پیمانکاری مخابرات info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات ارتباطات سیار استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات ارتباطات سیار 24/03/1403 09:00:16 ق.ظ استعلام قرارداد خرید اجناس و اجرای عملیات شبکه کابل استعلام قرارداد خرید اجناس و اجرای عملیات شبکه کابل 24/03/1403 08:56:28 ق.ظ استعلام اجرای عملیات فیوژن طرح های فیبر نوری و پلن (A) FTTJ استعلام اجرای عملیات فیوژن طرح های فیبر نوری و پلن (A) FTTJ 24/03/1403 08:53:14 ق.ظ مناقصه عمومی ترمیم حفاری کانال های گاز، آب و مخابرات مناقصه عمومی ترمیم حفاری کانال های گاز، آب و مخابرات 24/03/1403 08:38:00 ق.ظ استعلام خدمات سیم کشی کامل ساختمان 4 طبقه درمانی استعلام خدمات سیم کشی کامل ساختمان 4 طبقه درمانی 24/03/1403 08:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،خرید ، حمل ونصب و راه اندازی5 دکل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،خرید ، حمل ونصب و راه اندازی5 دکل 24/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه تامین و ارائه خدمات بازاریابی، فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سرویس های مختلف اینترنتی مناقصه تامین و ارائه خدمات بازاریابی، فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سرویس های مختلف اینترنتی 24/03/1403 07:18:23 ق.ظ استعلام بهسازی و اصلاح تاسیسات برقی و شبکه مرکز مدیریت راهها استعلام بهسازی و اصلاح تاسیسات برقی و شبکه مرکز مدیریت راهها 24/03/1403 07:02:00 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه فیبرنوری USO جاسک (حدفاصل پریزگ تا کوه مبارک ) مناقصه اجرای پروژه فیبرنوری USO جاسک (حدفاصل پریزگ تا کوه مبارک ) 24/03/1403 06:01:11 ق.ظ فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی - نوبت دوم فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی - نوبت دوم 24/03/1403 05:54:59 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات اپراتوری استعلام واگذاری خدمات اپراتوری 24/03/1403 05:28:00 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست مناقصه اجرای خدمات درایوتست 24/03/1403 04:10:55 ق.ظ استعلام تعمیر کلید اصلی برق فرستنده رادیویی شهرستان کیاشهر گیلان پرداخت اسناد خزانه 3 ساله فاقد حفظ قدرت خرید استعلام تعمیر کلید اصلی برق فرستنده رادیویی شهرستان کیاشهر گیلان پرداخت اسناد خزانه 3 ساله فاقد حفظ قدرت خرید 24/03/1403 06:25:00 ب.ظ استعلام اجرای فیبر نوری وارتباط با شبکه صنعت برق طبق برآورد ومشخصات پیوست استعلام اجرای فیبر نوری وارتباط با شبکه صنعت برق طبق برآورد ومشخصات پیوست 24/03/1403 06:17:00 ب.ظ استعلام خدمات پشتیبانی دکل مهاری و لینک های رادیویی-لطفا به مستندات پیوست توجه گردد. استعلام خدمات پشتیبانی دکل مهاری و لینک های رادیویی-لطفا به مستندات پیوست توجه گردد. 24/03/1403 06:08:00 ب.ظ استعلام اجرای برق نرمال، شبکه LAN و UPS ساختمان بیمه ایران شعبه خلخال( استان اردبیل) به شرح فایل پیوستی استعلام اجرای برق نرمال، شبکه LAN و UPS ساختمان بیمه ایران شعبه خلخال( استان اردبیل) به شرح فایل پیوستی 24/03/1403 05:53:00 ب.ظ استعلام نگهداری توسعه و اصلاح شبکه مخابراتی تله متری استعلام نگهداری توسعه و اصلاح شبکه مخابراتی تله متری 23/03/1403 11:54:35 ق.ظ استعلام عملیات فیبر نوری و دائری مشترکین FTTO/FTTH در مراکز استعلام عملیات فیبر نوری و دائری مشترکین FTTO/FTTH در مراکز 23/03/1403 11:51:52 ق.ظ استعلام اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول استعلام اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول 23/03/1403 11:34:48 ق.ظ استعلام عملیات اجرای خرید تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی سیستمهای انتقال در سطح استان  استعلام عملیات اجرای خرید تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی سیستمهای انتقال در سطح استان  23/03/1403 11:32:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ترمیم حفاری کانالهای گاز .