خدمات و تجهیزات امداد و نجات info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام درخواست انواع اقلام حفاظتی استعلام درخواست انواع اقلام حفاظتی 24/04/1403 11:30:00 ق.ظ استعلام 20 ست لباس مقاوم در برابر مواد شیمیائی جهت تحویل به ایستگاهها ی آتش نشانی شهرکها ی صنعتی اولویت دار استعلام 20 ست لباس مقاوم در برابر مواد شیمیائی جهت تحویل به ایستگاهها ی آتش نشانی شهرکها ی صنعتی اولویت دار 24/04/1403 10:27:00 ق.ظ استعلام تجهیزات مطابق با فایل پیوست استعلام تجهیزات مطابق با فایل پیوست 24/04/1403 10:18:00 ق.ظ استعلام کپسول اکسیژن بیمارستان 40لیتری 35 عدد و کپسول 10 لیتری 15 عدد تسویه سه ماهه 09178564938 بیات استعلام کپسول اکسیژن بیمارستان 40لیتری 35 عدد و کپسول 10 لیتری 15 عدد تسویه سه ماهه 09178564938 بیات 24/04/1403 10:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری امور بیماربری بیمارستان حضرت عی ابن ابیطالب(ع) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری امور بیماربری بیمارستان حضرت عی ابن ابیطالب(ع) 24/04/1403 10:05:00 ق.ظ استعلام موتور چهار چرخ اورژانس دارای تایر یزرگ و پلاک ملی استعلام موتور چهار چرخ اورژانس دارای تایر یزرگ و پلاک ملی 24/04/1403 09:06:00 ق.ظ استعلام خرید دو عدد شیر کپسول آتشنشانی 45 کیلو گرمی گاز co2 جهت مرکز pc بجنورد ارتباطات زیرساخت خراسان شمالی. استعلام خرید دو عدد شیر کپسول آتشنشانی 45 کیلو گرمی گاز co2 جهت مرکز pc بجنورد ارتباطات زیرساخت خراسان شمالی. 24/04/1403 08:55:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات امداد و نجات - نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات امداد و نجات - نوبت دوم 24/04/1403 08:42:38 ق.ظ استعلام خرید چراغ قوه پزشکی استعلام خرید چراغ قوه پزشکی 24/04/1403 08:08:00 ق.ظ استعلام پتوی ضد حریق استعلام پتوی ضد حریق 24/04/1403 08:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اورژانس اجتماعی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اورژانس اجتماعی 24/04/1403 06:59:00 ق.ظ استعلام نیازمند موتورسیکلت جهت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی-مشخصات موتور ویسته249 نیکران موتور-کرایه حمل با فروشنده می باشد- استعلام نیازمند موتورسیکلت جهت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی-مشخصات موتور ویسته249 نیکران موتور-کرایه حمل با فروشنده می باشد- 24/04/1403 06:53:00 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان پایگاه فوریت های پزشکی جاده ای نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان پایگاه فوریت های پزشکی جاده ای نوبت دوم 24/04/1403 06:54:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم و تجهیزات انفرادی برای نیروهای مشارکتی و مردمی طبق شرح و لیست و تعداد خواسته شده در پیوست استعلام استعلام خرید لوازم و تجهیزات انفرادی برای نیروهای مشارکتی و مردمی طبق شرح و لیست و تعداد خواسته شده در پیوست استعلام 24/04/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام نیاز به زنگ اخبار سه حالته مطابق با مشخصات پیوست می باشد .کارشناس فنی 09132507639دهستانی/کارشناس مالی صرفا پیامک 09133584906ندافیان استعلام نیاز به زنگ اخبار سه حالته مطابق با مشخصات پیوست می باشد .کارشناس فنی 09132507639دهستانی/کارشناس مالی صرفا پیامک 09133584906ندافیان 24/04/1403 06:24:00 ق.ظ مناقصه خرید 90 دستگاه AIRLINE BERATHING APPARATUS - نوبت دوم مناقصه خرید 90 دستگاه AIRLINE BERATHING APPARATUS - نوبت دوم 24/04/1403 06:23:48 ق.ظ استعلام اجاره آمبولانس به همراه راننده بمدت یک سال طبق قرارداد پیوست استعلام اجاره آمبولانس به همراه راننده بمدت یک سال طبق قرارداد پیوست 24/04/1403 05:44:00 ق.