پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه انجام تامین خدمات بهره برداری شهرستانهای زنجان، طارم، ایجرود و ماهنشان (بخش جاری) مناقصه انجام تامین خدمات بهره برداری شهرستانهای زنجان، طارم، ایجرود و ماهنشان (بخش جاری) 25/01/1403 12:05:40 ب.ظ فراخوان مطالعات مربوط به پاکسازی خاکهای آلوده مواد هیدروکربنی به روش زیست پالایی در پالایشگاه فجر جم فراخوان مطالعات مربوط به پاکسازی خاکهای آلوده مواد هیدروکربنی به روش زیست پالایی در پالایشگاه فجر جم 25/01/1403 12:03:16 ب.ظ مناقصه, تجدید تهیه مصالح واجرای سیستم ارت و صاعقه گیر ایستگاههای CGS یک ودو شهرستانهای کرمان،رفسنجان وسیرجان مناقصه, تجدید تهیه مصالح واجرای سیستم ارت و صاعقه گیر ایستگاههای CGS یک ودو شهرستانهای کرمان،رفسنجان وسیرجان 25/01/1403 11:55:15 ق.ظ مناقصه انجام تامین خدمات بهره برداری شهرستانهای ابهر و خرمدره (بخش جاری) مناقصه انجام تامین خدمات بهره برداری شهرستانهای ابهر و خرمدره (بخش جاری) 25/01/1403 11:58:10 ق.ظ استعلام بیرون کشیدن تیوب های مبدل (SS-E-20.03)هشت عدد تیوب منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد استعلام بیرون کشیدن تیوب های مبدل (SS-E-20.03)هشت عدد تیوب منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد 25/01/1403 11:44:00 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه یک و دو...نوبت دوم مناقصه عمومی خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه یک و دو...نوبت دوم 25/01/1403 11:48:18 ق.ظ تجدید مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز تجدید مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز 25/01/1403 11:46:24 ق.ظ تجدید مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز تجدید مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز 25/01/1403 11:43:20 ق.ظ مناقصه عملیات نمودارگیری کسب اطلاعات مربوط به انحراف چاه و بر طرف کردن موانع حفاری و ارزیابی بندش سیمان پشت لوله جداری مناقصه عملیات نمودارگیری کسب اطلاعات مربوط به انحراف چاه و بر طرف کردن موانع حفاری و ارزیابی بندش سیمان پشت لوله جداری 25/01/1403 11:42:53 ق.ظ مناقصه تعمیر، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند تجدید مناقصه تعمیر، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند تجدید 25/01/1403 11:40:49 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت پمپ شارژ آمین و احد شیرین سازی شرکت- نوبت دوم تجدید مناقصه ساخت پمپ شارژ آمین و احد شیرین سازی شرکت- نوبت دوم 25/01/1403 11:38:07 ق.ظ استعلام دارد کالیبراسیون ۲۷ دستگاه ترانسمیترهای میترینگ خود را به شرکت هایی که توانایی و صلاحیت فنی انجام این کار را دارند واگذارنماید استعلام دارد کالیبراسیون ۲۷ دستگاه ترانسمیترهای میترینگ خود را به شرکت هایی که توانایی و صلاحیت فنی انجام این کار را دارند واگذارنماید 25/01/1403 11:25:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های رفسنجان و انار و نواحی تابعه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های رفسنجان و انار و نواحی تابعه 25/01/1403 11:20:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی وخدمات امداد رسانی در شهرستان های جیرفت،عنبر آباد ،کهنوج،رودبار وتوابع مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی وخدمات امداد رسانی در شهرستان های جیرفت،عنبر آباد ،کهنوج،رودبار وتوابع 25/01/1403 11:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری بندر بوشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری بندر بوشهر 25/01/1403 11:08:00 ق.ظ استعلام خرید , نصب و راه اندازی سختی گیر (اولتراسونیک)بر اساس مدارک پیوستی یا شرح کلی نیاز قیمت گذاری گردد استعلام خرید , نصب و راه اندازی سختی گیر (اولتراسونیک)بر اساس مدارک پیوستی یا شرح کلی نیاز قیمت گذاری گردد 25/01/1403 11:07:00 ق.