جوشکاری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام برشکاری لیزری برد مخزن از ورق 12 استعلام برشکاری لیزری برد مخزن از ورق 12 29/03/1403 10:32:55 ق.ظ استعلام تست فشار و نشتی گیری از هر سیکل... استعلام تست فشار و نشتی گیری از هر سیکل... 29/03/1403 10:23:38 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، نصب کسری نبشی و خار ضد صعود در خط انتقال 230 کیلوولت مناقصه انجام عملیات جوشکاری، نصب کسری نبشی و خار ضد صعود در خط انتقال 230 کیلوولت 29/03/1403 08:20:03 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات استانداردسازی چاله آسانسورهای شهرک شهید خرازی مناقصه اجرای عملیات استانداردسازی چاله آسانسورهای شهرک شهید خرازی 29/03/1403 08:13:15 ق.ظ مناقصه, انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیر مخرب جوش جهت تجهیزات کارگاه استخراج مکا مناقصه, انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیر مخرب جوش جهت تجهیزات کارگاه استخراج مکا 29/03/1403 05:44:56 ق.ظ استعلام ساخت سکوی بازدید استعلام ساخت سکوی بازدید 27/03/1403 12:14:50 ب.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری برشکاری و سنگ زنی خم کردن نصب حدود 220 متر مناقصه انجام عملیات جوشکاری برشکاری و سنگ زنی خم کردن نصب حدود 220 متر 27/03/1403 08:33:07 ق.ظ استعلام 470متر،نرده حفاظ دیواری مدل شاخ گوزنی جنس فلزی، با ارتفاع 90 ،تراکم 40 ،رنگ کوره ای و با جوشکاری تضمینی32 -نصب در محل مور نظر خریدار استعلام 470متر،نرده حفاظ دیواری مدل شاخ گوزنی جنس فلزی، با ارتفاع 90 ،تراکم 40 ،رنگ کوره ای و با جوشکاری تضمینی32 -نصب در محل مور نظر خریدار 27/03/1403 07:21:00 ق.ظ استعلام بازسازی تعداد 20 دستگاه منبع آب سر کلگی واگن خلیج فارس و میلاد مطابق شرح خدمات پیوست استعلام بازسازی تعداد 20 دستگاه منبع آب سر کلگی واگن خلیج فارس و میلاد مطابق شرح خدمات پیوست 27/03/1403 07:08:00 ق.ظ مناقصه نسبت به برشکاری لیزری برد مخزن ورق 12 مناقصه نسبت به برشکاری لیزری برد مخزن ورق 12 27/03/1403 07:02:19 ق.ظ استعلام اجرای عملیات ساخت قطعات فلزی،جوشکاری و برشکاری در سطح محدوده منطقه یک استعلام اجرای عملیات ساخت قطعات فلزی،جوشکاری و برشکاری در سطح محدوده منطقه یک 27/03/1403 06:03:00 ق.ظ مناقصه اجرای عمليات برشکاری کارگاه آهنگری محصولات مناقصه اجرای عمليات برشکاری کارگاه آهنگری محصولات 26/03/1403 12:39:12 ب.ظ آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات جوشكاری ، نصب كسری نیشی و خار ضد صعود آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات جوشكاری ، نصب كسری نیشی و خار ضد صعود 26/03/1403 10:19:07 ق.ظ فراخوان تامین نیروی انسانی - نوبت دوم فراخوان تامین نیروی انسانی - نوبت دوم 26/03/1403 08:01:44 ق.ظ مناقصه شناورسازی و تثبیت سقف مخزن جهت برشکاری ورق های مربوط به مخزن شماره TK - 20003  مناقصه شناورسازی و تثبیت سقف مخزن جهت برشکاری ورق های مربوط به مخزن شماره TK - 20003  26/03/1403 04:52:10 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... 26/03/1403 03:57:36 ق.ظ مناقصه اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار- نوبت دوم مناقصه اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار- نوبت دوم 24/03/1403 05:03:46 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... 24/03/1403 04:09:23 ق.ظ استعلام اجرای ورق گالوانیزه 50دوطرف رنگی باطرح ذوزنقه باکمک پیچ سرمته همراه باجوشکاری قوطی زیر کا در ارتفاع 6متری با توری وپشم شیشه پرداخت 45روزه می باشد استعلام اجرای ورق گالوانیزه 50دوطرف رنگی باطرح ذوزنقه باکمک پیچ سرمته همراه باجوشکاری قوطی زیر کا در ارتفاع 6متری با توری وپشم شیشه پرداخت 45روزه می باشد 24/03/1403 05:42:00 ب.