پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری مناقصه, انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری 10/09/1401 08:21:17 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۰۸۷ پروژه ایمن سازی و بهسازی کریدور خطوط لوله اهواز در محدوده شهری مناقصه, م م/۰۱/۰۰۸۷ پروژه ایمن سازی و بهسازی کریدور خطوط لوله اهواز در محدوده شهری 10/09/1401 08:20:44 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۳۰۵ پروژه احداث ۹۸۲۸ متر خط لوله ۴ اینچ رو زمینی از چاه ۱۷۴ تا خط لوله چاه ۵۳ بی بی حکیمه مناقصه, م م/۰۱/۰۳۰۵ پروژه احداث ۹۸۲۸ متر خط لوله ۴ اینچ رو زمینی از چاه ۱۷۴ تا خط لوله چاه ۵۳ بی بی حکیمه 10/09/1401 08:20:00 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۱۷۰/ت۱ تعمیرات اساسی مخزن ائتلاف کننده و مخزن نوسانگیری نمکزدایی مارون ۳ مناقصه, م م/۰۱/۰۱۷۰/ت۱ تعمیرات اساسی مخزن ائتلاف کننده و مخزن نوسانگیری نمکزدایی مارون ۳ 10/09/1401 08:09:47 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر تسویه پیماهای گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر تسویه پیماهای گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی 10/09/1401 07:49:00 ق.ظ مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم 10/09/1401 07:56:21 ق.ظ استعلام مهندسی معکوس گسگت استعلام مهندسی معکوس گسگت 10/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام تست و صدور گواهینانه و نعویض قطب نما طبق لیست پیوست ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استعلام تست و صدور گواهینانه و نعویض قطب نما طبق لیست پیوست ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 10/09/1401 07:32:00 ق.ظ تمدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع گاز مجتمع تمدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع گاز مجتمع 10/09/1401 07:26:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پوشش کامپوزیت داخل مخزن c میعانات گازی شرکت پالایش گاز پارسیان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پوشش کامپوزیت داخل مخزن c میعانات گازی شرکت پالایش گاز پارسیان 10/09/1401 06:32:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی مدیریت عملیات حفاری ذر خشکی یک مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی مدیریت عملیات حفاری ذر خشکی یک 10/09/1401 06:29:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 307 نفر جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیر - نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 307 نفر جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیر - نوبت دوم 10/09/1401 06:43:35 ق.ظ اصلاحیه مناقصه دو مرحله ای جهت احداث واحد تولید پروپیلن از پروپان اصلاحیه مناقصه دو مرحله ای جهت احداث واحد تولید پروپیلن از پروپان 10/09/1401 06:15:04 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مخازن سوخت (TK-7001 & 7002) تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مخازن سوخت (TK-7001 & 7002) 10/09/1401 05:39:49 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 307 نفر جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیر نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 307 نفر جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیر نوبت دوم 10/09/1401 05:26:41 ق.ظ ​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم مناقصه، ​​​​​​​​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم 10/09/1401 05:23:39 ق.ظ مناقصه طراحی مرکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و فضاسازی پایلوت پلی یورتان - نوبت دوم مناقصه، مناقصه طراحی مرکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و فضاسازی پایلوت پلی یورتان - نوبت دوم 10/09/1401 05:23:10 ق.ظ مناقصه کاشی کاری ضد اسید جایگاه بارگیری اسید کلریدریک - نوبت دوم مناقصه، مناقصه کاشی کاری ضد اسید جایگاه بارگیری اسید کلریدریک - نوبت دوم 10/09/1401 05:22:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل جاده ای70 هزار تن سود سوزآور مایع(کاستیک)از مبادی پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل جاده ای70 هزار تن سود سوزآور مایع(کاستیک)از مبادی پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل جاده ای 42000 تن سود سوز آور مایع(کاستیک)از پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) و تخلیه در واگن های شرکت سینا ریل پارس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل جاده ای 42000 تن سود سوز آور مایع(کاستیک)از پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) و تخلیه در واگن های شرکت سینا ریل پارس 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم 10/09/1401 02:14:00 ب.