و نصب کانال کولر و متعلقات جهت مرکز آموزش بهورزی قاین خراسان جنوبی استعلام خرید و نصب کانال کولر و متعلقات جهت مرکز آموزش بهورزی قاین خراسان جنوبی 02/09/1401 09:56:00 ق.ظ مناقصه تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود - نوبت دوم مناقصه تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود - نوبت دوم 02/09/1401 09:29:54 ق.ظ استعلام تهیه و نصب و اجرای لوله کشی هوا ساز واحد اشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/بازدید الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد استعلام تهیه و نصب و اجرای لوله کشی هوا ساز واحد اشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/بازدید الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد 02/09/1401 02:46:00 ب.ظ مناقصه تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود مناقصه تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود 01/09/1401 10:20:31 ق.ظ استعلام تهیه واجرای کانال کشی آشپز خانه با ورق گالوانیزه به متراژ 295متر مربع وبازکردان کانالهای قبلی اصلی استاندارد ضمانت دار استعلام تهیه واجرای کانال کشی آشپز خانه با ورق گالوانیزه به متراژ 295متر مربع وبازکردان کانالهای قبلی اصلی استاندارد ضمانت دار 01/09/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام انجام کانال کشی (اسپیرال) جهت دستگاه اگزوز فن به متراژ تقریبی 20 متر طول جهت ساختمان دفتر معاونت خرید راهبردی تامین اجتماعی(طبق فایل پیوست) استعلام انجام کانال کشی (اسپیرال) جهت دستگاه اگزوز فن به متراژ تقریبی 20 متر طول جهت ساختمان دفتر معاونت خرید راهبردی تامین اجتماعی(طبق فایل پیوست) 01/09/1401 04:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امام حسین (ع)خط دو متروی شیراز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امام حسین (ع)خط دو متروی شیراز 01/09/1401 04:53:00 ق.ظ استعلام ساخت کمد دیواری ایستاده 22 متر ، CNCروی درب فن کویل 6 عدد،درب کمد دیواری3 عدد استعلام ساخت کمد دیواری ایستاده 22 متر ، CNCروی درب فن کویل 6 عدد،درب کمد دیواری3 عدد 01/09/1401 01:31:00 ب.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد.درخواست طبق فایل پی وست می باشد.سی اف ام سنجی دریچه های تهویه بیمارستان. استعلام ایران کد مشابه می باشد.درخواست طبق فایل پی وست می باشد.سی اف ام سنجی دریچه های تهویه بیمارستان. 01/09/1401 01:01:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای کانال کشی تهویه ( دمنده و مکنده ) پروژه گسترش لابی آسانسورهای بال شمالی درمانگاه طبق استعلام پیوست استعلام تهیه و اجرای کانال کشی تهویه ( دمنده و مکنده ) پروژه گسترش لابی آسانسورهای بال شمالی درمانگاه طبق استعلام پیوست 01/09/1401 12:57:00 ب.ظ استعلام خرید و نصب کانال کولر و متعلقات جهت مرکز آموزش بهورزی قاین خراسان جنوبی استعلام خرید و نصب کانال کولر و متعلقات جهت مرکز آموزش بهورزی قاین خراسان جنوبی 30/08/1401 08:22:00 ق.ظ استعلام انتقال ونصب وکانال کشی وبرق کشی پکیج 49 تنی سالن ورزشی علوم ورزشی استعلام انتقال ونصب وکانال کشی وبرق کشی پکیج 49 تنی سالن ورزشی علوم ورزشی 29/08/1401 05:23:00 ق.ظ استعلام طبق لیست پیوست ارائه پیش فاکتوربامشخصات کامل در سیستم اجباری - بازدیداجباری -پروانه کسب مربوط به همان شغل اجباری درغیراینصورت تامین کننده ایطال میشود استعلام طبق لیست پیوست ارائه پیش فاکتوربامشخصات کامل در سیستم اجباری - بازدیداجباری -پروانه کسب مربوط به همان شغل اجباری درغیراینصورت تامین کننده ایطال میشود 29/08/1401 05:02:00 ق.