ظ استعلام اجرای سقف و دیوارهای پایگاه اورژانس جاده ای مشجد شکر به همراه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی(تیپ 145 متری) استعلام اجرای سقف و دیوارهای پایگاه اورژانس جاده ای مشجد شکر به همراه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی(تیپ 145 متری) 24/04/1403 05:43:00 ق.ظ استعلام قرارداد تامین آمبولانس بدون کادر درمان تیپ A ( واگذاری بیماربری ) بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز استعلام قرارداد تامین آمبولانس بدون کادر درمان تیپ A ( واگذاری بیماربری ) بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز 24/04/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام : خرید و بارگیری وحمل وتحویل و هزینه باربری تجهیزات آتش نشانی براساس مشخصات وجدول پیوستی استعلام : خرید و بارگیری وحمل وتحویل و هزینه باربری تجهیزات آتش نشانی براساس مشخصات وجدول پیوستی 24/04/1403 04:48:00 ق.ظ استعلام خرید سرچراغ و بازوی سرچراغ استعلام خرید سرچراغ و بازوی سرچراغ 24/04/1403 04:33:00 ق.ظ استعلام تجهیزات امداد و نجات استعلام تجهیزات امداد و نجات 24/04/1403 04:07:49 ق.ظ استعلام امدادوآتش نشانی استعلام امدادوآتش نشانی 24/04/1403 04:07:43 ق.ظ استعلام واگذاری امور خرید خدمات رانندگی آمبولانس مرکز بهداشت ملایر استعلام واگذاری امور خرید خدمات رانندگی آمبولانس مرکز بهداشت ملایر 24/04/1403 04:05:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات مصرفی غواصی جهت شرکت پایانه های نفتی ایران طبق مشخصات لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات مصرفی غواصی جهت شرکت پایانه های نفتی ایران طبق مشخصات لیست پیوست 24/04/1403 02:28:00 ب.ظ استعلام تأمین نیرو واحد اورژانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان استعلام تأمین نیرو واحد اورژانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 24/04/1403 01:23:00 ب.ظ استعلام ترالی اورژانس ازجنس ABS استعلام ترالی اورژانس ازجنس ABS 23/04/1403 11:55:00 ق.ظ استعلام تسمه ریگری باربری با مشخصات فنی داده شده پیوست استعلام تسمه ریگری باربری با مشخصات فنی داده شده پیوست 23/04/1403 11:44:00 ق.ظ استعلام سرویس و شارژ کپسول های آتشنشانی به همراه تست هیدرو استاتیک و تحویل گواهینامه معتبر طبق درخواست خرید بارگذاری پیشفاکتور الزامی است استعلام سرویس و شارژ کپسول های آتشنشانی به همراه تست هیدرو استاتیک و تحویل گواهینامه معتبر طبق درخواست خرید بارگذاری پیشفاکتور الزامی است 23/04/1403 11:43:00 ق.ظ استعلام یکدستگاه خودرو حمل متوفی نمانام آریسان استعلام یکدستگاه خودرو حمل متوفی نمانام آریسان 23/04/1403 11:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس کامفیروز مرودشت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس کامفیروز مرودشت 23/04/1403 11:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس تنگ براق اقلید مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس تنگ براق اقلید 23/04/1403 10:55:00 ق.ظ استعلام درخواست 40 عدد چرخ برانکارد پین خور بر اساس فایل پیوست. استعلام درخواست 40 عدد چرخ برانکارد پین خور بر اساس فایل پیوست. 23/04/1403 09:18:00 ق.ظ استعلام قطعات کپسول تنفسی /ORING BEARING GASKET ... استعلام قطعات کپسول تنفسی /ORING BEARING GASKET ... 23/04/1403 09:15:00 ق.ظ استعلام شرح کالاتسمه حمل بار شماره تقاضا0310123 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالاتسمه حمل بار شماره تقاضا0310123 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 23/04/1403 09:03:00 ق.ظ استعلام شرح کالاتسمه حمل بار شماره تقاضا0310122 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالاتسمه حمل بار شماره تقاضا0310122 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 23/04/1403 08:56:00 ق.