ظ استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم 10/09/1401 01:55:00 ب.ظ استعلام تعمیر 23عدد دستگاه گاز سنج واحد های عملیاتی استعلام تعمیر 23عدد دستگاه گاز سنج واحد های عملیاتی 10/09/1401 01:25:00 ب.ظ استعلام مقاوم سازی ایستگاه های CGS درکش و پوستین دوز استعلام مقاوم سازی ایستگاه های CGS درکش و پوستین دوز 09/09/1401 11:36:00 ق.ظ استعلام بازسازی تاسیسات شبکه شهری و انشعابات و ایستگاههای ادارات گاز سردرود و خسروشاه استعلام بازسازی تاسیسات شبکه شهری و انشعابات و ایستگاههای ادارات گاز سردرود و خسروشاه 09/09/1401 11:23:00 ق.ظ فراخوان تحلیل علل ریشه ای حوادث RCFA خط لوله دریایی فراخوان تحلیل علل ریشه ای حوادث RCFA خط لوله دریایی 09/09/1401 11:03:18 ق.ظ استعلام طراحی مرحله اول و دوم و خدمات مشاوره برای مطالعات نشست, ارائه راهکارهای پیشگیری از ادامه نشست ها, بهسازی سازه ها و نظارت سوختگیری هواپیمایی همدان استعلام طراحی مرحله اول و دوم و خدمات مشاوره برای مطالعات نشست, ارائه راهکارهای پیشگیری از ادامه نشست ها, بهسازی سازه ها و نظارت سوختگیری هواپیمایی همدان 09/09/1401 10:32:00 ق.ظ استعلام پیمان واحد بهایی جابجایی شبکه های گاز دار اداره گاز شهرستان هشترود استعلام پیمان واحد بهایی جابجایی شبکه های گاز دار اداره گاز شهرستان هشترود 09/09/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام حمل و نقل مواد سوختی ایستگا های راه آهن کرمان استعلام حمل و نقل مواد سوختی ایستگا های راه آهن کرمان 09/09/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام سرویس، تعمیر و کالیبره ولو سوخت توربین های زیمنس با گیربکس skf و بدنه metso استعلام سرویس، تعمیر و کالیبره ولو سوخت توربین های زیمنس با گیربکس skf و بدنه metso 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان خمام ونصب 520 انشعاب پراکنده در شهرستانهای خمام و انزلی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی شهرستان خمام ونصب 520 انشعاب پراکنده در شهرستانهای خمام و انزلی 09/09/1401 10:13:00 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای جامانده - نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای جامانده - نوبت دوم 09/09/1401 10:12:29 ق.ظ آگهی تجدید  فراخوان مناقصه پروژه پوشش کامپوزیتی آگهی تجدید  فراخوان مناقصه پروژه پوشش کامپوزیتی 09/09/1401 10:02:19 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید محمد منتظری - نوبت دوم/ چاپ دوم فراخوان مناقصه عمومی حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید محمد منتظری - نوبت دوم/ چاپ دوم 09/09/1401 09:36:00 ق.ظ مناقصه عمومی حفاظت کاتدی - نوبت دوم مناقصه عمومی حفاظت کاتدی - نوبت دوم 09/09/1401 09:34:46 ق.ظ مناقصه CONSTRUCT A 40 KTPY POLYACETAL... مناقصه CONSTRUCT A 40 KTPY POLYACETAL... 09/09/1401 09:32:33 ق.ظ فراخوان مناقصه بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم فراخوان مناقصه بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی - نوبت دوم 09/09/1401 09:20:49 ق.ظ مناقصه ساخت، اجرا و تکمیل 24 عدد حوضچه بتنی شیر ... ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه ساخت، اجرا و تکمیل 24 عدد حوضچه بتنی شیر ... ​​​​​​​نوبت دوم  09/09/1401 09:02:22 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات ضخامت سنجی و عیب یابی فراخوان مناقصه انجام خدمات ضخامت سنجی و عیب یابی 09/09/1401 08:48:59 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - تجدید ​​​​​​​نوبت دوم  فراخوان مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - تجدید ​​​​​​​نوبت دوم  09/09/1401 08:44:03 ق.