ظ استعلام ساخت و نصب 6 عدد دریچه بازدید به ابعاد تقریبی 60*60 جهت دریچه بازدید فضای هوای گرم دیزل ژنراتورهای mwm استعلام ساخت و نصب 6 عدد دریچه بازدید به ابعاد تقریبی 60*60 جهت دریچه بازدید فضای هوای گرم دیزل ژنراتورهای mwm 29/08/1401 03:18:00 ب.ظ استعلام کانال هواساز گالوانیزه استعلام کانال هواساز گالوانیزه 29/08/1401 02:09:00 ب.ظ استعلام موتور با محرک الکتریکی تدریجی هانیول طبق درخواست پیوست استعلام موتور با محرک الکتریکی تدریجی هانیول طبق درخواست پیوست 28/08/1401 05:16:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب و اجرای لولخ کشی هوا ساز واحد آشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/بازدید از محل الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد استعلام تهیه و نصب و اجرای لولخ کشی هوا ساز واحد آشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/بازدید از محل الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد 28/08/1401 09:32:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب کانال کولر و متعلقات جهت مرکز آموزش بهورزی قاین خراسان جنوبی استعلام خرید و نصب کانال کولر و متعلقات جهت مرکز آموزش بهورزی قاین خراسان جنوبی 26/08/1401 06:49:00 ق.ظ استعلام ساخت و نصب دمپر AL در ورودی کانال های تهویه طبق فایل پیوست استعلام ساخت و نصب دمپر AL در ورودی کانال های تهویه طبق فایل پیوست 26/08/1401 04:33:00 ب.ظ استعلام دفلکتور استعلام دفلکتور 26/08/1401 04:24:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای عملیات کانال کشی تهویه مطبوع به شرح لیست پیوست در قالب قرارداد یک ساله استعلام تهیه و اجرای عملیات کانال کشی تهویه مطبوع به شرح لیست پیوست در قالب قرارداد یک ساله 25/08/1401 03:37:00 ب.ظ استعلام چندمنظوره-دریچه براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-دریچه براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 24/08/1401 07:18:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای پانسیون تیپ110 متری در مرکز درمانی روستای نوغاب. (اصلاحیه :سیستم سرمایشی بااجرای کانال کولربا کولر آبی سپهر الکتریک 5000 می باشد.) استعلام تهیه مصالح و اجرای پانسیون تیپ110 متری در مرکز درمانی روستای نوغاب. (اصلاحیه :سیستم سرمایشی بااجرای کانال کولربا کولر آبی سپهر الکتریک 5000 می باشد.) 24/08/1401 06:10:00 ق.ظ تمدید مناقصه تعمیرات اساسی DAMPERS و تعویض سوپر هیتر تمدید مناقصه تعمیرات اساسی DAMPERS و تعویض سوپر هیتر 23/08/1401 06:52:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ...- نوبت دوم 23/08/1401 05:44:39 ق.ظ استعلام تهیه ، ساخت و نصب کانال هواساز استعلام تهیه ، ساخت و نصب کانال هواساز 23/08/1401 01:36:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای عملیات کانال تهویه پروژه رستوران آمفی تئاتر مطابق با شرایط استعلام پیوست استعلام تهیه و اجرای عملیات کانال تهویه پروژه رستوران آمفی تئاتر مطابق با شرایط استعلام پیوست 21/08/1401 10:06:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای کانال تهویه ورودی شماره 3 بیمارستان استعلام تهیه و اجرای کانال تهویه ورودی شماره 3 بیمارستان 21/08/1401 09:19:00 ق.