ظ استعلام خرید برانکارد اورژانس استعلام خرید برانکارد اورژانس 23/04/1403 08:55:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات امداد و نجات فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات امداد و نجات 23/04/1403 08:31:49 ق.ظ استعلام چراغ پیشانی ضد انفجار استعلام چراغ پیشانی ضد انفجار 23/04/1403 07:57:00 ق.ظ استعلام پایه نگهدارنده کپسول آتش نشانی استعلام پایه نگهدارنده کپسول آتش نشانی 23/04/1403 07:45:00 ق.ظ استعلام خرید برانکارد اورژانس استعلام خرید برانکارد اورژانس 23/04/1403 07:42:00 ق.ظ استعلام حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خرید کپسول های آتش نشانی (پیشرو) برای گمرک ارومیه طبق فرم پیوستی اقدام نماید. استعلام حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خرید کپسول های آتش نشانی (پیشرو) برای گمرک ارومیه طبق فرم پیوستی اقدام نماید. 23/04/1403 07:41:00 ق.ظ استعلام طناب پلی پروپیلن استعلام طناب پلی پروپیلن 23/04/1403 06:55:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه گازسنج برای پایگاههای امداد و نجات معادن زغال سنگ مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه گازسنج برای پایگاههای امداد و نجات معادن زغال سنگ 23/04/1403 06:25:59 ق.ظ استعلام طناب ایمنی نیمه استاتیک مطابق شرح پیوست استعلام طناب ایمنی نیمه استاتیک مطابق شرح پیوست 23/04/1403 06:14:00 ق.ظ استعلام برانکارد آمبولانس به تعداد3عدد طبق اطلاعات پیوست استعلام برانکارد آمبولانس به تعداد3عدد طبق اطلاعات پیوست 23/04/1403 04:00:00 ق.ظ استعلام شرح کالا مطابق پیوست باشد.کارشناس فنی و هماهنگ کننده آقای جوهری07731314391 استعلام شرح کالا مطابق پیوست باشد.کارشناس فنی و هماهنگ کننده آقای جوهری07731314391 23/04/1403 03:28:00 ق.ظ استعلام گوشی صدا گیر استعلام گوشی صدا گیر 23/04/1403 03:26:00 ق.ظ استعلام خرید وسایل و تجهیزات غواصی شرکت پایانه های نفتی ایران طبق مشخصات لیست پیوست استعلام خرید وسایل و تجهیزات غواصی شرکت پایانه های نفتی ایران طبق مشخصات لیست پیوست 23/04/1403 03:26:00 ق.ظ استعلام چشم شور استعلام چشم شور 23/04/1403 03:39:00 ب.ظ استعلام ترالی دارو 5 عدد استعلام ترالی دارو 5 عدد 23/04/1403 10:50:00 ق.ظ استعلام کمربند ایمنی کار، به اوراق پیوست مراجعه گردد استعلام کمربند ایمنی کار، به اوراق پیوست مراجعه گردد 21/04/1403 08:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدمات شهری و پشتیبانی شهرداری جنگل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدمات شهری و پشتیبانی شهرداری جنگل 21/04/1403 08:11:00 ق.ظ استعلام خرید صندلی غیرق نجات بالابر استخر تخته شیرجه جاروی مخصوص استخر استعلام خرید صندلی غیرق نجات بالابر استخر تخته شیرجه جاروی مخصوص استخر 21/04/1403 07:18:00 ق.ظ استعلام اسپری دود سفید/ سیاه ( مطابق مشخصات پیوست ) استعلام اسپری دود سفید/ سیاه ( مطابق مشخصات پیوست ) 21/04/1403 05:28:00 ق.ظ استعلام ابزارآلات ( مطابق مشخصات پیوست ) استعلام ابزارآلات ( مطابق مشخصات پیوست ) 21/04/1403 04:48:00 ق.ظ استعلام احداث پایگاه اورژانس جاده ای سه راهی نردین(دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) استعلام احداث پایگاه اورژانس جاده ای سه راهی نردین(دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) 20/04/1403 11:35:00 ق.ظ استعلام پتوی ضد حریق استعلام پتوی ضد حریق 20/04/1403 11:22:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی مناقصه خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی 20/04/1403 11:23:25 ق.