قالب های لغزنده info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید 12160 عدد قالب انواع جدول شنزار استعلام خرید 12160 عدد قالب انواع جدول شنزار 27/03/1403 09:29:00 ق.ظ استعلام تهیه، حمل مصالح ، قالب بندی ، ساخت و رنگ آمیزی تعداد 300 عدد تست پوینت بتنی استعلام تهیه، حمل مصالح ، قالب بندی ، ساخت و رنگ آمیزی تعداد 300 عدد تست پوینت بتنی 27/03/1403 08:48:00 ق.ظ مناقصه خرید 375 تن قالب مدولار مناقصه خرید 375 تن قالب مدولار 27/03/1403 07:52:49 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه ... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه ... 27/03/1403 05:09:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه احداث پایانه آبشناسان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه احداث پایانه آبشناسان 26/03/1403 11:23:00 ق.ظ مناقصه خرید 105 تن قالب فلزی جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی دیوار و سقف نوبت دوم مناقصه خرید 105 تن قالب فلزی جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی دیوار و سقف نوبت دوم 26/03/1403 08:32:27 ق.ظ مناقصه خرید 900 مترمربع قالب فلزی و متعلقات نوبت دوم مناقصه خرید 900 مترمربع قالب فلزی و متعلقات نوبت دوم 26/03/1403 08:10:40 ق.ظ استعلام خرید قالب به همراه اتصالات و تجهیزات جانبی جهت سرستون p5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت، چمران استعلام خرید قالب به همراه اتصالات و تجهیزات جانبی جهت سرستون p5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت، چمران 26/03/1403 10:19:00 ق.ظ مناقصه خرید 105 تن قالب فلزی جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی دیوار و سقف مناقصه خرید 105 تن قالب فلزی جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی دیوار و سقف 23/03/1403 07:59:59 ق.ظ مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم مناقصه خرید سرجک قابل تنظیم 22/03/1403 11:31:49 ق.ظ استعلام خرید متعلقات قالب بندی شامل ( لوله داربستی ، بولت عصایی ، مهره و واشر، بست ، بولت دوسررزوه وگیره ) جهت پروژه تقاطع غیر همسطح جام جم استعلام خرید متعلقات قالب بندی شامل ( لوله داربستی ، بولت عصایی ، مهره و واشر، بست ، بولت دوسررزوه وگیره ) جهت پروژه تقاطع غیر همسطح جام جم 22/03/1403 11:01:00 ق.ظ استعلام پی پرکنی و کرسی چینی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان، آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی شناژ افقی، اجرای آرماتور انتظار شناژ قائم دیوار محوطه استعلام پی پرکنی و کرسی چینی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان، آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی شناژ افقی، اجرای آرماتور انتظار شناژ قائم دیوار محوطه 22/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام خرید 10800قالب انواع جدول شنزارجهت نصب در سطح شهر استعلام خرید 10800قالب انواع جدول شنزارجهت نصب در سطح شهر 22/03/1403 07:20:00 ق.ظ مناقصه قالب مورد نیاز یکی از پروژه های پل سازی ... مناقصه قالب مورد نیاز یکی از پروژه های پل سازی ... 21/03/1403 09:25:30 ق.ظ استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود 21/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام خرید قالب مدولار به ابعاد100*100.10*100.20*30و100*50 لبه5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت – چمران استعلام خرید قالب مدولار به ابعاد100*100.10*100.20*30و100*50 لبه5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت – چمران 21/03/1403 05:52:00 ق.ظ استعلام اسلب بتونی سایز 300*1000*3000 میلیمتر طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. استعلام اسلب بتونی سایز 300*1000*3000 میلیمتر طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. 