ظ فراخوان تامین نیروی انسانی فراخوان تامین نیروی انسانی 23/03/1403 10:44:19 ق.ظ استعلام سرویس و جوشکاری بویلر 6 تن پاکمن، شامل تعویض لوله آتش خوار و سیمان نسوز دریچه پشت دیگ استعلام سرویس و جوشکاری بویلر 6 تن پاکمن، شامل تعویض لوله آتش خوار و سیمان نسوز دریچه پشت دیگ 23/03/1403 07:22:00 ق.ظ مناقصه انجام امور خدماتی شهرداری مرکز و سازمان های وابسته، کارهای تابلو نویسی.... مناقصه انجام امور خدماتی شهرداری مرکز و سازمان های وابسته، کارهای تابلو نویسی.... 23/03/1403 07:07:19 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش...- مناقصه روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... 23/03/1403 06:51:43 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی مناقصه تامین نیروی انسانی 23/03/1403 06:46:49 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... 23/03/1403 05:53:52 ق.ظ مناقصه اجرای ابنیه سازه تماس با کلر به‌صورت دستمزدی شامل ... مناقصه اجرای ابنیه سازه تماس با کلر به‌صورت دستمزدی شامل ... 23/03/1403 05:07:07 ق.ظ استعلام خدمات جوشکاری طبق شرح پیوست کد خدمت مشابه می باشد. کلیه شرایط و ضوابط پیوست می باشد استعلام خدمات جوشکاری طبق شرح پیوست کد خدمت مشابه می باشد. کلیه شرایط و ضوابط پیوست می باشد 23/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام شرح انجام کار پروژه سانترال مرکزی کپسولهای اکسیژن جدید مجتمع بیمارستانی یاس استعلام شرح انجام کار پروژه سانترال مرکزی کپسولهای اکسیژن جدید مجتمع بیمارستانی یاس 23/03/1403 01:17:00 ب.ظ مناقصه عملیات نسوزکاری در مقاطع زمانی و مناطقی مناقصه عملیات نسوزکاری در مقاطع زمانی و مناطقی 22/03/1403 05:47:11 ق.ظ استعلام ساخت سکوی بازدید (استفاده پرسنل تخلیه سوخت)  استعلام ساخت سکوی بازدید (استفاده پرسنل تخلیه سوخت)  21/03/1403 10:39:58 ق.ظ استعلام خرید تکمیل سایبان انبار مسقف دورباز نیروگاه زواره استعلام خرید تکمیل سایبان انبار مسقف دورباز نیروگاه زواره 21/03/1403 10:29:17 ق.ظ استعلام لوازم ورزشی بر اساس فایل پیوست. ارائه پیش فاکتور الزامی. هزینه ارسال به عهده فروشنده. پرداخت 30 روز کاری میباشد. استعلام لوازم ورزشی بر اساس فایل پیوست. ارائه پیش فاکتور الزامی. هزینه ارسال به عهده فروشنده. پرداخت 30 روز کاری میباشد. 21/03/1403 10:09:00 ق.ظ استعلام عملیات رفع نقص تیرهای برق بهشت زهرا/شامل پاک کردن پوسیدگی/ رنگ امیزی بولت و صفحه ستون و جوشکاری پایه ها استعلام عملیات رفع نقص تیرهای برق بهشت زهرا/شامل پاک کردن پوسیدگی/ رنگ امیزی بولت و صفحه ستون و جوشکاری پایه ها 21/03/1403 05:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی قالب‌ گیری، ریخته‌ گری، تمیزکاری و برشکاری راهگاه‌ ها و تغذیه‌های...نوبت دوم مناقصه عمومی قالب‌ گیری، ریخته‌ گری، تمیزکاری و برشکاری راهگاه‌ ها و تغذیه‌های...نوبت دوم 21/03/1403 05:38:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای خدمات برش ورق در کارگاه سایت کارفرما مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای خدمات برش ورق در کارگاه سایت کارفرما 20/03/1403 10:46:00 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه الکتریکال تیوب باندل ... تجدید نوبت دوم مناقصه خرید یک دستگاه الکتریکال تیوب باندل ... تجدید نوبت دوم 20/03/1403 09:19:38 ق.ظ مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ برج های خطوط انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ برج های خطوط انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم 20/03/1403 07:58:11 ق.