تاسیسات ساختمانی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه پروژه احداث پایانه آبشناسان مناقصه پروژه احداث پایانه آبشناسان 29/03/1403 12:14:12 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی قادرآباد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی قادرآباد 29/03/1403 10:39:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل احداث خانه فرهنگ تجدید فراخوان مناقصه تکمیل احداث خانه فرهنگ تجدید 29/03/1403 10:29:51 ق.ظ مناقصه احداث پروژه کلانتری مناقصه احداث پروژه کلانتری 29/03/1403 08:43:54 ق.ظ مناقصه پروژه نوسازی ساختمان شعبه بندر نخل تقی مناقصه پروژه نوسازی ساختمان شعبه بندر نخل تقی 29/03/1403 08:37:55 ق.ظ مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی -نوبت دوم مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی -نوبت دوم 29/03/1403 08:33:31 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... نوبت دوم فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... نوبت دوم 29/03/1403 08:11:39 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای احداث پلاژ بانوان شهر مناقصه عمومی اجرای احداث پلاژ بانوان شهر 29/03/1403 07:49:53 ق.ظ مناقصه, تامین و تعمیر سیستم گرمایش و سرمایش ۹ باب آموزشگاه در شهرستان دامغان مناقصه, تامین و تعمیر سیستم گرمایش و سرمایش ۹ باب آموزشگاه در شهرستان دامغان 29/03/1403 06:00:58 ق.ظ مناقصه عملیات پراکنده عمرانی و تاسیساتی مناقصه عملیات پراکنده عمرانی و تاسیساتی 29/03/1403 05:34:11 ق.ظ  مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه ، تاسیسات برقی و تاسیسات تجدید  مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه ، تاسیسات برقی و تاسیسات 29/03/1403 05:26:13 ق.ظ مناقصه خرید و نصب ترانس برق ، و انشعابات برق گاز ، اب و تلفن .... مناقصه خرید و نصب ترانس برق ، و انشعابات برق گاز ، اب و تلفن .... 29/03/1403 05:09:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه ساختمان و موتورخانه و محوطه سالن همایش های پردیس دانشگاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه ساختمان و موتورخانه و محوطه سالن همایش های پردیس دانشگاه 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سالن ریخته گری شماره 3 تجدید مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سالن ریخته گری شماره 3 تجدید 27/03/1403 12:19:25 ب.ظ مناقصه عملیات احداث ساختمان مجتمع پزشکی (فاز دوم) در روستا مناقصه عملیات احداث ساختمان مجتمع پزشکی (فاز دوم) در روستا 27/03/1403 12:00:31 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز اول احداث فضای سبز جنب کانال آب روستای گرگر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز اول احداث فضای سبز جنب کانال آب روستای گرگر 27/03/1403 11:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی به همراه اجرای دیوار محوطه ،ساختمان نگهبانی، سردر ،ساختمان پست برق و سایر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی به همراه اجرای دیوار محوطه ،ساختمان نگهبانی، سردر ،ساختمان پست برق و سایر 27/03/1403 09:50:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسیسات- نوبت دوم مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسیسات- نوبت دوم 27/03/1403 08:03:29 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ...نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ...نوبت دوم 27/03/1403 07:52:16 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... 27/03/1403 04:51:30 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ... تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ... 26/03/1403 12:03:19 ب.ظ مناقصه پروژه عملیات احداث ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه راه آهن ... نوبت دوم مناقصه پروژه عملیات احداث ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه راه آهن ... نوبت دوم 26/03/1403 10:44:28 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل مدرسه خیری ... مناقصه عمومی تکمیل مدرسه خیری ... 