21/03/1403 05:49:00 ق.ظ استعلام خرید قالب به همراه اتصالات و تجهیزات جانبی جهت سرستون p5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت- چمران استعلام خرید قالب به همراه اتصالات و تجهیزات جانبی جهت سرستون p5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت- چمران 21/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام خرید سرجک قابل تنظیم 70سانتیمتری و40سانتیمتری جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت - چمران استعلام خرید سرجک قابل تنظیم 70سانتیمتری و40سانتیمتری جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت - چمران 21/03/1403 05:08:00 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات آرماتوربندی قالببندی بتن ریزی نیوجرسی درجاوسط مسیردر پروژه اصلاح مقطع عرضی رینگ حفاظتی کیلومتر74الی77واقع درمنطقه4شهرداری اصفهان-T79 استعلام بخشی ازعملیات آرماتوربندی قالببندی بتن ریزی نیوجرسی درجاوسط مسیردر پروژه اصلاح مقطع عرضی رینگ حفاظتی کیلومتر74الی77واقع درمنطقه4شهرداری اصفهان-T79 20/03/1403 09:11:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات قالب گذاری کانال آبیاری کشاورزی ده برافتاب به طول 100متر طبق جدل براورد اولیه پیوستی استعلام اجرای عملیات قالب گذاری کانال آبیاری کشاورزی ده برافتاب به طول 100متر طبق جدل براورد اولیه پیوستی 17/03/1403 04:39:00 ق.ظ استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود 13/03/1403 09:23:00 ق.ظ استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود 13/03/1403 08:48:00 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه و تامین کابل استرند ، گوه و صفحه انگوریج- نوبت دوم مناقصه عمومی تهیه و تامین کابل استرند ، گوه و صفحه انگوریج- نوبت دوم 13/03/1403 06:54:17 ق.ظ استعلام اسلب بتونی سایز 300*1000*3000 میلیمتر طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. استعلام اسلب بتونی سایز 300*1000*3000 میلیمتر طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. 13/03/1403 02:39:00 ب.ظ استعلام خرید10ش قوطی14، 5ش قوطی8*4، 35ش نبشی4، 25شاخه میلگرد16، 40ع گونیا نبشی10، 10ع صفحه ستون40، 8ب سیم جوش2.5، 25ش قوطی2*2، 20ع صفحه سنگ برش آهن استعلام خرید10ش قوطی14، 5ش قوطی8*4، 35ش نبشی4، 25شاخه میلگرد16، 40ع گونیا نبشی10، 10ع صفحه ستون40، 8ب سیم جوش2.5، 25ش قوطی2*2، 20ع صفحه سنگ برش آهن 12/03/1403 10:15:00 ق.ظ مناقصه اجرای باقی مانده عملیات آرماتوربندی، قالب بندی (تهیه و تامین قالب و ملزومات قالب بندی) و ... نوبت دوم  مناقصه اجرای باقی مانده عملیات آرماتوربندی، قالب بندی (تهیه و تامین قالب و ملزومات قالب بندی) و ...نوبت دوم  12/03/1403 05:15:29 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال هسته مرکزی و ... نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال هسته مرکزی و ... نوبت دوم 12/03/1403 05:14:50 ق.ظ استعلام خرید 10800قالب انواع جدول شنزارجهت نصب در سطح شهر استعلام خرید 10800قالب انواع جدول شنزارجهت نصب در سطح شهر 12/03/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه و تامین کابل استرند ، گوه و صفحه انگوریج مناقصه عمومی تهیه و تامین کابل استرند ، گوه و صفحه انگوریج 10/03/1403 07:01:37 ق.ظ استعلام خرید10ش قوطی14، 5ش قوطی8*4، 35ش نبشی4، 25شاخه میلگرد16، 40ع گونیا نبشی10، 10ع صفحه ستون40، 8بسته سیم جوش2.5، 25ش قوطی2*2، 20ع صفحه سنگ برش آهن استعلام خرید10ش قوطی14، 5ش قوطی8*4، 35ش نبشی4، 25شاخه میلگرد16، 40ع گونیا نبشی10، 10ع صفحه ستون40، 8بسته سیم جوش2.5، 25ش قوطی2*2، 20ع صفحه سنگ برش آهن 09/03/1403 07:51:00 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 09/03/1403 04:14:52 ق.