ظ استعلام کانال 185 مترازورق100و75و60-فلنج اتصالات 75جفت از نبشی 3 دریچه 50در50سقفی 21عدددریچه دیواری 25در60 12 عدد با ساپورت و نصب با بازدید 09127220134اکبری استعلام کانال 185 مترازورق100و75و60-فلنج اتصالات 75جفت از نبشی 3 دریچه 50در50سقفی 21عدددریچه دیواری 25در60 12 عدد با ساپورت و نصب با بازدید 09127220134اکبری 21/08/1401 08:47:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ... فراخوان مناقصه و مزایده خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 ... 21/08/1401 07:49:52 ق.ظ استعلام تهیه و نصب دریچه به ابعاد 45*45 چهارعدد- 45*36 دو عدد- 55*45 یک عدد- 70*46 یک عدد- 45*43 یک عدد از ورق گالوانیزه با رنگ سفید کوره ای استعلام تهیه و نصب دریچه به ابعاد 45*45 چهارعدد- 45*36 دو عدد- 55*45 یک عدد- 70*46 یک عدد- 45*43 یک عدد از ورق گالوانیزه با رنگ سفید کوره ای 21/08/1401 10:31:00 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی دو دستگاه HVAC به همراه عایق کاری و ترمیم کانال های تهویه هوا مطابق شرح کار کارشناس:امامی 09125512843 علیمیرزایی09300930075 استعلام تعمیرات اساسی دو دستگاه HVAC به همراه عایق کاری و ترمیم کانال های تهویه هوا مطابق شرح کار کارشناس:امامی 09125512843 علیمیرزایی09300930075 19/08/1401 01:42:00 ب.ظ استعلام اجرای کانال کشی تهویه بال جنوبی درمانگاه بیمارستان میلاد طبق استعلام و مشخصات پیوست استعلام اجرای کانال کشی تهویه بال جنوبی درمانگاه بیمارستان میلاد طبق استعلام و مشخصات پیوست 19/08/1401 01:40:00 ب.ظ استعلام کانال کنی ، لوله کشی و سایر کارهای ساختمانی ایستگاه خنج استعلام کانال کنی ، لوله کشی و سایر کارهای ساختمانی ایستگاه خنج 18/08/1401 10:49:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب و اجرای لوله کشی هوا ساز واحد آشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/بازدید الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد استعلام تهیه و نصب و اجرای لوله کشی هوا ساز واحد آشپزخانه حدودا 400 متر کد مشابه/بازدید الزامی/الزامات پیوست و حتما مطالعه گردد 17/08/1401 01:07:00 ب.ظ مناقصه خرید کلیه اگزاست فن ها، دمنده های فشار مثبت، دمپرها و دریچه های هوا مناقصه خرید کلیه اگزاست فن ها، دمنده های فشار مثبت، دمپرها و دریچه های هوا 16/08/1401 06:10:38 ق.ظ استعلام اکسپنشن کانال هوا GA 7 مطابق با شرایط پیوست استعلام اکسپنشن کانال هوا GA 7 مطابق با شرایط پیوست 15/08/1401 06:44:00 ق.ظ استعلام کانال کولر 24 متر عمودی با ضخامت 75 و 180 متر افقی با ضخامت 50 طبق درخواست پیوست شده-سوالات فنی و بازدید 09177177166 آقای اباذری(پرداخت 2 ماهه) استعلام کانال کولر 24 متر عمودی با ضخامت 75 و 180 متر افقی با ضخامت 50 طبق درخواست پیوست شده-سوالات فنی و بازدید 09177177166 آقای اباذری(پرداخت 2 ماهه) 15/08/1401 05:39:00 ق.ظ استعلام کانال کولر 60*30 به متراژ125متر،فلنج 50*35به تعداد44عدد،دریچه کولر60*30به تعداد11عدد،قاب چوبی 60*30به تعداد11عدد همراه بانصب استعلام کانال کولر 60*30 به متراژ125متر،فلنج 50*35به تعداد44عدد،دریچه کولر60*30به تعداد11عدد،قاب چوبی 60*30به تعداد11عدد همراه بانصب 14/08/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام دریچه هوا و بازدید استعلام دریچه هوا و بازدید 11/08/1401 10:52:00 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی دو دستگاه HVAC به همراه عایق کاری و ترمیم کانال های تهویه هوا مطابق شرح کار کارشناس:امامی 09125512843 علیمیرزایی09300930075 استعلام تعمیرات اساسی دو دستگاه HVAC به همراه عایق کاری و ترمیم کانال های تهویه هوا مطابق شرح کار کارشناس:امامی 09125512843 علیمیرزایی09300930075 11/08/1401 07:33:00 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب و اجرا کانال هوا مناقصه ساخت و نصب و اجرا کانال هوا 11/08/1401 07:48:35 ق.