آب مخابرات و.... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ترمیم حفاری کانالهای گاز .آب مخابرات و.... 23/03/1403 10:12:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی ...- نوبت دوم مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی ...- نوبت دوم 23/03/1403 08:34:22 ق.ظ مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی ...- نوبت دوم مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی ...- نوبت دوم 23/03/1403 08:29:33 ق.ظ مناقصه تکمیل بخش مخابراتي پست 400.132.20 کیلو ولت مناقصه تکمیل بخش مخابراتي پست 400.132.20 کیلو ولت 23/03/1403 08:19:35 ق.ظ تمدید فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین، نصب و راه اندازی دکل مخابراتی چهار وجهی خودایستا نوبت دوم تمدید فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و تامین، نصب و راه اندازی دکل مخابراتی چهار وجهی خودایستا نوبت دوم 23/03/1403 07:48:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، نگهداری، تعمیرات، خدمات پشتیبانی و اجرای عملیاتی 12 سایت و تمامی مجموعه شبکه رادیویی استانی مرکز اورژانس پیش بیمارستان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، نگهداری، تعمیرات، خدمات پشتیبانی و اجرای عملیاتی 12 سایت و تمامی مجموعه شبکه رادیویی استانی مرکز اورژانس پیش بیمارستان 23/03/1403 07:31:00 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست - مناقصه روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مناقصه اجرای خدمات درایوتست 23/03/1403 07:03:49 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth تجدید مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth 23/03/1403 06:51:58 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات کابلکشی تجدید مناقصه عملیات کابلکشی 23/03/1403 06:50:27 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی مجتمع های دادگستری اصفهان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی مجتمع های دادگستری اصفهان 23/03/1403 05:33:00 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست  مناقصه اجرای خدمات درایوتست  23/03/1403 05:39:36 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات کانال سازی COD و احداث حوضچه رینگ ارتباطی تجدید مناقصه اجرای عملیات کانال سازی COD و احداث حوضچه رینگ ارتباطی تجدید 23/03/1403 05:14:12 ق.ظ استعلام تولید سامانه ردیابی و کنترل عملیات ماشین آلات مکانیزه (ریمون) استعلام تولید سامانه ردیابی و کنترل عملیات ماشین آلات مکانیزه (ریمون) 23/03/1403 05:02:00 ق.ظ استعلام، خدمات کابل کشی عملیات فیوژن فیبر نوری خدمات کابل کشی عملیات فیوژن فیبر نوری 23/03/1403 04:01:22 ق.ظ استعلام خرید پهنای باند اینترنت ‏بر اساس شرایط مندرج در پیوست استعلام خرید پهنای باند اینترنت ‏بر اساس شرایط مندرج در پیوست 23/03/1403 01:24:00 ب.ظ استعلام شرح انجام کار پروژه سانترال مرکزی کپسولهای اکسیژن جدید مجتمع بیمارستانی یاس استعلام شرح انجام کار پروژه سانترال مرکزی کپسولهای اکسیژن جدید مجتمع بیمارستانی یاس 23/03/1403 01:17:00 ب.ظ استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه (core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکی شبکه فیبر نوری استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه (core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکی شبکه فیبر نوری 22/03/1403 11:52:00 ق.ظ استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه(core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکیث شبکه فیبر نوری استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه(core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکیث شبکه فیبر نوری 22/03/1403 11:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و نظارت ارائه خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و نظارت ارائه خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه 22/03/1403 11:15:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی 22/03/1403 11:16:58 ق.