پیمانکاری مخابرات info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تجهیز شهرداری به سیستم بی سیم دیجیتال به صورت کامل طبق شرایط و مشخصات فنی پیوست استعلام تجهیز شهرداری به سیستم بی سیم دیجیتال به صورت کامل طبق شرایط و مشخصات فنی پیوست 03/07/1402 01:16:00 ب.ظ استعلام نیاز به پیمانکار جهت درخواست تهیه و ساخت دکل طبق مشخصات و استعلام پیوستی استعلام نیاز به پیمانکار جهت درخواست تهیه و ساخت دکل طبق مشخصات و استعلام پیوستی 01/07/1402 10:09:00 ق.ظ استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و... استعلام نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و... 01/07/1402 09:41:44 ق.ظ استعلام اجرای کابل اختصاصی شرکت ارتباطات سیار همراه اول استعلام اجرای کابل اختصاصی شرکت ارتباطات سیار همراه اول 01/07/1402 09:33:51 ق.ظ استعلام طرح جمع آوری فیبر 4 کر مهاردار حد فاصل بخشداری ... استعلام طرح جمع آوری فیبر 4 کر مهاردار حد فاصل بخشداری ... 01/07/1402 09:32:36 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری و راهبری و پشتیبانی سیستم مرکز تلفن بیمارستان به مدت 12 ماه شمسی طبق پیشنویس قرارداد پیوست.رفع ابهام در ساعت اداری 42982119 استعلام سرویس و نگهداری و راهبری و پشتیبانی سیستم مرکز تلفن بیمارستان به مدت 12 ماه شمسی طبق پیشنویس قرارداد پیوست.رفع ابهام در ساعت اداری 42982119 01/07/1402 09:25:00 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی، تامین تجهیزات و راه اندازی اتاق سرور مناقصه عمومی طراحی، تامین تجهیزات و راه اندازی اتاق سرور 01/07/1402 08:07:42 ق.ظ فراخوان شناسه دار کردن دکل های مخابراتی و ارتباطی فراخوان شناسه دار کردن دکل های مخابراتی و ارتباطی 01/07/1402 07:49:43 ق.ظ استعلام مهر یک دکل مخابرات با سه پایه بتونی پس از بازدید قیمت بدهید صفر تا صد کار، تامین مصالح و حمل و نقل نخاله باپیمانکارو مورد تایید دفتر فنی دانشگاه باشد. استعلام مهر یک دکل مخابرات با سه پایه بتونی پس از بازدید قیمت بدهید صفر تا صد کار، تامین مصالح و حمل و نقل نخاله باپیمانکارو مورد تایید دفتر فنی دانشگاه باشد. 01/07/1402 07:45:00 ق.ظ استعلام عملیات بهسازی و مقاوم سازی محوطه و دیواره ها و پایه های دکل ایستگاه کوه قاسم شهرستان شاهرود استعلام عملیات بهسازی و مقاوم سازی محوطه و دیواره ها و پایه های دکل ایستگاه کوه قاسم شهرستان شاهرود 01/07/1402 05:32:00 ق.ظ استعلام، خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مخابراتی بی سیم خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مخابراتی بی سیم 01/07/1402 04:16:51 ق.ظ استعلام بیمارستان شهدای سلامت ملارد در نظر دارد تلفنخانه مرکز را با 3 پست کاری به مدت یکسال به افراد دارای شرایط مندرج واگذار نماید. استعلام بیمارستان شهدای سلامت ملارد در نظر دارد تلفنخانه مرکز را با 3 پست کاری به مدت یکسال به افراد دارای شرایط مندرج واگذار نماید. 01/07/1402 12:37:00 ب.ظ استعلام اجرای فنس جهت ایمن سازی سایت جهاد نصر استعلام اجرای فنس جهت ایمن سازی سایت جهاد نصر 30/06/1402 08:13:03 ق.