پیمانکاری برق و الکترونیک info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری تعاونی به شرح فایل پیوست سوال مالی: خوش بین 29955343 استعلام اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری تعاونی به شرح فایل پیوست سوال مالی: خوش بین 29955343 29/03/1403 11:54:00 ق.ظ استعلام بررسی علت نشتی های موجود در خطوط آندگراند سیستم آتش نشانی استعلام بررسی علت نشتی های موجود در خطوط آندگراند سیستم آتش نشانی 29/03/1403 12:04:57 ب.ظ مناقصه عمومی آبرسانی محدوده های توسعه...- نوبت دوم مناقصه عمومی آبرسانی محدوده های توسعه...- نوبت دوم 29/03/1403 11:57:17 ق.ظ مناقصه پروژه تهیه نصب راه اندازی یکدستگاه برق ... مناقصه پروژه تهیه نصب راه اندازی یکدستگاه برق ... 29/03/1403 11:46:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه روشنایی معابر روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه روشنایی معابر روستا 29/03/1403 11:35:00 ق.ظ مناقصه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم مناقصه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم 29/03/1403 11:43:16 ق.ظ استعلام حفاری و بتن ریزی امور برق منطقه دو استعلام حفاری و بتن ریزی امور برق منطقه دو 29/03/1403 11:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گذر از پیک بار گناوه سال 1403-403.23 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گذر از پیک بار گناوه سال 1403-403.23 29/03/1403 10:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برآورد پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه برق بدون وقفه (ups) به همراه برق رسانی و کابل کشی مربوطه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برآورد پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه برق بدون وقفه (ups) به همراه برق رسانی و کابل کشی مربوطه 29/03/1403 10:32:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات برق رسانی و توسعه شبکه ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه اجرای عملیات برق رسانی و توسعه شبکه ​​​​​​​نوبت دوم  29/03/1403 10:38:07 ق.ظ تمدید مناقصه انجام خدمات مشاوره و طراحی تجهیزات برق و ابزار دقیق تمدید مناقصه انجام خدمات مشاوره و طراحی تجهیزات برق و ابزار دقیق 29/03/1403 10:38:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع استان سمنان 1403-1404 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع استان سمنان 1403-1404 29/03/1403 10:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....-نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، ....-نوبت دوم 29/03/1403 10:34:52 ق.ظ استعلام برشکاری لیزری برد مخزن از ورق 12 استعلام برشکاری لیزری برد مخزن از ورق 12 29/03/1403 10:32:55 ق.ظ استعلام اجرای طرح 3090با مبلغ پایه برآورد 5/350/632/730ریال بر اساس فهرست بهای سال 1402ویرایش یک استعلام اجرای طرح 3090با مبلغ پایه برآورد 5/350/632/730ریال بر اساس فهرست بهای سال 1402ویرایش یک 29/03/1403 10:15:00 ق.ظ استعلام تعمیر و سرویس و اورهال و تست روغن ترانسفورماتورها ،دژنگتور ، سکسیونرهای نیروگاه سد مهاباد استعلام تعمیر و سرویس و اورهال و تست روغن ترانسفورماتورها ،دژنگتور ، سکسیونرهای نیروگاه سد مهاباد 29/03/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور 6KV پمپ آب برج تر استعلام بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور 6KV پمپ آب برج تر 29/03/1403 10:24:55 ق.ظ استعلام تست فشار و نشتی گیری از هر سیکل... استعلام تست فشار و نشتی گیری از هر سیکل... 29/03/1403 10:23:38 ق.ظ استعلام (موضوع:سرویس،تعمیروتعویض روغن و باطری ژنراتورها)رعایت فایل پیوست الزامی می باشد. استعلام (موضوع:سرویس،تعمیروتعویض روغن و باطری ژنراتورها)رعایت فایل پیوست الزامی می باشد. 29/03/1403 10:08:00 ق.ظ مناقصه ارزیابی کیفی تامین کنندگان به منظور توسعه و ارتقاء زیرساخت انتقال شبکه ملی اطلاعات مناقصه ارزیابی کیفی تامین کنندگان به منظور توسعه و ارتقاء زیرساخت انتقال شبکه ملی اطلاعات 29/03/1403 10:12:49 ق.ظ مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... 29/03/1403 10:08:20 ق.ظ استعلام اورهال6دستگاه تپ چنجر ترانس های قدرت پست 400 اهوان استعلام اورهال6دستگاه تپ چنجر ترانس های قدرت پست 400 اهوان 29/03/1403 09:50:00 ق.ظ استعلام تامین برق کیانپارس خ موحدین-2030043 استعلام تامین برق کیانپارس خ موحدین-2030043 29/03/1403 09:49:00 ق.