ظ مناقصه اجرای باقی مانده عملیات آرماتوربندی، قالب بندی (تهیه و تامین قالب و ملزومات قالب بندی) و ... مناقصه اجرای باقی مانده عملیات آرماتوربندی، قالب بندی (تهیه و تامین قالب و ملزومات قالب بندی) و ... 08/03/1403 05:22:43 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 08/03/1403 04:28:33 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 07/03/1403 11:13:01 ق.ظ استعلام خرید10شاخه قوطی14، 5شاخه قوطی8*4 ،30شاخه نبشی4، 20شاخه میلگرد16، 40عدد گونیا نبشی10، 4بسته سیم جوش 3 استعلام خرید10شاخه قوطی14، 5شاخه قوطی8*4 ،30شاخه نبشی4، 20شاخه میلگرد16، 40عدد گونیا نبشی10، 4بسته سیم جوش 3 07/03/1403 10:03:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال هسته مرکزی و ... تجدید مناقصه اجرای عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال هسته مرکزی و ... 07/03/1403 07:21:56 ق.ظ استعلام تهیه بتن و قالببندی و اجرای سازه بتنی پل در داخل شهر نازک علیا در قالب طرح ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها در داخل شهر ها و روستاها استعلام تهیه بتن و قالببندی و اجرای سازه بتنی پل در داخل شهر نازک علیا در قالب طرح ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها در داخل شهر ها و روستاها 06/03/1403 11:25:00 ق.ظ استعلام فیتیله و پودر جوش پولکی و کدول استعلام فیتیله و پودر جوش پولکی و کدول 05/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای علمیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع، فونداسیون، ستون، دیوار...- نوبت دوم مناقصه عمومی اجرای علمیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع، فونداسیون، ستون، دیوار...- نوبت دوم 05/03/1403 07:41:00 ق.ظ استعلام خرید10شاخه قوطی14، 5شاخه قوطی8*4، 30شاخه نبشی4، 20شاخه میلگرد16، 40عددگونیا نبشی10، 4بسته سیم جوش استعلام خرید10شاخه قوطی14، 5شاخه قوطی8*4، 30شاخه نبشی4، 20شاخه میلگرد16، 40عددگونیا نبشی10، 4بسته سیم جوش 05/03/1403 05:30:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای علمیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع، فونداسیون، ستون، دیوار... مناقصه عمومی اجرای علمیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع، فونداسیون، ستون، دیوار... 03/03/1403 09:30:25 ق.ظ مناقصه تهیه، تأمین، ساخت و مونتاژ قالب هیدرولیکی به عرض 20.80 متر جهت لاینینگ سقف قوسی - نوبت دوم مناقصه تهیه، تأمین، ساخت و مونتاژ قالب هیدرولیکی به عرض 20.80 متر جهت لاینینگ سقف قوسی - نوبت دوم 03/03/1403 05:13:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز پنجشنبه سوم خرداد 1403 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 03/03/1403 02:59:00 ق.ظ استعلام امور ساختمانی ( تعمیرات و....) طبقه فوقانی شعبه شهرری به پیوست مراجعه گردد استعلام امور ساختمانی ( تعمیرات و....) طبقه فوقانی شعبه شهرری به پیوست مراجعه گردد 01/03/1403 07:47:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای علمیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع، فونداسیون، ستون، دیوار... مناقصه عمومی اجرای علمیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی شمع، فونداسیون، ستون، دیوار... 01/03/1403 07:36:18 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات فازدوم آرماتوربندی قالببندی بتنریزی نیوجرسی درجا وسط مسیردرپروژه اصلاح مقطع عرضی رینگ کیلومتر65.1الی68.2واقع درمنطقه6شهرداری اصفهان-T23 استعلام بخشی ازعملیات فازدوم آرماتوربندی قالببندی بتنریزی نیوجرسی درجا وسط مسیردرپروژه اصلاح مقطع عرضی رینگ کیلومتر65.1الی68.2واقع درمنطقه6شهرداری اصفهان-T23 31/02/1403 05:11:00 ق.ظ استعلام فیتیله و پودر جوش پولکی و کدول استعلام فیتیله و پودر جوش پولکی و کدول 31/02/1403 05:10:00 ق.