ظ استعلام پمپ توربو اتش نشانی استعلام پمپ توربو اتش نشانی 20/04/1403 10:01:00 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان پایگاه فوریت های پزشکی جاده ای مناقصه احداث ساختمان پایگاه فوریت های پزشکی جاده ای 20/04/1403 09:58:18 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات امداد و نجات فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات امداد و نجات 20/04/1403 09:18:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چادر امدادی تیپ 2 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چادر امدادی تیپ 2 20/04/1403 07:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پتو نمدی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پتو نمدی 20/04/1403 07:30:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی به همراه تست خود کپسول استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی به همراه تست خود کپسول 20/04/1403 07:28:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه خودنجات برای پایگاه های امداد و نجات معادن زغال سنگ کشور مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه خودنجات برای پایگاه های امداد و نجات معادن زغال سنگ کشور 20/04/1403 07:02:17 ق.ظ استعلام خرید15عدد نازل کلتی آتش نشانی مطابق با شرح و مستندات پیوست> تحویل کالا انبار مرکزی سازمان واقع درعسلویه> کارشناس مربوطه کمینی07731372135 استعلام خرید15عدد نازل کلتی آتش نشانی مطابق با شرح و مستندات پیوست> تحویل کالا انبار مرکزی سازمان واقع درعسلویه> کارشناس مربوطه کمینی07731372135 20/04/1403 06:42:00 ق.ظ مناقصه خرید 90 دستگاه AIRLINE BERATHING APPARATUS مناقصه خرید 90 دستگاه AIRLINE BERATHING APPARATUS 20/04/1403 06:43:04 ق.ظ استعلام موتورلانس 150 سی سی مدل pcx (موتو آمبولانس شهری) استعلام موتورلانس 150 سی سی مدل pcx (موتو آمبولانس شهری) 20/04/1403 06:17:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه گازسنج برای پایگاههای امدادو نجات مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه گازسنج برای پایگاههای امدادو نجات 20/04/1403 06:28:17 ق.ظ مناقصه خرید پتو...- نوبت دوم مناقصه خرید پتو...- نوبت دوم 20/04/1403 06:27:53 ق.ظ استعلام تداوم خدمت رانندگان آمبولانس طرف قرارداد شرکتی شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره..شرایط مناقصه به پیوست میباشد استعلام تداوم خدمت رانندگان آمبولانس طرف قرارداد شرکتی شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره..شرایط مناقصه به پیوست میباشد 20/04/1403 06:07:00 ق.ظ استعلام برانکاردپاچلاغی پرداخت هشت ماهه هزینه حمل تابیمارستان بافروشنده می باشد پیش فاکتور پیوست گردد استعلام برانکاردپاچلاغی پرداخت هشت ماهه هزینه حمل تابیمارستان بافروشنده می باشد پیش فاکتور پیوست گردد 20/04/1403 05:33:00 ق.ظ استعلام خاموش کننده پودری استعلام خاموش کننده پودری 20/04/1403 05:25:00 ق.ظ استعلام ونتیلاتور پرتابل آمبولانسی 3دستگاه توضیحات کامل در فایل پیوست بارگذاری شده لطفاً ملاحظه فرمائید استعلام ونتیلاتور پرتابل آمبولانسی 3دستگاه توضیحات کامل در فایل پیوست بارگذاری شده لطفاً ملاحظه فرمائید 20/04/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام چراغ قوه دستی ضد انفجار استعلام چراغ قوه دستی ضد انفجار 20/04/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام مانومتر فشارشکن و گیج مانومتر طبق تعداد ومشخصات ذکر شده در فایل پیوستی ضمیمه درخواست. جهت استفاده در آمبولانس های اورزانس 115 البرز. استعلام مانومتر فشارشکن و گیج مانومتر طبق تعداد ومشخصات ذکر شده در فایل پیوستی ضمیمه درخواست. جهت استفاده در آمبولانس های اورزانس 115 البرز. 20/04/1403 04:53:00 ق.ظ استعلام گوشی ایمنی ایرپلاگ به همراه جعبه و بند حداقل 3 پله با مشخصات پیوست استعلام گوشی ایمنی ایرپلاگ به همراه جعبه و بند حداقل 3 پله با مشخصات پیوست 20/04/1403 04:42:00 ق.ظ استعلام ترالی اورژانش 5 کشو ABSیک عدد / پایه سرم پرتابل 5 شاخه 20عدد / گارانتی چرخ و بدنه 5 سال استعلام ترالی اورژانش 5 کشو ABSیک عدد / پایه سرم پرتابل 5 شاخه 20عدد / گارانتی چرخ و بدنه 5 سال 20/04/1403 04:02:00 ق.ظ استعلام کیف کمک های اولیه استعلام کیف کمک های اولیه 20/04/1403 01:23:00 ب.