ظ استعلام جوشکاری برشکاری و تعویض خط 4 اینچ خروجی گراویتی پمپ های واحد نمکزدایی مارون 3 و لین 3 اینچ مینیموم فلوبک واش واتر فیلترهای نمکزدایی 3 استعلام جوشکاری برشکاری و تعویض خط 4 اینچ خروجی گراویتی پمپ های واحد نمکزدایی مارون 3 و لین 3 اینچ مینیموم فلوبک واش واتر فیلترهای نمکزدایی 3 20/03/1403 07:44:00 ق.ظ استعلام جوشکاری، برشکاری و تعویض خط 3 اینچ پساب برگشتی و3 اینچ خروجی نفت آلوده نمکزذایی 3 استعلام جوشکاری، برشکاری و تعویض خط 3 اینچ پساب برگشتی و3 اینچ خروجی نفت آلوده نمکزذایی 3 20/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام ساخت مطابق با شرح پیوست-حضور بازرسین این شرکت در زمان عملیات فورجینگ در محل شرکت سازنده الزامی می باشد استعلام ساخت مطابق با شرح پیوست-حضور بازرسین این شرکت در زمان عملیات فورجینگ در محل شرکت سازنده الزامی می باشد 20/03/1403 07:14:00 ق.ظ استعلام تعمیر و تودوزی صندلی به همراه جوشکاری و تعمیر اسکلت صندلی به تعداد 19 عدد استعلام تعمیر و تودوزی صندلی به همراه جوشکاری و تعمیر اسکلت صندلی به تعداد 19 عدد 20/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه پیش مونتاژ مجموعه به کد 20101020 به تعداد 20.000 عدد .... مناقصه پیش مونتاژ مجموعه به کد 20101020 به تعداد 20.000 عدد .... 20/03/1403 06:07:38 ق.ظ استعلام ترمیم تیوب شیت و اصلاح جوش هیترهای فشار قوی واحد 2 مطابق با شرایط پیوست استعلام ترمیم تیوب شیت و اصلاح جوش هیترهای فشار قوی واحد 2 مطابق با شرایط پیوست 20/03/1403 05:09:00 ق.ظ استعلام برشکاری و جمع آوری خطوط لوله زیر زمینی 16 اینچ مایعات گاز مایع ان جی ال800/700 به ماهشهر استعلام برشکاری و جمع آوری خطوط لوله زیر زمینی 16 اینچ مایعات گاز مایع ان جی ال800/700 به ماهشهر 20/03/1403 04:37:00 ق.ظ استعلام رادیوگرافی 126 سرجوش "10 به ضخامت خط "0.307 استعلام رادیوگرافی 126 سرجوش "10 به ضخامت خط "0.307 19/03/1403 11:31:00 ق.ظ استعلام/ مناقصه سوراخکاری و برشکاری ناودانی ترانس خشک استعلام/ مناقصه سوراخکاری و برشکاری ناودانی ترانس خشک 19/03/1403 11:24:14 ق.ظ مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ برج های خطوط انتقال و فوق توزیع مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ برج های خطوط انتقال و فوق توزیع 19/03/1403 11:05:11 ق.ظ استعلام ساخت و نصب چهار پایه منبع آب+برشکاری حفاظ پارکینگ +حمل منبع آب از پارکینگ به حیاط برای استقرار روی چهار پایه+رنگ آمیزی ضد زنگ استعلام ساخت و نصب چهار پایه منبع آب+برشکاری حفاظ پارکینگ +حمل منبع آب از پارکینگ به حیاط برای استقرار روی چهار پایه+رنگ آمیزی ضد زنگ 19/03/1403 10:18:00 ق.ظ مناقصه, جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ پله برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع استان کردستان مناقصه, جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ پله برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع استان کردستان 19/03/1403 08:34:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ پله برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع استان کردستان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره و پیچ پله برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع استان کردستان 19/03/1403 07:38:00 ق.ظ استعلام رفع نقص فوم پرولو مخازن در انبار نفت شمالشرق استعلام رفع نقص فوم پرولو مخازن در انبار نفت شمالشرق 19/03/1403 06:22:00 ق.