ظ استعلام برچیدن موزائیک تهیه و حمل و وایل قالب بندی وفق مستندات پیوست استعلام برچیدن موزائیک تهیه و حمل و وایل قالب بندی وفق مستندات پیوست 30/02/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام دستمزد اجرای قالبندی. آرموتور بندی.بتن ریزی و اجرای سقف تیرچه و بلوک برابر مدارک و نقشه های پیوستی تماس09186615243 استعلام دستمزد اجرای قالبندی. آرموتور بندی.بتن ریزی و اجرای سقف تیرچه و بلوک برابر مدارک و نقشه های پیوستی تماس09186615243 29/02/1403 08:42:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی احداث و توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده آرماتوربندی قالب بندی - نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی احداث و توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده آرماتوربندی قالب بندی - نوبت دوم 29/02/1403 07:48:36 ق.ظ فراخوان تامین 120 تن قالب فلزی دیوار و سقف جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی فراخوان تامین 120 تن قالب فلزی دیوار و سقف جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی 29/02/1403 06:47:34 ق.ظ استعلام سازه LSF و متعلقات استعلام سازه LSF و متعلقات 26/02/1403 05:55:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی احداث و توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده آرماتوربندی قالب بندی فراخوان مناقصه عمومی احداث و توسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده آرماتوربندی قالب بندی 25/02/1403 06:02:06 ق.ظ اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه کبابیان شامل سازه، فونداسیون، ... اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه کبابیان شامل سازه، فونداسیون، ... 24/02/1403 11:46:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تولیدات بتنی به بخش خصوصی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تولیدات بتنی به بخش خصوصی 24/02/1403 07:29:00 ق.ظ مناقصه خرید قالب مدولار و تجهیزات موردنیاز در محل پروژه ها و .... - نوبت دوم مناقصه خرید قالب مدولار و تجهیزات موردنیاز در محل پروژه ها و .... - نوبت دوم 24/02/1403 06:21:09 ق.ظ اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه کبابیان شامل سازه، فونداسیون، ... اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه کبابیان شامل سازه، فونداسیون، ... 24/02/1403 05:50:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع قالب مدولار و تجهیزات مورد نیاز در محل پروژه ها مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع قالب مدولار و تجهیزات مورد نیاز در محل پروژه ها 24/02/1403 05:21:00 ق.ظ استعلام تهیه بتن و قالببندی و اجرای سازه بتنی پل در داخل شهر نازک علیا در قالب طرح ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها در داخل شهر ها و روستاها استعلام تهیه بتن و قالببندی و اجرای سازه بتنی پل در داخل شهر نازک علیا در قالب طرح ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها در داخل شهر ها و روستاها 24/02/1403 04:26:00 ق.ظ استعلام تعمیر سرویسهای بهداشتی مرکز جراحی تامین اجتماعی میدان میلاد استعلام تعمیر سرویسهای بهداشتی مرکز جراحی تامین اجتماعی میدان میلاد 23/02/1403 08:57:00 ق.ظ استعلام قالب بندی، بتن ریزی و اجرای دهانه جوی های سطح شهر و پایه چراغ های راهنمای سطح شهر استعلام قالب بندی، بتن ریزی و اجرای دهانه جوی های سطح شهر و پایه چراغ های راهنمای سطح شهر 22/02/1403 10:48:00 ق.ظ تجدید استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی ضلع شرقی و ... تجدید استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی ضلع شرقی و ... 22/02/1403 10:55:53 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه کبابیان شامل سازه، فونداسیون، ... مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه کبابیان شامل سازه، فونداسیون، ... 