ظ استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه 22/03/1403 10:47:34 ق.ظ استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه 22/03/1403 10:46:59 ق.ظ استعلام نصب تجهیزات مخابراتی (نصب اکسترنال آلارم در 199 سایت همراه اول) استعلام نصب تجهیزات مخابراتی (نصب اکسترنال آلارم در 199 سایت همراه اول) 22/03/1403 10:44:49 ق.ظ استعلام اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری BTS کد سایت 2479 همراه اول استعلام اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری BTS کد سایت 2479 همراه اول 22/03/1403 10:42:45 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی و امور شبکه فیبر نوری تمدید مناقصه ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی و امور شبکه فیبر نوری تمدید 22/03/1403 10:37:47 ق.ظ استعلام طرح های FTTH شهرستان قهجاورستان (UNSP) استعلام طرح های FTTH شهرستان قهجاورستان (UNSP) 22/03/1403 10:31:43 ق.ظ استعلام طرح های FTTH شهرستان حسن آباد جرقویه (UNSP) استعلام طرح های FTTH شهرستان حسن آباد جرقویه (UNSP) 22/03/1403 10:30:44 ق.ظ استعلام اجرای و خرید رزین و پاشش و پاکسازی طرح فیبر uso عوارضی استعلام اجرای و خرید رزین و پاشش و پاکسازی طرح فیبر uso عوارضی 22/03/1403 10:30:17 ق.ظ استعلام طرح های FTTH شهرستان نیک آباد جرقویه (UNSP) استعلام طرح های FTTH شهرستان نیک آباد جرقویه (UNSP) 22/03/1403 10:29:37 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH 22/03/1403 10:26:32 ق.ظ اگهی استعلام طرح های FTTH شهرستان هرند (UNSP) اگهی استعلام طرح های FTTH شهرستان هرند (UNSP) 22/03/1403 10:25:41 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH 22/03/1403 10:24:52 ق.ظ اگهی استعلام طرح FTTH شهر زیار  (UNSP) اگهی استعلام طرح FTTH شهر زیار  (UNSP) 22/03/1403 10:23:55 ق.ظ استعلام طرح های FTTH شهرستان گوگد (UNSP) استعلام طرح های FTTH شهرستان گوگد (UNSP) 22/03/1403 10:22:05 ق.ظ اگهی استعلام طرح های FTTH شهرستان نصرآباد جرقویه (UNSP) اگهی استعلام طرح های FTTH شهرستان نصرآباد جرقویه (UNSP) 22/03/1403 10:21:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره فضای 22 مگاهرتزی روی بیم غربی/باند KU ماهواره ترکمنعالم/موناکوست مدار ۵۲ درجه شرقی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره فضای 22 مگاهرتزی روی بیم غربی/باند KU ماهواره ترکمنعالم/موناکوست مدار ۵۲ درجه شرقی 22/03/1403 10:12:00 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH 22/03/1403 10:20:39 ق.ظ استعلام طرح های FTTH شهرستان اژیه (UNSP) استعلام طرح های FTTH شهرستان اژیه (UNSP) 22/03/1403 10:19:36 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های FTTH 22/03/1403 10:19:02 ق.ظ اگهی استعلام طرح FTTH شهر تودشک (UNSP) اگهی استعلام طرح FTTH شهر تودشک (UNSP) 22/03/1403 10:18:33 ق.ظ استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه 22/03/1403 10:18:32 ق.ظ اگهی استعلام طرح FTTH شهر محمدآباد جرقویه (UNSP) اگهی استعلام طرح FTTH شهر محمدآباد جرقویه (UNSP) 22/03/1403 10:16:42 ق.ظ تجدید مناقصه ترمیم مسیر حفاری رویان تا سراهی هلو پشته تجدید مناقصه ترمیم مسیر حفاری رویان تا سراهی هلو پشته 22/03/1403 10:07:46 ق.ظ استعلام استعلام قیمت اجرای برق و شبکه و... طبق درخواست پیوست با توجه به درخواست پیوست فقط شرکت کنندگان شهر شیرازکه فعال میباشند مورد تایید میباشند. استعلام استعلام قیمت اجرای برق و شبکه و... طبق درخواست پیوست با توجه به درخواست پیوست فقط شرکت کنندگان شهر شیرازکه فعال میباشند مورد تایید میباشند. 22/03/1403 09:26:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح کالوکیشن به میزان یک عدد فضای رک1.4 در ایستگاه ایواوغلی طبق لیست قیمت پیوستی استعلام اجرای طرح کالوکیشن به میزان یک عدد فضای رک1.4 در ایستگاه ایواوغلی طبق لیست قیمت پیوستی 22/03/1403 09:01:00 ق.