ظ استعلام انتخاب قطر و نصب و تست و راه اندازی EFV در (طرح هاف یونیون زیر رگولاتور) در شهرستان طالقان استعلام انتخاب قطر و نصب و تست و راه اندازی EFV در (طرح هاف یونیون زیر رگولاتور) در شهرستان طالقان 09/09/1401 08:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه لایروبی، تعمیرات، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری- نوبت دوم تجدید مناقصه لایروبی، تعمیرات، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری- نوبت دوم 09/09/1401 08:30:05 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات تعمیر اساسی توربین گازی تجدید مرتبه سوم نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات تعمیر اساسی توربین گازی تجدید مرتبه سوم نوبت دوم 09/09/1401 08:29:21 ق.ظ استعلام استعلام بررسی سیستم حفاظت از خوردگی خطوط لوله زیرزمینی مربوط به شبکه گازرسانی سازمان منطقه ویژه استعلام استعلام بررسی سیستم حفاظت از خوردگی خطوط لوله زیرزمینی مربوط به شبکه گازرسانی سازمان منطقه ویژه 09/09/1401 08:03:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای 5273 متر لوله فلزی و پلی اتیلن جهت مقاوم سازی و ایزولاسیون - مرحله سوم نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای 5273 متر لوله فلزی و پلی اتیلن جهت مقاوم سازی و ایزولاسیون - مرحله سوم نوبت دوم 09/09/1401 08:20:26 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اصلاح شبکه گاز نوبت دوم  تجدید مناقصه عمومی اصلاح شبکه گاز نوبت دوم  09/09/1401 08:17:57 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مخازن سوخت (TK-7001 & 7002) تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مخازن سوخت (TK-7001 & 7002) 09/09/1401 08:16:49 ق.ظ استعلام اجرای پروژه5000متر شبکه پراکنده و300انشعاب علمک پراکنده شهرستان دلفان و روستاهای یارولی سفلی،کاوه بالا،چغا سلمان بالا،علی آباد بشتوار شهرستان دلفان استعلام اجرای پروژه5000متر شبکه پراکنده و300انشعاب علمک پراکنده شهرستان دلفان و روستاهای یارولی سفلی،کاوه بالا،چغا سلمان بالا،علی آباد بشتوار شهرستان دلفان 09/09/1401 07:54:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مخازن سوخت (TK-7001 & 7002) تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مخازن سوخت (TK-7001 & 7002) 09/09/1401 08:08:50 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی مدیریت عملیات حفاری در خشکی یک (188 نفر)- نوبت دوم مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نیروی انسانی مدیریت عملیات حفاری در خشکی یک (188 نفر)- نوبت دوم 09/09/1401 08:08:37 ق.ظ استعلام شبکه توزیع گاز بعضی از خیابانهای شهرک صنعتی خان احمد استعلام شبکه توزیع گاز بعضی از خیابانهای شهرک صنعتی خان احمد 09/09/1401 07:49:00 ق.ظ استعلام ارایه خدمات مورد نیاز جهت احداث مسیر 6و8 اینچ مخازن F،E 613 استعلام ارایه خدمات مورد نیاز جهت احداث مسیر 6و8 اینچ مخازن F،E 613 09/09/1401 07:41:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تکمیل کارهای باقیمانده خط انتقال گاز...- نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه تکمیل کارهای باقیمانده خط انتقال گاز...- نوبت دوم 09/09/1401 07:54:31 ق.ظ تجدید مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن- نوبت دوم تجدید مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن- نوبت دوم 09/09/1401 07:34:34 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات کالیبراسیون کنتورها و تصحیح کننده ها - نوبت دوم مناقصه عمومی خدمات کالیبراسیون کنتورها و تصحیح کننده ها - نوبت دوم 09/09/1401 07:33:06 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب 610 انشعاب پلی اتیلن و فولادی مناقصه ساخت و نصب 610 انشعاب پلی اتیلن و فولادی 09/09/1401 07:28:08 ق.ظ استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی 09/09/1401 07:09:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیر عامل استعلام خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیر عامل 09/09/1401 07:08:00 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۲۲۳ انجام مناقصات خدمات فنی/غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح جمع آوری گازهای همراه(طرح ا مناقصه, م م/۰۱/۰۲۲۳ انجام مناقصات خدمات فنی/غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح جمع آوری گازهای همراه(طرح ا 09/09/1401 07:06:34 ق.ظ استعلام اجرای شبکه توزیع گاز فاز توسعه شهرک صنعتی کرمان1، اجرای خروجی ایستگاه TBS در شهرک صنعتی راین و ناحیه صنعتی گلزار استعلام اجرای شبکه توزیع گاز فاز توسعه شهرک صنعتی کرمان1، اجرای خروجی ایستگاه TBS در شهرک صنعتی راین و ناحیه صنعتی گلزار 09/09/1401 06:47:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات فنی و تعمیر الکتروموتورهای LV مناقصه انجام خدمات فنی و تعمیر الکتروموتورهای LV 09/09/1401 06:57:49 ق.