ظ استعلام اجرای عملیات BTS همراه اول کد سایت 2976 استعلام اجرای عملیات BTS همراه اول کد سایت 2976 30/06/1402 08:01:06 ق.ظ استعلام اجرای طرح برگردان فیبر نوری سد هایقر استعلام اجرای طرح برگردان فیبر نوری سد هایقر 30/06/1402 07:59:30 ق.ظ تجدید استعلام طرح فیبر دسترسی مبین نت در محدوده مرکز مخابرات شهید نظری (ترنکی)  تجدید استعلام طرح فیبر دسترسی مبین نت در محدوده مرکز مخابرات شهید نظری (ترنکی)   30/06/1402 07:56:31 ق.ظ مناقصه کابلکشی و ایجاد شبکه فیبرنوری جهت پروژه های و طرح های اختصاصی و سایتهای مناقصه کابلکشی و ایجاد شبکه فیبرنوری جهت پروژه های و طرح های اختصاصی و سایتهای 30/06/1402 07:10:16 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات و اجرای خدمات همبندی و ارتینگ توسعه مرکز داده استعلام خرید تجهیزات و اجرای خدمات همبندی و ارتینگ توسعه مرکز داده 30/06/1402 07:00:01 ق.ظ استعلام نصب سیگنال دونمای مانوری خط بالاست ایستگاه زرین استعلام نصب سیگنال دونمای مانوری خط بالاست ایستگاه زرین 30/06/1402 06:48:00 ق.ظ استعلام خرید ، اجرا و پچ پنل فیوژن فیبرنوری 12 core قندی به متراژ 1200 متر استعلام خرید ، اجرا و پچ پنل فیوژن فیبرنوری 12 core قندی به متراژ 1200 متر 30/06/1402 05:48:00 ق.ظ تمدید مناقصه اجرای عملیات طرح خاکی کردن فیبر نوری مسیر روستا تمدید مناقصه اجرای عملیات طرح خاکی کردن فیبر نوری مسیر روستا 30/06/1402 04:36:18 ق.ظ استعلام کابل کشی فیبر نوری ایستگاه مخابراتی سلطان آبد طبق فایل های پیوست استعلام کابل کشی فیبر نوری ایستگاه مخابراتی سلطان آبد طبق فایل های پیوست 30/06/1402 03:12:00 ب.ظ استعلام انجام عملیات بازبینی، سرویس و تعمیر دکلهای ساختمان شهرسازی و ساختمان شورا و اجرای دکل های ساختمان سازمان فرهنگی فاز دو و دکل ساختمان پیشگامان استعلام انجام عملیات بازبینی، سرویس و تعمیر دکلهای ساختمان شهرسازی و ساختمان شورا و اجرای دکل های ساختمان سازمان فرهنگی فاز دو و دکل ساختمان پیشگامان 30/06/1402 01:51:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات ممیزی دیتاسنترهای کارفرما استعلام انجام خدمات ممیزی دیتاسنترهای کارفرما 29/06/1402 11:32:20 ق.ظ مناقصه انجام عملیات حفاری، ترانچرزنی ، مفصل بندی و کابلکشی فیبرنوری و شبکه کاب مناقصه انجام عملیات حفاری، ترانچرزنی ، مفصل بندی و کابلکشی فیبرنوری و شبکه کاب 29/06/1402 11:09:08 ق.ظ استعلام اجرای پروژه فیبرنوری و شبکه مسی در سطح استعلام اجرای پروژه فیبرنوری و شبکه مسی در سطح 29/06/1402 11:06:10 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای طرح BTS وزیریه USO  KH1353 مناقصه عملیات اجرای طرح BTS وزیریه USO  KH1353 29/06/1402 11:02:42 ق.ظ استعلام راه اندازی سیستم بلاک ایستگاه های ملکی-آپرین(برای این پروژه گواهینامه صلاحیت ایمنی الزامی است) استعلام راه اندازی سیستم بلاک ایستگاه های ملکی-آپرین(برای این پروژه گواهینامه صلاحیت ایمنی الزامی است) 29/06/1402 10:09:00 ق.ظ استعلام انتقال دهنده فاکسپورو استعلام انتقال دهنده فاکسپورو 29/06/1402 09:55:00 ق.