26/03/1403 10:28:21 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه- نوبت دوم مناقصه اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه- نوبت دوم 26/03/1403 09:50:51 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانها / نوبت دوم فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانها / نوبت دوم 26/03/1403 09:00:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 70 واحد از 160 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 70 واحد از 160 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکا 26/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 40 واحد از 192 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 40 واحد از 192 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکار 26/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 80 واحد از 120 واحدی (فاز 4) نهضت ملی مسکن شهرستان پارس آباد (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده اس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 80 واحد از 120 واحدی (فاز 4) نهضت ملی مسکن شهرستان پارس آباد (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده اس 26/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 80 واحد از 192 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 80 واحد از 192 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکار 26/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 60 واحد دوم از 180 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 60 واحد دوم از 180 واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عا 26/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 120 واحدی (فاز 2) نهضت ملی مسکن شهرستان پارس آباد (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 120 واحدی (فاز 2) نهضت ملی مسکن شهرستان پارس آباد (نازککاری شامل گچ و خاک- موزائیک کاری- سنگ کاری- نرده استیل- عایقکا 26/03/1403 08:09:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان مجتمع پزشکی مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان مجتمع پزشکی 26/03/1403 06:08:49 ق.ظ مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی 24/03/1403 08:04:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان بلوک اول گرمخانه سازمان بهزیستی منطقه شش مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان بلوک اول گرمخانه سازمان بهزیستی منطقه شش 24/03/1403 07:39:00 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان - نوبت دوم 24/03/1403 07:22:07 ق.ظ مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی....- نوبت دوم مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی....- نوبت دوم 24/03/1403 07:18:47 ق.ظ مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه 24/03/1403 06:53:53 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان بلوک اول گرمخانه سازمان بهزیستی منطقه شش ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه تکمیل ساختمان بلوک اول گرمخانه سازمان بهزیستی منطقه شش ​​​​​​​نوبت دوم  24/03/1403 06:40:53 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی غرضی ملایر مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی غرضی ملایر 23/03/1403 10:39:00 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان مناقصه احداث ساختمان 23/03/1403 10:35:27 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانها فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانها 23/03/1403 10:09:17 ق.ظ مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی.... مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی.... 23/03/1403 10:01:05 ق.ظ مناقصه تکمیل سازه و بخشی از سفت کاری و بخشی از تاسیسات میکانیکی - نوبت دوم مناقصه تکمیل سازه و بخشی از سفت کاری و بخشی از تاسیسات میکانیکی - نوبت دوم 23/03/1403 09:10:35 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی شهرکها و نواحی صنعتی  مناقصه عمومی تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی شهرکها و نواحی صنعتی  23/03/1403 08:30:37 ق.ظ مناقصه مرمت ساختمان الگونما (پاشاپور) .... مناقصه مرمت ساختمان الگونما (پاشاپور) .... 23/03/1403 07:56:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی آتیه همدان مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی آتیه همدان 23/03/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات و اجرای عملیات الکتریکال سیستم تهویه، سیستم اطفاء حریق و ایمنی و...نوبت دوم مناقصه خرید تجهیزات و اجرای عملیات الکتریکال سیستم تهویه، سیستم اطفاء حریق و ایمنی و...نوبت دوم 23/03/1403 06:05:12 ق.ظ تجدید 1 مناقصه خرید، تجهیز، تعمیر و نگهداری تالار نژاد فلاح ... تجدید 1 مناقصه خرید، تجهیز، تعمیر و نگهداری تالار نژاد فلاح ... 23/03/1403 05:16:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه کارچان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه کارچان 23/03/1403 03:37:00 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان بلوک اول گرمخانه سازمان بهزیستی منطقه شش مناقصه تکمیل ساختمان بلوک اول گرمخانه سازمان بهزیستی منطقه شش 22/03/1403 10:17:02 ق.ظ مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی 22/03/1403 09:47:50 ق.