ظ استعلام اتصال به فیبر نوری صنعت برق استعلام اتصال به فیبر نوری صنعت برق 22/03/1403 08:50:00 ق.ظ استعلام نگهداری شبکه رادیویی VHF طبق لیست پیوست استعلام نگهداری شبکه رادیویی VHF طبق لیست پیوست 22/03/1403 08:02:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.5_انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.5_انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری استان کرمان 22/03/1403 07:54:00 ق.ظ استعلام عملیات بهسازی شبکه فیبر نوری داکت فلزی پیشانی پل کاظم رود عباس اباد ، مسیر چالوس-رامسر در مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران استعلام عملیات بهسازی شبکه فیبر نوری داکت فلزی پیشانی پل کاظم رود عباس اباد ، مسیر چالوس-رامسر در مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران 22/03/1403 07:45:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم  فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم  22/03/1403 07:51:07 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار تامین و اجرای شبکه  فراخوان شناسایی پیمانکار تامین و اجرای شبکه  22/03/1403 07:22:23 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور خدمات مشاوره ای در زمینه تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات... فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور خدمات مشاوره ای در زمینه تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات... 22/03/1403 06:29:51 ق.ظ استعلام عملیات ، نصب واجرای طرح کولوکیشنPC چالوس در مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران استعلام عملیات ، نصب واجرای طرح کولوکیشنPC چالوس در مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران 22/03/1403 06:15:00 ق.ظ استعلام خرید سرویس اینترنت یکساله با مشخصات فنی بر اساس شرح پیشنهاد دهنده باید دارای مجوز فعالیت از سازمان ارتباطات رادیویی باشد استعلام خرید سرویس اینترنت یکساله با مشخصات فنی بر اساس شرح پیشنهاد دهنده باید دارای مجوز فعالیت از سازمان ارتباطات رادیویی باشد 22/03/1403 06:10:00 ق.ظ استعلام عملیات رنگ آمیزی دکلهای مرکز pcگرگان و ایستگاه گرگان تپه استان گلستان طبق مشخصات پیوست که ارائه برگ پیشنهاد قیمت الزامیست. عدم پیش پرداخت استعلام عملیات رنگ آمیزی دکلهای مرکز pcگرگان و ایستگاه گرگان تپه استان گلستان طبق مشخصات پیوست که ارائه برگ پیشنهاد قیمت الزامیست. عدم پیش پرداخت 22/03/1403 05:47:00 ق.ظ استعلام خریداری و نصب 2 عدد دکل دوربین در پشت بام ساختمان مسکوک (مطابق فایل پیوست) استعلام خریداری و نصب 2 عدد دکل دوربین در پشت بام ساختمان مسکوک (مطابق فایل پیوست) 22/03/1403 05:17:00 ق.ظ استعلام تهیه اجناس و نصب دو عدد دکل دوربین در پشت بام طبقه چهارم ساختمان چاپ (مطابق فایل پیوست) استعلام تهیه اجناس و نصب دو عدد دکل دوربین در پشت بام طبقه چهارم ساختمان چاپ (مطابق فایل پیوست) 22/03/1403 05:13:00 ق.ظ مناقصه تامین، نصب و پشتیبانی تجهیزام مرکز پایش و مانیتورینگ - نوبت دوم مناقصه تامین، نصب و پشتیبانی تجهیزام مرکز پایش و مانیتورینگ - نوبت دوم 22/03/1403 05:15:36 ق.ظ مناقصه اجرای فیبر نوری گل سفید به سه راهی سرخون مناقصه اجرای فیبر نوری گل سفید به سه راهی سرخون 22/03/1403 05:14:48 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 20/132/400 کیلو ولت میل نادر زابل مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 20/132/400 کیلو ولت میل نادر زابل 22/03/1403 05:05:00 ق.ظ تجدید مناقصه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و توسعه ارتباطات مجموعه - نوبت چهارم تجدید مناقصه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و توسعه ارتباطات مجموعه - نوبت چهارم 22/03/1403 04:58:55 ق.