ظ استعلام یکپارچه سازی سامانه های گزارش گیریث و شارژینگ جهت شبکه گسترده مخابراتی مراکز تلفن تهران، دفاتر نمایندگی، مناطق عملیاتی و سکوهای نفتی استعلام یکپارچه سازی سامانه های گزارش گیریث و شارژینگ جهت شبکه گسترده مخابراتی مراکز تلفن تهران، دفاتر نمایندگی، مناطق عملیاتی و سکوهای نفتی 29/06/1402 09:37:00 ق.ظ استعلام خدمات سرویس تلفن گویا طبق مشخصات فنی و پیش فاکتور پیوست . استعلام خدمات سرویس تلفن گویا طبق مشخصات فنی و پیش فاکتور پیوست . 29/06/1402 09:36:00 ق.ظ استعلام عملیات مربوط به برق، شبکه و تلفن تحت شبکه و دوربین مدار بسته استعلام عملیات مربوط به برق، شبکه و تلفن تحت شبکه و دوربین مدار بسته 29/06/1402 09:32:00 ق.ظ استعلام اجرای فیبر نوری uso کنگرو ـ سورگاه و اصلاح مسیر استعلام اجرای فیبر نوری uso کنگرو ـ سورگاه و اصلاح مسیر 29/06/1402 09:16:56 ق.ظ استعلام بها اجرای عملیات کابل اختصاصی و ... استعلام بها اجرای عملیات کابل اختصاصی و ... 29/06/1402 09:13:58 ق.ظ استعلام اجرای پروژه زیرساخت شبکه محلی، برق، UPS و تلفن ساختمانهای اداره کل استعلام اجرای پروژه زیرساخت شبکه محلی، برق، UPS و تلفن ساختمانهای اداره کل 29/06/1402 08:54:00 ق.ظ تجدید مناقصه طرح فیبر دسترسی ودجا (ترنکی) تجدید مناقصه طرح فیبر دسترسی ودجا (ترنکی) 29/06/1402 08:50:05 ق.ظ استعلام بها اجرای عملیات شبکه فیبر نوری اختصاصی شرکت ارتباطات ... استعلام بها اجرای عملیات شبکه فیبر نوری اختصاصی شرکت ارتباطات ... 29/06/1402 08:47:26 ق.ظ تجدید استعلام اجرای طرح فیبر دسترسی ودجا در محدوده مرکز مخابرات رودهن (ترنکی)  تجدید استعلام اجرای طرح فیبر دسترسی ودجا در محدوده مرکز مخابرات رودهن (ترنکی)  29/06/1402 08:46:46 ق.ظ استعلام نگهداری و پشتیبانی و تعمیر دستگاههای بی سیم و شبکه رادیویی ( مطابق فایل پیوست) استعلام نگهداری و پشتیبانی و تعمیر دستگاههای بی سیم و شبکه رادیویی ( مطابق فایل پیوست) 29/06/1402 08:44:00 ق.ظ استعلام راه اندازی شبکه داخلی شرکت-راه اندازی نرم افزارهای داخلی-کابلکشی ونصب ارتباط رادیویی و... لطفا جهت مشاهده مشخصات کامل بیوست مراجعهشود(3 پیوست) استعلام راه اندازی شبکه داخلی شرکت-راه اندازی نرم افزارهای داخلی-کابلکشی ونصب ارتباط رادیویی و... لطفا جهت مشاهده مشخصات کامل بیوست مراجعهشود(3 پیوست) 29/06/1402 08:26:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب سینی بندی زیر کف کاذب دیتای استان قزوین مطابق شرایط و مشخصات فنی کارفرمادر فایل پیوست استعلام تهیه و نصب سینی بندی زیر کف کاذب دیتای استان قزوین مطابق شرایط و مشخصات فنی کارفرمادر فایل پیوست 29/06/1402 08:05:00 ق.ظ استعلام کابل کشی بین دو IB172وIB173حد واصل دو بلاک ایستگاههای کاشمر وابومسلم راه آهن مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام کابل کشی بین دو IB172وIB173حد واصل دو بلاک ایستگاههای کاشمر وابومسلم راه آهن مطابق مشخصات فنی پیوست 29/06/1402 08:02:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد ـ نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد ـ نوبت دوم 29/06/1402 08:00:39 ق.