ظ استعلام سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبرنوری بر روی قسمتی از خط 66 کیلوولت ملک مکان- میانرود بصورت خط گرم استعلام سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبرنوری بر روی قسمتی از خط 66 کیلوولت ملک مکان- میانرود بصورت خط گرم 29/03/1403 09:48:00 ق.ظ استعلام روشنایی ورودی روستای زوارم - جابجابی 4 عدد پایه فشار ضعیف و احداث 1200 متر شبکه فشار ضعیف خودنگهدار شهرستان شیروان بصورت کلید در دست) استعلام روشنایی ورودی روستای زوارم - جابجابی 4 عدد پایه فشار ضعیف و احداث 1200 متر شبکه فشار ضعیف خودنگهدار شهرستان شیروان بصورت کلید در دست) 29/03/1403 09:36:00 ق.ظ مناقصه کانال کنی و کابل کشی کابل فیبر نوری ... نوبت دوم مناقصه کانال کنی و کابل کشی کابل فیبر نوری ... نوبت دوم 29/03/1403 09:44:49 ق.ظ مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی انواع ترانسفورماتور ... مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی انواع ترانسفورماتور ... 29/03/1403 09:43:44 ق.ظ استعلام تعمیر ترانسفورماتور (1150kva) 6.3 کیلو ولت به 450 ولت ایستگاه پمپاژ شماره 3 آبرسانی در محل استعلام تعمیر ترانسفورماتور (1150kva) 6.3 کیلو ولت به 450 ولت ایستگاه پمپاژ شماره 3 آبرسانی در محل 29/03/1403 09:27:00 ق.ظ استعلام لارستان عمادشهر بهارستان 1402 استعلام لارستان عمادشهر بهارستان 1402 29/03/1403 09:25:00 ق.ظ استعلام برقرسانی به شرکت نیلگون رنگدانه زنجان امور برق جنوب استعلام برقرسانی به شرکت نیلگون رنگدانه زنجان امور برق جنوب 29/03/1403 09:18:00 ق.ظ استعلام پشتیبانی سامانه مشترکین و قرائت کنتورهای هوشمند یک عدد استعلام پشتیبانی سامانه مشترکین و قرائت کنتورهای هوشمند یک عدد 29/03/1403 09:18:00 ق.ظ استعلام توسعه شهری د*ک 4200103001-اسناد به پیوست استعلام توسعه شهری د*ک 4200103001-اسناد به پیوست 29/03/1403 09:14:00 ق.ظ استعلام قرارداد سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه استعلام قرارداد سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه 29/03/1403 09:14:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت فشار ضعیف استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت فشار ضعیف 29/03/1403 09:03:00 ق.ظ استعلام اﺣﺪاث 977 ﻣﺘﺮ شبکه ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ کابل خودنگهدار روشنایی ﺟﻬﺖ روشنایی ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺎم زاده دﻻور- از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات عمرانی شهرستان مانه و سملقان کلید در دست استعلام اﺣﺪاث 977 ﻣﺘﺮ شبکه ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ کابل خودنگهدار روشنایی ﺟﻬﺖ روشنایی ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺎم زاده دﻻور- از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات عمرانی شهرستان مانه و سملقان کلید در دست 29/03/1403 09:02:00 ق.ظ مناقصه احداث و توسعه گالری های چاههای فلمن و ... مناقصه احداث و توسعه گالری های چاههای فلمن و ... 29/03/1403 09:07:54 ق.ظ استعلام استعلام تعمیرات پراکنده مرحله اول حومه فرخشهر (سورک،دزک و ...) در سال 1403 استعلام استعلام تعمیرات پراکنده مرحله اول حومه فرخشهر (سورک،دزک و ...) در سال 1403 29/03/1403 08:56:00 ق.ظ استعلام عملیات مرمت ابنیه تاسیسات برقی و مکانیکی سرویس های بهداشتی مسجد پایانه مرزی میرجاوه (طبق فایل پیوست) استعلام عملیات مرمت ابنیه تاسیسات برقی و مکانیکی سرویس های بهداشتی مسجد پایانه مرزی میرجاوه (طبق فایل پیوست) 29/03/1403 08:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی 1403/35 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش الموت شرقی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی 1403/35 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش الموت شرقی 29/03/1403 08:50:00 ق.ظ استعلام طرح گذر از پیک تابستان 1403 نظرآباد استعلام طرح گذر از پیک تابستان 1403 نظرآباد 29/03/1403 08:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی شماره 1403/31 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی امور برق شهرستان آوج مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی شماره 1403/31 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی امور برق شهرستان آوج 29/03/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت 29/03/1403 08:49:00 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیل کنارگذر سامان و روشنایی تقاطع غیرهمسطح ... مناقصه عملیات تکمیل کنارگذر سامان و روشنایی تقاطع غیرهمسطح ... 