ظ مناقصه, تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی وخدمات امدادرسانی در شهرستان های رفسنجان واناروتوابع مناقصه, تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی وخدمات امدادرسانی در شهرستان های رفسنجان واناروتوابع 25/01/1403 10:56:00 ق.ظ استعلام تعمیر نازل ردیف اول توربین جان بروان استعلام تعمیر نازل ردیف اول توربین جان بروان 25/01/1403 10:53:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی خدمات مشاوره ارزیابی و ارائه راهکار جهت ارتقاء ظروف جدا کننده گاز - مایع واحد CCR فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی خدمات مشاوره ارزیابی و ارائه راهکار جهت ارتقاء ظروف جدا کننده گاز - مایع واحد CCR 25/01/1403 11:00:28 ق.ظ مناقصه, تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی در شهرستانهای جیرفت،عنبرآباد،کهنوج،رودبار وتوابع مناقصه, تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی در شهرستانهای جیرفت،عنبرآباد،کهنوج،رودبار وتوابع 25/01/1403 10:44:54 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های بم،نرماشیر،فهرج،ریگان،گنبکی و توابع مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های بم،نرماشیر،فهرج،ریگان،گنبکی و توابع 25/01/1403 10:38:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های سیرجان و شهربابک مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های سیرجان و شهربابک 25/01/1403 10:38:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عمومی تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی تجدید فراخوان مناقصه عمومی تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی 25/01/1403 10:40:58 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث حدود 33 کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی به مجموعه روستاهای محور شمالی هنزا(اشکنوئیه علیا،آل غیاثی،برف انبار،اسفنا علیا،اسفنا سفل مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث حدود 33 کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی به مجموعه روستاهای محور شمالی هنزا(اشکنوئیه علیا،آل غیاثی،برف انبار،اسفنا علیا،اسفنا سفل 25/01/1403 10:23:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 20 اینچ تقویتی کرمان از مسیر محور هفت باغ به متراژ تقریبی 11900 متر مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 20 اینچ تقویتی کرمان از مسیر محور هفت باغ به متراژ تقریبی 11900 متر 25/01/1403 10:23:00 ق.ظ مناقصه, تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های بم،نرماشیر،فهرج و... مناقصه, تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان های بم،نرماشیر،فهرج و... 25/01/1403 10:17:29 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه تامین متریال و ساخت چنل های مبدل های واحد 1600 و ...- نوبت دوم تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه تامین متریال و ساخت چنل های مبدل های واحد 1600 و ...- نوبت دوم 25/01/1403 10:22:42 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه احداث حدود 33 کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی به مجموعه روستاهای محور شمالی... ارزیابی کیفی مناقصه احداث حدود 33 کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی به مجموعه روستاهای محور شمالی... 25/01/1403 10:18:41 ق.ظ مناقصه عمومی مربوط به ایمن سازی ، تعمیر نقاط معیوب نوبت دوم مناقصه مناقصه عمومی مربوط به ایمن سازی ، تعمیر نقاط معیوب 25/01/1403 10:13:13 ق.ظ استعلام گهداری از دستگاه ها و خطوط لوله روباز در حین عملیات ترمیم نقاط خوردگی، تسطیح مسیر و شن ریزی و سایر امور اجرایی در طول مسیر خطوط لوله نفت منطقه تهران استعلام گهداری از دستگاه ها و خطوط لوله روباز در حین عملیات ترمیم نقاط خوردگی، تسطیح مسیر و شن ریزی و سایر امور اجرایی در طول مسیر خطوط لوله نفت منطقه تهران 25/01/1403 10:00:00 ق.