ظ استعلام تعمیر دیفرانسیل و پلوسها و تراشکاری و جوشکاری هوزینگ دیفرانسیل-تهیه و تعویض کرانویل و پنیون-تهیه و تعویض لوازم و بلبرینگهاوکاسه ننمد و............. استعلام تعمیر دیفرانسیل و پلوسها و تراشکاری و جوشکاری هوزینگ دیفرانسیل-تهیه و تعویض کرانویل و پنیون-تهیه و تعویض لوازم و بلبرینگهاوکاسه ننمد و............. 19/03/1403 05:51:00 ق.ظ مناقصه خدمات ماشین کاری، لیزر، خم و جوشکاری (CO2) مناقصه خدمات ماشین کاری، لیزر، خم و جوشکاری (CO2) 19/03/1403 05:04:50 ق.ظ استعلام دستمزد جوشکاری و ساخت و نصب نرده و ... طبق طرح و نمونه قرارداد پیوستی در سطح منطقه استعلام دستمزد جوشکاری و ساخت و نصب نرده و ... طبق طرح و نمونه قرارداد پیوستی در سطح منطقه 17/03/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام عملیات رفع نقص تیرهای برق بهشت زهرا/شامل پاک کردن پوسیدگی/ رنگ امیزی بولت و صفحه ستون و جوشکاری پایه ها استعلام عملیات رفع نقص تیرهای برق بهشت زهرا/شامل پاک کردن پوسیدگی/ رنگ امیزی بولت و صفحه ستون و جوشکاری پایه ها 17/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه عملیات جوشکاری هاردفیسینگ زره های غلطک و کف آسیاب مواد خام واحد 3 - مرحله دوم مناقصه عملیات جوشکاری هاردفیسینگ زره های غلطک و کف آسیاب مواد خام واحد 3 - مرحله دوم 17/03/1403 05:03:33 ق.ظ مناقصه عمومی قالب‌ گیری، ریخته‌ گری، تمیزکاری و برشکاری راهگاه‌ ها و تغذیه‌های... مناقصه عمومی قالب‌ گیری، ریخته‌ گری، تمیزکاری و برشکاری راهگاه‌ ها و تغذیه‌های... 17/03/1403 05:00:51 ق.ظ استعلام، خدمات ماشینکاری نوع ‎برشکاری،خمکاری،سوراخکاری و شیار زنی‏ 216 خدمات ماشینکاری نوع ‎برشکاری،خمکاری،سوراخکاری و شیار زنی‏ 216 17/03/1403 04:24:35 ق.ظ استعلام، خدمات ماشینکاری نوع ‎برشکاری،خمکاری،سوراخکاری و شیار زنی‏ 174 خدمات ماشینکاری نوع ‎برشکاری،خمکاری،سوراخکاری و شیار زنی‏ 174 17/03/1403 04:19:57 ق.ظ استعلام برشکاری و جمع آوری لوله رفت و برگشت هوارسان و ترمیم ساپورت ها اجرای لوله کشی جدید رفت و برگشت و.....به پیش قرار داد پیوست مراجعه گردد استعلام برشکاری و جمع آوری لوله رفت و برگشت هوارسان و ترمیم ساپورت ها اجرای لوله کشی جدید رفت و برگشت و.....به پیش قرار داد پیوست مراجعه گردد 17/03/1403 01:32:00 ب.ظ استعلام برشکاری و جدا سازی دستگاه CSR از لوله های فرسوده بخار و اجرای لوله های رفت و برگشت ودرین بخار و .......به پیوست پیش قرار داد مراجعه گردد استعلام برشکاری و جدا سازی دستگاه CSR از لوله های فرسوده بخار و اجرای لوله های رفت و برگشت ودرین بخار و .......به پیوست پیش قرار داد مراجعه گردد 16/03/1403 11:24:00 ق.ظ استعلام برشکاری و جوشکاری و جمع آوری لوله ها و شاسی های فلزی و تعویض لوله های گالوانیزه و شاسی سازی و......طبق پیش قراردادپیوست استعلام برشکاری و جوشکاری و جمع آوری لوله ها و شاسی های فلزی و تعویض لوله های گالوانیزه و شاسی سازی و......طبق پیش قراردادپیوست 16/03/1403 11:07:00 ق.ظ استعلام عملیات برشکاری، جمع آوری، جوشکاری و نصب سازه های فولادی سبک و رنگ آمیزی غرفه های جمعه بازار(منطقه پنج) استعلام عملیات برشکاری، جمع آوری، جوشکاری و نصب سازه های فولادی سبک و رنگ آمیزی غرفه های جمعه بازار(منطقه پنج) 16/03/1403 09:46:00 ق.ظ استعلام 3 پایه دیواریکولر دوتیکه- نصب پایه دیواری- پلایمر-جوشکاری لوله مسی-نشت یابی و جوشکاری رادیاتور- فن ، پروانه کولر دوتیکه استعلام 3 پایه دیواریکولر دوتیکه- نصب پایه دیواری- پلایمر-جوشکاری لوله مسی-نشت یابی و جوشکاری رادیاتور- فن ، پروانه کولر دوتیکه 16/03/1403 08:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قالب گیری، ریخته گری، تمیز کاری و برشکاری راهگاهها و تغذیه های قطعات چدنی و فولادی 3600 تن مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قالب گیری، ریخته گری، تمیز کاری و برشکاری راهگاهها و تغذیه های قطعات چدنی و فولادی 3600 تن 16/03/1403 07:57:00 ق.