29/03/1403 08:57:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث و توسعه گالری های چاه های فلمن شماره 3 و 4 نیروگاه حرارتی بیستون مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث و توسعه گالری های چاه های فلمن شماره 3 و 4 نیروگاه حرارتی بیستون 29/03/1403 08:43:00 ق.ظ استعلام تست و بازرسی انشعاب های تک فاز و سه فاز عادی امور مرکزی برق ملایر استعلام تست و بازرسی انشعاب های تک فاز و سه فاز عادی امور مرکزی برق ملایر 29/03/1403 08:43:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.21_ انجام خدمات مشاوره جهت احداث خط 132 کیلوولت ارتباطی پست میانچیل مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.21_ انجام خدمات مشاوره جهت احداث خط 132 کیلوولت ارتباطی پست میانچیل 29/03/1403 08:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح، بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانس پربار شهری و روستایی عسلویه و جم سال 1402- 403.19 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح، بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانس پربار شهری و روستایی عسلویه و جم سال 1402- 403.19 29/03/1403 08:40:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح، بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانس پربار روستایی برازجان سال 1402-403.20 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح، بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانس پربار روستایی برازجان سال 1402-403.20 29/03/1403 08:40:00 ق.ظ استعلام تبدیل 2288 متر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار بلوار 22 بهمن شهر صالح آباد (پیشگیری از سرقت) استعلام تبدیل 2288 متر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار بلوار 22 بهمن شهر صالح آباد (پیشگیری از سرقت) 29/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی توربین شماره 2 بهره برداری مارون 4 استعلام رنگ آمیزی توربین شماره 2 بهره برداری مارون 4 29/03/1403 08:37:00 ق.ظ استعلام استعلام تعمیرات پراکنده مرحله اول لاران شهرکرد در سال 1403 استعلام استعلام تعمیرات پراکنده مرحله اول لاران شهرکرد در سال 1403 29/03/1403 08:36:00 ق.ظ آگهی مناقصه عملیات روشنائی پارک تل قندی- نوبت دوم آگهی مناقصه عملیات روشنائی پارک تل قندی- نوبت دوم 29/03/1403 08:41:03 ق.ظ استعلام تهیه نقشه برق / طبق فایل پیوست استعلام تهیه نقشه برق / طبق فایل پیوست 29/03/1403 08:29:00 ق.ظ استعلام استعلام تک تیری بخش لاران شهرکرد مرحله اول سال 1403 استعلام استعلام تک تیری بخش لاران شهرکرد مرحله اول سال 1403 29/03/1403 08:29:00 ق.ظ استعلام رفع حریم قبادیان استعلام رفع حریم قبادیان 29/03/1403 08:24:00 ق.ظ آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای تاسیسات الکتریکی آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای تاسیسات الکتریکی 29/03/1403 08:29:05 ق.ظ استعلام تست و راه اندازی دیزل ژنراتور 700KVA موجود بصورت دستی و اتوماتیک مطابق مدارک کامل پیوست/ هزینه حمل و یر عهده فروشنده تحویل و راه اندازی در پالایشگاه استعلام تست و راه اندازی دیزل ژنراتور 700KVA موجود بصورت دستی و اتوماتیک مطابق مدارک کامل پیوست/ هزینه حمل و یر عهده فروشنده تحویل و راه اندازی در پالایشگاه 29/03/1403 08:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ترافیکی تهیه و نصب چراغ راهنمایی و رانندگی و فرماندهی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ترافیکی تهیه و نصب چراغ راهنمایی و رانندگی و فرماندهی 29/03/1403 08:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور برق ائل گلی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور برق ائل گلی 29/03/1403 08:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور برق باغمیشه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور برق باغمیشه 29/03/1403 08:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور برق گلستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور برق گلستان 29/03/1403 08:15:00 ق.