ظ مناقصه, تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی وخدمات امدادرسانی در شهرستانهای سیرجان وشهربابک مناقصه, تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی وخدمات امدادرسانی در شهرستانهای سیرجان وشهربابک 25/01/1403 09:49:36 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت ، تاسیسات گاز مایع و سوختگیری هواپیمایی تجدید مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت ، تاسیسات گاز مایع و سوختگیری هواپیمایی 25/01/1403 09:55:39 ق.ظ مناقصه عمومی احداث ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک و ایستگاه شیر بین راهی... مناقصه عمومی احداث ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک و ایستگاه شیر بین راهی... 25/01/1403 09:51:53 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم آنلاین پایش و اندازه گیری آلاینده های هوا به روش EXTRACTION  فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم آنلاین پایش و اندازه گیری آلاینده های هوا به روش EXTRACTION  25/01/1403 09:50:18 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی بایو سند فیلترهای- نوبت دوم مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی بایو سند فیلترهای- نوبت دوم 25/01/1403 09:45:37 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه احداث کلیه عملیات ساختمانی دو مورد ایستگاه TBS تجدید مناقصه پروژه احداث کلیه عملیات ساختمانی دو مورد ایستگاه TBS 25/01/1403 09:42:28 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی مخازن شماره 01A به همراه خطوط لوله مربوطه - نوبت دوم مناقصه تعمیرات اساسی مخازن شماره 01A به همراه خطوط لوله مربوطه - نوبت دوم 25/01/1403 09:33:54 ق.ظ ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان...- نوبت دوم ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی در شهرستان...- نوبت دوم 25/01/1403 09:31:57 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی...- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی...- نوبت دوم 25/01/1403 09:30:58 ق.ظ تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز - نوبت دوم تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز - نوبت دوم 25/01/1403 09:29:26 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی...- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی...- نوبت دوم 25/01/1403 09:20:37 ق.ظ تجدید مناقصه تکمیل سیستم های F&G پالایشگاه و منازل سازمانی تجدید مناقصه تکمیل سیستم های F&G پالایشگاه و منازل سازمانی 25/01/1403 09:16:35 ق.ظ مناقصه, تهیه مصالح واجرای حدود ۳۵۰۰۰متر گسترش شبکه واجراونصب ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در شهرستان کرمان مناقصه, تهیه مصالح واجرای حدود ۳۵۰۰۰متر گسترش شبکه واجراونصب ۱۵۰۰ انشعاب پراکنده در شهرستان کرمان 25/01/1403 09:06:43 ق.ظ استعلام تعمیر اساسی موتور پرکینز بشماره اموال 1222002065 استعلام تعمیر اساسی موتور پرکینز بشماره اموال 1222002065 25/01/1403 09:05:00 ق.ظ استعلام تعمیر نگهداشت ، تعمیرات و بهره برداری سیستم بازیافت بخارات بنزین انبار نفت شمالغرب استعلام تعمیر نگهداشت ، تعمیرات و بهره برداری سیستم بازیافت بخارات بنزین انبار نفت شمالغرب 25/01/1403 08:56:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت آگهی شناسایی پیمانکار انجام کارهای تعمیراتی مخازن سقف شناور و ثابت 25/01/1403 08:59:53 ق.ظ استعلام گاز کشی زندان سنقرمطابق پیوست پیمانکارانی که در لیست شرکت گاز مجازمی باشند و کلیه مجوزهای مورد نیاز را نیز بایستی بعد از اتمام کار اخذ نمایند. استعلام گاز کشی زندان سنقرمطابق پیوست پیمانکارانی که در لیست شرکت گاز مجازمی باشند و کلیه مجوزهای مورد نیاز را نیز بایستی بعد از اتمام کار اخذ نمایند. 