ظ استعلام اگزوزفن و کانال به همراه نصب و راه اندازی طبق مشخصات پیوست قیمت کل ارائه شود. تسویه 2 ماه تماس آقای خیرخواه 09122474599 استعلام اگزوزفن و کانال به همراه نصب و راه اندازی طبق مشخصات پیوست قیمت کل ارائه شود. تسویه 2 ماه تماس آقای خیرخواه 09122474599 11/08/1401 06:53:00 ق.ظ استعلام تهیه ونصب کانال پکیج به شرح پیوست استعلام تهیه ونصب کانال پکیج به شرح پیوست 11/08/1401 05:54:00 ق.ظ استعلام خرید پره آلومینیومی دمپر هوا استعلام خرید پره آلومینیومی دمپر هوا 11/08/1401 04:09:00 ق.ظ استعلام اجرای کانل کشی تهویه بال جنوبی درمانگاه بیمارستان میلاد طبق اطلاعات پیوست بارگذاری شده در سامانه استعلام اجرای کانل کشی تهویه بال جنوبی درمانگاه بیمارستان میلاد طبق اطلاعات پیوست بارگذاری شده در سامانه 11/08/1401 01:50:00 ب.ظ استعلام خرید و ساخت کانال کولر همراه با نصب و ساپورت (تمام کار) جهت پروژه امام مهدی آزادگان با مشخصات لیست پیوست ( پرداخت 2 ماهه ) استعلام خرید و ساخت کانال کولر همراه با نصب و ساپورت (تمام کار) جهت پروژه امام مهدی آزادگان با مشخصات لیست پیوست ( پرداخت 2 ماهه ) 10/08/1401 11:57:00 ق.ظ استعلام تامین پیچ و ابزار و... استعلام تامین پیچ و ابزار و... 10/08/1401 12:12:23 ب.ظ استعلام، دمپر رادیال فن دمپر رادیال فن 10/08/1401 04:34:46 ق.ظ استعلام تعداد 7 عدد فن کوئل کاستی 600 استعلام تعداد 7 عدد فن کوئل کاستی 600 09/08/1401 10:35:00 ق.ظ استعلام دمپر مشعل گازی استعلام دمپر مشعل گازی 09/08/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام دریچه دمش هوا ( ساخت ، اجرا نصب) ایران کد مشابه - بر اساس استعلام در صورت هرگونه سوال فنی با شماره تماس 09173055319 تماس حاصل فرمایید. استعلام دریچه دمش هوا ( ساخت ، اجرا نصب) ایران کد مشابه - بر اساس استعلام در صورت هرگونه سوال فنی با شماره تماس 09173055319 تماس حاصل فرمایید. 09/08/1401 12:58:00 ب.ظ استعلام دفلکتور استعلام دفلکتور 08/08/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام پرشرهوا مشعل دانگس-فتوسل مشعل-موتور دمپر-مانومتر ( طبق مشخصات پیوست) استعلام پرشرهوا مشعل دانگس-فتوسل مشعل-موتور دمپر-مانومتر ( طبق مشخصات پیوست) 08/08/1401 06:24:00 ق.ظ استعلام ساخت واجرای کانال فلزی بطول تقریبی 100 متر به ابعاد 40*40 استعلام ساخت واجرای کانال فلزی بطول تقریبی 100 متر به ابعاد 40*40 08/08/1401 05:28:00 ق.ظ مناقصه ماشینکاری مجموعه قطعه و... مناقصه ماشینکاری مجموعه قطعه و... 07/08/1401 07:52:47 ق.ظ استعلام ونصب عایق الاستومری استعلام ونصب عایق الاستومری 07/08/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام اکسپنشن کانال هوا GA 7 مطابق با شرایط پیوست استعلام اکسپنشن کانال هوا GA 7 مطابق با شرایط پیوست 05/08/1401 07:30:00 ق.ظ استعلام کانال کشی پکیج دنکو مطابق لیست پیوست استعلام کانال کشی پکیج دنکو مطابق لیست پیوست 05/08/1401 12:25:00 ب.ظ استعلام خرید پره آلومینیومی دمپر هوا استعلام خرید پره آلومینیومی دمپر هوا 04/08/1401 04:26:00 ق.ظ استعلام قطعات یدکی بریکر استعلام قطعات یدکی بریکر 03/08/1401 11:35:00 ق.