ظ مناقصه مرمت فونداسیونهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی یک... مناقصه مرمت فونداسیونهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی یک... 29/03/1403 08:26:25 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، نصب کسری نبشی و خار ضد صعود در خط انتقال 230 کیلوولت مناقصه انجام عملیات جوشکاری، نصب کسری نبشی و خار ضد صعود در خط انتقال 230 کیلوولت 29/03/1403 08:20:03 ق.ظ استعلام بابت تعمیرات خطوط هوائی - شاخه بری بصورت خط گرم استعلام بابت تعمیرات خطوط هوائی - شاخه بری بصورت خط گرم 29/03/1403 08:07:00 ق.ظ استعلام خدمات مشترکین 1403 استعلام خدمات مشترکین 1403 29/03/1403 08:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کرهای باقیمانده ساختمان سوله و جرثقیل فیلتراسیون تصفیه خانه آب ملکشاهی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کرهای باقیمانده ساختمان سوله و جرثقیل فیلتراسیون تصفیه خانه آب ملکشاهی 29/03/1403 08:05:00 ق.ظ استعلام نیرو رسانی ( برق رسانی ) به آب شیرین کن مستقر در مخزن سپید دشت شهرستان خرم آباد استعلام نیرو رسانی ( برق رسانی ) به آب شیرین کن مستقر در مخزن سپید دشت شهرستان خرم آباد 29/03/1403 08:05:00 ق.ظ مناقصه خرید، نصب راه اندازی بریکرهای 380 ولت واحد بخار - نوبت دوم مناقصه خرید، نصب راه اندازی بریکرهای 380 ولت واحد بخار - نوبت دوم 29/03/1403 08:16:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی و نصب گاردریل محدوده تقاطع کندر محور بردسکن – خلیل اباد (نوبت اول) 1403/31/95 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی و نصب گاردریل محدوده تقاطع کندر محور بردسکن – خلیل اباد (نوبت اول) 1403/31/95 29/03/1403 08:04:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوائی. پایش واصلاح ارت استعلام تعمیرات پست هوائی. پایش واصلاح ارت 29/03/1403 08:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ناقصه عمومی شماره 1403/36 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش الموت غربی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ناقصه عمومی شماره 1403/36 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش الموت غربی 29/03/1403 08:04:00 ق.ظ استعلام تجدید اصلاح و بهینه سازی شهری ورودی شهرستان مارگون (امانی-پیمانی)-سریال (2-5) استعلام تجدید اصلاح و بهینه سازی شهری ورودی شهرستان مارگون (امانی-پیمانی)-سریال (2-5) 29/03/1403 08:03:00 ق.ظ مناقصه لایروبی حوضچه رسوبگیر مسیل کن... مناقصه لایروبی حوضچه رسوبگیر مسیل کن... 29/03/1403 08:14:20 ق.ظ مناقصه, احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی ، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ ، احداث ساختمان نگهبانی ، پست پاساژ و اتاق بر مناقصه, احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی ، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ ، احداث ساختمان نگهبانی ، پست پاساژ و اتاق بر 29/03/1403 08:00:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی شماره 1403/37 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش کوهین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی شماره 1403/37 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش کوهین 29/03/1403 07:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی شماره 1403/34 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش طارم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی شماره 1403/34 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستایی قزوین بخش طارم 29/03/1403 07:57:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه های توسعه واحداث شهری (شبکه فشارضعیف) بصورت دستمزدی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آبادکتول استعلام اجرای پروژه های توسعه واحداث شهری (شبکه فشارضعیف) بصورت دستمزدی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آبادکتول 29/03/1403 07:49:00 ق.ظ استعلام پروژه توسعه شهری فاز 2 دستورکار500013002بامبلغ مبنای استعلام 3/275/900/400ریال به آدرس شهرستان گتوند اطلاعات بیشتربه شرح اسنادو مدارک پیوستی می باشد استعلام پروژه توسعه شهری فاز 2 دستورکار500013002بامبلغ مبنای استعلام 3/275/900/400ریال به آدرس شهرستان گتوند اطلاعات بیشتربه شرح اسنادو مدارک پیوستی می باشد 29/03/1403 07:48:00 ق.