25/01/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام تست و بازرسی فنی مخازن شماره 4 و 6 به روش MFL (تجدید اول ) استعلام تست و بازرسی فنی مخازن شماره 4 و 6 به روش MFL (تجدید اول ) 25/01/1403 08:35:00 ق.ظ مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی چاه ها مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی چاه ها 25/01/1403 08:30:12 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار خرید، اجرا و راه اندازی سیستم میترینگ Gas Oil نوبت دوم  آگهی شناسایی پیمانکار خرید، اجرا و راه اندازی سیستم میترینگ Gas Oil 25/01/1403 08:27:56 ق.ظ فراخوان مناقصه بازطراحی و ساخت مجموعه کامل کولر خنک کننده ژنراتور توربین بخار (8 دستگاه) و ... نوبت دوم فراخوان مناقصه بازطراحی و ساخت مجموعه کامل کولر خنک کننده ژنراتور توربین بخار (8 دستگاه) و ...نوبت دوم 25/01/1403 08:26:06 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه نورد 4 غلطک به همراه نصب و راه اندازی... نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه نورد 4 غلطک به همراه نصب و راه اندازی...نوبت دوم 25/01/1403 08:25:18 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه تعمیر، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی تجدید فراخوان مناقصه تعمیر، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی 25/01/1403 08:20:41 ق.ظ مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی 25/01/1403 08:16:54 ق.ظ استعلام بازرسی فنی 29 دستگاه تجهیزات بالابری استعلام بازرسی فنی 29 دستگاه تجهیزات بالابری 25/01/1403 08:05:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء انجام تعمیرات شکستگی لوله های پلی اتیلن و اتصالات در شهرکهای صنعتی استان زنجان استعلام استعلام بهاء انجام تعمیرات شکستگی لوله های پلی اتیلن و اتصالات در شهرکهای صنعتی استان زنجان 25/01/1403 08:05:00 ق.ظ مناقصه انجام تعمیرات اساسی و بازرسی دوره ای دو دستگاه کمپرسور گاز خروجی مناقصه انجام تعمیرات اساسی و بازرسی دوره ای دو دستگاه کمپرسور گاز خروجی 25/01/1403 08:10:14 ق.ظ مناقصه, احداث ۳۳کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی به مجموعه روستاهای محور شمالی هنزا(اشکنوئیه علیا،آل غیاثی و...) مناقصه, احداث ۳۳کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی به مجموعه روستاهای محور شمالی هنزا(اشکنوئیه علیا،آل غیاثی و...) 25/01/1403 07:57:46 ق.ظ استعلام بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی پالایشگاه ششم به انبار مکانیزه گوگرد سایت یک مجتمع گاز پارس جنوبی استعلام بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی پالایشگاه ششم به انبار مکانیزه گوگرد سایت یک مجتمع گاز پارس جنوبی 25/01/1403 07:55:00 ق.ظ مناقصه عمومی عایقکاری مخازن 2014 - 2015  - نوبت دوم مناقصه عمومی عایقکاری مخازن 2014 - 2015  - نوبت دوم 25/01/1403 08:01:53 ق.ظ مناقصه, تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ۲۰ اینچ تقویتی کرمان از مسیر محور هفت باغ به متراژ تقریبی ۱۱۹۰۰ متر مناقصه, تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ۲۰ اینچ تقویتی کرمان از مسیر محور هفت باغ به متراژ تقریبی ۱۱۹۰۰ متر 25/01/1403 07:52:48 ق.ظ مناقصه انجام حجم خدمات مورد نیاز ادارات فنی مهندسی در تعمیرات اساسی - نوبت دوم مناقصه انجام حجم خدمات مورد نیاز ادارات فنی مهندسی در تعمیرات اساسی - نوبت دوم 25/01/1403 07:53:29 ق.ظ مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی 25/01/1403 07:53:19 ق.