ظ استعلام خرید شارز 8 میلیون پیامک / استعلام خرید شارز 8 میلیون پیامک / 29/06/1402 07:46:00 ق.ظ استعلام تجهیزات پایش پارامترهای ولتاژ و جریان تجهیزات استان قزوین به شماره تعهد 389 مطابق شرایط و مشخصات فنی کارفرمادر فایل پیوست استعلام تجهیزات پایش پارامترهای ولتاژ و جریان تجهیزات استان قزوین به شماره تعهد 389 مطابق شرایط و مشخصات فنی کارفرمادر فایل پیوست 29/06/1402 07:33:00 ق.ظ مناقصه نصب و راه اندازی 70 تکنولوژی جدید در سایتهای مناقصه نصب و راه اندازی 70 تکنولوژی جدید در سایتهای 29/06/1402 07:11:43 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور در شاخه " شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی" در خصوص طراحی شبکه کامپیوتری و تهیه اسناد مناقصه اجرای شبکه پروژه کلینیک تخصصی سلامت سیرجان استعلام انتخاب مشاور در شاخه " شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی" در خصوص طراحی شبکه کامپیوتری و تهیه اسناد مناقصه اجرای شبکه پروژه کلینیک تخصصی سلامت سیرجان 29/06/1402 05:23:00 ق.ظ استعلام قرارداد پشتیبانی و نگهداری بی سیم...m استعلام قرارداد پشتیبانی و نگهداری بی سیم...m 29/06/1402 05:16:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و تهیه تجهیزات،نصب و راه اندازی مرکز مخابرات ناحیه صنعتی زیدآباد استعلام تهیه مصالح و تهیه تجهیزات،نصب و راه اندازی مرکز مخابرات ناحیه صنعتی زیدآباد 29/06/1402 05:06:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات راهبری،نگهداری،پشتیبانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرودگاهی طبق فایل پیوست.پرداخت طبق قرار داداز 1402/7/1الی1402/8/30. استعلام ارائه خدمات راهبری،نگهداری،پشتیبانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرودگاهی طبق فایل پیوست.پرداخت طبق قرار داداز 1402/7/1الی1402/8/30. 29/06/1402 01:32:00 ب.ظ استعلام خرید خدمات نگهداری و توسعه سامانه IVTMS و NVTMS برای پایش ترافیک بین المللی و استانی استعلام خرید خدمات نگهداری و توسعه سامانه IVTMS و NVTMS برای پایش ترافیک بین المللی و استانی 29/06/1402 01:24:00 ب.ظ استعلام اصلاح مسیر فیبر نوری و... استعلام اصلاح مسیر فیبر نوری و... 28/06/1402 11:33:21 ق.ظ استعلام لوله پلی اتیلن نمره 63 .... استعلام لوله پلی اتیلن نمره 63 .... 28/06/1402 11:32:47 ق.ظ استعلام طرح کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول کد سایت 3112 (ترنکی) استعلام طرح کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول کد سایت 3112 (ترنکی) 28/06/1402 11:28:01 ق.ظ استعلام بهای اجرای عملیات BTS همراه اول استعلام بهای اجرای عملیات BTS همراه اول 28/06/1402 11:26:07 ق.ظ استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته 28/06/1402 11:23:30 ق.ظ استعلام بهای اجرای توسعه عملیات پروژه نجما - شبکه فیبر نوری مارگارین استعلام بهای اجرای توسعه عملیات پروژه نجما - شبکه فیبر نوری مارگارین 28/06/1402 11:15:33 ق.