22/02/1403 10:55:18 ق.ظ استعلام ساخت اتاق محل نصب آب تصفیه دهیاری روستای عامری استعلام ساخت اتاق محل نصب آب تصفیه دهیاری روستای عامری 22/02/1403 09:35:00 ق.ظ مناقصه خرید تهیه و ساخت هندریل پایه و لوله و فیتینگ و کرپی خرید تهیه و ساخت هندریل پایه و لوله و فیتینگ و کرپی .... مناقصه خرید تهیه و ساخت هندریل پایه و لوله و فیتینگ و کرپی خرید تهیه و ساخت هندریل پایه و لوله و فیتینگ و کرپی .... 22/02/1403 08:46:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) قصرشیرین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) قصرشیرین 18/02/1403 11:15:00 ق.ظ استعلام اجرای علملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی... استعلام اجرای علملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی... 17/02/1403 10:53:03 ق.ظ استعلام دستمزد اجرای قالبندی، آرماتور بندی،بتن ریزی و اجرای سقف تیرچه بلوک برابر مدارک و نقشه پیوستی تماس 09186615243 استعلام دستمزد اجرای قالبندی، آرماتور بندی،بتن ریزی و اجرای سقف تیرچه بلوک برابر مدارک و نقشه پیوستی تماس 09186615243 17/02/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار پروژه بدنه سازی استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار پروژه بدنه سازی 16/02/1403 11:28:18 ق.ظ استعلام سازه سبک به متراژ طول 8 کمتر و عرض 4.80 متر استعلام سازه سبک به متراژ طول 8 کمتر و عرض 4.80 متر 16/02/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام اجرای قالب بندی دیواره پل سردار سلیمانی استعلام اجرای قالب بندی دیواره پل سردار سلیمانی 16/02/1403 10:41:00 ق.ظ استعلام اجرای علملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی... استعلام اجرای علملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی... 13/02/1403 08:32:12 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی ضلع شرقی و ... استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی ضلع شرقی و ... 12/02/1403 11:37:10 ق.ظ مناقصه مقدار 550 عدد قالب فولادی به همراه متعلقات (سولجر سه متری، لوله فولادی، پین، گوه، مهره و ...)  مناقصه مقدار 550 عدد قالب فولادی به همراه متعلقات (سولجر سه متری، لوله فولادی، پین، گوه، مهره و ...)  12/02/1403 11:22:41 ق.ظ استعلام خرید قالب جهت بتن ریزی نیوجرسی پروژه رینگ حفاظتی طبق نقشه ها و استعلام پیوست استعلام خرید قالب جهت بتن ریزی نیوجرسی پروژه رینگ حفاظتی طبق نقشه ها و استعلام پیوست 12/02/1403 08:51:00 ق.ظ مناقصه‌ اجرای عملیات کف سازی پرتال جنوبی تونل انتقال آب مناقصه‌ اجرای عملیات کف سازی پرتال جنوبی تونل انتقال آب 12/02/1403 07:25:35 ق.ظ استعلام بهسازی و تعمیر و مرمت ساختمان مهمانسرای شعبه خرمشهر استعلام بهسازی و تعمیر و مرمت ساختمان مهمانسرای شعبه خرمشهر 11/02/1403 10:31:00 ق.ظ مناقصه طراحی و ساخت قالب خاص ستون یکی از پروژه های پل سازی مناقصه طراحی و ساخت قالب خاص ستون یکی از پروژه های پل سازی 11/02/1403 08:01:53 ق.ظ استعلام قالب دستگاه جدول زنی شرکت استعلام قالب دستگاه جدول زنی شرکت 10/02/1403 10:27:00 ق.ظ استعلام اجرای سازه برای اضافه کردن متراژ فروشگاه داخل مرکز جهت انتقال بخش رختشویخانه به محل جدید استعلام اجرای سازه برای اضافه کردن متراژ فروشگاه داخل مرکز جهت انتقال بخش رختشویخانه به محل جدید 10/02/1403 09:38:00 ق.ظ استعلام ساخت طبقه دوم ساختمان آتش نشانی تمام کار به متراژ زیر بنا 277 متر مربع استعلام ساخت طبقه دوم ساختمان آتش نشانی تمام کار به متراژ زیر بنا 277 متر مربع 10/02/1403 09:12:00 ق.ظ استعلام پیمانکاری جهت انجام امور محوله طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تکمیل تایید مهروامضاگرددارائه صلاحیت ایمنی وپیمانکاری الزامی میباشد استعلام پیمانکاری جهت انجام امور محوله طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تکمیل تایید مهروامضاگرددارائه صلاحیت ایمنی وپیمانکاری الزامی میباشد 10/02/1403 06:01:00 ق.