ظ تجدید مناقصه خرید متریال، نصب و راه اندازی پکیج بویلر روغن داغ با ظرفیت 1/7 مگاوات پایانه تجدید مناقصه خرید متریال، نصب و راه اندازی پکیج بویلر روغن داغ با ظرفیت 1/7 مگاوات پایانه 25/01/1403 07:37:46 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه عملیات حجمی انبار نفت منطقه فراخوان تجدید مناقصه عملیات حجمی انبار نفت منطقه 25/01/1403 07:33:51 ق.ظ مناقصه عمومی بازنگری مطالعات HAZOP مناقصه عمومی بازنگری مطالعات HAZOP 25/01/1403 07:33:27 ق.ظ استعلام انجام تعمیر، سرویس و کالیبره آنایزر های اتیلن ، بوتن و تیل واحد HD انجام تعمیر ، سرویس و کالیبره آنالیزر واحد PP استعلام انجام تعمیر، سرویس و کالیبره آنایزر های اتیلن ، بوتن و تیل واحد HD انجام تعمیر ، سرویس و کالیبره آنالیزر واحد PP 25/01/1403 07:23:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم 25/01/1403 07:26:15 ق.ظ مناقصه پروژه لاستیک کاری مخزن 36826-T) اسید کلریدریک مایع به مقدار تقریبی 750 مناقصه پروژه لاستیک کاری مخزن 36826-T) اسید کلریدریک مایع به مقدار تقریبی 750 25/01/1403 07:24:59 ق.ظ مناقصه عمومی عایقکاری مخازن 2014 - 2015   - مناقصه روز شنبه بیست و پنجم فروردین 1403 مناقصه عمومی عایقکاری مخازن 2014 - 2015   25/01/1403 07:23:27 ق.ظ استعلام ساخت 10 عدد مجموعه لوله نازل شماره تماس: 66050384-021 استعلام ساخت 10 عدد مجموعه لوله نازل شماره تماس: 66050384-021 25/01/1403 07:14:00 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی پیمانکاران حمل مواد شیمیائی تجدید فراخوان شناسایی پیمانکاران حمل مواد شیمیائی 25/01/1403 07:19:55 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی پیمانکاران حمل اسید تجدید فراخوان شناسایی پیمانکاران حمل اسید 25/01/1403 07:19:11 ق.ظ اصلاحیه مناقصه برگزاری واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت ناحیه قوچان اصلاحیه مناقصه برگزاری واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت ناحیه قوچان 25/01/1403 07:16:07 ق.ظ مناقصه عمومی حمل 2500 تن اسید سولفوریک 98/5 درصد از مبداء شرکت ... - نوبت دوم مناقصه عمومی حمل 2500 تن اسید سولفوریک 98/5 درصد از مبداء شرکت ... - نوبت دوم 25/01/1403 07:14:12 ق.ظ مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 9 عدد مشعل - نوبت دوم مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 9 عدد مشعل - نوبت دوم 25/01/1403 07:00:15 ق.ظ مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 6 عدد مشعل H-1101 و 4 عدد مشعل H-1208 واحد آمونیاک منطقه 2 مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 6 عدد مشعل H-1101 و 4 عدد مشعل H-1208 واحد آمونیاک منطقه 2 25/01/1403 06:57:07 ق.ظ استعلام ساخت 20 عدد Keypad کانتر میتر شماره تماس: 66050384-021 استعلام ساخت 20 عدد Keypad کانتر میتر شماره تماس: 66050384-021 25/01/1403 06:39:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات نصب ولهد سرچاهی نفت تایپ ch و vh  مناقصه خرید خدمات نصب ولهد سرچاهی نفت تایپ ch و vh  25/01/1403 06:42:54 ق.ظ مناقصه بازنگری مطالعات HAZOP مجتمع ها و پایانه های شرکت مناقصه بازنگری مطالعات HAZOP مجتمع ها و پایانه های شرکت 25/01/1403 06:42:36 ق.ظ تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز 25/01/1403 06:38:52 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی خرید ، نصب و راه اندازی موتور اکچویتور آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات طراحی خرید ، نصب و راه اندازی موتور اکچویتور 25/01/1403 06:37:43 ق.ظ استعلام پروژه ساقه دار نمودن شیرهای نصب شده در ولو پیت های واحدهای یوتیلیتی و فرآیندی پالایشگاه ششم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی استعلام پروژه ساقه دار نمودن شیرهای نصب شده در ولو پیت های واحدهای یوتیلیتی و فرآیندی پالایشگاه ششم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 25/01/1403 06:26:00 ق.