ظ استعلام استعلام بهاء قرارداد کابل کشی ونگهداری شبکه و خطوط data وبرق سیستمهای رایانه ای بانک کشاورز استعلام استعلام بهاء قرارداد کابل کشی ونگهداری شبکه و خطوط data وبرق سیستمهای رایانه ای بانک کشاورز 28/06/1402 11:12:00 ق.ظ استعلام خدمات جابجایی سرور اسکادا و راه اندازی دیسپاچینگ پشتیبان استعلام خدمات جابجایی سرور اسکادا و راه اندازی دیسپاچینگ پشتیبان 28/06/1402 11:07:00 ق.ظ استعلام اجرای شبکه FTTH استعلام کرمان الله آباد ODC 03 استعلام اجرای شبکه FTTH استعلام کرمان الله آباد ODC 03 28/06/1402 10:56:54 ق.ظ استعلام اجرای FTTH استعلام اجرای FTTH 28/06/1402 10:54:33 ق.ظ استعلام انجام پروژه FTTH ارگ جدید منازل مسکونی در دو فاز 2 و 4 استعلام انجام پروژه FTTH ارگ جدید منازل مسکونی در دو فاز 2 و 4 28/06/1402 10:50:17 ق.ظ استعلام حفاری شبکه کابل ... استعلام لوله گالوانیزه نمره 4-6 متری.... 28/06/1402 10:49:47 ق.ظ استعلام طرح کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول کد سایت 2882 (ترنکی) استعلام طرح کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول کد سایت 2882 (ترنکی) 28/06/1402 10:44:12 ق.ظ استعلام لوله گذاری- نصب اتصالات و لوازم شبکه کابل و ... استعلام لوله گذاری- نصب اتصالات و لوازم شبکه کابل و ... 28/06/1402 10:43:47 ق.ظ استعلام عملیات توسعه فیبر نوری طرح ODC 03 مرکز سالاری استعلام عملیات توسعه فیبر نوری طرح ODC 03 مرکز سالاری 28/06/1402 10:39:00 ق.ظ استعلام طرح فیبر دسترسی آموزش مشترک و تخصصی (ترنکی) استعلام طرح فیبر دسترسی آموزش مشترک و تخصصی (ترنکی) 28/06/1402 10:37:07 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات BTS همراه اول کد سایت 2489 در محدوده مرکز مخابرات مناقصه اجرای عملیات BTS همراه اول کد سایت 2489 در محدوده مرکز مخابرات 28/06/1402 10:33:05 ق.ظ استعلام عملیات اجرای طرح اخراج 9 مورد دستپیچ به همراه اجرای شبکه دسترسی فیبر نوری ODC01 استعلام عملیات اجرای طرح اخراج 9 مورد دستپیچ به همراه اجرای شبکه دسترسی فیبر نوری ODC01 28/06/1402 10:30:50 ق.ظ استعلام واگذاری اجرای عملیات کابلکشی هوائی و خاکی استعلام واگذاری اجرای عملیات کابلکشی هوائی و خاکی 28/06/1402 10:20:59 ق.ظ مناقصه انجام عملیات پی ام 400 سایت موبایل مناقصه انجام عملیات پی ام 400 سایت موبایل 28/06/1402 09:43:11 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگزد مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگزد 28/06/1402 08:20:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد تجدید مناقصه عمومی نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد 28/06/1402 07:41:23 ق.ظ مناقصه اجرای فونداسیون دکل چهارپایه 48 متری به همراه فونداسیون سایبان و حصار پانچی و گراند و حمل مجدد مصالح و احداث جاده مناقصه اجرای فونداسیون دکل چهارپایه 48 متری به همراه فونداسیون سایبان و حصار پانچی و گراند و حمل مجدد مصالح و احداث جاده 28/06/1402 07:24:28 ق.