ظ استعلام تعویض سلول1403-سری اول استعلام تعویض سلول1403-سری اول 29/03/1403 07:39:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی و اجرای اورهال تپ چنجرهای MR ​​​​​​​- نوبت دوم تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی و اجرای اورهال تپ چنجرهای MR ​​​​​​​- نوبت دوم 29/03/1403 07:48:24 ق.ظ استعلام اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت هوایی به روش خط گرم شماره 1 استعلام اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت هوایی به روش خط گرم شماره 1 29/03/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه عمومی حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه، سرویس بهداشتی.... مناقصه عمومی حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه، سرویس بهداشتی.... 29/03/1403 07:42:03 ق.ظ آگهی فرخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و تامین‌ کنندگان انجام پروژه‌های مرکز داده، نظارت تصویری، زیر ساخت آگهی فرخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و تامین‌ کنندگان انجام پروژه‌های مرکز داده، نظارت تصویری، زیر ساخت 29/03/1403 07:38:15 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی کلیه مصالح در دو طبقه ساختمان به متراژ 520 متر استعلام نصب و راه اندازی کلیه مصالح در دو طبقه ساختمان به متراژ 520 متر 29/03/1403 07:17:00 ق.ظ استعلام هرس درختان به روش خط گرم در حریم شبکه فشار متوسط منطقه عملیاتی شرق شرکت توزیع برق مشهد استعلام هرس درختان به روش خط گرم در حریم شبکه فشار متوسط منطقه عملیاتی شرق شرکت توزیع برق مشهد 29/03/1403 07:17:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین مصالح و اجرای کارهای نازک کاری.... مناقصه طراحی، تامین مصالح و اجرای کارهای نازک کاری.... 29/03/1403 07:25:19 ق.ظ استعلام اصلاح روشنایی معابر محدوده برق شرق استعلام اصلاح روشنایی معابر محدوده برق شرق 29/03/1403 07:12:00 ق.ظ استعلام نصب مدار کنترل اتوماتیک سطح مخزن آب آشامیدنی و تقویت فونداسیون الکتروموتورها در ستادمارون استعلام نصب مدار کنترل اتوماتیک سطح مخزن آب آشامیدنی و تقویت فونداسیون الکتروموتورها در ستادمارون 29/03/1403 07:11:00 ق.ظ استعلام قطع و جمع اوری کابل غیرمجاز کارون پروژه 9033200 استعلام قطع و جمع اوری کابل غیرمجاز کارون پروژه 9033200 29/03/1403 07:02:00 ق.ظ استعلام تامین برق کوی نخلستان خ 10متری پروژه 9030005 استعلام تامین برق کوی نخلستان خ 10متری پروژه 9030005 29/03/1403 06:55:00 ق.ظ مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر ... مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر ... 29/03/1403 07:02:53 ق.ظ مناقصه تکمیل و اجرای عملیات ابنیه، برق و تاسیسات اتاق حراست و محوطه ایستگاه cgs نوبت دوم   مناقصه تکمیل و اجرای عملیات ابنیه، برق و تاسیسات اتاق حراست و محوطه ایستگاه cgs نوبت دوم   29/03/1403 06:56:13 ق.ظ فراخوان ار زیابی کیفی انجام خدمات مشاوره کامل برای احداث خط ۱۳۲ کیلوولت نوبت دوم فراخوان ار زیابی کیفی انجام خدمات مشاوره کامل برای احداث خط ۱۳۲ کیلوولت نوبت دوم 29/03/1403 06:55:04 ق.ظ اصلاحیه مناقصه خرید و اجرای روشنایی سطح شهر اصلاحیه مناقصه خرید و اجرای روشنایی سطح شهر 29/03/1403 06:53:17 ق.ظ مناقصه خرید، نصب و پشتیبانی دو دستگاه UPS 100 KVA مناقصه خرید، نصب و پشتیبانی دو دستگاه UPS 100 KVA 29/03/1403 06:53:08 ق.ظ مناقصه, اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق مناقصه, اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق 29/03/1403 06:36:48 ق.ظ استعلام موارد ساختنی بخش کودک کتابخانه صدرا-ساخت دکور-قفسه کتاب-سن -قفسه منحنی -قفس پانیذ-نورپردازی-قفسه پلکسی- استعلام موارد ساختنی بخش کودک کتابخانه صدرا-ساخت دکور-قفسه کتاب-سن -قفسه منحنی -قفس پانیذ-نورپردازی-قفسه پلکسی- 29/03/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام بارگیری پست های توزیع -نقاط مختلف برق کارون پروژه 9033003 استعلام بارگیری پست های توزیع -نقاط مختلف برق کارون پروژه 9033003 29/03/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های مرمت و بهسازی شبکه های برق روستایی (منابع استانی) استعلام انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های مرمت و بهسازی شبکه های برق روستایی (منابع استانی) 29/03/1403 06:23:00 ق.ظ استعلام تهیه تجهیزات جابجایی دکل های محدوده احداث زیرگذر آشتیان- راهجرد استعلام تهیه تجهیزات جابجایی دکل های محدوده احداث زیرگذر آشتیان- راهجرد 29/03/1403 06:19:00 ق.ظ