ظ استعلام اجرای آرماتور بندی و قالب بندی استعلام اجرای آرماتور بندی و قالب بندی 09/02/1403 07:53:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی سقف و تیرها به همراه قالب بندی 08/02/1403 11:12:15 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزد، تأمین قالب، ماشین آلات و ابزار اسکلت بتنی... مناقصه اجرای دستمزد، تأمین قالب، ماشین آلات و ابزار اسکلت بتنی... 08/02/1403 08:22:14 ق.ظ فراخوان عمومی اجرای عملیات تولید شمع های پیش ساخته بتنی 50*50 سانتیمتر و ...​​​​​​​نوبت دوم  فراخوان عمومی اجرای عملیات تولید شمع های پیش ساخته بتنی 50*50 سانتیمتر و ...​​​​​​​نوبت دوم  05/02/1403 09:26:12 ق.ظ مناقصه تامین 760 مترمربع قالب فلزی و متعلقات به صورت تهاتر با اراضی مناقصه تامین 760 مترمربع قالب فلزی و متعلقات به صورت تهاتر با اراضی 05/02/1403 07:08:31 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 04/02/1403 04:00:12 ق.ظ استعلام بخشی ازفازدوم عملیات آرماتوربندی اسکافلدبندی قالب بندی وبتن ریزی تابلیه درپروژه احداث رمپ امام خمینی واقع درمنطقه 8و11شهرداری اصفهان-T27 استعلام بخشی ازفازدوم عملیات آرماتوربندی اسکافلدبندی قالب بندی وبتن ریزی تابلیه درپروژه احداث رمپ امام خمینی واقع درمنطقه 8و11شهرداری اصفهان-T27 03/02/1403 09:22:00 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 03/02/1403 04:12:55 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 02/02/1403 08:36:28 ق.ظ استعلام قالب بتن کامپوزیت یک تیکه 15*15*15 سانتیمتر با وزن حداقل 2000گرم تعداد100عدد استعلام قالب بتن کامپوزیت یک تیکه 15*15*15 سانتیمتر با وزن حداقل 2000گرم تعداد100عدد 02/02/1403 04:54:00 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات اجرای آرماتوربندی قالببندی وبتن ریزی کالورت درپروژه عملیات مقطع عرضی رینگ ازکیلومتر 74الی77واقع درمنطقه4شهرداری اصفهان-T11 استعلام بخشی ازعملیات اجرای آرماتوربندی قالببندی وبتن ریزی کالورت درپروژه عملیات مقطع عرضی رینگ ازکیلومتر 74الی77واقع درمنطقه4شهرداری اصفهان-T11 02/02/1403 04:13:00 ق.ظ استعلام خرید یک عدد قالب فلزی کف پوش بتنی مخصوص نابینایان مخصوص دستگاه 1098 تزگللر از ورق ضد سایش هاردوکس طبق نقشه های پیوستی استعلام خرید یک عدد قالب فلزی کف پوش بتنی مخصوص نابینایان مخصوص دستگاه 1098 تزگللر از ورق ضد سایش هاردوکس طبق نقشه های پیوستی 01/02/1403 05:05:00 ق.ظ استعلام خرید یک عدد قالب فلزی کف پوش بتنی نابینایان مخصوص دستگاه 1098 تزگللر از ورق ضدسایش هاردوکس طبق نقشه پیوستی استعلام خرید یک عدد قالب فلزی کف پوش بتنی نابینایان مخصوص دستگاه 1098 تزگللر از ورق ضدسایش هاردوکس طبق نقشه پیوستی 01/02/1403 09:53:00 ق.ظ استعلام استعلام اجرای عملیات ساخت پل بتنی شهرک توحید(تلاش) شامل عملیات خاکی با دست و ماشین،قالب بندی فولادی و .. استعلام استعلام اجرای عملیات ساخت پل بتنی شهرک توحید(تلاش) شامل عملیات خاکی با دست و ماشین،قالب بندی فولادی و .. 01/02/1403 09:19:00 ق.ظ فراخوان عمومی اجرای عملیات تولید شمع های پیش ساخته بتنی 50*50 سانتیمتر و ... فراخوان عمومی اجرای عملیات تولید شمع های پیش ساخته بتنی 50*50 سانتیمتر و ... 30/01/1403 08:03:38 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون و عرشه پروژه پل مسیل زرکش استعلام اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون و عرشه پروژه پل مسیل زرکش 27/01/1403 10:22:24 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات با مصالح قالب بندی اسکلت بتنی مناقصه اجرای عملیات با مصالح قالب بندی اسکلت بتنی 26/01/1403 09:55:38 ق.ظ