ظ مناقصه خرید کوره 2300 درجه... مناقصه خرید کوره 2300 درجه... 16/03/1403 08:04:21 ق.ظ استعلام پروژه جوشکاری، ساخت و نصب انواع سازه های فلزی در بخش های مختلف تأسیسات خشکی و سکوهای نفتی استعلام پروژه جوشکاری، ساخت و نصب انواع سازه های فلزی در بخش های مختلف تأسیسات خشکی و سکوهای نفتی 16/03/1403 05:08:00 ق.ظ استعلام انجام تست رادیوگرافی سرجوش های منیفولد و خط لوله 10 اینچ سوخت رسانی به نیروگاه چادرملو استعلام انجام تست رادیوگرافی سرجوش های منیفولد و خط لوله 10 اینچ سوخت رسانی به نیروگاه چادرملو 16/03/1403 05:05:00 ق.ظ استعلام طبق فایل پیوست استعلام طبق فایل پیوست 13/03/1403 11:37:00 ق.ظ استعلام ساخت سکوی بازدید (استفاده پرسنل تخلیه سوخت)  استعلام ساخت سکوی بازدید (استفاده پرسنل تخلیه سوخت)  13/03/1403 11:17:23 ق.ظ استعلام خرید خدمت لوله کشی و جوشکاری خطوط آتش نشانی مطابق الزامات پیوست. استعلام خرید خدمت لوله کشی و جوشکاری خطوط آتش نشانی مطابق الزامات پیوست. 13/03/1403 10:19:00 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه الکتریکال تیوب باندل ... تجدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتریکال تیوب باندل ... تجدید 13/03/1403 07:46:32 ق.ظ استعلام قراداد پیمانکاری جزئی استعلام قراداد پیمانکاری جزئی 13/03/1403 05:35:00 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 13/03/1403 04:01:28 ق.ظ استعلام تعویض و جوشکاری قسمتی از خط لوله 12 اینچ فلزی انتقال آب از آبرسانی به گاز مایع 1000 استعلام تعویض و جوشکاری قسمتی از خط لوله 12 اینچ فلزی انتقال آب از آبرسانی به گاز مایع 1000 12/03/1403 11:42:00 ق.ظ استعلام برشکاری،جوشکاری،تراشکاری،رنگ آمیزی،مونتاژ نصب پل هوایی عابرپیاده بلوارشهید بهشتی بطور کامل با کلیه متلقات(20تن) طبق مشخصات پیوست. استعلام برشکاری،جوشکاری،تراشکاری،رنگ آمیزی،مونتاژ نصب پل هوایی عابرپیاده بلوارشهید بهشتی بطور کامل با کلیه متلقات(20تن) طبق مشخصات پیوست. 12/03/1403 09:38:00 ق.ظ استعلام عملیات رفع نقص تیرهای برق بهشت زهرا/شامل پاک کردن پوسیدگی/ رنگ امیزی بولت و صفحه ستون و جوشکاری پایه ها استعلام عملیات رفع نقص تیرهای برق بهشت زهرا/شامل پاک کردن پوسیدگی/ رنگ امیزی بولت و صفحه ستون و جوشکاری پایه ها 12/03/1403 08:59:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات ساخت قطعات فلزی،جوشکاری و برشکاری در سطح محدوده منطقه یک استعلام اجرای عملیات ساخت قطعات فلزی،جوشکاری و برشکاری در سطح محدوده منطقه یک 12/03/1403 07:10:00 ق.ظ مناقصه انتخاب شرکت بازرسی جوش پروژه ریحان چیتگر مناقصه انتخاب شرکت بازرسی جوش پروژه ریحان چیتگر 12/03/1403 06:41:03 ق.ظ مناقصه خرید مجموعه قطعات مکانیکی و ... مناقصه خرید مجموعه قطعات مکانیکی و ... 12/03/1403 06:21:06 ق.ظ مناقصه خرید کامل استند حمل و نقل مناقصه خرید کامل استند حمل و نقل 12/03/1403 06:02:19 ق.ظ مناقصه تامین سوراخکاری و برشکاری ناودانی های ترانس خشک مناقصه تامین سوراخکاری و برشکاری ناودانی های ترانس خشک 12/03/1403 05:55:54 ق.ظ استعلام خدمات اصلاح نشیمنگاه بیرینگ( بر روی 8 دستگاه فلنج مربوط به کوپلینگ disconnection -گارانتی کارکرد- استعلام خدمات اصلاح نشیمنگاه بیرینگ( بر روی 8 دستگاه فلنج مربوط به کوپلینگ disconnection -گارانتی کارکرد- 12/03/1403 05:18:00 ق.