ظ مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین الات دوار، ثابت، ارائه خدمات سرویس های تعمیراتی - نوبت دوم مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین الات دوار، ثابت، ارائه خدمات سرویس های تعمیراتی - نوبت دوم 09/09/1401 06:56:52 ق.ظ استعلام تعمیر و رفع اشکال از سه دستگاه الکتروموتور پمپ های تزریق پساب استعلام تعمیر و رفع اشکال از سه دستگاه الکتروموتور پمپ های تزریق پساب 09/09/1401 06:38:00 ق.ظ استعلام اعمال پوشش فایبرگلاس بر روی دیواره ها و کف حوضچه ایستگاه شیر گاز استعلام اعمال پوشش فایبرگلاس بر روی دیواره ها و کف حوضچه ایستگاه شیر گاز 09/09/1401 06:27:00 ق.ظ مناقصه واگذاری حمل و نقل مازوت، گازوئیل و بنزین ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه واگذاری حمل و نقل مازوت، گازوئیل و بنزین 09/09/1401 06:41:16 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی گازرسانی به مجتمع روستایی حسن آباد نوبت دوم  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی گازرسانی به مجتمع روستایی حسن آباد نوبت دوم  09/09/1401 06:34:14 ق.ظ مناقصه تغییر مسیر ، ایمن سازی و تعویض خط لوله 16 اینچ تنگ فنی مناقصه تغییر مسیر ، ایمن سازی و تعویض خط لوله 16 اینچ تنگ فنی 09/09/1401 06:33:18 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات اساسی اداره گاز ناحیه شرکت گاز استان فارس استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات اساسی اداره گاز ناحیه شرکت گاز استان فارس 09/09/1401 06:06:00 ق.ظ استعلام لوله کشی خط انتقال گاز استعلام لوله کشی خط انتقال گاز 09/09/1401 06:00:00 ق.ظ تجدید عملیات اجرای رفع موارد ناایمن یوتیلیتی پالایشگاه نهم نوبت دوم تجدید عملیات اجرای رفع موارد ناایمن یوتیلیتی پالایشگاه نهم نوبت دوم 09/09/1401 06:07:31 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 7 دستگاه یونتیت نوبت دوم مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 7 دستگاه یونتیت نوبت دوم 09/09/1401 06:06:40 ق.ظ مناقصه بازبینی شرایط آنالایزرها و طراحی و تهیه قطعات مورد نیاز به همراه نصب و راه اندازی آن ها  مناقصه بازبینی شرایط آنالایزرها و طراحی و تهیه قطعات مورد نیاز به همراه نصب و راه اندازی آن ها  09/09/1401 06:05:33 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره استاندارد سازی، طراحی و بازطراحی محل های نمونه گیری واحد های فرآیندی شرکت پالایش گاز ایلام استعلام انجام خدمات مشاوره استاندارد سازی، طراحی و بازطراحی محل های نمونه گیری واحد های فرآیندی شرکت پالایش گاز ایلام 09/09/1401 05:46:00 ق.ظ مناقصه تکمیل خط فومینگ ، ساخت کلکتور و دیوار آتش و جمع آوری اتصالات اضافی مناقصه تکمیل خط فومینگ ، ساخت کلکتور و دیوار آتش و جمع آوری اتصالات اضافی 09/09/1401 05:46:57 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه پروژه اجرای طرح جامع کاهش نفت کوره به صورت EPCC 09/09/1401 05:45:57 ق.ظ مناقصه ترمیم پوشش خط 48 اینچ ... نوبت دوم مناقصه ترمیم پوشش خط 48 اینچ ... نوبت دوم 09/09/1401 05:44:00 ق.ظ مناقصه کاشی کاری ضد اسید جایگاه بارگیری اسید کلریدریک - نوبت دوم مناقصه، مناقصه کاشی کاری ضد اسید جایگاه بارگیری اسید کلریدریک - نوبت دوم 09/09/1401 05:38:25 ق.ظ مناقصه طراحی مرکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و فضاسازی پایلوت پلی یورتان - نوبت دوم مناقصه، مناقصه طراحی مرکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و فضاسازی پایلوت پلی یورتان - نوبت دوم 09/09/1401 05:37:59 ق.ظ ​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم مناقصه، ​​​​​​​​​​​​​​مناقصه پایش وضعیت دستگاه های حساس و دوار - نوبت دوم 09/09/1401 05:37:37 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه نصب تجهیزات جداکننده آلودگی همراه گاز تکرار - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه نصب تجهیزات جداکننده آلودگی همراه گاز تکرار - نوبت دوم 09/09/1401 05:25:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز صنعتی خرم بید مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز صنعتی خرم بید 09/09/1401 05:01:00 ق.