ظ مناقصه انجام خدمات آبیاری ، نظافت حفظ و نگهداری از فضای سبز و حراست از تجهیزات تاسیسات و وسایل مناقصه انجام خدمات آبیاری ، نظافت حفظ و نگهداری از فضای سبز و حراست از تجهیزات تاسیسات و وسایل 22/03/1403 09:20:55 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی 280 واحد طرح نهضت ملی آگهی فراخوان مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی 280 واحد طرح نهضت ملی 22/03/1403 08:32:37 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی پاوه مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی پاوه 22/03/1403 07:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی پاوه مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی پاوه 22/03/1403 07:56:00 ق.ظ مناقصه تکمیل سازه و بخشی از سفت کاری و بخشی از تاسیسات میکانیکی مناقصه تکمیل سازه و بخشی از سفت کاری و بخشی از تاسیسات میکانیکی 21/03/1403 12:02:16 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عملیات خاکی و اسکلت بیمارستان پرند مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عملیات خاکی و اسکلت بیمارستان پرند 21/03/1403 10:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی-زمانی اداره امور و نظافت و فضای سبز و آبدارخانه تأسیسات انبار نفت ری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی-زمانی اداره امور و نظافت و فضای سبز و آبدارخانه تأسیسات انبار نفت ری 21/03/1403 09:49:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های اعلان حریق ، کمپ ها ؛ مهمانسراها و درمانگاههای مستقر ... / نوبت دوم فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های اعلان حریق ، کمپ ها ؛ مهمانسراها و درمانگاههای مستقر ... / نوبت دوم 21/03/1403 09:27:25 ق.ظ مناقصه نگهداری فضای سبز تاسیسات ،مربوطه جمع آوری .... مناقصه نگهداری فضای سبز تاسیسات ،مربوطه جمع آوری .... 21/03/1403 07:17:03 ق.ظ فراخوان پیمانکارجهت اجرای تأسیسات و نازک کاری یکی از برجهای 38 طبقه فراخوان پیمانکارجهت اجرای تأسیسات و نازک کاری یکی از برجهای 38 طبقه 21/03/1403 06:55:48 ق.ظ مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسیسات مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسیسات 20/03/1403 08:59:53 ق.ظ مناقصه احداث طرح ستاد فرماندهی - نوبت دوم مناقصه احداث طرح ستاد فرماندهی - نوبت دوم 20/03/1403 08:57:38 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بیمارستان نوبت دوم  مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بیمارستان نوبت دوم  20/03/1403 07:34:08 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان گردان و موتورخانه... نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان گردان و موتورخانه... نوبت دوم 20/03/1403 06:46:40 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه مناقصه اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه 20/03/1403 05:12:58 ق.ظ مناقصه عملیات احداث دو مخزن بتنی 1000 مترمکعبی در بوستان و ... مناقصه عملیات احداث دو مخزن بتنی 1000 مترمکعبی در بوستان و ... 20/03/1403 05:11:04 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات شهری در منطقه 6 شهرداری اهواز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات شهری در منطقه 6 شهرداری اهواز 19/03/1403 11:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در حفظ ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه 5 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در حفظ ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه 5 شهرداری 19/03/1403 11:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات شهری در منطقه 3 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات شهری در منطقه 3 شهرداری 19/03/1403 11:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 4 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 4 شهرداری 19/03/1403 11:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات شهری در منطقه 2 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات شهری در منطقه 2 شهرداری 19/03/1403 11:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 1 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 1 شهرداری 19/03/1403 11:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 8 شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری در جهت حفظ ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 8 شهرداری 19/03/1403 10:55:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث ساختمان پزشکی قانونی- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث ساختمان پزشکی قانونی- نوبت دوم 19/03/1403 09:53:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و اجرا و تکمیل (از مرحله دیوارچینی، تاسیسات و نازک کاری)9بلوک پروژه720واحدی نهضت ملی بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و اجرا و تکمیل (از مرحله دیوارچینی، تاسیسات و نازک کاری)9بلوک پروژه720واحدی نهضت ملی بندرعباس 19/03/1403 07:42:00 ق.