ظ استعلام تهیه ونصب وراه اندازی سیستم ضبط مکالمات بنادر آبادان وتابعه (چوئبده واروند کنار ) تهیه تجهیزات لازم طبق پیوست استعلام تهیه ونصب وراه اندازی سیستم ضبط مکالمات بنادر آبادان وتابعه (چوئبده واروند کنار ) تهیه تجهیزات لازم طبق پیوست 22/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری سیستم برق و مخابرات مرکز آموزش شهید کچویی واقع در استان البرز شهر کرج،حسین آباد راه آهن استعلام تعمیر و نگهداری سیستم برق و مخابرات مرکز آموزش شهید کچویی واقع در استان البرز شهر کرج،حسین آباد راه آهن 22/03/1403 04:03:00 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های بانک ملی استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های بانک ملی 21/03/1403 12:01:52 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نصب، راه اندازی و ارسال تصاویر دوربین های تصویر برداری ثابت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نصب، راه اندازی و ارسال تصاویر دوربین های تصویر برداری ثابت 21/03/1403 11:46:00 ق.ظ فراخوان پیمانکار فروش کدهای 4-5 رقمی فراخوان پیمانکار فروش کدهای 4-5 رقمی 21/03/1403 11:51:56 ق.ظ تجدید استعلام اجرای عملیات BTS همراه اول کد سایت 3283 تجدید استعلام اجرای عملیات BTS همراه اول کد سایت 3283 21/03/1403 11:45:51 ق.ظ استعلام ی مرکز تماس،مدیریت ارتباط با مشتری(crm طبق شرایط پیوست استعلام ی مرکز تماس،مدیریت ارتباط با مشتری(crm طبق شرایط پیوست 21/03/1403 11:26:00 ق.ظ استعلام فیبر نوری بانکهای سپه استعلام فیبر نوری بانکهای سپه 21/03/1403 11:11:04 ق.ظ استعلام اجرای عملیات اجرائی مفصلبندی ارتباطی فیبر نوری طرحهای اختصاصی تجدید استعلام اجرای عملیات اجرائی مفصلبندی ارتباطی فیبر نوری طرحهای اختصاصی تجدید 21/03/1403 11:06:48 ق.ظ مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی ... مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی ... 21/03/1403 11:04:24 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار در اجرای ترمیم ترانشه طرح های اختصاصی و سایتهای موبایل استعلام انتخاب پیمانکار در اجرای ترمیم ترانشه طرح های اختصاصی و سایتهای موبایل 21/03/1403 11:03:40 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های اختصاصی و سایتهای موبایل و اجرای ORU های سطح شهر استعلام انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های اختصاصی و سایتهای موبایل و اجرای ORU های سطح شهر 21/03/1403 11:00:28 ق.ظ مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل مناقصه انجام عملیات عمرانی جهت تعویض دکل موجود و جابجایی تجهیزات همزمان با افزایش تکنولوژی در 10 سایت موبایل 21/03/1403 10:59:43 ق.ظ استعلام سرویس برخط توپولوژی ،رفتار شناسی و مسئله یابی ذینفعان و کنشگران حوژه اقدام سازمان بهزیستی طبق شرایط پیوست استعلام سرویس برخط توپولوژی ،رفتار شناسی و مسئله یابی ذینفعان و کنشگران حوژه اقدام سازمان بهزیستی طبق شرایط پیوست 21/03/1403 10:50:00 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکاران فعال در حوزه عملیات اجرایی ROLLOUT مرتبط با BTS موبایل فراخوان شناسایی پیمانکاران فعال در حوزه عملیات اجرایی ROLLOUT مرتبط با BTS موبایل 21/03/1403 10:55:32 ق.ظ استعلام تعمیرکابل کمرا استعلام تعمیرکابل کمرا 21/03/1403 10:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات تعمیر و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع ، دیسپاچینگ و مخابرات 25-1403 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات تعمیر و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع ، دیسپاچینگ و مخابرات 25-1403 21/03/1403 09:54:00 ق.ظ استعلام اجرای اتصال شبکه فیبر نوری در معدن همکار استعلام اجرای اتصال شبکه فیبر نوری در معدن همکار 21/03/1403 09:49:00 ق.ظ استعلام استعلام امور راهبردی و نگهداشت تاسیسات برقی مکانیکی و مخابراتی دانشکده علوم توانبخشی (بار دوم) 09188364753 آقای امیدی امور عمومی استعلام استعلام امور راهبردی و نگهداشت تاسیسات برقی مکانیکی و مخابراتی دانشکده علوم توانبخشی (بار دوم) 09188364753 آقای امیدی امور عمومی 21/03/1403 08:49:00 ق.ظ