ظ مناقصه طراحی تامین و نوسازی سیستم تزریق آب مجتمع نفتی سلمان مناقصه طراحی تامین و نوسازی سیستم تزریق آب مجتمع نفتی سلمان 25/01/1403 06:34:08 ق.ظ مناقصه عمومی بروزرسانی و یا تعویض سیستم مانیتورینگ و Engineering واحد بنزن - نوبت دوم مناقصه عمومی بروزرسانی و یا تعویض سیستم مانیتورینگ و Engineering واحد بنزن - نوبت دوم 25/01/1403 06:33:54 ق.ظ استعلام انجام اندازه گیری مقاومت چاه های ارت به تعداد 48 چاه انجام تست همبندی سیستم ارتینگ به تعداد 14 سیستم صدور گواهینامه معتبر جهت کلیه تجهیزات فوق استعلام انجام اندازه گیری مقاومت چاه های ارت به تعداد 48 چاه انجام تست همبندی سیستم ارتینگ به تعداد 14 سیستم صدور گواهینامه معتبر جهت کلیه تجهیزات فوق 25/01/1403 06:24:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات حفاری کانال به طول تقریبی 20 کیلومتر... مناقصه عمومی انجام عملیات حفاری کانال به طول تقریبی 20 کیلومتر... 25/01/1403 06:31:39 ق.ظ استعلام حمل محموله بنزین مصرفی از بندرعباس تا جزیره سیری از طریق بندر لنگه استعلام حمل محموله بنزین مصرفی از بندرعباس تا جزیره سیری از طریق بندر لنگه 25/01/1403 06:23:00 ق.ظ مناقصه انجام پروژه تامین و تعویض سیستم شاور کولینگ و فوم مخازن واحد CF مجتمع مناقصه انجام پروژه تامین و تعویض سیستم شاور کولینگ و فوم مخازن واحد CF مجتمع 25/01/1403 06:17:25 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی کامل درایر خط یک - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی کامل درایر خط یک - نوبت دوم 25/01/1403 06:09:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز 25/01/1403 05:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک و ایستگاه شیر بین راهی 8 اینج مارون - گندمکار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک و ایستگاه شیر بین راهی 8 اینج مارون - گندمکار 25/01/1403 05:53:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی نصب 500 انشعاب فولادی پراکنده بندرامام خمینی و شهرک های تابعه-تجدید شده مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی نصب 500 انشعاب فولادی پراکنده بندرامام خمینی و شهرک های تابعه-تجدید شده 25/01/1403 05:48:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی بایو سند فیلتر های واحد RO مجتمع آب مدار بسته مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی بایو سند فیلتر های واحد RO مجتمع آب مدار بسته 25/01/1403 05:47:00 ق.ظ مناقصه سرویس و تعمیرات دوره ای دیزل ژنراتورهای کارگاه فاز 13 رجب پارس جنوبی مناقصه سرویس و تعمیرات دوره ای دیزل ژنراتورهای کارگاه فاز 13 رجب پارس جنوبی 25/01/1403 05:54:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین مصالح و اجرای سیستم F.G در مخازن گوگرد واحد 144 و سایه بان مربوط به تسمه نقاله ها و همچنین تهیه کابل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین مصالح و اجرای سیستم F.G در مخازن گوگرد واحد 144 و سایه بان مربوط به تسمه نقاله ها و همچنین تهیه کابل 25/01/1403 05:46:00 ق.ظ استعلام تعمیر روکش پلی ارتان 4 عدد Roller به ابعاد : قطر داخلی : 525mm و طول : 250mm و ضخامت روکش : 30mm استعلام تعمیر روکش پلی ارتان 4 عدد Roller به ابعاد : قطر داخلی : 525mm و طول : 250mm و ضخامت روکش : 30mm 25/01/1403 05:43:00 ق.ظ مناقصه رفع نشست نامتقارن و ناشاقولی مخزن 1024- نوبت دوم مناقصه رفع نشست نامتقارن و ناشاقولی مخزن 1024- نوبت دوم 25/01/1403 05:35:19 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 20 اینچ تقویتی ... آگهی ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 20 اینچ تقویتی ... 25/01/1403 05:28:14 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی فونداسیون مخازن مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی فونداسیون مخازن 25/01/1403 05:26:48 ق.ظ