ظ استعلام پشتیبانی و نگهداری شبکه مخابراتی. ارائه پروپوزال منضم به آنالیز قیمت الزامی است. مستندات نیازمندی پیوست می باشد. استعلام پشتیبانی و نگهداری شبکه مخابراتی. ارائه پروپوزال منضم به آنالیز قیمت الزامی است. مستندات نیازمندی پیوست می باشد. 28/06/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام برکناری و سیمکشی فیبرنوری خطوط انتقال و فوق توزیع "مطابق شرایط پیوست" کارشناس فنی ، آقای پودینه :31137066-054 استعلام برکناری و سیمکشی فیبرنوری خطوط انتقال و فوق توزیع "مطابق شرایط پیوست" کارشناس فنی ، آقای پودینه :31137066-054 28/06/1402 06:44:00 ق.ظ مناقصه اجرای طرح های FTTH (طرح نجما) مناقصه اجرای طرح های FTTH (طرح نجما) 28/06/1402 06:44:23 ق.ظ مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی یکساله، نگهداری و به روزرسانی دو دستگاه سرور (server) و دو دستگاه سن سوییچ (san switch) ـ نوبت دوم مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی یکساله، نگهداری و به روزرسانی دو دستگاه سرور (server) و دو دستگاه سن سوییچ (san switch) ـ نوبت دوم 28/06/1402 06:05:37 ق.ظ مناقصه تامین خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه انبوه مناقصه تامین خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه انبوه 28/06/1402 06:01:35 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات و متعلقات , تعمیر , پشتیبانی , نگهداری از شبکه رادیویی VHF ( استعلام 56-1402 ) استعلام خرید تجهیزات و متعلقات , تعمیر , پشتیبانی , نگهداری از شبکه رادیویی VHF ( استعلام 56-1402 ) 28/06/1402 05:46:00 ق.ظ استعلام تامین پهنای باند اختصاصی اداره کل استعلام تامین پهنای باند اختصاصی اداره کل 28/06/1402 05:24:00 ق.ظ مناقصه, نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد ش م تجدید ۳۳/۱۴۰۲/۶ مناقصه, نصب تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد ش م تجدید ۳۳/۱۴۰۲/۶ 28/06/1402 05:05:12 ق.ظ تمدید مناقصه قرارداد نگهداری از زیرساخت شبکه و مخابراتی شعب و ساختمانهای بانک مناقصه قرارداد نگهداری از زیرساخت شبکه و مخابراتی شعب و ساختمانهای بانک 28/06/1402 05:03:54 ق.ظ استعلام ساخت پلاک دیسپاچینگی استعلام ساخت پلاک دیسپاچینگی 28/06/1402 04:59:00 ق.ظ مناقصه قرارداد تهیه نصب و راه اندازی پروژه سوییچینگ و cisco ise - نوبت دوم مناقصه قرارداد تهیه نصب و راه اندازی پروژه سوییچینگ و cisco ise - نوبت دوم 28/06/1402 05:00:37 ق.ظ مناقصه عمومی ایجاد زیرساخت شبکه و برق در ساختمان جدیدالاحداث ایوان ری مناقصه عمومی ایجاد زیرساخت شبکه و برق در ساختمان جدیدالاحداث ایوان ری 28/06/1402 04:45:24 ق.ظ استعلام اجرای داکت تأسیسات، تخریب و زیرسازی، اجرای کف پوش ترافیکی نوستالیت به متراژ 1000 مترمربع استعلام اجرای داکت تأسیسات، تخریب و زیرسازی، اجرای کف پوش ترافیکی نوستالیت به متراژ 1000 مترمربع 28/06/1402 02:43:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات ونگهداری سیستم های اتوماسیون پست ها شامل تجهیزات تله متری ،سیستم های مخابراتی وتجهیزات مرتبط فشار م مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات ونگهداری سیستم های اتوماسیون پست ها شامل تجهیزات تله متری ،سیستم های مخابراتی وتجهیزات مرتبط فشار م 27/06/1402 11:16:00 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری و راهبری و پشتیبانی سیستم مرکز تلفن بیمارستان به مدت 12 ماه شمسی طبق پیشنویس قرارداد پیوست.