ظ استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق طبق بارگذاری درخواست خرید -بارگذاری پیشفاکتور الزامی است/ارائه فاکتور رسمی /ارسال رایگان پرداخت 4ماهه استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق طبق بارگذاری درخواست خرید -بارگذاری پیشفاکتور الزامی است/ارائه فاکتور رسمی /ارسال رایگان پرداخت 4ماهه 19/04/1403 11:28:00 ق.ظ استعلام هوز آتش نشانی /شیلنگ آتش نشانی /FIRE HOSE/fire hose استعلام هوز آتش نشانی /شیلنگ آتش نشانی /FIRE HOSE/fire hose 19/04/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام ترالی اورژانس وترالی ECGاز جنس ABS استعلام ترالی اورژانس وترالی ECGاز جنس ABS 19/04/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام هوز آتش نشانی /شیلنگ آتش نشانی /FIRE HOSE/fire hose استعلام هوز آتش نشانی /شیلنگ آتش نشانی /FIRE HOSE/fire hose 19/04/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام دستگاه تنفسی هوای فشرده استعلام دستگاه تنفسی هوای فشرده 19/04/1403 09:18:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم اطفا حریق (دبه ، کوله پشتی ، بیل ، لباس حریق و ...) استعلام خرید لوازم اطفا حریق (دبه ، کوله پشتی ، بیل ، لباس حریق و ...) 19/04/1403 09:18:00 ق.ظ استعلام فیلتر یدک ماسک فرار نیم صورت استعلام فیلتر یدک ماسک فرار نیم صورت 19/04/1403 09:18:00 ق.ظ استعلام خرید12عدشیر هایدرانت آتش نشانی مطابق با شرح و مستندات پیوست> تحویل کالا انبار مرکزی سازمان واقع درعسلویه> کارشناس مربوطه کمینی07731372135 استعلام خرید12عدشیر هایدرانت آتش نشانی مطابق با شرح و مستندات پیوست> تحویل کالا انبار مرکزی سازمان واقع درعسلویه> کارشناس مربوطه کمینی07731372135 19/04/1403 09:03:00 ق.ظ استعلام لباس آتش نشانی استعلام لباس آتش نشانی 19/04/1403 09:02:00 ق.ظ استعلام بر اساس لیست پیوست استعلام بر اساس لیست پیوست 19/04/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام مجتمع در نظر دارد معاینات تخصصی تیم امداد ونجات را به یکی از شرکتهای تخصص طب کار دارای تاییدیه شبکه بهداشت و درمان طبق فایل پیوست واگذار نماید استعلام مجتمع در نظر دارد معاینات تخصصی تیم امداد ونجات را به یکی از شرکتهای تخصص طب کار دارای تاییدیه شبکه بهداشت و درمان طبق فایل پیوست واگذار نماید 19/04/1403 08:48:00 ق.ظ مناقصه تامین 240 پک اقلام کوهنوردی مناقصه تامین 240 پک اقلام کوهنوردی 19/04/1403 08:44:41 ق.ظ استعلام ساخت کابین آمبولانس همراه با لوازم تجهیزات پزشکی مورد نیاز داخل آن طبق لیت پیوستی استعلام ساخت کابین آمبولانس همراه با لوازم تجهیزات پزشکی مورد نیاز داخل آن طبق لیت پیوستی 19/04/1403 08:09:00 ق.ظ استعلام تعمیر اساسی ساختمان اورژانس روستای کلنجین آوج به همراه اجرای پارکینک آمبولانس و همچنین اجرای دیوارکشی ضلع شرقی ساختمان استعلام تعمیر اساسی ساختمان اورژانس روستای کلنجین آوج به همراه اجرای پارکینک آمبولانس و همچنین اجرای دیوارکشی ضلع شرقی ساختمان 19/04/1403 07:49:00 ق.ظ استعلام فایر باکس دیواری کامپوزیتی با قرقره شیلنگ ( مشخصات و ملاحظات به پیوست ) برند ایرانی و تعداد 4 عدد استعلام فایر باکس دیواری کامپوزیتی با قرقره شیلنگ ( مشخصات و ملاحظات به پیوست ) برند ایرانی و تعداد 4 عدد 19/04/1403 07:42:00 ق.ظ مناقصه خرید پتو... مناقصه خرید پتو... 19/04/1403 07:54:05 ق.ظ استعلام چاقو نجات ( مشخصات و ملاحظات به پیوست ) برند ایرانی استعلام چاقو نجات ( مشخصات و ملاحظات به پیوست ) برند ایرانی 19/04/1403 07:41:00 ق.ظ فراخوان واگذاری تامین خدمات عمومی فراخوان واگذاری تامین خدمات عمومی 19/04/1403 07:15:43 ق.ظ استعلام چشم شوی و دوش اضطراری طبق مشخصات مندرج در فایل ضمیمه استعلام چشم شوی و دوش اضطراری طبق مشخصات مندرج در فایل ضمیمه 19/04/1403 05:30:00 ق.ظ استعلام، امدادونجات استعلام، امدادونجات 19/04/1403 04:02:49 ق.ظ