ظ استعلام تجدید ساخت ونصب کانال فلزی گالوانیزه درانبارنفت شهیدرجایی استعلام تجدید ساخت ونصب کانال فلزی گالوانیزه درانبارنفت شهیدرجایی 03/08/1401 10:26:00 ق.ظ استعلام ساخت کانال گالوانیزه طبق لیست پیوست استعلام ساخت کانال گالوانیزه طبق لیست پیوست 03/08/1401 06:55:00 ق.ظ مناقصه خرید مجموعه شیشه های خودروی مینی بوس ... مناقصه خرید مجموعه شیشه های خودروی مینی بوس ... 02/08/1401 06:45:44 ق.ظ استعلام باز و بسته کردن کانال قدیمی و ساخت و نصب کانال اگزاست فن طبق پیوست استعلام باز و بسته کردن کانال قدیمی و ساخت و نصب کانال اگزاست فن طبق پیوست 02/08/1401 06:18:00 ق.ظ استعلام تعویض فایر دمپرهای بیمارستان طبق فایل پیوست. بازدید از محل قبل از اجرا و اعلام پیشنهاد قیمت الزامیست. استعلام تعویض فایر دمپرهای بیمارستان طبق فایل پیوست. بازدید از محل قبل از اجرا و اعلام پیشنهاد قیمت الزامیست. 02/08/1401 06:13:00 ق.ظ فراخوان دو ردیف چرخ دنده... - نوبت دوم فراخوان دو ردیف چرخ دنده... - نوبت دوم 02/08/1401 06:09:37 ق.ظ استعلام، دمپر رادیال فن دمپر رادیال فن 02/08/1401 03:48:30 ق.ظ استعلام دریچه هوا و بازدید استعلام دریچه هوا و بازدید 30/07/1401 09:40:00 ق.ظ استعلام حفر و ساخت کانال مطابق لیست پیوستی استعلام حفر و ساخت کانال مطابق لیست پیوستی 30/07/1401 09:20:00 ق.ظ استعلام ساخت واجرای کانال فلزی بطول تقریبی 100 متر به ابعاد 40*40 استعلام ساخت واجرای کانال فلزی بطول تقریبی 100 متر به ابعاد 40*40 30/07/1401 08:49:00 ق.ظ فراخوان دو ردیف چرخ دنده... فراخوان دو ردیف چرخ دنده... 30/07/1401 06:25:31 ق.ظ استعلام تفکیک اتاق سرور از اتاق برق /تفکیک اتاق سرور از اتاق کارشناس /حذف / مسدود نمودن پنجره موجود در اتاق سرور /حذف لوله های آب عبوری از اتاق سرور استعلام تفکیک اتاق سرور از اتاق برق /تفکیک اتاق سرور از اتاق کارشناس /حذف / مسدود نمودن پنجره موجود در اتاق سرور /حذف لوله های آب عبوری از اتاق سرور 30/07/1401 09:40:00 ق.ظ استعلام خرید دریچه فلزی جهت پروژه پایانه مسافربری استعلام خرید دریچه فلزی جهت پروژه پایانه مسافربری 28/07/1401 08:33:26 ق.ظ استعلام نصب و تعمیر پنجاه دستگاه اگزاست فن حلزونی و قارچی-تعویض موتورهای سوخته و تعویض شفت ویاتاقانها و تویض برزنت و کانال هوا. استعلام نصب و تعمیر پنجاه دستگاه اگزاست فن حلزونی و قارچی-تعویض موتورهای سوخته و تعویض شفت ویاتاقانها و تویض برزنت و کانال هوا. 27/07/1401 10:36:00 ق.ظ استعلام کانال کولر به همراه 6 دریچه استعلام کانال کولر به همراه 6 دریچه 27/07/1401 04:23:00 ق.ظ استعلام دفلکتور استعلام دفلکتور 26/07/1401 11:44:00 ق.ظ استعلام تعویض فایر دمپرهای بیمارستن. بازدید از محل قبل از اجرا و اعلام پیشنهاد قیمت الزامیست. (به قیمت پیشنهادی در صورت عدم بازدید ترتیب اثر داده نمیشود) استعلام تعویض فایر دمپرهای بیمارستن. بازدید از محل قبل از اجرا و اعلام پیشنهاد قیمت الزامیست. (به قیمت پیشنهادی در صورت عدم بازدید ترتیب اثر داده نمیشود) 25/07/1401 08:31:00 ق.ظ استعلام خرید پره آلومینیومی دمپر هوا استعلام خرید پره آلومینیومی دمپر هوا 25/07/1401 04:00:00 ق.ظ استعلام اکسپنشن کانال هوا GA 7 مطابق با شرایط پیوست استعلام اکسپنشن کانال هوا GA 7 مطابق با شرایط پیوست 25/07/1401 01:08:00 ب.ظ استعلام آسیاب پودر کن RS - 200 ... استعلام آسیاب پودر کن RS - 200 ... 24/07/1401 10:07:06 ق.ظ استعلام خرید 9 ردیف انواع قطعات هیدروسیکون ... استعلام خرید 9 ردیف انواع قطعات هیدروسیکون ... 24/07/1401 10:02:32 ق.ظ