ظ مناقصه, انجام امور نگهداری تاسیسات مجموعه ورزشی آزادی مناقصه, انجام امور نگهداری تاسیسات مجموعه ورزشی آزادی 19/03/1403 07:38:50 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بیمارستان مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بیمارستان 19/03/1403 07:20:54 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه و اجرا و تکمیل (از مرحله دیوارچینی، تاسیسات و ... مناقصه عملیات تهیه و اجرا و تکمیل (از مرحله دیوارچینی، تاسیسات و ... 19/03/1403 07:08:42 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان گردان و موتورخانه... مناقصه احداث ساختمان گردان و موتورخانه... 19/03/1403 06:34:37 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی پروژه نوسازی ساختمان شعبه هشترود فراخوان ارزیابی کیفی پروژه نوسازی ساختمان شعبه هشترود 19/03/1403 05:41:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی ... مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری ، کنترل ایمنی و پایداری و خدمات پشتیبانی ... 19/03/1403 05:12:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر، دیوارکشی و محوطه سازی استخر مجموعه ورزشی بانوان اسدآ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر، دیوارکشی و محوطه سازی استخر مجموعه ورزشی بانوان اسدآ 18/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه 17/03/1403 08:22:30 ق.ظ مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری 17/03/1403 08:18:28 ق.ظ مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری 17/03/1403 08:13:19 ق.ظ فراخوان برگزاری مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه سه فراخوان برگزاری مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه سه 17/03/1403 08:05:33 ق.ظ فراخوان برگزاری مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه پنج فراخوان برگزاری مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه پنج 17/03/1403 08:04:05 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه هشت فراخوان مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه هشت 17/03/1403 08:03:44 ق.ظ فراخوان برگزاری مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه یک فراخوان برگزاری مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری در منطقه یک 17/03/1403 07:55:17 ق.ظ مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه دو مناقصه پروژه حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری در منطقه دو 17/03/1403 07:51:26 ق.ظ مناقصه احداث طرح ستاد فرماندهی مناقصه احداث طرح ستاد فرماندهی 17/03/1403 07:14:59 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه و اجرا و تکمیل (از مرحله دیوارچینی، تاسیسات و نازک کاری تا مرحله کلید تحویل) نه بلوک پروژه 720 مناقصه عملیات تهیه و اجرا و تکمیل (از مرحله دیوارچینی، تاسیسات و نازک کاری تا مرحله کلید تحویل) نه بلوک پروژه 720 16/03/1403 09:16:18 ق.ظ مناقصه احداث محور و...چاپ دوم مناقصه احداث محور و...چاپ دوم 16/03/1403 08:29:07 ق.ظ مناقصه احداث بزرگراه یاسوج - سپیدان - شیراز... نوبت دوم مناقصه احداث بزرگراه یاسوج - سپیدان - شیراز... نوبت دوم 16/03/1403 05:12:04 ق.ظ تجدید مناقصه بازدید فنی، سرویس و نگهداری، تعمیرات، راهبری و پشتیبانی ... / نوبت سوم تجدید مناقصه بازدید فنی، سرویس و نگهداری، تعمیرات، راهبری و پشتیبانی ... / نوبت سوم 16/03/1403 05:09:14 ق.ظ مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته مناطق سه گانه نوبت دوم مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته مناطق سه گانه نوبت دوم 13/03/1403 10:07:27 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان پاسگاه انتظامی نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان پاسگاه انتظامی نوبت دوم 13/03/1403 08:31:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری،نگهداری،کنترل ایمنی و پایداری و پشتیبانی تاسیسات سد ماملو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری،نگهداری،کنترل ایمنی و پایداری و پشتیبانی تاسیسات سد ماملو 13/03/1403 08:00:00 ق.ظ تجدید مناقصه بازدید فنی، سرویس و نگهداری، تعمیرات، راهبری و پشتیبانی ... / نوبت دوم تجدید مناقصه بازدید فنی، سرویس و نگهداری، تعمیرات، راهبری و پشتیبانی ... / نوبت دوم 13/03/1403 07:46:15 ق.ظ