ظ استعلام مستحکم سازی و جوشکاری دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال بوشهر استعلام مستحکم سازی و جوشکاری دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال بوشهر 12/03/1403 04:32:00 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 12/03/1403 04:13:28 ق.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 - مناقصه روز پنجشنبه دهم خرداد 1403 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، MT و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس MD36 10/03/1403 06:57:24 ق.ظ استعلام فعالیتهای اوت فیتینگ طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد.09176564933 استعلام فعالیتهای اوت فیتینگ طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد.09176564933 10/03/1403 05:43:00 ق.ظ مناقصه استعلامی تهیه مصالح و جوشکاری و ساییدن درب ورودی منطقه شش مناقصه استعلامی تهیه مصالح و جوشکاری و ساییدن درب ورودی منطقه شش 09/03/1403 12:05:46 ب.ظ مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، mt و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس md36 مناقصه بازسازی درخواست خدمات سندبلاست، جوشکاری، mt و بازسازی 30 دستگاه واگن اساسی اکسپرس md36 09/03/1403 07:03:58 ق.ظ مناقصه جوشکاری مجموعه قطعه باکد 224001-04-154 .... مناقصه جوشکاری مجموعه قطعه باکد 224001-04-154 .... 09/03/1403 06:01:05 ق.ظ مناقصه شناسایی پیمانکار برای تامین نیروی کار فنی مناقصه شناسایی پیمانکار برای تامین نیروی کار فنی 09/03/1403 05:45:27 ق.ظ استعلام اجرت اجرای جوشکاری اوربیتال سیستم توزیع آب خالص طبق لیست پیوست استعلام اجرت اجرای جوشکاری اوربیتال سیستم توزیع آب خالص طبق لیست پیوست 08/03/1403 11:35:00 ق.ظ استعلام به پیوست مراجعه گردد...در صورت نیاز با شماره 09396661470 مهندس یزدانی تماس حاصل گردد... استعلام به پیوست مراجعه گردد...در صورت نیاز با شماره 09396661470 مهندس یزدانی تماس حاصل گردد... 08/03/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام تعمیر و تودوزی صندلی به همراه جوشکاری و تعمیر اسکلت صندلی به تعداد 19 عدد استعلام تعمیر و تودوزی صندلی به همراه جوشکاری و تعمیر اسکلت صندلی به تعداد 19 عدد 08/03/1403 05:33:00 ق.ظ مناقصه اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار مناقصه اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار 08/03/1403 05:21:08 ق.ظ استعلام انجام عملیات جوشکاری و تعمیرات در پروژه های شهرداری استعلام انجام عملیات جوشکاری و تعمیرات در پروژه های شهرداری 08/03/1403 03:27:00 ب.ظ استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب نوشته نستعلیق ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب نوشته نستعلیق ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 07/03/1403 10:41:00 ق.ظ استعلام انجام آزمایش های کنترل کیفیت جوش طرح آبرسانی به شهرهای رامسر، تنکابن و عباس آباد استعلام انجام آزمایش های کنترل کیفیت جوش طرح آبرسانی به شهرهای رامسر، تنکابن و عباس آباد 07/03/1403 10:35:00 ق.ظ استعلام اجرای خدمات جوشکاری نبشی نمره10 و پلیت جهت مقاوم سازی پل به همراه تهیه ملزومات جوشکاری و برشکاری مورد نیاز (تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) استعلام اجرای خدمات جوشکاری نبشی نمره10 و پلیت جهت مقاوم سازی پل به همراه تهیه ملزومات جوشکاری و برشکاری مورد نیاز (تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) 07/03/1403 10:05:00 ق.ظ استعلام عملیات جوشکاری و خرید آهن آلات استعلام عملیات جوشکاری و خرید آهن آلات 07/03/1403 10:03:00 ق.ظ