ظ مناقصه حجمی زمانی انبار نفت منطقه- نوبت دوم مناقصه حجمی زمانی انبار نفت منطقه- نوبت دوم 09/09/1401 05:18:17 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی اجرای گازرسانی به روستای نشور علیا و نصب 12 انشعاب - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی اجرای گازرسانی به روستای نشور علیا و نصب 12 انشعاب - نوبت دوم 09/09/1401 05:18:16 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی تجدید - نوبت دوم فراخوان مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی تجدید - نوبت دوم 09/09/1401 05:17:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه اهواز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه اهواز 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ مناقصه مقاوم سازی باندوال مخازن 1 و 2 و 3 و 4 و اصلاح محوطه مطابق استاندارد ... مناقصه مقاوم سازی باندوال مخازن 1 و 2 و 3 و 4 و اصلاح محوطه مطابق استاندارد ... 09/09/1401 05:08:33 ق.ظ مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ..- نوبت دوم مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ..- نوبت دوم 09/09/1401 05:04:46 ق.ظ فراخوان تجدید پروژه ساختمان اداری ورود و خروج .... فراخوان تجدید پروژه ساختمان اداری ورود و خروج .... 09/09/1401 04:59:23 ق.ظ استعلام مشاوره جهت نیازسنجی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای اعلان و اطفاء حریق مخازن میعانات گازی استعلام مشاوره جهت نیازسنجی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای اعلان و اطفاء حریق مخازن میعانات گازی 09/09/1401 04:18:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره ارزیابی ریسک و آسیبشناسی در حوزه پدافند غیرعامل شبکه صنعتی پالایشگاه دوم استعلام انجام خدمات مشاوره ارزیابی ریسک و آسیبشناسی در حوزه پدافند غیرعامل شبکه صنعتی پالایشگاه دوم 09/09/1401 04:18:00 ق.ظ استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم استعلام رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین بخار پالایشگاه دوم 09/09/1401 03:26:00 ب.ظ استعلام تعمیر وباز طراحی پمپ های مکنده واریسکو سایز های 4 اینچ و 6 اینچ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی استعلام تعمیر وباز طراحی پمپ های مکنده واریسکو سایز های 4 اینچ و 6 اینچ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی 09/09/1401 02:07:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شاهین شهرو میمه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شاهین شهرو میمه 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط تغذیه فولادی 4 و 10 اینچ به متراژ حدود 12500 متر تکمیل طرح جامع کاشان و... گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی...آران بیدگل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط تغذیه فولادی 4 و 10 اینچ به متراژ حدود 12500 متر تکمیل طرح جامع کاشان و... گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی...آران بیدگل 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای کارهای باقیمانده خط انتقال 36 اینچ بوئین زهرا به کرج مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای کارهای باقیمانده خط انتقال 36 اینچ بوئین زهرا به کرج 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تعمیر، سرویس و تامین قطعات معیوب بال ولوهای 16اینچ کلاس 300 و 600 ایستگاه گاز پره سر استعلام تعمیر، سرویس و تامین قطعات معیوب بال ولوهای 16اینچ کلاس 300 و 600 ایستگاه گاز پره سر 09/09/1401 02:02:00 ب.ظ تجدید مناقصه اجرای 5273 متر لوله فلزی و پلی اتیلن جهت مقاوم سازی و ایزولاسیون - مرحله سوم تجدید مناقصه اجرای 5273 متر لوله فلزی و پلی اتیلن جهت مقاوم سازی و ایزولاسیون - مرحله سوم 08/09/1401 12:13:03 ب.ظ مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه .... مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه .... 08/09/1401 12:12:17 ب.ظ تجدید مناقصه عمومی پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی و نصب تجهیزات شهرستان قزوین - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی پروژه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتورخوانی و نصب تجهیزات شهرستان قزوین - نوبت دوم 08/09/1401 12:12:01 ب.ظ تجدید انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و .... تجدید انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و .... 08/09/1401 12:01:57 ب.ظ