رفع ابهام در ساعت اداری 42982119 استعلام سرویس و نگهداری و راهبری و پشتیبانی سیستم مرکز تلفن بیمارستان به مدت 12 ماه شمسی طبق پیشنویس قرارداد پیوست.رفع ابهام در ساعت اداری 42982119 27/06/1402 11:16:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای دکل و پایه دکل دوربین های پایش تصویری سطح شهر مطابق فایل های پیوستی استعلام خرید و اجرای دکل و پایه دکل دوربین های پایش تصویری سطح شهر مطابق فایل های پیوستی 27/06/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام قرارداد اجرای عملیات رفع اشکالات و نواقص و بهینه سازی سایت های موبایل استعلام قرارداد اجرای عملیات رفع اشکالات و نواقص و بهینه سازی سایت های موبایل 27/06/1402 11:14:02 ق.ظ استعلام ایمن سازی و مستحکم سازی مسیر کابل فیبرنوری در پیشانی پلهای استان لرستان (با بتن و ورق فلزی) استعلام ایمن سازی و مستحکم سازی مسیر کابل فیبرنوری در پیشانی پلهای استان لرستان (با بتن و ورق فلزی) 27/06/1402 10:50:00 ق.ظ استعلام حفاری شبکه کابل استعلام حفاری شبکه کابل 27/06/1402 10:40:57 ق.ظ استعلام واگذاری امورات تلفنخانه ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان قروه 1402 - مرحله دوم استعلام واگذاری امورات تلفنخانه ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان قروه 1402 - مرحله دوم 27/06/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام انتخاب مشاور پروژه فیبر نوری استعلام انتخاب مشاور پروژه فیبر نوری 27/06/1402 10:34:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای دکل 8 وجهی دوربین های پایش تصویری (مطابق فایل پیوستی) استعلام خرید و اجرای دکل 8 وجهی دوربین های پایش تصویری (مطابق فایل پیوستی) 27/06/1402 08:34:00 ق.ظ استعلام نصب وراه اندازی رادیو شبکه استعلام نصب وراه اندازی رادیو شبکه 27/06/1402 07:53:00 ق.ظ مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی یکساله، نگهداری و به روزرسانی دو دستگاه سرور (server) و دو دستگاه سن سوییچ (san switch) مناقصه خرید، نصب، پشتیبانی یکساله، نگهداری و به روزرسانی دو دستگاه سرور (server) و دو دستگاه سن سوییچ (san switch) 27/06/1402 07:21:54 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای حفاظ به همراه درب فلزی جهت مخزن آب ناحیه یک- جعبه تابلو مخابرات - درب جدید- و شاسی مخزن آب به همراه ایزوگام استعلام تهیه مصالح و اجرای حفاظ به همراه درب فلزی جهت مخزن آب ناحیه یک- جعبه تابلو مخابرات - درب جدید- و شاسی مخزن آب به همراه ایزوگام 27/06/1402 06:22:00 ق.ظ استعلام 1800 متر کابل کشی دوربین مداربسته تحت شبکه . شرایط انجام کار پیوست می باشد . استعلام 1800 متر کابل کشی دوربین مداربسته تحت شبکه . شرایط انجام کار پیوست می باشد . 27/06/1402 05:35:00 ق.ظ